Oprette et pivotdiagram

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Denne artikel indeholder

Om pivotdiagrammer og datakilder

Dele i et PivotDiagram

Eksempel på et scenario

Oprette et PivotDiagram

Opdatere data i et PivotDiagram

Filtrere data i et PivotDiagram

Tilpasse data i pivotdiagramknuder

Begrænse antallet af knuder på niveauer

Om pivotdiagrammer og datakilder

Et pivotdiagram er en samling figurer, der er arrangeret i en træstruktur, som hjælper dig med at analysere og opsummere data i et synligt og letforståeligt format. Det begynder som en enkelt figur, også kaldet topknude, der indeholder oplysninger, som er importeret fra et regneark, en tabel, en visning eller en kube. Du kan underinddele topknuden i forskellige underknuder, så du kan lave forskellige visninger af dine data.

Bemærk!: Hvis du vil en visuel repræsentation af hver række i et regneark, en tabel eller en visning, men du ikke behøver at analysere eller opsummere dataene, kan du bruge funktionen Kæd Data til figurer under fanen Data . Se forbedre dine data med datagrafikkan finde flere oplysninger.

Kategorier, niveauer og knuder

Tænk på kategorier, niveauer og knuder i forhold til datakilden:

 • Den enkelte kolonne i datakilden er enten ikke-numerisk eller numerisk.

 • Tænk på de ikke-numeriske kolonner som kategorier,  f.eks. kvartal, sælger eller telefonnummer. Alle disse kategorier kan blive til et niveau under topknuden. Bemærk, at værdierne under en kolonne, som f.eks. telefonnummer, kan være tal, men de er ikke tal, der kan lægges sammen eller på anden måde opsummeres.

 • Tænk på de numeriske kolonner som tal eller valuta, du kan lægge sammen og tage gennemsnittet af, eller som har minimum- og maksimumværdier.

 • Tænk på hver knude som en gruppe af rækker fra din datakilde, som har en fælles værdi i en bestemt kolonne. I kategorien "Kvartal" er alle rækker, der indeholder K4, f.eks. grupperet i en enkelt knude.

Datakilder

Følgende datakilder kan bruges til at oprette et pivotdiagram:

 • Microsoft Office Excel-projektmappe

 • Microsoft Office Access-database

 • Microsoft SharePoint-liste

 • Microsoft SQL Server-database

 • Microsoft SQL Server Analysis Services

 • Andre OLE DB- eller ODBC-datakilder

Toppen af siden

Dele i et pivotdiagram

Dele i et pivotdiagram

1. Pivotdiagrammets navn

2. Pivotdiagrammets topknude

3. Opdelt figur

4. Dataforklaring

5. Figurerne K3 og K4 udgør tilsammen et niveau

6. Knude med en figur tilknyttet for at give større effekt

Toppen af siden

Eksempel på scenarie

Lad os antage, at du har et Excel-regneark med oplysninger om salget af sportsartikler i de seneste to kvartaler som vist nedenfor.

Omsætningsdata i et Excel-regneark

Du vil vide følgende:

 • Hvor stor indtjening har hver enkelt sportsafdeling haft?

 • Hvor stor var indtjeningen i hvert kvartal?

 • Hvor stor fortjeneste havde hver enkelt sælger?

Et pivotdiagram kan vise dine data arrangeret i tre forskellige træstrukturer, som kan besvare de tre ovenstående spørgsmål.

Følgende figurer viser tre måder, du kan få vist kildedataene på, så du kan få besvaret dine spørgsmål.

Data opdelt på tre måder i pivotdiagram

Toppen af siden

Oprette et pivotdiagram

Hvis du vil oprette et PivotDiagram, du kan bruge skabelonen PivotDiagram, eller du kan indsætte en figur af typen Pivotknude i et diagram. Dette emne beskrives ved hjælp af skabelonen PivotDiagram til at oprette et enkelt PivotDiagram. Finde oplysninger om indsættelse af Pivot Node figurer til andre Visio-diagrammer, indsætte et PivotDiagram i en tegning. Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af en tegning med flere pivotdiagrammer, kan du se tilføje flere pivotdiagrammer til en tegning.

Når du opretter et pivotdiagram, anbefaler guiden Datavælger dig at vælge en datakilde. Dataene importeres derefter til en topknude i et pivotdiagram, som vises på tegningen. Derefter udvider du topknuden, så du får vist de data, du vil analysere.

Bemærk!: Det er en god ide at sørge for, at den øverste celle i hver kolonne af Excel-regnearket er en kolonneoverskrift og ikke en række data. Overskrifter er ikke nødvendige, men de gør det færdige pivotdiagram meget nemmere at forstå.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Ny, klik på Forretning, og dobbeltklik derefter på Pivotdiagram.

 3. Følg fremgangsmåden i guiden Datavælger.

  Når du klikker på Afslut, vises følgende tre figurer på tegningssiden:

  • Dataforklaring, der indeholder oplysninger om datakilden

  • En tekstboks til pivotdiagrammets navn

  • Topknuden, der indeholder det importerede datasæt

 4. Klik på topknuden på tegningssiden. Under Tilføj kategori i vinduet Pivotdiagram skal du klikke på den kategori, ofte en kolonne i din datakilde, som dataene skal grupperes efter.

  Bemærk!: Maksimer evt. vinduet Pivotdiagram for at få vist alle funktioner.

Hvis du vil udvide de nye underknuder yderligere for at få vist andre niveauer, skal du klikke på den knude, der skal udvides, og gentage trin 4.

Toppen af siden

Opdatere data i et pivotdiagram

Du kan opdatere dataene i et eksisterende pivotdiagram. Hvis tegningen indeholder mere end ét pivotdiagram, kan du opdatere et enkelt eller dem alle.

 • Hvis du vil opdatere et pivotdiagram, skal du markere det i tegningen. Klik på Opdater i gruppen Data under fanen Pivotdiagram.

 • Hvis du vil opdatere alle pivotdiagrammer i en tegning, skal du klikke på pilen under Opdater og derefter klikke på Opdater alle.

Toppen af siden

Filtrere data i et pivotdiagram

Alle knuder på et niveau af et pivotdiagram repræsenterer en gruppe af rækker i din datakilde, som er fælles om en værdi. F.eks. indeholder en knude for fjerde kvartal (K4) alle de numeriske data for de rækker, der indeholder teksten K4 i kolonnen Kvartal.

Du kan anvende filtre til at vælge, hvilke knuder der skal vises på et givet niveau. Hvis f.eks. dataene for det første kvartal ikke længere har interesse, kan du skjule knuden K1:

 1. Under Tilføj kategori i vinduet Pivotdiagram skal du højreklikke på de data (navn på kategori), du vil filtrere, og derefter klikke på Konfigurer kolonne.

 2. I dialogboksen Konfigurer kolonne under Filter under vise data, hvor: kategorinavn, Vælg de handlinger, i kolonnen længst til venstre, og skriv værdierne i kolonnen længst til højre for at angive de data, du vil arbejde med.

  Kun knuder, der indeholder oplysninger, som opfylder de markerede kriterier, bliver vist i tegningen.

Hvis du vil fjerne filteret, skal du nulstille handlingerne i kolonnen længst til venstre i listen Vis data, hvor til (Vælg handling).

Bemærk!: Hvis datakilden er en SQL Server Analysis Services-kube, skal du højreklikke på det element, du vil filtrere, skal du klikke på Konfigurer Dimension, og klik på Konfigurer niveau i dialogboksen Konfigurer Dimension. I dialogboksen Konfigurer niveau under Filter under vise data, hvor kategorinavn, Vælg de handlinger, i kolonnen længst til venstre, og skriv værdierne i kolonnen længst til højre for at angive de data, du vil arbejde med.

Toppen af siden

Tilpasse data i pivotdiagramknuder

Når du udvider en pivotdiagramknude, vises et sæt standarddata i hver knude. Du kan ændre, hvilke numeriske data der vises, dataenes navn, og hvordan numeriske data opsummeres.

Vis eller skjul bestemte data

Når du viser eller skjuler de numeriske data (som regel en kolonne i datakilden), anvendes ændringen på alle knuder i det markerede pivotdiagram.

 1. Markér en knude i pivotdiagrammet.

 2. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for de data, der skal vises eller skjules, i vinduet Pivotdiagram under Tilføj total.

Ændre oversigt over numeriske data

De standarddata, der vises i en pivotdiagramknude, er summen af den første kolonne i datakilden. Du kan ændre oversigtsfunktionen fra Sum til Middel, Min, Maks eller Antal.

Bemærk!: Dette gælder ikke for SQL Server Analysis Services.

 • I vinduet Pivotdiagram under Tilføj total skal du højreklikke på det element, der skal ændres, og vælge den oversigtsfunktion, du vil bruge.

Ændre navne på elementer i listerne Tilføj kategori og Tilføj total

 1. Under Tilføj kategori eller Tilføj total i vinduet Pivotdiagram, skal du højreklikke på det element, du vil ændre, og derefter klikke på Konfigurer kolonne.

 2. Skriv et nyt navn i boksen Navn i dialogboksen Konfigurer kolonne.

  Klik på Brug kildenavn for at bruge det oprindelige navn.

Toppen af siden

Begrænse antallet af knuder på niveauer

Du kan vælge, hvor mange knuder der skal vises på et enkelt niveau eller på alle niveauer af pivotdiagrammet. Det er nyttigt, hvis du arbejder med store regneark, tabeller eller visninger, og du ikke ønsker at få vist alle data, der er inddelt i separate knuder.

Du kan f.eks. vælge kun at få vist de første fem knuder på et niveau for sælgere eller de første 20 knuder på et niveau for ordrer.

Begrænse antallet af knuder, der vises på alle niveauer

 1. Klik på topknuden i det pivotdiagram, du vil ændre.

 2. Klik på dialogboksstarteren Dataindstillinger i gruppen Data under fanen Pivotdiagram.

 3. I dialogboksen Indstillinger for pivotdiagram under Dataindstillinger skal du markere afkrydsningsfeltet Begræns elementer i hver inddeling.

 4. I boksen Maksimalt antal elementer skal du skrive det maksimale antal knuder, der skal vises.

  For hvert niveau vises en ny knude med en ellipse (...) i titellinjen i pivotdiagrammet. Disse figurer indeholder de skjulte knuder for hvert niveau.

Begrænse antallet af knuder, der vises på et enkelt niveau

 1. Marker opdelingsfigur for det niveau, du vil begrænse, i diagrammet.

 2. Klik på Sortér og filtrer i gruppen Sortér og filtrer under fanen Pivotdiagram.

 3. I dialogboksen Indstillinger for pivotdiagram under Vis skal du markere afkrydsningsfeltet Begræns elementer i denne opdeling.

 4. I feltet Maksimalt antal elementer skal du skrive det maksimale antal knuder, der skal vises.

  Der vises en ny knude med en ellipse (...) i titellinjen i pivotdiagrammet. Figuren indeholder de skjulte data for det pågældende niveau.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×