Oprette et nyt projekt ud fra et andet projekt eller fra en skabelon

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Andre projektledere har udført de samme opgaver, du udfører nu. Du kan spare meget tid ved at bygge videre på deres arbejde – eksisterende projekter og skabeloner – når du stiller dit nye projekt op.

Begynde med et eksisterende projekt

 1. Åbn det projekt eller den skabelon, som du vil basere det nye projekt på.

 2. Klik på Filer > Oplysninger.

 3. Rediger projektets startdato og slutdato under Projektoplysninger.

 4. Klik på Gem som, og vælg et nyt navn og en ny startside til projektet.

Du kan begynde med at arbejde på det nye projekt med det samme, men du skal sandsynligvis rydde op i nogle af de eksisterende projektoplysninger, før du gør det.

En måde at undgå dette oprydningsarbejde på, især hvis du vil bruge den gamle fil til at oprette flere projekter, er at gemme det gamle projekt som en skabelon. Du kan slette alle statusoplysningerne, når du gemmer det, så kun opgaverne og ressourcerne bliver tilbage.

Begynde med en skabelon

 1. Klik på Filer > Ny.

 2. Søg efter skabeloner i feltet, eller klik på den ønskede skabelon nedenfor.

 3. Klik på Opret i eksempeldialogboksen.

Tilgængelige skabeloner i området Ny i Backstage

Kontrollér, at ressourcerne, opgaverne og varighederne i skabelonen passer til dit projekt. Du kan naturligvis ændre dem efter behov.

Denne vejledning er specifik for Microsoft Project 2007.

Basere et nyt projekt på en skabelon

Project 2007 indeholder mange standardskabeloner, som du kan bruge. Der er flere tilgængelige skabeloner på Microsoft Office Online. Hvis din organisation har sine egne brugerdefinerede skabeloner, kan disse være gemt på virksomhedens intranet. Følg disse trin for at få adgang til nogle af disse skabeloner.

 1. Klik på Ny i menuen Filer.

 2. Klik på På computer under Skabeloner i opgaveruden Nyt projekt.

  – ELLER –

  Hvis din organisation gemmer skabeloner på et websted, under Skabeloner, skal du klikke på På websteder.

  Tip!: Der kan være flere Office Project 2007-skabeloner på Microsoft Office Online. Klik på Skabeloner på Office Online under Skabeloner i opgaveruden.

 3. Klik på fanerne i dialogboksen Skabelonger for at se de tilgængelige skabeloner.

 4. Klik på den skabelon, du vil bruge, og klik derefter på OK.

 5. Klik på Gem som i menuen Filer.

 6. Skriv et navn for det nye projekt i feltet Filnavn, og klik derefter på Gem.

Tilgængelige skabeloner

Der findes flere kategorier med tilgængelige skabeloner, du kan bruge til at planlægge dit projekt. Brug de følgende afsnit til at identificere den rigtige skabelon til dit projekt.

Skabeloner til kundeservice

Følgende skabeloner kan bruges som udgangspunkt for kundeserviceprojekter.

Skabelon

Beskrivelse

Overvågning af kundefeedback

Udgør en rammestruktur for udvikling af processer til overvågning af kundefeedback som del af en fortløbende indsats på forbedring. Denne skabelon fokuserer på processer til overvågning af feedback, når den er blevet indsamlet. Den har begrænset vejledning i dataindsamling.

Forøgelse af kundeservice

Hjælper en kundeserviceorganisation med at opbygge en supportstruktur for et nyt produkt. Dette er et komplekst emne, der kan kræve flere tidsplaner for at dække alle komponenterne.

Planlægning af kundeservice efter produktion

Indeholder de grundlæggende trin for etablering af en kundeservice efter produktion for en ny forbrugsvare. Der kan være tale om forbrugsvarer som f.eks. føde- og drikkevarer, fodtøj, tobak og rengøringsmidler.

Regnskabsskabeloner

Følgende skabeloner indeholder grundlaget for regnskabsprojekter.

Skabelon

Beskrivelse

Forberedelse af årsberetning

Er møntet på de generelle økonomiske og regnskabsmæssige aktiviteter, der definerer en typisk indsats til forberedelse af en årsberetning. Aktiviteterne omfatter anskaffelse af oplysninger fra flere afdelinger, samarbejde med andre afdelinger (f.eks. juridisk afdeling og PR) for at sikre, at alle nødvendige oplysninger præsenteres præcist, samt udskrivning og distribution.

Implementering af økonomisystem

Beskriver de nødvendige trin til implementering af et økonomisystem. Det antages, at der er etableret et eksisterende system eller proces, og at dette skal erstattes af et nyt system. Det antages desuden, at det nye programsoftwaresystem allerede er blevet valgt.

Forberedelse af en åbningsbalance til datoen for overgang til IFRS

Vedrører de væsentlige økonomiske og regnskabsmæssige aktiviteter, som virksomheder skal udføre som et led i forberedelsen af deres åbningsbalance på datoen for overgang til IFRS (internationale standarder for regnskabsaflæggelse) i forbindelse med en overgang fra GAAP, den tidligere almindeligt anerkendte regnskabspraksis.

Øverst på siden

Skabeloner til personaleafdelingen og ressourcestyring

Følgende skabeloner kan bruges som udgangspunkt for ressourcestyringsprojekter.

Skabelon

Beskrivelse

Definer nødvendige kvalifikationer - Ansættelsesplan - Ansættelsesprognose

Udgør en rammestruktur for de generelle aktiviteter i en HR-afdeling, der skal analysere de fremtidige kompetencebehov og udvikle eventuelle videreuddannelses- og/eller ansættelsesplaner for at lukke hullerne

Vurdering af outsourcingprojekter i HR-funktionen

Vedrører de generelle aktiviteter, der er nødvendige for at evaluere en outsourcingstrategi i HR-funktionen. Den omfatter faser til analyse af den nuværende situation, foretager indledende undersøgelser, udfører en dybdegående analyse og ruller et pilotprogram ud.

Implementering af HR-informationssystem

Visers de HR-trin på et meget højt niveau, der skal udføres for at implementere en HRIS-løsning. Den vedrører ikke noget specifikt softwaresystem, der er i handelen.

Evaluering af medarbejdere

Vedrører de generelle HR-aktiviteter, der definerer en typisk kvartalsvis eller årlig evalueringscyklus I skabelonen antages det, at der i forvejen er vedtaget en evalueringsproces, og at resultaterne ikke har indflydelse på lønforhold.

Vurdering og konsolidering af leverandører

Bruges til at identificere foretrukne leverandører.

Anmodning om tilbud fra leverandører

Har en standardproces til oprettelse, distribution og evaluering af indhentede tilbud fra mulige leverandører Den er beregnet til firmaer, der kræver formel overholdelse af en anerkendt proces til anskaffelse af serviceydelser hos leverandører.

Skabeloner til salg og marketing

Følgende skabeloner indeholder grundlaget for salg- og marketingprojekter.

Skabelon

Beskrivelse

Lancering af tilbud om finansiel ydelse

Hjælper dig med at spore planlægning, afvikling, postlanceringsaktiviteter og lanceringsafslutning af et finansielt servicetilbud. Skabelonen fokuserer på lanceringen af tilbuddet, ikke udviklingen af det.

Uddannelse i intern parathed

Viser en plan, der hjælper med at identificere uddannelsesbehov og udarbejde og implementere undervisningsløsninger til interne kursusprogrammer. Denne skabelon sætter fokus på intern undervisning af sælgere, men den overordnede struktur kan også anvendes til anden undervisning.

Administration af indgående anmodninger om tilbud (tilbudsanmodninger)

Giver salgschefer mulighed for at administrere tilbudsforespørgsel.

Planlægning af marketingkampagne

Skitserer de forskellige overvejelser, du evt. skal gøre dig for at planlægge en marketingkampagne i organisationen, herunder forståelse af din position på markedet, indsamling af data og analyse af kampagnens effektivitet.

Planlægning og gennemførelse af marketingarrangement

Beskriver de vigtigste kategorier, du bør overveje, når du planlægger et marketingarrangement.

Planlægning, afholdelse og evaluering af udstilling

Indeholder en oversigt over de trin, der er involveret i planlægning af en udstilling. Opgaverne bør blive færre, efterhånden som du får afholdt flere udstillinger og finder din egen rytme.

Skabeloner til livscyklus for produktudvikling

Følgende skabeloner kan bruges som udgangspunkt for projekter relateret til livscyklussen for produktudvikling.

Skabelon

Beskrivelse

Uddannelse i ekstern teknisk parathed

Dækker planlægning via distribution af eksterne undervisningsprogrammer for at analysere behov, udvikle materialer og indhold, skabe behov og udføre aktiviteter.

MSF-programudvikling

Kommer fra Process Model for Application Development, som er en vigtig komponent i Microsoft Solutions Framework (MSF). Denne fleksible model forbedrer projektstyringen, minimerer risikoen, forbedrer produktkvaliteten og øger udviklingshastigheden i softwarebranchen.

New Product

Indeholder en ramme til udvikling af et nyt produkt med brug af en disciplineret fremgangsmåde, der øger succeshyppigheden.

Lancering af nyt produkt

Hjælper dig med at definere og administrere nøglekomponenterne i en effektiv produktlanceringsplan: klart definerede salgsmål, sikring af parate salgskanaler, kampagnefunktioner (PR, marketing og reklame) og ressourcer til at registrere, overvåge og dokumentere udførsel.

Planlægning af produktudvikling

Beskriver en strategisk tilgang til produktudvikling. Når du arbejder med din virksomheds position på markedet, etablerer en produktinfrastruktur og udnytter viden om dine mål og konkurrenter, kan du bruge denne skabelon til at fastlægge strukturen for produktudvikling.

Evaluering af produkt efter lancering

Skitserer nøgleområderne for evaluering af et produkts succes, efter det er kommet i handelen.

Softwareudvikling

Fokuserer på de trin og processer, som er nødvendige for en vellykket start på en proces til softwareudvikling. Du kan bruge skabelonen, som den er, eller du kan ændre den til rekursiv udvikling.

Lokalisering af software

Fokuserer på de trin og processer, som er nødvendige for en vellykket lokalisering af software.

Øverst på siden

Skabeloner til procesharmonisering og overholdelse af angivne standarder

Følgende skabeloner fungerer som udgangspunkt for projekter, der sporer aktiviteter til procesharmonisering og overholdelse af angivne standarder.

Skabelon

Beskrivelse

Gennemgang af ISO 9001-styring

Hjælper dig gennem kvalitetsstyringsprocessen, der skal sikre overholdelse af ISO 9001, herunder revision med faste mellemrum og i overensstemmelse med strikse retningslinjer.

Projektteam

Fokuserer på de trin og processer, der er nødvendige for at starte, overvåge og etablere et virksomhedsprojektkontor.

Six Sigma DMAIC-cyklus

Skitserer faser, nøgleaktiviteter og leveringsmængder i Six Sigma-standardlivscyklussen.

Indstillinger for SOX-regulativ og -teknologi

Er møntet på de generelle aktiviteter til gennemgang af eksisterende interne kontrolelementer og evaluering af teknologiske muligheder for mere effektiv overholdelse af Section 404 af Sarbanes-Oxley (SOX).

It-skabeloner

Følgende skabeloner kan bruges som udgangspunkt for it-projekter.

Skabelon

Beskrivelse

Infrastruktur

Fokuserer på de trin og processer, der er nødvendige for at starte, designe og installere en ny infrastruktur.

Plan for forbedring af sikkerhedsinfrastrukturen

Bruges til at identificere, planlægge og implementere forbedringer af infrastrukturen. Fokus er på sikkerhedsinfrastruktur for at illustrere en plan, der forudsætter afstemning mellem to styrende behov: opretholdelse af sikkerhed og forretningsmuligheder. Denne tilgang kan dog bruges på mange infrastrukturinitiativer.

Skabeloner til strategisk forretningsudvikling

Følgende skabeloner kan bruges som udgangspunkt for projekter til strategisk forretningsudvikling.

Skabelon

Beskrivelse

Ny virksomhed

Beskriver processen med at omsætte iværksættermuligheder til ny driftsvirksomhed. Den kan tilpasses, så den kan bruges til en lang række specifikke forretningssituationer.

Evaluering af strategisk fusion eller virksomhedskøb

Er møntet på de generelle aktiviteter, som en virksomhed gennemløber for at bestemme virksomhedens vækststrategi. Vejkortet omfatter forståelse af markedsposition, evaluering af afvejninger mellem fusioner og overtagelser og intern udvikling, evaluering af fusions- og overtagelseskandidater og placering af priser på mulige virksomheder.

Andre skabeloner

Følgende skabeloner kan bruges som udgangspunkt for adskillige andre typer projekter.

Skabelon

Beskrivelse

Erhvervsmæssigt byggeri

Omfatter de grundlæggende opgaver, der kræves for at opføre et erhvervsbyggeri i flere etager og viser relationerne mellem disse opgaver. Du kan vælge at bruge skabelonen som et rent uddannelsesværktøj eller som retningslinje for udvikling af brugerdefinerede tidsplaner til dine produkter, eller du kan redigere skabelonen og bruge den som grundlag for en starttidsplan til projektet.

Projekt for digital forvaltning

Indeholder et eksempel på digital ansøgning til en offentlig myndighed. Eksemplet på ansøgningen er et elektronisk betalingssystem, et eksempel på digitale projekter mellem myndigheder og borgere. Det er organiseret som et program med tre projekter (teknisk arkitektur, sikkerhedsekstranet og e-betaling) og er en demonstration af én måde at organisere komplekse projekter på.

Teknik

Hjælper dig med at identificere de normale aktiviteter, der kræves til et effektivt teknisk projekt, og kæder dem sammen i et typisk tidsplanformat. Du kan bruge denne skabelon til uddannelse, eller du kan redigere den og bruge den som grundlag for en starttidsplan for projektet.

Privat flytning

Fokuserer på vellykket afvikling af flytning til en ny bolig.

Behandling af forsikringskrav

Viser behandling af forsikringskrav i forbindelse med skades- og ulykkesforsikring set fra forsikringsselskabets side. Det er udviklet til bilforsikringer, men du kan også bruges til husejerforsikringer.

Kontorflytning

Fokuserer på vellykket flytning fra kontorfaciliteter fra ét sted til et andet.

Boligbyggeri

Omfatter de grundlæggende opgaver, der kræves for at opføre et enfamilieshus og de logiske relationer mellem disse opgaver. Du kan bruge denne skabelon til uddannelse, til at udvikle brugerdefinerede tidsplaner til dine projekter eller som grundlag for en starttidsplan for projektet.

Øverst på siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×