Oprette et histogram

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Et histogram er et søjlediagram, der viser hyppighedsdata.

Bemærk!: Dette emne kun taler om at oprette et histogram. Du kan finde oplysninger om Pareto (sorteret histogram) diagrammer, oprette et Pareto-diagram.

 1. Vælg dine data.

  (Dette er et typisk eksempel på dataene til et histogram.)

  Data, der bruges til at oprette histogrameksemplet ovenfor
 2. Klik på Indsæt > Indsæt statistikdiagram > Histogram.

  Kommandoen Histogram fra knappen Indsæt statistikdiagram

  Du kan også oprette et histogram fra fanen Alle diagrammer i Anbefalede diagrammer.

Tip!: 

 • Brug fanerne Design og Format til at tilpasse udseendet af dit diagram.

 • Hvis du ikke kan se disse faner, skal du klikke på et vilkårligt sted i histogrammet for at tilføje Diagramværktøjer til båndet.

Fanerne Design og Formatér under Diagramværktøjer

 1. Højreklik på den vandrette akse i diagrammet, klik på Formatér akse, og klik derefter på Akseindstillinger.

  Formatér akse-kommando i genvejsmenuen
 2. Brug oplysningerne i følgende tabel for at beslutte, hvilke indstillinger du vil angive i opgaveruden Formatér akse.

  Indstilling

  Beskrivelse

  Efter kategori

  Vælg denne indstilling, når kategorierne (vandret akse) tekstbaserede i stedet for numeriske. Histogrammet vil gruppere de samme kategorier og summere værdierne i værdiaksen.

  Tip!: Hvis du vil tælle antallet af udseender for tekststrenge, skal du tilføje en kolonne og udfylde den med værdien "1" og derefter afbilde histogrammet og angive placeringerne til Efter kategori.

  Automatisk:

  Dette er standardindstillingen for histogrammer. Placering bredden beregnes ved hjælp af Scotts normale referenceregel.

  Placeringsbredde

  Angiv et positivt decimaltal for antallet af datapunkter i hvert område.

  Antal placeringer

  Angiv antallet af placeringer for histogrammet (herunder for overløb og underløb).

  Overløbsplacering

  Markér dette afkrydsningsfelt for at oprette en placering for alle værdier over værdi i feltet til højre. For at ændre værdien skal du angive et andet decimaltal i feltet.

  Underløbsplacering

  Markér dette afkrydsningsfelt for at oprette en placering for alle værdier under eller lig med værdien i feltet til højre. For at ændre værdien skal du angive et andet decimaltal i feltet.

  Opgaveruden Formatér akse

Tip!: Hvis du vil læse mere om histogramdiagrammet, og hvordan det hjælper dig med at visualisere statistiske data, skal du se dette blogindlæg histogram, Pareto, og kasse med hale-diagram af Excel-teamet. Du kan også være interesseret lære mere om de andre nye diagramtyper er beskrevet i denne blog skrive.

Automatisk indstilling (Scotts normale referenceregel)   

Formel til indstillingen Automatisk

Scotts normale referenceregel forsøger at minimere systematiske fejl i histogrammets varians sammenlignet med datasættet, mens det antages, at dataene er normalt fordelt.

Indstilling for overløbsplacering   

Formel for indstillingen Overløbsplacering

Indstilling for underløbsplacering   

Formel for indstillingen Underløbsplacering
 1. Kontrollér, at du har indlæst Analysis ToolPak. Se indlæse Analysis ToolPak i Excelkan finde flere oplysninger.

 2. Angiv inputdataene i én kolonne i et regneark, og tilføj et navn i den første celle, hvis du vil.

  Sørg for at bruge kvantitative numeriske data, f.eks. varebeløb eller testresultater. Værktøjet Histogram fungerer ikke med kvalitative numeriske data som id-numre, der er angivet som tekst.

 3. I den næste kolonne skal du angive intervaltallene i stigende rækkefølge, og hvis du vil, kan du tilføje et navn i den første celle.

  Det er en god ide at bruge dine egne intervaltal, da de kan være mere anvendelige i din analyse. Hvis du ikke angiver nogen intervaltal, opretter værktøjet Histogram jævnt fordelte intervaltal ud fra minimum- og maksimumværdierne i inputområdet som start- og slutpunkter.

 4. Klik på Data > Dataanalyse.

  Knappen Dataanalyse i gruppen Dataanalyse

 5. Klik på Histogram > OK.

  Dialogboksen Dataanalyse

 6. Under Input skal du gøre følgende:

  1. I feltet Inputområde skal du angive cellereferencen for det dataområde, der indeholder inputtal.

  2. I feltet Intervalområde skal du angive cellereferencen for det område, der indeholder intervaltallene.

   Hvis du har brugt kolonnenavne på regnearket, kan du inkludere dem i cellereferencerne.

   Tip!: I stedet for at angive cellereferencer manuelt kan du klikke på Knappen Skjul for at skjule dialogboksen midlertidigt og så vælge områderne i regnearket. Hvis du klikker på knappen igen, vises dialogboksen igen.

 7. Hvis du har brugt kolonnenavne i cellereferencerne, skal du markere feltet Navne.

 8. Under Outputindstillinger skal du vælge en outputplacering.

  Du kan placere histogrammet i samme regneark, i et nyt regneark, i den aktuelle projektmappe eller i en ny projektmappe.

 9. Markér ét eller flere af følgende felter:

  Pareto (sorteret histogram) Dette viser dataene i faldende hyppighedsrækkefølge.

  Akkumuleret procent     Dette viser akkumulerede procenter og tilføjer en linje for den akkumulerede procent i histogramdiagrammet.

  Diagramoutput     Dette viser et integreret histogramdiagram.

 10. Klik på OK.

  Hvis du vil tilpasse din histogram, kan du ændre tekstbetegnelser, og klik et vilkårligt sted i histogramdiagrammet, til brug knapperne Diagramelementer, Diagramtypografier og Diagramfilter i højre side af diagrammet.

 1. Vælg dine data.

  (Dette er et typisk eksempel på dataene til et histogram.)

  Data, der bruges til at oprette histogrameksemplet ovenfor
 2. Klik på Indsæt > Diagram.

  Knappen Diagram i gruppen Illustrationer under fanen Indsæt i Word
 3. Klik på Histogram, i dialogboksen Indsæt diagram under Alle diagrammer, og klik på OK.

Tip!: 

 • Brug fanerne Design og Format på båndet til at tilpasse udseendet af dit diagram.

 • Hvis du ikke kan se disse faner, skal du klikke på et vilkårligt sted i histogrammet for at tilføje Diagramværktøjer til båndet.

Fanerne Design og Formatér under Diagramværktøjer

 1. Højreklik på den vandrette akse i diagrammet, klik på Formatér akse, og klik derefter på Akseindstillinger.

  Formatér akse-kommando i genvejsmenuen
 2. Brug oplysningerne i følgende tabel for at beslutte, hvilke indstillinger du vil angive i opgaveruden Formatér akse.

  Indstilling

  Beskrivelse

  Efter kategori

  Vælg denne indstilling, når kategorierne (vandret akse) tekstbaserede i stedet for numeriske. Histogrammet vil gruppere de samme kategorier og summere værdierne i værdiaksen.

  Tip!: Hvis du vil tælle antallet af udseender for tekststrenge, skal du tilføje en kolonne og udfylde den med værdien "1" og derefter afbilde histogrammet og angive placeringerne til Efter kategori.

  Automatisk:

  Dette er standardindstillingen for histogrammer.

  Placeringsbredde

  Angiv et positivt decimaltal for antallet af datapunkter i hvert område.

  Antal placeringer

  Angiv antallet af placeringer for histogrammet (herunder for overløb og underløb).

  Overløbsplacering

  Markér dette afkrydsningsfelt for at oprette en placering for alle værdier over værdi i feltet til højre. For at ændre værdien skal du angive et andet decimaltal i feltet.

  Underløbsplacering

  Markér dette afkrydsningsfelt for at oprette en placering for alle værdier under eller lig med værdien i feltet til højre. For at ændre værdien skal du angive et andet decimaltal i feltet.

  Opgaveruden Formatér akse

Tip!: Hvis du vil læse mere om histogramdiagrammet, og hvordan det hjælper dig med at visualisere statistiske data, skal du se dette blogindlæg histogram, Pareto, og kasse med hale-diagram af Excel-teamet. Du kan også være interesseret lære mere om de andre nye diagramtyper er beskrevet i denne blog skrive.

Følg disse trin for at oprette et histogram i Excel til Mac:

 1. Markér dataene.

  (Dette er et typisk eksempel på dataene til et histogram.)

  Data, der bruges til at oprette histogrameksemplet ovenfor
 2. Klik på fanen Indsæt på båndet og derefter klikke på Ikon for statistiske områdediagram (statistisk ikon), og vælg Histogram under Histogram.

Tip!: 

 • Brug fanerne Diagramdesign og Format til at tilpasse udseendet af dit diagram.

 • Hvis du ikke kan se fanerne Diagramdesign og Format, skal du klikke på et vilkårligt sted i histogrammet for at føje dem til båndet.

Hvis du vil oprette et histogram i Excel 2011 til Mac, skal du hente et tilføjelsesprogram fra tredjepart. Se: jeg kan ikke finde Analysis Toolpak i Excel 2011 til Mac kan finde flere oplysninger.

Du kan få vist et histogram (et søjlediagram, der viser hyppighedsdata) i Excel Online, men du kan ikke oprette det, fordi den kræver Analysis ToolPak, et tilføjelsesprogram til Excel, der ikke understøttes i Excel Online.

Hvis du har Excel på computeren, kan du bruge knappen Rediger i Excel til at åbne Excel på skrivebordet, og oprette histogrammet.

Knappen Rediger i Excel

 1. Tryk for at markere dine data.

  Data, der bruges til at oprette histogrameksemplet ovenfor
 2. Hvis du er på en telefon, skal du trykke på Rediger ikonet Ikonet Rediger for at få vist båndet. og tryk derefter på Hjem.

 3. Tryk på Indsæt > diagrammer > Histogram.

  Hvis det er nødvendigt, kan du tilpasse elementerne i diagrammet.

  Bemærk!: Denne funktion er kun tilgængelig, hvis du har et Office 365-abonnement. Hvis du er Office 365-abonnent, skal du sørge for, at du har den seneste version af Office.

  Prøv Office 365 eller den seneste version af Excel

 1. Tryk for at markere dine data.

  Data, der bruges til at oprette histogrameksemplet ovenfor
 2. Hvis du er på en mobiltelefon, tryk på Rediger ikonet Ikonet Rediger for at få vist båndet, og tryk derefter på Hjem.

 3. Tryk på Indsæt > diagrammer > Histogram.

Hvis du vil oprette et histogram i Excel, skal du angive to typer data – de data, du vil analysere og intervaltallene, der repræsenterer de intervaller, som du vil måle hyppigheden. Du skal organisere dataene i to kolonner i regnearket. Disse kolonner skal indeholde følgende data:

 • Input-data    Dette er de data, du vil analysere ved hjælp af værktøjet Histogram.

 • Intervaltallene    Disse tal repræsenterer de intervaller, du vil histogrammet værktøjet til at bruge til at måle inputdataene i dataanalyse.

Når du bruger værktøjet Histogram, tæller Excel antallet af datamærker i hver dataplacering. Et datapunkt er inkluderet i en bestemt placering, hvis tallet er større end den laveste grænse og lig med eller mindre end den største bundet for dataplaceringen. Hvis du udelader bin-område, opretter Excel et sæt jævnt fordelte placeringer mellem mindste og største værdierne i de indtastede data.

Output fra histogram analysen vises i et nyt regneark (eller i en ny projektmappe) og viser en histogramtabel og et søjlediagram, der afspejler dataene i histogramtabellen.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers-community'et eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×