Oprette et enkelt organisationsdiagram i Publisher

Publisher til Office 365, Publisher 2019, Publisher 2016, Publisher 2013, Publisher 2010

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Eksempelbillede af organisationsdiagram

Du kan oprette et enkelt organisationsdiagram i en publikation ved hjælp af figurer til at repræsentere manager stillinger og rapportering stillinger og forbinde dem med forbindelseslinjer.

Oprette organisationsdiagrammet

Tilføje figurer

 1. Klik på figurer i menuen Indsæt, og klik derefter på den figur, du vil indsætte.

 2. Klik på i publikationen, hvor du vil indsætte figuren.

 3. Rediger figurens størrelse, farve, fyld eller streg.

  1. Højreklik på figuren, og klik derefter på Formater autofigur.

  2. Vælg de ønskede indstillinger i dialogboksen Formater autofigur. Hvis du vil ændre fyld, skal du klikke på fanen farver og streger. Klik på en ny farve på listen farve eller Effekter for at oprette en struktur, mønster eller graduering under udfyldning.

 4. Når figuren har det ønskede udseende til diagrammet, skal du højreklikke på figuren, og derefter klikke på Kopier.

 5. Højreklik, hvor du vil placere en kopi af objektet, og klik derefter på Indsæt.

 6. Gentag trin 5 og indtil du har alle figurerne, du vil for dit diagram.

Forbinde figurerne

At forbinde figurer ved hjælp af forbindelseslinjer

1 vælge en Forbindelsesstreg

2 første forbindelse websted

3 anden forbindelse websted. forbindelseswebsteder vises blå, når du peger på en figur.

 1. Klik på figurer i menuen Indsæt, og klik derefter på den forbindelse, du vil bruge, såsom vinklet.

 2. Peg på det sted, hvor forbindelsen skal tilknyttes, f.eks. nederst i topchefstillingsfiguren i organisationsdiagrammet.

  Forbindelseswebsteder vises blå, når du peger på en figur.

 3. Klik på det første forbindelse websted, peg på det andet objekt (som den første reporting placering figur i organisationsdiagrammet) og klik derefter på den anden forbindelse websted.

 4. Gentag trin 1-3 for at tilføje alle forbindelseslinjerne, du vil.

 5. Valgfrit: Ændre farve eller tykkelse forbindelseslinjerne.

  1. Vælg de forbindelser, du vil ændre. Du kan vælge flere forbindelser ad gangen, hvis du holder SKIFT nede, mens du klikker på hver forbindelse.

  2. Højreklik på, skal du klikke på Formater autofigur, og klik derefter på fanen farver og streger.

  3. Vælg de ønskede indstillinger under Streg.

Tilføje tekst

 1. Hvis du vil føje tekst til en figur i organisationsdiagrammet, skal du klikke på figuren og derefter skrive den ønskede tekst.

 2. Markér teksten i figuren for at formatere teksten, og brug derefter indstillingerne under fanen Tekstfeltværktøjer – Formatér.

Flytte figurer og forbindelser i organisationsdiagrammet

Nu, hvor du har føjet figurer og forbindelser til organisationsdiagrammet, vil du måske finjustere placeringen af hver del.

Flytte en figur

 1. Klik på den figur, du vil flytte.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Trække figuren til en ny placering

  • Placer musemarkøren over figuren. Når markøren bliver til en Flyttemarkør skal du trække figuren til den nye placering. For at trække figuren i en lige linje skal du holde Skift nede, mens du trækker figuren.

   Bemærk!: Hvis en af Fastgør-kommandoerne er slået til, kan figuren fastgøres til det nærmeste hjælpelinje, figur eller lineal er markeret, når du slipper museknappen.

  Skubbe en figur

  • Tryk på en af piletasterne for at flytte figuren i den pågældende retning.

   Objektet flyttes en bestemt afstand, hver gang du trykker på en piletast. Standardskubbeafstanden er 0,13'' (eller tilsvarende, hvis du bruger en anden måleenhed). Du kan dog ændre skubbeafstanden.

   1. Klik på Filer > Indstillinger > Avanceret.

   2. Markér afkrydsningsfeltet skubber objekter med under Redigeringsindstillinger, og skriv derefter den afstand, du vil objekter skal flyttes, når du skubber dem..

  Placere et objekt præcist på siden

  1. Højreklik på figuren

  2. Klik på Formater autofigur i genvejsmenuen, og klik derefter på fanen Layout.

  3. Angiv de positive mål for den vandrette og lodrette placering af objektet eller objektgruppen under Placering på siden.

  4. Klik på OK.

   Tip!: Når du klikker på et objekt, kan du se dets nøjagtige placering på statuslinjen nederst i vinduet.

Flytte en forbindelse

 1. Klik på den forbindelse, du vil flytte.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder eller begge:

  • Hvis du vil flytte den ene ende af forbindelsen, skal du pege med markøren på den ende, du vil flytte, indtil musemarkøren bliver til en trådkorsmarkør, og derefter trække i den pågældende ende og forbinde den til et andet sted.

   Hvis du vil tilsidesætte den automatiske forbindelse, skal du holde ALT nede, samtidig med du trækker i enden af forbindelsen. Du kan placere enden hvor som helst på objektet, men den forbindes ikke.

  • Hvis du vil afbryde hele forbindelsen, skal du trække den i midten (ikke ved den gule rombe).

Arbejde med organisationsdiagrammet som et enkelt objekt

Hvis organisationsdiagrammet har fået det ønskede udseende, vil du måske gruppere alle figurerne og forbindelserne til et enkelt objekt. Gruppering af objekterne gør det nemmere at flytte og ændre størrelsen på hele organisationsdiagrammet, og du undgår, at figurer og forbindelser flyttes ved en fejl.

Gruppere objekter

 1. Trække musemarkøren for at tegne en markeringsboks omkring de figurer og forbindelseslinjer i organisationsdiagrammet.

 2. Klik på gruppeunder fanen Tegnefunktioner – Formatér.

Hvis du vil foretage ændringer i diagrammet, kan du opdele grupperede figurer og forbindelser ved at klikke på Opdel gruppe.

Forberede publikationen til oprettelse af organisationsdiagrammet

Før du opretter diagrammet, skal du åbne undermenuerne Figurer og Forbindelser som flydende værktøjslinjer, så du ikke behøver at åbne undermenuerne, hver gang du vil tilføje en figur eller forbindelse.

 1. Åbn eller opret den publikation, du vil føje organisationsdiagrammet til.

 2. På værktøjslinjen Objekter skal du klikke på Autofigurer Knapflade og pege på Forbindelser.

 3. Træk Flyt håndtere Billede af flyttehåndtag øverst i undermenuen forbindelser til en placering, som du kan se, mens du arbejder i publikationen.

  Undermenuen Forbindelser bliver til en flydende værktøjslinje.

 4. På værktøjslinjen Objekter skal du klikke på Autofigurer Knapflade og derefter pege på Figurer.

 5. Træk Flyt håndtere Billede af flyttehåndtag øverst i undermenuen Standardfigurer til en placering, som du kan se, mens du arbejder i publikationen.

  Undermenuen Figurer bliver til en flydende værktøjslinje.

  Billede af værktøjslinjen forbindelser og værktøjslinjen Standardfigurer i Publisher

Oprette organisationsdiagrammet

Nu, hvor værktøjslinjerne Forbindelser og Figurer vises, er du klar til at oprette organisationsdiagrammet.

Oprette figurerne

 1. På værktøjslinjen Figurer skal du klikke på den figur, du ønsker i organisationsdiagrammet, f.eks. Rektangel Knapflade , og derefter klikke på publikationen for at indsætte figuren.

 2. Rediger figurens størrelse, farve, fyld eller streg.

  hvordan

  1. Højreklik på figuren, og klik derefter på Formater autofigur.

   Dialogboksen Formater autofigur vises.

  2. Vælg de ønskede indstillinger. Hvis du f.eks. vil ændre fyldet, skal du klikke på fanen Farver og streger. Klik på en ny farve på listen Farve under Fyld, eller klik på Effekter for at oprette en struktur, et mønster eller en graduering.

 3. Når figuren har det ønskede udseende til diagrammet, skal du højreklikke på figuren, og derefter klikke på Kopier.

 4. Højreklik det sted, hvor objektet skal indsættes, og klik derefter på Sæt ind.

 5. Gentag trin 4, indtil du har alle de figurer, du skal bruge til diagrammet.

Forbinde figurerne

Brug af værktøjslinjen for forbindelseskomponenter til at oprette et organisationsdiagram

1 Forbindelsesstreg

2 første forbindelse websted

3 anden forbindelse websted. forbindelseswebsteder vises som blå cirkler, når du peger på en figur.

 1. Dobbeltklik på den ønskede forbindelse, f.eks. Vinklet forbindelse på værktøjslinjen Forbindelser.

  Bemærk!: Når du dobbeltklikker på en forbindelse, forbliver knappen markeret, mens du tilføjer de ønskede forbindelser.

 2. Peg på det sted, hvor forbindelsen skal tilknyttes, f.eks. nederst i topchefstillingsfiguren i organisationsdiagrammet.

  Forbindelsessteder vises som blå cirkler, når du peger på en figur.

 3. Klik på det første forbindelsessted, du vil bruge, peg på det andet objekt (f.eks. den første referencestillingsfigur i organisationsdiagrammet), og klik derefter på det andet forbindelsessted.

 4. Gentag trin 2-3 for at tilføje alle forbindelseslinjerne, du vil.

 5. Når du har tilføjet de ønskede forbindelser, skal du enten klikke på den forbindelse, du valgte på værktøjslinjen Forbindelser, i trin 1 eller trykke på ESC for at annullere markeringen af forbindelsesknappen.

 6. Rediger forbindelsernes farve eller tykkelse.

  1. Vælg de forbindelser, du vil ændre. Du kan vælge flere forbindelser ad gangen, hvis du holder SKIFT nede, mens du klikker på hver forbindelse.

  2. Klik på Autofigur i menuen Formater, og klik derefter på fanen Farver og streger.

  3. Vælg de ønskede indstillinger under Streg.

Tilføje tekst

 1. Hvis du vil føje tekst til en figur i organisationsdiagrammet, skal du klikke på figuren og derefter skrive den ønskede tekst.

 2. Hvis du vil formatere teksten, skal du markere teksten i figuren og derefter bruge indstillingerne på værktøjslinjen Formatering.

Flytte figurer og forbindelser i organisationsdiagrammet

Nu, hvor du har føjet figurer og forbindelser til organisationsdiagrammet, vil du måske finjustere placeringen af hver del.

Flytte en figur

 1. Klik på den figur, du vil flytte.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  Trække figuren til en ny placering

  • Placer musemarkøren over figuren. Når markøren bliver til en Flyttemarkør skal du trække figuren til den nye placering. For at trække figuren i en lige linje skal du holde Skift nede, mens du trækker figuren.

   Bemærk!: Hvis en af Fastgør-kommandoerne er slået til, kan figuren fastgøres til det nærmeste hjælpelinje, figur eller lineal er markeret, når du slipper museknappen.

  Skubbe en figur

  • Tryk på en af piletasterne for at flytte figuren i den pågældende retning.

   Objektet flyttes en bestemt afstand, hver gang du trykker på en piletast. Standardskubbeafstanden er 0,13'' (eller tilsvarende, hvis du bruger en anden måleenhed). Du kan dog ændre skubbeafstanden.

   1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner, og klik derefter på fanen Rediger.

   2. Marker afkrydsningsfeltet Piletaster skubber objekter med:, og skriv derefter den afstand, objekter skal flyttes med, når du skubber dem.

  Placere et objekt præcist på siden

  1. Højreklik på figuren

  2. Klik på Formater autofigur i genvejsmenuen, og klik derefter på fanen Layout.

  3. Angiv de positive mål for den vandrette og lodrette placering af objektet eller objektgruppen under Placering på siden.

  4. Klik på OK.

   Tip!: Når du klikker på et objekt, kan du se dets nøjagtige placering på statuslinjen nederst i vinduet.

Flytte en forbindelse

 1. Klik på den forbindelse, du vil flytte.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder eller begge:

  • Hvis du vil flytte den ene ende af forbindelsen, skal du pege med markøren på den ende, du vil flytte, indtil musemarkøren bliver til en trådkorsmarkør, og derefter trække i den pågældende ende og forbinde den til et andet sted.

   Hvis du vil tilsidesætte den automatiske forbindelse, skal du holde ALT nede, samtidig med du trækker i enden af forbindelsen. Du kan placere enden hvor som helst på objektet, men den forbindes ikke.

  • Hvis du vil afbryde hele forbindelsen, skal du trække den i midten (ikke ved den gule rombe).

Arbejde med organisationsdiagrammet som et enkelt objekt

Hvis organisationsdiagrammet har fået det ønskede udseende, vil du måske gruppere alle figurerne og forbindelserne til et enkelt objekt. Gruppering af objekterne gør det nemmere at flytte og ændre størrelsen på hele organisationsdiagrammet, og du undgår, at figurer og forbindelser flyttes ved en fejl.

Gruppere objekter

 1. Klik på Markér objekter værktøjet Knapflade på værktøjslinjen objekter, og træk derefter markeringsfeltet omkring de figurer og forbindelseslinjer i organisationsdiagrammet.

 2. Klik på Grupper objekter Knapflade under markeringsboksen.

Hvis du har brug for at ændre organisationsdiagrammet, kan du ophæve grupperingen af figurerne og forbindelserne.

Opdele objektgrupper

 1. Marker de grupperede objekter (organisationsdiagrammet).

 2. Klik på Opdel gruppe Knapflade under markeringsboksen.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×