Oprette et diagram ved hjælp af webdelen Diagram

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Bemærk!: I denne artikel gælder for SharePoint 2010-versioner. Hvis du bruger SharePoint Online, kan du se Brug af webdelen hurtig diagrammer.

Du kan bruge webdelen diagrammer til at oprette og få vist et diagram på en side. Diagram webdele er velegnet til visuelt visning af data i kurvediagrammer, søjlediagrammer og andre visninger. Diagrammer kan du og andre brugere at få vist ydeevneoplysninger hurtigt.

Når du opretter og tilføje webdelen diagram på en side, du plejer at gøre dette i flere faser. Først skal tilføje du webdelen diagram til en side. Derefter skal du forbinde webdelen diagram til en datakilde og konfigurere på diagrammet for at vise data. Du kan til sidst skal du kan også ændre udseendet af webdelen diagrammer.

I denne artikel

Fase 1: Føje webdelen diagram til en webdelsside

Fase 2: Oprette forbindelse til en datakilde og konfigurere webdelen diagrammer

Fase 3: Ændre udseendet af webdelen diagrammer

Fase 1: Føje webdelen diagram til en webdelsside

I denne fase, du opretter eller åbner en side til redigering, og klik derefter du tilføje en tom webdelen diagrammer til siden.

 1. Start ved enten at oprette en side eller ved at åbne en eksisterende side til redigering.

 2. Klik på fanen Indsæt på båndet, og klik derefter på Webdele i gruppen Webdele.

 3. Klik på Business Data i sektionen kategorier.

 4. Klik på Webdelen diagrammer i sektionen Webdele, og klik derefter på Tilføj.

 5. Fortsæt til fase 2: oprette forbindelse til en datakilde og konfigurere webdelen diagrammer.

Toppen af siden

Fase 2: Oprette forbindelse til en datakilde og konfigurere webdelen diagrammer

I denne fase, du vælger en datakildeforbindelse og konfigurere webdelen diagrammer.

Bemærk!: Før du begynder, skal du kontrollere, at den side, der indeholder webdelen diagrammer er i redigeringstilstand.

 1. Find webdelen diagrammer, som du vil redigere, og klik derefter på Data og udseende hypertext.

 2. Klik på Opret forbindelse diagram til Data for at åbne guiden Dataforbindelse i siden dataforbindelse og diagram udseende guider.

 3. Vælg en datakildetype på siden Vælg en datakilde, og klik derefter på Næste. Du kan vælge mellem de indstillinger, der er beskrevet i følgende tabel:

Indstilling

Beskrivelse

Oprette forbindelse til en anden webdel

Brug denne indstilling til at forbinde webdelen diagrammer med en anden webdel, der kan sende data. Eksempler på disse webdele er et dokumentbibliotek eller en liste over kontakter.

Bemærk!: Sørg for, at den webdel, du vil bruge, er allerede på samme side som webdelen diagrammer.

Oprette forbindelse til en liste

Brug denne indstilling til at forbinde webdelen diagram til en liste, der er placeret i samme gruppe af websteder.

Oprette forbindelse til forretningsdatakataloget

Brug denne indstilling, skal du forbinde webdelen diagram til en komponent BCS Business Connectivity Services (). BCS sikrer integration med eksterne data, herunder line of business-applikationer. BCS opbygger oven på den forretningsdatakataloget teknologi, som blev leveret i Microsoft Office SharePoint Server 2007. Hvis du vil vide mere om BCS, se planlægge Business Connectivity Services.

Oprette forbindelse til Excel Services

Brug denne indstilling til at forbinde webdelen diagram til en Excel-projektmappe, der er publiceret til Excel Services.

 1. Vælg den datakilde, du vil bruge, på siden Opret forbindelse til datakilde, og klik derefter på Næste.

 2. Få vist de data, der skal bruges til webdelen diagrammer på siden Hent og Filtrer Data.

 3. For at du kan også konfigurere parametre for at få vist et undersæt af data, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på plustegnet (+ ) ud for filtre til at udvide sektionen Definere filterparametre.

  2. Brug listen Parameternavn for at vælge et element, som en kolonne i datasættet.

  3. Brug listen til at vælge en relevant operatortype.

  4. Brug boksen Standardværdi til at angive det kriterium, du vil bruge til filteret.

  5. Klik på Vis Data for at få vist de filtrerede data.

  6. Gentag trin 1-6 for hver ekstra parameter, du vil bruge til diagrammet.

 4. Klik på Næste, når du er færdig med at få vist og filtrere dataene.

 5. Du kan også angive, hvordan du vil dataene skal vises, skal du bruge siden Bind diagrammet til Data. Gøre dette ved at angive en kolonne for Y felt og en anden kolonne for X felt.

 6. Klik på Udfør for at få vist diagrammet i dets side.

Toppen af siden

Fase 3: Ændre udseendet af webdelen diagrammer

Når du har oprettet webdelen diagram, kan du ændre, hvordan diagrammet vises. For eksempel kan du vælge en diagramtype og angive skærmindstillinger, herunder temaer, diagramtitel og forklaring, akser og gitterlinjer, og osv..

Bemærk!: Før du begynder, skal du kontrollere, at den side, der indeholder webdelen diagrammer er i redigeringstilstand.

 1. Find webdelen diagrammer, som du vil redigere, og klik derefter på Data og udseende hypertext.

 2. Klik på Tilpas dit diagram for at åbne guiden Diagram tilpasning i siden dataforbindelse og diagram udseende guider.

 3. Vælg diagramtype på siden skal du vælge en diagramtype ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på et diagram kategori i sektionen Diagram Type kategorier.

  2. Klik på en diagramskabelon i sektionen Diagramskabeloner

  3. Klik på Næste.

 4. Vælg et tema på siden Egenskaber for diagram udseende ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Brug listen tema til at vælge et tema til diagrammet i afsnittet Udseende tema.

  2. Hvis der findes på listen Tegnefunktioner typografi, kan du bruge det til at angive, hvordan du vil elementerne i diagrammet skal placeres. Eksempelvis hvis du har valgt en cirkel diagramtype, kan du bruge listen Tegning typografi til at angive, hvordan den ydre kant af "cirklen" vises.

  3. Brug listen Gennemsigtighed til at angive niveauet af ugennemsigtig diagram farver. For eksempel vælge 0% - dækkende farve for at vise diagrammet i omfattende farver og 100% - usynlige for at få vist diagrammet som gennemsigtig (uden en hvilken som helst farver).

 5. Du kan også angive bredde, højde og billedformat, du vil bruge til diagrammet, skal du bruge sektionen størrelse og Format.

 6. Når du har konfigureret egenskaberne diagram udseende, skal du klikke på Næste.

 7. Brug siden Egenskaber for diagramelement for at du kan også angive indstillinger, som diagramtitel og forklaring, akser og gitterlinjer, dataetiketter og andre egenskaber.
  For at konfigurere en eller flere af egenskaberne for diagramelement, Vælg en fane og derefter bruge de følgende procedurer (hvis relevant):

  Titel eller en forklaring

Sektion

Procedure

Titler

 1. Markér afkrydsningsfeltet Vis diagramtitel.

 2. Skriv et navn til diagrammet, i feltet Titel.

 3. Brug listen skrifttype til at angive en skrifttype, størrelse og typografi til diagramtitlen.

 4. Brug farvelisten til at vælge en farve til titelteksten diagram.

 5. Klik for at angive, hvor du vil diagramtitlen skal vises i sektionen placering.

 6. Gør et af følgende:

  1. Gå til afsnittet forklaring.

  2. Klik på en anden fane, som fanen akser og gitterlinjer.

  3. Klik på Udfør for at få vist diagrammet i dets side.

Forklaring

 1. Markér afkrydsningsfeltet Vis forklaring.

 2. Brug listen Skrifttype i diagramforklaringen til at angive en skrifttype, størrelse og typografien for diagramforklaringen.

 3. Skriv et navn for diagramforklaringen i feltet Titel.

 4. Brug listen Skrifttype i titel til at angive en skrifttype, størrelse og typografien for titlen på diagramforklaringen.

 5. Brug farvelisten til at vælge en farve til titelteksten diagram forklaring.

 6. Hvis du vil eventuelt overlappende diagramforklaringen i diagrammet, skal du markere afkrydsningsfeltet Fastgør til område i diagrammet.

 7. Brug listen typografi til at angive, om du vil diagramforklaringen skal vises som en tabel, en kolonne, eller som en række med elementer.

 8. Klik for at angive, hvor du vil diagramforklaringen skal vises i sektionen placering.

 9. Gør et af følgende:

  1. Klik på en anden fane, som fanen akser og gitterlinjer.

  2. Klik på Udfør for at få vist diagrammet i dets side.

Akser og gitterlinjer

Sektion

Procedure

X-aksen
o r
y-aksen

Bemærk!: Afhængigt af diagramtypen, der bruges til diagrammet, kan du muligvis eller muligvis ikke mulighed for at formatere en akse eller dens gitterlinjer. Eksempelvis hvis diagrammet vises som et cirkeldiagram, ingen indstillinger er tilgængelige under fanen akser og gitterlinjer. På den anden side, hvis der vises i diagrammet som et søjlediagram, mange indstillinger er tilgængelige under fanen akser og gitterlinjer.

 1. Brug listen Vis akse til at vise eller skjule en akse i sektionen x-aksen (eller y-aksen ).

  • Vælg automatisk eller Sand for at få vist aksen.

  • Vælg Falsk til at skjule aksen.

 2. Hvis du vil have vist en titel til aksen, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Markér afkrydsningsfeltet Vis aksetitel.

  2. Skriv et navn til aksen i feltet Titel.

  3. Brug listen Skrifttype i titel til at angive en skrifttype, størrelse og typografien for navnet på aksen.

  4. Brug listen Justering til at angive, hvor du vil navnet på aksen, der skal vises.

 3. Hvis du vil vise elementnavnene i aksen, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Markér afkrydsningsfeltet Vis akseetiketter.

  2. Brug listen skrifttype til at angive en skrifttype, størrelse og typografien for akseetiketterne.

  3. Brug farvelisten til at vælge en farve til akseetiketterne.

  4. For at du kan også ændre hvordan akseetiketterne vises, skal du bruge listen Format. For eksempel kan du vælge et bestemt format for datoer, hvis datoer bruges i en akse.

  5. Markér afkrydsningsfeltet omvendt for at vise akseetiketter på tværs af toppen af diagrammet (i modsætning til bunden af diagrammet).

  6. Marker afkrydsningsfeltet Interlaced til at vise Feltskygge rækker i diagrammet. Dette er nyttigt, hvis diagrammet er stort eller indeholder mange søjler eller kolonner.

 4. For at justere skalaen på aksen, skal du angive en eller flere af følgende indstillinger for akse indstillinger:

  • Markér afkrydsningsfeltet Start fra nul for at medtage nul (0) i området af værdier.

  • Markér afkrydsningsfeltet logaritmisk skala for at ændre skaleringen af aksen skal bruge logaritmisk værdier i stedet for faktiske værdier. Dette er nyttigt, hvis diagrammet dækker et stort antal værdier, eller når de værdier, der er jævnt fordelt er tal, der øger eksponentielt (som 1, 10, 100, osv.) i stedet for på hinanden følgende værdier, der øger lineært (som 1, 2, 3, osv.).

  • Markér afkrydsningsfeltet sidemargenerne for at medtage mellemrum på begge sider af de første og sidste elementer i diagrammet. Hvis diagrammet viser lodrette søjler, kan du vælge afkrydsningsfeltet sidemargenerne til at konfigurere på diagrammet for at vise afstanden mellem kanten af diagrammet og kanterne på de første og sidste søjler.

  • Brug feltet Minimum til at angive en minimumværdien for aksen.

  • Brug feltet maksimalt til at angive den største værdi for aksen.

 5. Hvis du vil vise gitterlinjer i diagrammet, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Markér afkrydsningsfeltet Vis overordnede gitterlinjer. Vigtigste gitterlinjer vises som grå streger i diagrammet og er praktiske, når gør det nemmere at se tilnærmet diagramværdier.

  2. Skriv et tal, der svarer til det interval, hvor du vil bruge til de overordnede gitterlinjerne i boksen Interval for de vigtigste gitterlinjer. Hvis diagrammet viser data i enheder af 100, kan du skrive 100 for intervallet skal vise overordnede gitterlinjer.

  3. Brug listen Aksemærker til at angive, om og hvordan aksemærker skal vises i diagrammet. Aksemærker vises på en akse at gøre det nemmere at se tilnærmet diagramværdier.

  4. For at du kan også tilføje et ekstra sæt gitterlinjer til diagrammet skal du markere afkrydsningsfeltet Vis underordnede gitterlinjer. Underordnede gitterlinjer bruge typisk mindre intervaller end overordnede gitterlinjer.

  5. Skriv et tal, der svarer til det interval, hvor du vil bruge til gitterlinjerne på mindre i boksen intervallet for de underordnede gitterlinjer.

  6. Brug listen Aksemærker til at angive, om og hvordan aksemærker skal vises i diagrammet. Aksemærker vises på en akse at gøre det nemmere at se tilnærmet diagramværdier.

 6. Gør et af følgende:

  1. Gå til afsnittet Sekundær x-akse eller Sekundær y-aksen.

  2. Klik på en anden fane, som fanen dataetiketter og mærker.

  3. Klik på Udfør for at få vist diagrammet i dets side.

Sekundær x-aksen
eller
sekundær y-aksen

En sekundær x-aksen er typisk vises øverst i et diagram, mens en sekundær y-aksen typisk vises langs højre side af diagrammet.

Bemærk!: Afhængigt af diagramtypen, der bruges til diagrammet, kan du muligvis eller muligvis ikke mulighed for at få vist en sekundær akse eller dens gitterlinjer.

 1. Brug listen Vis akse i afsnittet Sekundær x-aksen (eller Sekundær y-aksen ) til at vise eller skjule en sekundær akse.

  • Vælg automatisk eller Sand for at få vist aksen.

  • Vælg Falsk til at skjule aksen.

 2. Hvis du vil have vist en titel til den sekundære akse, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Markér afkrydsningsfeltet Vis aksetitel.

  2. Skriv et navn til aksen i feltet Titel.

  3. Brug listen Skrifttype i titel til at angive en skrifttype, størrelse og typografien for navnet på aksen.

  4. Brug listen Justering til at angive, hvor du vil navnet på aksen, der skal vises.

 3. Hvis du vil vise elementnavnene i den sekundære akse, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Markér afkrydsningsfeltet Vis akseetiketter.

  2. Brug listen skrifttype til at angive en skrifttype, størrelse og typografien for akseetiketterne.

  3. Brug farvelisten til at vælge en farve til akseetiketterne.

  4. For at du kan også ændre hvordan akseetiketterne vises, skal du bruge listen Format. For eksempel kan du vælge et bestemt format for datoer, hvis datoer bruges i en akse.

  5. Markér afkrydsningsfeltet omvendt for at vise akseetiketter på tværs af toppen af diagrammet (i modsætning til bunden af diagrammet).

  6. Marker afkrydsningsfeltet Interlaced til at vise Feltskygge rækker i diagrammet. Dette er nyttigt, hvis diagrammet er stort eller indeholder mange søjler eller kolonner.

 4. For at justere skalaen på den sekundære akse, skal du angive en eller flere af følgende indstillinger for akse indstillinger:

  • Markér afkrydsningsfeltet Start fra nul for at medtage nul (0) i området af værdier.

  • Markér afkrydsningsfeltet logaritmisk skala for at ændre skaleringen af aksen skal bruge logaritmisk værdier i stedet for faktiske værdier. Dette er nyttigt, hvis diagrammet dækker et stort antal værdier, eller når de værdier, der er jævnt fordelt er tal, der øger eksponentielt (som 1, 10, 100, osv.) i stedet for på hinanden følgende værdier, der øger lineært (som 1, 2, 3, osv.).

  • Markér afkrydsningsfeltet sidemargenerne for at medtage mellemrum på begge sider af de første og sidste elementer i diagrammet. Hvis diagrammet viser lodrette søjler, kan du vælge afkrydsningsfeltet sidemargenerne til at konfigurere på diagrammet for at vise afstanden mellem kanten af diagrammet og kanterne på de første og sidste søjler.

  • Brug feltet Minimum til at angive en minimumværdien for aksen.

  • Brug feltet maksimalt til at angive den største værdi for aksen.

 5. Hvis du vil vise gitterlinjer i diagrammet, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Markér afkrydsningsfeltet Vis overordnede gitterlinjer. Vigtigste gitterlinjer vises som grå streger i diagrammet og er praktiske, når gør det nemmere at se tilnærmet diagramværdier.

  2. Skriv et tal, der svarer til det interval, hvor du vil bruge til de overordnede gitterlinjerne i boksen Interval for de vigtigste gitterlinjer. Hvis diagrammet viser data i enheder af 100, kan du skrive 100 for intervallet skal vise overordnede gitterlinjer.

  3. Brug listen Aksemærker til at angive, om og hvordan aksemærker skal vises i diagrammet. Aksemærker vises på en akse at gøre det nemmere at se tilnærmet diagramværdier.

  4. For at du kan også tilføje et ekstra sæt gitterlinjer til diagrammet skal du markere afkrydsningsfeltet Vis underordnede gitterlinjer. Underordnede gitterlinjer bruge typisk mindre intervaller end overordnede gitterlinjer.

  5. Skriv et tal, der svarer til det interval, hvor du vil bruge til gitterlinjerne på mindre i boksen intervallet for de underordnede gitterlinjer.

  6. Brug den Aksemærker listen for at angive, om og hvordan aksemærker vises i diagrammet. Aksemærker vises på en akse at gøre det nemmere at se tilnærmet diagramværdier.

 6. Gør et af følgende:

  1. Klik på en anden fane, som fanen dataetiketter og mærker.

  2. Klik på Udfør for at få vist diagrammet i dets side.

Dataetiketter og uden datamærker

Sektion

Procedure

Etiketter

 1. Markér afkrydsningsfeltet Vis etiketter for at vise etiketter, som værdier i diagrammet.

 2. Brug listen Etiketværdi til at vælge typen etiketter, du vil have vist. For eksempel vælge Vis standardværdier for at vise værdier, der er i den datakilde, der bruges til diagrammet.

 3. Brug listen skrifttype til at angive en skrifttype, størrelse og typografien for datanavne.

 4. Brug farvelisten til at vælge en farve til dataetiketterne.

 5. For at du kan også ændre visningen af datanavne, skal du bruge listen Format. For eksempel kan du vælge et bestemt format for datoer, hvis datoer bruges i diagrammet.

 6. Du kan vælge at få vist dataetiketter i en vinkel i diagrammet, i feltet Vinkel på etiket skal du skrive et tal. Det tal, du skriver svarer til antallet af grader med uret, du vil have vist datanavne. For eksempel for at få vist datanavne i et mindre, nedad vinkel, kan du skrive "10" i feltet Vinkel på etiket.

 7. Brug listen Etiket justering til at angive, hvor du vil dataetiketter skal vises i diagrammet. For eksempel for at få vist dataetiketter uden for faktisk diagramværdier, Vælg uden for på listen Navn justering.

 8. Gør et af følgende:

  1. Gå til afsnittet Datamærkerne.

  2. Klik på en anden fane, som fanen links og værktøjstip.

  3. Klik på Udfør for at få vist diagrammet i dets side.

Datamærker

 1. Markér afkrydsningsfeltet Vis mærker for at fremhæve datapunkter i diagrammet.

 2. Brug listen Typografi til datamærkerne for at vælge typen af markør, som du vil bruge.

 3. Skriv et tal for at angive størrelse (i pixel) af datamærker, du vil bruge, i feltet Markøren størrelse.

 4. Gør et af følgende:

  1. Klik på en anden fane, som fanen links og værktøjstip.

  2. Klik på Udfør for at få vist diagrammet i dets side.

Links og værktøjstip

Sektion

Procedure

Links og Værktøjstip

Du kan føje links og værktøjstip til tre typer elementer i webdelen diagrammer:

 • En diagramserien (som svarer til linjer i et liggende søjlediagram)

 • Diagramforklaringen

 • Dataetiketter i diagrammet

Du kan bruge hyperlinks til at dirigere diagram brugerne til andre websteder, som indeholder flere oplysninger. Du kan bruge værktøjstip til at få vist kommentarer eller noter som yderligere oplysninger i diagrammet.

Bemærk!: Diagram brugere får kun vist værktøjstip og links, når de placerer markøren over en bestemt diagramelement. For eksempel for at se et værktøjstip i serien, eller klik på et link i et liggende søjlediagram, skal diagram brugeren placere musen over en linje i diagrammet.

 1. Brug listen Dataserier til at markere den dataserie, du vil tilføje et link eller et værktøjstip.

  Bemærk!: Hvis diagrammet indeholder kun én dataserie, indeholder listen Dataserie kun standard.

 2. Brug feltet Serie link til at angive en webadresse (URL) på et websted, som et websted eller et teamwebsted. I diagrammet skal knyttes linket til serieelementer som søjler i et liggende søjlediagram.

 3. Brug feltet Serie værktøjstip til at skrive oplysninger som en note, der skal vises, når et diagram brugeren anbringer musen på et serieelement, som en linje i et liggende søjlediagram.

 4. Brug feltet Forklaring link til at angive en webadresse (URL) på et websted, som et websted eller et teamwebsted. I diagrammet skal vedhæftes diagramforklaringen linket.

 5. Brug feltet Forklaring værktøjstip til at skrive oplysninger som en note, der skal vises, når et diagram brugeren anbringer musen over diagramforklaringen.

 6. Brug boksen Etiket Hyperlink til at angive en webadresse (URL) på et websted, som et websted eller et teamwebsted. I diagrammet skal knyttes linket til dataetiketter i diagrammet.

 7. Brug boksen Etiket værktøjstip til at skrive oplysninger som en note, der skal vises, når et diagram brugeren anbringer musen over en dataetiket i diagrammet.

 8. Gør et af følgende:

  1. Klik på en anden fane, som fanen titel og forklaring.

  2. Klik på Udfør for at få vist diagrammet i dets side.

Til toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×