Oprette et community

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Et online SharePoint-community er et virtuelt sted, hvor ideer som gennemgået og deles. Det fremhæver Åbn kommunikation ved befordre diskussioner mellem brugere, der både dele deres ekspertise og lære fra andre. Aktiv deltagelse anbefales gennem et belønningssystem, genkender medlemmer for deres aktivitet og kvaliteten af aftale.

Vigtigt!: SharePoint gruppeskabeloner og websteder er ikke tilgængelige i Office 365 gruppe forbundne websteder. I stedet bruge en blog eller team-websted.

Denne artikel indeholder

Brug af skabelonen Communitywebsted

Oprette en gruppe af communitywebsteder

Oprette et communitywebsted

Indstillinger for administration af community

Administrere communitymedlemmer

Konfigurere indstillinger for community

Konfigurere indstillinger for omdømme

Oprette og tildele badges til vigtige bidragydere

Oprette en badge

Redigere badgeoplysninger

Uddele en badge

Brug af skabelonen Communitywebsted

Et SharePoint-community er et websted, der bruger skabelonen Communitywebsted til at klargøre sider, webdele, lister og alle andre ressourcer, der kræves til community'et. Community'er kan f.eks. opbygges som underordnede websteder under et teamwebsted eller kan stables oven på hinanden inde i en dedikeret gruppe af websteder. Enhver person kan oprette community'er som underordnede websteder, men kun administratoren af gruppen af websteder kan oprette et community i roden af gruppen af websteder.

Communitywebsteder omfatter fire wikisider (Hjem, Kategorier, Medlemmer og Om), der er gemt i biblioteket med wikisider. Disse sider omfatter forskellige webdele, der kan være synlige eller ej afhængigt af brugerrettighederne. For eksempel vises webdelen Communityværktøjer kun for communityejere og -redaktører, og muliggør administration af community'et og dets indhold. Ligesom med et teamwebsted eller et wikisidebibliotek kan du tilpasse disse communitysider ved at tilføje yderligere tekst, billeder og andre webdele. For eksempel bør et community for et bestemt emne eller domæne have et udseende og en funktion, som fremmer dette emne. Det kan opnås ved at anvende et unikt tema og baggrundsbillede og ved at bruge et brugerdefineret webstedsikon. Og selvfølgelig kan du også oprette flere sider til dit community sammen med andet typisk SharePoint-indhold, f.eks. lister og biblioteker.

Oprette en gruppe af communitywebsteder

Administratorer af grupper af websteder opretter nye grupper af websteder fra lejeradministrationen (SharePoint Online) eller den centrale administration (SharePoint Server).

 1. Gå til > Admin > Tjenesteindstillinger > Websteder > Opret gruppe af websteder.

 2. I feltet Titel skal du skrive navnet på dit community. Denne titel vises på community'ets hjemmeside og i den globale navigation hen over toppen af siden. Hvis du vælger at inkludere et link til community'et i Hurtig start eller den globale navigationslinje på det overordnede websted, vises denne titel.

 3. I feltet Vælg et sprog skal du vælge det primære sprog til webstedet. Tekst i brugergrænsefladen, herunder menunavne og titler, vises på det ønskede sprog.

 4. I feltet Vælg en skabelon skal du vælge Communitywebsted.

 5. I Tidszone registreres og vises din aktuelle zone som standard. Rediger den, hvis det er nødvendigt.

 6. I Administrator skal du skrive navnet på den person eller de personer, som skal administrere communitywebstedet. Disse navne (adskilt med semikolon) skal allerede findes på virksomhedens adresseliste.

 7. I Lagerkvote skal du skrive mængden af lagerplads på serveren, som skal dedikeres til denne gruppe af websteder.

 8. I Kvote for serverressourcer skal du skrive den mængde serverressourcer, der skal dedikeres til denne gruppe af websteder. Standardværdien er 300.

Oprette et communitywebsted

Et communitywebsted er et underordnet websted, der kan oprettes under ethvert andet SharePoint-websted.

 1. Klik på Indstillinger, Lille tandhjul for indstillinger, der overtog pladsen fra Indstillinger for websted. >webstedsindhold fra dit teamwebsted eller et andet eksisterende websted.

 2. Klik på nyt underordnet websted.

 3. I feltet Titel skal du skrive navnet på dit community. Denne titel vises på community'ets hjemmeside og i den globale navigation hen over toppen af siden. Hvis du vælger at inkludere et link til community'et i Hurtig start eller den globale navigationslinje på det overordnede websted, vises denne titel.

 4. I feltet Beskrivelse skal du skrive en kort beskrivelse af formålet med community'et eller dets indhold. Beskrivelsen er vigtig, fordi communityportalen viser den tydeligt som en måde at gøre det lettere for brugere at forstå, hvad hvert enkelt community handler om.

 5. I feltet URL-navn skal du skrive webstedsnavnet, som det skal vises i URL-adressen.

 6. I feltet Vælg et sprog skal du vælge det primære sprog til webstedet. Tekst i brugergrænsefladen, herunder menunavne og titler, vises på det ønskede sprog.

 7. I feltet Vælg en skabelon skal du vælge Communitywebsted.

 8. I feltet Brugertilladelser skal du vælge:

 9. Brug samme tilladelser som det overordnede websted for at få community-webstedet, der nedarver tilladelser fra webstedet ovenover i hierarkiet. Du kan ikke ændre tilladelser på communitywebstedet, medmindre du er administrator på det overordnede websted. Overvej denne indstilling omhyggeligt. Nedarvning fra overordnet betyder, at brugere kan ender med højere eller lavere-tilladelser på elementniveau i end er typisk for den rolle, de er tildelt i communityet.

 10. Brug separate tilladelser (anbefales) for at tildele community medlemmer bestemte tilladelser, der er entydige for community-webstedet. Tilladelserne, der gælder ikke for andre websteder i hierarkiet.

 11. I Skal dette websted vises på værktøjslinjen Hurtig start på det overordnede websted? skal du vælge:

 12. Ja for at inkludere dit nye community i værktøjslinjen Hurtig start på det overordnede websted.

 13. Nej for ikke at inkludere dit nye community i værktøjslinjen Hurtig start på det overordnede websted.

 14. I feltet Vil du bruge det øverste linkpanel fra det overordnede websted? skal du vælge:

 15. Ja for at inkludere et link til community'et på den globale navigationslinje på det overordnede websted.

 16. Nej for ikke at inkludere community'et på den globale navigationslinje.

 17. I feltet Vil du bruge det øverste linkpanel fra det overordnede websted? skal du vælge:

 18. Ja for at vise den globale navigationslinje fra det overordnede websted, uanset om det omfatter dit communitywebsted.

 19. Nej for at skjule den globale navigationslinje for communitywebstedet.

 20. Klik på Opret.

Toppen af siden

Indstillinger for administration af community

Når du har oprettet en gruppe af websteder ved hjælp af skabelonen Communitywebsted, vil du bemærke en ny kategori af indstillinger på siden Indstillinger for websted. Disse indstillinger findes under Administration af community og gør det muligt at angive politikker for gruppemedlemskaber, oprette og administrere diskussionskategorier, definere, hvordan krænkende indhold skal håndteres, og fastsætte pointsystemet for deltagelse i community'et.

Indstilling

Forklaring

Hvor der findes flere oplysninger

Administrere diskussioner

Dette er en liste over diskussioner, som bruges af communityredaktøren til at overvåge alle diskussioner i community'et. Fra denne side kan redaktøren se, hvem der har oprettet, hvor mange der har svaret, hvor mange "Synes godt om" eller stjerneklassificeringer, indlægget har modtaget, og om indlægget er en udvalgt diskussion. Redaktøren bruger også denne liste til at tildele status som udvalgt.

Moderator for et community

Administrere kategorier

Dette er en liste over kategorier, hvor redaktøren opretter, redigerer og sletter diskussionskategorier.

Moderator for et community

Administrere medlemmer

Dette er en liste over medlemmer, hvor ejeren eller administratoren kan overvåge alle medlemmernes aktivitet. Fra denne liste kan administratoren få vist medlemsnavn og foto, tilmeldingsdato, seneste aktivitet og omdømmescore. Administratoren kan også tildele medlemmer badges herfra. Bemærk, at det at føje et medlem til denne liste ikke tildeler tilladelser og ikke føjer medlemmet til community'et. Brugere skal gennemgå tilmeldingsprocessen for at blive føjet til et community.

Denne artikel indeholder:

Indstillinger for community

Dette er en indstillingsside, hvor ejeren eller administratoren bestemmer, hvordan godkendelse for brugere skal håndteres, og om muligheden for rapportering af krænkende indhold skal aktiveres.

Denne artikel indeholder:

Indstillinger for omdømme

Dette er en indstillingsside, hvor ejeren eller administratoren konfigurerer et belønningssystem, der er baseret på medlemsaktivitet.

Denne artikel indeholder:

Administrere communitymedlemmer

 1. Klik på Indstillinger for Lille tandhjul for indstillinger, der overtog pladsen fra Indstillinger for websted. på siden community > Indstillinger for websted.

 2. Klik på Administrer medlemmer under Administration af community.

Konfigurere communityindstillinger

 1. Klik på Indstillinger for community fra webdelen Communityværktøjer på sin communityhjemmeside.

 2. I Etableringsdato skal du indstille datoen, så den afspejler datoen for oprettelse af community'et. Denne dato vises på siden Om på community'et og vil som standard være datoen for oprettelsen af webstedet.

 3. Markér afkrydsningsfeltet for at tillade nye medlemmer til at deltage i uden administrator eller redaktør godkendelse i automatisk godkendelse af anmodninger om tilladelser. For at deltage medlemmer skal som minimum læserettigheder. Du kan finde flere oplysninger om tilladelser, administrere communitymedlemskab. Bemærk, at denne indstilling vises kun, hvis communitywebstedet er oprettet som rod for en gruppe af websteder).

 4. I Anmeldelse af stødende indhold skal du markere afkrydsningsfeltet, hvis du vil tillade, at communitymedlemmer markerer indlæg til redaktørgennemgang. Redaktører gennemgår anmeldelsen for at se, om den overholder virksomhedens retningslinjer og enten fjerner det nævnte indlæg eller genindsætter det.

Konfigurere indstillinger for omdømme

 1. Klik på Indstillinger for omdømme fra webdelen Communityværktøjer på sin communityhjemmeside.

 2. I Indstillinger for bedømmelse skal du klikke på:

 3. Ja, hvis du vil have, at medlemmer bedømmer diskussioner og svar.

 4. Nej, hvis du ikke vil have, at medlemmer skal bedømme indhold.

 5. Synes godt om for at aktivere et bedømmelsessystem af typen Synes godt om/Synes ikke godt om.

 6. Stjerneklassifikationer for at aktivere et mere detaljeret klassificeringssystem, hvor brugere tildeler 1 til 5 stjerner.

 7. I Pointsystem for medlemspræstationer skal du markere afkrydsningsfeltet Aktivér pointsystem for medlemspræstationer, hvis du vil tildele point for communitydeltagelse. Angiv det antal point, der skal tildeles for at oprette et nyt indlæg, svare på et indlæg, modtage 4 eller 5 stjerner for et indlæg eller modtage et "Bedste svar" for et indlæg.

 8. I Point for præstationsniveau skal du angive det antal point, der kræves for at gå til næste niveau.

 9. I Repræsentation af præstationsniveau skal du klikke på:

 10. Vis præstationsniveau som billede for at angive et medlems præstationsniveau med en serie på 1 til 5 streger.

 11. Vis præstationsniveau som tekst for at angive et medlems præstationsniveau med en titel eller tilpasset tekst.

 12. Klik på OK.

Toppen af siden

Oprette og tildele badges til vigtige bidragydere

Badges giver en visuel måde at anerkende specielle medlemmer af community'et på. Badges kan afspejle medlemmets rolle, f.eks. mest værdsatte deltagere (MVP) eller redaktør, eller et opnået bidragsniveau, f.eks. ekspert eller de største bidragydere. Badgetitler kan tilpasses fuldt ud, så de passer til din organisations kultur og stil. I modsætning til præstationsniveauer, der specifikt afspejler et medlems indtjente point i bedømmelsessystemet, kan badges når som helst uddeles som et "duelighedsbadge" til et medlem fra communityejeren eller -redaktørerne.

Når et communitymedlem modtager en badge, vises denne badge tydeligt sammen med et specielt ikon på medlemslisten og i enhver diskussion og ethvert svar, som medlemmet deltager i.

Oprette en badge

 1. Klik på Opret badges fra webdelen Communityværktøjer på din communityhjemmeside.

 2. Klik på nyt element.

 3. Skriv et navn til denne badge.

 4. Klik på Gem.

Redigere badgeoplysninger

 1. Klik på Opret badges fra webdelen Communityværktøjer på din communityhjemmeside.

 2. Klik på rediger.

 3. Markér navnet på badgen.

 4. Klik på Rediger element på båndet.

 5. Foretag de ønskede ændringer, og klik derefter på Gem.

Uddele en badge

Bemærk!:  Du skal være communityejer eller -redaktør for at kunne uddele en badge.

 1. Klik på Tildel badges til medlemmer fra webdelen Communityværktøjer på sin communityhjemmeside.

 2. Vælg det medlem, der skal modtage duelighedsbadgen.

 3. Klik på Uddel en badge under fanen Indstilling.

 4. Vælg en badge på rullelisten.

 5. Klik på Gem.
  Badgen vises under medlemmets navn på alle diskussioner og svar og i alle webdele, f.eks. De største bidragydere, hvor medlemmet er angivet.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×