Oprette et bibliotek med Power Pivot-galleri

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Vigtigt!: Klik på PowerPivot-galleri for at få vist de seneste oplysninger om dette emne på Microsofts websted.

PowerPivot-galleri er et specielt SharePoint-dokumentbibliotek, som indeholder et omfattende preview og dokument administration for publicerede Excel-projektmapper, der indeholder PowerPivot-data samt andre dokumenttyper.

PowerPivot-galleri er oprettet for dig, når du installerer Microsoft SQL Server PowerPivot til SharePoint ved hjælp af indstillingen nye konfigurationen af serverfarmen blev installation. Hvis du har tilføjet PowerPivot til SharePoint til en eksisterende farm, eller hvis du vil have et ekstra bibliotek, kan du oprette en ny til programmet eller websted.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide om PowerPivot-galleri

Få mere at vide om kravene til at oprette eller ved hjælp af PowerPivot-galleri

Oprette et bibliotek med PowerPivot

Udgive en Excel-projektmappe til PowerPivot-galleri bibliotek

Oprette en ny Excel-projektmappe eller Reporting Services-rapport i PowerPivot-galleri

Planlægge dataopdatering for publicerede projektmapper i PowerPivot-galleri

Tilpasse et bibliotek i PowerPivot-galleri

Få mere at vide om PowerPivot-galleri

PowerPivot-galleri er et SharePoint-dokumentbibliotek, som er tilgængelig, når du installerer SQL Server PowerPivot til SharePoint på enkeltstående server eller i et SharePoint 2010-farm. Biblioteket kombinerer en nøjagtig gengivelse af filindholdet med oplysninger om dokumentet origin. Du kan se med det samme, hvem der har oprettet dokumentet, og hvornår det sidst blev ændret. Preview varierer afhængigt af om du bruger gallerivisningen eller theatre visning i biblioteket:

 • I Gallerivisning, kan du holder musemarkøren over individuelle regneark i projektmappen til at hente et ark til fokus i eksempelområdet.

 • Theatre visning har et andet layout. Eksempelområdet er centreret med individuelle regneark dreje forrest, mens du holder musen hen over dem..

PowerPivot-galleri bruger en snapshot-tjeneste til at oprette miniaturer af et større, med flere sider dokument. Det kan læse Excel-projektmapper og Reporting Services-rapport rapportdefinitionsfil (.rdl) filer. Hvis du publicerer en fil, der ikke kan læse tjenesten snapshot, bliver ingen eksempelbillede tilgængelig for den pågældende fil.

Snapshot er baseret på hvordan projektmappen skal vises af Excel Services. Repræsentation i PowerPivot-galleri skal være identisk med det, du ser, når du får vist en Excel-projektmappe i en browser. Eksempel har et begrænset surface område. Dele af en projektmappe eller en rapport er trimmet så det passer til den tilgængelige plads. Du kan åbne en projektmappe eller en rapport til at få vist dokumentet i sin helhed.

Toppen af siden

Få mere at vide om kravene til at oprette eller ved hjælp af PowerPivot-galleri

 • Du skal være ejer af webstedet til at oprette et bibliotek.

 • Du skal have tilladelsen bidrage eller ovenfor for at publicere eller overføre en fil.

 • Du skal have kontrolelementet Silverlight klient, der kører i en browser. Silverlight kan hentes og installeres via Microsoft Update. Hvis du får vist en PowerPivot-galleri bibliotek fra en browser, der ikke har Silverlight, bliver du bedt om at installere den. Du skal lukke og derefter åbner browseren, når du har installeret den.

 • Du skal have SQL Server 2008 R2 Reporting Services i integreret SharePoint-tilstand, hvis du vil oprette nye Reporting Services-rapporter fra Excel-projektmapper udgivet i PowerPivot-galleri.

Toppen af siden

Oprette et bibliotek med PowerPivot

 1. Klik på Webstedshandlinger på det øverste venstre hjørne af webstedets startside.

 2. Klik på Opret flere indstillinger...

 3. Klik på PowerPivot-galleri under biblioteker. Hvis du ikke kan se PowerPivot-galleri på listen, kan være angivet en eller flere af følgende betingelser:

  • PowerPivot til SharePoint er ikke aktiveret for dit program.

  • Du har ikke tilstrækkelige tilladelser til at føje et bibliotek til dette websted.

 4. Angiv indstillingerne for navn, beskrivelse, start og version. Sørg for at medtage beskrivende oplysninger, der hjælper brugerne med at identificere dette bibliotek som omfattende preview til Excel-projektmapper og Reporting Services-rapporter. Bibliotekssiden ny indeholder en indstilling for dokument skabelon. PowerPivot-galleri ignorerer denne indstilling dokumentskabeloner bruges ikke i biblioteket. Du kan lade standardindstillingen-er, eller angive ingen.

 5. Klik på oprette.

Toppen af siden

Udgive en Excel-projektmappe til PowerPivot-galleri bibliotek

Excel 2010 indeholder flere måder at gemme en fil i et SharePoint-bibliotek. Du kan bruge Gem som til at angive en fuldt kvalificeret SharePoint-sti til et bibliotek. Du kan også i Excel 2010, kan du angive en del af en server URL-adresse og gennemse et SharePoint-websted ved hjælp af dialogboksen Gem som til at finde et bibliotek, som du vil bruge.

 1. Gem filen.

 2. Klik på del, og vælg derefter en af følgende indstillinger i menuen Filer. Du kan bruge enten metode til at dele din projektmappe. Begge PowerPivot til SharePoint og Excel Services er altid bruges til at behandle og gengive PowerPivot-data i farmen, uanset hvordan du publicerer projektmappen.

  • Klik på Gem på SharePoint, hvis du vil publicere hele projektmappen.

  • Klik på Udgiv til Excel Services, hvis du vil bruge indstillinger for Excel Services til at vælge individuelle regneark eller parametre, du vil publicere. For eksempel kan fanen parametre i indstillinger for Excel Services du vælge, hvilke udsnit vises i den publicerede projektmappe.

 3. Angiv en hel eller delvis URL-adresse i PowerPivot-galleri i i dialogboksen Gem som, filnavn. Hvis du angiver en del af URL-adressen, som navnet på serveren, klik på Gem for at åbne en forbindelse til den angivne server.

 4. PowerPivot-galleri på dit websted ved hjælp af dialogboksen Gem som, Vælg.

 5. Klik på Åbn for at åbne biblioteket.

 6. Klik på Gem for at publicere projektmappen i biblioteket.

Toppen af siden

Oprette en ny Excel-projektmappe eller Reporting Services-rapport i PowerPivot-galleri

Til PowerPivot-projektmapper, som du publicerer til PowerPivot-galleri, kan du oprette flere projektmapper eller Reporting Services-rapporter, der bruger publicerede projektmappen som en sammenkædet datakilde.

 • Klik på den nedadgående pil del af knappen Nyt dokument til Start Report Builder eller Excel 2010.

Report Builder starter som et ClickOnce-program, der er hentet fra serveren og installeret på den lokale arbejdsstation første gang det bruges. Der er ingen separat advance installationstrin, der er påkrævet.

Hvis du vil oprette en ny Excel-projektmappe fra en eksisterende projektmappe, skal du allerede have Excel 2010 og SQL Server PowerPivot til Excel på den lokale computer. Vælge ny Excel-projektmappe, starter Excel, åbnes en tom projektmappe (.xlsx)-fil, og indlæser PowerPivot-data i baggrunden som en sammenkædet datakilde. Kun dataene fra den oprindelige projektmappe, der bruges i den nye projektmappe. Pivottabeller eller pivotdiagrammer fra den oprindelige projektmappe er udeladt. Den nye projektmappe kædet til data i den oprindelige projektmappe. Data, der ikke er kopieret til den nye projektmappe sig selv.

Toppen af siden

Planlægge dataopdatering for publicerede projektmapper i PowerPivot-galleri

PowerPivot-data i en publiceret Excel-projektmappe kan opdateres med planlagte intervaller.

Toppen af siden

Tilpasse et bibliotek i PowerPivot-galleri

PowerPivot-galleri er et dokumentbibliotek. Du kan bruge standard biblioteksværktøjer i SharePoint til at ændre indstillinger for bibliotek eller arbejde med enkelte dokumenter i biblioteket. Hvert bibliotek, du opretter kan tilpasses uafhængigt af hinanden for at bruge en anden visning eller indstillinger for bibliotek.

Du kan ændre sorteringsrækkefølgen og filtre for at ændre, hvor projektmapper vises på listen. Som standard er dokumenter vises i den rækkefølge, hvori de blev tilføjet, hvor det sidste dokument, der er publiceret vises i bunden af listen. Når et dokument er blevet publiceret, bevarer den placering på listen. Opdatere og genudgive dokumentet du opdaterer den i sted på listen.

Du kan udvide PowerPivot-Galleri for at give preview til andre dokumenttyper ud over Excel 2010-projektmapper eller SQL Server 2008 R2 Reporting Services-rapporter.

Du kan ikke ændre de indstillinger, der bestemmer origin dokumentoplysninger. Oplysninger, der vises om enkelte dokumenter, som der tilføjet eller senest har ændret projektmappen, bestemmes af et fast antal kolonner, der ikke kan ændres.

Skift til Theatre visning eller Gallerivisning

Gallerivisning er standard. Vis udskrift vises til venstre, og mindre miniaturer af hver projektmappe vises ud for det i en venstre mod højre-rækkefølge.

Få vist Theatre Centrerer vinduet Vis udskrift og kan du rotere gennem de tilgængelige ark.

 1. Åbn PowerPivot-galleri i et SharePoint-websted.

 2. Klik på bibliotek under Biblioteksværktøjer skal.

 3. Vælg den visning, du vil bruge på listen i brugerdefinerede visninger i aktuel visning. Foruddefineret visninger omfatter PowerPivot Gallerivisning og PowerPivot rapport teatre.

Ændre PowerPivot-galleri layout

Brug følgende fremgangsmåde til at ændre sorteringsrækkefølgen, tilføje et filter, eller begrænse antallet af dokumenter, der er synlige.

 1. Åbn PowerPivot-galleri i et SharePoint-websted.

 2. Klik på bibliotek under Biblioteksværktøjer skal.

 3. Klik på Rediger denne visning i brugerdefinerede visninger. Indstillinger for kolonner, ignoreres. PowerPivot-galleri viser altid 'Sidste modifed' og 'Oprettet af' værdier. Du kan ikke deaktivere disse kolonner. Du kan ikke aktivere andre kolonner for biblioteket.

 4. Angive de kriterier, der bruges til at bestemme, hvordan projektmapper vises på listen Sortér. Som standard er dokumenter vises i den rækkefølge, hvori de blev tilføjet.

 5. Angive kriterier, der bruges til at vise eller skjule projektmapper, der er baseret på betingede værdier, der er angivet på kolonner i Filter. Du kan for eksempel vil skjule alle projektmapper, der er oprettet før en bestemt dato.

 6. Angiv indstillinger, der er nyttige til PowerPivot-galleri biblioteker, der indeholder et meget stort antal dokumenter i elementbegrænsning. Du kan begrænse antallet af elementer, der vises på listen, eller få vist elementer i batches.

 7. Klik på OK for at gemme ændringerne.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×