Oprette en visning af en webbrowserkompatibel formularskabelon, der kun er beregnet til InfoPath.

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I denne artikel

Introduktion til InfoPath kun visninger

Scenarier for brug

Trin 1: Tilføje en kun InfoPath-visningen til en webbrowserkompatibel formularskabelon

Trin 2: Få vist visningen af browseren kun, når browseraktiveret formularskabelonen åbnes i en webbrowser

Trin 3: Få vist visningen af InfoPath kun, når browseraktiveret formularskabelonen åbnes i InfoPath

Introduktion til visninger kun i InfoPath

Du kan designe en formularskabelon, som passer til to typer brugere - dem som har Microsoft Office InfoPath installeret, og dem som ikke har. Denne type formularskabelon kaldes en webbrowserkompatibel formularskabelon. I en webbrowserkompatibel formularskabelon vil alle InfoPath-funktioner, -indstillinger og -kontrolelementer, som ikke virker i en webbrowser, være skjult eller deaktiveret i designtilstand. På denne måde bliver du ikke fristet til at bruge dem i designet.

Når du er klar til at dele en webbrowserkompatibel formularskabelon med brugere, skal du publicere den på en server, der kører InfoPath Forms Services og derefter gøre den browseraktiverede. Hvis brugerne har installeret på deres computer InfoPath, åbnes formularen i InfoPath. Hvis de ikke har installeret InfoPath, åbnes formularen i en webbrowser. Uanset hvilken mulighed, formularskabelonen omfatter ikke InfoPath-funktioner, indstillingerne eller kontrolelementer, der ikke fungerer i en browser.

Hvis du forventer, at mange af dine brugere har InfoPath installeret på deres computere, er det muligt, at du ikke ønsker at begrænse designet af formularskabelonen til den delmængde af funktioner, som understøttes i en webbrowser. I dette tilfælde kan du oprette to visninger af den webbrowserkompatible formularskabelon. En visning vil være til brugere, som åbner formularskabelonen i en webbrowser. Den anden visning vil udelukkende være til brugere, som har InfoPath installeret på deres computere. Denne visning, der kun er beregnet til InfoPath, vil aldrig blive vist i en webbrowser. Som følge heraf kan du bruge InfoPath-funktionerne i denne visning, som du ellers ikke ville kunne bruge, f.eks. brugerroller eller overordnede/detaljerede kontrolelementer.

I dette emne vil du lære, hvordan du designer en formularskabelon, til visning udelukkende i InfoPath. Desuden vil du lære, hvordan du opretter en regel, der opdager, om den bruger, som åbner formularskabelonen, har InfoPath installeret på sin computer. Hvis InfoPath er installeret, vil brugeren se den visning, der kun er beregnet til InfoPath. Hvis InfoPath ikke opdages, vil brugeren i stedet for se webbrowservisningen i en webbrowser.

Toppen af siden

Scenarier til brug

Forestil dig, at du arbejder for et forsikringsselskab, og at du er i gang med at designe en webbrowserkompatibel formularskabelon til behandling af anmeldelse af forsikringsskader. Den webbrowserkompatible formularskabelon skal indrettes til de forsikringstagere, som åbner og udfylder skadesanmeldelsesformluaren fra din virksomheds websted, såvel som interne brugere, som gennemgår og godkender dataene i skadesanmeldelsesformularen. Du har en forventning om, at eksterne brugere ikke har InfoPath installeret på deres computere, og at interne brugere har InfoPath. For at indrette den både til brugere, som har, og til brugere, som ikke har InfoPath installeret, kan du designe to forskellige formularskabeloner – en som er webbrowserkompatibel, og en som ikke er. Men det er lettere og mere effektivt at designe en webbrowserkompatibel formularskabelon, som indeholder de følgende visninger:

Visning 1: Ekstern, til udfyldelse af skadesanmeldelse    Det er denne visning, som de forsikrede vil se, når de logger ind på dit websted og åbner en skadesanmeldelsesformular. Da du på ingen måde kan vide, om en forsikret har en kopi af InfoPath installeret på sin computer, skal formularskabelonen være webbrowserkompatibel. Det vil sige, at du skal sikre dig, at formularen kan udfyldes ved brug af en webbrowser.

Visning 2: Intern, klagebehandlingsvisning    Denne visning er til dem, som behandler klagerne, som gennemgår den fremsendte klage og videresender den til en vurderingsmand til godkendelse. Alle ansatte i forsikringsselskabet har InfoPath installeret på deres computere. Du kan derfor designe en specielt tilpasset visning, der kun er beregnet til InfoPath, til dem. Modsat visningen til udfyldelse af skadesanmeldelser, som de forsikrede har adgang til ved brug af en webbrowser, vil visningen, der kun er beregnet til InfoPath, aldrig blive vist andre steder end i InfoPath, og den kan derfor indeholde alle de funktioner, kontrolelementer og indstillinger, som ikke er tilgængelige i en webbrowserkompatibel formularskabelon.

Toppen af siden

Trin 1: Tilføj en visning, der kun er beregnet til InfoPath, til en webbrowserkompatibel formularskabelon

Du opretter en visning, der kun er beregnet til InfoPath, ved at ændre en indstilling i dialogboksen Vis egenskaber. Denne indstilling gør det muligt for InfoPath-brugere at se visningen, men forhindrer, at visningen vises i en webbrowser.

 1. Åbn den webbrowserkompatible formularskabelon.

 2. Klik på Administrer visninger i menuen Vis.

 3. I opgaveruden Visninger under Handlinger skal du klikke på Tilføj en ny visning.

 4. I dialogboksen Tilføj visning skal du indtaste et navn for visningen og derefter klikke på OK.

 5. På listen Vælg en visning skal du dobbeltklikke på den visning, som du netop har oprettet.

 6. Klik på fanen Generelt.

 7. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis i menuen Vis, når formularen udfyldes.

  Bemærk!: Ved at fjerne markeringen i dette afkrydsningsfelt undgår de brugere, som ikke har InfoPath installeret, at forsøge at skifte til visningen, der kun er beregnet til InfoPath.

 8. Vælg afkrydsningsfeltet Tillad funktioner, der kun findes i InfoPath (visningen kan ikke ses i webbrowsere) og klik derefter på OK.

 9. Design visningen, som du normalt vil gøre det.

  Du kan nu bruge mange af de funktioner, kontrolelementer og indstillinger i visningen, der kun er beregnet til InfoPath, som ellers ikke vil være tilgængelige i en webbrowserkompatibel formularskabelon. Du kan eksempelvis frit anvende alle kontrolelementerne i opgaveruden Kontrolelementer i stedet for at være begrænset til de kontrolelementer, som virker i en webbrowser. Desuden vil du ikke se nogen webbrowserkompatibilitetsfejl eller -meddelelser i opgaveruden Designkontrol.

  Bemærk!: Selvom du kan bruge de fleste InfoPath-funktioner i visningen, der kun er beregnet til InfoPath, er bestemte funktioner og indstillinger, som anvendes til webbrowserkompatible formularskabeloner som reglen deaktiverede eller skjulte. Du kan eksempelvis ikke aktivere digitale signaturer for hele formularskabelonen eller bruge script i visningen, da en af visningerne i formularskabelonen er webbrowserkompatibel.

 10. Du føjer ekstra visninger, der kun er beregnet til InfoPath, til den webbrowserkompatible formularskabelon ved at gentage trinene 2-9.

Toppen af siden

Trin 2: Vis kun webbrowservisning, når den webbrowseraktiverede formularskabelon åbnes i en webbrowser

I denne procedure vil du lære, hvordan du opretter en regel, som dikterer den visning, som brugerne ser, når de første gang åbner en formular, der er baseret på den webbrowserkompatible formularskabelon. Reglen gælder, når formularen først er åbnet, og efter en speciel betingelse er opfyldt. Betingelsen i dette tilfælde har at gøre med, om brugerne åbner den webbrowseraktiverede formularskabelon i en webbrowser. Hvis de gør det, vises kun webbrowservisningen af formularskabelonen. Denne visning er begrænset til det sæt funktioner, som understøttes i en webbrowser.

 1. Åbn den webbrowserkompatible formularskabelon, som indeholder visningen, der kun er beregnet til InfoPath.

 2. Klik på Formularindstillinger i menuen Funktioner.

 3. På listen Kategori skal du klikke på Åbn og Gem.

 4. Under Åbn funktion skal du klikke på Regler.

 5. I dialogboksen Regler for åbning af formularer skal du klikke på Tilføj.

 6. I dialogboksen Regel skal du skrive et meningsfuldt navn til reglen som f.eks. Regel 1: Skift til webbrowservisning.

 7. Klik på Angiv betingelse for at angive, hvornår reglen skal køres.

 8. I den første boks under Anvend reglen når betingelsen er opfyldt skal du klikke på Udtrykket.

 9. I den anden boks skal du skrive xdEnvironment:IsBrowser() og derefter klikke på OK.

 10. Klik på Tilføj handling i dialogboksen Regel.

 11. På listen Handling skal du klikke på Skift visninger.

 12. På listen Visning skal du klikke på den webbrowservisning, som du ønsker at skifte til og derefter klikke på OK.

 13. Hvis du vil forhindre, at der køres andre regler efter, at denne regel er kørt (for den aktuelle hændelse), skal du markere afkrydsningsfeltet Stop behandling af regler, når denne regel afsluttes i dialogboksen Regel.

  Den regel, du netop oprettede, vil køre, når formularskabelonen åbnes og den betingelse, du angav - dvs. at brugermiljøet er en webbrowser - opfyldes.

Toppen af siden

Trin 3: Vis visningen, der kun er beregnet til InfoPath, når den webbrowseraktiverede formularskabelon åbnes i InfoPath

Du vil nu tilføje en anden regel til den webbrowserkompatible formularskabelon. Denne regel vil køre, når formularen først er åbnet, og efter en bestemt betingelse er opfyldt. Betingelsen i dette tilfælde har at gøre med, om den bruger, som åbner den webbrowseraktiverede formularskabelon, har InfoPath installeret på sin computer. Hvis InfoPath er installeret, så vises den visning af formularskabelonen, der kun er beregnet til InfoPath. Da denne visning kun er synlig i InfoPath, kan den indeholde alle InfoPath-funktionerne.

 1. Åbn den webbrowserkompatible formularskabelon, der indeholder visningen, der kun er beregnet til InfoPath.

 2. Klik på Formularindstillinger i menuen Funktioner.

 3. På listen Kategori skal du klikke på Åbn og Gem.

 4. Under Åbn funktionskal du klikke på Regler.

 5. Klik på Tilføj.

 6. I dialogboksen Regel skal du skrive et meningsfuldt navn for reglen som f.eks. Regel 1: Skift til InfoPath-visningen

 7. Klik på Angiv betingelse for at angive, hvornår reglen skal køres.

 8. I den første boks under Anvend reglen når betingelsen er opfyldt skal du klikke på Udtrykket.

 9. I den anden boks skal du skrive not(xdEnvironment:IsBrowser()).

 10. Klik på Og.

 11. I den første boks under den første betingelse skal du klikke på Udtrykket.

 12. I den anden boks skal du skrive not(xdEnvironment:IsMobile()) og derefter klikke på OK.

 13. Klik på Tilføj handling i dialogboksen Regel.

 14. På listen Aktion i dialogboksen Aktion skal du klikke på Skift visninger.

 15. På listen Visning skal du klikke på den visning, der kun er beregnet til InfoPath, som du ønsker at skifte til, og derefter klikke på OK.

 16. Hvis du vil forhindre, at der køres andre regler efter, at denne regel er kørt (for den aktuelle hændelse), skal du markere afkrydsningsfeltet Stop behandling af regler, når denne regel afsluttes i dialogboksen Regel .

  Den regel, som du netop oprettede, vil køre, når formularskabelonen åbnes, og den betingelse, som du angav - dvs. at brugermiljøet er InfoPath og ikke en webbrowser eller en mobil enhed - opfyldes.

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×