Oprette en tjekliste i Word

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Med computer versioner af Word kan du oprette en liste, der er designet til at kontrollere elementer på enten papir eller i Word.

UdSkrevet kontrolliste til at kontrollere elementer på papir

 1. Skriv din liste, og vælg den.

 2. Vælg Hjem, og vælg derefter listen Punkttegn.

  Afsnitspunkttegn

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du ser det ønskede afkrydsningsfelt i punkttegnsbiblioteket, skal du markere det.

  • Hvis du ikke kan se det ønskede afkrydsningsfelt, skal du gå til næste trin.

 4. Vælg Definer nyt punkttegn, hvorefter dialogboksen Definer nyt punkttegn åbnes.

 5. Vælg Symbol, og vælg derefter et symbol i tabellen med symboler.

  Tip!: Du kan finde flere valgmuligheder, i feltet Skrifttype, f.eks. Wingdings.

 6. Rul gennem listen med symboler, og vælg det symbol, du vil bruge – f.eks. et åbent felt ( Åbent felt ) eller et tredimensionalt felt ( 3D-felt ).

 7. Vælg OK, og vælg derefter OK igen i dialogboksen Definer nyt punkttegn.

Det symbol, du vælger, føjes til Punkttegnsbibliotek, så du har det ved hånden, hvis du ønsker at bruge det igen.

Opret en tjekliste for at tjekke elementer ud i Word

Der er fire trin involveret i oprettelse af en liste med afkrydsningsfelter, som du kan afkrydse i Word. Denne type liste kræver et indholdSkontrolelementaf typen afkrydsningsfelt, som findes under fanen udvikler .

 1. Under fanen Filer skal du vælge Indstillinger > Tilpas båndet.

 2. Vælg Hovedfaner på listen Tilpas båndet.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Udvikler på listen Hovedfaner, og vælg derefter OK.

  Afkrydsningsfeltet Udvikler

 1. Under fanen udvikler i gruppen kontrolelementer. Vælg knappen indholdskontrolelement for afkrydsningsfelt for at indsætte et afkrydsningsfelt ( Åbent felt ) foran et element på en eksisterende liste eller for at oprette en ny liste.

 2. Tryk to gange på højrepil, skriv det første element på listen, og tryk derefter på Enter.

 3. Markér det afkrydsningsfeltelement, du lige har oprettet, og tryk på Ctrl+C for at lave en kopi af kontrolelementet.

 4. På den nye linje skal du trykke på Ctrl+V for at indsætte elementet og derefter omdøbe det.

 5. Gentag trin 6 og 7 efter behov, indtil listen er fuldført.

 6. Hvis du vil indsætte et X i afkrydsningsfeltet, skal du klikke i feltet.

Mere om afkrydsningsfeltelementet

Du kan bruge andet end standard afkrydsningsfeltet og X.

 1. Vælg et ndholdskontrolelement med afkrydsningsfelt, og vælg Egenskaber i gruppen Kontrolelementer.

 2. I dialogboksen Egenskaber for indholdskontrolelement under afKrydsnings Feltegenskaberskal du vælge Erstat ud for kontrolleret symbol og/eller ikke- markeret symbol.

 3. Vælg et nyt symbol i dialogboksen Symbol, og vælg derefter OK at gemme dit valg.

Hvis nogle af elementerne på listen er mere end én linje lange, kan du bruge hængende indrykning for at justere dem.

 1. Markér listen.

  Bemærk!: Punkttegne eller tal ser ikke ud, som om de er markerede.

 2. Klik på dialogboksstarteren Afsnit i gruppen Afsnit på fanen Startside.

  Dialogboksstarteren Afsnit

 3. Under Indrykning skal du skrive 0,25 i feltet Venstre.

 4. Vælg Hængende under Speciel.

 5. Klik på OK, når du er færdig.

Når du er tilfreds med listen, skal du gruppere den for at låse kontrolelementerne og de angivne elementer fast. På den måde kan folk tjekke elementer ud på listen uden at ændre selve elementerne.

 1. Markér listen (kontrolelementer af typen afkrydsningsfelt og de viste elementer).

 2. Under fanen Udvikler skal du i gruppen Kontrolelementer vælge Gruppe > Gruppe.

  Bemærk!: Hvis du vil ændre noget senere, skal du markere listen igen og vælge GrupperOpdel gruppe.

Se også

Foretag ændringer i afkrydsningsfelter
Opret en formular, som kan udfyldes
Tastaturgenveje i Microsoft Word 2016 til Windows

Oprette en tjekliste, der kan udskrives

Hvis du har brug for en tjekliste, du kan udskrive, kan du oprette en liste, hvor hvert element har et felt, du kan afkrydse på papir. Du kan også oprette en liste med afkrydsningsfelter og afkrydse elementer elektronisk ved at åbne dokumentet i Word.

Bemærk!: Hvis du ikke kan afkrydse et element elektronisk, kan dokumentet være formateret til kun at fungere med udskrivning, eller dokumentet kan være låst.

Måden, du opretter listen på, afhænger af om dokumentet allerede indeholder opstillinger med forskellige typer punkttegn.

Opret en opstilling med brugerdefinerede punkttegn

 1. Skriv din egen liste med elementer.

 2. Markér listen.

 3. Klik på pilen ud for Punkttegn i gruppen Afsnit under fanen Startside.

  Word-bånd

 4. Klik på Definer nyt punkttegn.

 5. Klik på Symbol.

 6. Klik på en skrifttype af typen Symbol, der er installeret på computeren, f.eks. Wingdings, i feltet Skrifttype.

 7. Rul gennem listen over tilgængelige symboler, og dobbeltklik derefter på det boks symbol, du vil bruge, f. eks en åben boks ( Åbent felt ) eller en tredimensionel boks ( 3D-felt ).

Opret en tabel for at forhindre, at eksisterende punkttegn ændres

 1. Klik på Tabel i gruppen Tabeller under fanen Indsæt.

  Billede af Word-båndet

 2. Klik på Indsæt tabel.

 3. Skriv 2 i feltet Antal kolonner.

 4. I feltet Antal rækker skal du angive, hvor mange rækker du vil have. Du skal bruge én række for hvert element på listen.

 5. Klik på OK.

 1. Klik på cellen øverst til venstre.

 2. Klik på Symbol i gruppen Symboler under fanen Indsæt, og klik derefter på Flere symboler.

  billede af båndet i word

 3. Klik på fanen Symboler.

 4. Klik på en skrifttype af typen Symbol, der er installeret på computeren, f.eks. Wingdings, i feltet Skrifttype.

 5. Rul gennem listen med tilgængelige symboler, og dobbeltklik derefter på det feltsymbol, du vil bruge, f.eks. et åbent felt ( Åbent felt ) eller et tredimensionalt felt ( 3D-felt ).

 6. Klik på Luk.

 7. Klik på den næste celle, hvor du vil indsætte et felt, og tryk derefter på Ctrl+Y for at indsætte en anden boks.

 8. Når du indsætter et felt for hvert element, du vil bruge, skal du klikke på cellen øverst til højre og skrive teksten til det første element. Gentag dette trin for hvert element på listen.

Selvom du bruger tabellen til at arrangere listen, vil du sikkert også justere afstanden, så den kolonne, der indeholder afkrydsningsfelterne ikke er for bred, og så teksten er opstillet tæt på afkrydsningsfelterne. Du vil sandsynligvis ikke beholde de kantlinjer, som Word som regel bruger sammen med tabellen. Hvis du vil foretage disse tilpasninger, skal du gøre følgende:

 1. Højreklik på tabellen, peg på Tilpas automatisk, og klik derefter på Tilpas til indhold.

 2. Højreklik på tabellen, klik på Egenskaber for tabel, og klik derefter på fanen Tabel.

 3. Klik på Indstillinger, og skriv i felterne Venstre og Højre et tal, der giver en smule afstand mellem afkrydsningsfeltet og teksten, f.eks. 0,05 cm, og klik derefter på OK.

 4. Klik på Kanter og skygge under fanen Tabel, og klik derefter på fanen Kanter.

 5. Under Indstilling skal du klikke på Ingen og derefter klikke på OK.

  Bemærk!: Når du fjerner kantlinjerne, kan du muligvis stadig se grå kantlinjer. Disse er gitterlinjer i tabellen, og de vises ikke, når dokumentet udskrives. Hvis du slet ikke vil kunne se dem, kan du skjule dem ved at klikke på Vis gitterlinjer i gruppen Tabel under fanen Layout under Tabelværktøjer.

  Billede af båndet

Oprette en tjekliste, der kan afkrydses i Word

Hvis du vil bruge afkrydsningsfelter, der kan afkrydses i Word, indsætter du Afkrydsningsfeltet i formular i dokumentet. Det ser bedst ud, hvis du bruger en tabel til at justere afkrydsningsfelterne efter teksten, så det første trin er at oprette en tabel. Når du har oprettet tabellen, kan du indsætte afkrydsningsfelterne i én kolonne og teksten i en anden kolonne, og derefter kan du justere layoutet. Når du vil afkrydse elementerne, låser du formularen.

Resultatet ser ud som på følgende illustration.

Eksempel på liste med afkrydsningsfelter

 1. Klik på Tabel i gruppen Tabeller under fanen Indsæt.

  Billede af Word-båndet

 2. Skriv 2 i feltet Antal kolonner.

 3. I feltet Antal rækker skal du angive, hvor mange rækker du vil have. Du skal bruge én række for hvert element på listen.

Du skal ikke bekymre dig om størrelsen af kolonnerne eller kantlinjerne i tabellen. Dem kan du ordne senere.

Når du vil tilføje felterne, som du skal kunne markere, skal du bruge fanen Udvikler.

Få vist fanen Udvikler

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Word-indstillinger.

 2. Klik på Populær.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet.

  Bemærk!: Båndet er en komponent i Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet).

Tilføj afkrydsningsfelter

 1. Klik på den øverste venstre celle i tabellen, som du har indsat.

 2. Klik på Ældre funktioner i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler. Knapflade

 3. Under ældre formularerskal du klikke på afkrydsningSfeltet formularfelt Knapflade .

  Bemærk!: Hvis afkrydsningsfeltet har en grå baggrund, skal du klikke på ældre funktioner i gruppen kontrolelementer og derefter klikke på formularfelt skygge Knapflade for at fjerne den grå skygge.

 4. Klik på den næste celle, hvor du vil indsætte et afkrydsningsfelt, og tryk derefter på Ctrl+Y for at indsætte endnu et afkrydsningsfelt.

 5. Når du indsætter et afkrydsningsfelt for hvert element, du vil bruge, skal du klikke på cellen øverst til højre og skrive teksten til det første element. Gentag dette trin for hvert element på listen.

Selvom du bruger tabellen til at arrangere listen, vil du sikkert også justere afstanden, så den kolonne, der indeholder afkrydsningsfelterne ikke er for bred, og så teksten er opstillet tæt på afkrydsningsfelterne. Du vil sandsynligvis ikke beholde de kantlinjer, som Word som regel bruger sammen med tabellen. Hvis du vil foretage disse tilpasninger, skal du gøre følgende:

 1. Højreklik på tabellen, peg på Tilpas automatisk, og klik derefter på Tilpas til indhold.

 2. Højreklik på tabellen, klik på Egenskaber for tabel, og klik derefter på fanen Tabel.

 3. Klik på Indstillinger, og skriv i felterne Venstre og Højre et tal, der giver en smule afstand mellem afkrydsningsfeltet og teksten, f.eks. 0,05 cm, og klik derefter på OK.

 4. Klik på Kanter og skygge under fanen Tabel, og klik derefter på fanen Kanter.

 5. Under Indstilling skal du klikke på Ingen og derefter klikke på OK.

  Bemærk!: Når du fjerner kantlinjerne, kan du muligvis stadig se grå linjer. Disse er gitterlinjer i tabellen, og de vises ikke, når dokumentet udskrives. Hvis du vil skjule tabelgitterlinjer på skærmen, skal du klikke på fanen Layout under Tabelværktøjer og i gruppen Tabel skal du klikke på Vis gitterlinjer.

Når du vil afkrydse elementerne ved at markere afkrydsningsfelterne, skal du låse formularen. Men når formularen er låst, kan du ikke foretage ændringer i teksten eller layoutet, så sørg for at udføre dette trin sidst.

Bemærk!: Hvis du vil kontrollere stavningen i listen, skal du køre stavekontrol på dokumentet, før du låser formularen.

Når du vil redigere dokumentet, kan du nemt låse formularen op igen. Men husk at låse den igen, så du kan markere afkrydsningsfelterne.

Lås formularen

 1. Kontrollér, at du ikke er i designtilstand ved at klikke på Designtilstand i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

  Knapflade

 2. Under fanen Udvikler i gruppen Beskyt skal du klikke på Beskyt dokument og derefter klikke på Begræns formatering og redigering.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Tillad kun denne type redigering i dokumentet under Redigeringsbegrænsninger i opgaveruden Beskyt dokument.

 4. Vælg Udfyldning af formularer på listen med redigeringsbegrænsninger.

 5. Klik på Ja, aktiver beskyttelse under Begynd aktivering.

 6. Hvis du vil tildele dokumentet en adgangskode, så korrekturlæsere, der kender adgangskoden, kan fjerne beskyttelsen, skal du skrive en adgangskode i boksen Indtast den nye adgangskode (valgfrit) og derefter bekræfte adgangskoden.

  Vigtigt!: Hvis du undlader at bruge en adgangskode, kan korrekturlæsere ændre redigeringsbegrænsningerne.

Lås formularen op

 1. Under fanen Udvikler i gruppen Beskyt skal du klikke på Beskyt dokument og derefter klikke på Begræns formatering og redigering.

 2. I opgaveruden Beskyt dokument skal du klikke på Stop beskyttelse.

Bemærk!: Hvis du har brugt en adgangskode til at beskytte dokumentet, skal du skrive adgangskoden, før du kan ophæve beskyttelsen.

Word online understøtter kun den formular, der er baseret på papir kontrol.

 1. Skriv din liste, og vælg den.

 2. På fanen hjem skal du vælge pil ned ud for listen Punktopstilling for at åbne punkttegnsbiblioteket og derefter vælge afkrydsningsfeltet.
  Vælg afkrydsningsfeltet symbol i punkttegnsbiblioteket

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×