Oprette en tidslinje i Visio

Tidslinjer i Visio hjælper dig med at planlægge og kommunikere projektplaner ved at vise projektfaser og deadlines i et format, der er let at læse og forstå.

Hente skabelonen tidslinje

 1. I Visioskal du vælge filer > ny.

 2. I søgefeltet skal du skrive tidslinje.

 3. Vælg skabelonen tidslinje , og vælg derefter Opret.

Udlægge fundamentet

Det første trin til at oprette en tidslinje er at vælge en tidslinjefigur, der repræsenterer projektets tidsperiode. Tidslinjefiguren er grundlaget for, hvordan du tilføjer projekt milepæle og begivenheder. Du kan vælge mellem tre typografier –cylinderformet, linjeeller blok– for at angive tonen på tidslinjen.

Forskellige typer tidslinjer

Oprette grundlaget for en tidslinje

Hvis du vil finde den rigtige skabelon til at starte fra, skal du gå til filer > ny og skrive tidslinjei søgefeltet.

 1. Åbn skabelonen tidslinje i Visio.

 2. Træk en af tidslinje figurerne (blok, linjeeller cylinderformet) fra stencilen figurer til tidslinjer til tegningssiden.

  Dialogboksen Konfigurer tidslinje åbnes.

 3. På fanen tidsperiode skal du i feltet Start skrive eller vælge startdatoen for projektet.

 4. Skriv eller Vælg slutdatoen for projektet i feltet slut dato.

 5. Under skalaskal du vælge en tidsskala enhed for tidslinjen.

  • Hvis du vælger uger, kan du også vælge den dag, hvor du vil have ugerne til at begynde.

  • Hvis du vælger måneder, kan du også vælge, hvilken dag regnskabsåret skal begynde på.

 6. På fanen klokkeslæts format i feltet sprog skal du vælge det sprog, du vil bruge til din tidslinje.

 7. Hvis du vil have, at de start-og slutdatoer, du valgte i trin 3 og 4, skal være synlige i enderne af tidslinjen, skal du lade afkrydsningsfeltet Vis start-og slutdato på Tidslinje markeret. Ellers skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

 8. På listen første datoformat skal du vælge, hvordan du vil have datoerne til at se ud.

 9. Hvis du ønsker, at hver tidsskala enhed (den enhed, du har valgt i trin 5) skal vises på tidslinjen, skal du lade afkrydsningsfeltet Vis midlertidige tidsskalamærker på tidslinjen være markeret. Ellers skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

 10. På listen andet datoformat skal du vælge, hvordan du vil have enhedsnavnene til at se ud, eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis datoer for midlertidige tidsskalamærker

 11. Lad markeringen i afkrydsningsfeltet Opdater automatisk datoer, når mærker flyttes . Dette sikrer, at de datoer, der er knyttet til mærkerne, automatisk opdateres, når du flytter en milepæl, interval eller andre mærker på din tidslinje igen.

 12. Klik på OK.

Bemærk!: Hvis du vil ændre nogen af disse indstillinger senere, kan du højreklikke på tidslinjen og derefter klikke på Konfigurer tidslinje.

Toppen af siden

Tilføje milepæle, intervaller og mærker

Når du har tidslinje fundamentet, kan du begynde at tilføje det vigtige indhold: markører, der angiver vigtige milepæle og begivenheder.

Tidslinje med milepæle og intervaller

Mærketype

Beskrivelse

Sten

Angive en bestemt Milepælsdato på tidslinjen (f. eks. den dato, hvor et skrive projekt skal være afleveret i en udgiver).

Førte

Angive et kritisk tidsinterval på tidslinjen (f. eks. den tid, der skal bruges til at skrive en første kladde). Vælg en intervalfigur, der svarer til typografien på tidslinjen.

I dag-mærke

Afspejle, hvor lang tid der er gået, siden projektet begyndte. Et i dag-mærke skifter automatisk, når den virkelige dato ændres, så du hurtigt kan få vist status for din tidsplan i forhold til din næste deadline.

Angive en milepæl på en tidslinje

 1. Træk en milepælsfigur fra stencilen figurer til tidslinjer , og slip den direkte oven på tidslinjen.

 2. Skriv eller Vælg dato og klokkeslæt for milepælen i dialogboksen Konfigurer milepæl .

 3. Skriv en beskrivelse af milepælen i feltet Beskrivelse .

 4. På listen datoformat skal du vælge, hvordan datoen skal se ud.

 5. Klik på OK.

Tip!: Hvis du hurtigt vil ændre en Milepælsdato, skal du trække milepælen til den ønskede placering på tidslinjen. Datoen på milepælen ændres, så den passer til den nye placering.

Angive en tidsperiode på en tidslinje

 1. Træk en intervalfigur fra stencilen figurer til tidslinjer , og slip den direkte oven på tidslinjen.

 2. Skriv eller Vælg Start-og slutdatoer for tidsrummet i felterne Startdato og Slutdato .

 3. Skriv en beskrivelse af intervallet i feltet Beskrivelse .

 4. På listen datoformat skal du vælge, hvordan du vil have datoerne til at se ud.

 5. Klik på OK.

Tip!: Hvis du hurtigt vil ændre tidsrummet for et interval, skal du trække i de grønne markeringshåndtag eller flytte intervallet til det ønskede sted på tidslinjen. Datoen på intervallet ændres, så den passer til den nye placering.

Flytte teksten fra en tidslinje

Tidslinjer kan undertiden blive overfyldt. For at få din tidslinje mere læselig kan du flytte teksten væk fra selve tidslinjen, som vist i følgende illustration.

Flytte teksten fra en tidslinje

1. Klik på det gule justeringshåndtag for at vælge intervallet.

2. Træk i justeringshåndtaget over intervalfiguren for at flytte teksten til en bedre placering.

3. en klammeparentes markerer automatisk begyndelsen og slutningen af intervallet. Hvis du vil ændre parentes typen, skal du højreklikke på parentesen og vælge Angiv interval type.

Angive forløbet tid på en tidslinje

 1. Træk figuren forløbet tid fra stencilen figurer til tidslinjer , og slip den direkte øverst på tidslinjen. Figuren justerer dens venstre ende til begyndelsen af tidslinjen og strækker sig til den aktuelle dato.

 2. Træk figuren i dag-mærke fra stencilen figurer til tids linjer over på tidslinjen.

 3. Figuren er placeret på den aktuelle ægte dato.

  Forløbet tid på en tidslinje

Hver gang du åbner en tidslinjetegning med en forløbet tid eller i dag-mærke figuren på den, skifter figurerne for at justere med den aktuelle faktiske dato.

Toppen af siden

Vis detaljer for en sektion af en tidslinje

Du kan udvide et segment af en eksisterende tidslinje som en anden tidslinje for at få vist flere detaljer. Den udvidede tidslinje repræsenterer en del af den oprindelige tidslinje, men du arbejder med den individuelt. Du tilføjer for eksempel milepæle eller intervaller til den udvidede tidslinje på samme måde som i den oprindelige tidslinje.

Hvis du føjer en milepæl eller et interval til den oprindelige tidslinje, bliver det også føjet til den udvidede tidslinje. Men hvis du føjer en milepæl eller et interval til den udvidede tidslinje, føjes den ikke til den oprindelige tidslinje.

Bemærk!: Du skal have en tidslinje på tegningssiden for at oprette en udvidet tidslinje.

Vis detaljer for en sektion

 1. Træk figuren udvidet tidslinje over på siden fra figurer til tidslinjer.

 2. I dialogboksen Konfigurer tidslinje skal du angive de ønskede indstillinger for den udvidede tidslinje under fanerne tidsinterval og tids format og derefter klikke på OK. (Start-og slutdatoerne skal være inden for den oprindelige tidslinjes tidsperiode).

 3. Den udvidede tidslinje vises på tegningssiden og viser følgende:

  • Grå stiplede linjer for at knytte de to tidslinjer til hinanden og angive den del af den oprindelige tidslinje, som den udvidede tidslinje repræsenterer.

  • Delte milepæle og intervaller. Disse synkroniseres automatisk, så hvis du ændrer dem på én tidslinje, ændres de også på den anden.

   Bemærk!: Den udvidede tidslinje bruger som standard den samme figurtype som den oprindelige tidslinje. Hvis du vil ændre figurtypen, skal du højreklikke på den udvidede tidslinje og derefter klikke på Angiv tidslinje type.

Tip!: Hvis du hurtigt vil ændre tidsrummet for en udvidet tidslinje, skal du trække i de gule justeringshåndtag. Datoen på den udvidede tidslinje ændres, så den passer til den nye placering.

Toppen af siden

Synkronisere milepæle eller intervaller

Hvis du har flere tidslinjer på en tegningsside, kan du synkronisere bestemte intervaller eller milepæle på tværs af disse tidslinjer, så de altid er samtidige. Hvis du for eksempel ændrer datoen for milepælen på Tidslinje A, bliver den synkroniserede milepæl på Tidslinje B automatisk opdateret med de nye datooplysninger. Den synkroniserede milepæl justeres automatisk ved at flytte til den opdaterede dato position på tidslinjen. 

 1. Træk en synkroniseret milepæl eller et synkroniseret interval til en tidslinje.

  Dialogboksen synkroniseret... åbnes.

 2. Åbn den første rulleliste, og vælg den eksisterende milepæl eller det eksisterende interval, du vil synkronisere med.

 3. Vælg et datoformat.

 4. Vælg OK.

Revidere en tidslinje

Ikke til enhver tid, milepælsdatoer, forudsigelser om, hvor lang tid en proces tager, og projektets slutdatoer skifter endda. Du kan nemt revidere og tilpasse en Visio tidslinje som svar på ændringer.

Det, du vil ændre

Gør følgende:

Projektets start-eller slutdatoer

Højreklik på tidslinjefiguren, klik på Konfigurer tidslinje, og gå derefter til fanen tidsperiode . Skriv eller Vælg den nye start-eller slutdato, og klik derefter på OK.

Antal inddelinger på en tidslinje

Højreklik på tidslinjefiguren, klik på Konfigurer tidslinje, og gå derefter til fanen tidsperiode . Vælg en anden tidsenhed på listen tidsskala , og klik derefter på OK.

Synlighed af tidslinje datoer og-afsnit

Højreklik på tidslinjefiguren, klik på Konfigurer tidslinje, og gå derefter til fanen klokkeslæts format . Under formateringskal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelter for at få vist eller skjule datoer eller tidsskalamærker på tidslinjen. Klik på OK.

Udseende af pilespidser på en tidslinje

Højreklik på tidslinjefiguren, peg på pilespids, og vælg derefter den ønskede indstilling..

Milepælstype

Højreklik på milepælen, peg på Angiv milepæls type, og vælg derefter den ønskede typografi.

Interval type

Højreklik på intervalfiguren, peg på Angiv interval type, og vælg derefter den ønskede typografi.

Milepælsdato

Højreklik på milepælen, og klik derefter på Konfigurer milepæl. Angiv den ønskede dato, og klik derefter på OK.

Datoer for tidsinterval

Højreklik på intervallet, og klik derefter på Konfigurer interval. Angiv de datoer, du vil bruge, og klik derefter på OK.

Beskrivelse af milepæl eller tidsperiode

Dobbeltklik på den tekst, der er knyttet til milepælen eller intervallet. Markér beskrivelsen, og skriv den nye beskrivelse, du vil bruge. Tryk på ESC, når du er færdig med at skrive.

Placering af tekst, der er knyttet til en milepæl, et interval eller i dag-mærke

Markér figuren. Træk i et justeringshåndtag for at ændre afstanden mellem tekst og tidslinje eller tekstens vinkel.

Datoformat

Højreklik på tidslinjen, milepælen eller intervallet, og klik derefter på Konfigurer tidslinje, Konfigurer milepæleller Konfigurer interval. Klik på det ønskede format på listen datoformat , og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Gemme et billede af tidslinjen til brug et andet sted

Du kan gemme din Visio tegning som et billede. Du kan derefter indsætte billedet i en anden Office -fil som en PowerPoint præsentation eller et Word dokument.

 1. Vælg filer > eksportér, mens Visio tegning er åben.

 2. Vælg Skift filtype.

 3. Under Gem tegningskal du vælge en af grafik filtyperne, f. eks png eller SVG.

 4. Vælg knappen Gem som .

  Dialogboksen Gem som åbnes.

 5. Vælg en placering, hvor du vil gemme billedfilen, og klik derefter på Gem.

Du er nu klar til at indsætte billedet i en anden Office -fil. Åbn den anden fil, og vælg derefter indsæt > billeder. Se Indsæt billeder for at få flere oplysninger.

Hvis du har Visio-abonnement 2, er der en endnu nemmere måde at overføre en tidslinje tegning til en PowerPoint slide på. På fanen Vis på båndet skal du bruge knappen slide stykker på ruden slide stykker til at komme i gang. Se oprette en PowerPoint-præsentation fra Visio for at få vejledning.

Hente skabelonen tidslinje

 1. I Visioskal du vælge filer > ny.

 2. Vælg tidsplanunder Skabelonkategorier.

 3. Vælg skabelonen tidslinje under Vælg en skabelon.

 4. Vælg Opret.

Udlægge fundamentet

Det første trin til at oprette en tidslinje er at vælge en tidslinjefigur, der repræsenterer projektets tidsperiode. Tidslinjefiguren er grundlaget for, hvordan du tilføjer projekt milepæle og begivenheder. Du kan vælge mellem en lang række typografier, f. eks cylindrisk eller streg, for at angive tonen på tidslinjen.

Forskellige typer tidslinjer

Oprette grundlaget for en tidslinje

Hvis du vil finde den rigtige skabelon til at starte fra, skal du gå til filer > ny og skrive tidslinjei søgefeltet.

 1. Åbn skabelonen tidslinje i Visio.

 2. Træk en af tidslinje figurerne (blok, linjeeller cylinderformet) fra stencilen figurer til tidslinjer til tegningssiden.

  Dialogboksen Konfigurer tidslinje åbnes.

 3. På fanen tidsperiode skal du i feltet Start skrive eller vælge startdatoen for projektet.

 4. Skriv eller Vælg slutdatoen for projektet i feltet slut dato.

 5. Under skalaskal du vælge en tidsskala enhed for tidslinjen.

  • Hvis du vælger uger, kan du også vælge den dag, hvor du vil have ugerne til at begynde.

  • Hvis du vælger måneder, kan du også vælge, hvilken dag regnskabsåret skal begynde på.

 6. På fanen klokkeslæts format i feltet sprog skal du vælge det sprog, du vil bruge til din tidslinje.

 7. Hvis du vil have, at de start-og slutdatoer, du valgte i trin 3 og 4, skal være synlige i enderne af tidslinjen, skal du lade afkrydsningsfeltet Vis start-og slutdato på Tidslinje markeret. Ellers skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

 8. På listen første datoformat skal du vælge, hvordan du vil have datoerne til at se ud.

 9. Hvis du ønsker, at hver tidsskala enhed (den enhed, du har valgt i trin 5) skal vises på tidslinjen, skal du lade afkrydsningsfeltet Vis midlertidige tidsskalamærker på tidslinjen være markeret. Ellers skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

 10. På listen andet datoformat skal du vælge, hvordan du vil have enhedsnavnene til at se ud, eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis datoer for midlertidige tidsskalamærker

 11. Lad markeringen i afkrydsningsfeltet Opdater automatisk datoer, når mærker flyttes . Dette sikrer, at de datoer, der er knyttet til mærkerne, automatisk opdateres, når du flytter en milepæl, interval eller andre mærker på din tidslinje igen.

 12. Klik på OK.

Bemærk!: Hvis du vil ændre nogen af disse indstillinger senere, kan du højreklikke på tidslinjen og derefter klikke på Konfigurer tidslinje.

Toppen af siden

Tilføje milepæle, intervaller og mærker

Når du har tidslinje fundamentet, kan du begynde at tilføje det vigtige indhold: markører, der angiver vigtige milepæle og begivenheder.

Tidslinje med milepæle og intervaller

Mærketype

Beskrivelse

Sten

Angive en bestemt Milepælsdato på tidslinjen (f. eks. den dato, hvor et skrive projekt skal være afleveret i en udgiver).

Førte

Angive et kritisk tidsinterval på tidslinjen (f. eks. den tid, der skal bruges til at skrive en første kladde). Vælg en intervalfigur, der svarer til typografien på tidslinjen.

I dag-mærke

Afspejle, hvor lang tid der er gået, siden projektet begyndte. Et i dag-mærke skifter automatisk, når den virkelige dato ændres, så du hurtigt kan få vist status for din tidsplan i forhold til din næste deadline.

Angive en milepæl på en tidslinje

 1. Træk en milepælsfigur fra stencilen figurer til tidslinjer , og slip den direkte oven på tidslinjen.

 2. Skriv eller Vælg dato og klokkeslæt for milepælen i dialogboksen Konfigurer milepæl .

 3. Skriv en beskrivelse af milepælen i feltet Beskrivelse .

 4. På listen datoformat skal du vælge, hvordan datoen skal se ud.

 5. Klik på OK.

Tip!: Hvis du hurtigt vil ændre en Milepælsdato, skal du trække milepælen til den ønskede placering på tidslinjen. Datoen på milepælen ændres, så den passer til den nye placering.

Angive en tidsperiode på en tidslinje

 1. Træk en intervalfigur fra stencilen figurer til tidslinjer , og slip den direkte oven på tidslinjen.

 2. Skriv eller Vælg Start-og slutdatoer for tidsrummet i felterne Startdato og Slutdato .

 3. Skriv en beskrivelse af intervallet i feltet Beskrivelse .

 4. På listen datoformat skal du vælge, hvordan du vil have datoerne til at se ud.

 5. Klik på OK.

Tip!: Hvis du hurtigt vil ændre tidsrummet for et interval, skal du trække i de grønne markeringshåndtag eller flytte intervallet til det ønskede sted på tidslinjen. Datoen på intervallet ændres, så den passer til den nye placering.

Flytte teksten fra en tidslinje

Tidslinjer kan undertiden blive overfyldt. For at få din tidslinje mere læselig kan du flytte teksten væk fra selve tidslinjen, som vist i følgende illustration.

Flytte teksten fra en tidslinje

1. Klik på det gule justeringshåndtag for at vælge intervallet.

2. Træk i justeringshåndtaget over intervalfiguren for at flytte teksten til en bedre placering.

3. en klammeparentes markerer automatisk begyndelsen og slutningen af intervallet. Hvis du vil ændre parentes typen, skal du højreklikke på parentesen og vælge Angiv interval type.

Angive forløbet tid på en tidslinje

 1. Træk figuren forløbet tid fra stencilen figurer til tidslinjer , og slip den direkte øverst på tidslinjen. Figuren justerer dens venstre ende til begyndelsen af tidslinjen og strækker sig til den aktuelle dato.

 2. Træk figuren i dag-mærke fra stencilen figurer til tids linjer over på tidslinjen.

 3. Figuren er placeret på den aktuelle ægte dato.

  Forløbet tid på en tidslinje

Hver gang du åbner en tidslinjetegning med en forløbet tid eller i dag-mærke figuren på den, skifter figurerne for at justere med den aktuelle faktiske dato.

Toppen af siden

Vis detaljer for en sektion af en tidslinje

Du kan udvide et segment af en eksisterende tidslinje som en anden tidslinje for at få vist flere detaljer. Den udvidede tidslinje repræsenterer en del af den oprindelige tidslinje, men du arbejder med den individuelt. Du tilføjer for eksempel milepæle eller intervaller til den udvidede tidslinje på samme måde som i den oprindelige tidslinje.

Hvis du føjer en milepæl eller et interval til den oprindelige tidslinje, bliver det også føjet til den udvidede tidslinje. Men hvis du føjer en milepæl eller et interval til den udvidede tidslinje, føjes den ikke til den oprindelige tidslinje.

Bemærk!: Du skal have en tidslinje på tegningssiden for at oprette en udvidet tidslinje.

Vis detaljer for en sektion

 1. Træk figuren udvidet tidslinje over på siden fra figurer til tidslinjer.

 2. I dialogboksen Konfigurer tidslinje skal du angive de ønskede indstillinger for den udvidede tidslinje under fanerne tidsinterval og tids format og derefter klikke på OK. (Start-og slutdatoerne skal være inden for den oprindelige tidslinjes tidsperiode).

 3. Den udvidede tidslinje vises på tegningssiden og viser følgende:

  • Grå stiplede linjer for at knytte de to tidslinjer til hinanden og angive den del af den oprindelige tidslinje, som den udvidede tidslinje repræsenterer.

  • Delte milepæle og intervaller. Disse synkroniseres automatisk, så hvis du ændrer dem på én tidslinje, ændres de også på den anden.

   Bemærk!: Den udvidede tidslinje bruger som standard den samme figurtype som den oprindelige tidslinje. Hvis du vil ændre figurtypen, skal du højreklikke på den udvidede tidslinje og derefter klikke på Angiv tidslinje type.

Tip!: Hvis du hurtigt vil ændre tidsrummet for en udvidet tidslinje, skal du trække i de gule justeringshåndtag. Datoen på den udvidede tidslinje ændres, så den passer til den nye placering.

Toppen af siden

Synkronisere milepæle eller intervaller

Hvis du har flere tidslinjer på en tegningsside, kan du synkronisere bestemte intervaller eller milepæle på tværs af disse tidslinjer, så de altid er samtidige. Hvis du for eksempel ændrer datoen for milepælen på Tidslinje A, bliver den synkroniserede milepæl på Tidslinje B automatisk opdateret med de nye datooplysninger. Den synkroniserede milepæl justeres automatisk ved at flytte til den opdaterede dato position på tidslinjen. 

 1. Træk en synkroniseret milepæl eller et synkroniseret interval til en tidslinje.

  Dialogboksen synkroniseret... åbnes.

 2. Åbn den første rulleliste, og vælg den eksisterende milepæl eller det eksisterende interval, du vil synkronisere med.

 3. Vælg et datoformat.

 4. Vælg OK.

Revidere en tidslinje

Ikke til enhver tid, milepælsdatoer, forudsigelser om, hvor lang tid en proces tager, og projektets slutdatoer skifter endda. Du kan nemt revidere og tilpasse en Visio tidslinje som svar på ændringer.

Det, du vil ændre

Gør følgende:

Projektets start-eller slutdatoer

Højreklik på tidslinjefiguren, klik på Konfigurer tidslinje, gå til fanen tidsperiode , eller Vælg de nye start-eller slutdatoer, og klik derefter på OK.

Antal inddelinger på en tidslinje

Højreklik på tidslinjefiguren, klik på Konfigurer tidslinje, og gå derefter til fanen tidsperiode . Vælg en anden tidsenhed på listen tidsskala , og klik derefter på OK.

Synlighed af tidslinje datoer og-afsnit

Højreklik på tidslinjefiguren, klik på Konfigurer tidslinje, og gå derefter til fanen klokkeslæts format . Under formateringskal du markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfelter for at få vist eller skjule datoer eller tidsskalamærker på tidslinjen. Klik på OK.

Udseende af pilespidser på en tidslinje

Højreklik på tidslinjefiguren, og klik derefter på Vis start pilespids eller Vis slut pilespids.

Milepælstype

Højreklik på milepælen, og klik derefter på Angiv milepæls type. Klik på den typografi, du vil bruge, på listen milepæls type , og klik derefter på OK.

Interval type

Højreklik på intervalfiguren, og klik derefter på Angiv interval type. Vælg den typografi, du vil bruge, og klik derefter på OK.

Milepælsdato

Højreklik på milepælen, og klik derefter på Konfigurer milepæl. Angiv den ønskede dato, og klik derefter på OK.

Datoer for tidsinterval

Højreklik på intervallet, og klik derefter på Konfigurer interval. Angiv de datoer, du vil bruge, og klik derefter på OK.

Beskrivelse af milepæl eller tidsperiode

Dobbeltklik på den tekst, der er knyttet til milepælen eller intervallet. Markér beskrivelsen, og skriv den nye beskrivelse, du vil bruge.

Placering af tekst, der er knyttet til en milepæl, et interval eller i dag-mærke

Markér figuren. Træk i et justeringshåndtag for at ændre afstanden mellem tekst og tidslinje eller tekstens vinkel.

Datoformat

Højreklik på tidslinjen, milepælen eller intervallet, og klik derefter på Konfigurer tidslinje, Konfigurer milepæleller Konfigurer interval. Klik på det ønskede format på listen datoformat , og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Gemme et billede af tidslinjen til brug et andet sted

Du kan gemme din Visio tegning som et billede. Du kan derefter indsætte billedet i en anden Office -fil som en PowerPoint præsentation eller et Word dokument.

 1. Når Visio -tegningen er åben, skal du vælge filer > gemme & Send.

 2. Vælg Skift filtype.

 3. Under Gem tegningskal du vælge en af grafik filtyperne, f. eks png eller SVG.

 4. Vælg knappen Gem som .

  Dialogboksen Gem som åbnes.

 5. Vælg en placering, hvor du vil gemme billedfilen, og klik derefter på Gem.

Du er nu klar til at indsætte billedet i en anden Office -fil. Åbn den anden fil, og vælg derefter indsæt > billeder. Se Indsæt billeder for at få flere oplysninger.

Se også

Importere og eksportere tidslinjedata mellem Visio og Project 

Tip til øverste tidslinje i Visio

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×