Oprette en tidslinje for at vise et øjebliksbillede af din tidsplan

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hente og kommunikere projektmilepæle er nemt med en tidslinje – en vandret eller lodret linje, der repræsenterer et projekts levetid med datamærker, som angiver projektfaser og milepæle.


Tidslinjediagram

Lægge grundlaget

Det første trin i at oprette en tidslinje er at vælge en tidslinjefigur til at repræsentere tidsrummet for projektet. Tidslinjefiguren er grundlaget, hvor du tilføje projektmilepæle og begivenheder. Du kan vælge mellem en række forskellige typografier, som cylindrisk eller linje til at sætte stemningen på tidslinjen.

Forskellige typer tidslinjer

Oprette grundlaget for en tidslinje

 1. Åbn skabelonen tidslinje i Visio.

 2. Træk en af seks tidslinje figurer (Bloker, linje, lineal, Divided eller cylindrisk ) over på tegningssiden fra stencilen Figurer til tidslinje.

  Dialogboksen Konfigurer tidslinje åbnes.

 3. På fanen Tidsinterval i boksen Start, Skriv eller Vælg startdatoen for projektet.

 4. Skriv eller vælg slutdatoen for projektet i feltet slutdato.

 5. Vælg en enhed for tidsskala til tidslinjen på listen tidsskalaen.

 6. Hvis du vælger uger, kan du vælge, hvilken dag, du vil ugerne skal begynde på.

 7. Vælg det sprog, du vil bruge til tidslinjen i feltet sprog på fanen Klokkeslætsformat.

 8. Lad afkrydsningsfeltet Vis start- og slutdatoer på tidslinjen markeret, hvis du vil have de start- og slutdatoer, du har valgt i trin 4 og 5 skal være synlige for enden af tidslinjen.

 9. I den første dato formatliste skal du vælge, hvordan du vil datoerne skal se ud.

 10. Lad afkrydsningsfeltet Vis midlertidige tidsskalamærker på tidslinjen er markeret, hvis du vil hver enhed for tidsskala (den enhed, du angav i trin 6 ovenfor) skal vises på tidslinjen.

 11. Vælg, hvordan enhedsetiketterne til at slå anden datoformat på listen.

 12. Lad afkrydsningsfeltet Opdater automatisk datoer, når mærker flyttes markeret. Dette sikrer, at de datoer, der er knyttet til markeringerne opdaterer automatisk, når du ændrer placeringen af milepæle, intervaller eller andre markeringer på tidslinjen.

 13. Klik på OK.

Bemærk!: Hvis du vil ændre nogen af disse indstillinger senere, kan du åbne dialogboksen Konfigurer tidslinje igen ved at højreklikke på tidslinjen og derefter klikke på Konfigurer tidslinje.

Toppen af siden

Tilføje milepæle, intervaller og mærker

Når du har grundlaget for tidslinjen på plads, kan du begynde at tilføje hovedindholdet: mærker, som angiver vigtige milepæle og begivenheder.

Mærketype

Bruge til at

Milepæl

Angive en bestemt milepælsdato på tidslinjen (f.eks. den dato, et skriftligt projekt skal afleveres til forlæggeren).

Intervaller

Angive et kritiske tidsrum på tidslinjen (for eksempel på den tid, som kræves for at skrive et udkast). Vælg en intervalfigur, der svarer til typografien på tidslinjen.

I dag-mærke

Afspejle mængden tid, der er gået, siden projektet startede. En i dag-mærke skifter automatisk, når de reale dato ændringer til at vise et hurtigt overblik, status for din tidsplan i forhold til den næste deadline.

Tidslinje med milepæle og intervaller

Angive en milepæl på en tidslinje

 1. Træk en milepælfigur fra stencilen Figurer til tidslinjer, og slip den direkte på tidslinjen.

 2. Skriv eller vælg dato og klokkeslæt for milepælen i dialogboksen Konfigurer milepæl.

 3. Skriv en beskrivelse af milepælen i feltet Beskrivelse.

 4. Vælg et datoformat på listen Datoformat.

 5. Klik på OK.

Tip!: Du kan hurtigt ændre datoen på en milepæl ved at trække milepælen til det ønskede sted på tidslinjen. Datoen på milepælen ændres efter den nye placering.

Angive et tidsrum på en tidslinje

 1. Træk en intervalfigur fra stencilen Figurer til tidslinje, og slip den direkte oven på tidslinjen.

 2. Skriv eller Vælg start- og slutdatoerne for tidsperioden i felterne startdato og slutdato.

 3. Skriv en beskrivelse af intervallet, i feltet Beskrivelse.

 4. Vælg, hvordan du vil datoerne skal se ud, på listen datoformat.

 5. Klik på OK.

Tip!: Hurtigt ændre tidsrummet for et interval, træk de grønne markeringshåndtag eller flytte det interval, hvor du vil, på tidslinjen. Datoen på intervallet ændres, så det svarer til den nye placering.

Flytte teksten fra en tidslinje

Tidslinjer kan undertiden blive overfyldte. Hvis du vil gøre det lettere at læse tidslinjen, kan du flytte teksten fra tidslinjen sig selv som vist i nedenstående illustration.

Flytte teksten fra en tidslinje

1. Klik på det gule justeringshåndtag for at markere intervallet.

2. Træk justeringshåndtaget over intervalfigur for at flytte teksten til en bedre placering.

3. en højreparentes markerer automatisk starten og slutningen af intervallet.

Angive forløbet tid på en tidslinje

 1. Træk figuren forløbet tid fra stencilen Figurer til tidslinje, og slip den direkte oven på tidslinjen. Figuren justerer venstre slut med starten af tidslinjen og udvides til den aktuelle dato.

 2. Træk figuren i dag-mærke fra stencilen Figurer til tidslinjen på tidslinjen.

 3. Figuren er placeret på den aktuelle reale dato.


Forløbet tid på en tidslinje

Hver gang du åbner en tidslinjetegning med en figur af typen Forløbet tid eller I dag-mærke, justeres figurerne ind efter den aktuelle reale dato.

Toppen af siden

Vise detaljer for en sektion af en tidslinje

Du kan udvide en del af en eksisterende tidslinje som en anden tidslinje for at få vist flere detaljer. Den udvidede tidslinje repræsenterer en del af den oprindelige tidslinje, men du arbejde med dem enkeltvis; for eksempel føjer du milepæle eller intervaller til den udvidede tidslinje samme måde som du ville gøre til den oprindelige tidslinje. Hvis du føjer en milepælen eller intervallet til den oprindelige tidslinje, kan det også tilføjes på den udvidede tidslinje. Hvis du føjer en milepælen eller intervallet på den udvidede tidslinje, men føjes det ikke til den oprindelige tidslinje.

Bemærk!: Du skal have en tidslinje på tegningssiden for at oprette en udvidet tidslinje.

Vise detaljer for en sektion

 1. Træk figuren Udvidet tidslinje fra Figurer til siden.

 2. I dialogboksen Konfigurer tidslinje, angiver du de indstillinger, du vil bruge til den udvidede tidslinje under fanerne Tidsperiode og Klokkeslætsformat, og klik derefter på OK (start- og slutdatoerne skal være inden for tidsrum i oprindeligt tidslinje).

 3. Den udvidede tidslinje vises på tegningssiden og viser følgende:

  • Grå punkterede linjer, der forbinder de to tidslinjer og angive sektionen i den oprindelige tidslinje, der repræsenterer den udvidede tidslinje.

  • Delte milepæle og intervaller. Disse enheder synkroniseres automatisk, så hvis du ændrer dem på én tidslinje, ændres de også på den anden.

   Bemærk!: Den udvidede tidslinje bruger den samme figurtype som den oprindelige tidslinje som standard. Ændre figurtypen, skal du højreklikke på den udvidede tidslinje, og klik derefter på Angiv tidslinje Type.

Tip!: Du kan hurtigt ændre tidsrummet for en udvidet tidslinje ved at trække de gule justeringshåndtag. Datoen på den udvidede tidslinje ændres, så den svarer til den nye placering.

Toppen af siden

Tilpasse en tidslinje

Milepælsdatoer milepælsdatoer, prognoser for, hvor lang tid en proces tager, og endda project slutdatoer skifte. Du kan nemt revidere og tilpasse en tidslinje i Visio som svar på ændringer.

Hvad du vil ændre

Gør følgende:

Projektets start- eller slutdato

 • Højreklik på tidslinjefiguren, klik på Konfigurer tidslinje, og derefter gå til fanen Tidsperiode Type eller Vælg de nye start eller slutdatoer, og klik derefter på OK.

Antal inddelinger på en tidslinje

 • Højreklik på tidslinjefiguren, klik på Konfigurer tidslinje, og derefter gå til fanen Tidsperiode. Vælg en anden tidsenhed på listen tidsskalaen, og klik derefter på OK.

Synligheden af tidslinje datoer og inddelinger på

 • Højreklik på tidslinjefiguren, klik på Konfigurer tidslinje, og derefter gå til fanen Klokkeslætsformat. Under formatering, Vælg eller Ryd afkrydsningsfelter for at få vist eller skjule datoer eller klokkeslæt skala mærker på tidslinjen. Klik på OK.

Udseendet af pilespidser på en tidslinje

 • Højreklik på tidslinjefiguren, og klik derefter på Vis startpilespids eller Vise Udfør pilespids.

Milepælstype

 • Højreklik på milepælen, og klik derefter på Angiv milepælstype. Klik på den typografi, du vil på listen Type milepæl, og klik derefter på OK.

Intervaltype

 • Højreklik på intervalfiguren, og klik derefter på Angiv intervaltype. Vælg den typografi, du vil, og klik derefter på OK.

Milepælsdato

 • Højreklik på milepælen, og klik derefter på Konfigurer milepæl. Angiv den dato, du vil, og klik derefter på OK.

Datoer for projektets tidsrum

 • Højreklik på intervallet, og klik derefter på Konfigurer Interval. Angiv de datoer, du vil, og klik derefter på OK.

Beskrivelse af milepæl eller tidsrum

 • Dobbeltklik på den tekst, der er knyttet til milepælen eller intervallet. Vælg beskrivelsen, og skriv derefter den nye beskrivelse, du vil.

Placeringen af tekst, som er knyttet til en milepæl, et interval eller i dag-mærker

 • Markér figuren. Træk et justeringshåndtag for at ændre afstanden mellem værktøjslinjen tekst og tidslinje eller vinklen på teksten.

Datoformat

 • Højreklik på tidslinjen, milepælen eller intervallet, og klik derefter på Konfigurer tidslinje, Konfigurer milepæl eller Konfigurer Interval. Klik på det ønskede format på listen format for dato, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×