Oprette en tidslinje for at vise et øjebliksbillede af din tidsplan

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Det er let at hente og kommunikere projektmilepæle med en tidslinje – en vandret eller lodret linje, som repræsenterer et projekts levetid. Du kan angive projektfaser og milepæle ved at indsætte mærker på tidslinjen.


Tidslinjediagram

Lægge grundlaget

Det første skridt til oprettelse af en tidslinje er at vælge en tidslinjefigur, som skal repræsentere det tidsrum, projektet strækker sig over. Tidslinjefiguren er grundlaget, som du tilføjer projektmilepæle og begivenheder på. Du kan vælge mellem en række forskellige typer, f.eks. Cylinderformet eller Streg.

Forskellige typer tidslinjer

Oprette grundlaget for en tidslinje

 1. Åbn skabelonen tidslinje i Visio.

 2. Træk en af de seks tidslinjefigurer (Blok, Streg, Lineal, Opdelt eller Cylinderformet) fra stencilen Figurer til tidslinjer over på tegningssiden.

  Dialogboksen Konfigurer tidslinje åbnes.

 3. Skriv eller vælg startdatoen for projektet i boksen Start under fanen Tidsinterval.

 4. Skriv eller vælg slutdatoen for projektet i boksen Slut.

 5. Vælg en tidsskalaenhed for tidslinjen på listen Tidsskala.

 6. Hvis du vælger Uger, kan du vælge, hvilken dag ugerne skal begynde på.

 7. Vælg det ønskede sprog til tidslinjen i boksen Tidslinjesprog under fanen Klokkeslætsformat.

 8. Lad markeringen i afkrydsningsfeltet Vis start- og slutdatoer på tidslinjen stå, hvis de start- og slutdatoer, du har valgt i trin 4 og 5, skal være synlige i enderne af tidslinjen.

 9. Vælg, hvordan datoerne skal se ud på den første liste for Datoformat.

 10. Lad markeringen i afkrydsningsfeltet Vis midlertidige tidsskalamærker på tidslinjen stå, hvis hver tidsskalaenhed (den enhed, du angav i trin 6 ovenfor) skal vises på tidslinjen.

 11. Vælg, hvordan enhedsetiketterne skal se ud på den anden liste for Datoformat.

 12. Lad markeringen stå i afkrydsningsfeltet Opdater automatisk datoer, når mærker flyttes. På denne måde er du sikker på, at de datoer, som er tilknyttet mærkerne, opdateres automatisk, når du ændrer placeringen af milepæle, intervaller eller andre mærker på tidslinjen.

 13. Klik på OK.

Bemærk!: Hvis du vil ændre nogen af disse indstillinger senere, kan du åbne dialogboksen Konfigurer tidslinje igen ved at højreklikke på tidslinjen og derefter klikke på Konfigurer tidslinje.

Toppen af siden

Tilføje milepæle, intervaller og mærker

Når du har grundlaget for tidslinjen på plads, kan du begynde at tilføje hovedindholdet: Mærker, som angiver vigtige milepæle og begivenheder.

Mærketype

Bruges til at

Milepæl

Angive en bestemt milepælsdato på tidslinjen (f.eks. den dato, et skriftligt projekt skal afleveres til forlæggeren).

Interval

Angive et vigtigt tidsrum på tidslinjen (f.eks. den tid, det tager at skrive et udkast). Vælg en intervalfigur, som passer til tidslinjetypen.

I dag-mærke

Afspejle det tidsrum, der er gået, siden projektet blev sat i gang. I dag-mærker skifter automatisk, når den reale dato ændres, så du i løbet af et øjeblik kan se status for tidsplanen i forhold til den næste deadline.

Tidslinje med milepæle og intervaller

Angive en milepæl på en tidslinje

 1. Træk en milepælsfigur fra stencilen Figurer til tidslinjer, og slip den direkte på tidslinjen.

 2. Skriv eller vælg dato og klokkeslæt for milepælen i dialogboksen Konfigurer milepæl.

 3. Indtast en beskrivelse af milepælen i boksen Beskrivelse.

 4. Vælg, hvordan datoen skal se ud på listen Datoformat.

 5. Klik på OK.

Tip!: Du kan hurtigt ændre datoen på en milepæl ved at trække milepælen til det ønskede sted på tidslinjen. Datoen på milepælen ændres efter den nye placering.

Angive et tidsrum på en tidslinje

 1. Træk en intervalfigur fra stencilen Figurer til tidslinjer, og slip den direkte på tidslinjen.

 2. Skriv eller vælg start- og slutdato for tidsrummet i boksene Startdato og Slutdato.

 3. Indtast en beskrivelse af intervallet i boksen Beskrivelse.

 4. Vælg, hvordan datoerne skal se ud på listen Datoformat.

 5. Klik på OK.

Tip!: Du kan hurtigt ændre tidsrummet for et interval ved at trække de grønne markeringshåndtag eller flytte intervallet til det ønskede sted på tidslinjen. Datoen på intervallet ændres efter den nye placering.

Flytte teksten fra en tidslinje

Tidslinjer kan undertiden blive overfyldte. Hvis du vil gøre en tidslinje mere læselig, skal du evt. helt fjerne teksten fra selve tidslinjen som vist i følgende illustration.

Flytte teksten fra en tidslinje

1. Klik på det gule justeringshåndtag for at markere intervallet.

2. Træk markeringshåndtaget hen over intervalfiguren for at flytte teksten til en bedre placering.

3. En parentes markerer automatisk begyndelsen og slutningen af intervallet.

Angive forløbet tid på en tidslinje

 1. Træk figuren Forløbet tid fra stencilen Figurer til tidslinjer, og slip den direkte på tidslinjen. Figurens venstre ende justeres ind efter begyndelsen af tidslinjen og strækker sig til den aktuelle dato.

 2. Træk figuren I dag-mærke fra stencilen Figurer til tidslinjer over på tidslinjen.

 3. Figuren placeres ved den aktuelle reale dato.


Forløbet tid på en tidslinje

Hver gang du åbner en tidslinjetegning med en figur af typen Forløbet tid eller I dag-mærke, justeres figurerne ind efter den aktuelle reale dato.

Toppen af siden

Vise detaljer for en sektion af en tidslinje

Du kan udvide et segment af en eksisterende tidslinje som endnu en tidslinje for at få vist flere detaljer. Den udvidede tidslinje repræsenterer en del af den originale tidslinje, men du arbejder med den særskilt. Du tilføjer f.eks. milepæle eller intervaller på den udvidede tidslinje ligesom på den originale tidslinje. Men hvis du tilføjer en milepæl eller et interval på den udvidede tidslinje, tilføjes den ikke på den originale tidslinje.

Bemærk!: Der skal være en tidslinje på tegningssiden, for at du kan oprette en udvidet tidslinje.

Vise detaljer for en sektion

 1. Træk figuren Udvidet tidslinje over på siden fra Figurer til tidslinjer.

 2. Angiv de ønskede indstillinger for den udvidede tidslinje under fanerne Tidsinterval og Klokkeslætsformat i dialogboksen Konfigurer tidslinje, og klik derefter på OK. Start- og slutdatoer skal ligge inden for den originale tidslinjes tidsinterval.

 3. Den udvidede tidslinje vises på tegningssiden og viser følgende:

  • Grå punkterede linjer, der forbinder de to tidslinjer og angiver den del af den originale tidslinje, som den udvidede tidslinje repræsenterer.

  • Delte milepæle og intervaller. Disse enheder synkroniseres automatisk, så hvis du ændrer dem på én tidslinje, ændres de også på den anden tidslinje.

   Bemærk!: Den udvidede tidslinje bruger som standard den samme figurtype som den oprindelige tidslinje. Hvis du vil ændre figurtypen, skal du højreklikke på den udvidede tidslinje og derefter klikke på Angiv tidslinjetype.

Tip!: Du kan hurtigt ændre tidsrummet for en udvidet tidslinje ved at trække de gule justeringshåndtag. Datoen på den udvidede tidslinje ændres, så den svarer til den nye placering.

Toppen af siden

Tilpasse en tidslinje

Milepælsdatoer, prognoser for, hvor lang tid en proces tager, og slutdatoer for projekter varierer. Du kan let revidere og tilpasse en tidslinje i Visio for at angive ændringer.

Hvad du kan ændre

Gør følgende:

Projektets start- eller slutdato

 • Højreklik på tidslinjefiguren, klik på Konfigurer tidslinje, og gå derefter til fanen Tidsinterval. Skriv eller vælg den nye start- eller slutdato, og klik derefter på OK.

Antal inddelinger på en tidslinje

 • Højreklik på tidslinjefiguren, klik på Konfigurer tidslinje, og gå derefter til fanen Tidsinterval. Vælg en anden tidsenhed på listen Tidsskala, og klik derefter på OK.

Tidslinjedatoers og -inddelingers synlighed

 • Højreklik på tidslinjefiguren, klik på Konfigurer tidslinje, og gå derefter til fanen Klokkeslætsformat. Marker eller fjern markeringen i afkrydsningsfelter under Formatering for at vise eller skjule datoer eller tidsskalamærker på tidslinjen. Klik på OK.

Udseendet af pilespidser på en tidslinje

 • Højreklik på tidslinjefiguren, og klik derefter på Vis startpilespids eller Vis slutpilespids.

Milepælstype

 • Højreklik på milepælen, og klik derefter på Angiv milepælstype. Klik på den ønskede type på listen Milepælstype, og klik derefter på OK.

Intervaltype

 • Højreklik på intervalfiguren, og klik derefter på Angiv intervaltype. Vælg den ønskede type, og klik derefter på OK.

Milepælsdato

 • Højreklik på milepælen, og klik derefter på Konfigurer milepæl. Angiv den ønskede dato, og klik derefter på OK.

Datoer for projektets tidsrum

 • Højreklik på intervallet, og klik derefter på Konfigurer interval. Angiv eller vælg den ønskede dato, og klik derefter på OK.

Beskrivelse af milepæl eller tidsrum

 • Dobbeltklik på den tekst, der er tilknyttet milepælen eller intervallet. Marker beskrivelsen, og indtast derefter den nye beskrivelse.

Placeringen af tekst, som er knyttet til en milepæl, et interval eller i dag-mærker

 • Marker figuren. Træk et justeringshåndtag for at ændre afstanden mellem tekst og tidslinje eller vinklen på teksten.

Datoformat

 • Højreklik på tidslinjen, milepælen eller intervallet, og klik derefter på Konfigurer tidslinje, Konfigurer milepæl eller Konfigurer interval. Klik på det ønskede format på listen Datoformat, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×