Oprette en reference til det samme celleområde i flere regneark

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

En reference, der refererer til den samme celle eller område i flere regneark kaldes en 3D-reference. En 3D-reference er en nyttig og praktisk metode til at referere til flere regneark, der følger det samme mønster og indeholder den samme type data, som når du konsoliderer budgetdata fra forskellige afdelinger i organisationen.

Du kan bruge en 3D-reference til at summere budgettildelinger mellem tre afdelinger, Salg, HR og Marketing, på hver sit regneark ved at bruge følgende 3D-reference:

=SUM(Sales:Marketing!B3)

Du kan også føje et andet regneark og derefter flytte den til det område, formlen refererer til. Flytte eksempelvis faciliteter regnearket mellem Salg og HR regneark ved at trække fanen, som vist i figur for at tilføje en reference til celle B3 i faciliteter regneark skal:

Indsætte et andet regneark i en konsolidering

Da formlen indeholder en 3D-reference til en række regnearksnavne, Salg: Marketing! B3, alle regneark i området er en del af den nye beregning.

Eksemplerne nedenfor beskriver, hvad sker der, når du indsætter, kopiere, slette eller flytte regneark, som findes i en 3D-reference. Hver af disse eksempler bruger formlen = SUM (Sheet2:Sheet6! A2: a5) tilføje cellerne A2 til A5 i regneark 2 til 6:

 • Indsætte eller kopiere    Hvis du indsætter eller kopierer regneark mellem Ark2 og Ark6 (sidste i dette eksempel), Excel indeholder alle værdier i cellerne A2 til A5 i de enkelte regneark i beregningerne.

 • Slette    Hvis du sletter regneark mellem Ark2 og Ark6, fjernes værdierne fra beregningen.

 • Flytte    Hvis du flytter regneark fra placeringer mellem Ark2 og Ark6 til et sted uden for regnearksområdet, der refereres til, fjernes værdierne fra beregningen.

 • Flytte et slutpunkt    Hvis du flytter Ark2 eller Ark6 til et andet sted i den samme projektmappe, justeres beregningen til at medtage de nye regneark mellem dem, medmindre du ændre rækkefølgen af slutpunkterne i projektmappen. Hvis du føre slutpunkterne, ændres 3D-reference slutpunkt regnearket. For eksempel kan du have en reference til Sheet2:Sheet6. Hvis du flytter Ark2, så det er efter Ark6 i projektmappen, justeres formlen for at pege på Sheet3:Sheet6. Hvis du flytter Ark6 foran Ark2, justeres formlen for at pege på Sheet2:Sheet5.

 • Slette et slutpunkt    Hvis du sletter Ark2 eller Ark6, fjernes værdierne i det pågældende regneark fra beregningen.

Skal du:

 1. Klik på den celle, hvor du vil skrive funktionen.

 2. Skriv en lighedstegn (=), efterfulgt af navnet på funktionen (se tabellen nedenfor), og klik derefter en venstreparentes.

 3. Klik på fanen til det første regneark, der skal refereres til.

 4. Hold Skift nede, og klik derefter på fanen til det sidste regneark, der skal refereres til.

 5. Markér den celle eller det celleområde, der skal refereres til.

 6. Angiv resten af formlen, og tryk derefter på Enter.

Du kan bruge følgende funktioner i en 3D-reference:

Funktion

Beskrivelse

Funktionen MIDDEL

Beregner gennemsnittet (middelværdien) af tal.

Funktionen AVERAGEA

Beregner gennemsnittet (middelværdien) af tal og medtager tekst og logiske værdier.

Funktionen TÆL

Tæller celler, der indeholder tal.

Funktionen TÆLV

Tæller celler, der ikke er tomme.

Funktionen HARMIDDELVÆRDI

Returnerer det harmoniske gennemsnit af et datasæt med positive tal: den reciprokke værdi af middelværdien af reciprokke værdier.

Funktionen TOPSTEJL

Returnerer kurtosisværdien af et datasæt.

Funktionen STØRSTE

Returnerer den k'te største værdi i datasættet, f.eks. det femte største tal.

Funktionen MAX

Finder den største værdi i et sæt af værdier.

Funktionen MAXA

Finder den største værdi i et sæt af værdier og medtager tekst og logiske værdier.

Funktionen MEDIAN

Returnerer medianen eller tallet i midten af sættet af givne tal.

Funktionen MIN

Finder den mindste værdi i et sæt af værdier.

Funktionen MINA

Finder den mindste værdi i et sæt af værdier og medtager tekst og logiske værdier.

Funktionen fraktil

Returnerer den k'te fraktil for datasættet, hvor k er i området 0..1. Er medtaget for at opnå kompatibilitet med tidligere versioner af Excel.

Funktionen FRAKTIL.UDELAD

Returnerer den k'te fraktil for datasættet, hvor k er i området 0..1, begge eksklusive.

Funktionen FRAKTIL.MEDTAG

Returnerer den k'te fraktil for datasættet, hvor k er i området 0..1, begge inklusive.

Funktionen PROCENTPLADS

Returnerer rangen for en værdi i et datasæt som en procentdel (0..1) for datasættet. Er medtaget for at opnå kompatibilitet med tidligere versioner af Excel.

Funktionen PROCENTPLADS.UDELAD

Returnerer rangen for en værdi i et datasæt som en procentdel (0..1, begge eksklusive) for datasættet.

Funktionen PROCENTPLADS.MEDTAG

Returnerer rangen for en værdi i et datasæt som en procentdel (0..1, begge inklusive) for datasættet.

Funktionen kvartil

Returnerer kvartilen for et datasæt baseret på fraktilværdien fra 0..1. Er medtaget for at opnå kompatibilitet med tidligere versioner af Excel.

Funktionen KVARTIL.UDELAD

Returnerer kvartilen for et datasæt baseret på fraktilværdien fra 0..1, eksklusiv.

Funktionen KVARTIL.MEDTAG

Returnerer kvartilen for et datasæt baseret på fraktilværdien fra 0..1, begge inklusive.

Funktionen PRODUKT

Multiplicerer tal.

Funktionen PLADS

Returnerer et tals plads på en liste med tal: dets størrelse i forhold til andre værdier på listen. Er medtaget for at opnå kompatibilitet med tidligere versioner af Excel.

Funktionen RANK.EQ

Returnerer et tals plads på en liste med tal: dets størrelse i forhold til andre værdier på listen.

Funktionen PLADS.GNSN

Returnerer et tals plads på en liste med tal: dets størrelse i forhold til andre værdier på listen.

Funktionen SKÆVHED

Returnerer skævheden for en stokastisk variabel.

Funktionen MINDSTE

Returnerer den k'te mindste værdi i datasættet.

Funktionen STDEV.S

Beregner standardafvigelsen på basis af en stikprøve.

Funktionen STDEV.P

Beregner standardafvigelsen for en hel population.

Funktionen STDAFVV

Beregner standardafvigelsen på basis af en stikprøve og medtager tekst og logiske værdier.

Funktionen STDAFVPV

Beregner standardafvigelsen for en hel population og medtager tekst og logiske værdier.

Funktionen TRIMMIDDELVÆRDI

Returnerer det trimmede gennemsnit for datasættet.

Funktionen SUM

Lægger tal sammen.

Funktionen VAR.S

Beregner variansen baseret på en prøve.

Funktionen VAR.P

Beregner variansen for en hel population.

Funktionen VARIANS

Estimerer variansen på basis af en stikprøve og medtager tekst og logiske værdier.

Funktionen VARIANSPV

Beregner variansen for en hel population medtager tekst og logiske værdier

Skal du:

 1. Klik på Definer navn (i gruppen Definerede navne ) under fanen formler.

 2. Skriv navnet til din reference i pop op-vinduet Nyt navn. Navne kan være op til 255 tegn.

 3. Vælg lighedstegnet (=) og referencen i listen refererer til, og derefter trykke på tilbage-tasten.

 4. Klik på fanen til det første regneark, der skal refereres til.

 5. Hold Skift-tasten nede, og klik på fanen for ark for referencen.

 6. Markér den celle eller det celleområde, der skal refereres til.

Få mere at vide

Hvis du vil vide mere om at flytte et regneark i en projektmappe, skal du se flytte eller kopiere et regneark. Få flere oplysninger om oprettelse og brug af definerede navne under definere og bruge navne i formler.

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers-community'et eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×