Oprette en reference til det samme celleområde i flere regneark

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

En reference, der refererer til den samme celle eller det samme område i flere ark, kaldes en 3D-reference. Det er nemt og praktisk at bruge en 3D-reference til at referere til flere regneark, som følger det samme mønster og indeholder den samme datatype, f.eks. når du konsoliderer budgetdata fra forskellige afdelinger i organisationen.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide om en 3D-reference

Få mere at vide om, hvordan 3D-referencer ændres, når du flytter, kopierer, indsætter eller sletter regneark

Oprette en 3D-reference

Oprette et navn til en 3D-reference

Hvad så nu?

Få mere at vide om en 3D-reference

Du kan bruge en 3D-reference til at summere budgettildelinger mellem tre afdelinger, Salg, HR og Marketing, på hver sit regneark ved at bruge følgende 3D-reference:

=SUM(Sales:Marketing!B3)

Du kan endda tilføje et andet regneark og derefter flytte det ind i det område, som formlen refererer til. Hvis du f.eks. vil føje en reference til celle B3 i regnearket Faciliteter, skal du flytte regnearket Faciliteter hen mellem regnearkene Salg og HR ved at trække fanen som vist i følgende eksempel.

Indsætte et andet regneark i en konsolidering

Da formlen indeholder en 3D-reference til en række regnearksnavne, Salg:Marketing!B3, medtages alle regneark i området i den nye beregning.

Toppen af siden

Få mere at vide om, hvordan 3D-referencer ændres, når du flytter, kopierer, indsætter eller sletter regneark

Nedenstående eksempler viser, hvad der sker, når du indsætter, kopierer, sletter eller flytter regneark, som er indeholdt i en 3D-reference. Formlen til sammenlægning af cellerne A2 til A5 i regneark 2-6 [=SUM(Ark2:Ark6!A2:A5)] benyttes i eksemplerne.

Indsætte eller kopiere    Hvis du indsætter eller kopierer et regneark mellem Ark2 og Ark6 (det første og sidste i dette eksempel), medtages alle værdier i celle A2-A5 i de tilføjede regneark i beregningen.

Slette    Hvis du sletter regneark mellem Ark2 og Ark6, fjernes værdierne i de pågældende regneark fra beregningen.

Flyt    Hvis du flytter regneark fra placeringer mellem Ark2 og Ark6 til et sted uden for det regnearksområde, der refereres til, fjernes værdierne i de pågældende regneark fra beregningen.

Flytte første eller sidste ark     Hvis du flytter Ark2 eller Ark6 til et andet sted i den samme projektmappe, justeres beregningen, så de nye regneark mellem dem også medtages, medmindre du bytter om på første og sidste ark i projektmappen. Hvis du bytter om på første og sidste ark, ændres det første eller sidste regneark af 3D-referencen. Lad os f.eks. antage, at du har en reference til Ark2:Ark6: Hvis du flytter Ark2 hen efter Ark6 i projektmappen, peger formlen på Ark3:Ark6. Hvis du flytter Ark6 hen før Ark2, justeres formlen, så den peger på Ark2:Ark5.

Slette første eller sidste ark     Hvis du sletter Ark2 eller Ark6, fjernes værdierne i det pågældende regneark fra beregningen.

Toppen af siden

Oprette en 3D-reference

 1. Klik på cellen, hvor funktionen skal indsættes.

 2. Skriv et lighedstegn (=), angiv funktionens navn, og skriv derefter en venstre parentes.

  Du kan bruge følgende funktioner i en 3D-reference:

Funktion

Beskrivelse

Funktionen MIDDEL

Beregner gennemsnittet (middelværdien) af tal.

Funktionen AVERAGEA

Beregner gennemsnittet (middelværdien) af tal og medtager tekst og logiske værdier.

Funktionen TÆL

Tæller celler, der indeholder tal.

Funktionen TÆLV

Tæller celler, der ikke er tomme.

Funktionen HARMIDDELVÆRDI

Returnerer det harmoniske gennemsnit af et datasæt med positive tal: den reciprokke værdi af middelværdien af reciprokke værdier.

Funktionen TOPSTEJL

Returnerer kurtosisværdien af et datasæt.

Funktionen STØRSTE

Returnerer den k'te største værdi i datasættet, f.eks. det femte største tal.

Funktionen MAX

Finder den største værdi i et sæt af værdier.

Funktionen MAXA

Finder den største værdi i et sæt af værdier og medtager tekst og logiske værdier.

Funktionen MEDIAN

Returnerer medianen eller tallet i midten af sættet af givne tal.

Funktionen MIN

Finder den mindste værdi i et sæt af værdier.

Funktionen MINA

Finder den mindste værdi i et sæt af værdier og medtager tekst og logiske værdier.

FRAKTIL

Returnerer den k'te fraktil for datasættet, hvor k er i området 0..1. Er medtaget for at opnå kompatibilitet med tidligere versioner af Excel.

Funktionen FRAKTIL.UDELAD

Returnerer den k'te fraktil for datasættet, hvor k er i området 0..1, begge eksklusive.

Funktionen FRAKTIL.MEDTAG

Returnerer den k'te fraktil for datasættet, hvor k er i området 0..1, begge inklusive.

PROCENTPLADS

Returnerer rangen for en værdi i et datasæt som en procentdel (0..1) for datasættet. Er medtaget for at opnå kompatibilitet med tidligere versioner af Excel.

Funktionen PROCENTPLADS.UDELAD

Returnerer rangen for en værdi i et datasæt som en procentdel (0..1, begge eksklusive) for datasættet.

Funktionen PROCENTPLADS.MEDTAG

Returnerer rangen for en værdi i et datasæt som en procentdel (0..1, begge inklusive) for datasættet.

KVARTIL

Returnerer kvartilen for et datasæt baseret på fraktilværdien fra 0..1. Er medtaget for at opnå kompatibilitet med tidligere versioner af Excel.

Funktionen KVARTIL.UDELAD

Returnerer kvartilen for et datasæt baseret på fraktilværdien fra 0..1, eksklusiv.

Funktionen KVARTIL.MEDTAG

Returnerer kvartilen for et datasæt baseret på fraktilværdien fra 0..1, begge inklusive.

Funktionen PRODUKT

Multiplicerer tal.

PLADS

Returnerer et tals plads på en liste med tal: dets størrelse i forhold til andre værdier på listen. Er medtaget for at opnå kompatibilitet med tidligere versioner af Excel.

Funktionen RANK.EQ

Returnerer et tals plads på en liste med tal: dets størrelse i forhold til andre værdier på listen.

Funktionen PLADS.GNSN

Returnerer et tals plads på en liste med tal: dets størrelse i forhold til andre værdier på listen.

Funktionen SKÆVHED

Returnerer skævheden for en stokastisk variabel.

Funktionen MINDSTE

Returnerer den k'te mindste værdi i datasættet.

Funktionen STDEV.S

Beregner standardafvigelsen på basis af en stikprøve.

Funktionen STDEV.P

Beregner standardafvigelsen for en hel population.

Funktionen STDAFVV

Beregner standardafvigelsen på basis af en stikprøve og medtager tekst og logiske værdier.

Funktionen STDAFVPV

Beregner standardafvigelsen for en hel population og medtager tekst og logiske værdier.

Funktionen TRIMMIDDELVÆRDI

Returnerer det trimmede gennemsnit for datasættet.

Funktionen SUM

Lægger tal sammen.

Funktionen VAR.S

Beregner variansen baseret på en prøve.

Funktionen VAR.P

Beregner variansen for en hel population.

Funktionen VARIANS

Estimerer variansen på basis af en stikprøve og medtager tekst og logiske værdier.

Funktionen VARIANSPV

Beregner variansen for en hel population og medtager tekst og logiske værdier.

 1. Klik på fanen til det første regneark, der skal refereres til.

 2. Hold Skift nede, mens du klikker på fanen til det sidste regneark, der skal refereres til.

 3. Markér den celle eller det celleområde, der skal refereres til.

 4. Angiv resten af formlen, og tryk derefter på Enter.

Toppen af siden

Oprette et navn til en 3D-reference

 1. Klik på Definer navn i gruppen Definerede navne under fanen Formler.

 2. Angiv det navn, du vil bruge til referencen, i feltet Navn i dialogboksen Nyt navn. Navne kan fylde op til 255 tegn.

 3. Vælg lighedstegnet (=) og referencen i feltet Refererer til, og tryk derefter på Tilbage.

 4. Klik på fanen til det første regneark, der skal refereres til.

 5. Hold Skift nede, mens du klikker på fanen til det sidste regneark, der skal refereres til.

 6. Markér den celle eller det celleområde, der skal refereres til.

Toppen af siden

Hvad så nu?

Du kan få mere at vide om at flytte et regneark i en projektmappe i Flytte eller kopiere et regneark. Du kan få mere at vide om at oprette og bruge definerede navne i Definere og bruge navne i formler.

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×