Oprette en punktopstilling eller opstilling med tal eller bogstaver

Du kan hurtigt føje punkttegn eller tal til eksisterende tekstlinjer , eller Word kan oprette lister automatisk, mens du skriver. Som standard opretter Word en punktopstilling, hvis du starter et afsnit med at skrive en stjerne efterfulgt af et mellemrum. Eller hvis du starter med at skrive et bestemt tal, opretter Word derefter en opstilling med tal/bogstaver. Hvis du ikke ønsker, at teksten ændres til en liste, kan du klikke på knappen Indstillinger for autokorrektur, Knapflade der vises, og vælge en indstilling.

Du kan ændre, hvordan lister håndteres i alle dokumenter. Se Slå automatiske opstillinger med punkttegn eller tal og bogstaver til eller fra for at få mere at vide.

Du kan oprette en liste med bare ét niveau eller med flere niveauer for at inkludere lister inde i en liste. Når du opretter en liste med punkttegn eller en opstilling med tal/bogstaver, kan du gøre et af følgende:

 • Bruge de praktiske punkttegn- og talbiblioteker   
  Brug standardformaterne for punkttegn og tal til lister, tilpas listerne, eller vælg andre formater fra punkttegns- og talbibliotekerne.

  Punkttegnsbiblioteket i Word 2010

 • Formatere punkttegn eller tal/bogstaver   
  Formatér punkttegn eller tal forskelligt fra teksten på en liste. Klik på et tal, og rediger f.eks. farven på tal for hele listen uden at foretage ændringer af teksten på listen.

  Opstilling med forskellige skrifttypefarver for tal/bogstaver og tekst

 • Bruge billeder eller symboler   
  Opret en liste med grafiske punkttegn for at gøre et dokument eller en webside mere visuelt interessant.

  Punktopstilling med billede som punkttegn

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Skriv en * (stjerne) efterfulgt af et mellemrum for at oprette en punktopstilling.

  • Skriv et tal (1.), hvis du vil oprette en opstilling med tal/bogstaver.

 2. Skriv en vilkårlig tekst, og tryk derefter på Enter for at oprette det næste element.

  Bemærk!: Word indsætter automatisk det næste punkttegn eller tal/bogstav.

 3. Når opstillingen skal afsluttes, skal du trykke to gange på Enter eller trykke på Tilbage for at slette det sidste punkttegn eller tal/bogstav i opstillingen.

 1. Markér de elementer, der skal have tilføjet punkttegn eller tal/bogstaver.

 2. Klik på Punktopstilling i gruppen Afsnit under fanen Hjem, eller klik på Opstilling med tal eller bogstaver.

Knappen Punkttegn og Nummerering i Word 2010

1 Punkttegn

2 Opstilling med tal/bogstaver

Bemærk!: Du kan finde forskellige punkttegnstyper og formater for punktopstillinger ved at klikke på pil ned ud for Punktopstilling eller Opstilling med tal eller bogstaver.

Du kan øge afstanden mellem linjerne på en liste.

 1. På fanen Hjem i gruppen Typografier skal du klikke på pilen Mere ud for typografigalleriet og derefter højreklikke på typografien Listeafsnit.

  Knappen til flere typografier i Word 2010

 2. Klik på Rediger.

 3. I dialogboksen Rediger typografi skal du klikke på Format og derefter klikke på Afsnit.

 4. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Tilføj ikke mellemrum mellem afsnit med samme typografi.

Få flere oplysninger under Juster linjeafstanden mellem punkterne på en opstilling.

 1. Klik på Indstillinger under fanen Filer.

  Bemærk!: I Word 2007 skal du klikke på Microsoft Office-knappen Microsoft Office-knappen og derefter klikke på Word-indstillinger.

 2. Klik på Korrektur > Indstillinger for autokorrektur

 3. .

 4. På fanen Autoformat under skrivning under Anvend under skrivning skal du markere afkrydsningsfeltet Automatiske opstillinger med punkttegn og afkrydsningsfeltet Automatiske opstillinger med tal og bogstaver.

 1. Klik på et punkttegn eller et tal/bogstav på listen for at fremhæve opstillingen.

 2. Træk listen til en ny placering.

  Bemærk!: Hele listen flyttes, når du trækker. Nummereringsniveauerne ændres ikke.

  Klik på listeelementer for at markere listen og trække den til en ny placering

Du kan lave en eksisterende liste om til en opstilling i flere niveauer ved at ændre det hierarkiske niveau for elementerne på listen.

 1. Klik på et vilkårligt element, du vil flytte til et andet niveau.

 2. På fanen Hjem i gruppen Afsnit skal du klikke på Punktopstilling pil ned eller Opstilling med tal/bogstaver pil ned.

  Rediger listeniveau i Word 2010

 3. Klik på Rediger listeniveau, og vælg derefter det ønskede niveau.

Du kan anvende en typografi fra galleriet til en hvilken som helst opstilling i flere niveauer.

 1. Klik på et element på listen.

 2. På fanen Hjem i gruppen Afsnit skal du vælge Opstilling i flere niveauer pil ned og derefter vælge den typografi for Opstilling i flere niveauer, du ønsker at bruge.

  Typografier for opstillinger i flere niveauer i Word 2010

Hvis typografierne til opstilling i flere niveauer i galleriet ikke indeholder det, du søger efter, kan du oprette og definere en ny typografi til opstilling i flere niveauer. Du kan bruge din nye opstillingstypografi hver gang, du begynder på en ny opstilling i flere niveauer i et dokument. Den nye opstillingstypografi føjes automatisk til galleriet over typografier.

 1. På fanen Hjem i gruppen Afsnit skal du klikke på pil ned for Opstilling i flere niveauer.

  Typografier for opstillinger i flere niveauer i Word 2010

 2. Klik på Definer ny opstilling i flere niveauer

  Bemærk!: Når du definerer en opstillingstypografi i flere niveauer, kan du blande tal og punkttegn i den samme opstilling. For eksempel kan du i feltet Typografi for dette niveau rulle ned og klikke på en typografi for punkttegn til et bestemt niveau.

 3. Begynd med niveau 1, og indtast indstilling for talformat, skrifttype og position. Fortsæt derefter med at definere de enkelte niveauer, du vil bruge i din opstilling i flere niveauer.

 4. Klik på OK, hvorefter den opstillingstypografi, du har defineret, indstilles automatisk som den aktuelle opstillingstypografi i flere niveauer.

  Den

Bemærk!: Hvis du ønsker at flytte et element i opstillingen i flere niveauer til et andet niveau, skal du på fanen Hjem i gruppen Afsnit markere elementet. Klik derefter på pil ned ud for Punktopstilling eller på pilen ud for Opstilling med tal/bogstaver, og vælg Redigér listeniveau. Klik derefter på det opstillingsniveau, du ønsker at flytte listeelementet til.

Hvad er forskellen mellem kommandoerne Definer ny opstilling i flere niveauer og Definer ny opstillingstypografi? Kommandoen Definer ny opstilling i flere niveauer er praktisk til at oprette og gemme en opstillingstypografi, du på intet tidspunkt ønsker at ændre, eller som du vil bruge i ét enkelt dokument. Du kan bruge kommandoen Definer ny opstillingstypografi til at ændre det typografidesign, du har oprettet. Hvis du bruger kommandoen Definer ny opstillingstypografi til at definere en ny opstillingstypografi og derefter foretager ændringer i typografien, opdateres hver forekomst af den pågældende opstillingstypografi i dokumentet.

Visse opstillinger med tal/bogstaver – f.eks, juridiske lister – kræver, at man kan ændre et tal manuelt, og at Word ændrer de efterfølgende tal på korrekt vis. Du kan bruge indstillingen Angiv nummereringsværdi til at ændre et tal manuelt, hvorefter Word omnummererer den opstilling, der følger efter.

 1. Højreklik på det tal i opstillingen, du vil ændre.

 2. Klik på Angiv nummereringsværdi, og gør derefter et af følgende:

  • Klik på Start ny liste, og rediger værdien for det valgte tal i feltet Angiv værdi til.

  • Klik på Fortsæt fra forrige liste, vælg afkrydsningsfeltet Fremryk værdi (spring tal over) , og rediger derefter værdien for det valgte tal i feltet Angiv værdi til, der svarer til niveauet for det tal, du har valgt.

Se også

Juster linjeafstanden mellem punkterne i en opstilling

Ændr indrykning for punkttegn

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×