Oprette en prognose i Excel til Windows

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hvis du har historiske tidsbaserede data, kan du bruge dem til at oprette en prognose. Når du opretter en prognose, opretter Excel et nyt regneark, der indeholder både en tabel med de historiske og forudsagte værdier samt et diagram, der viser disse data. Prognoser kan hjælpe dig med at forudsige ting som fremtidigt salg, krav til varelager og forbrugertendenser.

Oplysninger om, hvordan prognosen beregnes og indstillinger, du kan ændre, findes nederst i denne artikel.

En del af et regneark, der viser tabellen over forventede tal og et prognosediagram

Oprette en prognose

 1. Indtast to dataserier, der svarer til hinanden, i et regneark:

  • En serie med indtastede datoer eller klokkeslæt til tidslinjen

  • En serie med tilsvarende værdier

   Disse værdier forudsiges for fremtidige datoer.

  Bemærk!: Tidslinjen kræver ensartede intervaller mellem dens datapunkter, f.eks. månedsintervaller med værdier på den 1. i hver måned, årsintervaller eller numeriske intervaller. Det er ok, hvis tidslinjeserien mangler op til 30 % af datapunkterne eller har flere tal med det samme tidsstempel. Prognosen vil stadig være nøjagtig. Men hvis du opsummerer dataene, inden du opretter prognosen, får du mere nøjagtige prognoseresultater.

 2. Markér begge dataserier.

  Tip!: Hvis du markerer en celle i den ene serie, markerer Excel automatisk resten af dataene.

 3. På fanen Data skal du i gruppen Prognose klikke på Prognoseark.

  Knappen Prognoseark på fanen Data

 4. Vælg enten et kurvediagram eller et søjlediagram til den visuelle repræsentation af prognosen i feltet Opret Prognoseregneark.

  Skærmbillede af dialogboksen Opret prognoseregneark med Indstillinger skjult

 5. Vælg en slutdato i feltet Prognoseafslutning, og klik derefter på Opret.

  Excel opretter et nyt regneark, der indeholder både en tabel med de historiske og forudsagte værdier samt et diagram, der udtrykker disse data.

  Du kan se det nye regneark lige til venstre ("foran") arket, hvor du har angivet dataserien.

Tilpas din prognose

Hvis du vil ændre avancerede indstillinger for din prognose, skal du klikke på Indstillinger.

Du finder oplysninger om hver af indstillingerne i tabellen nedenfor.

Indstillinger for prognose

Beskrivelse

Prognosens start

Vælg datoen for prognosen skal begynde. Når du vælger en dato inden for de historiske data, anvendes kun data før startdatoen i forudsigelse (dette er nogle gange kaldet "retroanalyse").

Tip!: 

 • Starte din prognose inden det sidste historiske punkt giver dig en ide om, forudsigelse nøjagtigheden, som du kan sammenligne de budgetterede serier til de faktiske data. Hvis du starter prognosen for tidligt, ikke prognosen genereres dog foretage en nødvendigvis repræsentere prognosen du dig til at bruge alle de historiske data. Ved hjælp af alle dine historiske data giver dig en mere nøjagtig forudsigelse.

 • Hvis dine data er sæsonbestemte, anbefales det at starte en prognose inden det sidste historiske punkt.

Konfidensinterval

Markér eller fjern markeringen konfidensinterval for at få vist eller skjule den. Konfidensintervallet er det område, der omgiver de enkelte estimerede værdier, hvor 95% af fremtidige punkter forventes at falde, baseret på prognosen (med standardnormalfordelingen). Konfidensinterval kan hjælpe dig med at finde ud af nøjagtigheden af forudsigelse. Et mindre interval indebærer flere tilliden forudsigelse for det specifikke punkt. Standardniveauet for 95% sikkerhed kan ændres ved at bruge op eller pil ned.

Sæsonudsving

Sæsonudsving er et tal til længden (antal punkter) sæsonbestemte mønsterets og registreres automatisk. For eksempel i en årlig salgsprocessen med hvert punkt, der repræsenterer en måned er sæsonudsvingene 12. Du kan tilsidesætte automatisk registrering ved at vælge Definer manuelt og derefter vælge et tal.

Bemærk!: Når Sæsonmæssige variationer angives manuelt, skal du undgå en værdi for mindre end 2 cyklusser historiske data. Med mindre end 2 cyklusser kan Excel ikke identificere de sæsonmæssige komponenter. Og når Sæsonmæssige variationer ikke er stor nok til, at algoritmen kan registrere dem, vil forudsigelsen vende tilbage til en lineær tendens.

Tidslinjeområde

Rediger området, der anvendes til tidslinjen, her. Dette område skal passe med Værdiområder.

Værdiområder

Rediger området, der anvendes til værdiserien, her. Dette område skal være identisk med Tidslinjeområde.

Udfyld manglende punkter ved hjælp af

Excel anvender interpolering til at håndtere manglende punkter. Det betyder, at manglende punkter udfyldes med det vægtede gennemsnit af de tilgrænsende punkter, så længe der mangler færre end 30 % af punkterne. Klik på Nuller på listen for i stedet at behandle manglende punkter som nuller.

Dupliker aggregater ved hjælp af

Når dine data indeholder flere værdier med samme tidsstempel, laver Excel et gennemsnit af værdierne. Vælg beregningen på listen for at bruge en anden beregningsmetode, f.eks. Median.

Medtag prognosestatistik

Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du vil have yderligere statistiske oplysninger om prognosen inkluderet i et nyt regneark. Dette tilføjer en tabel over statistik genereret ved hjælp af prognose. ETS. STAT funktionen og omfatter foranstaltninger, såsom de udglatningskonstant koefficienter (Alpha, Beta, Gamma), og fejl målepunkter (MASE, SMAPE, MAE, RMSE).

Formler, der anvendes i prognosedata

Når du bruger en formel til at oprette en prognose, returneres en tabel med de historiske og forudsagte data samt et diagram. Prognosen forudsiger fremtidige værdier ved hjælp af dine eksisterende tidsbaserede data og AAA-versionen af algoritmen Eksponentiel udjævning (ETS).

Tabellen kan indeholde følgende kolonner, hvoraf tre er beregnede kolonner:

 • Kolonnen Historisk tid (dine tidsbaserede dataserier)

 • Kolonnen Historiske værdier (de tilsvarende værdidataserier)

 • Kolonnen Forudsagte værdier (beregnet med FORECAST.ETS)

 • To kolonner, der repræsenterer et konfidensinterval (beregnet med prognose. ETS. CONFINT). Disse kolonner vises kun, når det konfidensinterval er markeret i sektionen Indstillinger for boksen..

Hent en eksempelprojektmappe

Klik på dette link for at hente en projektmappe med Excel FORECAST. ETS funktionseksempler

Har du brug for mere hjælp?

Du kan altid spørge en ekspert i Excel Tech Community, få support i Answers community eller foreslå en ny funktion eller forbedring i Excel User Voice.

Relaterede emner

Prognosefunktioner

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×