Oprette en P&ID eller-PFD

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan hurtigt tegne P&IDs-og PFDs ved at trække procestekniske udstyrsfigurer til tegningssiden, oprette forbindelse til dem med "intelligente" rørledninger og derefter trække komponenter, såsom ventiler og instrumenter, til rørledningerne. Hvis du vil identificere komponenter i dit diagram, kan du oprette intelligente mærkater. Du kan føje data til komponenter i dine diagrammer og generere lister over udstyr, rørledninger, ventiler og instrumenter. Når du ændrer diagrammer, kan du nemt oprette nye lister.

Du kan oprette:

 • Rørlednings diagrammer

  P&IDs viser, hvordan industriprocesudstyr er forbundet med et rørlednings system. P&ID-diagrammer viser også de instrumenter og ventiler, der overvåger og styrer materiale strømmen gennem rørledningerne.

  Eksempel på rør- og instrumentdiagram

 • Procesrutediagrammer

  PFDs viser, hvordan industriprocesudstyr er forbundet med et rørlednings system. En-PFD er mere begrundet end en P&ID og omfatter normalt flere anmærkninger, der viser data.

  En stikprøve-PFD

Oprette et rørsystem og instrumenterings diagram

 1. Åbn en af følgende skabeloner i Visio:

  • Rørlednings diagram

  • Proces rute diagram

 2. Træk udstyrsfigurer fra en hvilken som helst af udstyrs kategorierne til tegningssiden.

  Et intelligent tag-nummer for hver komponent vises i diagrammet.

 3. Brug rørledninger til at forbinde større udstyr.

  1. Træk en rørledningsfigur fra rørledninger over på tegningssiden, og Placer derefter et af dens slutpunkter på en udstyrsfigur. Du kan forbinde en rørledning til ethvert punkt på en udstyrsfigur uden for en udstyrsfigur, selvom der ikke er et forbindelsespunkt på figuren.

   Slutpunktet for rørledningen bliver grøn for at angive, at den er forbundet (fastklæbet) til udstyrs figuren, og et forbindelsespunkt oprettes, hvis der ikke findes et.

  2. Træk det andet slutpunkt til en anden udstyrsfigur.

  3. Hvis du vil ændre udseendet eller vise flow retningen for en pipeline, skal du vælge pipelinen og derefter vælge en typografi fra linje indstillingen på båndet (Se gruppen Figurtypografier under fanen Startside ).

   Typografier styrer stregens tykkelse, retningspile og andre grafiksymboler, der angiver typen af pipe-eller instrument streg.

   Tip!: Du kan også bruge forbindelses Knapflade (findes under fanen hjem , gruppen værktøjer ) til at tegne rørledninger. Denne metode er især nyttig, når du arbejder med store diagrammer, der har mange forbindelser. Klik på forbindelse , og klik derefter på rørledninger, og klik derefter på den rørledningsfigur, du vil bruge. Tegn derefter rørledningen i diagrammet. Hvis du vil ændre rørlednings typen, skal du blot klikke på en anden rørledningsfigur på rørledninger og fortsætte med at arbejde i diagrammet.

 4. Tilføje ventilfigurer.

  1. Træk ventilfigurer fra ventiler og monteringtil toppen af rørledninger. Slip museknappen, når en grøn firkant vises, hvilket angiver, at ventilen er fastklæbet til rørledningen.

   Når en ventil føjes til pipelinen:

   • Den roteres automatisk til den samme retning som rørledningen.

   • Den opdeler rørledningen i to identiske rørledninger, der hver især fastklæbes til ventilen.

  2. Hvis du vil slette en ventil fra en rørledning, skal du markere ventilen og trykke på DELETE.

   Når en ventil slettes, erstatter en enkelt rørledning den opdelte rørledning.

 5. Træk instrument figurer til tegningssiden i nærheden af den rørledning, den ventil eller det udstyr, de overvåger, fra kategorien instrumenter .

 6. Flyt figurer i diagrammet ved at trække dem.

 7. Du kan nu føje data til komponenter eller oprette og anvende egenskabsgrupper. Følg disse trin for at få flere oplysninger:

  Føje data til komponenter

  1. Klik på vinduet figur dataunder fanen data .

  2. Markér den figur, du vil føje data til, på tegningssiden.

  3. Klik i hvert figurdatafelt, og skriv eller Vælg en værdi.

  Oprette og anvende egenskabssæt

  1. Gør et af følgende:

   • Hvis du vil føje egenskabssættet til figurer på en tegning, skal du markere figurerne.

   • Hvis du vil føje egenskabssættet til figurer i en stencil, skal du markere figurerne på stencilen.

  2. Klik på vinduet figur dataunder fanen data .

  3. Højreklik på vinduet Figurdata , og vælg Figurdatasæt.

  4. Klik på Tilføj, og skriv derefter et navn til figurdatasættet.

  5. Vælg, om du vil oprette et nyt Figurdatasæt, et sæt, der er baseret på den aktuelt markerede figur, eller et sæt, der er baseret på et eksisterende Figurdatasæt, og klik derefter på OK.

  6. Hvis du vil tilføje eller redigere Figurdata, skal du markere figurdatasættet i dialogboksen Figurdatasæt og klikke på Definer.

  7. Foretag de nødvendige ændringer i dialogboksen Definer figur data .

  8. Klik på OK.

 8. Omnummerer komponenter.

  1. Klik på Omnummerer i menuen Proceskonstruktion .

  2. I dialogboksen Omnummerer komponenter under Anvend påskal du vælge indstillingen, der angiver, om komponenterne i dokumentet, den aktuelle side eller i den aktuelle markering skal omnummereres.

  3. Fjern markeringen i afkrydsningsfelterne for de mærkatformater, du ikke vil medtage i omnummereringen, på listen Medtag mærkatformater .

   Bemærk!: Alle mærkatformater er som standard markeret.

  4. Tildel en startværdi og en intervalværdi for omnummerering. Du kan tildele hver mærkatformat en anden startværdi og intervalværdi.

   1. Klik på et element på listen Medtag mærkatformater for at fremhæve det.

   2. I feltet Startværdi skal du skrive eller vælge startværdien for omnummerering.

   3. Skriv eller Vælg den forøgelse, der bruges til at omnummerere komponenterne, i feltet interval .

   4. Gentag disse trin for hvert mærkatformat.

  5. Klik på OK .

 9. Opret lister eller styklister over udstyr, rørledninger, ventiler og instrumenter.

  1. Klik på figur rapporterunder fanen Gennemse .

  2. Følg disse trin for at oprette en brugerdefineret rapportdefinition, eller gå til trin c. Hvis du vil bruge en eksisterende rapportdefinition.

   Følgende trin opretter en rapportdefinition, der filtrerer dublerede proceskonstruktionsfigurer og rapporter om procestekniske komponenter.

   1. I dialogboksen rapport skal du klikke på ny.

   2. I guiden rapport definitionskal du vælge den indstilling, du vil rapportere til, og klikke på Avanceret.

   3. Vælg PEComponentTagpå listen Egenskaber i dialogboksen Avanceret . Vælg findespå listen betingelse . På listen værdi skal du vælge sand.

   4. Klik på Tilføj for at ansætte betingelsen på listen definerede kriterier, og klik derefter på OK.

   5. Klik på næstei guiden rapport definition.

   6. Markér afkrydsningsfeltet _LT_Displayed Text> for at rapportere om komponent mærkaten. Markér derefter afkrydsningsfelterne for de andre data, du vil rapportere om, og klik derefter på næste.

   7. Klik på subtotaler for at filtrere proceskonstruktionsfigurer og rapportere om komponenter.

   8. Klik på <Displayed Text>på listen Gruppér efter i dialogboksen subtotaler, og klik derefter på Indstillinger.

   9. Klik på Gentag ikke identiske værdieri dialogboksen Indstillinger , og klik derefter to gange på OK .

   10. I guiden rapport definitionskal du klikke på næste, angive oplysningerne for at gemme rapporten og derefter klikke på Udfør.

   11. I dialogboksen rapport kan du enten køre rapporten eller klikke på OK for at gemme din definition og køre den senere.

    Tip!: Hvis du vil oprette en ny rapportdefinition baseret på en eksisterende rapport, skal du vælge den eksisterende definition i dialogboksen rapport og derefter klikke på ny. Gem den ændrede rapportdefinition med et nyt navn.

  3. Klik på navnet på den rapportdefinition, du vil bruge, på listen Rapportdefinition .

   Rapportdefinitionen bestemmer, hvilke figurer der rapporteres om, og hvilke Figurdata der medtages i rapporten.

  4. Klik på Kør, og klik derefter på det ønskede rapportformat i dialogboksen Kør rapport , og gør derefter et af følgende:

   1. Hvis du gemmer din rapport som en figur på tegningen, skal du vælge, om du vil gemme en kopi af rapportdefinitionen sammen med figuren eller oprette et link til en rapportdefinition.

   2. Hvis du gemmer din rapport som en fil (når du vælger HTML eller XML som rapportformat), skal du skrive et navn til rapporten.

  5. Hvis du vil generere rapporten, skal du klikke på OK.

  6. Hvis du har kørt en brugerdefineret rapport, skal du klikke på OK for at gemme din definition, når du vender tilbage til dialogboksen rapport .

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×