Oprette en ny database

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I denne artikel beskrives den grundlæggende proces til start af Access og opretter en database, der skal bruges på stationære computere, ikke via internettet. Det forklares det, hvordan du opretter en database på computeren ved hjælp af en skabelon, og hvordan du opretter en database fra bunden ved at oprette dine egne tabeller, formularer, rapporter og andre objekter i databasen. Det forklares også nogle teknikker, som du kan bruge til at hente eksisterende data til den nye database.

I denne artikel

Oversigt

Oprette en database ved hjælp af en skabelon

Oprette en database uden at bruge en skabelon

Kopiér data fra en anden kilde til en Access-tabel

Importere, tilføje eller oprette kæde til data fra en anden kilde

Tilføje en programdel

Åbne en eksisterende database

Brug af Access 2007?

Oversigt

Når du første gang starter Access, eller hvis du lukker en database uden at lukke Access, vises Microsoft Office Backstage-visningen.

Backstage-visningen er et udgangspunkt, kan du oprette en ny database, Åbn en eksisterende database, visning af indhold fra Office.com – alt, hvad du kan bruge Access til at gøre med en databasefil eller den uden for af en database, i modsætning til i en database.

Oprettelse af en database

Når du åbner Access, viser fanen Ny i Backstage-visningen. Fanen Ny indeholder flere måder, du kan oprette en ny database:

 • En tom database    Hvis du vil, kan du starte fra bunden. Dette er en god indstilling, hvis du har meget bestemte design krav eller har eksisterende data, som du vil medtage eller inkorporere.

 • En skabelon, der er installeret med Access    Overvej at bruge en skabelon, hvis du starter et nyt projekt og gerne vil have et forspring. Access leveres med flere skabeloner, der er installeret som standard.

 • En skabelon fra Office.com    Ud over de skabeloner, der følger med Access, kan du finde mange flere skabeloner på Office.com. Du selv behøver ikke at åbne en browser, skabelonerne er tilgængelige under fanen Ny.

Føje til en database

Når du arbejder i en database, kan du tilføje felter, tabeller eller programdele.

Programdele er en funktion, som du kan bruge flere relaterede databaseobjekter sammen, som om det var en. Programdel kan for eksempel bestå af en tabel og en formular, der er baseret på tabellen. Du kan tilføje tabellen og formularen ad gangen ved hjælp af del af programmet.

Du kan også oprette forespørgsler, formularer, rapporter, makroer - alle databaseobjekter, som du plejer at arbejde med.

Oprette en database ved hjælp af en skabelon

Med en række skabeloner, du kan bruge som Access følger-er eller som en begyndende punkt. En skabelon er en klar til brug database, der indeholder alle de tabeller, forespørgsler, formularer, makroer og rapporter, der er behov for at udføre en bestemt opgave. Der er for eksempel skabeloner, du kan bruge til at holde styr på problemer, administrere kontakter eller holde styr på udgifter. Nogle skabeloner indeholder nogle eksempler på poster for at vise deres brug.

Hvis en af skabelonerne passer til dine behov, er med at bruge det som regel den hurtigste måde at få en database, der er i gang. Men hvis du har data i et andet program, du vil importere til Access, du kan beslutte, er det bedre at oprette en database uden at bruge en skabelon. Skabeloner har en foruddefineret datastruktur, og det kan kræve, at en masse arbejde at tilpasse dine eksisterende data til skabelonens struktur.

 1. Klik på Luk, hvis du har en database er åben, under fanen filer. Backstage-visningen viser fanen Ny.

 2. Flere sæt skabeloner er tilgængelige under fanen Ny, hvoraf nogle er indbygget i Access. Du kan hente flere skabeloner fra Office.com. Se næste afsnit i denne artikel for at få oplysninger.

 3. Vælg den skabelon, du vil bruge.

 4. Access foreslår et filnavn til databasen i feltet Filnavn – du kan ændre filnavnet, hvis du vil have. Hvis du vil gemme databasen på en anden mappe end den, der vises under feltet filnavn, skal du klikke på Knapflade , gå til den mappe, hvor du vil gemme den, og klik derefter på OK. Du kan også kan du oprette og sammenkæde databasen med et SharePoint-websted.

  Bemærk!: Selvom begge bruge SharePoint, er en skrivebordsdatabase, der er knyttet til et SharePoint-websted ikke den samme som en webdatabase, bruger Access Services. Hvis du vil bruge en database på computeren, skal du have adgang, der er installeret. En webdatabase kan bruges sammen med en webbrowser.

 5. Klik på Opret.

  Access opretter en database fra den skabelon, du har valgt, og derefter åbner databasen. For mange skabeloner, der vises en formular, kan du begynde at indtaste data. Hvis skabelonen indeholder eksempeldata, kan du slette hver post ved at klikke på postvælger (boksen er nedtonet eller linje til venstre for posten), og derefter gøre følgende:

  Klik på Slet i gruppen poster under fanen Startside. Knapflade

 6. Klik på den første tomme celle i formularen for at begynde at indtaste data, og begynd at skrive. Brug Navigationsrude til at søge efter andre formularer eller rapporter, du vil bruge. Nogle skabeloner omfatter en navigationsformular som du kan bruge til at flytte mellem de forskellige databaseobjekter.

Du kan finde flere oplysninger om at arbejde med skabeloner, i artiklen Brug af en skabelon for at oprette en Access-skrivebordsdatabase.

Toppen af siden

Oprette en database uden at bruge en skabelon

Hvis du ikke er interesseret i at bruge en skabelon, kan du oprette en database ved at oprette dine egne tabeller, formularer, rapporter og andre objekter i databasen. I de fleste tilfælde omfatter dette en eller begge af følgende:

 • Indtaste, indsætte, eller importere data til den tabel, som oprettes, når du opretter en ny database og derefter gentage processen med de nye tabeller, du opretter ved hjælp af kommandoen tabel under fanen Opret.

 • Importere data fra andre kilder og oprettelse af nye tabeller i processen.

Oprette en tom database

 1. Klik på Ny under fanen filer, og klik derefter på Tom Database.

 2. Skriv et filnavn i feltet Filnavn. Hvis du vil ændre placeringen af filen fra standard, skal du klikke på Søg efter en placering til databasen Knapflade (ved siden af feltet filnavn), gå til den nye placering og klik derefter på OK.

 3. Klik på Opret.

  Access opretter databasen med en tom tabel med navnet Tabel1, og derefter åbner Tabel1 i dataarkvisning. Markøren er placeret i den første tomme celle i kolonnen Klik for at tilføje.

 4. Begynd at skrive for at tilføje data, eller du kan indsætte data fra en anden kilde, som beskrevet i afsnittet kopiere data fra en anden kilde til en Access-tabel.

Indtastning af data i dataarkvisning er udviklet til minder meget om at arbejde i et Excel-regneark. Tabelstrukturen oprettes, mens du indtaster data. Når du tilføjer en ny kolonne i dataarket, defineres et nyt felt i tabellen. Access indstiller automatisk hvert felts datatype, baseret på de data, du angiver.

Hvis du ikke vil angive data i Tabel1 på nuværende tidspunkt, skal du klikke på Luk Knapflade . Hvis du har foretaget ændringer i tabellen, bliver du spurgt, om du vil gemme ændringerne. Klik på Ja for at gemme dine ændringer, skal du klikke på Nej for at annullere dem., eller klik på Annuller for at forlade tabellen åben.

Tip!: Access søger efter en fil med navnet Blank.accdb i mappen adressen [Installer drev]: \Programmer\Microsoft Office\Templates\1033\Access\. Hvis den findes, er Blank.accdb skabelonen for alle nye tomme databaser, undtagen webdatabaser. Alt indhold, den indeholder nedarves ved alle nye tomme databaser. Dette er en god måde at distribuere standardindhold, som en del tal eller virksomhed ansvarsfraskrivelser og politikker. Husk, at Blank.accdb har ingen indflydelse på oprettelse af tom nye webdatabaser.

Vigtigt!: Hvis du lukker Tabel1 uden at gemme den mindst én gang, slettes hele tabellen, selvom du har indtastet data i den.

Tilføj en tabel

Du kan føje nye tabeller til en eksisterende database ved hjælp af kommandoerne i gruppen tabeller under fanen Opret.

Billede af båndet i Access

Opret en tabel, startende i dataarkvisning    I dataarkvisning, kan du angive data med det samme og lade Access oprette tabelstrukturen i baggrunden. Feltnavne tildeles numerisk (Felt1, Felt2 osv.), og Access indstiller automatisk hvert felts datatype, baseret på de data, du angiver.

 1. Klik på tabel i gruppen tabeller under fanen Opret. Knapflade

  Access opretter tabellen og markerer den første tomme celle i kolonnen Klik for at tilføje.

 2. Klik på typen felt, du vil tilføje, i gruppen Tilføj og Slet under fanen felter. Hvis du ikke kan se den type, du vil bruge, skal du klikke på Flere felter Knapflade .

 3. Access viser en liste over ofte anvendte felttyper. Klik på den ønskede felttype, og Access tilføjer det nye felt i dataarket ved indsætningspunktet.

  Du kan flytte feltet ved at trække den. Når du trækker et felt i et dataark, vises en lodret indsætningslinje, hvor feltet skal placeres.

 4. Begynd at skrive i den første tomme celle for at tilføje data, eller Indsæt data fra en anden kilde, som beskrevet i afsnittet Kopiér data fra en anden kilde til en Access-tabel.

 5. Hvis du vil omdøbe en kolonne (et felt), skal du dobbeltklikke på kolonneoverskriften og derefter skrive det nye navn.

  Du skal give et beskrivende navn til hvert felt, så du kan se, hvad den indeholder, når det vises i ruden Feltliste.

 6. For at flytte en kolonne, skal du klikke på overskriften for at vælge kolonnen, og træk derefter i kolonnen til den placering, du vil. Du kan også markere flere sammenhængende kolonner og derefter trække dem til en ny placering på én gang. Hvis du vil markere flere sammenhængende kolonner, skal du klikke på kolonneoverskriften i den første kolonne, og klik derefter på kolonneoverskriften i den sidste kolonne, mens du holder Skift nede.

Opret en tabel, startende i designvisning    I designvisning, kan du først oprette tabelstrukturen. Du og derefter skifte til dataarkvisning for at indtaste data eller angive data ved hjælp af en anden afskrivningsmetode, som indsætter eller importere.

 1. Klik på Tabeldesign i gruppen tabeller under fanen Opret. Knapflade

 2. Skriv et navn i kolonnen Feltnavn for hvert felt i tabellen, og derefter vælge en datatype på listen Datatype.

 3. Hvis du vil, kan du skrive en beskrivelse for hvert felt i kolonnen Beskrivelse. Derefter vises beskrivelsen på statuslinjen, når markøren er placeret i det pågældende felt i dataarkvisning. Beskrivelsen af også bruges som på statuslinjen for en hvilken som helst kontrolelementer i en formular eller rapport, du opretter ved at trække feltet fra ruden Feltliste, og for de kontrolelementer, der er oprettet for det pågældende felt når du bruger guiden formular eller rapport i guiden.

 4. Når du har tilføjet alle felterne, kan du gemme tabellen:

  • Klik på Gem under fanen Filer.

 5. Du kan begynde at indtaste data i tabellen når som helst ved at skifte til dataarkvisning og klikke på den første tomme celle. Du kan også indsætte data fra en anden kilde, som beskrevet i afsnittet kopiere data fra en anden kilde til en Access-tabel.

Angive feltegenskaber i designvisning    Uanset hvor du har oprettet tabellen, er det en god ide at undersøge og angive feltegenskaber. Mens nogle egenskaber er tilgængelige i dataarkvisning, kan nogle egenskaber kun angives i designvisning. Skift til designvisning, højreklikke på tabellen i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning. For at se egenskaberne for et felt skal du klikke på feltet i designgitteret. Egenskaberne, der vises under designgitteret under Feltegenskaber.

Klik på egenskaben for at se en beskrivelse af hver enkelt feltegenskab, og Læs beskrivelse i feltet ud for egenskabslisten under Feltegenskaber. Du kan få flere oplysninger ved at klikke på knappen Hjælp.

I følgende tabel beskrives nogle af de mest almindelige feltegenskaber feltegenskaber.

Egenskab

Beskrivelse

Feltstørrelse

Til tekstfelter angiver denne egenskab det maksimale antal tegn, der kan gemmes i feltet. Maksimum er 255. Til talfelter denne egenskab angiver typen af tal, der skal gemmes (langt heltal, dobbelt, osv.). Det anbefales, at du tildele den mindste mulige afstand, du tror, du skal bruge for dataene, til den mest effektive datalagring. Du kan justere værdien senere efter dine behov ændres.

Format

Denne egenskab angiver, hvordan data vises. Den påvirker ikke de faktiske data, som det er gemt i feltet. Du kan vælge et foruddefineret format eller angive et brugerdefineret format.

Inputmaske

Brug denne egenskab til at angive et mønster for alle de data, der skal angives i dette felt. Dette sikrer, at alle data er indtastet korrekt, og at den indeholder det påkrævede antal tegn. Hjælp til opbygning af en inputmaske, skal du klikke på Knappen Generator i højre side af boksen.

Standardværdi

Brug denne egenskab til at angive den standardværdi, der vises i dette felt, hver gang, der er tilføjet en ny post. Hvis du har en dato/klokkeslætsfelt, hvori du altid vil registrere den dato, der blev tilføjet posten, kan du angive "Dato()" (uden anførselstegnene) som standardværdi.

Påkrævet

Denne egenskab angiver, om en værdi er påkrævet i dette felt. Hvis du indstiller denne egenskab til Ja, er Access ikke muligt at tilføje en ny post, medmindre der angives en værdi for dette felt.

Toppen af siden

Kopiér data fra en anden kilde til en Access-tabel

Hvis dine data er gemt i et andet program, som Excel, kan du kopiere og sætte det ind i en Access-tabel. Generelt fungerer dette bedst, hvis dataene allerede er inddelt i kolonner, som de er i et Excel-regneark. Hvis dine data er i et word behandling program, er det bedst at adskille kolonner med data ved hjælp af faner eller for at konvertere dataene til en tabel i word behandling programmet, før du kopiere dataene. Hvis dine data skal redigering eller konvertere dataene (for eksempel adskillelse og efternavne), kan du vil gøre dette, før du kopierer data, især hvis du ikke er fortrolig med Access.

Når du indsætter data i en tom tabel, angives datatypen for hvert felt efter hvilken slags data det finder der. Eksempelvis hvis et indsatte felt ikke indeholder noget men datoværdier, anvender Access datatypen Dato/klokkeslæt type til det pågældende felt. Hvis det indsatte felt indeholder kun ordene "Ja" og "Nej", anvendes datatypen Ja/Nej til feltet.

Felterne afhængigt af hvad der er angivet i den første række indsatte data navngives. Hvis den første række indsatte data er samme type til de rækker, som følger, bestemmer Access, at den første række er en del af dataene og tildeler felterne standardnavne (F1, F2, osv.). Hvis den første række indsatte data ikke svarer til de rækker, som følger, bestemmer Access, den første række består af feltnavne. Access navngiver felterne i overensstemmelse hermed og omfatter ikke den første række i dataene.

Hvis Access tildeler generisk feltnavne, bør du omdøbe felterne så tidligt som muligt for at undgå forvirring. Benyt følgende fremgangsmåde:

 1. Tryk på CTRL + S for at gemme tabellen.

 2. Dobbeltklik på hver enkelt kolonneoverskrift i dataarkvisning, og skriv derefter et beskrivende feltnavn for hver kolonne.

 3. Gemme tabellen igen.

Bemærk!: Du kan også omdøbe felterne ved at skifte til designvisning og redigere feltnavnene der. Skift til designvisning, højreklikke på tabellen i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning. Hvis du vil skifte tilbage til dataarkvisning, skal du dobbeltklikke på tabellen i navigationsruden.

Toppen af siden

Importere, tilføje eller oprette kæde til data fra en anden kilde

Du skal muligvis data, der er gemt i et andet program, og du vil importere dataene til en ny tabel eller føje den til en eksisterende tabel i Access. Eller du kan arbejde med personer, der opbevares data i andre programmer, og du vil arbejde med den i Access ved at sammenkæde med den. Uanset hvilken mulighed, Access gør det nemt at arbejde med data fra andre kilder. Du kan importere data fra et Excel-regneark, fra en tabel i en anden Access-database, fra en SharePoint-liste eller fra en række andre kilder. Fremgangsmåden varierer en smule, afhængigt af din datakilde, men følgende procedure får du i gang.

 1. Klik på kommandoen for typen fil, der importeres i gruppen Importér; kæde under fanen Eksterne Data i Access.

  Importer og sammenkæd på fanen Eksterne data

  Eksempelvis hvis du importerer data fra et Excel-regneark, skal du klikke på Microsoft Excel. Hvis du ikke kan se programtypen, du skal bruge, skal du klikke på flere.

  Bemærk!: Hvis du ikke kan finde den korrekte formattype i gruppen Importér; kæde, kan det være nødvendigt at starte det program, som du oprindeligt har oprettet dataene og derefter bruge programmet til at gemme dataene i en almindeligt filformat (såsom en afgrænset tekstfil ), før du kan impor t disse data til Access.

 2. Klik på Gennemse for at finde data kildefilen, eller Skriv hele stien til den kilde-datafil i feltet filnavn i dialogboksen Hent eksterne Data.

 3. Klik på den ønskede indstilling (alle programmer, så du kan importere, og nogle mulighed for at tilføje eller oprette et link) under Angiv, hvor og hvordan du vil gemme dataene i den aktuelle database. Du kan oprette en ny tabel, der bruger de importerede data eller (i nogle programmer) du kan føje dataene til en eksisterende tabel eller oprette en sammenkædet tabel med en kæde til data i kildeprogrammet.

 4. Hvis en guide startes, skal du følge vejledningen på de næste par sider i guiden. Klik på Udfør på den sidste side i guiden.

  Hvis du importerer objekter eller Sammenkæd tabeller fra en Access-database, vises dialogboksen enten Importer objekter eller Sammenkæd tabeller. Vælg de elementer, du vil, og klik derefter på OK.

  Den nøjagtige proces afhænger af, om du vælger at importere, tilføje eller sammenkæde data.

 5. Access beder dig om du vil gemme oplysningerne om importen, som du lige har oprettet. Hvis du mener, at du skal udføre denne samme importhandlingen igen, skal du klikke på Gem importtrin, og derefter angive oplysninger. Du kan derefter nemt gentage handlingen i fremtiden ved at klikke på Gemte Importer Knapflade i gruppen Importér; kæde under fanen Eksterne Data. Hvis du ikke vil gemme oplysningerne om handlingen, skal du klikke på Luk.

Hvis du vælger at importere en tabel, Access importerer data til en ny tabel og derefter viser tabellen under gruppen tabeller i navigationsruden. Hvis du vælger at føje data til en eksisterende tabel, føjes dataene til tabellen. Hvis du vælger at oprette kæde til data, oprettes en sammenkædet tabel under gruppen tabeller i navigationsruden.

Toppen af siden

Tilføje en programdel

Du kan bruge programdel til at føje funktioner til en eksisterende database. Programdel kan være noget så enkelt som en enkelt tabel, eller den kan omfatte flere relaterede objekter, som en tabel og en bundet formular.

For eksempel består programdel kommentarer af en tabel med et felt af typen Autonummerering-ID, et datofelt og et notatfelt. Du kan føje den til en database og bruge den som-er, eller med minimale tilpasning.

 1. Åbn den database, som du vil føje en programdel.

 2. Klik på fanen Opret.

 3. Klik på Programdele i gruppen skabeloner. En liste over tilgængelige dele åbnes.

 4. Klik på den del af programmet, du vil tilføje.

Toppen af siden

Åbne en eksisterende database

 1. Klik på Åbn under fanen Filer.

 2. I dialogboksen Åbn skal du gå til den database, du vil åbne.

 3. Gør et af følgende:

  • Dobbeltklik på databasen for at åbne den i standardtilstand angivet i dialogboksen Access-indstillinger eller den tilstand, der blev angivet af en administrativ politik.

  • Klik på Åbn for at åbne databasen med delt adgang i et flerbruger miljø, så du og andre brugere kan læse og skrive i databasen.

  • Klik på pilen ud for knappen Åbn, og klik derefter på Åbn skrivebeskyttet tilstand for at åbne databasen med skrivebeskyttet adgang, så du kan få vist, men ikke redigere den. Andre brugere kan stadig læse og skrive i databasen.

  • Klik på pilen ud for knappen Åbn, og klik derefter på Åbn med udelt adgang for at åbne databasen med udelt adgang. Når du har en database åben med udelt adgang, modtager andre, der forsøger at åbne databasen meddelelsen "filen er allerede i brug".

  • Klik på pilen ud for knappen Åbn, og derefter klikke på Åbn udelt og skrivebeskyttet for at åbne databasen med skrivebeskyttet adgang. Andre brugere kan stadig åbne databasen, men de er begrænset til skrivebeskyttet tilstand.

Bemærk!: Du kan åbne en datafil direkte i et eksternt filformat, som dBASE, Microsoft Exchange eller Microsoft Excel. Du kan også direkte åbne en hvilken som helst ODBC-datakilde, som Microsoft SQL Server. Access automatisk opretter en ny Access-database i samme mappe som datafilen, og tilføjer links til de enkelte tabeller i den eksterne database.

Tip

 • Klik på seneste for at åbne en af de senest åbnede databaser, under fanen filer, og klik derefter på filnavnet for den pågældende database. Databasen åbnes ved hjælp af de samme indstillinger, som den havde sidste gang du åbnede den. Klik på Indstillinger, hvis listen over senest åbnede filer ikke vises under fanen filer. Klik på Klientindstillinger i dialogboksen Access-indstillinger. Angiv antallet af dokumenter, der skal vises i listen Seneste dokumenter op til maksimalt 50 under få vist.

  Du kan også vise seneste databaser i visningen navigation liggende af Backstage for adgang to klik: 1) under fanen filer, 2) den seneste database, du vil åbne. Markér afkrydsningsfeltet hurtigt få adgang til dette antal seneste databaser i bunden af fanen seneste, og derefter tilpasse antallet af databaser til at vise.

 • Hvis du åbner en database ved at klikke på kommandoen Åbn under fanen filer, kan du få vist en liste over genveje til de databaser, som du tidligere har åbnet ved at klikke på Seneste dokumenter i dialogboksen Åbn.

Toppen af siden

Brug af Access 2007?

Når du første gang starter Access, eller hvis du lukker en database uden at lukke Access, vises siden Introduktion til Microsoft Office Access.

Siden Introduktion til Microsoft Office Access

Denne side er et udgangspunkt, hvorfra du kan oprette en ny database, åbne en eksisterende database eller visning af indhold fra Microsoft Office Online.

Access indeholder en lang række skabeloner, du kan bruge til hurtigere at oprettelsen af databasen. En skabelon er en klar til brug database, der indeholder alle tabeller, forespørgsler, formularer og rapporter, der er behov for at udføre en bestemt opgave. Der er for eksempel skabeloner, du kan bruge til at holde styr på problemer, administrere kontakter eller holde styr på udgifter. Nogle skabeloner indeholder nogle eksempler på poster for at vise deres brug. Skabelondatabaser kan bruges, når de er, eller du kan tilpasse dem efter dine behov.

Hvis en af skabelonerne passer til dine behov, er med at bruge det som regel den hurtigste måde at få en database, der er i gang. Men hvis du har data i et andet program, du vil importere til Access, du kan beslutte, er det bedre at oprette en database uden at bruge en skabelon. Skabeloner har en foruddefineret datastruktur, og det kan kræve, at en masse arbejde at tilpasse dine eksisterende data til skabelonens struktur.

 1. Hvis du har åbnet en database, klik på Microsoft Office-knappen, og klik derefter på Luk Database Knapflade for at få vist siden Introduktion til Microsoft Office Access.

 2. Flere udvalgt skabeloner vises midt på siden Introduktion til Microsoft Office Access, og bliver tilgængelige, når du klikker på links i ruden Skabelonkategorier. Du kan hente flere skabeloner fra Office Online-webstedet. Se næste afsnit i denne artikel for at få oplysninger.

 3. Klik på den skabelon, du vil bruge.

 4. Access foreslår et filnavn til databasen i feltet Filnavn – du kan ændre filnavnet, hvis du vil have. Hvis du vil gemme databasen på en anden mappe end den, der vises under feltet filnavn, skal du klikke på Knapflade , gå til den mappe, hvor du vil gemme den, og klik derefter på OK. Du kan også kan du oprette og sammenkæde databasen med et SharePoint-websted.

 5. Klik på Opret (eller Download, til en Office Online-skabelon).

  Access opretter eller henter databasen og derefter åbner den. Der vises en formular, hvor du kan begynde at indtaste data. Hvis skabelonen indeholder eksempeldata, kan du slette hver post ved at klikke på postvælger (boksen er nedtonet eller linje til venstre for posten), og derefter gøre følgende:

  Klik på Slet i gruppen poster under fanen Startside. Knapflade

 6. Klik på den første tomme celle i formularen for at begynde at indtaste data, og begynd at skrive. Bruge navigationsruden til at søge efter andre formularer eller rapporter, du vil bruge.

Hvis du ikke kan finde en skabelon, der passer tilnærmer dine behov på siden Introduktion til Microsoft Office Access, og du har forbindelse til internettet, kan du søge på Office Online-webstedet for et større udvalg.

 1. Klik på skabeloner under mere om Office Online på siden Introduktion til Microsoft Office Access.

  Startsiden skabeloner på Office Online vises i browservinduet.

 2. Bruge Office Online navigation og søgeværktøjer til at finde den Access-skabelon, du vil bruge, og følg vejledningen for at hente den. Når du henter en skabelon, er en databasefil overført til din computer og åbnes i en ny forekomst af Access. Skabelonen er udviklet til at åbne en dataindtastningsformular, så du kan begynde at skrive data med det samme i de fleste tilfælde.

Du kan finde flere oplysninger om at arbejde med skabeloner artiklen vejledning til Access 2007-skabeloner.

Toppen af siden

Hvis du ikke er interesseret i at bruge en skabelon, kan du oprette en database ved at oprette dine egne tabeller, formularer, rapporter og andre objekter i databasen. I de fleste tilfælde indebærer det ene eller begge af følgende:

 • Indtaste, indsætte, eller importere data til den tabel, som oprettes, når du opretter en ny database og derefter gentage processen med de nye tabeller, du opretter ved hjælp af kommandoen tabel under fanen Opret.

 • Importere data fra andre kilder og oprettelse af nye tabeller i processen.

 1. Klik på Tom Database under Ny, tom Database, på siden Introduktion til Microsoft Office Access.

  Knappen Tom database

 2. Skriv et filnavn i boksen Filnavn i ruden Tom Database. Hvis du ikke angiver et filtypenavn, føjes det for dig. Hvis du vil ændre placeringen af filen fra standard, skal du klikke på Søg efter en placering til databasen Knapflade (ved siden af feltet filnavn), gå til den nye placering og klik derefter på OK.

 3. Klik på Opret.

  Access opretter databasen med en tom tabel med navnet Tabel1, og derefter åbner Tabel1 i dataarkvisning. Markøren er placeret i den første tomme celle i kolonnen Tilføj nyt felt.

 4. Begynd at skrive for at tilføje data, eller du kan indsætte data fra en anden kilde, som beskrevet i afsnittet kopiere data fra en anden kilde til en Access-tabel.

Angiver oplysninger i dataarkvisning er udviklet til minder meget om at arbejde i et Microsoft Office Excel 2007 regneark. Tabelstrukturen oprettes, mens du indtaster data – hver gang du tilføjer en ny kolonne til tabellen, der er defineret et nyt felt. Access indstiller automatisk hvert felts datatype, baseret på de data, du angiver.

Hvis du ikke vil indtaste oplysninger i Tabel1 på nuværende tidspunkt, skal du klikke på Luk Knapflade . Hvis du har foretaget ændringer i tabellen, bliver du spurgt, om du vil gemme ændringer til tabellen. Klik på Ja for at gemme dine ændringer, skal du klikke på Nej for at annullere dem., eller klik på Annuller for at forlade tabellen åben.

Vigtigt!: Hvis du lukker Tabel1 uden at gemme den mindst én gang, slettes hele tabellen, selvom du har indtastet data i den.

Du kan føje nye tabeller til en eksisterende database ved hjælp af kommandoerne i gruppen tabeller under fanen Opret.

Billede af Access-båndet

Opret en tabel, startende i dataarkvisning    I dataarkvisning, kan du angive data med det samme og lade Access oprette tabelstrukturen i baggrunden. Feltnavne tildeles numerisk (Felt1, Felt2 osv.), og Access indstiller automatisk hvert felts datatype, baseret på de data, du angiver.

 1. Klik på tabel i gruppen tabeller under fanen Opret. Knapflade

  Access opretter tabellen og markerer den første tomme celle i kolonnen Tilføj nyt felt.

  Bemærk!: Hvis du ikke kan se kolonnen Tilføj nyt felt, kan du muligvis i designvisning i stedet for dataarkvisning. Hvis du vil skifte til dataarkvisning, skal du dobbeltklikke på tabellen i navigationsruden. Access beder dig om at gemme den nye tabel og derefter skifter til dataarkvisning.

 2. Klik på Nyt felt under fanen dataark i gruppen felter og kolonner. Knapflade

  Access viser ruden Feltskabeloner, som indeholder en liste over ofte anvendte felttyper. Hvis du dobbeltklikker på eller træk en af disse felter i dataarket, Access føjer et felt med det pågældende navn og dets egenskaber indstilles til relevante værdier for denne type felt. Du kan ændre egenskaberne senere, hvis du vil have. Hvis du trækker feltet, skal du trække den til et område i dataarket, der indeholder data. Der vises en lodret indsætningslinje, der viser, hvor feltet skal placeres.

 3. Begynd at skrive i den første tomme celle for at tilføje data, eller Indsæt data fra en anden kilde, som beskrevet i afsnittet Kopiér data fra en anden kilde til en Access-tabel.

 4. Hvis du vil omdøbe en kolonne (et felt), skal du dobbeltklikke på kolonneoverskriften og derefter skrive det nye navn.

  Det er en god ide at give et beskrivende navn til hvert felt, så du kan se, hvad den indeholder, når det vises i ruden Feltliste.

 5. For at flytte en kolonne, skal du klikke på overskriften for at markere kolonnen, og træk derefter i kolonnen til den ønskede placering.

  Du kan også markere flere sammenhængende kolonner og derefter trække dem til en ny placering på én gang. Hvis du vil markere flere sammenhængende kolonner, skal du klikke på kolonneoverskriften i den første kolonne, og klik derefter på kolonneoverskriften i den sidste kolonne, mens du holder Skift nede.

Opret en tabel, startende i designvisning    I designvisning, kan du først oprette den nye tabel struktur. Du og derefter skifte til dataarkvisning for at indtaste data eller angive data ved hjælp af en anden afskrivningsmetode, som indsætter eller importere.

 1. Klik på Tabeldesign i gruppen tabeller under fanen Opret. Knapflade

 2. Skriv et navn i kolonnen Feltnavn for hvert felt i tabellen, og derefter vælge en datatype på listen Datatype.

  Bemærk!: Hvis du ikke kan se kolonnerne Feltnavn og Datatype, kan du muligvis i dataarkvisning i stedet for designvisning. Højreklik på tabellen i navigationsruden for at skifte til designvisning, og klik derefter på Designvisning Knapflade . Access beder dig om et navn til den nye tabel og derefter skifter til designvisning.

 3. Hvis du vil, kan du skrive en beskrivelse for hvert felt i kolonnen Beskrivelse. Derefter vises beskrivelsen på statuslinjen, når markøren er placeret i det pågældende felt i dataarkvisning. Beskrivelsen af også bruges som på statuslinjen for en hvilken som helst kontrolelementer i en formular eller rapport, du opretter ved at trække feltet fra ruden Feltliste, og for de kontrolelementer, der er oprettet for det pågældende felt når du bruger guiden formular eller rapport i guiden.

 4. Når du har tilføjet alle felterne, kan du gemme tabellen:

  • Klik på Microsoft Office-knappen, og derefter klikke på Gem eller tryk på CTRL + S Knapflade .

 5. Du kan begynde at indtaste data i tabellen når som helst ved at skifte til dataarkvisning og klikke på den første tomme celle. Du kan også indsætte data fra en anden kilde, som beskrevet i afsnittet kopiere data fra en anden kilde til en Access-tabel.

Opret en tabel ved hjælp af en skabelon    Access indeholder skabeloner til ofte anvendte typer af tabeller. Med et enkelt klik med musen, kan du oprette en komplet tabelstruktur med felter, der allerede er konfigureret og klar til brug. Hvis det er nødvendigt, kan du tilføje eller fjerne felter, så tabellen passer til dine behov.

 1. Klik på Tabelskabeloner i gruppen Tabeller på fanen Opret, og vælg derefter en af de tilgængelige skabeloner på listen.

 2. Begynd at skrive i den første tomme celle for at tilføje data, eller Indsæt data fra en anden kilde, som beskrevet i afsnittet kopiere data fra en anden kilde til en Access-tabel.

  • Slette en kolonne   

   1. Højreklik på kolonneoverskriften, og klik derefter på Slet kolonne Knapflade .

  • Tilføje en ny kolonne   

   1. Klik på Nyt felt under fanen dataark i gruppen felter og kolonner. Knapflade

   2. Access viser ruden Feltskabeloner, som indeholder en liste over ofte anvendte felttyper. Hvis du dobbeltklikker på eller træk en af disse felter i dataarket, Access føjer et felt med det pågældende navn og dets egenskaber indstilles til relevante værdier for denne type felt. Du kan ændre egenskaberne senere, hvis du vil have. Hvis du trækker feltet, skal du trække den til et område i dataarket, der indeholder data. Der vises en lodret indsætningslinje, der viser, hvor feltet skal placeres.

 3. Gemme tabellen:

  • Klik på Microsoft Office-knappen, og derefter klikke på Gem eller tryk på CTRL + S Knapflade .

Angive feltegenskaber i designvisning    Uanset hvor du har oprettet tabellen, er det en god ide at undersøge og angive feltegenskaber. Dette kan kun udføres i designvisning. Skift til designvisning, højreklikke på tabellen i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning. For at se egenskaberne for et felt skal du klikke på feltet i designgitteret. Egenskaberne, der vises under designgitteret under Feltegenskaber.

Klik på egenskaben for at se en beskrivelse af hver enkelt feltegenskab, og Læs beskrivelse i feltet ud for egenskabslisten under Feltegenskaber. Du kan få flere oplysninger ved at trykke på F1.

I følgende tabel beskrives nogle af de mest almindelige feltegenskaber feltegenskaber.

Egenskab

Beskrivelse

Feltstørrelse

Til tekstfelter angiver denne egenskab det maksimale antal tegn, der kan gemmes i feltet. Maksimum er 255. Til talfelter denne egenskab angiver typen af tal, der skal gemmes (langt heltal, dobbelt, osv.). Det anbefales, at du tildele den mindste mulige afstand, du tror, du skal bruge for dataene, til den mest effektive datalagring. Du kan justere værdien senere efter dine behov ændres.

Format

Denne egenskab angiver, hvordan data vises. Den påvirker ikke de faktiske data, som det er gemt i feltet. Du kan vælge et foruddefineret format eller angive et brugerdefineret format.

Inputmaske

Brug denne egenskab til at angive et mønster for alle de data, der skal angives i dette felt. Dette sikrer, at alle data er indtastet korrekt, og at den indeholder det påkrævede antal tegn. Hjælp til opbygning af en inputmaske, skal du klikke på Knappen Generator i højre side af boksen.

Standardværdi

Brug denne egenskab til at angive den standardværdi, der vises i dette felt, hver gang, der er tilføjet en ny post. Hvis du har en dato/klokkeslætsfelt, hvori du altid vil registrere den dato, der blev tilføjet posten, kan du angive "Dato()" (uden anførselstegnene) som standardværdi.

Påkrævet

Denne egenskab angiver, om en værdi er påkrævet i dette felt. Hvis du indstiller denne egenskab til Ja, er Access ikke muligt at tilføje en ny post, medmindre der angives en værdi for dette felt.

Toppen af siden

Hvis dine data er gemt i et andet program, som Office Excel 2007, kan du kopiere og sætte det ind i en Access-tabel. Generelt fungerer dette bedst, hvis dataene allerede er inddelt i kolonner, som de er i et Excel-regneark. Hvis dine data er i et word behandling program, er det bedst at adskille kolonner med data ved hjælp af faner eller for at konvertere dataene til en tabel i word behandling programmet, før du kopiere dataene. Hvis dine data skal redigering eller konvertere dataene (for eksempel adskillelse og efternavne), kan du vil gøre dette, før du kopierer data, især hvis du ikke er fortrolig med Access.

Når du indsætter data i en tom tabel, angives datatypen for hvert felt efter hvilken slags data det finder der. Eksempelvis hvis et indsatte felt ikke indeholder noget men datoværdier, anvender Access datatypen Dato/klokkeslæt type til det pågældende felt. Hvis det indsatte felt indeholder kun ordene "Ja" og "Nej", anvendes datatypen Ja/Nej til feltet.

Felterne afhængigt af hvad der er angivet i den første række indsatte data navngives. Hvis den første række indsatte data er samme type til de rækker, som følger, bestemmer Access, at den første række er en del af dataene og tildeler felterne standardnavne (F1, F2 osv.). Hvis den første række indsatte data ikke svarer til de rækker, som følger, bestemmer Access, den første række består af feltnavne. Access navngiver felterne i overensstemmelse hermed og omfatter ikke den første række i dataene.

Hvis Access tildeler generisk feltnavne, bør du omdøbe felterne så tidligt som muligt for at undgå forvirring. Benyt følgende fremgangsmåde:

 1. Gemme tabellen.

  • Klik på Microsoft Office-knappen, og derefter klikke på Gem eller tryk på CTRL + S Knapflade .

 2. Dobbeltklik på hver enkelt kolonneoverskrift i dataarkvisning, og skriv derefter et gyldigt feltnavn for hver kolonne. Det kan se ud som om du skriver på baggrund af data, men rækken med kolonneoverskrifter indeholder feltnavne, ikke data.

 3. Gemme tabellen igen.

Bemærk!: Du kan også omdøbe felterne ved at skifte til designvisning og redigere feltnavnene der. Skift til designvisning, højreklikke på tabellen i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning. Hvis du vil skifte tilbage til dataarkvisning, skal du dobbeltklikke på tabellen i navigationsruden.

Toppen af siden

Du skal muligvis data, der er gemt i et andet program, og du gerne vil importere dataene til en ny tabel eller føje den til en eksisterende tabel i Access. Eller du kan arbejde med personer, der opbevares data i andre programmer, og du vil arbejde med den i Access ved at sammenkæde med den. Uanset hvilken mulighed, Access gør det nemt at arbejde med data fra andre kilder. Du kan importere data fra et Excel-regneark, fra en tabel i en anden Access-database, fra en SharePoint-liste eller fra en række andre kilder. Fremgangsmåden varierer en smule, afhængigt af din datakilde, men følgende procedure får du i gang.

 1. Klik på kommandoen for typen fil, der importeres under fanen Eksterne Data i gruppen Importer i Access.

  Billede af Access-båndet

  Eksempelvis hvis du importerer data fra et Excel-regneark, skal du klikke på Microsoft Excel. Hvis du ikke kan se programtypen, du skal bruge, skal du klikke på flere.

  Bemærk!: Hvis du ikke kan finde den korrekte formattype i gruppen Importér, kan du vil starte det program, som du oprindeligt har oprettet dataene og derefter bruge programmet til at gemme dataene i en fælles formatere (såsom en afgrænset tekstfil ), før du kan importere dataene. i Access.

 2. Klik på Gennemse for at finde data kildefilen, eller Skriv hele stien til den kilde-datafil i feltet filnavn i dialogboksen Hent eksterne Data.

 3. Klik på den ønskede indstilling (alle programmer gør det muligt at importere, og nogle gør det muligt at tilføje eller oprette et link) under Angiv, hvor og hvordan du vil gemme dataene i den aktuelle database. Du kan oprette en ny tabel, der bruger de importerede data eller (i nogle programmer) du kan føje dataene til en eksisterende tabel eller oprette en sammenkædet tabel med en kæde til data i kildeprogrammet.

 4. Hvis en guide startes, skal du følge vejledningen på de næste par sider i guiden. Klik på Udfør på den sidste side i guiden.

  Hvis du importerer objekter eller Sammenkæd tabeller fra en Access-database, vises dialogboksen enten Importer objekter eller Sammenkæd tabeller. Vælg de elementer, du vil, og klik på OK.

  Den nøjagtige proces afhænger af, om du vælger at importere, tilføje eller sammenkæde data.

 5. Access beder dig om du vil gemme oplysningerne om importen, som du lige har oprettet. Hvis du mener, at du skal udføre denne samme importhandlingen igen, skal du klikke på Gem importtrin, og derefter angive oplysninger. Du kan derefter nemt gentage handlingen på et senere tidspunkt ved at klikke på Gemte Importer Knapflade i gruppen Importér under fanen Eksterne Data. Hvis du ikke vil gemme oplysningerne om handlingen, skal du klikke på Luk.

Hvis du vælger at importere en tabel, Access importerer data til en ny tabel og derefter viser tabellen under gruppen tabeller i navigationsruden. Hvis du vælger at føje data til en eksisterende tabel, føjes dataene til tabellen. Hvis du vælger at oprette kæde til data, oprettes en sammenkædet tabel under gruppen tabeller i navigationsruden.

Toppen af siden

 1. Klik på Microsoft Office-knappen, og klik derefter på Åbn.

 2. I dialogboksen Åbn skal du gå til den database, du vil åbne.

 3. Gør et af følgende:

  • Dobbeltklik på databasen for at åbne den i standardtilstand angivet i dialogboksen Access-indstillinger eller den tilstand, der blev angivet af en administrativ politik.

  • Klik på Åbn for at åbne databasen med delt adgang i et miljø med flere brugere, så du og andre brugere kan læse og skrive i databasen.

  • Klik på pilen ud for knappen Åbn, og klik derefter på Åbn skrivebeskyttet tilstand for at åbne databasen med skrivebeskyttet adgang, så du kan få vist, men ikke redigere den. Andre brugere kan stadig læse og skrive i databasen.

  • Klik på pilen ud for knappen Åbn, og klik derefter på Åbn med udelt adgang for at åbne databasen med udelt adgang. Når du har en database åben med udelt adgang, modtager andre, der forsøger at åbne databasen meddelelsen "filen er allerede i brug".

  • Klik på pilen ud for knappen Åbn, og derefter klikke på Åbn udelt og skrivebeskyttet for at åbne databasen med skrivebeskyttet adgang. Andre brugere kan stadig åbne databasen, men de er begrænset til skrivebeskyttet tilstand.

Hvis du ikke kan finde den database, du vil åbne   

 1. Klik på Denne Computer i dialogboksen Åbn, eller klik på Denne Computer på listen Søg i rullemenuen.

 2. På listen over drev, kan Højreklik på det drev, som du mener indeholde databasen, og klik derefter på Søg.

 3. Skriv dine søgekriterier i dialogboksen Søgeresultaterne, og klik derefter på Søg for at søge efter databasen.

 4. Hvis databasen findes, skal du dobbeltklikke på den for at åbne den.

 5. Du skal klikke på Annuller i dialogboksen Åbn for at åbne databasen. Luk derefter dialogboksen Søgeresultater.

Bemærk!: Du kan åbne en datafil direkte i et eksternt filformat, som dBASE, Paradox, Microsoft Exchange eller Microsoft Excel. Du kan åbne en hvilken som helst ODBC-datakilde, som Microsoft SQL Server eller Microsoft FoxPro også direkte. Access automatisk opretter en ny Access-database i samme mappe som datafilen, og tilføjer links til de enkelte tabeller i den eksterne database.

 • For at åbne en af de senest åbnede databaser skal du klikke på filnavnet for den pågældende database i listen Åbn seneste Database på siden Introduktion til Microsoft Office Access. Databasen åbnes med de samme indstillinger, som den havde sidste gang du åbnede den. Hvis der ikke vises på listen over senest åbnede filer, klik på Microsoft Office-knappen, og klik derefter på Access-indstillinger. Klik på Avanceret i dialogboksen Access-indstillinger. Angiv antallet af dokumenter, der skal vises i listen Seneste dokumenter op til maksimalt ni under få vist.

 • Hvis du åbner en database ved at klikke på Microsoft Office-knappen og derefter bruge kommandoen Åbn, kan du få vist en liste over genveje til de databaser, som du tidligere har åbnet ved at klikke på Seneste dokumenter i feltet Åbn dialogboksen.

Toppen af siden

Når du opretter en ny tom database, åbnes en ny tabel, hvor du kan angive data, men den oprettes ikke andre objekter i databasen. Hvis du vil andre objekter, som formularer, rapporter, makroer eller flere tabeller, præsentere i alle nye databaser, du har oprettet, kan du oprette en tom brugerdefineret skabelon, der indeholder disse objekter. Derefter, næste gang du opretter en ny database allerede indeholder disse objekter i din skabelon. Ud over disse objekter kan skabelonen indeholde tabeller med data, samt eventuelle specielle konfigurationsindstillinger, Databaseegenskaber, referencer eller kode, du vil have i alle nye databaser på forhånd.

Lad os antage, at du har en samling af makroer, du vil bruge i alle dine projekter. Hvis du opretter en tom skabelon, der indeholder disse makroer, omfatter dem i alle nye databaser, du opretter.

Du kan oprette tomme skabeloner i filformatet Office Access 2007, i Access 2002-2003-filformatet eller i Access 2000-filformatet. Skabelonen skal navngives Blank.accdb for Office Access 2007-filformatet og Blank.mdb til tidligere filformater.

 • Hvis standardfilformatet er indstillet til Access 2000- eller Access 2002 - 2003, bruges Blank.mdb som filnavn tomme skabelon. Den nye database er oprettet i det samme filformat som Blank.mdb. For eksempel selvom standardfilformatet er Access 2000, hvis skabelonen navngivne Blank.mdb er i Access 2002-2003-filformat, bliver alle de nye databaser, du har oprettet i Access 2002-2003-format.

 • Hvis standardfilformatet er indstillet til Access 2007, bruges Blank.accdb som filnavnet på den tomme skabelon.

Hvordan kan jeg ændre standardfilformatet?

 1. Klik på Microsoft Office-knappen, og klik derefter på Access-indstillinger.

 2. Klik på populære i dialogboksen Access-indstillinger.

 3. Vælg det ønskede format på listen standardfilformat ned under opretter databaser.

Hvis du vil oprette en tom skabelon, skal du gøre et af følgende:

 • Oprette en ny database (du kan navngive det tomme eller give den et midlertidige navn), og derefter importere eller oprette de objekter, du vil medtage i skabelonen.

 • Oprette en kopi af en eksisterende database, som allerede indeholder de objekter, du vil indsætte i skabelonen, og slet derefter alle objekter, du ikke vil have.

Når du har de objekter, du vil indsætte i skabelonen, skal du gemme den til en bestemt placering.

 1. Klik på Microsoft Office-knappen, og peg derefter på Gem som.

 2. Klik på det filformat, du vil bruge til skabelonen under Gem database i et andet format.

 3. Gå til en af disse to skabelonmapper i dialogboksen Gem som:

  • Systemets skabelonmappe    For eksempel C:\Program Files\Microsoft Office\Templates\1033\Access

  • Bruger skabelonmappe    Eksempel:

   • I Windows Vista    c:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

   • I Microsoft Windows Server 2003 eller Microsoft Windows XP    C:\Documents and Settings\user name\Application Data\Microsoft\Templates

    Bemærk!: En tom skabelon i systemets skabelonmappe tilsidesætter tomme skabeloner i en hvilken som helst bruger skabelonmapper.

 4. Skriv Blank.accdb (eller Blank.mdb, hvis du opretter en skabelon til en tidligere version) i feltet filnavn, og klik derefter på Gem.

Nu, hvor den nye skabelon er på plads, når du opretter en ny tom database, medtages objekterne i skabelonen i en ny database, du opretter som standard. Access åbner en ny tabel i dataarkvisning, på samme måde som når du opretter nye tomme databaser uden at bruge en skabelon.

Hvis du vil stoppe med at bruge den tomme skabelon, slette eller omdøbe filen Blank.accdb (eller Blank.mdb for tidligere versioner af Access).

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×