Oprette en makro

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan oprette en makro for at udføre en bestemt række handlinger, og du kan oprette en makrogruppe for at udføre relaterede række handlinger.

I Microsoft Office Access 2007 kan makroer placeres i makroobjekter (også kaldet enkeltstående makroer), eller de kan integreres i hændelsesgenskaberne for formularer, rapporter eller kontrolelementer. Integrerede makroer bliver en del af det objekt eller kontrolelement, de er integreret i. Makroobjekter er synlige i navigationsruden under Makroer, mens integrerede makroer ikke er synlige.

Hvad vil du foretage dig?

Lære om Makrogenerator

Oprette en enkeltstående makro

Oprette en makrogruppe

Oprette en integreret makro

Redigere en makro

Bruge betingelser til at styre makrohandlinger

Lære mere om makrohandlinger

Lære om Makrogenerator

Du kan bruge Makrogenerator til at oprette og redigere makroer. Sådan åbnes Makrogenerator:

 • Klik på makro i gruppen andet under fanen Opret. Hvis denne kommando er tilgængelig, klik på pilen under modul eller knappen Klassemodul, og klik derefter på makro. Knapflade

  Makrogenerator vises.

Makrogenerator

I vinduet Makrogenerator skal du oprette listen over handlinger, du vil have udført, når makroen kører. Når du åbner Makrogenerator for første gang, vises kolonnen Handling, kolonnen Argumenter og kolonnen Kommentar.

I venstre side under Handlingsargumenter skal du indtaste og redigere argumenter for hver makrohandling, hvis du skal bruge dem. Der vises en beskrivelsesboks med en kort beskrivelse af hver handling i højre side. Klik på en handling eller et handlingsargument for at læse beskrivelsen i boksen.

Du kan bruge kommandoerne under fanen Design i Makrogenerator til at oprette, teste og køre en makro.

I nedenstående tabel vises de kommandoer, der er tilgængelige under fanen Design.

Gruppe

Kommando

Beskrivelse

Funktioner

Kør

Udfører de handlinger, der er angivet i makroen.

Afspil trinvist

Aktiverer trinvis tilstand. Når du kører makroen i denne tilstand, udføres én handling ad gangen. Når en handling er fuldført, vises dialogboksen Afspil makro trinvist. Klik på Trin i dialogboksen for at gå til den næste handling. Klik på Stop alle makroer for at stoppe denne og eventuelle andre makroer, der kører. Klik på Fortsæt for at afslutte trinvis tilstand og udføre resten af handlingerne uden afbrydelser.

Generator

Når du indtaster et handlingsargument, der kan indeholde et udtryk, aktiveres denne knap. Klik på Generator for at åbne dialogboksen Udtryksgenerator, som du kan bruge til at oprette udtrykket.

Rækker

Indsæt rækker

Indsætter en eller flere tomme handlingsrækker over den eller de markerede rækker.

Slet rækker

Sletter den eller de markerede handlingsrækker.

Vis/skjul

Vis alle handlinger

Viser flere eller færre makrohandlinger på rullelisten Handling.

 • Hvis du vil have vist en længere liste over makrohandlinger, skal du klikke på Vis alle handlinger. Når den længere liste over makrohandlinger er tilgængelig, er knappen Vis alle handlinger markeret. Hvis du vil vælge en handling på den længere liste over makrohandlinger, skal du evt. give databasen eksplicit tillidsstatus, før du kan køre handlingen.

 • Hvis du vil skifte fra en længere liste over makrohandlinger til en kortere liste, der kun indeholder de makrohandlinger, der kan bruges i en database, der ikke eksplicit er angivet tillid til, skal du sørge for, at knappen Vis alle handlinger ikke er markeret.

  Tip!: Hvis knappen Vis alle handlinger er markeret, skal du klikke på knappen Vis alle handlinger for at fjerne markeringen. Når knappen Vis alle handlinger ikke er markeret, er den korte liste over makrohandlinger, der er tillid til, tilgængelig.

Makronavne

Viser eller skjuler kolonnen Makronavn. Makronavne, der kræves i makrogrupper for at skelne de enkelte makroer fra hinanden, men ellers makronavne er valgfrit. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet oprette en makrogruppe.

Betingelser

Viser eller skjuler kolonnen Betingelse. Du skal bruge denne kolonne til at indtaste udtryk, der bestemmer, hvornår en handling skal udføres.

Argumenter

Viser eller skjuler kolonnen Argumenter. I denne kolonne vises argumenterne for hver makrohandling og gør det nemmere at gennemlæse makroen. Hvis kolonnen Argumenter ikke er vist, skal du klikke på hver enkelt handling for at læse argumenterne under Handlingsargumenter. Du kan ikke indtaste argumenter i kolonnen Argumenter.

Tip!: Makrogenerator er blevet ændret i Access 2010 til at gøre det endnu nemmere at oprette, redigere og dele Access makroer.

Toppen af siden

Oprette en enkeltstående makro

 1. Klik på makro i gruppen andet under fanen Opret. Hvis denne kommando er tilgængelig, klik på pilen under modul eller knappen Klassemodul, og klik derefter på makro. Knapflade

  Makrogenerator vises.

 2. Føj en handling til makroen:

  • Klik på den første tomme celle i kolonnen Handling i Makrogenerator.

  • Skriv den ønskede handling, eller klik på pilen for at få vist de tilgængelige handlinger, og vælg derefter den ønskede handling.

   vælg en makrohandling

  • Angiv argumenter til handlingen under Handlingsargumenter (i den nederste del af Makrogenerator), hvis det er nødvendigt.

   Angiv handlingsargumenter

   • Når du skriver argumenter i ruden Handlingsargumenter, vises de i kolonnen Argumenter på handlingslisten. Kolonnen Argumenter er dog kun til visning. Du kan ikke indtaste argumenter i denne kolonne.

   • Hvis du vil se en kort beskrivelse af det enkelte argument, skal du klikke i argumentboksen Handlingsargumenter, og derefter læse beskrivelsen i den tilstødende boks.

    Tip

    • For en handlingsargument, hvis indstilling er navnet på et databaseobjekt, kan du angive argumentet ved at trække objektet fra navigationsruden til den handling argument i boksen Objektnavn.

    • Du kan også oprette en handling ved at trække et databaseobjekt fra navigationsruden til en tom række i Makrogenerator. Hvis du trækker en tabel, forespørgsel, formular, rapport eller et modul til Makrogenerator, tilføjes en handling, der åbner tabellen, forespørgslen, formularen eller rapporten. Hvis du trækker en makro til Makrogenerator, tilføjes en handling, der kører makroen.

  • Skriv evt. en kommentar til handlingen i kolonnen Kommentar.

 3. Flyt til en anden handlingsrække, og derefter gentag trin 2, hvis du vil føje flere handlinger til makroen.

Access udfører handlingerne i den rækkefølge, de er anført på listen, når du kører makroen.

Toppen af siden

Oprette en makrogruppe

Hvis du vil gruppere flere relaterede makroer i ét makroobjekt, kan du oprette en makrogruppe.

 1. Klik på makro i gruppen andet under fanen Opret. Hvis denne kommando er tilgængelig, klik på pilen under modul eller knappen Klassemodul, og klik derefter på makro. Knapflade

  Makrogenerator vises.

 2. Klik på Makronavne Knapflade under fanen Design i gruppen Vis/Skjul, hvis den ikke allerede er valgt.

  Kolonnen Makronavn vises i Makrogenerator.

  Bemærk!: Makronavne er obligatoriske i makrogrupper, så der kan skelnes mellem de enkelte makroer. Makronavnet vises på samme linje som makroens første handling. Kolonnen med makronavne er tom for alle efterfølgende handlinger i makroen. Makroen slutter ved det næste makronavn.

 3. Skriv et navn til den første makro i makrogruppen i kolonnen Makronavn.

 4. Tilføj de handlinger, som den første makro skal udføre:

  • Klik på pilen i kolonnen Handling for at få vist handlingslisten.

  • Klik på den handling, du vil bruge.

  • Angiv argumenter til handlingen under Handlingsargumenter, hvis det er nødvendigt.

   Hvis du vil se en kort beskrivelse af det enkelte argument, skal du klikke i argumentboksen og derefter læse beskrivelsen til højre for argumentet.

   Tip

   • Til et handlingsargument, hvis indstilling er navnet på et databaseobjekt, kan du angive argumentet ved at trække objektet fra navigationsruden til handlingens argumentboks Objektnavn.

   • Du kan også oprette en handling ved at trække et databaseobjekt fra navigationsruden til en tom række i Makrogenerator. Hvis du trækker en tabel, forespørgsel, formular, rapport eller et modul til Makrogenerator, tilføjes en handling, der åbner tabellen, forespørgslen, formularen eller rapporten. Hvis du trækker en makro til Makrogenerator, tilføjes en handling, der kører makroen.

  • Skriv evt. en kommentar til handlingen.

 5. Flyt til den næste tomme række, og skriv derefter et navn til den næste makro i kolonnen Makronavn.

 6. Tilføj de handlinger, som makroen skal udføre.

 7. Gentag trin 5 og 6 for hver makro i makrogruppen.

I følgende illustration vises en lille makrogruppe. Makrogruppen indeholder to makroer, hvis navne vises i kolonnen Makronavn. Hver makro indeholder to handlinger.

eksempel på makrogruppe

 • Når du gemmer makrogruppen, er det navn, du angiver, navnet på makrogruppen. I eksemplet ovenfor er navnet på makrogruppen Macro3. Dette navn vises under Makroer i navigationsruden. Benyt følgende syntaks, hvis du vil referere til en bestemt makro i en makrogruppe.

  makrogruppenavn.makronavn

  I foregående eksempel henviser Macro3.FoundMsg til den anden makro i makrogruppen.

 • Hvis du kører en makrogruppe enten ved at dobbeltklikke på den i navigationsruden eller ved at klikke på Kør Knapflade i gruppen Funktioner under fanen Design, udfører Access kun den første makro i gruppen stopper, når andet makroens navn.

Toppen af siden

Oprette en integreret makro

Integrerede makroer er anderledes end enkeltstående makroer, fordi de gemmes i hændelsesegenskaberne for formularer, rapporter eller kontrolelementer. De vises ikke som objekter under Makroer i navigationsruden. Det kan gøre databasen nemmere at håndtere, fordi du ikke skal holde styr på separate makroobjekter, der indeholder makroer til en formular eller rapport. Integrerede makroer medtages i en formular eller rapport, der kopieres, importeres eller eksporteres.

Hvis du f.eks. vil forhindre en rapport i at blive vist, når den ikke indeholder data, kan du integrere en makro i hændelsesegenskaben VedIngenData for rapporten. Du kan brug handlingen Meddelelsesboks til at få vist en meddelelse og derefter bruge handlingen AnnullerHændelse til at annullere rapporten i stedet for at få vist en tom side.

 1. Højreklik på den formular eller rapport, der indeholder makroen, og klik derefter på Designvisning Knapflade eller Layoutvisning Knapflade i navigationsruden.

 2. Hvis egenskabsarket ikke allerede vises, skal du trykke på F4 for at få det vist.

 3. Klik på kontrolelementet eller sektionen med den hændelsesegenskab, du vil integrere makroen i. Du kan også markere kontrolelementet eller sektionen (eller hele formularen eller rapporten) ved hjælp af rullelisten under Markeringstype øverst i egenskabsarket.

 4. Klik på fanen Hændelser på egenskabsarket.

 5. Klik på den hændelsesegenskab, hvor du vil integrere makroen, og klik derefter på Knappen Generator .

 6. Klik på Makrogenerator i dialogboksen Vælg generator, og klik derefter på OK.

 7. Klik i den første række i kolonnen Handling i Makrogenerator.

 8. Klik på den ønskede handling på listen Handling.

 9. Indtast eventuelle nødvendige argumenter under Handlingsargumenter.

 10. Hvis du vil tilføje en handling mere, skal du klikke i den næste række i kolonnen Handling og gentage trin 8 og 9.

 11. Klik på Gem, når makroen er færdig, og klik derefter på Luk.

Makroen kører, hver gang hændelsesegenskaben udløses.

Bemærk!: Access kan du oprette en makrogruppe som en integreret makro. Kun den første makro i gruppen kører, når hændelsen udløses. Efterfølgende makroer i gruppen ignoreres.

Toppen af siden

Redigere en makro

 • Sådan indsættes en handlingsrække:     Højreklik på handlingsrækken, over hvilken du vil indsætte den nye handlingsrække, og klik derefter på Indsæt rækker Knapflade .

 • Sådan slettes en handlingsrække:     Højreklik på den handlingsrække, du vil slette, og klik derefter på Slet rækker Knapflade .

 • Sådan flyttes en handlingsrække:     Marker handlingsrækken ved at klikke på rækkeoverskriften til venstre for handlingen, og træk den derefter til den nye placering.

Du kan indsætte, slette eller flytte flere rækker ved først at markere en gruppe rækker og derefter udføre den ønskede handling. Hvis du vil markere en gruppe række, skal du klikke på rækkeoverskriften for den første række, du vil markere, holde SKIFT-tasten nede og derefter klikke på den rækkeoverskriften for den sidste række, du vil markere. (Rækkeoverskriften er den nedtonede boks til venstre for hver handlingsrække).

Du kan også markere flere rækker ved at placere markøren over rækkeoverskriften for den første række, du vil markere, og derefter klikke og trække op eller ned for at markere yderligere rækker.

Bemærk!: Når du markerer rækker ved at klikke og trække, må den første række, du markerer, ikke være markeret i forvejen. Hvis den allerede er markeret, antages det, at du forsøger at trække rækken til en ny placering.

Toppen af siden

Bruge betingelser til at styre makrohandlinger

Du kan bruge alle de udtryk, der evalueres til True/False eller Yes/No i en betingelse. Makrohandlingen udføres, hvis betingelsen evalueres til True (eller Yes).

Hvis du vil angive en betingelse for en makrohandling, skal kolonnen Betingelse først være vist i Makrogenerator:

 • Klik på betingelser Knapflade under fanen Design i gruppen Vis/Skjul.

Skriv et udtryk i kolonnen Betingelse. Indled ikke udtrykket med et lighedstegn (=). Hvis en betingelse skal gælde for flere handlinger på én gang, skal du skrive ... i hver efterfølgende række. Eksempel:

Betingelse, der gælder for flere makrohandlinger

Tip!: Hvis du skriver False som betingelse, ignoreres en handling midlertidigt. Det kan være praktisk at ignorere en handling midlertidigt, når du prøver at finde et problem i en makro.

Eksempler på makrobetingelser

Brug dette udtryk

Til at udføre handlingen, hvis

[Bynavn]="Paris"

Paris er værdien i feltet Bynavn i den formular, som makroen afspilles fra.

DTÆL("[Ordrenr]", "Ordrer")>35

Der er mere end 35 indtastninger i feltet Ordrenr i tabellen Ordrer.

DTÆL("*", "Ordrespecifikationer", "[Ordrenr]=Forms![Ordrer]![Ordrenr]")>3

Der er mere end tre indtastninger i tabellen Ordrespecifikationer, hvor feltet Ordrenr i tabellen passer til feltet Ordrenr i formularen Ordrer.

[Forsendelsesdato] Between #02.02.07# And #02.03.07#

Værdien i feltet Forsendelsesdato i formularen, som makroen afspilles fra, ikke er tidligere end 02.02.07 og ikke er senere end 02.03.07.

Formularer![Produkter]![Enheder på lager]<5

Værdien i feltet Enheder på lager i formularen Produkter er mindre end 5.

ErNull([Fornavn])

Værdien Fornavn i formularen, som afspilles makroen er Null (har ingen værdi). Dette udtryk er svarer til [Fornavn] er Null.

[Land]="GB" og Formularer![Salgstotaler]![Ordtotaler]>100

Værdien i feltet Land i formularen, som makroen afspilles fra, er GB, og værdien af feltet Ordtotaler i formularen Salgstotaler er større end 100.

[Land] I ("Frankrig", "Italien", "Spanien") og Længde([Postnr])<>5

Værdien i feltet Land i den formular, som makroen afspilles fra, er Frankrig, Italien eller Spanien, og postnummeret er ikke på 5 tegn.

Meddelelsesboks("Bekræft ændringer?",1)=1

Du skal klikke på OK i en dialogboks, hvor Bekræft ændringer? vises, når funktionen Meddelelsesboks aktiveres. Hvis du klikker på Annuller i dialogboksen, ignoreres handlingen.

[MidlertidigeVariabler]![MinVar]=43

Værdien af den midlertidige variabel MinVar (oprettet ved hjælp af den IndstilMidlertidigVariabel makrohandling) er lig med 43.

[MacroError]<>0

Værdien af objektet MacroErrortal egenskab er ikke lig med 0, hvilket betyder, at der opstod en fejl i makroen. Denne betingelse kan bruges sammen med den RydMakrofejl og VedFejl makrohandlinger til at styre, hvad der sker, når der opstår en fejl.

Du kan få mere at vide om udtryk i artiklen Opret et udtryk.

Toppen af siden

Lære mere om makrohandlinger

Mens du arbejder i Makrogenerator, kan du lære mere om en handling eller et argument ved at klikke på handlingen eller argumentet og læse beskrivelsen i boksen i nederste højre hjørne af vinduet Makrogenerator. Der findes også et emne i Hjælp om hver enkelt makrohandling. Yderligere oplysninger om en handling finder du ved at vælge handlingen på handlingslisten og derefter trykke på F1.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×