Office
Log på

Oprette en liste over alle OneDrive placeringer i din organisation

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Denne artikel gælder for globale administratorer og SharePoint i Office 365.

Få vist en liste over OneDrive brugere og URL-adresser i din organisation

 1. Log på Office 365 som global administrator eller SharePoint-administrator.

 2. Vælg appstarterikonet Appstarterikonet i Office 365 øverst til venstre, og vælg Administrator for at åbne Office 365 Administration. (Hvis du ikke kan se feltet Administrator, har du ikke Office 365-administratortilladelser i din organisation.)

 3. Vælg rapporter i venstre rude, og vælg derefter brugen.

 4. Klik på feltet OneDrive-filer eller klikke på Vælg en rapport, og klik derefter på OneDrive brugen.

 5. Klik på Eksporter i øverst til højre i tabellen nederst.

Oprette en liste over alle de OneDrive URL-adresser i din organisation ved hjælp af Microsoft PowerShell

På listen, du opretter i disse trin, gemmes i en tekstfil.

 1. Download den seneste SharePoint Online Management Shell.

 2. Opret forbindelse til SharePoint Online som global administrator eller SharePoint-administrator i Office 365. Se hvordan under Introduktion til SharePoint Online Management Shell.

 3. Hent SharePoint og Project klient-objektmodellen biblioteker.

 4. Gemme følgende tekst til en tekstfil. For eksempel kan du gemme den i en fil med navnet GetODSites.txt.

  # Specifies the URL for your organization's SPO admin service
  $AdminURI = "https://your organization name-admin.sharepoint.com"
  
  # Specifies the User account for an Office 365 global admin in your organization
  $AdminAccount = "global admin account"
  $AdminPass = "password for global admin account"
  
  # Specifies the location where the list of URLs should be saved
  $LogFile = 'C:\Users\youralias\Desktop\ListOfMysites.txt'
  
  
  # Begin the process
  
  $loadInfo1 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client")
  $loadInfo2 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.Runtime")
  $loadInfo3 = [System.Reflection.Assembly]::LoadWithPartialName("Microsoft.SharePoint.Client.UserProfiles")
  
  # Convert the Password to a secure string, then zero out the cleartext version ;)
  $sstr = ConvertTo-SecureString -string $AdminPass -AsPlainText –Force
  $AdminPass = ""
  
  # Take the AdminAccount and the AdminAccount password, and create a credential
  
  $creds = New-Object Microsoft.SharePoint.Client.SharePointOnlineCredentials($AdminAccount, $sstr)
  
  
  # Add the path of the User Profile Service to the SPO admin URL, then create a new webservice proxy to access it
  $proxyaddr = "$AdminURI/_vti_bin/UserProfileService.asmx?wsdl"
  $UserProfileService= New-WebServiceProxy -Uri $proxyaddr -UseDefaultCredential False
  $UserProfileService.Credentials = $creds
  
  # Set variables for authentication cookies
  $strAuthCookie = $creds.GetAuthenticationCookie($AdminURI)
  $uri = New-Object System.Uri($AdminURI)
  $container = New-Object System.Net.CookieContainer
  $container.SetCookies($uri, $strAuthCookie)
  $UserProfileService.CookieContainer = $container
  
  # Sets the first User profile, at index -1
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex(-1)
  
  Write-Host "Starting- This could take a while."
  
  $NumProfiles = $UserProfileService.GetUserProfileCount()
  $i = 1
  
  # As long as the next User profile is NOT the one we started with (at -1)...
  While ($UserProfileResult.NextValue -ne -1) 
  {
  Write-Host "Examining profile $i of $NumProfiles"
  
  # Look for the Personal Space object in the User Profile and retrieve it
  # (PersonalSpace is the name of the path to a user's OneDrive for Business site. Users who have not yet created a 
  # OneDrive for Business site might not have this property set.)
  $Prop = $UserProfileResult.UserProfile | Where-Object { $_.Name -eq "PersonalSpace" } 
  $Url= $Prop.Values[0].Value
  
  # If "PersonalSpace" (which we've copied to $Url) exists, log it to our file...
  if ($Url) {
  $Url | Out-File $LogFile -Append -Force
  }
  
  # And now we check the next profile the same way...
  $UserProfileResult = $UserProfileService.GetUserProfileByIndex($UserProfileResult.NextValue)
  $i++
  }
  
  Write-Host "Done!"
 5. Rediger følgende variabler i starten af scriptfilen, og brug de oplysninger, der er specifikke for din organisation. Følgende eksempler antager, at organisationens domænenavn er contoso.com.

  • $AdminURI   Dette angiver URI'en til din SharePoint Online-administrationstjeneste, f.eks https://contoso-admin.sharepoint.com.

  • $AdminAccount   Dette angiver en global administratorkonto i Office 365-organisationen, f.eks admin@contoso.onmicrosoft.com.

  • $AdminPass   Dette angiver adgangskoden til den konto, der er angivet af $AdminAccount, f.eks. "J$P1ter1".

  • $LogFile   Dette angiver den fulde sti til den tekstfil, der er oprettet og indeholder en liste over alle OneDrive URL-adresserne i din organisation. For eksempel for at gemme denne fil på computeren, bruge 'C:\Users\<youralias>\Desktop\ListOfMysites.txt'.

  Bemærk!: PowerShell-eksempelscriptene, der er angivet i dette emne understøttes ikke i nogen Microsoft-standardsupportprogrammer eller -tjenester. Eksempelscriptene tilbydes som de er, uden garantier af nogen art. Microsoft fraskriver sig yderligere alle stiltiende garantier, herunder, men ikke begrænset til stiltiende garantier for salgbarhed eller egnethed til bestemte formål. Den samlede risiko ved anvendelse eller ydeevne af eksempelscripts og dokumentation forbliver hos dig. I intet tilfælde kan Microsoft, dets forfattere eller andre involverede i oprettelse, produktion eller levering af scripts holdes ansvarlige for erstatning (herunder, men ikke begrænset til, erstatning for tabt forretningsfortjeneste, driftstab, tabt erhvervsinformation eller andre økonomiske tab) som følge af brug af eller manglende mulighed for at bruge eksempelscripts eller dokumentation, selvom Microsoft er blevet underrettet om risikoen for sådanne tab.

 6. Gem tekstfilen som en PowerShell script-fil ved at ændre filen navnesuffiks til .ps1. For eksempel gemme filen GetODSites.txt som GetODSites.ps1.

 7. Gå til den mappe, hvor det script, som du oprettede i forrige trin er placeret i SharePoint Online Management Shell, og derefter køre scriptet, f.eks.:

  .\GetODSites.ps1

  Bemærk!: Hvis du får en fejlmeddelelse om forhindret i at køre scripts, du muligvis ændre dine udførelse af politikker. Du kan finde oplysninger om Om udførelse af politikker.

Når scriptet er fuldført, skal der oprettes en tekstfil på den placering, der er angivet af variablen $LogFile i scriptet. Denne fil indeholder en liste over alle OneDrive URL-adresser i din organisation. Følgende tekst indeholder et eksempel på hvordan listen over URL-adresser i denne fil, der skal formateres.

/personal/annb_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/carolt_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/esterv_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/hollyh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/jeffl_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/joeh_contoso_onmicrosoft_com/
/personal/kaia_contoso_onmicrosoft_com/

Flere oplysninger

Når du har URL-adressen for en bruger OneDrive, kan du få flere oplysninger om det ved hjælp af cmdlet'en Get-SPOSite til og ændre indstillingerne ved hjælp af cmdlet'en Set-SPOSite til.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×