Oprette en liste med valgmuligheder ved at bruge en liste eller et kombinationsfelt

Oprette en liste med valgmuligheder ved at bruge en liste eller et kombinationsfelt

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Når du angiver data i formularer i Access-skrivebordsdatabaser, kan det være hurtigere og nemmere at vælge en værdi på en liste end at huske en værdi til at skrive. En liste med valgmuligheder er også med til at sikre, at den angivne værdi i et felt er relevant. Et listekontrolelement kan oprette forbindelse til eksisterende data, eller du kan få vist faste værdier, som du angav, når du opretter kontrolelementet. Læs videre til at få mere at vide om listen styrer tilgængelig for Microsoft Access-formularer, og hvordan du kan oprette og tilpasse dem.

Bemærk!: Denne artikel gælder ikke for Access-webapps.

Hvad vil du foretage dig?

Lære om de forskellige typer af listeobjekter

Oprette en liste eller et kombinationsfelt ved hjælp af guiden

Oprette en liste eller et kombinationsfelt ved at tilføje et opslagsfelt til en formular

Oprette en liste eller et kombinationsfelt uden at bruge en guide

Redigere en liste med værdier, mens en formular er åben i Formularvisning

Tilpasse en liste eller et kombinationsfelt

Lære om de forskellige typer af listeobjekter

Access har to listeobjekter til formularer — liste og kombinationsfelt.

Liste    Listeobjektet viser en liste over værdier eller valgmuligheder. Listen indeholder rækker med data, og den har normalt en størrelse, der gør, at der er flere rækker synlige ad gangen. Rækkerne kan have en eller flere kolonner, som kan vises med eller uden overskrifter. Hvis listen har flere rækker, end der kan vises i kontrolelementet, viser Access et rullepanel i kontrolelementet. Brugeren kan kun vælge mellem mulighederne i listen; det er ikke muligt at indtaste en værdi i en liste.

Liste

Kombinationsfelt    Kontrolelementet Kombinationsfelt er en mere kompakt måde at vise en liste over valgmuligheder på. Listen er skjult, indtil du klikker på rullepilen. Et kombinationsfelt giver dig også mulighed for at indtaste en værdi, der ikke findes på listen. På denne måde kombinerer kontrolelementet Kombinationsfelt egenskaberne for et tekstfelt og en liste.

Anvende et kombinationsfelt (rulleliste)

1. Klik på pilen for at få vist rullelisten.

2. Klik på en valgmulighed i rullelisten.

Lister og kombinationsfelter kan være bundet eller ubundet kontrolelementer. Disse kontrolelementer kan slå værdier op på en fast liste, du skriver dig selv, eller de kan slå værdier op i en tabel eller forespørgsel. For at oprette en bundet liste eller kombinationsboks, der slår værdier op i en tabel eller forespørgsel, skal du kontrollere formularen er baseret på en postkilde, der indeholder et fremmed nøgle felt eller Opslagsfelt. Det gør det muligt at oprette de relationer, der er nødvendige for at sammenkæde dataene i den liste eller kombinationsboks med dataene i formularen.

Oprette en liste eller et kombinationsfelt ved hjælp af guiden

 1. Højreklik på formularen i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

  Bemærk!: Denne procedure antager, at formularen er bundet til en tabel eller en forespørgsel. Nogle af trinnene kan ikke udføres for ubundne formularer. For at finde ud af om formularen er bundet til en tabel eller en forespørgsel skal du trykke på F4 for at få vist egenskabsarket. På fanen Data i egenskabsarket viser egenskabsfeltet Postkilde den tabel eller forespørgsel, som formularen er bundet til.

 2. Sørg for, at Brug kontrolelementguider Knapflade er valgt under fanen Design i gruppen kontrolelementer.

 3. Klik enten på værktøjet Liste Knapflade eller Kombinationsfelt Knapflade .

 4. Klik der på formularen, hvor du vil placere listen eller kombinationsfeltet.

  • Afhængigt af dit valg starter guiden Liste eller guiden Kombinationsfelt.

 5. Når guiden spørger, hvordan du vil hente værdier til kontrolelementet, skal du gøre et af følgende:

  • Hvis du vil vise de aktuelle data fra en postkilde, skal du klikke på Liste/Kombinationsfelt skal slå værdierne op i en tabel eller forespørgsel.

  • Hvis du vil vise en fast liste med værdier, der sjældent ændres, skal du klikke på Jeg vil selv indtaste de ønskede værdier.

  • Hvis du vil have, at kontrolelementet skal udføre en find-handling, i stedet for at være et dataindtastningsværktøj, skal du klikke på Søg efter en post i formularen på basis af den værdi, jeg har valgt i kombinationsboksen/på listen. Det vil oprette et ubundet kontrolelement med en integreret makro, som udfører en find-handling baseret på den værdi, som brugeren indtaster.

 6. Følg instruktionerne for at angive, hvordan værdierne vises.

 7. Hvis du vælger en af de første to muligheder på den første side i guiden, vil guiden spørge dig om, hvad du ønsker at Access skal gøre, når du vælger en værdi. Gør et af følgende:

  • For at oprette et ubundet kontrolelement skal du klikke på Husk værdien til senere brug. Det betyder, at Access husker den valgte værdi, indtil brugeren ændrer den eller lukker formularen, men værdien skrives ikke i tabellen.

  • For at oprette et bundne kontrolelementer skal du klikke på Gem værdien i dette felt og derefter vælge det felt, som kontrolelementet skal bindes til.

 8. Klik på Næste, og indtast et navn på kontrolelementet. Dette navn vises ved siden af kontrolelementet.

 9. Klik på Udfør.

Oprette en liste eller et kombinationsfelt ved at tilføje et opslagsfelt til en formular

Du kan oprette en bunden liste eller et bundet kombinationsfelt ved at tilføje et opslagsfelt til en formular.

 1. Opret et opslagsfelt i en tabel. Det opslagsfelt, du opretter, kan enten have flere værdier eller en enkelt værdi.

  Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af opslagsfelter i artiklen Tilføje eller ændre et opslagsfelt, hvor du kan gemme flere værdier.

 2. Gør et af følgende:

  • Opret en ny formular, der er baseret på en postkilde, som omfatter opslagsfeltet. For eksempel kan du vælge en tabel eller forespørgsel i navigationsruden, der indeholder opslagsfeltet, og derefter kan du i fanen Opret i gruppen Formularer klikke på Formular Knapflade .

   Access opretter automatisk et kombinationsfelt for opslagsfeltet.

  • Føj en liste eller et kombinationsfelt til en formular:

   1. Åbn en formular i Designvisning, der er baseret på en postkilde, som omfatter opslagsfeltet.

   2. Hvis ruden Feltliste ikke vises, skal du trykke på Alt+F8 for at vise den.

   3. Dobbeltklik på opslagsfeltet, eller træk opslagsfeltet fra ruden Feltliste til formularen. Access opretter automatisk et kombinationsfelt, der er bundet til feltet.

    Tip!: For at ændre et kombinationsfelt til en liste (eller omvendt) skal du højreklikke på kontrolelementet, klikke på Skift til i genvejsmenuen, og derefter klikke på den type kontrolelement, du vil ændre til.

Oprette en liste eller et kombinationsfelt uden at bruge en guide

Når du opretter en liste eller et kombinationsfelt uden at bruge en guide, angiver du mange af kontrolelementets egenskaber selv. Du kan finde flere oplysninger om de enkelte egenskaber ved at klikke på det relevante egenskabsfelt og trykke på F1.

 1. Åbn en formular i designvisning.

 2. I gruppen Kontrolelementer på fanen Design skal du sikre, at Brug kontrolelementguider ikke er valgt.

  Knapflade

 3. Klik på værktøjet Liste Knapflade eller Kombinationsfelt Knapflade .

 4. Klik én gang i formularen for at oprette et kontrolelement med standardstørrelse, eller klik og træk, indtil kontrolelementet har den ønskede størrelse.

 5. Mens kontrolelementet stadig er valgt, skal du klikke på F4 for at åbne egenskabsarket.

 6. Angiv egenskaberne for Rækkekildetype og Rækkekilde ud fra nedenstående tabel.

Hvis du vil...

angive egenskaben Rækkekildetype til...

og angive egenskaben Rækkekilde på følgende måde:

Vise værdier fra en tabel eller en forespørgsel, eller resultaterne fra et SQL-sætning

Tabel/forespørgsel

Vælg den tabel eller forespørgsel i rullelisten, der indeholder de værdier, der skal vises i listen eller kombinationsfeltet.

– eller –

Indtast en SQL-sætning.

– eller –

Klik på Knappen Generator for at åbne forespørgselsgeneratoren under fanen Data i egenskabsarket. Du kan finde flere oplysninger om opbygning af en forespørgsel, i artiklen oprette en enkel udvælgelsesforespørgsel.

Vise en fast liste med værdier

Værdiliste

Indtast en liste over faste værdier adskilt af semikolon (;). Det kan for eksempel være Nord;Syd;Øst;Vest

– eller –

På fanen Data i egenskabsarket skal du klikke på Knappen Generator for at åbne dialogboksen Rediger listeelementer og derefter indtaste elementerne på hver deres linje.

Vise en liste med felter fra en tabel eller forespørgsel

Feltliste

Vælg den tabel eller forespørgsel i rullelisten, der indeholder de feltnavne, der skal vises i listen eller kombinationsfeltet.

 1. Hvis der skal vises mere end én kolonne i kontrolelementet, skal du klikke på egenskabsfeltet Antal kolonner og indtaste det ønskede antal kolonner. Indstil egenskaben Kolonnebredder for at justere bredden af kolonnerne. Du kan få mere at vide om de enkelte egenskaber ved at sætte markøren i egenskabsfeltet og trykke på F1.

 2. Hvis du vil have, at Access skal gemme den værdi, du vælger, skal du klikke på egenskabsfeltet Kontrolelementkilde og vælge det felt, som listen eller kombinationsfeltet skal bindes til.

Redigere en liste med værdier, mens en formular er åben i Formularvisning

Hvis egenskaben Rækkekildetype for listen eller kombinationsfeltet er indstillet til Værdiliste, kan du redigere listen med værdier i formularvisning — på denne måde undgår du at skulle skifte til designvisning eller layoutvisning, åbne egenskabsarket og redigere egenskaben Rækkekilde for kontrolelementet, hver gang du skal foretage en ændring på listen.

Bemærk!: For at redigere listen med værdier skal egenskaben Tillad redigering af værdiliste for listen eller kombinationsfeltet være indstillet til Ja.

Redigere en værdiliste i Formularvisning

Når markøren er placeret i en liste eller et kombinationsfelt (ved at klikke i feltet eller flytte med tabulatorhop), vises der en knap under listen.

Kombinationsfelt med knappen Rediger listeelementer

 1. Klik på knappen for at åbne dialogboksen Rediger listeelementer.

 2. Rediger listeelementerne, og sørg for, at de står på hver sin linje.

 3. For at vælge standardværdien for nye poster skal du klikke på rullepilen i feltet Standardværdi og derefter klikke på den ønskede værdi.

 4. Klik på OK.

Forhindre redigering af værdilisten i Formularvisning

 1. Højreklik på formularen i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning eller Layoutvisning.

 2. Klik på kontrolelementet for at vælge det, og tryk derefter på F4 for at få vist egenskabsarket.

 3. På fanen Data i egenskabsarket skal du indstille egenskaben Tillad redigering af listeelementer til Nej.

 4. Klik på Filer, og klik derefter på Gem eller tryk på Ctrl+S Knapflade .

Angive en anden formular til redigering af værdilisten

Access har som standard en indbygget formular med det formål at redigere værdilisten. Hvis du foretrækker at bruge en anden formular til dette formål, kan du indtaste navnet på denne formular i egenskaben Redigeringsformular til listeelementer på følgende måde:

 1. Højreklik på formularen i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning eller Layoutvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på kontrolelementet for at vælge det, og tryk derefter på F4 for at få vist egenskabsarket.

 3. I fanen Data på egenskabsarket skal du klikke på rullepilen i egenskabsfeltet Redigeringsformular til listeelementer.

 4. Klik på den formular, du vil anvende til redigering af værdilisten.

 5. Klik på Filer, og klik derefter på Gem eller tryk på Ctrl+S Knapflade .

Tilpasse en liste eller et kombinationsfelt

Med formularen åben i designvisning skal du kontrollere, at listen eller kombinationsfeltet er valgt, og derefter trykke på F4 for at åbne egenskabsarket for kontrolelementet. Gør derefter en af følgende:

 • Rediger sorteringsrækkefølgen i en liste eller et kombinationsfelt    Hvis du anvendte guiden til at oprette listen eller kombinationsfeltet, sorterer Access automatisk rækkerne i listen efter den første synlige kolonne. Hvis du vil angive en anden sorteringsrækkefølge, eller hvis egenskaben Rækkekilde for kontrolelementet er indstillet til en gemt forespørgsel, skal du anvende denne fremgangsmåde:

  • Klik på fanen Data og derefter på egenskabsfeltet Rækkekilde.

  • På fanen Data i egenskabsarket skal du klikke på Knappen Generator for at åbne forespørgselsgeneratoren.

  • Angiv sorteringsrækkefølgen i rækken Sorter for den kolonne, der skal sorteres.

 • Bind en kolonne fra en liste eller et kombinationsfelt   

  I egenskabsfeltet Bundet kolonne for listen eller kombinationsfeltet skal du angive et tal, der svarer til placeringen af kolonnen i listen eller kombinationsfeltet. Du kan for eksempel indtaste 1 for at binde den første kolonne i listen eller kombinationsfeltet til det bagvedliggende felt, der er angivet i egenskaben Kontrolelementkilde. Medtag eventuelle skjulte kolonner, når du tæller kolonnerne.

  Hvis du indstiller egenskaben Bundet kolonne til 0, gemmer Access listeindekset i stedet for en værdi for en af kolonnerne. Dette er nyttigt, hvis du vil gemme en sekvens af tal i stedet for listeværdien.

 • Skjul en kolonne i en liste eller et kombinationsfelt på en formular   

  • I egenskabsfeltet Kolonnebredder skal du indtaste 0 for den eller de kolonner, du vil skjule.

   Du kan for eksempel have et bundet kombinationsfelt med to kolonner, der har en 0,5" bred kolonne med Leverandør-ID og en 2" bred kolonne med LeverandørNavn. Kolonnen Leverandør-ID er den første kolonne i listen, så egenskaben Kolonnebredder er indstillet til 0,5";2". For at skjule kolonnen Leverandør-ID skal du indstille egenskaben Kolonnebredder til 0";2". Kolonnen Leverandør-ID kan stadig være den bundne kolonne, selvom den er skjult.

 • Bemærk!: I et kombinationsfelt vises den første synlige kolonne i kombinationsfeltets tekstfelt, når listen ikke vises. For eksempel vises kolonnen LeverandørNavn i det forrige eksempel, fordi kolonnen Leverandør-ID er skjult. Hvis kolonnen Leverandør-ID ikke var skjult, ville den blive vist i stedet for kolonnen LeverandørNavn.

 • Tilføj kolonneoverskrifter til et kombinationsfelt på en formular   

  • I egenskabsfeltet Kolonneoverskrifter skal du klikke på Ja for at vise kolonneoverskrifter. Overskrifter i kombinationsfelter vises kun, når listen er åben.

   Hvis kombinationsboksen eller listen er baseret på en postkilde, anvendes feltnavnene fra postkilden som kolonneoverskrifter. Hvis kombinationsboksen eller listen er baseret på en liste med faste værdier, bruges de første n elementer af data fra værdilisten (egenskabenRækkekilde ) som kolonneoverskrifter, hvor n = sættet tal i egenskaben AntalKolonner .

 • Deaktiver funktionen udfyld-mens-du-taster for et kombinationsfelt i en formular   

  • I egenskabsfeltet Autoudfyldning skal du klikke på Nej.

   Hvis egenskaben Autoudfyldning er indstillet til Nej, skal du vælge en værdi på listen eller indtaste hele værdien.

 • Indstil bredden af listedelen i et kombinationsfelt i en formular   

  • I egenskabsfeltet Listebredde skal du indtaste den ønskede bredde i den aktuelle måleenhed (indstillet i Windows Kontrolpanel). For at anvende en anden måleenhed end standardmåleenheden skal du medtage en indikator for måleenheden. Du kan for eksempel indtaste 2 cm. Sørg for, at der er nok plads til rullepanelet.

   Listedelen i kombinationsfeltet kan være bredere end tekstdelen, men den kan ikke være smallere. Standardindstillingen (Automatisk) giver samme bredde til listen og tekstdelen i kombinationsfeltet.

 • Indstil det maksimale antal rækker, der skal vises i et kombinationsfelt i en formular   

  • Indtast et tal i egenskabsfeltet MaksAntalRækker.

   Hvis det faktiske antal rækker overstiger det angivne antal i egenskaben MaksAntalRækker, vises et lodret rullepanel i kombinationsfeltet.

 • Begræns indtastninger i kombinationsfelter til elementer i listedelen af kombinationsfeltet   

  • I egenskabsfeltet BegrænsTilListe skal du klikke på Ja.

   Bemærk!: 

  • Hvis den første kolonne, der vises i et kombinationsfelt, ikke er den bundne kolonne, begrænser Access indtastningerne til listen, også selvom egenskaben BegrænsTilListe er indstillet til Nej.

  • Hvis egenskaben BegrænsTilListe er indstillet til Nej, gemmes indtastningen i det underliggende felt, når du indtaster noget, der ikke er på listen, hvis kombinationsfeltet er bundet, men det tilføjes ikke til listen. For at tilføje nye elementer på listen skal du anvende egenskaben VedIkkePåListe og hændelsen IkkePåListe.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×