Oprette en ekstern reference (kæde) til et celleområde i en anden projektmappe

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan referere til indholdet i celler i en anden projektmappe ved at oprette en ekstern reference. En ekstern reference (kaldes også en kæde) er en reference til en celle eller et celleområde i en anden Excel-projektmappe eller en reference til et defineret navn i en anden projektmappe. Du kan referere til de specifikke celleområder eller et defineret navn for celleområdet, eller du kan definere et navn for den eksterne reference.

Hvad vil du foretage dig?

Lær mere om eksterne referencer

Oprette en ekstern reference mellem celler i forskellige projektmapper

Oprette en ekstern reference til et defineret navn i en anden projektmappe

Oprette et navn, der indeholder en ekstern reference til celler i en anden projektmappe

Lære om eksterne referencer

Eksterne referencer minder om cellereferencer, men der er vigtige forskelle mellem dem. Du bruger eksterne referencer, når du arbejder med store mængder data eller komplekse formler, som er spredt over flere projektmapper. De skal oprettes på forskellige måder, og de vises forskelligt i en celle eller på formellinjen.

Hvor er det effektivt at bruge eksterne referencer?

Eksterne referencer er især nyttige, når det er upraktisk at holde store regnearksmodeller sammen i den samme projektmappe.

 • Flette data fra flere projektmapper    Du kan sammenkæde projektmapper fra flere brugere eller afdelinger og derefter integrere den relevante data i en oversigt over projektmappe. Måde, når de kildeprojektmapper er ændret, behøver du ikke manuelt ændre oversigt projektmappen.

 • Oprette forskellige visninger af data      Du kan indtaste alle data i en eller flere kildeprojektmapper og derefter oprette en rapportprojektmappe, som udelukkende indeholder eksterne referencer til de tilhørende data.

 • Forenkle store, komplekse modeller       Ved at opdele en kompliceret model i en række indbyrdes afhængige projektmapper kan du arbejde i modellen uden at åbne alle de relaterede ark. Mindre projektmapper er nemmere at redigere, da de ikke kræver så meget hukommelse og er hurtigere at åbne, gemme og beregne.

Sådan oprettes eksterne referencer

Hvis du bruger en cellereference til at oprette en ekstern reference, kan du derefter endvidere anvende formler på oplysningerne. Ved at skifte mellem forskellige typer cellereferencer kan du også kontrollere, hvilke celler der oprettes kæder til, hvis du flytter den eksterne reference. Hvis du f.eks. bruger en relativ reference, når du flytter den eksterne reference, ændres den eller de celler, som den opretter en kæde til, så den afspejler den nye placering i regnearket.

Når du opretter en ekstern reference fra én projektmappe til en anden projektmappe, skal du bruge et navn til at referere til de celler, du opretter en kæde til. Du kan oprette en ekstern reference ved at bruge et navn, som allerede er defineret, eller du kan definere navnet, når du opretter den eksterne reference. Med et navn er det nemmere at huske indholdet af de celler, du opretter kæden til. Eksterne referencer, som bruger definerede navne, ændres ikke, når du flytter dem, eftersom et navn refererer til en bestemt celle eller et bestemt celleområde. Hvis en ekstern reference, som bruger et defineret navn, skal ændres, når den flyttes, kan du ændre navnet anvendt i den eksterne reference, eller du kan ændre de celler, som navnet refererer til.

Sådan ser en ekstern reference til en anden projektmappe ud

Formler med eksterne referencer til andre projektmapper vises på to måder afhængigt af, hvorvidt kildeprojektmappen – den projektmappe, der leverer data til en formel – er åben eller lukket.

Når kilden er åben, angiver den eksterne reference navnet på projektmappen i kantede parenteser ([ ]) efterfulgt af regnearkets navn, et udråbstegn (!) og de celler, som formlen afhænger af. Følgende formel tilføjer f.eks. cellerne C10:C25 fra projektmappen Budget.xls.

Ekstern reference

=SUM([Budget.xlsx]Årlig!C10:C25)

Når kilden ikke er åben, gælder den eksterne reference hele stien.

Ekstern reference

=SUM('C:\Raporter\[Budget.xlsx]Årlig'!C10:C25)

Bemærk!: Hvis navnet på det andet regneark eller den anden projektmappe indeholder ikke-alfabetiske tegn, skal navnet (eller stien) være omgivet af enkelte anførselstegn.

Formler, der sammenkæder til et defineret navn i en anden projektmappen bruger projektmappenavnet efterfulgt af et udråbstegn (!) og navnet. Følgende formel tilføjer f.eks. celler i området Salg fra projektmappen Budget.xlsx.

Ekstern reference

=SUM(Budget.xlsx!Salg)

Toppen af siden

Oprette en ekstern reference mellem celler i forskellige regneark

 1. Åbn den projektmappe, der skal indeholde den eksterne reference (destinationsprojektmappen), og den projektmappe, der indeholder de data, du vil oprette en kæde til (kildeprojektmappen).

 2. Klik på Gem KnapfladeVærktøjslinjen Hurtig adgang i kildeprojektmappen.

 3. Marker den eller de celler, som du vil oprette den eksterne reference i.

 4. Skriv lighedstegn (=). Hvis du vil udføre beregninger eller funktioner på værdien ekstern reference, Skriv operator eller funktion, der skal indsættes foran ekstern reference.

 5. Skift til kildeprojektmappen, og klik derefter på regnearket med de celler, du vil oprette kæden til.

 6. Marker den eller de celler, der skal sammenkædes med.

 7. Vend tilbage til destinationsprojektmappen, og bemærk, at Excel føjer referencen til kildeprojektmappen og de celler, som du markerede i forrige trin.

 8. Du kan også vælge at redigere eller ændre formlen i destinationsregnearket.

 9. Tryk på CTRL+SKIFT+ENTER.

Toppen af siden

Oprette en ekstern reference til et defineret navn i en anden projektmappe

 1. Åbn den projektmappe, der skal indeholde den eksterne reference (destinationsprojektmappen), og den projektmappe, der indeholder de data, du vil oprette en kæde til (kildeprojektmappen).

 2. Klik på Gem KnapfladeVærktøjslinjen Hurtig adgang i kildeprojektmappen.

 3. Marker den eller de celler, som du vil oprette den eksterne reference i.

 4. Skriv lighedstegn (=). Hvis du vil udføre beregninger eller funktioner på den eksterne reference værdi, skal du skrive den operator eller funktion, du vil skrive foran ekstern reference.

 5. Klik på Skift vindue i gruppen Vindue under fanen Vis, klik på kildeprojektmappen og derefter på regnearket med de celler, du vil oprette kæden til.

  Gruppen Vindue under fanen Vis

 6. Tryk på F3, og marker derefter det navn, du vil oprette kæden til.

Toppen af siden

Definere et navn, der indeholder en ekstern reference til celler i en anden projektmappe

 1. Åbn destinationsprojektmappen og kildeprojektmappen.

 2. Klik på Definer navn i gruppen Definerede navne under fanen Formler i destinationsprojektmappen.

  Billede af båndet i Excel

 3. Skriv et navn til området til boksen Navn i dialogboksen Nyt navn.

 4. Slet indholdet i boksen Refererer til, og behold markøren i boksen.

  Hvis navnet indeholder en formel, skal du skrive formlen og placere markøren der, hvor den eksterne reference skal indsættes. Skriv f.eks.  =SUM(), og placer derefter markøren mellem parenteserne.

 5. Klik på Skift vindue i gruppen Vindue under fanen Vis, klik på kildeprojektmappen og derefter på regnearket med de celler, du vil oprette kæden til.

  Gruppen Vindue under fanen Vis

 6. Marker den celle eller det celleområde, du vil oprette en kæde til.

 7. Klik på OK i dialogboksen Nyt navn.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×