Office
Log på
Oprette en ekstern liste fra en SQL Azure-tabel ved hjælp af Business Connectivity Services og Secure Store

Oprette en ekstern liste fra en SQL Azure-tabel ved hjælp af Business Connectivity Services og Secure Store

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Som administrator af SharePoint Online kan du bruge tjenester i SharePoint Online til at få adgang til data fra en Microsoft SQL Azure-database. Da SQL Azure er en skybaseret teknologi til relationelle databaser, betyder det, at forbindelsen fungerer i skyen uden problemer. I denne artikel beskrives det, hvordan du kan bruge SharePoint-teknologier til at få adgang til data fra en SQL Azure-database uden at skulle skrive kode.

Hvis du vil bruge data fra en SQL Azure-database, skal du oprette en ekstern liste vha. BCS (Business Connectivity Services) og Secure Store. BCS opretter forbindelse mellem SharePoint-løsninger og eksterne data, og Secure Store giver mulighed for brugergodkendelse i forhold til dataene. Ved at bruge en ekstern liste kan du vise indholdet af en tabel via SQL Azure i SharePoint Online. Brugerne kan læse, redigere og opdatere dataene, og alt sammen i SharePoint Online.

Se Introduktion til eksterne data, du kan finde flere oplysninger om, hvordan du anvender BCS for at bruge eksterne data.

SQL Azure-databaser er skybaseret relationsdatabaser, der er oprettet ved hjælp af SQL Server-teknologi. For at lære at komme i gang med disse databaser, skal du se Introduktion til Microsoft Azure SQL Database ved hjælp af portalen Microsoft Azure Platform Management

I denne artikel

Oversigt over processens trin

Sådan arbejder BCS og Secure Store sammen

Trin 1: Konfigurere tilladelserne på BCS Metadata store

Trin 2: Oprette en tilknytning af Secure Store-legitimationsoplysninger

Oprette Secure Store-destinationsprogrammet

Lagre legitimationsoplysninger for et destinationsprogram

Trin 3: Oprette den eksterne indholdstype

Trin 4: Oprette en ekstern liste

Oprette en ekstern liste ved hjælp af SharePoint Online

Oprette en ekstern liste ved hjælp af SharePoint Designer 2010

Trin 5: Give tilladelser til at administrere ECT

Oversigt over processens trin

Hvis du vil oprette en ekstern liste, der giver adgang til data fra SQL Azure, er du nødt til at udføre en række separate trin.

I den følgende tabel vises trinnene og hvilken software, der kræves på det pågældende trin.

Hvad skal du gøre:

Hvor gør du det:

Trin 1: Konfigurere tilladelserne på BCS Metadata Store

SharePoint Administration (i SharePoint Online)

Trin 2: Oprette en Secure Store-tilknytning

SharePoint Administration (i SharePoint Online)

Trin 3: Oprette en ekstern indholdstype (ECT)

SharePoint Designer 2010 eller Visual Studio

Trin 4: Oprette en ekstern liste

SharePoint Administration (SharePoint Online)

Trin 5: Give tilladelser til at administrere din eksterne indholdstype

SharePoint Administration (SharePoint Online)

Toppen af siden

Sådan arbejder BCS og Secure Store sammen

BCS (Business Connectivity Services) opretter forbindelse til data i et eksternt datalager. Du kan vise dataene på en ekstern liste og vedligeholde dataene et andet sted. BCS gør det muligt at oprette forbindelse mellem SharePoint-løsninger og to ressourcetyper:

 • En SQL Azure-database

 • En WCF-webtjeneste, der fungerer som et slutpunkt for en anden slags datalager

I SharePoint Online giver BCS adgang til en ekstern datakilde vha. Secure Store. Secure Store opbevarer krypterede kopier af legitimationsoplysninger. Det giver en SharePoint Online-administrator mulighed for at tilknytte en SharePoint-gruppe, der bruger en enkelt SQL Azure-konto, der har adgang til destinationsdatabasen. Når en SharePoint-bruger gennemser dataene på den eksterne liste, anvender Secure Store den tilknyttede SQL Azure-konto til at anmode om dataene fra SQL.

For at gøre dette muligt definerer en SharePoint Online-administrator en ekstern indholdstype i SharePoint Designer eller i Visual Studio. Derefter opretter en person med de relevante tilladelser en ekstern liste på et SharePoint Online-websted ved at henvise til den eksterne indholdstype. De brugere, der har den relevante tilladelse, kan få vist eller opdatere listen.

Bemærk!: SharePoint Online tillader ikke offlinebrug af eksterne lister.

Denne illustration viser, hvordan forbindelserne mellem de forskellige elementer opstår:

Diagram, der viser forbindelsen mellem en bruger, SharePoint Online og en ekstern datakilde i SQL Azure

Følgende liste beskriver trinnene i forbindelsesprocessen. Hvert trin i denne liste svarer til et tal i forrige diagram.

 1. Brugeren logger på SharePoint Online og åbner en ekstern liste. BDC-tjenesten (Business Data Connectivity) i SharePoint Online forespørger om ekstern indholdstype for den liste i BDC-metadatalageret, som indeholder listen. Forespørgslen beder om følgende oplysninger: Sådan får du adgang til det eksterne system, som operationerne understøtter, og hvilke legitimationsoplysninger du skal bruge.

 2. BDC-tjenesten Runtime sender anmodningen (SOAP via HTTP) til slutpunktet på SQL Azure Windows Communication Foundation (WCF) servicen.

 3. SQL Azure Service returnerer dataene i en SOAP-konvolut.

 4. SharePoint Online-webstedet viser den eksterne liste i brugerens browser. Brugeren kan derefter udføre alle de konfigurerede handlinger på den datakilde, som brugeren har tilladelse til.

Toppen af siden

Trin 1: Konfigurere tilladelserne på BCS Metadata Store

For at udføre dette trin skal du følge proceduren i angive tilladelser på BCS Metadata Store Business Connectivity Services lokale netværksløsning i SharePoint 2013.

Når du er færdig med trinene i denne procedure, skal du vende tilbage til denne side og starte Trin 2: Oprette en tilknytning af Secure Store-legitimationsoplysninger.

Trin 2: Oprette en tilknytning af Secure Store-legitimationsoplysninger

Når du opretter en tilknytning af legitimationsoplysninger, knytter du typisk flere SharePoint-brugere til en enkelt SQL Azure-konto. Du kan f.eks. bruge en SharePoint-gruppe eller blot vise alle brugernavnene. SQL Azure-kontoen har de relevante tilladelser til at få adgang til tabellen i destinationsdatabasen. Den database, du går efter i SQL Azure, kaldes Secure Store-destinationsprogrammet eller blot destinationsprogrammet.

Tip!: Sørg for, at du har SQL Azure-legitimationsoplysninger, der er klar. Du skal bruge disse legitimationsoplysninger, når du opretter tilknytningen mellem SharePoint-brugere og en SQL Azure-konto.

Oprette Secure Store-destinationsprogrammet

Du kan oprette et Secure Store-destinationsprogram ved at følge disse trin.

 1. Gå til URL-adressen for SharePoint Administration i SharePoint Online.

 2. Klik på Secure Store.

 3. Klik på Ny på båndet for at åbne den side, hvor du kan angive indstillingerne for et destinationsprogram.

 4. Gør følgende i sektionen Indstillinger for destinationsprogram:

  • Angiv en værdi for et entydigt id under Destinationsprogram-id. Dette id knytter den eksterne indholdstype til de legitimationsoplysninger, der kræves for at godkende brugeren. Du kan ikke ændre destinationsprogram-id'et, når destinationsprogrammet er oprettet.

  • Angiv et brugervenligt navn, der refererer til destinationsprogrammet, under Vist navn.

  • Under Kontaktmail angives den mailadresse, brugerne skal bruge, når de har et spørgsmål til eller et problem med destinationsprogrammet (eksternt datasystem).

  • Kontrollér, at værdien er indstillet til Gruppen begrænset under Target programtype. Gruppen begrænset betyder, at Secure Store indeholder en tilknytning, der forbinder en gruppe af SharePoint-brugere til en enkelt, eksterne data-konto, der kan handle på deres vegne. Desuden er en begrænset gruppe programtype begrænset til det angivne eksterne data-system.

 5. Angiv de feltnavne, du vil bruge til brugernavnet og adgangskoden til det eksterne datasystem, i sektionen Felter med legitimationsoplysninger. Secure Store anvender som standard Windows-brugernavn og Windows-adgangskode. Vi anbefaler, at du accepterer disse værdier. Det er ikke muligt at redigere disse felter, når programmet er oprettet.

  Skærmbillede med sektionen Felter med legitimationsoplysninger på egenskabssiden for Secure Store-destinationsprogrammet. Disse felter gør det muligt at angive logonlegitimationsoplysninger for destinationen

 6. Angiv navnet på en gruppe eller en liste over brugere, der kan redigere dette destinationsprogram, i feltet Administratorer af destinationsprogram i sektionen Administratorer af destinationsprogram. Du kan også søge efter navnet i en gruppe i Microsoft Online Directory Server. Denne sektion indeholder typisk navnet på SharePoint Online-administratoren eller en global administrator.

 7. Angiv navnet på den gruppe, der kommer til at anvende destinationsprogrammet, i feltet Medlemmer i sektionen Medlemmer. Dette er generelt en gruppe fra Microsoft Online Directory Service (MSODS).

  Hvis du er en global administrator, kan du oprette grupper i MSODS i Office 365-administrationscentret.

 8. Klik på OK for at oprette destinationsprogrammet og gå tilbage til Secure Store Service-siden.

Lagre legitimationsoplysninger for et destinationsprogram

Når du har oprettet destinationsprogrammet, er du klar til at angive de legitimationsoplysninger, som Secure Store anvender til at få adgang til de eksterne data. Du kan indstille legitimationsoplysninger ved at gøre følgende:

 1. Klik på Secure Store i SharePoint Administration

 2. Klik på pilen ud for det nye destinationsprogram, og markér derefter Angiv legitimationsoplysninger.

 3. Angiv brugernavnet og adgangskoden for kontoen i dialogboksen Angiv legitimationsoplysninger for Secure Store-destinationsprogrammer (gruppe). Kontoen skal have adgang til destinationsdatabasen. På den følgende illustration er brugernavnet Windows-brugernavn, og adgangskoden er Windows-adgangskode.

  Vigtigt!: Gem disse oplysninger på en sikker måde. Når du har angivet disse legitimationsoplysninger, kan en administrator ikke hente dem.

  Skærmbillede, der viser dialogboksen Felter med legitimationsoplysninger, som du kan bruge, når du opretter et Secure Store-destinationsprogram. Den viser standardværdierne, Windows-brugernavnet og Windows-adgangskoden.

Toppen af siden

Trin 3: Oprette den eksterne indholdstype

Du kan oprette en ekstern indhold Type (ECT), ved hjælp af Microsoft Visual Studio eller ved hjælp af Microsoft SharePoint Designer 2010. Denne procedure beskriver, hvordan du kan oprette en ECT i SharePoint Designer 2010. Microsoft SharePoint Designer 2010 er tilgængelige som en gratis fra Microsoft Download Center.

Du skal være SharePoint Online-administrator eller en global administrator for at udføre denne opgave.

Du kan oprette en ekstern indholdstype ved at udføre disse trin.

 1. Start Microsoft SharePoint Designer.

 2. Klik på knappen Åbn websted for at åbne SharePoint Online teamwebstedet på rodwebstedet for af websteder. URL-adressen til samlingen rod vil minde om denne eksempel URL-adresse: https://tailspintoys.sharepoint.com. SharePoint Online kan blive vist en påmindelse til gyldige legitimationsoplysninger.

  Bemærkninger!: 

  • Hvis SharePoint beder dig tilføje en ny bruger, skal du sørge for, at den brugerkonto, du bruger, har de nødvendige tilladelser. Brugerkontoen skal kunne lave og teste BCS-ændringerne på SharePoint Online-webstedet. Det er typisk SharePoint Online-administratoren eller den globale administrator, der skal udføre disse trin.

  • Hvis du vil skifte til en anden bruger, skal du klikke på Tilføj ny bruger, klikke på Personlig eller Organisation og derefter logge på webstedet som SharePoint Online-administratoren eller den globale administrator og logge på.

 3. Når webstedet åbnes, skal du klikke på Eksterne indholdstyper i træet Webstedsobjekter i venstre side af programvinduet.

 4. Vælg fanen Eksterne indholdstyper, og klik derefter på Ekstern indholdstype på båndet for at starte oprettelsen.

 5. Skift Navn og Vist navn i sektionen Oplysninger om ekstern indholdstype på siden. Sørg for, at Navn er beskrivende. Vist navn er et brugervenligt navn for ECT'en.

 6. Vælg linket Klik her for at registrere eksterne datakilder og definere handlinger for at åbne siden handlingen Designer. Skærmbillede af panelet Oplysninger om ekstern indholdstype og linket Klik her for at registrere eksterne datakilder og definere handlinger, der bruges til at oprette en BCS-forbindelse.

 7. Klik på Tilføj forbindelse for at åbne dialogboksen Valg af ekstern datakildetype.

 8. Vælg SQL Server for at få adgang til SQL Azure-databasen.

  Skærmbillede af dialogboksen Tilføj forbindelse, hvor du kan vælge en datakildetype. I dette tilfælde er typen SQL Server, der kan bruges til at oprette forbindelse til SQL Azure.

  Bemærk!: Du kan ikke bruge lokale datakilder, f.eks. .NET-type, sammen med SharePoint Online. Desuden kan du ikke bruge en lokal SQL Server-datakilde sammen med SharePoint Online.

 9. Når du vælger SQL Server, skal du angive følgende:

  • Databaseservernavn

  • Databasenavn

  • Navn

   Vigtigt!: 

   • Den URL-adresse, du kan bruge til at få adgang til databasen indeholder fuldt kvalificeret servernavnet. Hvis du har adgang til databasen via https://aaapbj1mtc.database.windows.net er fuldt kvalificeret navnet på din Server, for eksempel aaapbj1mtc.database.windows.net.

   • Hvis du logger på på et højere niveau, f.eks. administrationsportalen for Microsoft Azure, kan du se det fuldstændige servernavn. Klik på navnet på dit abonnement under Abonnementer på portalsiden. Udvid derefter dit abonnement og servernavnet under Fuldstændigt servernavn. Databasenavnene vises under hvert servernavn.

   Skærmbillede af dialogboksen SQL Server-forbindelse, hvor du kan angive navnet på din SQL Azure-databaseserver og bruge Opret forbindelse med repræsenteret brugerdefineret identitet for at angive dit Secure Store-program-id.

   Vælg Opret forbindelse med repræsenteret brugerdefineret identitet i dialogboksen SQL Server-forbindelse. Skriv derefter det Secure Store-program-id, der lagrer legitimationsoplysningerne for destinationsdatabasen, i tekstfeltet Secure Store-program-id, og klik derefter på OK.

 10. Hvis du bliver bedt om legitimationsoplysninger for at få adgang til den eksterne datakilde, skal du angive de korrekte legitimationsoplysninger for Brugernavn og Adgangskode for at få adgang til det eksterne datasystem. Klik derefter på OK for at oprette forbindelse.

  Du kan bruge fanen Datakildestifinder til at få vist en liste over tabeller, der er tilgængelige fra SQL Azure-databasen. Hvis du vil se en liste over mulige handlinger for denne tabel, skal du åbne genvejsmenuen for tabellen.

  Du kan vælge specifikke indstillinger som f.eks. Ny Læs element-handling og Ny opdateringshandling for tabellen. Du kan også nøjes med at vælge Opret alle handlinger.

  Skærmbillede, der viser Tailspintoys-databasen i SharePoint Designer. Hvis du højreklikker på tabelnavnet, vises der en ny menu, hvor du kan vælge de handlinger, der skal oprettes.

 11. Klik på Opret alle handlinger for at åbne en guide, og klik derefter på Næste.

  Læs om eventuelle problemer i ruden Fejl og advarsler på siden Egenskaber for handling. Det er vigtigt at løse de rapporterede problemer, du ser. Det kan f.eks. være, at du skal vælge et felt, der skal vises i et eksternt kontrolelement til valg af element. Hvis det er en kundetabel, kunne du vælge kundenavnet.

  Skærmbillede af dialogboksen Alle handlinger, der viser, at du har valgt at oprette alle egenskaber, der kræves for rettigheder til at oprette, læse elementer, opdatere, slette og læse lister.

  Vigtigt!: Guiden viser muligvis en advarsel, hvis der findes entydige, obligatoriske felter i destinationstabellen, f.eks. ‘KundeId’. Det gælder, hvis det angivne felt er obligatorisk og entydigt i tabellen, f.eks. en primær nøgle.

  Skærmbillede 2 af dialogboksen Alle handlinger i SharePoint Designer. Denne side viser advarsler, der forklarer indstillingerne for nøgleegenskaberne på listen.

  Bemærk!: Finde flere oplysninger om, hvordan du definerer filtre i eksterne indholdstyper, Sådan: definere filtre for ekstern elementvælger styrer .

 12. Vælg Udfør for at acceptere de handlingsegenskaber, du har konfigureret. Handlingerne vises i SharePoint Designer som en liste over handlinger for eksterne indholdstyper.

Når dette trin er fuldført, er du klar til at oprette en ekstern liste, så du kan bruge dataene fra en ekstern kilde.

Trin 4: Oprette en ekstern liste

Du kan oprette en ekstern liste vha. SharePoint Designer eller ved at tilføje en ekstern listen som en app på SharePoint Online-teamwebstedet. I denne fremgangsmåde beskrives, hvordan du opretter en ekstern liste fra teamwebstedet på SharePoint Online.

Oprette en ekstern liste vha. SharePoint Online

 1. Gå til startsiden for SharePoint Online-teamwebstedet.

 2. Klik på Indstillinger for Knappen Indstillinger for Office 365 > Tilføj en app.

 3. på siden Dine apps skal du skrive Ekstern liste i søgedialogboksen, og søg.

 4. Dobbeltklik på den eksterne liste for at åbne dialogboksen Tilføj ekstern liste.

 5. Angiv navnet på listen i feltet Navn.

 6. Gå til feltet Ekstern indholdstype, og indtast det navn, du vil bruge. Det kan være navnet på den eksterne indholdstype, du oprettede i SharePoint Designer. Du kan også klikke på databaseikonet for at søge efter navnet på en ekstern indholdstype.

 7. Klik på Opret,

Toppen af siden

Oprette en ekstern liste vha. SharePoint Designer 2010

 1. Klik på Opret lister og formularer på båndet i SharePoint Designer 2010.

  Du ser muligvis en meddelelse, der angiver, at "Når du opretter lister og formularer, skal den eksterne indholdstype gemmes". Klik på Ja for at gemme den eksterne indholdstype.

  I den dialogboksen oprettelse af lister og formularer til databasenavn kunder, Skriv et beskrivende navn til den eksterne liste i feltet Navn. Hvis du har oprettet en ECT til tabellen "Kunder" database, kan du bruge "Tailspintoys kunder" i navnet på listen.

 2. Vælg Handlingen Læs element på listen over handlinger.

 3. Angiv navnet på SQL Azure-databasen i tekstfeltet Systemforekomst.

  Dialogboksen til oprettelse af lister og formularer, hvor det er valgt at oprette en ekstern liste, hvor alle fire felter er udfyldt.

 4. Klik på OK og derefter på Gem for at oprette den eksterne liste på SharePoint Online-webstedet.

Trin 5: Give tilladelser til at administrere ECT

Når du skal afslutte konfigurationen af den eksterne liste, skal du give tilladelser til de personer, der skal bruge den. Giv tilladelser ved at følge disse trin.

 1. Gå til SharePoint Administration, og klik derefter på BCS.

 2. Vælg Administrer BDC-modeller og eksterne indholdstyper.

 3. Markér afkrydsningsfeltet ud for navnet på den ECT, du lige har oprettet, og klik derefter på Angiv objekttiladelser.

  Vigtigt!:  Du skal manuelt tildele tilladelser til at administrere den eksterne indholdstype til en SharePoint Online-administrator eller den globale administrator vha. kommandoen Angiv objekttilladelser. Hvis du ikke tildeler tilladelser, har administratorerne ikke tilladelse til at administrere den eksterne indholdstype.

  Skærmbillede af SharePoint Online Administration under BCS. Viser knappen Angiv objekttilladelser på båndet.

 4. Markér afkrydsningsfelterne for alle tilladelserne (Rediger, Udfør, Kan vælges i klienter og Angiv tilladelser), som SharePoint Online-administratoren skal bruge, i dialogboksen Angiv objekttilladelser.

  Bemærk!:  Sørg for, at mindst én bruger eller gruppe har rettighederne Angiv tilladelser. Hvis du tildeler en person denne rettighed, opretter du muligvis en BCS-forbindelse, der ikke kan administreres.

  Skærmbillede af dialogboksen Angiv objekttilladelser i SharePoint Online. Brug denne dialogboks til at angive tilladelser for en bestemt ekstern indholdstype.

 5. Vælg Overfør tilladelser til alle metoder for denne eksterne indholdstype. Dette overskriver de eksisterende tilladelser.

  Bemærk!:  Hvis du vil tilføje en gruppe, der kan bruge de eksterne lister, skal du også give gruppen rettigheden Udfør. Det giver brugerne i en gruppe mulighed for at køre en forespørgsel på den eksterne kilde og få vist resultaterne i SharePoint.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×