Oprette en disposition (gruppere) data i et regneark

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hvis du har en liste med data, du vil gruppere og summere, kan du oprette en disposition i op til otte niveauer – en for hver gruppe. På hvert af de indre niveauer, der repræsenteres med et højere tal i oversigt over symboler, vises detaljedata for det foregående ydre niveau, der repræsenteres med et lavere tal i dispositionssymbolerne. Du kan bruge en disposition til hurtigt at få vist sumrækker eller -kolonner eller til at få vist detaljerne for hver gruppe. Du kan oprette en disposition for rækker (som vist i eksemplet nedenfor), en disposition for kolonner eller en disposition for både rækker og kolonner.

Dispositionsliste
En disposition for en række salgsdata, der er grupperet efter geografisk område og måneder med flere sum- og detaljerækker vist.

1.  Klik på det tilhørende et to tre dispositionssymbol, hvis du vil vise rækkerne for et niveau.

2.  Niveau 1 indeholder de totale salg for alle detaljerækkerne.

3.  Niveau 2 indeholder de totale salg for hver måned i hver region.

4.  Niveau 3 indeholder detaljerækker – i dette eksempel række 11 til 13.

5.  Klik på dispositionssymbolerne plus og minus , hvis du vil vise eller skjule data i dispositionen.

Hvad vil du foretage dig?

Oprette en disposition for rækker

Oprette en disposition for kolonner

Vise eller skjule dispositionsdata

Tilpasse en disposition med typografier

Kopiere dispositionsdata

Skjule eller fjerne en disposition

Oprette en oversigtsrapport med et diagram

Oprette en disposition for rækker

 1. Sørg for, at hver af de datakolonner, du vil oprette en disposition for, har et navn i den første række og indeholder lignende oplysninger, og at der ikke er tomme rækker eller kolonner i området.

 2. Sørg for, at din detaljerække også har en sumrække – en subtotal. Gør et af følgende:

  Indsæt sumrækker med kommandoen Subtotal   

  • Brug kommandoen Subtotal, som indsætter funktionen SUBTOTAL umiddelbart under eller over hver gruppe med detaljerækker og automatisk opretter dispositionen. Du kan finde flere oplysninger om brugen af funktionen SUBTOTAL i Funktionen SUBTOTAL.

   Indsæt dine egne sumrækker   

  • Indsæt dine egne sumrækker med formler umiddelbart under eller over hver gruppe med detaljerækker. F.eks. skal du under (eller over) rækkerne med salgsdato for Marts og April bruge funktionen SUM til at beregne subtotalen for salg i disse måneder. I tabellen senere i dette emne vises et eksempel på dette.

 3. Angiv, om placeringen af sumrækkerne er under eller over detaljerækkerne. Klik på dialogboksstarteren Disposition i gruppen Disposition under fanen Data.
  Klik på dialogboksstarteren i gruppen Disposition

 4. Hvis dine sumrækker er over dine detaljerækker, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Sumrækker under detalje. Eller skal du lade afkrydsningsfeltet være tomt.

 5. Opret disposition for dine data. Gør ét af følgende:

  Opret en automatisk disposition for data

  1. Markér en celle i det celleområde, du vil oprette en disposition for, hvis det er nødvendigt.

  2. Klik på pilen under Gruppe i gruppen Disposition under fanen Data, og klik derefter på Autodisposition.

   Klik på pilen under Gruppe, og klik derefter på Autodisposition

  Opret en manuel disposition for data

  Vigtigt!: Det er bedst at få vist alle dataene på skærmen, når du manuelt grupperer dispositionsniveauer, for at undgå forkert gruppering af rækkerne.

  1. Opret en disposition for den ydre gruppe.

   Sådan oprettes en disposition for den ydre gruppe

   1. Markér alle de underordnede sumrækker og deres tilhørende detaljerækker.

    F.eks. i dataene nedenfor indeholder række 6 subtotalen for række 2 til 5, og række 10 indeholder subtotalen for række 7 til 9, og række 11 indeholder hovedtotalen. Hvis alle detaljedata for række 11 skal grupperes, skal række 2 til 10 markeres.

     

    A

    B

    C

    1

    Region

    Måned

    Salg

    2

    Øst

    Marts

    $ 9.647

    3

    Øst

    Marts

    $ 4.101

    4

    Øst

    Marts

    $ 7.115

    5

    Øst

    Marts

    $ 2.957

    6

    Øst

    Marts Total

    $ 23.820

    7

    Øst

    April

    $ 4.257

    8

    Øst

    April

    $ 1.829

    9

    Øst

    April

    $ 6.550

    10

    Øst

    April Total

    $ 12.636

    11

    Øst Total

    $ 36.456

    Vigtigt!: Du skal ikke medtage sumkolonnen (række 11) i det markerede.

   2. På fanen Data i gruppen Disposition skal du klikke på Gruppe og Rækker samt på OK.

    Klik på Rækker, og klik derefter på OK

    Dispositionssymbolerne vises på skærmen ved siden af gruppen.

  2. Du kan eventuelt vælge at oprette en disposition for en indre, indlejret gruppe – detaljerækker for et bestemt udvalg af dine data.

   Sådan oprettes en disposition for de indre, indlejrede grupper (grupper af detaljerækker)

   1. For hver indre indlejret gruppe skal du markere detaljerækkerne, der støder op til rækken, der indeholder sumrækken.

    Hvis du i nedenstående eksempel vil gruppere række 2 til 5, som har en sumrække i række 6, skal du markere række 2 til 5. Hvis det er række 7 til 9, som har en sumrække i række 10, der skal grupperes, skal række 7 til 9 markeres.

     

    A

    B

    C

    1

    Region

    Måned

    Salg

    2

    Øst

    Marts

    $ 9.647

    3

    Øst

    Marts

    $ 4.101

    4

    Øst

    Marts

    $ 7.115

    5

    Øst

    Marts

    $ 2.957

    6

    Øst

    Marts Total

    $ 23.820

    7

    Øst

    April

    $ 4.257

    8

    Øst

    April

    $ 1.829

    9

    Øst

    April

    $ 6.550

    10

    Øst

    April Total

    $ 12.636

    11

    Øst Total

    $ 36.456

    Vigtigt!: Du skal ikke medtage sumrækken i det markerede.

   2. Klik på Gruppe i gruppen Disposition under fanen Ark.

    Klik på Gruppér under fanen Data

    Dispositionssymbolerne vises på skærmen ved siden af gruppen.

   3. Fortsæt med at markere og gruppere indre rækker, indtil du har oprettet alle de niveauer, der skal anvendes i dispositionen.

   4. Hvis du vil opdele gruppen af rækker, skal du markere rækkerne og klikke på Opdel gruppe i gruppen Disposition under fanen Data.

    Du kan også fjerne gruppeopdelinger i dispositionen uden at fjerne hele dispositionen. Hold Skift nede, mens du klikker på Plusboks eller Minusfelt for gruppen. Derefter skal du på fanen Data i gruppen Disposition klikke på Fjern gruppe.

    Vigtigt!: Hvis du opdeler en gruppe i en disposition, mens detaljerede data er skjult, vil detaljerækkerne muligvis forblive skjult. Hvis du vil have vist dataene, skal du trække hen over de synlige rækkenumre ved siden af de skjulte rækker. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Startside, peg på Skjul og vis, og klik derefter på Vis rækker.

Toppen af siden

Oprette en disposition for kolonner

 1. Sørg for, at hver af de datarækker, du vil oprette en disposition for, har et navn i den første kolonne og indeholder lignende oplysninger, og at der ikke er tomme rækker eller kolonner i området.

 2. Indsæt dine egne sumkolonner med formler umiddelbart til højre eller venstre for hver gruppe med detaljekolonner. I tabellen i trin 4 vises et eksempel.

  Bemærk!: Hvis du vil oprette en disposition for kolonner, skal der være sumkolonner, der indeholder formler, som har referencer til celler i hver af detaljekolonnerne for gruppen.

 3. Angiv, om placeringen af sumkolonnen er til højre eller venstre for detaljekolonnerne. Klik på dialogboksstarteren Disposition i gruppen Disposition under fanen Data.

  Sådan angives placeringen af sumkolonnen

  1. Klik på dialogboksstarteren Disposition i gruppen Disposition på fanen Data.

   Klik på dialogboksstarteren i gruppen Disposition

  2. Hvis du vil angive en sumkolonne til venstre for detaljekolonnen, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Sumkolonner til højre for detalje. Markér afkrydsningsfeltet Sumkolonner til højre for detalje for at angive en sumkolonne til højre for detaljekolonnen.

  3. Klik på OK.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at oprette en disposition for dataene:

  Opret en automatisk disposition for data

  1. Markér en celle i området.

  2. Klik på pilen under Gruppe i gruppen Disposition under fanen Data, og klik på Autodisposition.

  Opret en manuel disposition for data

  Vigtigt!: Det er bedst at få vist alle dataene på skærmen, når du manuelt grupperer dispositionsniveauer, for at undgå forkert gruppering af kolonnerne.

  1. Opret en disposition for den ydre gruppe.

   Sådan oprettes en disposition for den ydre gruppe (alle kolonnerne med undtagelse af sluttotalen)

   1. Markér alle de underordnede sumkolonner samt deres tilhørende detaljedata.

    I eksemplet nedenfor indeholder kolonne E subtotalerne for kolonne B til D, og kolonne I indeholder subtotalerne for kolonne F til H, og kolonne J indeholder hovedtotalen. Hvis alle detaljedata for kolonne J skal grupperes, skal kolonne B til I markeres.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    J

    1

    Regn

    Jan

    Feb

    Mar

    K1

    Apr

    Maj

    Jun

    K2

    H1

    2

    Øst

    371

    504

    880

    1.755

    186

    653

    229

    1.068

    2.823

    3

    Vest

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1.557

    2.077

    4

    Nord

    447

    469

    429

    1.345

    579

    180

    367

    1.126

    2.471

    5

    Syd

    281

    511

    410

    1.202

    124

    750

    200

    1.074

    2.276

    Vigtigt!: Du skal ikke medtage gruppens sumrække (sluttotalerne) i det markerede.

   2. Klik på Gruppe i gruppen Disposition under fanen Ark.

    Klik på Gruppér under fanen Data

    Dispositionssymbolerne vises på skærmen ved siden af gruppen.

  2. Opret evt. en disposition for en indre indlejret gruppe (individuelle grupper af detaljekolonner).

   Sådan oprettes en disposition for den indre, indlejrede gruppe (grupper af detaljekolonner)

   1. For hver indre indlejret gruppe skal du markere detaljekolonnerne, der støder op til kolonnen, der indeholder sumkolonnen.

    Hvis du i nedenstående eksempel vil gruppere kolonne B til D, som har en sumkolonne i kolonne E, skal du markere kolonne B til D. Hvis det er kolonne 7 til 9, som har en sumkolonne i kolonne I, der skal grupperes, skal kolonne F til H markeres.

     

    A

    B

    C

    D

    E

    F

    G

    H

    I

    J

    1

    Regn

    Jan

    Feb

    Mar

    K1

    Apr

    Maj

    Jun

    K2

    H1

    2

    Øst

    371

    504

    880

    1.755

    186

    653

    229

    1.068

    2.823

    3

    Vest

    192

    185

    143

    520

    773

    419

    365

    1.557

    2.077

    4

    Nord

    447

    469

    429

    1.345

    579

    180

    367

    1.126

    2.471

    5

    Syd

    281

    511

    410

    1.202

    124

    750

    200

    1.074

    2.276

    Vigtigt!: Du skal ikke medtage gruppens sumkolonne i det markerede.

   2. Klik på Gruppe i gruppen Disposition under fanen Data.

    Klik på Gruppér under fanen Data

    Dispositionssymbolerne vises på skærmen ved siden af gruppen.

 5. Fortsæt med at markere og gruppere indre kolonner, indtil du har oprettet alle de niveauer, der skal anvendes i dispositionen.

 6. Hvis du vil opdele gruppen af kolonner, skal du markere kolonnerne og klikke på Opdel gruppe i gruppen Disposition under fanen Data.

Klik på Opdel gruppe på fanen Data

Du kan også opdele grupper af sektioner i dispositionen uden at fjerne hele dispositionen. Hold Skift nede mens du klikker på Plusboks eller Minusfelt for gruppen. Derefter skal du klikke på Opdel gruppe i gruppen Disposition under fanen Data.

Hvis du opdeler en gruppe i en disposition, mens detaljerede data er skjult, vil detaljekolonnerne muligvis forblive skjult. Hvis du vil have vist dataene, skal du trække hen over de synlige kolonnenumre ved siden af de skjulte kolonner. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Hjem, peg på Skjul og vis, og klik derefter på Vis kolonner.

Toppen af siden

Vis eller skjul dispositionsdata

 1. Hvis du ikke kan se dispositionssymbolerne et to tre , plus og minus , skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade og derefter på Excel-indstillinger (Excel 2007) eller på fanen Filer (andre versioner). Derefter skal du klikke på Indstillinger og kategorien Avanceret og så vælge regnearket under afsnittet Visningsindstillinger for dette regneark og endelig markere afkrydsningsfeltet Vis dispositionssymboler, hvis der er anvendt en disposition.

 2. Klik på OK.

 3. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  Vise eller skjule detaljedata for en gruppe   

  • Klik på plus for en gruppe for at få vist detaljer i den.

  • Klik på minus for en gruppe for at skjule detaljer i den.

   Udvide eller skjule en disposition på et bestemt niveau   

  • Klik på nummeret på det ønskede niveau i dispositionssymbolerne et to tre . Detaljer på de lavere niveauer skjules derefter.

   Hvis en disposition f.eks. har fire niveauer, kan du skjule det fjerde niveau, mens de øvrige niveauer vises, ved at klikke på tre .

   Vise eller skjule alle dispositionsdetaljedata   

  • Klik på det laveste niveau i dispositionssymbolerne et to tre for at få vist alle detaljer. Hvis der f.eks. er tre niveauer, skal du klikke på tre .

  • Klik på en for at skjule alle detaljer.

Toppen af siden

Tilpas en disposition med typografier

Til rækker i dispositioner anvender Microsoft Excel typografier som Rækkeniveau_1 og Rækkeniveau_2, og der anvendes typografier som Kolonneniveau_1 og Kolonneniveau_2 til kolonner i dispositioner. Disse typografier bruger fed, kursiv og andre tekstformater til at skelne mellem sumrækkerne og -kolonnerne i dataene. Du kan ændre disse typografiers definitioner for at tilpasse udseendet af dispositionen. Du kan anvende typografier i en disposition, enten når du opretter den eller bagefter.

Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

Automatisk anvende en typografi på en sumrække eller -kolonne   

 1. Klik på dialogboksstarteren Disposition i gruppen Disposition under fanen Data.

  Klik på dialogboksstarteren i gruppen Disposition

 2. Markér afkrydsningsfeltet Automatisk typografi.

Anvende en typografi på en eksisterende sumrække eller -kolonne   

 1. Markér de celler, du vil anvende dispositionstypografier på.

 2. Klik på dialogboksstarteren Disposition i gruppen Disposition under fanen Data.

  Klik på dialogboksstarteren i gruppen Disposition

 3. Markér afkrydsningsfeltet Automatisk typografi.

 4. Klik på Anvend typografier.

Du kan også anvende autoformater til at formatere dispositionsdata.

Toppen af siden

Kopiér dispositionsdata

 1. Hvis du ikke kan se dispositionssymbolerne et to tre , plus og minus , skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade og derefter på Excel-indstillinger (Excel 2007) eller på fanen Filer (andre versioner). Derefter skal du klikke på Indstillinger og på kategorien Avanceret samt vælge regnearket under sektionen Visningsindstillinger for dette regneark og endelig markere afkrydsningsfeltet Vis dispositionssymboler, hvis der er anvendt en disposition.

 2. Brug dispositionssymboler et to tre , minus og plus til at skjule de detaljerede data, du ikke ønsker skal kopieres.

  Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Vis eller skjul dispositionsdata.

 3. Markér området af sumrækker.

 4. Klik på Find og vælg i gruppen Redigering under fanen Startside, og klik derefter på Gå til.

  Klik på Find og vælg, og klik derefter på Gå til

 5. Klik på Gå til speciel.

 6. Klik på Kun synlige celler.

 7. Klik på OK, og kopiér derefter dataene.

Toppen af siden

Skjule eller fjerne en disposition

Bemærk!: Der slettes ingen data, når du skjuler eller fjerner en disposition.

Skjule en disposition

 • (Excel 2007) Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade og derefter på Excel-indstillinger ELLER på fanen Filer (andre versioner). Klik derefter på Indstillinger og på kategorien Avanceret. Derefter skal du under sektionen Visningsindstillinger for dette regneark vælge det regneark, som indeholder den disposition, du ønsker at skjule, og endelig fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Vis dispositionssymboler, hvis der er anvendt en disposition.

Fjerne en disposition

 1. Klik på regnearket.

 2. På fanen Data i gruppen Disposition skal du klikke på Opdel grupper og på Ryd disposition.

  Klik på Opdel gruppe, og klik derefter på Ryd disposition

  Vigtigt!: Hvis du fjerner en disposition, mens detaljerede data er skjult, vil detaljerækkerne eller -kolonnerne muligvis forblive skjult. Hvis du vil have vist dataene, skal du trække hen over de synlige række- og kolonneoverskrifter ved siden af de skjulte rækker og kolonner. Klik på Formatér i gruppen Celler under fanen Startside, peg på Skjul og vis, og klik derefter på Vis rækker elle Skjul kolonner.

Toppen af siden

Oprette en oversigtsrapport med et diagram

Forestil dig, at du vil oprette en oversigtsrapport, som kun viser totaler og et diagram med disse totaler. Generelt kan du benytte en af følgende fremgangsmåder:

 1. Oprette en oversigtsrapport

  1. Opret en disposition for dataene.

   Yderligere oplysninger finder du i afsnittene Oprette en disposition for rækker og Oprette en disposition for kolonner.

  2. Du kan skjule detaljerne ved at klikke på dispositionssymbolerne et to tre , plus og minus for kun at vise totalerne som vist i følgende eksempel på en rækkedisposition.

   Liste med disposition, der kun viser totalrækker

  3. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Vis eller skjul dispositionsdata.

 2. Oprette et diagram i en oversigtsrapport

  1. Markér de sumdata, du vil vise i et diagram.

   Hvis du f.eks. kun vil oprette et diagram med totalerne for Henriksen og Ibsen og ikke hovedtotalerne, skal du markere cellerne A1 til og med C11 som vist i ovenstående eksempel.

  2. Opret diagrammet. Klik f.eks. på Anbefalede diagrammer i gruppen Diagrammer under fanen Indsæt, eller vælg en anden diagramtype.

   Hvis du bruger guiden Diagram til at oprette diagrammet, vil det ligne eksemplet.

   Diagram oprettet på baggrund af subtotaldata

   Hvis du viser eller skjuler detaljer i dispositionen, vil diagrammet blive opdateret, så det også viser eller skjuler dataene.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×