Oprette en brugerdefineret båndet i Access

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Båndet – strimmel øverst i programvinduet, der indeholder grupper af kommandoer – er en komponent i Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet). Brugergrænsefladen Office Fluent indeholder en enkelt startside til kommandoer i Access.

Når du begynder at opbygge mere avancerede programmer med Access, kan du beslutter, at du vil tilpasse Office Fluent-båndet for at gøre det nemmere at bruge et program. For eksempel kan du skjule nogle eller alle af standard faner, så brugerne kan ikke bruge visse kommandoer, og du kan oprette nye, brugerdefinerede faner, der indeholder kun de kommandoer, du vil være tilgængelige.

I alle Microsoft Office-programmer, der bruger Brugergrænsefladen Office Fluent, kan du bruge Extensible Markup Language (XML) til at tilpasse båndet. Et grundlæggende kendskab til XML er derfor nyttige. I denne artikel omhandler ikke XML-begreber, men giver du med en grundlæggende båndet tilpasning procedure og nogle eksempel XML, som du kan ændre efter dine behov.

I denne artikel fokuserer på, hvordan du opretter dine egne brugerdefinerede bånd ved hjælp af XML. Hvis du vil bruge de indbyggede værktøjer til at ændre de eksisterende bånd, under tilpasse båndet i Office.

Hvad vil du foretage dig?

Forstå teknikker til tilpasning af båndet

Oprette og anvende et brugerdefineret bånd

Gendan standard båndet

Forstå XML-eksempel

Forstå teknikker til tilpasning af båndet

I Access, kan du tilpasse båndet ved at oprette tilpasning XML og derefter tilføje kode eller angive Databaseegenskaber, Fortæl adgang til at bruge XML, når der oprettes på båndet. Du kan bruge XML til at skjule eksisterende faner og føje nye faner, kommandoen grupper og kommandoer. Fremgangsmåderne i denne artikel viser dig, hvordan du føjer kommandoer, der er indbygget Access (såsom at finde, sortere, og Gem) og hvordan du føjer kommandoer, der kører Access makroer, du skrev dig selv.

Der findes flere steder, som du kan gemme XML i, men en af de nemmeste metoder er at gemme den i et systemtabel i den aktuelle database. Processen omfatter oprettelse af en systemtabel med navnet USysRibbons, føje din båndet XML til den og derefter angive om brugerdefinerede bånd vises for databasen som helhed eller for en bestemt formular eller rapport. Du kan definere flere brugerdefinerede bånd – et til hele programmet og yderligere bånd for individuelle formularer eller rapporter i databasen.

Oprette og anvende et brugerdefineret bånd

De følgende afsnit får du trinvise vejledninger til at oprette og anvende et brugerdefineret bånd.

Inden du går i gang

Vis systemtabeller i navigationsruden    Som standard vises systemtabeller ikke i navigationsruden, så du skal først ændre en indstilling i dialogboksen Navigationsindstillinger, så du kan se tabellen USysRibbons , når du har oprettet den. Benyt følgende fremgangsmåde:

 1. Åbn databasen i Access, skal du højreklikke på navigationslinjen øverst i navigationsruden, og klik derefter på Navigationsindstillinger i genvejsmenuen.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Vis System-objekter i dialogboksen Navigationsindstillinger under Indstillinger for visning, og klik derefter på OK.

  Access system-tabeller vises i navigationsruden.

Aktivere visningen af tilføjelsesprogrammet bruger interface fejlmeddelelser    Fejlmeddelelser er et værdifuldt kilde til oplysninger, når du opretter og fejlfinding i forbindelse med tilpasning af bånd XML, så det er en god ide at gøre adgangen få dem vist. Benyt følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på filer > Indstillinger. Bemærk, at hvis du bruger Access 2007, klik på Microsoft Office-knappen > Access-indstillinger.

 2. Klik på klientindstillinger. Bemærk, at hvis du bruger Access 2007, klik på Avanceret.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Vis tilføjelsesprogrammet fejl grænseflade under Generelt, og klik derefter på OK.

Oprette tabellen USysRibbons system

Brug denne procedure til at oprette tabellen USysRibbons system. Senere, skal du bruge denne tabel til at gemme dine tilpasse båndet XML.

 1. Klik på Tabeldesign i gruppen tabeller under fanen Opret.

 2. Tilføj følgende felter i tabellen. Sørg for at skrive navnene på nøjagtigt som vist.

  Feltnavn

  Type

  Feltstørrelse

  Id

  Autonummerering

  Langt heltal

  RibbonName

  Tekst

  255

  RibbonXml

  Notat

 3. Hvis du vil, kan du føje flere felter til denne tabel, som et kommentarfelt til at beskrive funktionen XML-båndet.

 4. Vælg id- feltet. Klik på Primærnøgle i gruppen Funktioner under fanen Design.

 5. Klik på GemVærktøjslinjen Hurtig adgang, eller tryk på CTRL + S. navn, den nye tabel USysRibbons.

Føje tilpasse båndet XML til tabellen USysRibbons

Antag, at du vil forhindre, at brugerne af din database ved hjælp af værktøjerne under fanen Opret med henblik på dette eksempel. Desuden, du vil oprette en ny fane, der kaldes En brugerdefineret fane med lige kommandoen Sæt ind på det, som vist i nedenstående illustration.

Brugerdefineret båndfane

XML-filen i følgende procedure opretter denne konfiguration.

 1. Højreklik på tabellen USysRibbons i navigationsruden, og klik derefter på Dataarkvisning i genvejsmenuen.

 2. Tilføj følgende data til tabellen. Du kan kopiere XML-eksemplet fra denne artikel og sætte det direkte ind i tabellen.

  Id

  RibbonName

  RibbonXML

  (Autonummerering)

  Fanen Mine

  <customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
  /office/2006/01/customui">
  <ribbon startFromScratch="false">
  <tabs>
  <tab idMso="TabCreate" visible="false" />
  <tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
  <group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
  <control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
  </group>
  </tab>
  </tabs>
  </ribbon>
  </customUI>
 3. Denne XML først får adgang ikke til "start forfra" – det vil sige, den angiver, at Access skal vise båndet standardfanerne. Det fortæller derefter Access til at skjule kun én af standardfanerne (fanen Opret ). Til sidst skal der oprettes en ny fane på båndet med navnet "A brugerdefineret under fanen" tilføjer en kommandogruppe med navnet "A brugerdefineret gruppe" til fanen, og tilføjer kommandoen Sæt ind i gruppen. I afsnittet forstå XML-eksempelkan finde flere oplysninger om dette eksempel og hvordan du kan tilpasse den efter dine behov.

 4. Luk tabellen USysRibbons, og Luk og genåbn databasen.

Anvende brugerdefinerede båndet

Nu, hvor den brugerdefinerede båndet XML-kode, der er gemt i en tabel, kan du gøre et af følgende, afhængigt af om du vil anvende på båndet for hele databasen eller til en bestemt formular eller rapport.

 • Anvende brugerdefinerede bånd for hele databasen   

  1. Klik på filer > Indstillinger. Bemærk, at hvis du bruger Access 2007, klik på Microsoft Office-knappen > Access-indstillinger.

  2. Klik på Aktuel Database, og vælg derefter Båndnavn på listen under båndet og indstillinger for værktøjslinjer, og klik derefter på båndet, du vil – i dette tilfælde Mine fanen.

  3. Klik på OK.

 • Anvende brugerdefinerede båndet til en bestemt formular eller rapport   

  1. Højreklik på den formular eller rapport, du vil anvende brugerdefineret båndet til i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

  2. Hvis egenskabsarket ikke allerede vises, skal du trykke på F4 for at vise det.

  3. Sørg for, at objekttypen (formularen eller rapporten ) er markeret på listen øverst i egenskabsarket under markeringstype.

  4. På fanen andet på egenskabsarket, skal du klikke på listen Navn på båndet, og klik derefter på båndet, du vil have vist, når du åbner formularen eller rapporten (i dette tilfælde Mine fanen ).

  5. Gå til værktøjslinjen Hurtig adgang, klik på Gem eller tryk på CTRL+S.

  6. Luk formularen eller rapporten, og dobbeltklik på den i navigationsruden for at åbne den igen.

   Der vises på båndet, du har valgt.

Når du har bekræftet, at din brugerdefinerede bånd fungerer korrekt, kan du skjule systemtabellerne igen ved at gøre følgende:

 1. Højreklik på navigationslinjen øverst i navigationsruden, og klik derefter på Navigationsindstillinger i genvejsmenuen.

 2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Vis System-objekter i dialogboksen Navigationsindstillinger under Indstillinger for visning, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Gendan standard båndet

For at stoppe med at bruge et brugerdefineret bånd og Gendan standard båndet skal du bruge en af følgende fremgangsmåder, afhængigt af om brugerdefinerede båndet der bruges af hele programmet eller af en bestemt formular eller rapport.

Gendan standard programmet niveau båndet

 1. Klik på filer > Indstillinger. Bemærk, at hvis du bruger Access 2007, klik på Microsoft Office-knappen > Access-indstillinger.

 2. Klik på Aktuel Database, og slet derefter under båndet og indstillinger for værktøjslinjer skal indholdet af feltet Navn på båndet.

 3. Luk og genåbn databasen.

Access viser dens standard faner på båndet. Båndet XML forbliver i tabellen USysRibbons, indtil du har slettet den, så hvis du vil genaktivere brugerdefinerede båndet, kan du gøre det ved at angive indstillingen Båndnavn tilbage til værdien, der indeholdt det tidligere.

Gendanne standard båndet for en formular eller rapport

 1. Åbn den formular eller rapport i designvisning.

 2. Hvis egenskabsarket ikke allerede vises, skal du trykke på F4 for at vise det.

 3. Sørg for, at objekttypen (formularen eller rapporten ) er markeret på listen øverst i egenskabsarket under markeringstype.

 4. Slette indholdet i egenskabsfeltet Båndnavnandre under fanen i egenskabsarket.

 5. Gemme, lukke og derefter åbne dem igen formularen eller rapporten.

Båndet XML forbliver i tabellen USysRibbons, indtil du har slettet den, så hvis du vil genaktivere brugerdefinerede båndet, kan du gøre det ved at indstille værdien i egenskaben Båndnavn tilbage til værdien, der indeholdt det tidligere.

Toppen af siden

Forstå XML-eksempel

Her er den XML-eksempel, der blev brugt tidligere i denne artikel og en illustration af den oprettet brugerdefinerede båndet.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Brugerdefineret båndfane

I dette eksempel angiver den anden linje i XML attributten startFromScratch til Falsk. Indstiller værdien til falsk sikrer, at Access opretholder alle de eksisterende faner og føjer eventuelle nye faner til højre for de eksisterende. Angivelse af denne attribut til Sand fjerner alle de eksisterende faner og viser kun de filer, du opretter i din XML. Du kan skjule enkelte faner, selvom du angiver egenskaben startFromScratch til False. Dette fremgår af den fjerde linje i XML, som skjuler indbyggede under fanen Opret. De resterende linjer oprette en brugerdefineret fane og en brugerdefineret gruppe og derefter tilføje den indbyggede kommandoen Indsæt i gruppen ved hjælp af følgende linje i XML.

<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>

Tilføj flere grupper eller kontrolelementer til din brugerdefinerede bånd    Du kan tilføje flere grupper og objekter til båndet ved at tilføje lignende linjer af XML og ændre forskellige idMso og etiket værdier. For eksempel for at oprette et kontrolelement, der eksporterer til Excel, det aktuelt markerede objekt bruge følgende XML.

<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>

Indsætte ny linje med XML for at føje den til den samme gruppe som kommandoen Sæt ind, umiddelbart før eller efter den linje, der opretter kommandoen Sæt ind. Hvis du vil oprette en ny gruppe, kan du kopiere, indsætte og redigere den XML, der opretter En brugerdefineret gruppe gruppen ovenfor. I følgende eksempel demonstrerer den XML, der lægger de to kontrolelementer til den brugerdefinerede gruppe.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Denne XML tilføjer en anden gruppe til En brugerdefineret fane. Som vist i nedenstående illustration, den nye gruppe indeholder to kontrolelementer – en, der starter en importhandlingen fra Excel, og en, der starter en eksporten til Excel.

Brugerdefineret båndfane med to grupper

Bemærk!: Hver gruppe-id og -id under fanen værdi i en brugerdefineret båndet skal være entydigt.

Få mere at vide idMso værdien af en kommando    Du kan få idMso værdien af en indbygget kommando, ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Klik på filer > Indstillinger. Bemærk, at hvis du bruger Access 2007, klik på Microsoft Office-knappen > Access-indstillinger.

 2. Klik på Tilpas båndet eller værktøjslinjen Hurtig adgang. Bemærk, at hvis du bruger Access 2007, skal du klikke på Tilpas.

 3. Flyt markøren hen over det element, du vil have oplysninger om. Access viser kontrolelementets idMso værdi i et skærmtip, i parenteser.

Tilføj en kommando til at køre en Access-makro    Du kan føje endnu mere fleksible til brugerdefineret båndet ved at tilføje kommandoer, der kører Access makroer. Antag, at du har oprettet en makro med navnet MinMakro. Hvis du vil tilføje en kommando på båndet, der kører makroen, skal du tilføje følgende linje til din XML.

<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>

Indsætte ny linje med XML for at føje den til den samme gruppe som kommandoen Sæt ind i det tidligere eksempel, umiddelbart før eller efter den linje, der opretter kommandoen Sæt ind. I følgende eksempel demonstrerer XML, der tilføjer kommandoen.

<customUI xmlns="http://schemas.microsoft.com
/office/2006/01/customui">
<ribbon startFromScratch="false">
<tabs>
<tab idMso="TabCreate" visible="false" />
<tab id="dbCustomTab" label="A Custom Tab" visible="true">
<group id="dbCustomGroup" label="A Custom Group">
<control idMso="Paste" label="Built-in Paste" enabled="true"/>
<button id="RunMyMacro" label="Run My Macro" onAction="MyMacro"/>
</group>
<group id="dbCustomGroup2" label="Another Custom Group">
<control idMso="ImportExcel" label="Import from Excel" enabled="true"/>
<control idMso="ExportExcel" label="Export to Excel" enabled="true"/>
</group>
</tab>
</tabs>
</ribbon>
</customUI>

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×