Oprette en 3D-reference til det samme celleområde i flere regneark

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

En reference, der refererer til den samme celle eller det samme område i flere ark, kaldes en 3D-reference. Det er nemt og praktisk at bruge en 3D-reference til at referere til flere regneark, som følger det samme mønster og indeholder den samme datatype, f.eks. når du konsoliderer budgetdata fra forskellige afdelinger i organisationen.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide om en 3D-reference

Få mere at vide, hvordan 3D-referencer ændres, når du flytter, kopiere, indsætte eller slette regneark

Oprette en 3D-reference

Oprette et navn til en 3D-reference

Få mere at vide om en 3D-reference

Du kan bruge en 3D-reference til at summere budgettildelinger mellem tre afdelinger, Salg, HR og Marketing, på hver sit regneark ved at bruge følgende 3D-reference:

=SUM(Sales:Marketing!B3)

Du kan tilmed tilføje et andet regneark og derefter flytte det ind i det område, som din formel refererer til. Hvis du vil føje en reference til cellen B3 i regnearket Faciliteter, skal du f.eks. flytte regnearket Faciliteter mellem regnearkene Salg og HR som vist i følgende eksempel.

Indsætte et andet regneark i en konsolidering

Da din formel indeholder en 3D-reference til en række regnearksnavne, Salg:Marketing!B3, medtages alle regneark i området i den nye beregning.

Toppen af siden

Få mere at vide om, hvordan 3D-referencer ændres, når du flytter, kopierer, indsætter eller sletter regneark

Nedenstående eksempler viser, hvad der sker, når du indsætter, kopierer, sletter eller flytter regneark, som er indeholdt i en 3D-reference. Formlen til sammenlægning af cellerne A2 til A5 i regneark 2-6 [=SUM(Ark2:Ark6!A2:A5)] benyttes i eksemplerne.

Indsætte eller kopiere     Hvis du indsætter eller kopierer et regneark mellem Ark2 og Ark6 (det første og sidste i dette eksempel), medtages værdierne i de tilføjede ark i beregningen.

Slette     Hvis du sletter regneark mellem Ark2 og Ark6, fjernes værdierne i de pågældende ark fra beregningen.

Flytte     Hvis du flytter regneark fra placeringer mellem Ark2 og Ark6 til et sted uden for det regnearksområde, der refereres til, fjernes værdierne i de pågældende ark fra beregningen.

Flytte første eller sidste ark     Hvis du flytter Ark2 eller Ark6 til et andet sted i den samme projektmappe, justeres beregningen, så de nye regneark mellem dem også medtages, medmindre du bytter om på første og sidste ark i projektmappen. Hvis du bytter om på første og sidste ark, ændrer 3D-referencen det første eller sidste regneark. Lad os f.eks. antage, at du har en reference til Ark2:Ark6: Hvis du flytter Ark2 til en placering efter Ark6 i projektmappen, peger formlen på Ark3:Ark6. Hvis du flytter Ark6 til en placering før Ark2, justeres formlen, så den peger på Ark2:Ark5.

Slette første eller sidste ark     Hvis du sletter Ark2 eller Ark6, fjernes værdierne i det pågældende regneark fra beregningen.

Toppen af siden

Oprette en 3D-reference

 1. Klik på cellen, hvor funktionen skal indsættes.

 2. Skriv et lighedstegn (=), angiv funktionens navn, og skriv derefter en venstre parentes.

  Du kan bruge følgende funktioner i en 3D-reference:

Funktion

Beskrivelse

MIDDEL

Beregner gennemsnittet (middelværdien) af tal.

MIDDELV

Beregner gennemsnittet (middelværdien) af tal og medtager tekst og logiske værdier.

TÆL

Tæller celler, der indeholder tal.

TÆLV

Tæller celler, der ikke er tomme.

HARMIDDELVÆRDI

Returnerer det harmoniske gennemsnit af et datasæt med positive tal: den reciprokke værdi af middelværdien af reciprokke værdier.

TOPSTEJL

Returnerer kurtosisværdien af et datasæt.

STORE

Returnerer den k'te største værdi i datasættet, f.eks. det femte største tal.

MAKS

Finder den største værdi i et sæt af værdier.

MAKSV

Finder den største værdi i et sæt af værdier og medtager tekst og logiske værdier.

MEDIAN

Returnerer medianen eller tallet i midten af sættet af givne tal.

MIN

Finder den mindste værdi i et sæt af værdier.

MINV

Finder den mindste værdi i et sæt af værdier og medtager tekst og logiske værdier.

FRAKTIL

Returnerer den k'te fraktil for datasættet, hvor k er i området 0..1. Er medtaget for at opnå kompatibilitet med tidligere versioner af Excel.

FRAKTIL. UNDTAGEN

Returnerer den k'te fraktil for datasættet, hvor k er i området 0..1, begge eksklusive.

FRAKTIL. INC.

Returnerer den k'te fraktil for datasættet, hvor k er i området 0..1, begge inklusive.

PROCENTPLADS

Returnerer rangen for en værdi i et datasæt som en procentdel (0..1) for datasættet. Er medtaget for at opnå kompatibilitet med tidligere versioner af Excel.

PROCENTPLADS. UNDTAGEN

Returnerer rangen for en værdi i et datasæt som en procentdel (0..1, begge eksklusive) for datasættet.

PROCENTPLADS. INC.

Returnerer rangen for en værdi i et datasæt som en procentdel (0..1, begge inklusive) for datasættet.

KVARTIL

Returnerer kvartilen for et datasæt baseret på fraktilværdien fra 0..1. Er medtaget for at opnå kompatibilitet med tidligere versioner af Excel.

KVARTIL. UNDTAGEN

Returnerer kvartilen for et datasæt baseret på fraktilværdien fra 0..1, eksklusiv.

KVARTIL. INC.

Returnerer kvartilen for et datasæt baseret på fraktilværdien fra 0..1, begge inklusive.

PRODUKT

Multiplicerer tal.

PLADS

Returnerer et tals plads på en liste med tal: dets størrelse i forhold til andre værdier på listen. Er medtaget for at opnå kompatibilitet med tidligere versioner af Excel.

RANG. EQ

Returnerer et tals plads på en liste med tal: dets størrelse i forhold til andre værdier på listen.

RANG. AVG

Returnerer et tals plads på en liste med tal: dets størrelse i forhold til andre værdier på listen.

VRIDE

Returnerer skævheden for en stokastisk variabel.

LILLE

Returnerer den k'te mindste værdi i datasættet.

STDAFV. S

Beregner standardafvigelsen på basis af en stikprøve.

STDAFV. P

Beregner standardafvigelsen for en hel population.

STDAFVV

Beregner standardafvigelsen på basis af en stikprøve og medtager tekst og logiske værdier.

STDAFVPV

Beregner standardafvigelsen for en hel population og medtager tekst og logiske værdier.

TRIMMIDDELVÆRDI

Returnerer det trimmede gennemsnit for datasættet.

SUM

Lægger tal sammen.

VAR. S

Beregner variansen baseret på en prøve.

VAR. P

Beregner variansen for en hel population.

VARIANSV

Estimerer variansen på basis af en stikprøve og medtager tekst og logiske værdier.

VARIANSPV

Beregner variansen for en hel population og medtager tekst og logiske værdier.

 1. Klik på fanen til det første regneark, der skal refereres til.

 2. Hold SKIFT nede, mens du klikker på fanen til det sidste regneark, der skal refereres til.

 3. Marker den celle eller det celleområde, der skal refereres til.

 4. Indtast resten af formlen, og tryk derefter på ENTER.

Toppen af siden

Oprette et navn til en 3D-reference

 1. Klik på Definer navn i gruppen Definerede navne under fanen Formler.

 2. Indtast det navn, du vil bruge til referencen, i boksen Navn i dialogboksen Nyt navn. Navne kan fylde op til 255 tegn.

 3. Marker lighedstegnet (=) og referencen i boksen Refererer til, og tryk derefter på TILBAGE.

 4. Klik på fanen til det første regneark, der skal refereres til.

 5. Hold SKIFT nede, mens du klikker på fanen til det sidste regneark, der skal refereres til.

 6. Marker den celle eller det celleområde, der skal refereres til.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×