Oprette en 3D-reference til det samme celleområde i flere regneark

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

En reference, der refererer til den samme celle eller område på flere ark, kaldes en 3D-reference. En 3D-reference er nyttig og praktisk måde at referere til flere regneark, der følger efter det samme mønster og celler i hvert regneark, indeholder den samme type data, som når du konsoliderer budgetdata fra forskellige afdelinger i organisationen.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide om et 3D-refererence

Få mere at vide om, hvordan 3D-referencer ændres, når du flytter, kopierer, indsætter eller sletter regneark

Oprette en 3D-reference

Oprette et navn til en 3D-reference

Få mere at vide om et 3D-refererence

Du kan bruge en 3D-reference til at tilføje budgetfordelinger mellem tre afdelinger, salg, HR og marketing, hver i et andet regneark ved hjælp af følgende 3D-reference:

=SUM(Sales:Marketing!B3)

Du kan endda tilføje et andet regneark og derefter flytte det til det område, som formlen refererer til. Hvis du for eksempel vil tilføje en reference til celle B3 i regnearket faciliteter , skal du flytte regnearket faciliteter mellem regnearkene salg og hr som vist i følgende eksempel.

Indsætte et andet regneark i en konsolidering

Da formlen indeholder en 3D-reference til en række regnearksnavne, salg: Marketing! B3, medtages alle regneark i området i den nye beregning.

Toppen af siden

Få mere at vide om, hvordan 3D-referencer ændres, når du flytter, kopierer, indsætter eller sletter regneark

Følgende eksempler beskriver, hvad der sker, når du indsætter, kopierer, sletter eller flytter regneark, der er inkluderet i en 3D-reference. Formlen til addition af cellerne A2-A5 i regneark 2-6 [=SUM(Ark2:Ark6!A2:A5)] benyttes i eksemplerne.

Indsætte eller kopiere     Hvis du indsætter eller kopierer regneark mellem Ark2 og Ark6 (slutpunkterne i dette eksempel), medtager Excel alle værdier i cellerne a2 til og med A5 fra de tilføjede regneark i beregningerne.

Delete     Hvis du sletter regneark mellem Ark2 og Ark6, fjerner Excel deres værdier fra beregningen.

Placere     Hvis du flytter regneark fra mellem Ark2 og Ark6 til et sted uden for det regnearksområde, der refereres til, fjerner Excel deres værdier fra beregningen.

Flytte første eller sidste ark     Hvis du flytter Ark2 eller Ark6 til en anden placering i den samme projektmappe, justeres beregningen til at medtage de nye regneark mellem dem, medmindre du ændrer rækkefølgen af slutpunkterne i projektmappen. Hvis du vender slutpunkterne tilbage, ændrer 3D-referencen et slutpunkts regneark. Antag f. eks., at du har en reference til Ark2: Ark6: Hvis du flytter Ark2 efter Ark6 i projektmappen, vil formlen pege på Ark3: Ark6. Hvis du flytter Ark6 foran Ark2, justeres formlen til peg på Ark2: Sheet5.

Slette første eller sidste ark     Hvis du sletter Ark2 eller Ark6, fjerner Excel værdierne i det pågældende regneark fra beregningen.

Toppen af siden

Oprette en 3D-reference

 1. Klik på den celle, hvor du vil angive funktionen.

 2. Skriv = (lighedstegn), Skriv navnet på funktionen, og skriv en venstreparentes.

  Du kan bruge følgende funktioner i en 3D-reference:

Funktion

Beskrivelse

SUM

Lægger tal sammen.

MIDDEL

Beregner gennemsnittet (middelværdien) af tal.

MIDDELV

Beregner gennemsnittet (middelværdien) af tal. indeholder tekst og logiske værdier.

TÆL

Tæller celler, der indeholder tal.

TÆLV

Tæller celler, der ikke er tomme.

MAKS

Finder den største værdi i et sæt af værdier.

MAKSV

Finder den største værdi i et sæt af værdier. indeholder tekst og logiske værdier.

MIN

Finder den mindste værdi i et sæt af værdier.

MINV

Finder den mindste værdi i et sæt af værdier. indeholder tekst og logiske værdier.

PRODUKT

Multiplicerer tal.

STDAFV

Beregner standardafvigelsen baseret på en stikprøve.

STDAFVV

Beregner standardafvigelsen på basis af en stikprøve; indeholder tekst og logiske værdier.

STDAFVP

Beregner standardafvigelsen for en hel population.

STDAFVPV

Beregner standardafvigelsen for en hel population. indeholder tekst og logiske værdier.

VARIANS

Beregner variansen baseret på en prøve.

VARIANSV

Beregner variansen baseret på en stikprøve; indeholder tekst og logiske værdier.

VARIANSP

Beregner variansen for en hel population.

SAND

Beregner variansen for en hel population. indeholder tekst og logiske værdier.

 1. Klik på fanen til det første regneark, der skal refereres til.

 2. Hold SHIFT nede, og klik på fanen for det sidste regneark, der skal refereres til.

 3. Markér den celle eller det celleområde, du vil referere til.

 4. Udfyld formlen, og tryk derefter på ENTER.

Toppen af siden

Oprette et navn til en 3D-reference

 1. Klik på Definer navn i gruppen Definerede navne under fanen Formler.

 2. Skriv det navn, du vil bruge som reference, i feltet navn i dialogboksen nyt navn . Navne kan indeholde op til 255 tegn.

 3. Vælg lighedstegnet (=) og referencen i feltet refererer til , og tryk derefter på Backspace.

 4. Klik på fanen for det første regneark, der skal refereres til.

 5. Hold SHIFT nede, og klik på fanen for det sidste regneark, der skal refereres til.

 6. Markér den celle eller det celleområde, der skal refereres til.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×