Oprette eller slette et felt, tal eller valuta

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan tilføje et tal eller valuta felt til en tabel, når du skal gemme numeriske data, som salg og indtægter figurer eller demografiske data. Overvej også optimal feltstørrelsen og yderligere egenskaber (som decimaler, at er entydige, og om kræves) ved oprettelse af numeriske data.

Denne artikel indeholder

Forstå tal og valuta felter

Tilføje et tal eller valuta i dataarkvisning

Tilføje et tal eller valuta i designvisning

Angive eller ændre egenskaberne for tal eller valuta

Slette et felt, tal eller valuta

Reference til feltegenskaben tal og valuta

Forstå tal og valuta felter

Du kan bruge et talfelt for alle matematiske beregninger, herunder penge og dem, der kræver en høj nøjagtighed eller figurer, som du ikke vil runde op eller ned. Størrelsen af de værdier, du gemmer i feltet tal eller valuta, afhænger af, hvordan du konfigurerer egenskaben Feltstørrelse . For eksempel kan du angive felter, der skal indeholde 1-byte, 2 byte, 4 byte, 8-byte- eller 16-byte-værdier, plus Replikerings-id (globalt entydige id-værdier eller GUID) og decimal værdier. I følgende tabel vises de ønskede værdier hver Feltstørrelse kan indeholde og forklarer, hvornår du skal bruge hver størrelse indstilling.

Indstilling af Feltstørrelse

Beskrivelse

Byte

En 1-byte heltal, der indeholder værdier fra 0 til 255.

Heltal

Et 2-byte heltal, der indeholder værdier fra-32.768 til +32,767.

Langt heltal

Et 4-byte heltal, der indeholder værdier fra-2.147.483.648 til 2.147.483.647.

(Ikke relevant)

Et 8 byte heltal, der indeholder værdier fra -2 ^ 31 til 2 ^ 31-1

Single

Et 4-byte heltal, der indeholder værdier fra-3.4 x 1038 til + 3,4 x 1038 og op til 7 signifikante cifre.

Double

En 8-byte flydende tal med værdier fra-1.797 x 10308 til + 1,797 x 10308 og op til 15 betydende cifre.

Replikerings-id

En 16-byte globalt entydigt id (GUID). Tilfældige er GUID lange nok, at de ikke er sandsynligvis overlapper. Du kan bruge dem til en række forskellige programmer, som sporing af varer.

Decimal

Et 12-byte heltal med en defineret decimaler, der kan indeholde værdier fra-1028 til +1028. Standardpræcision er 0. Standardantallet (antallet af decimaler, der vises) er 18. Du kan angive op til 28 decimaler.

Toppen af siden

Tilføje et tal eller valuta i dataarkvisning

Du kan føje et tal eller valuta felt til en ny eller eksisterende tabel i Dataarkvisning.

Føje til en eksisterende tabel

 1. Åbn tabellen i Dataarkvisning.

 2. Hvis det er nødvendigt, Rul vandret til den første tomme felt.

 3. Dobbeltklik på kolonneoverskriften, og skriv derefter et navn til det nye felt.

 4. Vælg Klik for at tilføje , og vælg derefter tal, Store taleller valuta på listen.

 5. Dobbeltklik på den nye række med kolonneoverskrifter, og skriv derefter et beskrivende navn til det nye felt.

 6. Gem ændringerne.

Føje til en ny tabel

 1. Klik på fanen Opret i gruppen Tabeller og klik på Tabel.

 2. Klik på Gem, og Angiv et navn til den nye tabel i dialogboksen Gem som .

 3. Vælg Klik for at tilføje , og vælg derefter tal, Store taleller valuta på listen.

 4. Dobbeltklik på den nye række med kolonneoverskrifter, og skriv derefter et beskrivende navn til det nye felt.

 5. Gem ændringerne.

Toppen af siden

Tilføje et tal eller valuta i designvisning

Du kan føje et tal eller valuta felt til en ny eller eksisterende tabel i Designvisning.

Føje til en eksisterende tabel

 1. Åbn tabellen i Designvisning.

 2. Vælg den første tomme række i kolonnen Feltnavn , og skriv derefter et navn til feltet.

 3. Marker den tilstødende celle i kolonnen Datatype , og vælg derefter tal, Store taleller valuta på listen.

 4. Gem ændringerne.

Føje til en ny tabel

 1. Klik på fanen Opret i gruppen Tabeller og klik på Tabel.

 2. Klik på Gem, og Angiv et navn til den nye tabel i dialogboksen Gem som .

 3. Højreklik på dokumentfanen for den nye tabel, og klik derefter på Designvisning.

 4. Vælg den første tomme række, og skriv et navn til feltet i kolonnen Feltnavn .

 5. Marker den tilstødende celle i kolonnen Datatype , og vælg derefter tal, Store taleller valuta på listen.

 6. Gem ændringerne.

Toppen af siden

Angive eller ændre egenskaberne for tal eller valuta

Du kan bruge Dataarkvisning til at angive et undersæt af feltegenskaber, som er påkrævet eller entydige, men brug Designvisning til at angive alle tilgængelige egenskaber, herunderInputmaske eller Billedtekst.

 1. Åbn tabellen i Designvisning.

 2. Find den egenskab, du vil ændre, på fanen Generelt i den nederste del af tabeldesign, under Feltegenskaber.

 3. Markér feltet ud for navnet. Afhængigt af egenskaben, du indtaste data (som standardtekst eller en inputmaske), starte Udtryksgenerator ved at klikke på ...eller vælge en indstilling på en liste.

  Vælg egenskaben for oplysninger om, hvordan du bruger hver feltegenskab, og derefter trykke på F1.

Toppen af siden

Slette et felt, tal eller valuta

Vigtigt    Når du sletter et talfelt, der indeholder data, du mister dataene permanent – du kan ikke fortryde sletningen. Derfor skal du sikkerhedskopiere databasen, før du sletter en hvilken som helst tabelfelter eller andre databasekomponenter.

Slette i dataarkvisning

 1. Åbn tabellen i Dataarkvisning.

 2. Find talfeltet, højreklik på kolonneoverskriften (feltnavnet), og klik derefter på Slet kolonne.

 3. Klik på Ja for at bekræfte sletningen.

Slette i designvisning

 1. Åbn tabellen i Designvisning.

 2. Klik på rækkevælgeren (den tomme firkant) ud for feltet tal og derefter trykke på DELETE, eller Højreklik på rækkevælgeren, og klik derefter på Slet rækker.

 3. Klik på Ja for at bekræfte sletningen.

Toppen af siden

Reference til feltegenskaben tal og valuta

Når du bruger designvisning til at tilføje et tal eller valuta felt til en tabel, kan du angive og ændre flere egenskaber for feltet. Denne tabel viser og beskriver tal og valuta feltegenskaberne og beskrivelse af virkningerne af at angive eller ændre dem.

Egenskab

Anvendelse

Feltstørrelse

Bestemmer størrelsen af den værdi, som du kan angive og gemme i feltet.

Format

Du kan angive brugerdefinerede formateringstegn for at definere et visningsformat. Filformater, der er defineret her vises i dataark, formularer og rapporter.

AntalDecimaler

Angiver antallet af decimaler for værdierne i feltet. Standardværdi: automatisk. Andre mulige værdier er fra 0 til 15.

Inputmaske

Du definerer en inputmaske, når du har brug for til at styre, hvordan brugerne indtaster data i feltet.

Du kan finde flere oplysninger om brug af inputmasker i artiklen oprette en inputmaske for at angive felt eller styre værdier i et bestemt format.

Billedtekst

Angiver navnet på din tekstfelt. Denne egenskab accepterer op til 2.048 tegn. Hvis du ikke angiver en billedtekst, anvendes standardfeltnavnet.

Standardværdi

Angiver den værdi, der vises automatisk i et felt, når du opretter en ny post.

Valideringsregel

Angiver krav til data, der indtastes i en hel post, et individuelt felt eller et kontrolelement. Når brugerne indtaster data, som krænker reglen, kan du bruge egenskaben Valideringsmeddelelse til at angive den efterfølgende fejlmeddelelse. Maksimale længde: 2.048 tegn.

Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af valideringsregler, i artiklen oprette en valideringsregel til at validere data i et felt.

Valideringsmeddelelse

Angiver teksten i den fejlmeddelelse, der vises, når brugerne overtræder en valideringsregel. Maksimale længde: 255 tegn.

Du kan finde flere oplysninger om oprettelse af valideringsregler, i artiklen oprette en valideringsregel til at validere data i et felt.

Påkrævet

Når denne egenskab er indstillet til Ja, skal du angive en værdi i feltet eller i en hvilken som helst kontrolelementer, der er bundet til feltet. Værdien, der ikke kan desuden være null.

Indekseret

Du bruger et indeks at øge hastigheden af forespørgsler, sortering og gruppering handlinger kører i forhold til store datamængder. Du kan også bruge indeks til at forhindre brugere i at indtaste dubletværdier. Valgmuligheder:

 • Nej     Markeres, deaktiveres indeksering (standard).

 • Ja (dubletter OK)     Indekserer feltet og tillader dublerede værdier. Du muligvis eksempelvis dublerede og efternavne.

 • Ja-ingen dubletter     Indekserer feltet og tillader ikke dubletværdier det vil sige, alle værdier er entydige.

i-mærker

I kun Access 2010, kan du angive en eller flere i-mærker for feltet og eventuelle kontrolelementer, der er bundet til feltet. I-mærker er komponenter, som genkendes af typerne data i et felt, og gør det muligt at handle ud fra denne type. For eksempel i feltet e-mailadresse kan et i-mærke oprette en ny e-mail eller føje adressen til en liste over kontakter.

Klik på Opret (...) for at få vist en liste over tilgængelige i-mærker.

Tekstjustering

Angiver justeringen af data:

 • Generelt     Justerer tekst til venstre, tal og datoer til højre (standardindstilling).

 • Venstre     Justerer alle tekst, datoer og tal til venstre.

 • Højre     Justerer alle tekst, datoer og tal til højre.

 • Centrere     Centrerer alle tekst, datoer og tal.

 • Distribuere     Justerer alle tekst, datoer og tal jævnt mod begge sider af feltet felt eller tekst.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×