Oprette eller ændre en cellereference

En cellereference refererer til en celle eller et celleområde i et regneark og kan bruges i en formel, så Microsoft Office Excel kan finde de værdier eller data, denne formel skal beregne.

I en eller flere formler, kan du bruge en cellereference til at referere til:

 • Data fra én eller flere sammenhængende celler i regnearket.

 • Data, der er indeholdt i forskellige områder af et regneark.

 • Data i andre regneark i samme projektmappe.

Eksempel:

Denne formel:

Henviser til:

Og returnerer:

=C2

Celle C2

Værdien i celle C2.

=A1:F4

Cellerne A1 til og med F4

Værdierne i alle cellerne, men du skal trykke på Ctrl+Skift+Enter, efter at du har skrevet formlen.

=Aktiv-Passiv

Cellerne Aktiv og Passiv

Værdien af cellen Passiv trukket fra værdien af cellen Aktiv.

{=Uge1+Uge2}

Celleområderne Uge1 og Uge2

Summen af værdierne i celleområderne Uge1 og Uge2 som en matrixformel.

=Ark2!B2

Celle B2 på Ark2

Værdien i celle B2 på Ark2

Hvad vil du foretage dig?

Opret en cellereference i det samme regneark

Opret en cellereference til et andet regneark

Opret en cellereference ved hjælp af kommandoen Sammenkæd celler

Rediger en cellereference til anden cellereference

Rediger en cellereference til et navngivet område

Skift mellem relative, absolutte og blandede referencer

Oprette en cellereference i det samme regneark

 1. Klik på den celle, hvor du vil indtaste formlen.

 2. I formellinje Knapflade skriver du = (lighedstegn).

 3. Gør et af følgende:

  • Angiv en reference til en eller flere celler    Markér en celle eller et celleområde på det samme regneark for at oprette en reference.

   Du kan trække i kanten af cellemarkeringen for at flytte det markerede eller trække i hjørnet af kanten for at udvide markeringen.

  • Angiv en reference til et defineret navn    Benyt en af følgende fremgangsmåder for at oprette en reference til et defineret navn:

   • Skriv navnet.

   • Tryk på F3, marker navnet i boksen Indsæt navn, og klik derefter på OK.

    Bemærk!: Hvis der ikke er et firkantet hjørne på den farvekodede kant, henviser referencen til et navngivet område.

 4. Gør et af følgende:

  • Tryk på Enter, hvis du opretter en reference i en enkelt celle.

  • Hvis du vil oprette en reference i en matrixformel, f.eks. A1:G4, skal du trykke på Ctrl+Skift+Enter.

   Referencen kan være en enkelt celle eller et celleområde, og matrixformlen kan være en, der beregner et eller flere resultater.

Toppen af siden

Oprette en cellereference til et andet regneark

Du kan referere til de celler, der findes i andre regneark i den samme projektmappe, ved at tilføje navnet på regnearket efterfulgt af et udråbstegn ( ! ) til starten af cellereferencen. I følgende eksempel beregner regnearksfunktionen med navnet MIDDEL gennemsnitsværdien for området B1: B10 i regnearket Marketing i den samme projektmappe.

Eksempel arkreference
Reference til et celleområde i et andet regneark i den samme projektmappe

1. Henviser til regnearket Marketing

2. Henviser til celleområdet B1 og B10, begge inkl.

3. Adskiller projektmappereferencen fra celleområdereferencen

 1. Klik på den celle, hvor du vil indtaste formlen.

 2. Skriv = (lighedstegn) på formellinje Knapflade . og skriv den formel, du vil bruge.

 3. Klik på fanen til regnearket, der skal refereres til.

 4. Markér den celle eller det celleområde, der skal refereres til.

Bemærk!: Hvis navnet på det andet regneark indeholder ikke-alfabetisk tegn, skal navnet (eller stien) være omgivet af enkelte anførselstegn ( ' ).

Toppen af siden

Oprette en cellereference ved hjælp af kommandoen Sammenkæd celler

Du kan også kopiere og indsætte en cellereference og derefter bruge kommandoen Sammenkæd celler til at oprette en cellereference. Brug evt. denne kommando til at:

 • Få vist vigtige oplysninger på en mere fremtrædende plads. Lad os f.eks. antage, at du har en projektmappe, der indeholder mange regneark. Hvert regneark indeholder en celle, der viser oversigtsoplysninger om de andre celler i regnearket. Hvis du vil gøre disse oversigtsceller mere fremtrædende, kan du oprette en cellereference til dem i det første regneark i projektmappen. Dermed kan du se oversigtsoplysninger om hele projektmappen i det første regneark.

 • Gøre det nemmere at oprette cellereferencer mellem regneark og projektmapper. Kommandoen Sammenkæd celler indsætter automatisk den korrekte syntaks for dig.

 1. Klik på den celle, der indeholder de data, der skal sammenkædes til.

 2. Tryk på Ctrl+C, eller klik på Kopiér Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem.

  Gruppen Udklipsholder under fanen Hjem

 3. Tryk på Ctrl+V, eller klik på Sæt ind Knapflade i gruppen Udklipsholder under fanen Hjem.

  Som standard vises knappen Indstillinger for Sæt ind Knapflade , når du indsætter kopierede data.

 4. Klik på knappen Indstillinger for Sæt ind, og klik derefter på Indsæt link Knapflade .

Toppen af siden

Ændre en cellereference til anden cellereference

 1. Dobbeltklik på cellen med den formel, du vil ændre. Hver celle eller hvert celleområde, der refereres til i formlen, bliver fremhævet med en anden farve.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil flytte en celle eller et celleområde til en anden celle eller et andet område, skal du trække den farvekodede kant omkring cellen eller området til den nye celle eller det nye område.

  • Hvis du vil medtage flere eller færre celler i et område, skal du trække i et hjørne af kanten.

  • Markér referencen i formlen på formellinje Knapflade , og angiv derefter en ny reference.

  • Tryk på F3, marker navnet i boksen Indsæt navn, og klik derefter på OK.

 3. Tryk på Enter eller Ctrl+Skift+Enter for en matrixformel.

Toppen af siden

Ændre en cellereference til et navngivet område

Hvis du definerer et navn til en cellereference, når du angiver en cellereference i en formel, har du ofte brug for at opdatere de eksisterende cellereferencer til de definerede navne.

 1. Gør et af følgende:

  • Markér det celleområde, der indeholder formler, hvori du vil erstatte cellereferencerne med definerede navne.

  • Markér en enkelt, tom celle, hvis du vil ændre referencerne til navnene i alle formler i regnearket.

 2. Klik på pilen ud for Definer navn i gruppen Definerede navne under fanen Formler, og klik derefter på Anvend navne.

  Gruppen Definerede navne under fanen Formler

 3. Klik på et eller flere navne i boksen Anvend navne, og klik derefter på OK.

Toppen af siden

Skifte mellem relative, absolutte og blandede referencer

 1. Markér den celle, der indeholder formlen.

 2. Markér den reference, du vil ændre, på formellinje Knapflade .

 3. Tryk på F4 for at skifte mellem referencetyperne.

Du kan finde flere oplysninger om de forskellige typer cellereferencer i Oversigt over formler.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×