Oprette brugerdefinerede og genvejsmenuer ved hjælp af makroer

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan bruge Access makroer til at oprette brugerdefinerede genvejsmenuer, der vises, når du højreklikker på formularer, rapporter eller individuelle kontrolelementer. Du kan også oprette brugerdefinerede menuer, der vises på båndet for bestemte formularer eller rapporter.

Hvis du vil oprette en menu ved hjælp af makroer, skal udføre du tre hovedtrin:

 1. Oprette en makroobjekt med submacros, der indeholder kommandoerne i menuen.

 2. Oprette en anden makroobjekt, som opretter selve menuen.

 3. Vedhæfte menuen til et kontrolelement, en formular, en rapport eller til databasen som helhed.

De følgende afsnit fører dig igennem disse trin i detaljer.

Bemærk!: Bruger du Access 2007? Hvis det er tilfældet, skal du gå ned til sektionen Opret brugerdefinerede genvejsmenuer i Access 2007.

Tip!: Hvis du vil se, hvordan du kan oprette brugerdefinerede genvejsmenuer i Access, ved hjælp af Visual Basic for Applications (VBA) kode, skal du se artiklen Opret en genvejsmenu for en formular, kontrolelement i formular eller rapport.

Trin 1: Oprette en makroobjekt med submacros, der indeholder kommandoerne i menuen

I dette trin skal oprette du en makroobjekt med submacros, bliver hver undermakro som en separat kommando i genvejsmenuen..

Hvad er en undermakro til?

Du kan bruge en undermakro i en makroobjekt til at definere et sæt af makrohandlinger. Submacros i en makroobjekt kan kaldes separat fra forskellige kontrolelement og objekt begivenheder. De enkelte submacros i en makroobjekt hver har et entydigt navn og kan indeholde et eller flere makrohandlinger.

 1. Klik på Makro i gruppen Makroer og kode på fanen Opret.

 2. For hver kommando, du vil have din brugerdefinerede genvejsmenuen:

  1. Føje en undermakro makro sætningen til design makrovinduet, og kald Undermakroen hvad du vil have vist i genvejsmenuen (eksempelvis "Udskrive" eller "Opdater").

   Tip!: Hvis du vil oprette en hurtigtast, så du kan bruge tastaturet til at vælge kommandoen, skal du skrive et og-tegn (&) foran det bogstav, der skal være hurtigtast i kommandonavnet (eksempelvis "&Refresh"). Dette brev. understreges i menuen.

  2. Vælg den første handling, du vil gerne foregå, når du klikker på kommandoen i genvejsmenuen i Undermakroen.

  3. Hvis der er flere handlinger, der skal foregå, når du vælger denne kommando skal du tilføje dem som separate makrohandlinger i den samme undermakro.

 3. Gem og navngive makroobjektet for eksempel mcrShortcutMenuCommands.

  Følgende illustration viser et eksempel på makroobjekt med tre submacros for en brugerdefineret menu eller genvejsmenuen.

  Skærmbillede af Access makro designvinduet med tre undermakro sætninger.

Trin 2: Opret en anden makroobjekt, som opretter menuen

Dette trin kan virke overflødige, men hvis du vil oprette genvejsmenuen fra makroobjektet, du oprettede i trin 1, skal du oprette en anden makroobjekt, der indeholder den makro TilføjMenu. Denne makrohandling kaldes også "makromenu".

 1. Klik på Makro i gruppen Makroer og kode på fanen Opret.

 2. Vælg TilføjMenui kombinationsboksen Tilføj ny handling i designvinduet makro.

 3. Skriv navnet på menuen (eksempelvis "formular kommandoer") i feltet Menunavn argument til makrohandlingen TilføjMenu . Dette argument er ikke påkrævet, men det anbefales, hvis i trin 3 skal du planlægger at føje menuen til en fane på båndet (såsom fanen Tilføjelsesprogrammer i en formular eller rapport). Hvis menuen er tilføjet som en genvejsmenu i trin 3, ignoreres argumentet Menunavn .

 4. Skriv navnet på makroobjektet, du oprettede i trin 1 i feltet Makronavn argument.

 5. Gem, og Navngiv denne anden makro objektet, for eksempel mcrAddShortcutMenu.

  Følgende illustration viser et eksempel på menuen makroobjekt, som opretter menuen vi har udviklet i trin 1.

  Skærmbillede af en Access-makroobjekt med en makro TilføjMenu.

Trin 3: Forbind menuen til et kontrolelement, formular, rapport eller database

Afhængigt af hvor du vil menuen vises, skal du bruge en eller flere af følgende procedurer.

Føje menuen til fanen tilføjelsesprogrammer i en formular eller rapport

Brug denne procedure, hvis du vil have menuen skal vises under fanen Tilføjelsesprogrammer for en bestemt formular eller rapport.

 1. Højreklik på den formular eller rapport, hvor du vil menuen skal vises i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

 2. Klik på Egenskabsark i gruppen Værktøjer under fanen Design.

 3. Markér hele objektet ved at vælge formularen eller rapporten på listen øverst i opgaveruden egenskabsark.

 4. På fanen andet på egenskabsarket i egenskabsfeltet Menulinjen skal du skrive navnet på makroobjektet, du oprettede i trin 2 (i dette eksempel "mcrAddShortcutMenu").

 5. Gem ændringerne formularen eller rapporten.

  Næste gang du åbner formularen eller rapporten, vises fanen Tilføjelsesprogrammer på båndet. Klik på fanen for at få vist menuen, som vist i nedenstående illustration:

  Skærmbillede af tilføjelsesprogrammer båndet i Access

  Du kan finde flere oplysninger om båndet tilpasning teknikker, såsom at tilføje brugerdefinerede faner eller skjule standardfanerne, i artiklen oprette et brugerdefineret båndet i Access.

Tilføje menuen som en genvejsmenu for en formular, rapport eller et kontrolelement

Brug denne procedure, hvis du vil have menuen, der skal vises, når du højreklikker på en bestemt formular, rapport eller et kontrolelement.

 1. Højreklik på den formular eller rapport, hvor du vil genvejsmenuen skal vises i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

 2. Klik på Egenskabsark i gruppen Værktøjer under fanen Design.

 3. Vælg den kontrolelement eller det objekt, du vil vedhæfte i genvejsmenuen.

  For at markere hele objektet, skal du vælge formularen eller rapporten på listen øverst i opgaveruden egenskabsark.

 4. På fanen andet på egenskabsarket i egenskabsfeltet Genvejsmenulinje skal du skrive navnet på makroobjektet, du oprettede i trin 2 (i dette eksempel "mcrAddShortcutMenu").

 5. Sørg for, at egenskaben Genvejsmenuen er indstillet til Ja.

 6. Gem ændringerne formularen eller rapporten.

  Næste gang du åbner formularen eller rapporten, og højreklik derefter på den formular, rapport eller et kontrolelement, får du vist din genvejsmenuen med de tilknyttede kommandoer, som vist i nedenstående illustration:

  Skærmbillede af en genvejsmenu i en Access-formular

Tilføje menuen som en global genvejsmenu

Denne procedure erstatter alle standardgenvejsmenuer i den aktuelle database. Brugerdefinerede genvejsmenuer, som du har knyttet til bestemte formularer, rapporter eller kontrolelementer påvirkes ikke.

 1. Klik på Filer > Indstillinger.

 2. Klik på Aktuel database i dialogboksen Access-indstillinger.

 3. Skriv navnet på den makro, du oprettede i trin 2 (i dette eksempel "mcrAddShortcutMenu") i feltet Genvejsmenulinje under båndet og indstillinger for værktøjslinjerskal.

 4. Klik på OK for at gemme ændringerne i dialogboksen Access-indstillinger .

 5. Luk og genåbn databasen for at ændringerne kan træde i kraft.

Brugerdefinerede genvejsmenuer Erstat standardgenvejsmenuer for de objekter, de er knyttet til. Hvis du vil bevare bestemte Access-kommandoer til brug med disse menuer, skal du bruge makrohandlingen KørKommando til at sætte kommandoerne til makroobjekter, som du vil have dem i menuerne.

En brugerdefineret genvejsmenu, der er knyttet til et kontrolelement tilsidesætter alle andre brugerdefinerede genvejsmenuer, der er defineret i databasen. En brugerdefineret genvejsmenu, der er knyttet til en formular eller rapport tilsidesætter en brugerdefineret global genvejsmenu.

Når du angiver en makromenu til en formular eller rapport eller for databasen, afspilles denne makromenu, hver gang den formular, rapport eller databasen åbnes. Hvis du foretager ændringer i menuen makroobjekt eller makroobjektet, der definerer dens kommandoer, mens formularen, rapport eller database er åben, skal du lukker den formular, rapport eller database og åbner den for at se ændringerne.

For at oprette en undermenu på en genvej i menuen liste over kommandoer skal du følge trin 1 for at oprette en separat makroobjekt, der indeholder kun undermenuen kommandoerne, som vist i nedenstående illustration:

Skærmbillede af en makro i Access med to submacros

Derefter skal du følge trin 1 igen for at definere kommandoerne til et højere menuen objektet. Føje en undermenu som et element i makroobjektet på et højere niveau ved hjælp af makrohandlingen TilføjMenu . Følgende illustration viser makroobjektet til en menu, der indeholder en undermenu. Den tredje undermakro i dette eksempel makroobjekt opretter undermenuen eksportere til … (mcrShortcutSubMenuCommands).

Skærmbillede af en Access-makro med fire submacros

Følgende illustration viser resulterende færdige genvejsmenuen med en undermenu:

Skærmbillede af en genvejsmenu med en undermenu

Du kan oprette flere niveauer af undermenuer ved hjælp af TilføjMenu makrohandlinger i makroobjekter for hvert niveau af menuen. Sørg for at angive en værdi for argumentet Menunavn for hver TilføjMenu ellers undermenuen vises som en tom linje i menuen på et højere niveau.

Makro udtryk betingelser ved hjælp af Derefter-Hvis/Ellers blokke understøttes i den menu på øverste niveau makroobjekt kun. Med andre ord, kan du bruge en betingelsesudtryk i et menuen makroobjekt til at bestemme, hvis en bestemt menu eller genvejsmenu vises, men kun for menuerne på øverste niveau. Du kan ikke bruge betingelse udtryk til at få vist eller skjule kommandoer eller undermenuer i menuerne. Du kan også bruge en betingelsesudtryk til at skjule eller vise en brugerdefineret genvejsmenu eller global genvejsmenu.

Du kan også kan menumakroen, du opretter i trin 2 være en del af en makroobjekt. Hvis du har flere genvejsmenuer for forskellige objekter eller kontrolelementer, kan du oprette et enkelt makroobjekt, der indeholder alle de nødvendige menumakroer. Sørg for at have et entydigt navn for hver undermakro. I trin 3 skal du bruge følgende notation til at referere til makroen: MacroObjectName.SubmacroName. For eksempel, mcrAddShortcutMenus.AddMenu2.

Toppen af siden

Oprette brugerdefinerede genvejsmenuer i Access 2007

Design makrovinduet er anderledes i Access 2007 sammenlignet med nyere versioner så udvide de følgende afsnit for at følge med i, hvis du bruger Access 2007.

I dette trin skal oprette du en makrogruppe, bliver hver makro som en separat kommando i genvejsmenuen.

Hvad er en makrogruppe?

En makrogruppe er et enkelt makroobjekt, der indeholder to eller flere uafhængige makroer. De enkelte makroer er identificeret ved at skrive et navn for hver makro i kolonnen Makronavne. I nedenstående illustration er Macro3 en makrogruppe. NotFoundMsg og FoundMsg er enkelte makroer i gruppen hver makro bestående af to makrohandlinger.

Eksempel på makrogruppe

Bemærk!: Kolonnen Makronavn er som standard skjult. Klik på Makronavnefor at få vist kolonnen Makroens navn under fanen Design i gruppen Vis/Skjul .

 1. Klik på Makro i gruppen Andre under fanen Opret. Hvis denne kommando ikke er tilgængelig, skal du klikke på pilen under enten knappen Modul eller Klassemodul og derefter klikke på Makro.

 2. Klik på Makronavne for at få vist kolonnen Makroens navn under fanen Design i gruppen Vis/Skjul .

 3. For hver kommando, du vil have din brugerdefinerede genvejsmenuen:

  • Skriv den tekst, du vil have vist i genvejsmenuen (eksempelvis "Udskriv rapport" eller "Gem") i kolonnen Makronavn .

   1. Bemærk!: Hvis du vil oprette en hurtigtast, så du kan bruge tastaturet til at vælge kommandoen, skal du skrive et og-tegn (&) foran det bogstav, der skal være hurtigtast i kommandonavnet (eksempelvis "&Save"). Dette brev. understreges i menuen.

  • Vælg den første handling, du vil gerne foregå, når du klikker på kommandoen i genvejsmenuen i kolonnen handling .

  • Hvis der er flere handlinger, der skal foregå, når du vælger denne kommando, skal du tilføje dem på efterfølgende linjer. For hver efterfølgende handling tomt cellen Makronavn .

   1. Bemærk!: For at oprette en linje mellem to menukommandoer skal du skrive en bindestreg (-) i kolonnen Makronavn mellem de relevante menukommandoer.

 4. Gemme, og kald makroen, for eksempel mcrShortcutMenuCommands.

Følgende illustration viser et eksempel på makrogruppe for en brugerdefineret menu eller genvejsmenuen.

En menus makrogruppe i designvisning

Dette trin kan virke overflødige, men hvis du vil oprette genvejsmenuen fra makrogruppen, du oprettede i trin 1, skal du oprette en anden makro, der indeholder makrohandlingen TilføjMenu . Denne makro kaldes også "makromenu".

 1. Klik på Makro i gruppen Andre under fanen Opret. Hvis denne kommando ikke er tilgængelig, skal du klikke på pilen under enten knappen Modul eller Klassemodul og derefter klikke på Makro.

 2. Vælg TilføjMenu i listen over på den første linje i makroen.

 3. Skriv navnet på menuen (eksempelvis "rapport kommandoer") i feltet Navn på Menu under Handlingsargumenter. Dette argument er ikke påkrævet, men det anbefales, hvis i trin 3 skal du planlægger at føje menuen til en fane på båndet (såsom fanen Tilføjelsesprogrammer i en formular eller rapport). Hvis menuen er tilføjet som en genvejsmenu i trin 3, ignoreres argumentet Menunavn .

 4. Skriv navnet på den makro, du oprettede i trin 1 i feltet Makronavn .

 5. Gemme, og kald makroen, for eksempel mcrAddShortcutMenu.

Følgende illustration viser et eksempel på menumakro, som opretter menuen vi har udviklet i trin 1.

En makromenu i designvisning

Afhængigt af hvor du vil menuen vises, skal du bruge en eller flere af følgende procedurer.

 • Føje menuen til fanen tilføjelsesprogrammer i en formular eller rapport

  Brug denne procedure, hvis du vil menuen vises på fanen Tilføjelsesprogrammer for en bestemt formular eller rapport, som vist i nedenstående illustration:

  Tilføjelsesfaner, der indeholder en brugerdefineret menu

  1. Højreklik på den formular eller rapport, hvor du vil menuen skal vises i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

  2. Klik på Egenskabsark i gruppen Vis/skjul under fanen Design.

  3. Markér hele objektet ved at vælge formularen eller rapporten på listen øverst i opgaveruden egenskabsark.

  4. Skriv navnet på den makro, du oprettede i trin 2 (i dette eksempel "mcrAddShortcutMenu") under fanen andet på egenskabsarket i egenskabsfeltet Genvejsmenuen .

   Næste gang du åbner formularen eller rapporten, vises fanen Tilføjelsesprogrammer på båndet. Klik på fanen for at få vist menuen.

   Du kan finde flere oplysninger om båndet tilpasning teknikker, såsom at tilføje brugerdefinerede faner eller skjule standardfanerne, i artiklen oprette et brugerdefineret båndet i Access.

   Båndet er en komponent i Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet).

 • Tilføje menuen som en genvejsmenu for en formular, rapport eller et kontrolelement

  Brug denne procedure, hvis du vil menuen vises, når du højreklikker på en bestemt formular, rapport eller et kontrolelement, som vist i nedenstående illustration:

  En simpel genvejsmenu

  1. Højreklik på den formular eller rapport, hvor du vil genvejsmenuen skal vises i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

  2. Klik på Egenskabsark i gruppen Vis/skjul under fanen Design.

  3. Vælg den kontrolelement eller det objekt, du vil vedhæfte i genvejsmenuen.

   Bemærk!: For at markere hele objektet, skal du vælge formularen eller rapporten på listen øverst i opgaveruden egenskabsark.

  4. Under fanen andet på egenskabsarket i egenskabsfeltet Genvejsmenulinje skal du skrive navnet på den makro, du oprettede i trin 2 (i dette eksempel "mcrAddShortcutMenu").

 • Tilføje menuen som en global genvejsmenu

  Denne procedure erstatter alle standardgenvejsmenuer i den aktuelle database. Brugerdefinerede genvejsmenuer, som du har knyttet til bestemte formularer, rapporter eller kontrolelementer påvirkes ikke.

  1. Klik på Microsoft Office-knappen , og klik derefter på Access-indstillinger.

  2. Klik på Aktuel database i dialogboksen Access-indstillinger.

  3. Skriv navnet på den makro, du oprettede i trin 2 (i dette eksempel "mcrAddShortcutMenu") i feltet Genvejsmenulinje under båndet og indstillinger for værktøjslinjerskal.

 • Brugerdefinerede genvejsmenuer Erstat standardgenvejsmenuer for de objekter, de er knyttet til. Hvis du vil bevare bestemte Access-kommandoer til brug med disse menuer, skal du bruge handlingen KørKommando til at indsætte kommandoerne i makrogrupperne for de menuer, du vil have dem i.

 • En brugerdefineret genvejsmenu, der er knyttet til et kontrolelement tilsidesætter alle andre brugerdefinerede genvejsmenuer, der er defineret i databasen. En brugerdefineret genvejsmenu, der er knyttet til en formular eller rapport tilsidesætter en brugerdefineret global genvejsmenu.

 • Når du angiver en makromenu til en formular eller rapport eller for databasen, afspilles denne makromenu, hver gang den formular, rapport eller databasen åbnes. Hvis du foretager ændringer i menumakroen eller makrogruppen, der definerer dens kommandoer, mens formularen, rapport eller database er åben, skal du lukker den formular, rapport eller database og åbner den for at se ændringerne.

 • Hvis du vil oprette en undermenu, skal du følge trin 1 for at oprette en separat makrogruppe, der indeholder kun kommandoerne, undermenuen. Derefter skal du følge trin 1 igen for at definere kommandoerne til et højere menu. Føje en undermenu som et element i gruppen på et højere niveau makro ved hjælp af makrohandlingen TilføjMenu . Følgende illustration viser makrogruppen til en menu, der indeholder en undermenu, og klik derefter viser den viste genvejsmenu. Den tredje linje i makrogruppen opretter undermenuen Eksporter til … (mcrSubMenu).

  En genvejsmenu, der indeholder en undermenu

  Du kan oprette flere niveauer af undermenuer ved hjælp af TilføjMenu -handlinger i makrogrupperne for hvert niveau af menuen. Sørg for at angive en værdi for argumentet Menunavn for hver TilføjMenu ellers undermenuen vises som en tom linje i menuen på et højere niveau.

 • Makrohandlingen betingelser er understøttet i makroen menu på øverste niveau. Det vil sige, kan du bruge en betingelse i en makromenu til at bestemme, hvis en bestemt menu eller genvejsmenu vises, men kun for menuerne på øverste niveau. Du kan ikke bruge betingelser til at få vist eller skjule kommandoer eller undermenuer i menuerne. Du kan også bruge en betingelse til at skjule eller vise en brugerdefineret genvejsmenu eller global genvejsmenu.

 • Du kan også kan menumakroen, du opretter i trin 2 være en del af en makrogruppe. Hvis du har flere genvejsmenuer for forskellige objekter eller kontrolelementer, kan du oprette et enkelt makroobjekt, der indeholder alle de nødvendige menumakroer. Sørg for at få vist kolonnen Makronavn , og skriv et entydigt navn for hver makro. I trin 3 skal du bruge følgende notation til at referere til makroen: makrogruppenavn.makronavn. For eksempel, mcrAddShortcutMenus.AddMenu2.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×