Oprette, ændre eller tilpasse en visning

Oprette, ændre eller tilpasse en visning

Outlook til Office 365, Outlook 2019, Outlook 2016, Outlook 2013, Outlook 2010

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Visninger giver dig forskellige måder at kigge på elementer i en mappe. Hver Outlook mappe, som Indbakke og kalender, kan du tilpasse visningen for at ændre organiseringen af elementer, skrifttyper og mange andre indstillinger.

De mest almindelige ændring af en visning på er ved at ændre skriftstørrelsen på meddelelseslisten, læseruden, eller når du skriver en meddelelse.

Rediger skrifttypen eller skriftstørrelsen på meddelelseslisten

 1. Vælg Vis > visningsindstillinger.

 2. Vælg Andre indstillinger i feltet avancerede indstillinger for visningen.

 3. Vælg skrifttype i kolonne eller række skrifttype.
  Du kan ændre skrifttyper og skriftstørrelser i visningen.

  Bemærk!: For at ændre skriftstørrelsen på Vis meddelelse, afsenderens navn og emne i Indbakke standardvisningen, skal du vælge Skrifttype i række.

 4. Vælg skrifttype, typografi og størrelse, du vil, og klik derefter på OK tre gange for at gemme indstillingerne og anvende ændringerne.

  Bemærk!: Hvis du kun vil ændre skrifttypen eller skriftstørrelsen for Vis meddelelse (linje med tekst i en meddelelse du se under emnet og afsender, Vælg skrifttype under Vis meddelelse.

Ændre din skrifttypen eller skriftstørrelsen i læseruden

Læseruden muligt ikke at ændre standardskrifttypen eller skriftstørrelsen. Du kan zoome ind eller zoome ud nemt. Du kan også se Outlook for at få vist alle dine mails i almindelig tekst, og have mere kontrol over skriftstørrelsen.

Hvis du har en Office 365-abonnement, kan du vælge en zoom procentdel, som fortsætter på tværs af alle de meddelelser, du har læst.

 1. I det nederste højre hjørne af læseruden, skal du klikke på procentdelen (som regel 100%) for at få vist dialogboksen Zoom mens læsning.

  Du kan vælge din Standardzoomniveau.
 2. Vælg en af standard procentdelene, eller angive dine egne procent. Markér afkrydsningsfeltet Husk min indstilling for at bevare dine zoomniveau det samme på tværs af alle meddelelser, du modtager.

Hvis du ikke er en Office 365-abonnement, bliver Zoom procentdelen ikke gemt fra en enkelt meddelelse til næste. Hver gang du skifter meddelelser i læseruden, skal du zoome ind eller ud. Hvis du vil ændre din zoom procentdel, skal du følge nedenstående trin.

 1. For at zoome ind eller ud i læseruden skal du se efter skyderen forstørrelse i nederste højre hjørne af læseruden.

  Du kan zoome ind eller ud i læseruden.
 2. Flyt skyderen, venstre eller højre for at ændre størrelsen på teksten i læseruden.

  Bemærk!: Enhver ændring, du foretager i zoomniveauet fortsætter kun, når du får vist meddelelsen. Hvis du vælger en anden meddelelse, returnerer procentdelen zoom til 100%. Hvis du klikker på tilbage til den første meddelelse, gemmes zoom procentdelen ikke.

Ændre skriftstørrelsen for meddelelser, når du skriver, svar og videresendelse

For at ændre skriftstørrelsen for meddelelser, når du skriver, svar og videresendelse af skal du følge nedenstående trin.

 1. Vælg filen > Indstillinger > Mail > brevpapir og skrifttyper.

 2. Vælg knappen skrifttype for nye mails eller svar eller videresendelse af meddelelser til at ændre den standardskrifttype, skriftstørrelse og skriftfarve, når ved at oprette eller besvare meddelelser.

  Bruge signaturer og brevpapir mulighed for at ændre dine skrifttyper.
 3. Klik på OK to gange for at gemme ændringerne.

Vælg indstillingerne nedenfor for flere opgaver.

Nogle gange, er det nemmere at starte med en helt ny visning i stedet for at ændre en eksisterende visning. Du kan oprette en ny visning i en Outlook-mappe.

 1. Klik på Vis > Aktuel visning > Skift visning > Administrer visninger > nye.

  Vælg Skift visning til at vælge en ny visning.

  Bemærk!: Hvis du vil starte fra en eksisterende visning, i dialogboksen Administrer alle visninger, Vælg <Current visning settings>, og vælg derefter Kopiér.

 2. Angiv et navn til den nye visning, og vælg derefter typen visning.

  Oprette en ny visning.
 3. Under Kan bruges i skal du acceptere standardindstillingen for Alle mail- og postmapper eller vælge en anden indstilling og derefter vælge OK.

 4. Vælg de indstillinger, du vil bruge, i dialogboksen Avancerede indstillinger for visningen:Ny visning, og vælg derefter OK.

 5. Vælg Anvend visning for at anvende visningen med det samme.

Der er flere forskellige typer visninger, kan du vælge ved oprettelse af ny visning.

 • Tabel En tabelvisning viser dine oplysninger i rækker og kolonner. Dette er en af de mest effektive visninger for e-mail-meddelelser.

 • Tidslinje En tidslinjevisning viser dine elementer langs en fast tidslinje. Det er praktisk for opgaver eller mapper, der indeholder et lille antal elementer, der er fordelt over en tidsperiode, for eksempel en samling af tyve mails til et bestemt projekt.

 • Kort Kort visninger bruges typisk til mapper med kontakter. I en kortvisning, får du vist en række forskellige felter, der gælder for hvert element, uanset om de er udfyldt eller ej.

 • Visitkort Visitkort visninger bruges typisk til mapper med kontakter. I en visning af visitkort se du kun de felter, der indeholder data.

 • Personer En personvisning er en visning af dine kontakter, som ikke viser det samme niveau af detaljer, du ser fra kortet eller visitkort visninger. Du får vist en liste over dine kontakter med deres navn og billede.

 • Dag/uge/måned En dag/uge/måned visning bruges typisk til kalendermapper, men du kan bruge den til e-mail-mapper.

 • Ikonet En ikonvisning viser dine elementer med et ikon og deres emne. Denne visning er nyttig til mapper med få elementer eller for noter mapper.

Vigtigt!: Du kan ikke slette en foruddefineret visning, heller ikke selvom du har ændret indstillingerne.

 1. Under fanen Visning i gruppen Aktuel visning skal du vælge Skift visning > Administrer visninger.

 2. Under Visninger for mappe skal du vælge den brugerdefinerede visning, du vil fjerne.

 3. Vælg Slet, bekræft sletningen, og vælg derefter OK.

Hvad vil du gerne gøre?

 1. Skift til visningen, som du vil basere den nye visning på.

 2. I menuen Visning skal du pege på Arranger efter og derefter klikke på Brugerdefineret.

 3. For hver type ændring du vil lave, skal du klikke på en knap og derefter vælge de ønskede indstillinger. Hvis du f.eks. vil tilføje eller fjerne kolonner, skal du klikke på felter (kolonner kaldes også felter). Derefter tilføjer eller fjerner du felter, eller opretter et brugerdefineret felt.

 4. Når du er færdig med at foretage ændringer, skal du lukke dialogboksen Tilpas visning: visningsnavn.

 5. Peg på Aktuel visning i menuen Vis, og klik derefter på Definer visninger.

 6. Klik på Aktuelle indstillinger for visningen i feltet Visninger for mappen mappenavn.

 7. Klik på Kopiér.

 8. Skriv et navn i feltet Navnet på den nye visning.

 9. Klik på en indstilling under Kan bruges på, hvis du vil ændre, hvor den nye visning skal være tilgængelig.

Bemærk!: De ændringer, du foretager i Kontrolpanel, påvirker alle de programmer på din computer, som bruger datoindstillinger fra operativsystemet.

 • Hvis du bruger flerlinjet layout og har tilføjet flere felter til visningen, skal du muligvis øge antallet af linjer, der vises i det flerlinjede layout, for at se alle oplysninger.

  Sådan gør du

  • Peg på Aktuel visning i menuen Vis, og klik derefter på Tilpas aktuel visning.

  • Klik på Andre indstillinger.

  • Under Andre indstillinger skal du ændre den angivne værdi for x i Brug kompakt layout i bredder på mindre end x tegn.

   En indstilling på 80 tegn angiver f.eks, at hver gang listen over brevhoveder reduceres til en bredde på mindre end 80 tegn, viser Outlook automatisk en forhåndsvisning med to linjer.

 • Nye visninger føjes til den aktuelle visningundermenu.

 • I Kontakter, Opgaver og Noter kan du hurtigt ændre den aktuelle visning ved hjælp af indstillingen Tilpas aktuel visning i navigationsruden.

 1. Peg på Aktuel visning i menuen Vis, og klik derefter på Definer visninger.

 2. Klik på Ny.

 3. Skriv et navn i feltet Navn på ny visning.

 4. Markér den ønskede i boksen Visningstypevisningstype.

 5. Vælg en indstilling under visningKan bruges på, hvis du vil ændre, hvor er tilgængelig.

 6. Klik på OK.

 7. Vælg de indstillinger, du vil bruge, i dialogboksen Tilpas visning: visningsnavn.

 8. Klik på OK, når du er færdig med at angive indstillinger.

 9. Klik på Anvend visning for at anvende visningen med det samme.

Bemærk!: De ændringer, du foretager i Kontrolpanel påvirker alle de Office 2007-programmer på din computer, der bruger datoindstillinger fra operativsystemet.

 • Hvis du bruger flerlinjet layout og har tilføjet flere felter til visningen, skal du muligvis øge antallet af linjer, der vises i det flerlinjede layout, for at se alle oplysninger.

  Sådan gør du

  • Peg på Aktuel visning i menuen Vis, og klik derefter på Tilpas aktuel visning.

  • Klik på Andre indstillinger.

  • Under Andre indstillinger skal du ændre den angivne værdi for x i Brug kompakt layout i bredder på mindre end x tegn.

   En indstilling på 80 tegn angiver f.eks, at hver gang listen over brevhoveder reduceres til en bredde på mindre end 80 tegn, viser Outlook automatisk en forhåndsvisning med to linjer.

 • Nye visninger føjes til den aktuelle visningundermenu.

 1. Peg på Aktuel visning i menuen Vis, og klik derefter på Definer visninger.

 2. Klik på den visning, du vil omdøbe, i feltet Visninger for mappen mappenavn.

 3. Klik på Omdøb.

 4. I feltet Nyt navn på visningen skal du skrive et nyt navn.

Bemærk!: Du kan ikke omdøbe en foruddefineret visning, heller ikke selvom du har tilpasset visningen. Du skal i stedet for kopiere den foruddefinerede visning, give kopien et nyt navn og derefter ændre indstillingerne.

 1. Peg på Aktuel visning i menuen Vis, og klik derefter på Definer visninger.

 2. Klik på den visning, du vil gøre tilgængelig på andre placeringer, i feltet Visninger for mappen mappenavn.

 3. Klik på Kopiér.

 4. Skriv et navn i feltet Navn på ny visning.

 5. Klik på en indstilling under Kan bruges på, hvis du vil ændre, hvor visningen skal være tilgængelig.

 6. Klik på OK.

 7. Klik på Anvend visning for at anvende visningen med det samme.

Bemærk!: Nye visninger føjes til den aktuelle visningundermenu.

 1. Skift til den visning, du vil ændre.

  Sådan gør du

  • Peg på Aktuel visning i menuen Visning, og klik derefter på den ønskede visning.

 2. I menuen Visning skal du pege på Arranger efter og derefter klikke på Brugerdefineret.

 3. Klik på Andre indstillinger.

 4. Vælg de ønskede indstillinger, og klik derefter på OK.

 1. Peg på Aktuel visning i menuen Vis, og klik derefter på Definer visninger.

 2. Klik på den visning, som du vil nulstille til de oprindelige indstillinger, i feltet Visninger for mappen mappenavn.

 3. Klik på Nulstil.

Bemærk!: Hvis knappen Nulstil ikke er tilgængelig, har du muligvis valgt en brugerdefineret visning eller en standardvisning, som ikke er blevet tilpasset.

 1. Peg på Aktuel visning i menuen Vis, og klik derefter på Definer visninger.

 2. Klik på den visning, du vil slette, i feltet Visninger for mappen mappenavn.

 3. Klik på Slet.

Bemærk!: Du kan ikke slette en foruddefineret visning, heller ikke selvom du har ændret indstillingerne for visningen.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×