Opret og administrer brugerdefinerede kategorier og grupper i navigationsruden

Hvis du vil bruge og administrere dine databaseobjekter i Access, skal du bruge navigationsruden. Du kan oprette brugerdefinerede kategorier og grupper i navigationsruden, så du kan organisere dine databaseobjekter, som du ønsker det. Du kan f.eks. angive genveje, der kun gælder for de objekter, som brugerne skal se, så de har nemmere ved at blive ved opgaven. I dette emne forklares det, hvordan du kan oprette og administrere brugerdefinerede kategorier og grupper i navigationsruden.

I denne artikel

Opret brugerdefinerede kategorier og grupper

Få vist eller skjul grupperne og objekterne i en kategori

Fjern og gendan objekter i brugerdefinerede grupper

Oprette brugerdefinerede kategorier og grupper

Når du opretter en brugerdefineret kategori, opretter du den for den database, der er åben, og den knyttes til den pågældende database. Du kan ikke overføre brugerdefinerede kategorier og grupper til andre databaser.

Du skal bruge dialogboksen Navigationsindstillinger til at oprette og styre brugerdefinerede kategorier og grupper. Processen indeholder disse generelle trin:

 • Du skal først oprette en brugerdefineret kategori. Access indeholder én, du kan bruge: Brugerdefineret. Du kan omdøbe denne kategori og tilføje eller fjerne grupper efter behov. Du kan når som helst oprette en ny kategori.

 • Når du har oprettet en kategori, skal du oprette en eller flere grupper i den nye kategori.

 • Luk dialogboksen Navigationsindstillinger, og træk eller kopiér eller indsæt de ønskede databaseobjekter, du vil tildele til den brugerdefinerede gruppe, i navigationsruden. Du kan trække eller kopiere objekterne fra en særlig gruppe, der kaldes Ikke-tildelte objekter, som oprettes for dig, når du opretter en brugerdefineret kategori.

  Bemærk!: Når du føjer et databaseobjekt fra gruppen Ikke-tildelte objekter til en brugerdefineret gruppe, oprettes der en genvej til det pågældende objekt – selve objektet flyttes eller kopieres ikke. Hvis du omdøber eller sletter en genvej i en brugerdefineret gruppe, påvirker disse ændringer ikke selve objektet, men kun genvejen til objektet.

 • Når du har placeret objekterne i de brugerdefinerede grupper, kan du skjule gruppen Ikke-tildelte objekter og andre grupper, du ikke vil have vist.

Oprette en brugerdefineret kategori

 1. Højreklik på menuen øverst i navigationsruden, og klik derefter på Navigationsindstillinger.

 2. I dialogboksen Navigationsindstillinger skal du klikke på Tilføj element på listen Kategorier. Der vises en ny kategori på listen. Der vises en ny brugerdefineret kategori i denne illustration:

  En ny brugerdefineret kategori i navigationsruden

 3. Skriv et navn til den nye kategori, og tryk derefter på Enter.

  Opret et navn, der giver mening for brugerne af databasen. Når du har angivet navnet, kan du se, at titelteksten for listen til højre ændres, så den svarer til dette navn. Hvis du f.eks. giver den nye kategori navnet Min oversigt, er titelteksten i listen til højre Grupper for "Min oversigt". Bemærk også, at listen indeholder en gruppe med navnet Ikke-tildelte objekter. Denne gruppe oprettes som standard i Access. Gruppen indeholder alle objekterne i databasen, og du bruger disse objekter til at udfylde den brugerdefinerede gruppe.

  Når du har oprettet en brugerdefineret kategori, skal du oprette en eller flere grupper i den pågældende kategori. Du kan oprette alle de grupper, du har brug for. Lad dialogboksen Navigationsindstillinger være åben, og udfør de næste trin.

Oprette en brugerdefineret gruppe

 1. Klik på Tilføj gruppe under listen Grupper for "gruppenavn", og skriv derefter gruppens navn. Du kan gentage denne proces så mange gange, du har brug for. Min oversigt kan f.eks. indeholde tre grupper – Dataindtastningsformularer, Rapporter og Forespørgsler. Brugernes behov og dine egne ønsker bestemmer, hvilke grupper du tilføjer på dette trin.

 2. Sørg for, at afkrydsningsfeltet ud for Ikke-tildelte objekter er markeret, og klik derefter på OK. Dialogboksen Navigationsindstillinger lukkes, og den nye brugerdefinerede gruppe føjes til navigationsruden, men du kan endnu ikke se den nye gruppe.

 3. Gå til næste fremgangsmåde for at gøre den nye gruppe synlig og føje objekter til gruppen.

Føje objekter til en brugerdefineret gruppe

 1. Klik på menuen øverst i navigationsruden, og klik på den nye kategori i øverste del af menuen. Den eller de grupper, du har oprettet i denne kategori, vises i den nederste del af menuen sammen med gruppen Ikke-tildelte objekter.

 2. Markér de elementer, du vil anvende i den brugerdefinerede gruppe, i gruppen Ikke-tildelte objekter, og flyt dem derefter til gruppen. I Access kan du flytte de markerede elementer på forskellige måder. Du kan:

  • Trække elementerne enkeltvist.

  • Holde Ctrl nede, klikke på flere elementer og derefter trække elementerne til den brugerdefinerede gruppe.

  • Højreklikke på et af de markerede elementer, pege på Føj til gruppe og derefter klikke på navnet på den brugerdefinerede gruppe.

Når du er færdig, kan du lade gruppen Ikke-tildelte objekter være synlig i navigationsruden, eller du kan skjule den.

Skjule gruppen Ikke-tildelte objekter

 1. Højreklik på menuen øverst i navigationsruden, og klik på Navigationsindstillinger.

 2. Fjern markeringen i afkrydsningsfeltet Ikke-tildelte objekter i kategoriruden Grupper for.

Når du har oprettet en brugerdefineret kategori og gruppe, og du har føjet genveje til gruppen, kan du bruge genvejene til at oprette flere grupper. I følgende fremgangsmåde beskrives hvordan.

Oprette en ny brugerdefineret gruppe ved hjælp af et objekt i en eksisterende brugerdefineret gruppe

Bemærk!: Hvis du vil bruge denne teknik, skal du først oprette en brugerdefineret kategori og gruppe ved at benytte den fremgangsmåde, der er beskrevet i ovenstående afsnit.

 1. Der skal være en åben brugerdefineret kategori og gruppe i navigationsruden. Højreklik derefter på et objekt, du vil placere i den nye gruppe.

 2. Peg på Føj til gruppe, og klik derefter på Ny gruppe.

  Der vises en ny gruppe i navigationsruden.

  En ny brugerdefineret gruppe i navigationsruden

  Angiv et navn på den nye gruppe, og træk derefter flere genveje til den nye gruppe efter behov.

Til toppen af siden

Få vist eller skjule grupperne og objekterne i en kategori

Du kan skjule nogle eller alle grupper i en brugerdefineret kategori og nogle eller alle objekter i en gruppe. Husk på følgende under arbejdet:

 • I Access kan du skjule et objekt på to måder. Du kan bruge kommandoer, der findes i navigationsruden til at skjule et objekt fra den overordnede gruppe og kategori, eller du kan vælge en egenskab til hvert objekt og skjule den for alle grupper og kategorier i den åbne database.

 • Du kan gøre skjulte objekter og grupper fuldstændigt usynlige, eller du kan få dem vist i navigationsruden som nedtonede, utilgængelige ikoner. Du vælger ved at markere eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis skjulte objekter i dialogboksen Navigationsindstillinger. Dette afkrydsningsfelt bruges også, når du vil have vist eller gendanne en gruppe eller et objekt.

I fremgangsmåderne i følgende afsnit vises, hvordan du udfører hver enkelt opgave.

Skjule en gruppe i en kategori

 • Højreklik i navigationsruden på titellinjen for den gruppe, du vil skjule, og klik derefter på Skjul.

  Bemærk!: Du kan også udføre denne opgave ved at bruge dialogboksen Navigationsindstillinger. Åbn dialogboksen (se fremgangsmåden i næste afsnit, hvis du ikke ved, hvordan man gør), og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet ud for den gruppe, du vil skjule, på listen Grupper for"kategori".

Gendanne en skjult gruppe i en kategori

 1. Højreklik på menulinjen i navigationsruden, og klik derefter på Navigationsindstillinger i genvejsmenuen.

 2. Vælg den kategori, der indeholder den skjulte gruppe, på listen Kategorier.

 3. Markér afkrydsningsfeltet ud for den skjulte gruppe på listen Grupper for "kategori".

 4. Klik på OK.

Skjule et objekt i den overordnede gruppe

 • Højreklik på objekterne i navigationsruden, og klik derefter på Skjul.

Skjule et objekt i alle kategorier og grupper

 1. Højreklik på det objekt, du vil skjule, og klik derefter på Objektegenskaber.

  Dialogboksen Egenskaber vises, og navnet på objektet føjes til dialogboksens titel. Hvis du f.eks. åbner formularen Ordrer, er dialogboksens titel Egenskaber for Ordrer. Dialogboksen vises i følgende illustration.

  Dialogboksen Egenskaber for et databaseobjekt i Access

 2. Markér afkrydsningsfeltet Skjult.

 3. Klik på OK.

Gendanne (få vist) et skjult objekt

 1. Højreklik på menuen øverst i navigationsruden, og klik på Navigationsindstillinger i genvejsmenuen.

 2. Markér afkrydsningsfeltet Vis skjulte objekter under Indstillinger for visning.

 3. Klik på OK, og vend tilbage til navigationsruden. Der vises et nedtonet ikon for alle skjulte objekter i ruden.

 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du kun har skjult objektet fra den overordnede gruppe og kategori, skal du højreklikke på objektet og derefter klikke på Vis.

  • Hvis du har skjult objektet fra alle kategorier og grupper ved at angive egenskaben Skjult, skal du højreklikke på objektet, klikke på Vis egenskaber og derefter fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Skjult.

Til toppen af siden

Fjerne og gendanne objekter i brugerdefinerede grupper

De brugerdefinerede grupper kan blive ændret med tiden, efterhånden som brugernes behov og de forretningsmæssige krav skifter. Du kan tilføje eller fjerne objekterne i en gruppe efter behov. Det fremgår af nedenstående fremgangsmåder, hvad du skal gøre.

Slette objekter fra en brugerdefineret gruppe

 • Højreklik på det objekt, du vil fjerne, i navigationsruden, og klik derefter på Slet.

Gendanne et objekt i en brugerdefineret gruppe

 1. Hvis gruppen Ikke-tildelte objekter er skjult, skal du have den vist.

  Hvordan viser jeg gruppen Ikke-tildelte objekter?

  1. Højreklik på menuen øverst i navigationsruden, og klik på Navigationsindstillinger i genvejsmenuen.

  2. Markér afkrydsningsfeltet ud for Ikke-tildelte objekter i ruden Grupper for "kategori".

 2. Træk eller kopiér og indsæt efter behov det ønskede objekt fra gruppen Ikke-tildelte objekter i den brugerdefinerede gruppe.

Omdøbe et objekt i en brugerdefineret gruppe

 1. Højreklik på det objekt, du vil omdøbe, i navigationsruden, og klik derefter på Omdøb genvej.

 2. Skriv genvejens nye navn, og tryk derefter på Enter.

Til toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×