Opret, læs og svar på meddelelser i Mail til Windows 10

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Med mailappen på Windows 10 kan du hurtigt læse og svare på meddelelser fra flere konti, sende filer og billeder og konfigurere et automatisk svar, når du er fraværende. Du kan få adgang til mailappen på enhver Windows 10-computer eller -enhed, herunder telefoner.

Hvis du vil have oplysninger om at konfigurere dine mailkonti, skal du se Konfigurer mail i Mail til Windows 10. Hvis du har problemer med at sende eller modtage meddelelser, eller hvis du ikke kan se nogle af eller alle dine meddelelser eller elementer i kalenderen, skal du se Hvor er mine mails eller begivenheder?

Skriv og send meddelelser

Når du opretter en ny meddelelse, kan du ændre skrifttype, tilføje filer, billeder, tabeller og links, angive vigtigheden meddelelser, kontrollere stavning, zoome ind eller ud eller finde tekst i meddelelsen.

Bemærkninger!: 

 • Du kan ikke angive en standardskrifttype eller tekstfarve for alle nye meddelelser. De ændringer, du foretager, gælder kun den meddelelse, du i øjeblikket er ved at skrive.

 • Mail til Windows 10 tillader dig ikke at angive kvitteringer for læsning i dine udgående meddelelser.

Oprette en ny meddelelse

 1. Vælg Ny mailøverst på skærmen. Hvis du ikke kan se nye mailskal du vælge den symbolet +.

  Bemærkninger!: 

  • Hvis du har brug Mail til Windows 10 med flere mailadresser, og du ikke har sammenkædet dine indbakker, åbnes vælge Ny mail en ny meddelelse med netop de e-mail-konto, du får vist.

  • Hvis du har sammenkædet indbakker fra flere mailadresser, vises vælge Ny mail en liste over dine sammenkædede mailadresser for dig at vælge mellem. Vælg din foretrukne mailadresse for at åbne en ny meddelelse.

 2. Skriv en mailadresse i feltet til for at tilføje modtagere, eller Vælg Tilføj modtagere ikonet Føje modtagere til din mail til at se en liste over dine kontakter. Hvis du vil Cc eller Bcc en person, skal du vælge Cc & Bcc.

 3. Når du er færdig skrive din meddelelse, klik på Send. Hvis du vælger ikke at holde din meddelelse, kan du vælge Slet. Hvis du ikke kan vælge en af disse indstillinger og flytte til en anden meddelelse på meddelelseslisten, Gem Mail til Windows 10 din nye meddelelse i mappen kladder . Hvis du vil vende tilbage til den senere, skal du vælge mappen kladder , og vælg derefter din meddelelse på listen over kladder.

Ændre skrifttyper, stavekontrol og tilføje emojis, billeder, filer, tabeller og links

Mail til Windows 10 understøtter et bredt udvalg af skrifttyper, skriftstørrelser, farver og særlige formateringsindstillinger. Du kan også indsætte filer, billeder, links og tabeller. Endelig kan du køre stavekontrol, angive en prioritet, zoome ind eller ud og søge i din meddelelse. 

For at ændre din standardskrifttype skal du vælge Indstillinger for  Knappen Indstillinger > standardskrifttypen. Ændre din standardskrifttype kun påvirker den enhed, du aktuelt bruger. Når du ændrer din standardskrifttype, gælder den ikke for andre enheder.

 • Skift skrifttype og fremhæv tekst

  Hvis du vil ændre skrifttypen i en ny meddelelse, skal du bruge knapperne til fed, kursiv og understreget under fanen Formatér, eller du kan bruge rullemenuen til højre for understregningsknappen til at vælge en bestemt skrifttype og skriftstørrelse, tilføje fremhævning eller ændre skriftfarven.

  Et skærmbillede af fanen Formatér

  Bemærk!: Du kan ikke angive en standardskrifttype eller tekstfarve for alle nye meddelelser. De ændringer, du foretager, gælder kun den meddelelse, du i øjeblikket er ved at skrive.

 • Ændre din standardskrifttype

 • Indsætte emojis, filer, tabeller, billeder og links

  Brug fanen Indsæt til at tilføje en række forskellige typer indhold i din meddelelse.

  Et skærmbillede af fanen Indsæt

  Bemærk!: Fanen Indsæt gør det ikke muligt at tilføje tabeller, billeder eller links, medmindre markøren er i meddelelsesteksten. Hvis du stadig redigerer feltet Til eller meddelelsesemnet, er disse indstillinger ikke tilgængelige.

  Vælg filer muligheden for at tilføje en vedhæftet fil til din e-mail-meddelelse.

  For at indsætte et billede, så modtageren ser billedet i brødteksten i mailen skal du vælge billeder.

  Bemærk!: Du kan indsætte billeder enten som filer eller billeder. Hvis du vælger filer, billedet vises muligvis ikke når modtageren åbner mailen, men modtageren kan stadig åbne billedet ved at dobbeltklikke på den vedhæftede fil.

  Vælg tabel, hvis du vil tilføje en tabel. Som standard indsættes en tabel med tre rækker og tre kolonner i din meddelelse. Du kan vælge Slet for at slette en række eller en kolonne eller Indsæt til at indsætte en række eller kolonne. Du kan bruge andre knapper, der vises på værktøjslinjen, til at tilpasse tabellens udseende og funktionalitet.

  Hvis du vil tilføje et link til et websted, kan du vælge linket. Hvis du vil have vist noget andet end webadressen for linket, skal du udfylde feltet Tekst, der skal vises. Ellers kan du lade feltet være tomt. Når du har udfyldt feltet adresse med URL-adressen på linket, kan du vælge Indsæt.

  For at tilføje emojis skal du vælge Emoji til at åbne datovælgeren emoji. Gennemse tilgængelige emojis ved hjælp af kategorierne i bunden af vælgeren, eller fortsæt med at skrive for at finde en bestemt emoji. 

  Bemærk!: For at bruge emojivælgeren skal du have Windows-version 1809 eller nyere.

 • Kør stavekontrol, angiv en prioritet for din mail, zoom, eller søg i din meddelelse.

  Et skærmbillede af fanen Indstillinger

  Vælg knappen Stavekontrol for at køre stavekontrol. Stavekontrollen bruger dit standardsprog i Windows, men du kan vælge på rullelisten ud for stavekontrol til at vælge et sprog i forskellige stavekontrol.

  Hvis meddelelsen er meget vigtigt, kan du vælge udråbstegnet. Mange mailprogrammer vises anderledes end dem uden høj prioritet angive meddelelser med høj prioritet. Hvis meddelelsen ikke er vigtigt, for eksempel en Orientering, modtageren ikke har brug for at læse hurtigt, kan du vælge pil ned for at markere din meddelelse som lav prioritet.

  Har du brug for at søge i din meddelelse efter et ord eller et udtryk? Vælg Søg, og skriv det ord eller udtryk. Hver forekomst af ordet eller udtrykket fremhæves.

  Vælg zoome for at ændre, hvordan den nye meddelelse vises, mens du skriver den. Dette påvirker ikke din skriftstørrelse på nogen måde.

  Bemærk!: Mail til Windows 10 muligt ikke at angive kvitteringer for læsning til dine udgående meddelelser eller opretter af regler, der automatisk fremad eller flytte meddelelser i mapper.

Læs og svar på meddelelser

Når du har føjet en konto til Mail til Windows 10, kan du begynde at bruge appen til at læse og svare på meddelelser. Alle nye meddelelser vises på meddelelseslisten til venstre for læseruden.

Bemærk!: Du kan ikke skjule meddelelseslisten eller læseruden i Mail til Windows 10.

Du kan svar, svar til alle, frem, slette og markere en mail fra værktøjslinjen øverst i meddelelsen. Hvis du vælger flere Ikonet Flere , kan du udføre flere handlinger, som markerer meddelelsen som ulæst, skal du flytte meddelelsen til en anden mappe, søgning i meddelelsen, du vil flytte mellem meddelelser, gemme meddelelsen som en .eml-fil og udskrivning af meddelelsen.

Læs meddelelser

Alle dine meddelelser vises på meddelelseslisten. Når du første gang konfigurerer din mail, grupperes dine meddelelser efter samtale (emne), og de første ord i mailen vises på meddelelseslisten under emnet. Hvis du vil læse en meddelelse, skal du markere den på meddelelseslisten, hvorefter meddelelsen åbnes i læseruden. Du kan ikke deaktivere læseruden, flytte læseruden eller åbne meddelelsen i et nyt vindue.

 • Markér meddelelser som læst

  Når du flytter fra en enkelt meddelelse til næste på meddelelseslisten, markerer Mail til Windows 10 automatisk meddelelsen som læst. Du kan slå dette fra eller vælge en anden funktionsmåde ved at vælge Indstillinger for > Læsning og vælge en af indstillingerne for at markere et element som læst.

 • Deaktiver gruppe efter samtale, eller skjul de første ord i meddelelsen

  Vælg Indstillinger for > Læsning. Rul ned til sektionen Samtale, og brug skyderne for at slå Vis eksempeltekst og/eller Vis meddelelser sorteret efter samtale enten til eller fra. Hvis du har flere konti, gælder dit valg for Vis meddelelser sorteret efter samtale kun for den konto, der er vist på rullelisten Vælg en konto.

 • Download indhold

  Hvis du ser et X eller en pladsholder, skal være et billede, eller du får vist en meddelelse om, at noget af indholdet i din meddelelse ikke blev hentes, kan du rulle ned til bunden af meddelelsen for at vælge hente meddelelser og billeder. For at ændre denne indstilling for alle de meddelelser, så alt indhold, der er hentet automatisk, skal du vælge Indstillinger > Læsning. Vælg din konto under eksternt indhold, og derefter slå automatisk at hente eksterne billeder og typografier.

 • Brug af tastebrowsing

  Med tastebrowsing kan du klikke i læseruden og anbringe markøren et vilkårligt sted på en linje med tekst. Du kan derefter bruge piletasterne til at navigere op eller ned linje efter linje, fra side til side og tegn efter tegn i meddelelsen. Tastebrowsing er slået fra som standard. Du kan aktivere det ved at vælge Indstillinger > Læsning. Under Tastebrowsing skal du bruge skyderen til at slå funktionen til.

Sådan besvarer du meddelelser

Når du besvarer, svarer til alle eller videresender en meddelelse, medtages den oprindelige meddelelse. Du kan ikke ændre denne funktionsmåde, men du kan markere al tekst i den pågældende meddelelse og slette den.

Bemærk!: Når du besvarer en meddelelse, medtages den oprindelige meddelelse i svaret, men vedhæftede filer gør ikke. Hvis du videresender meddelelsen, sendes hele meddelelsen, inklusive vedhæftede filer, til modtageren.

Skriv dit svar, tilføj nødvendige vedhæftede filer, tabeller, billeder eller links, og vælg derefter Send øverst til højre for at sende meddelelsen. Hvis du beslutter dig for ikke at sende meddelelsen, skal du vælge Slet.

Markér dine meddelelser med flag

Du kan sætte et flag på de meddelelser, der skal være nemme at finde. For at anbringe et flag skal du vælge indstillingen Markér med flag i læseruden. Vælg Fjern flag for at fjerne et flag.

Du kan filtrere meddelelseslisten kun at vise markerede elementer ved at vælge på rullelisten ud for alle på meddelelseslisten og vælge markeret med flag.

Arbejde med kladder

Hvis du ikke sender eller sletter meddelelsen, gemmes den automatisk i mappen Kladder. Hvis du vil vende tilbage til din kladde, skal du vælge mappen Kladder og derefter vælge din meddelelse. Vælg Send, når du er færdig med at redigere meddelelsen.

Hvis din indbakke viser meddelelser efter samtale, vises eventuelle kladdesvar og -videresendelser også i din indbakke grupperet sammen med den oprindelige meddelelse. Hvis du deaktiverer sortering efter samtale, er disse kladder kun synlige i mappen Kladder.

Håndtering af uønsket post

Uønsket mail, eller spam, er et almindeligt problem. Hvis du modtager en mail, der tydeligt er spam, kan du højreklikke på meddelelsen på meddelelseslisten og vælge Flyt til spam. Dette fjerner meddelelsen fra din indbakke og sender den til en mappe med uønsket post. Du kan kun vælge én meddelelse af gangen, som skal flyttes til mappen med uønsket post.

Tip!: Ikke alle mailkonti understøtter Flyt til uønsket post.

Tilpasning af visningen

Mail til Windows 10 understøtter ikke flytning, skjule eller ændre størrelsen på læseruden eller på meddelelseslisten. Du kan udvide eller skjule mapperuden ved at vælge Ikonet Udvid og Skjul øverst på skærmen.

Hvis du skjuler mapperuden, kan du oprette en ny meddelelse ved at vælge den symbolet +.

Mine mails er for længe om at ankomme, eller jeg kan ikke finde ældre meddelelser

Mail til Windows 10 kontrollerer med jævne mellemrum, om der er nye mails. Hvis du vil kontrollere oftere, om der er nye mails, eller have adgang til ældre meddelelser, kan du ændre dine synkroniseringsindstillinger.

 1. Vælg Indstillinger for Knappen Indstillinger > Administrer konti, og vælg den konto, du vil ændre.

 2. Vælg Skift indstillinger for synkronisering af postkasse.

  • For at søge efter nye meddelelser oftere skal du vælge det interval, der passer bedst til dine behov, under Hent nyt indhold.

   Bemærk!: Standardindstillingen er baseret på mit forbrug, der tager højde for antallet af meddelelser, du modtager, din internetforbindelse og batteriets levetid.

  • For at få vist ældre meddelelser skal du vælge hver gang under Hent mails fra .

Har du problemer, eller har du brug for flere oplysninger?

Send os din feedback

Vi sætter pris på din mening. Hvis der er en funktion, som du synes mangler i appsene Mail og Kalender, eller hvis en funktion i ikke fungerer korrekt, kan du give feedback direkte til Mail og kalender-teamet.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×