Opret konvolutter ved hjælp af brevfletning i Word til Mac

Når du har masseforsendelser til personer på din adresseliste, kan du bruge brevfletning til at oprette en masse adresserede konvolutter. Hver konvolut har påtrykt en adresse fra adresselisten.

Bemærk!: Noget af det, der står i dette emne, gælder muligvis ikke for alle sprog.

Der er tre dokumenter involveret i at oprette og udskrive konvolutter ved hjælp af brevfletningsprocessen:

 • Hoveddokumentet
  Dette er det dokument, du bruger til at konfigurere layoutet for konvolutterne i brevfletningen. På forsendelsesetiketter kan du også konfigurere indhold, du ønsker gentaget på hver etiket, f.eks. et firmalogo eller afsenderadresse.

 • Adresselisten
  Din adresseliste er den datakilde, som Word bruger i brevfletningen. Det er en fil, der indeholder de adresser, der skal udskrives på konvolutterne.

 • Det flettede dokument
  Dette dokument er en kombination af hoveddokumentet og den adresseliste, der bruges til at udskrive individuelle adresser på konvolutterne.

Adresselisten kan være et Excel-regneark, en mappe af Outlook-kontakter eller et Apple-adressekartotek. Den indeholder de poster, som Word henter oplysninger fra til at udfærdige adresserne til konvolutterne.

 • Hvis du endnu ikke har en adresseliste, kan du oprette en ny liste i Word under brevfletningen. Før du starter brevfletningsprocessen, skal du samle alle dine adresselister.

 • Hvis du bruger et Excel-regneark, skal du sørge for, at kolonnen til postnumre er formateret som tekst, så der ikke går nuller tabt.

 • Hvis du vil bruge dine Outlook-kontakter, skal du sørge for, at Outlook er dit standardmailprogram.

  Tip!: For at gøre Outlook til dit standardprogram til mail skal du åbne Apple Mail og vælge Indstillinger i menuen Mail. På fanen Generelt ud for Standardprogram til mail skal du vælge Microsoft Outlook.

 1. Vælg på Start brevfletning > Konvolutter under fanen Forsendelser.

  På fanen Forsendelser skal du vælge Konvolutter på listen Start brevfletning

 2. I dialogboksen Konvolut skal du lade feltet Leveringsadresse være tomt, og under Afsenderadresse skal du gøre et af følgende:

  • Vælg Brug min adresse for at bruge din adresse fra din mailkontaktliste.

  • Vælg Udelad for at lade afsenderadressen være tom.

  • Vælg begge indstillinger (Brug min adresse og Udelad), og skriv den afsenderadresse, du vil bruge.

  • Formatér Afsenderadresse ved at vælge Skrifttype eller Position, og foretag derefter de ændringer, du ønsker.

 3. I dialogboksen Konvolut skal du under Udskriftsindstillinger vælge Sideopsætning.

 4. I dialogboksen Sideopsætning skal du på listen Papirstørrelse vælge den indstilling, der svarer til størrelsen på din konvolut.

  Tip!: Hvis ingen af indstillingerne passer med konvoluttens størrelse, skal du gøre følgende:

  • Nederst på listen Papirstørrelse skal du vælge Administrer brugerdefinerede størrelser.

  • Klik på + (plustegn) for at tilføje et nyt listeelement. I dialogboksen Sideopsætning skal du dobbeltklikke på Ikke-navngivet, og derefter skal du skrive et navn til din konvolut.

  • Angiv målene på din konvolut i felterne Bredde og Højde, og vælg derefter OK.

 5. I dialogboksen Sideopsætning skal du ud for Retning vælge Liggende > OK.

 6. Vælg OK at lukke dialogboksen Konvolut.

 7. Vælg Gem i menuen Filer.

 1. På fanen Forsendelser skal du vælge Vælg modtagere.

  På fanen Forsendelser er Vælg modtagere fremhævet med en liste med indstillinger

  Vælg

  Hvis du vil

  Oprette en ny liste

  Starte en ny adresseliste, mens du konfigurerer brevfletningen.

  Bruge en eksisterende liste

  Bruge et Excel-regneark eller en anden type datafil som din adresseliste

  Vælge fra Outlook-kontakter

  Vælge navne direkte fra dine Outlook-kontakter til adresselisten

  Apple-kontakter

  Vælge navne direkte fra dit Apple-adressekartotek til adresselisten

  FileMaker Pro

  Importere data fra en FileMaker Pro-database

 2. Vælg en indstilling:

 

 

• Opret en ny liste

I dialogboksen Rediger listefelter opretter Word automatisk felter til grundlæggende oplysninger, f.eks. fornavn, efternavn og adresse. Hvis du vil tilføje et nyt felt, f.eks. et meddelelsesfelt, skal du gøre dette nu, så du kan udfylde feltet, når du angiver posten.

 1. Under Nyt feltnavn skal du skrive navnet på det felt, du vil tilføje, og derefter klikke på + (plustegnet).

  Tip!: Hvis du vil ændre rækkefølgen af felterne, skal du vælge det felt, du vil flytte, og derefter bruge pilene op eller ned til at flytte feltet.

 2. Når alle felter er konfigureret, som du ønsker, skal du vælge Opret for at oprette en ny liste.

 

 

• Brug en eksisterende liste

 1. Gå til den fil, du vil bruge, og vælg Åbn.

 2. I dialogboksen Åbn projektmappe skal du vælge det ark, du vil bruge, og derefter gøre et af følgende:

  • Lad Celleområde være tomt for at bruge hele regnearket.

   eller

  • Angiv et celleområde for de data, du vil bruge.

 3. Vælg OK.

 

 

• Vælg fra Outlook-kontakter

 1. Vælg Filtrer modtagere for at markere de modtagere, du vil medtage.

 2. I dialogboksen Forespørgselsindstillinger skal du ud for Vis brevfletningsmodtagere efter vælge Fuldstændig post.

 3. På listen over kontakter skal du vælge de kontakter, du vil medtage i brevfletningen, og derefter vælge OK.

 

 

• Apple-kontakter

 1. Vælg Filtrer modtagere for at markere de modtagere, du vil medtage.

 2. I dialogboksen Forespørgselsindstillinger under Apple-gruppekontakter skal du vælge den gruppe, du vil medtage i brevfletningen og derefter vælge OK.

 

 

• File Maker Pro

 1. Gå til den fil, du vil bruge, og vælg Åbn.

 2. I dialogboksen Afgrænsningstegn i datakontrolpost skal du vælge en feltafgrænser til at adskille hvert datafelt og en postafgrænser til at adskille hver datapost og derefter vælge OK.

 1. Klik på Træk felter til denne boks, eller skriv tekst i dokumentet, og klik derefter på teksten for at fjerne den.

 2. På fanen Forsendelser skal du vælge Indsæt fletfelt og derefter vælge det felt, du vil tilføje.

  På fanen Forsendelser er Indsæt fletfelt fremhævet

 3. Tilføj og formatér de felter, du vil medtage på konvolutten, og vælg OK.

  Tip!: 

  • Hvis du vil formatere felter, kan du f.eks. indsætte et mellemrum mellem felterne Fornavn og Efternavn og trykke på Enter for at starte en ny linje til adressefeltet.

  • Hvis du vil sortere modtagerlisten eller fjerne modtagere, skal du på fanen Forsendelser vælge Filtrer modtagere og derefter vælge Sortér poster eller Filtrer poster. Vælg OK, når du er færdig.

 1. På fanen Forsendelser skal du vælge Vis resultater for at se, hvordan konvolutterne kommer til at se ud.

  Vis resultater er fremhævet på fanen Forsendelser

  Bemærk!: Brug venstre og højre pil på fanen Forsendelser for at rulle gennem hver konvolut.

 2. Hvis du vil foretage yderligere formateringsændringer, skal du vælge Vis resultater igen, så du kan tilføje eller fjerne fletfelter.

 3. Når konvolutterne ser ud som ønsket, skal du på fanen Forsendelser vælge Afslut og flet > Udskriv dokumenter for at afslutte brevfletningen.

  På fanen Forsendelser er Afslut og flet og indstillingen Udskriv dokumenter fremhævet

  Tip!: Hvis du vil gennemse og opdatere hver konvolut enkeltvis før udskrivning, skal du på fanen Forsendelser vælge Afslut og flet > Rediger enkelte dokumenter. Når du er færdig, skal du i menuen Filer vælge Udskriv for at udskrive konvolutterne.

Hvis du ikke har en adresseliste, skal du oprette en, før du påbegynder brevfletningsprocessen. Adresselisten kan være et Excel-regneark, et Apple-adressekartotek, en FileMaker Pro-database, et Word-dokument eller en afgrænset tekstfil.

Trin 1: Klargør hoveddokumentet

 1. I menuen Filer skal du i Word vælge Nyt tomt dokument.

 2. I menuen Vis skal du vælge Udskriftslayout.

 3. Vælg Styring af brevfletning i menuen Funktioner.

 4. Under 1. Vælg dokumenttype skal du vælge Opret ny og derefter vælge Konvolutter.

 5. I feltet Afsenderadresse skal du skrive din adresse.

  Tip!: 

  • På nuværende tidspunkt skal du ikke skrive noget (herunder mellemrum) i feltet Modtageradresse.

  • Hvis du ikke kan skrive i feltet Afsenderadresse, skal du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Brug min adresse og derefter prøve igen.

 6. Under Udskriftsindstillinger skal du bekræfte, at der er valgt de korrekte udskriftsindstillinger for dine konvolutter.

 7. Markér OK, når du er færdig.

Trin 2: Vælg adresselisten

 1. Vælg Styring af brevfletning i menuen Funktioner.

 2. Under 2. Vælg modtagerliste, vælg Hent liste, og vælg derefter kilden til adresselisten (f.eks. et Excel-regneark eller et Word-dokument).

 3. Under 3. Indsæt pladsholdere skal du vælge Kontakter.

 4. Træk et feltnavn fra listen over Kontakter (f.eks. Fornavn) til konvoluttens adressefelt.

 5. Gentag trin 4 for alle de felter, der skal vises på dine konvolutter.

 6. I hoveddokumentet skal du redigere konvolutadressen for at tilføje mellemrum og vognretur, hvor du ønsker det.

 7. Gør et af følgende for at afslutte oprettelsen af dine konvolutter:

  • Hvis du vil udskrive konvolutterne straks, skal du i Styring af brevfletning under 6. Afslut brevfletning vælge Flet til Printer Knappen Flet til printer

   eller

  • Hvis du vil oprette et dokument, der indeholder dine flettede konvolutter, som du kan gemme, skal du i Styring af brevfletning under 6. Afslut brevfletning vælge Flet til nyt dokument Knappen Afslut brevfletning .

Se også

Opret og udskriv adresseetiketter ved hjælp af brevfletning

Oprette en datakilde til en brevfletning

Forbered din Excel-datakilde til en brevfletning i Word

Opret og udskriv en enkelt konvolut

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×