Opret et rutediagram med SmartArt

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Et rutediagram viser sekventielle trin i en opgave eller en proces. Der er mange forskellige SmartArt-layout, du kan bruge til at illustrere trinnene i en proces, herunder layout der kan indeholde billeder.

Billede af layoutet Billedmarkeringsproces
Et billed markerings proces layout er et af mange proces layout, som du kan bruge til at vise billeder, der er relateret til de sekventielle trin i en opgave eller proces. Du kan for eksempel bruge layoutet billed markerings proces til at vise processen for, hvordan køkken skrot kan blive komposteret for en have.

I denne artikel forklares det, hvordan du opretter et rutediagram, der indeholder billeder. Du kan bruge de metoder, der er beskrevet i denne artikel, til at oprette eller ændre næsten alle former for SmartArt-grafik. Du kan prøve forskellige layout for at opnå de resultater, du ønsker.

Når du bruger SmartArt-grafik i Excel, PowerPoint eller Word, kan du oprette et rutediagram og inkludere det i dit regneark, din præsentation eller dit dokument.

Hvad vil du foretage dig?

Opret et rutediagram med billeder

Tilføj eller slet felter i rutediagrammet

Flyt et felt i rutediagrammet

Ret farverne i rutediagrammet

Anvend en SmartArt-typografi til rutediagrammet

Animer rutediagrammet

Opret et rutediagram med billeder

 1. Klik på SmartArt under fanen Indsæt i gruppen Illustrationer.

 2. I galleriet Vælg SmartArt-grafik skal du klikke på Proces og derefter dobbeltklikke på Billedmarkeringsproces.

  Vælg Proces

 3. Hvis du vil tilføje et billede, skal du klikke på billedikonet Billedikon , markere det billede, du vil have vist i diagrammet og derefter klikke på Indsæt i det felt, hvor du vil tilføje det.

 4. Gør følgende for at indtaste tekst:

  • Klik på [Tekst] i ruden Tekst, og skriv derefter teksten.

   Bemærk!: Hvis tekstruden ikke er synlig, skal du klikke på Tekstrude under fanen Design.

  • Kopiér teksten fra et andet sted eller program, klik på [Tekst] i ruden Tekst, og indsæt derefter din tekst.

  • Klik på en boks i SmartArt-grafikken, og skriv derefter teksten.

   Bemærk!: Du får de bedste resultater ved at bruge denne indstilling, efter at du tilføjer alle de ønskede bokse.

Tilføj eller slet felter i rutediagrammet

Tilføje en boks

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil føje en boks til.

 2. Klik på den eksisterende boks, der er placeret tættest på det sted, hvor du vil tilføje den nye boks.

 3. Klik på pilen ud for Tilføj figur i gruppen Opret grafik under mappen Design.

  Føj en figur til SmartArt-grafikken

  Hvis fanen Design ikke vises, skal du kontrollere, at du har markeret SmartArt-grafikken.

 4. Gør et af følgende:

  • Klik på Tilføj figur efter for at indsætte en boks på det samme niveau som den markerede boks, men efter den markerede boks.

  • Klik på Tilføj figur før for at indsætte en boks på det samme niveau som den markerede boks, men før den markerede boks.

Når du vil føje en boks til dit rutediagram, kan du eksperimentere med at tilføje boksen før eller efter den markerede boks for at få den placering, du ønsker til den nye boks.

Tilføj et felt fra ruden Tekst

 1. Anbring markøren i begyndelsen af teksten, hvor du vil tilføje et nyt felt.

 2. Skriv den ønskede tekst i dit nye felt, tryk på ENTER, og tryk derefter på tabulatortasten for at rykke det nye felt ind eller på Skift+Tab for at rykke det ud.

Slette en boks

 • Hvis du vil slette en boks, skal du klikke på kanten til den boks, du vil slette, og derefter trykke på Delete.

Flyt en boks i rutediagrammet

 • Hvis du vil flytte en boks, skal du klikke på boksen og derefter trække den til den nye placering.

 • Hvis du vil flytte et felt i små ryk, skal du holde Ctrl nede, mens du trykker på piletasterne på tastaturet.

Ret farverne i rutediagrammet

Hvis du hurtigt vil føje et udseende til en designerkvalitet og polsk til din SmartArt-grafik, kan du ændre farverne eller anvende en SmartArt-typografi til rutediagrammet. Du kan tilføje effekter, såsom skær, bløde kanter eller 3D-effekter. Og i PowerPoint-præsentationer kan du animere rutediagrammet.

Anvend temafarver

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil ændre farven på.

 2. Klik på Skift farver i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design.

  Klik på Skift farver

  Hvis fanen Design ikke vises, skal du kontrollere, at du har markeret en SmartArt-grafik.

 3. Klik på den ønskede farvekombination.

  Vælg et farvetema

Tip!: Når du anbringer markøren over en miniature, kan du se, hvordan farverne påvirker SmartArt-grafikken.

Ret baggrundstypografien eller farven på et felt i dit rutediagram

 1. Højreklik i SmartArt-grafikken på det felt, du vil ændre, og klik derefter på Formatér figur.

  Vælg Formatér figur

 2. Hvis du vil ændre fyldtypografien, skal du i ruden Formatér figur klikke på pilen ud for Fyld for at udvide listen og derefter vælge mellem følgende indstillinger:

  • Ingen udfyldning

  • Massiv udfyldning

  • Gradueringsfyld

  • Billed- eller strukturfyld

  • Mønsterfyld

  Formatér SmartArt-figur

 3. Klik på Farve knapflade , og vælg derefter en farve fra galleriet.

 4. Flyt skyderen Gennemsigtighed, eller indtast et tal i feltet ud for skyderen for at angive, hvor meget du kan se gennem baggrundsfarven. Graden af gennemsigtighed kan angives til mellem 0 % (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) og 100 % (helt gennemsigtig).

Ret typografien eller farven af kanten på et felt

 1. Højreklik i SmartArt-grafikken på det felt, du vil ændre, og klik derefter på Formatér figur.

  Vælg Formatér figur

 2. Hvis du vil ændre farven af kanten omkring et felt, skal du i ruden Formatér figur klikke på pilen ud for Streg for at udvide listen og derefter vælge mellem følgende indstillinger:

  • Ingen streg, ubrudt streg eller gradueringsstreg

  • Farve

  • Gennemsigtighed (brug skyderen Gennemsigtighed, eller angiv en procent)

  • Bredde (i pixel)

  • Sammensat type

  • Stregtype

  • Versaltype

  Formatér SmartArt-streg

Anvend en SmartArt-typografi til rutediagrammet

En SmartArt-typografi er en kombination af forskellige effekter, f.eks. stregtype, facet eller 3D, du kan anvende på boksene i SmartArt-grafikken til at give et unikt og professionelt udseende.

 1. Klik på den SmartArt-grafik, hvis SmartArt-typografi du vil ændre.

 2. Klik på den ønskede typografi i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design.

  SmartArt-værktøj – rutediagrammer

  Hvis du vil se flere SmartArt-typografier, skal du klikke på knappen Mere knappen Mere .

  Hvis fanen Design ikke vises, skal du kontrollere, at du har markeret en SmartArt-grafik.

  Bemærkninger!: 

  • Når du placerer markøren over en miniature, kan du se, hvordan SmartArt-typografien påvirker SmartArt-grafikken.

  • Du kan også tilpasse din SmartArt-grafik ved at flytte felter, ændre størrelsen på felter, tilføje udfyldning eller effekt og tilføje et billede.

Animer rutediagrammet

Hvis du bruger PowerPoint, kan du animere dit rutediagram for at fremhæve hvert felt.

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil animere.

 2. Under fanen Animationer i gruppen Animation skal du klikke på Indstillinger for effekt og derefter klikke på En efter en.

  Føj animation til SmartArt

Bemærk!: Hvis du kopierer et rutediagram, hvor der er anvendt en animation, til en anden slide, bliver animationen også kopieret.

Se også

Vælg SmartArt-grafik

Opret et organisationsdiagram ved hjælp af SmartArt-grafik

Opret et rutediagram

Ved at bruge SmartArt-grafik i Microsoft Office Excel 2007, Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office PowerPoint 2007 eller Microsoft Office Word 2007 kan du oprette et rutediagram og inkludere det i dit regneark, din mail, din præsentation eller dit dokument.

Hvad vil du foretage dig?

Opret et rutediagram med billeder

Tilføj eller slet felter i rutediagrammet

Flyt et felt i rutediagrammet

Ret farverne i rutediagrammet

Anvend en SmartArt-typografi til rutediagrammet

Animer rutediagrammet

Opret et rutediagram med billeder

 1. Klik på SmartArt under fanen Indsæt i gruppen Illustrationer.

  bånd for gruppen illustrationer

 2. I galleriet Vælg SmartArt-grafik skal du klikke på Proces og derefter dobbeltklikke på Billedmarkeringsproces.

 3. Hvis du vil tilføje et billede, skal du klikke på billedikonet Billedikon , markere det billede, du vil have vist i diagrammet og derefter klikke på Indsæt i det felt, hvor du vil tilføje det.

 4. Gør følgende for at indtaste tekst:

  • Klik på [Tekst] i ruden Tekst, og skriv derefter teksten.

  • Kopiér teksten fra et andet sted eller program, klik på [Tekst] i ruden Tekst, og indsæt derefter din tekst.

   Bemærk!: Klik på kontrolelementet, hvis tekstruden ikke er synlig.

   Vis/skjul tekstrude

  • Klik på en boks i SmartArt-grafikken, og skriv derefter teksten.

   Bemærk!: Du får de bedste resultater ved at bruge denne indstilling, efter at du tilføjer alle de ønskede bokse.

Tilføj eller slet felter i rutediagrammet

Tilføje en boks

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil føje en boks til.

 2. Klik på den eksisterende boks, der er placeret tættest på det sted, hvor du vil tilføje den nye boks.

 3. Klik på pilen under Tilføj figur i gruppen Opret grafik under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  Tilføje en figur

  Hvis fanen SmartArt-værktøjer eller Design ikke vises, skal du kontrollere, at du har markeret en SmartArt-grafik.

 4. Gør et af følgende:

  • Klik på Tilføj figur efter for at indsætte en boks på det samme niveau som den markerede boks, men efter den markerede boks.

  • Klik på Tilføj figur før for at indsætte en boks på det samme niveau som den markerede boks, men før den markerede boks.

  Når du vil føje en boks til dit rutediagram, kan du eksperimentere med at tilføje boksen før eller efter den markerede boks for at få den placering, du ønsker til den nye boks.

Tilføj et felt fra ruden Tekst

 1. Anbring markøren i begyndelsen af teksten, hvor du vil tilføje et nyt felt.

 2. Skriv den ønskede tekst i dit nye felt, tryk på ENTER, og tryk derefter på tabulatortasten for at rykke det nye felt ind eller på Skift+Tab for at rykke det ud.

Slette en boks

 • Hvis du vil slette en boks, skal du klikke på kanten til den boks, du vil slette, og derefter trykke på Delete.

Flyt en boks i rutediagrammet

 • Hvis du vil flytte en boks, skal du klikke på boksen og derefter trække den til den nye placering.

 • Hvis du vil flytte et felt i små ryk, skal du holde Ctrl nede, mens du trykker på piletasterne på tastaturet.

Ret farverne i rutediagrammet

Hvis du hurtigt vil føje et udseende til en designerkvalitet og polsk til din SmartArt-grafik, kan du ændre farverne eller anvende en SmartArt-typografi til rutediagrammet. Du kan tilføje effekter, såsom skær, bløde kanter eller 3D-effekter. Du kan animere rutediagrammet i Office PowerPoint 2007 -præsentationer.

Du kan anvende farvekombinationer, der er afledt af temafarver, på boksene i SmartArt-grafikken.

Anvend temafarver

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil ændre farven på.

 2. Klik på Skift farver i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  Hvis du ikke kan se fanerne SmartArt-værktøjer eller Design, skal du kontrollere, at du har valgt en SmartArt-grafik.

 3. Klik på den ønskede farvekombination.

  Tip!: Når du anbringer markøren over en miniature, kan du se, hvordan farverne påvirker SmartArt-grafikken.

Ret stregfarven eller -typen for kanten om et felt.

 1. Højreklik i SmartArt-grafikken på kanten af det felt, du vil ændre, og klik derefter på Formatér figur.

 2. Hvis du vil ændre farven på feltets kant, skal du klikke på stregfarve, klikke på farve knapflade og derefter klikke på den ønskede farve.

 3. Hvis du vil ændre typografien for feltets kant, skal du klikke på Stregtypografi og derefter vælge de ønskede stregtypografier.

Ret baggrundsfarven for et felt i rutediagrammet

 1. Højreklik på kanten af et felt, og klik derefter på Formatér figur.

 2. Klik på ruden Fyld, og klik derefter på Massiv udfyldning.

 3. Klik på farve knapflade , og klik derefter på den ønskede farve.

 4. Flyt skyderen Gennemsigtighed, eller indtast et tal i feltet ud for skyderen for at angive, hvor meget du kan se gennem baggrundsfarven. Graden af gennemsigtighed kan angives til mellem 0 % (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) og 100 % (helt gennemsigtig).

Anvend en SmartArt-typografi til rutediagrammet

En SmartArt-typografi er en kombination af forskellige effekter, f.eks. stregtype, facet eller 3D, du kan anvende på boksene i SmartArt-grafikken til at give et unikt og professionelt udseende.

 1. Klik på den SmartArt-grafik, hvis SmartArt-typografi du vil ændre.

 2. Klik på den SmartArt-typografi, du vil bruge, i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  SmartArt-værktøj – rutediagrammer

  Hvis du vil se flere SmartArt-typografier, skal du klikke på knappen Mere knappen Mere .

  Hvis du ikke kan se fanerne SmartArt-værktøjer eller Design, skal du kontrollere, at du har valgt en SmartArt-grafik.

  Bemærkninger!: 

Animer rutediagrammet

Hvis du bruger Office PowerPoint 2007, kan du animere dit rutediagram for at fremhæve hvert felt.

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil animere.

 2. Under fanen Animationer i gruppen Animationer skal du klikke på Animer og derefter klikke på En efter en.

  Billede af fanen Animationer

Bemærk!: Hvis du kopierer et rutediagram, hvor der er anvendt en animation til en anden slide, bliver animationen også kopieret.

Se også

Vælg SmartArt-grafik

Få mere at vide om SmartArt-grafik

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×