Opret en tidslinje

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Hvis du vil oprette en grafisk repræsentation af en række hændelser, f.eks. milepæle i et projekt eller de vigtigste begivenheder i en persons liv, kan du bruge en tidslinje med SmartArt-grafik. Når du har oprettet tidslinjen, kan du tilføje flere datoer, flytte datoer, ændre layout og farver samt anvende forskellige typografier.

Eksempel på Grundlæggende tidslinje

Opret en tidslinje

 1. Klik på SmartArt under fanen Indsæt.

  Klik på SmartArt

 2. I galleriet Vælg SmartArt-grafik skal du klikke på Proces og derefter dobbeltklikke på et tidslinjelayout.

  Tip!:  Der er to SmartArt-grafikker for tidslinje: Grundlæggende tidslinje og Tidslinje for cirkelaccent, men du kan også bruge en næsten hvilken som helst procesrelateret SmartArt-grafik.

  Tidslinjer med SmartArt-grafik

 3. Klik på [Tekst], og skriv eller indsæt derefter teksten i SmartArt-grafikken.

  Bemærk!:  Du kan også åbne Tekstrude og skrive teksten der. Hvis du ikke kan se Tekstrude, skal du klikke på Tekstrude under fanen SmartArt-værktøjerDesign.

Andre tidslinjeopgaver

 1. Klik på en figur på tidslinjen.

  Klik på det sidste datopunkt

 2. Gør et af følgende på fanen SmartArt-værktøjerDesign:

  • Hvis du vil tilføje en tidligere dato, skal du klikke på Tilføj figur, og derefter skal du klikke på Tilføj figur før.

  • Hvis du vil tilføje en senere dato, skal du klikke på Tilføj figur, og derefter skal du klikke på Tilføj figur efter.


   Klik på Tilføj figur under fanen Design.

 3. Skriv den ønskede dato i det nye datofelt.

 1. Klik på den dato, du vil flytte, på tidslinjen.

  Markér datoen på tidslinjen

 2. Gør et af følgende på fanen SmartArt-værktøjerDesign:

  • Hvis du vil flytte en dato, der er tidligere end den valgte dato, skal du klikke på Flyt op.

 3. Hvis du vil flytte en dato, der er senere end den valgte dato, skal du klikke på Flyt ned.

Flyt dato op eller ned

 1. Klik på tidslinjen med SmartArt-grafik.

 2. I gruppen Layout på fanen SmartArt-værktøjerDesign skal du klikke på Flere Knappen Mere .

  Klik for at se flere layout

  Bemærk!:  Hvis du kun vil have vist de tidslinje- og procesrelaterede layout, skal du i bunden af layoutlisten klikke på Flere layout, og derefter skal du klikke på Proces.

 3. Vælg en tidslinje- eller procesrelateret SmartArt-grafik som f.eks. følgende:

  • Klik på Markeringsproces for at få vist fremskridt på tidslinjen.

   Markeringsproces

  • Klik Kontinuerlig billedliste for at oprette en tidslinje med billeder eller fotos. De runde former er designet til at indeholde billeder.

   Kontinuert billedliste

 1. Klik på tidslinjen med SmartArt-grafik.

 2. På fanen SmartArt-værktøjerDesign skal du klikke på Skift farver.

  Ændre tidslinjens farver

  Bemærk!:  Hvis fanen SmartArt-værktøjerDesign ikke vises, skal du kontrollere, at du har markeret tidslinjen.

 3. Klik på den ønskede farvekombination.

Tip!: Anbring markøren over en hvilken som helst kombination for at få vist et eksempel på, hvordan farverne ser ud på tidslinjen.

En SmartArt-typografi anvender en kombination af effekter, f.eks. stregtype, facet eller 3D-perspektiv, med et enkelt klik for at give tidslinjen et professionelt elegant udseende.

 1. Klik på tidslinjen.

 2. Klik på den ønskede typografi på fanen SmartArt-værktøjerDesign.

  Vælg en ny typografi

  Tip!:  Hvis du vil have flere typografier, skal du klikke på Flere Knappen Mere i nederste højre hjørne af boksen Typografier.

Se også

Opret en tidslinje

 1. Klik på SmartArt under fanen Indsæt i gruppen Illustrationer.

  gruppen figurer under fanen indsæt

 2. I galleriet Vælg SmartArt-grafik skal du klikke på Proces og derefter dobbeltklikke på et tidslinjelayout (f.eks. Grundlæggende tidslinje).

 3. Gør følgende for at indtaste teksten:

  • Klik på [Tekst] i ruden Tekst, og skriv derefter teksten.

  • Kopiér teksten fra et andet sted eller program, klik på [Tekst] i ruden Tekst, og indsæt derefter din tekst.

   Bemærk!: Klik på kontrolelementet, hvis tekstruden ikke er synlig.

   Vis/skjul tekstrude

  • Klik på en post i SmartArt-grafikken, og skriv derefter teksten.

   Bemærk!: Du får de bedste resultater ved at bruge denne indstilling, efter at du tilføjer alle de ønskede poster.

Andre tidslinjeopgaver

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil føje endnu en post til.

 2. Klik på den eksisterende post, der er placeret tættest på det sted, hvor du vil tilføje den nye post.

 3. Klik på pilen ud for Tilføj figur i gruppen Opret grafik under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  Gruppen Opret grafik under fanen Design under SmartArt-værktøjer

  Hvis du ikke kan se fanen SmartArt-værktøjer eller Design, skal du kontrollere, at du har markeret SmartArt-grafikken. Du skal måske dobbeltklikke på SmartArt-grafikken for at markere den og åbne fanen Design.

 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil indsætte en post efter den markerede post, skal du klikke på Tilføj figur efter.

  • Hvis du vil indsætte en post før den markerede post, skal du klikke på Tilføj figur før.

Hvis du vil slette en post fra tidslinjen, skal du gøre et af følgende:

 • I SmartArt-grafikken skal du markere teksten for tekstfeltet for den post, du vil slette, og derefter trykke på Delete.

 • I ruden Tekst skal du markere hele teksten for den post, du vil slette, og derefter trykke på Delete.

  Bemærkninger!: 

  • Sådan tilføjes en figur fra ruden Tekst:

   1. På figurens niveau skal du placere markøren i slutningen af teksten, hvor du vil tilføje en ny figur.

   2. Tryk på Enter, og skriv den ønskede tekst i den nye figur.

 1. Markér det element i tekstruden, som du vil flytte.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil flytte posten til en tidligere dato, skal du klikke på Flyt op under i gruppen Opret grafik på fanen SmartArt-værktøjerDesign.

  • Hvis du vil flytte posten til en senere dato, skal du klikke på Flyt ned under gruppen Opret grafik på fanen SmartArt-værktøjerDesign.
   Gruppen Opret grafik under fanen Design under SmartArt-værktøjer

   Hvis du ikke kan se fanen SmartArt-værktøjer eller Design, skal du kontrollere, at du har markeret SmartArt-grafikken. Du skal måske dobbeltklikke på SmartArt-grafikken for at markere den og åbne fanen Design.

 1. Højreklik på den tidslinje, du vil ændre, og klik derefter på Skift layout.

 2. Klik på Proces, og gør derefter et af følgende:

  • Hvis du vil have en simpel men effektiv tidslinje, skal du klikke på Grundlæggende tidslinje.

   Grundlæggende tidslinje

  • Hvis du vil vise et forløb, en tidslinje eller sekventielle trin i en opgave, proces eller arbejdsproces, skal du klikke på Markeringsproces.

   Markeringsproces

  • Klik på Kontinuerlig billedliste for at illustrere en tidslinje med billeder eller fotos. De runde former er designet til at indeholde billeder.

   Kontinuert billedliste

Bemærk!: Du kan også ændre layoutet for din SmartArt-grafik ved at klikke på en layoutindstilling i gruppen Layout på fanen Design under SmartArt-værktøjer. Når du peger på en layoutindstilling, ændres din SmartArt-grafik, så den viser dig et eksempel på, hvordan den vil se ud med det pågældende layout.

Hvis du hurtigt vil give din SmartArt-grafik et professionelt og flot udseende, kan du ændre farverne eller anvende en typografi på din tidslinje. Du kan også tilføje effekter som f.eks. skær, bløde kanter eller 3D-effekter. Med Microsoft PowerPoint 2010 kan du også animere tidslinjen.

Du kan anvende farvekombinationer, der er afledt af temafarver, på posterne i SmartArt-grafikken.

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil ændre farven på.

 2. Klik på Skift farver i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  Skift farven på din SmartArt-grafik.

  Hvis fanen SmartArt-værktøjer eller Design ikke vises, skal du kontrollere, at du har markeret en SmartArt-grafik.

 3. Klik på den ønskede farvekombination.

Tip!: Når du anbringer markøren over en miniature, kan du se, hvordan farverne påvirker SmartArt-grafikken.

 1. Højreklik i SmartArt-grafikken på kanten af den post, du vil ændre, og klik derefter på Formatér figur.

 2. Hvis du vil ændre farven på postens kant, skal du klikke på Stregfarve, klikke på Farve knapflade og derefter klikke på den ønskede farve.

 3. Hvis du vil ændre typografien for postens kant, skal du klikke på Stregtypografi og derefter vælge de ønskede stregtypografier.

 1. Klik på den SmartArt-grafik, som du vil ændre.

 2. Højreklik på kanten af en post, og klik derefter på Formatér figur.

 3. Klik på Fyld, og klik derefter på Massiv udfyldning.

 4. Klik på Farve knapflade , og klik derefter på den ønskede farve.

Klik på Flere farver, hvis du vil ændre baggrunden til en farve, som ikke findes blandt temafarver, og klik derefter på den ønskede farve under fanen Standard, eller bland din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentets tema.

Flyt skyderen Gennemsigtighed, eller indtast et tal i feltet ud for skyderen for at angive, hvor meget du kan se gennem baggrundsfarven. Graden af gennemsigtighed kan angives til mellem 0 % (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) og 100 % (helt gennemsigtig).

En SmartArt-typografi er en kombination af forskellige effekter, f.eks. stregtype, facet eller 3D-perspektiv, som du kan anvende på posterne i SmartArt-grafikken for at oprette et unikt og professionelt udseende.

 1. Klik på den SmartArt-grafik, som du vil ændre.

 2. Klik på den SmartArt-typografi, du vil bruge, i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  Gruppen SmartArt-typografier på fanen Design under SmartArt-værktøjer

  Hvis du vil se flere SmartArt-typografier, skal du klikke på knappen Flere Knappen Mere .

 • Når du placerer markøren over en miniature, kan du se, hvordan SmartArt-typografien påvirker SmartArt-grafikken.

Se også

Opret en tidslinje

 1. Klik på SmartArt under fanen Indsæt i gruppen Illustrationer.

  bånd for gruppen illustrationer

 2. I galleriet Vælg SmartArt-grafik skal du klikke på Proces og derefter dobbeltklikke på et tidslinjelayout (f.eks. Grundlæggende tidslinje).

 3. Gør følgende for at indtaste teksten:

  • Klik på [Tekst] i ruden Tekst, og skriv derefter teksten.

  • Kopiér teksten fra et andet sted eller program, klik på [Tekst] i ruden Tekst, og indsæt derefter din tekst.

   Bemærk!: Klik på kontrolelementet, hvis tekstruden ikke er synlig.

   Vis/skjul tekstrude

  • Klik på en post i SmartArt-grafikken, og skriv derefter teksten.

   Bemærk!: Du får de bedste resultater ved at bruge denne indstilling, efter at du tilføjer alle de ønskede poster.

Andre tidslinjeopgaver

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil føje endnu en post til.

 2. Klik på den eksisterende post, der er placeret tættest på det sted, hvor du vil tilføje den nye post.

 3. Klik på pilen under Tilføj figur i gruppen Opret grafik under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  Tilføje en figur

  Hvis fanen SmartArt-værktøjer eller Design ikke vises, skal du kontrollere, at du har markeret en SmartArt-grafik.

 4. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil indsætte en post efter den markerede post, skal du klikke på Tilføj figur efter.

  • Hvis du vil indsætte en post før den markerede post, skal du klikke på Tilføj figur før.

Hvis du vil slette en post fra tidslinjen, skal du klikke på den post, du vil slette, og derefter trykke på Delete.

Bemærkninger!: 

 • Sådan tilføjes en figur fra ruden Tekst:

  1. På figurens niveau skal du placere markøren i slutningen af teksten, hvor du vil tilføje en ny figur.

  2. Tryk på Enter, og skriv den ønskede tekst i den nye figur.

  3. Du kan tilføje en assistentboks ved at trykke på Enter, mens en assistentboks er markeret i tekstruden.

 • Hvis du vil flytte en post, skal du klikke på posten og derefter trække den til den nye placering.

 • Hvis du vil flytte en post i små ryk, skal du holde Ctrl nede, mens du trykker på piletasterne på tastaturet.

 1. Højreklik på den tidslinje, du vil ændre, og klik derefter på Skift layout.

 2. Klik på Proces, og gør derefter et af følgende:

  • Hvis du vil have en simpel men effektiv tidslinje, skal du klikke på Grundlæggende tidslinje.

   Grundlæggende tidslinje

  • Hvis du vil vise et forløb, en tidslinje eller sekventielle trin i en opgave, proces eller arbejdsproces, skal du klikke på Markeringsproces.

   Markeringsproces

  • Klik på Kontinuerlig billedliste for at illustrere en tidslinje med billeder eller fotos. De runde former er designet til at indeholde billeder.

   Kontinuert billedliste

Bemærk!: Du kan også ændre layoutet for din SmartArt-grafik ved at klikke på en layoutindstilling i gruppen Layout på fanen Design under SmartArt-værktøjer. Når du peger på en layoutindstilling, ændres din SmartArt-grafik, så den viser dig et eksempel på, hvordan den vil se ud med det pågældende layout.

Hvis du hurtigt tilføje et professionelt udseende og polsk til din SmartArt-grafik, kan du ændre de farver eller anvende en SmartArt-typografi til tidslinjen. Du kan også tilføje effekter som skær, bløde kanter eller 3D-effekter. Bruge PowerPoint 2007-præsentationer, kan du animere din tidslinje.

Du kan anvende farvekombinationer, der er afledt af temafarver, på posterne i SmartArt-grafikken.

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil ændre farven på.

 2. Klik på Skift farver i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  SmartArt-værktøjslinje – tidslinje

  Hvis fanen SmartArt-værktøjer eller Design ikke vises, skal du kontrollere, at du har markeret en SmartArt-grafik.

 3. Klik på den ønskede farvekombination.

Tip!: Når du anbringer markøren over en miniature, kan du se, hvordan farverne påvirker SmartArt-grafikken.

 1. Højreklik i SmartArt-grafikken på kanten af den post, du vil ændre, og klik derefter på Formatér figur.

 2. Hvis du vil ændre farven på postens kant, skal du klikke på Stregfarve, klikke på Farve knapflade og derefter klikke på den ønskede farve.

 3. Hvis du vil ændre typografien for postens kant, skal du klikke på Stregtypografi og derefter vælge de ønskede stregtypografier.

 1. Klik på den SmartArt-grafik, som du vil ændre.

 2. Højreklik på kanten af en post, og klik derefter på Formatér figur.

 3. Klik på Fyld, og klik derefter på Massiv udfyldning.

 4. Klik på Farve knapflade , og klik derefter på den ønskede farve.

Klik på Flere farver, hvis du vil ændre baggrunden til en farve, som ikke findes blandt temafarver, og klik derefter på den ønskede farve under fanen Standard, eller bland din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentets tema.

Flyt skyderen Gennemsigtighed, eller indtast et tal i feltet ud for skyderen for at angive, hvor meget du kan se gennem baggrundsfarven. Graden af gennemsigtighed kan angives til mellem 0 % (helt uigennemsigtig, standardindstillingen) og 100 % (helt gennemsigtig).

En SmartArt-typografi er en kombination af forskellige effekter, f.eks. stregtype, facet eller 3D, som du kan anvende på posterne i SmartArt-grafikken til at oprette et unikt og professionelt udseende.

 1. Klik på den SmartArt-grafik, som du vil ændre.

 2. Klik på den SmartArt-typografi, du vil bruge, i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  SmartArt-værktøjslinje – tidslinje

  Hvis du vil se flere SmartArt-typografier, skal du klikke på knappen Flere Knappen Mere .

Hvis du bruger PowerPoint 2007, kan du animere din tidslinje for at fremhæve hver post.

 1. Klik på den tidslinje, du vil animere.

 2. På fanen Animationer i gruppen Animationer skal du klikke på Animer og derefter klikke på En efter en.

  Billede af fanen Animationer

Bemærk!: Hvis du kopierer en tidslinje, hvor der er anvendt en animation, til en anden slide, bliver animationen også kopieret.

Se også

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×