Opret en tabel

Når du opretter en Access-database, gemmer du dine data i tabeller – emnebaserede lister med rækker og kolonner. Du kan f.eks. oprette en tabel med kontakter for at gemme en liste over navne, adresser og telefonnumre, eller en produkttabel for at gemme oplysninger om produkter.

I denne artikel forklares det, hvordan du opretter en tabel, hvordan du føjer felter til en tabel, og hvordan du angiver en tabels primær nøgle. Det forklares også, hvordan du indstiller felt- og tabelegenskaberne.

Da andre databaseobjekter i så høj grad er afhængige af tabeller, bør du altid starte dit design af en database med at oprette alle dens tabeller og derefter oprette eventuelle andre objekter. Før du opretter tabeller, skal du nøje overveje dine behov og afgøre, hvilke tabeller du har brug for. Hvis du vil have en introduktion til planlægning og design af en database, skal du se artiklen Grundlæggende databasedesign.

I denne artikel

Oversigt

Opret en ny tabel

Tilføj et felt i en tabel

Gem en tabel

Oversigt

En tabel er et databaseobjekt, som du kan bruge til at gemme data om et bestemt emne, f.eks. medarbejdere eller produkter. En tabel består af poster og felter.

Hver post indeholder data om én forekomst af tabellens emne, f.eks. en bestemt medarbejder. En post kaldes også for en række eller en forekomst.

Hvert felt indeholder data om ét aspekt af tabellens emne, f.eks. et fornavn eller en mailadresse. Et felt kaldes også for en kolonne eller en attribut.

En post består af feltværdier, f.eks. Contoso, Ltd. eller nogen@example.com. En feltværdi kaldes også for et faktum.

Kundetabel i Access, der viser layout for poster og felter

1. En post

2. Et felt

3. En feltværdi

En Access-database kan indeholde mange tabeller, der hver især lagrer oplysninger om et andet emne. Hver tabel kan indeholde mange felter med forskellige datatyper, f.eks. tekst, tal, datoer og links.

Tabel- og feltegenskaber

Tabeller og felter har også egenskaber, som du kan angive for at kontrollere deres egenskaber eller virkemåde.

Egenskabsark for tabeller og felter
En tabel, som er åben i Designvisning.

1. Tabelegenskaber

2. Feltegenskaber

I en Access-database er tabelegenskaber attributter til en tabel, der påvirker udseendet eller funktionsmåden i tabellen som en helhed. Tabelegenskaberne angives i tabellens egenskabsark i Designvisning. Du kan f.eks. angive en tabels egenskab for Standardvisning for at angive, hvordan tabellen skal vises som standard.

En feltegenskab gælder for et bestemt felt i en tabel og definerer en af feltets egenskaber eller et aspekt af feltets funktionsmåde. Du kan konfigurere nogle af feltegenskaberne i dataarkvisning. Du kan også angive feltegenskaben i Designvisning ved hjælp af ruden Feltegenskaber.

Datatyper

Alle felter har en datatype. Et felts datatype angiver den type data, feltet lagrer, f.eks. store mængder tekst eller vedhæftede filer.

Datatypeindstilling

En datatype er en feltegenskab, men den er forskellig fra andre feltegenskaber på følgende måder:

 • Du angiver et felts datatype i tabeldesigngitteret, ikke i ruden Feltegenskaber.

 • Et felts datatype bestemmer, hvilke andre egenskaber feltet har.

 • Når du opretter feltet, skal du angive feltets datatype.

  Du kan oprette et nyt felt i Access ved at angive data i en ny kolonne i dataarkvisning. Når du opretter et felt ved at angive data i dataarkvisning, tildeles feltet automatisk en datatype ud fra de værdier, du angiver. Hvis der ikke kan udledes nogen anden datatype ud fra det, du har skrevet, angives datatypen til Tekst. Men, hvis der er behov for det, kan du eventuelt ændre datatypen ved hjælp af båndet.

Eksempler på automatisk registrering af datatype

Følgende tabel viser, hvordan automatisk registrering af datatypen fungerer i Dataarkvisning.

Hvis du angiver:

Access opretter et felt med datatypen:

John

Tekst

http://www.contoso.com

Du kan bruge et præfiks for en hvilken som helst gyldig internetprotokol. Eksempelvis er http://, https:// og mailto: gyldige præfikser.

Hyperlink

1

Tal, langt heltal

50.000

Tal, langt heltal

50.000,99

Tal, dobbelt

50000,389

Tal, dobbelt

12-67

De dato- og klokkeslætsformater, der anerkendes, er dem for brugerens landestandard.

Dato/klokkeslæt

31. december 2016

Dato/klokkeslæt

10:50:23

Dato/klokkeslæt

10:50

Dato/klokkeslæt

17:50

Dato/klokkeslæt

12,50 USD

Det anerkendte valutasymbol er det for brugerens landestandard.

Valuta

21,75

Tal, dobbelt

123,00 %

Tal, dobbelt

3,46 E + 03

Tal, dobbelt

Tabelrelationer

Selvom hver enkelt tabel lagrer data om forskellige emner, gemmer tabeller i en Access-database som regel data om emner, der er relateret til hinanden. Eksempelvis kan en database indeholde:

 • En kundetabel med firmaets kunder og deres adresser

 • En tabel med produkter, der er til salg, med priser og billeder af produkterne

 • En ordretabel, der registrerer kunders ordrer.

Da du gemmer data om forskellige emner i separate tabeller, har du brug for en måde at binde dataene sammen på, så du nemt kan kombinere relaterede data fra disse separate tabeller. Hvis du vil forbinde de data, der er gemt i forskellige tabeller, skal du oprette relationer. En relation er en logisk forbindelse mellem to tabeller, der angiver felter, som tabellerne har til fælles.

Nøgler

Felter, der er del af en tabelrelation, kaldes nøgler. En nøgle består sædvanligvis af ét felt, men kan bestå af mere end ét felt. Der er to slags nøgler:

 • Primær nøgle    En tabel kan kun have én primær nøgle. En primær nøgle består af et eller flere felter, som entydigt identificerer hver post, du gemmer i tabellen. Det er ofte et entydigt tal, f.eks. et id-nummer, et serienummer eller en kode, der fungerer som primær nøgle. Eksempelvis har du måske en kundetabel, hvor hver kunde har et entydigt kunde-id. Feltet for kunde-id er den primære nøgle for tabellen Kunder. Når en primær nøgle indeholder mere end ét felt, består det som regel af allerede eksisterende felter, som tilsammen leverer entydige værdier. Du kan f.eks. bruge en kombination af efternavn, fornavn og fødselsdato som primær nøgle for en tabel om personer.

 • Fremmed nøgle    En tabel kan også have en eller flere fremmede nøgler. En fremmed nøgle indeholder værdier, der svarer til værdier i den primære nøgle for en anden tabel. Det kan f.eks. være, at du har tabellen Ordrer, hvor hver ordre har et kunde-id, der svarer til en post i tabellen Kunder. Kunde-id'et er en fremmed nøgle for tabellen Ordrer.

Sammenhængen mellem værdierne mellem nøglefelter udgør grundlaget for en tabelrelation. Du bruger en tabelrelation til at kombinere data fra relaterede tabeller. Det kan f.eks. være, at du har en tabel, der hedder Kunder og en tabel, der hedder Ordrer. I tabellen Kunder identificeres hver post med det primære nøglefelt, Id.

Hvis du vil knytte hver enkelt ordre til en kunde, skal du føje et felt med en fremmed nøgle til tabellen Ordrer, der svarer til id-feltet for tabellen Kunder og derefter oprette en relation mellem de to nøgler. Når du føjer en post til tabellen Ordrer, bruger du en værdi for kunde-id, der kommer fra tabellen Kunder. Når du vil have vist oplysninger om en ordres kunde, bruger du relationen til at identificere, hvilke data fra tabellen Kunder der svarer til hvilke poster i tabellen Ordrer.

En Access-tabelrelation, der vises i vinduet Relationer
En tabelrelation, der vises i vinduet Relationer.

1. En primær nøgle, der identificeres af nøgleikonet ud for feltnavnet.

2. En fremmed nøgle – bemærk fraværet af nøgleikonet.

Fordele ved at bruge relationer

At holde data adskilt i relaterede tabeller giver følgende fordele:

 • Konsistens    Da hvert enkelt dataelement kun registreres én gang i én tabel, er der mindre mulighed for tvetydighed eller inkonsistens. Du gemmer f.eks. kun en kundes navn én gang i en tabel om kunder i stedet for at gemme den gentagne gange (og eventuelt inkonsistent) i en tabel, der indeholder ordredata.

 • Effektivitet    Når data kun registreres ét sted, bruger du mindre diskplads. Mindre tabeller har desuden en tendens til at levere data hurtigere end større tabeller. Hvis du ikke bruger særskilte tabeller til særskilte emner, introducerer du null-værdier (fravær af data) og redundans i tabellerne. Begge dele kan være spild af plads og sænke ydeevnen.

 • Forståelighed    Designet af en database er lettere at forstå, hvis emnerne er adskilt ordentligt i tabeller.

Tip!: Hav relationer i tankerne, når du planlægger dine tabeller. Du kan bruge guiden Opslag til at oprette et fremmed nøgle-felt, hvis den tabel, der indeholder den tilsvarende primære nøgle, allerede findes. Guiden Opslag opretter relationen for dig.

Toppen af siden

Oprette en ny tabel

En simpel database, f.eks. en liste over kontakter, anvender måske kun én enkelt tabel. Mange databaser anvender dog adskillige tabeller. Når du opretter en ny database, opretter du en ny fil på computeren, der fungerer som en beholder for alle objekterne i databasen, herunder dine tabeller.

Du kan oprette en tabel ved at oprette en ny database, ved at indsætte en ny tabel i en eksisterende database eller importere og oprette kæde til en tabel fra en anden datakilde – f.eks. en Microsoft Excel-projektmappe, et Microsoft Word-dokument, en tekstfil eller en anden database. Når du opretter en ny, tom database, indsættes der automatisk en ny, tom tabel for dig. Du kan derefter angive data i tabellen og gå i gang med at definere dine felter.

Hvad vil du foretage dig?

Oprette en ny tabel i en ny database

Oprette en ny tabel i en eksisterende database

Importere eller sammenkæde data for at oprette en tabel

Bruge et SharePoint-websted til at oprette en tabel

Angive en tabels primære nøgle

Angive en tabels egenskaber

Oprette en ny tabel i en ny database

 1. Klik på Filer > Ny. Hvis du bruger Access 2007, skal du klikke på Microsoft Office-knappen > Ny.

 2. Angiv et filnavn på den nye database i feltet Filnavn.

 3. Klik på mappeikonet for at gå til en anden placering for at gemme databasen.

 4. Klik på Opret.

  Den nye database åbnes, og der oprettes en ny tabel med navnet Tabel1, som åbnes i Dataarkvisning.

Oprette en ny tabel i en eksisterende database

 1. Klik på Filer > Åbn. Hvis du bruger Access 2007, skal du klikke på Microsoft Office-knappen > Åbn.

 2. Vælg den database, du vil åbne, i dialogboksen Åbn, og klik derefter på Åbn.

 3. Klik på Tabel i gruppen Tabeller under fanen Opret.

  Der indsættes en ny tabel i databasen, og tabellen åbnes i dataarkvisning.

Importér eller sammenkæd data for at oprette en tabel

Du kan oprette en tabel ved at importere eller oprette en kæde til data, der er gemt et andet sted. Du kan importere eller oprette en kæde til data i eksempelvis en Excel-projektmappe, en SharePoint-liste, en XML-fil, en anden Access-database eller en Microsoft Outlook-mappe.

Når du importerer data, oprettes en kopi af dataene i en ny tabel i den aktuelle database. Efterfølgende ændringer til kildedata vil ikke have nogen indflydelse på de importerede data, og ændringer til de importerede data har ingen indflydelse på kildedataene. Når du har oprettet forbindelse til en datakilde og importerer dens data, kan du derefter bruge de importerede data uden at oprette forbindelse til kilden. Du kan ændre designet på en importeret tabel.

Når du opretter en kæde til dataene, oprettes en sammenkædet tabel i den aktuelle database, der repræsenterer en dynamisk kæde til de eksisterende oplysninger, der er gemt et andet sted. Når du ændrer data i en sammenkædet tabel, ændrer du dem i kilden. Når data ændres i kilden, vises denne ændring i den sammenkædede tabel. Du skal kunne oprette forbindelse til datakilden, når du bruger en sammenkædet tabel. Du kan ikke ændre designet på en sammenkædet tabel.

Bemærk!: Du kan ikke redigere data i et Excel-regneark ved at bruge en sammenkædet tabel. Du kan løse problemet ved at importere kildedataene i en Access-database og derefter oprette en kæde til databasen fra Excel.

Opret en ny tabel ved at importere eller oprette en kæde til eksterne data

 1. Klik på Filer > Åbn. Hvis du bruger Access 2007, skal du klikke på Microsoft Office-knappen > Åbn.

 2. I dialogboksen Åbn skal du vælge og åbne den database, du vil oprette en ny tabel i.

 3. Klik på en af de tilgængelige datakilder i gruppen Importér og sammenkæd under fanen Eksterne data. Hvis du bruger Access 2007, er datakilderne i gruppen Importér.

  Billede af Access-båndet

 4. Følg anvisningerne i de dialogbokse, der vises ved hvert trin.

  Der oprettes en ny tabel, som vises i navigationsruden.

Du kan også importere eller linke til SharePoint-liste ved hjælp af en kommando på fanen Opret.

Toppen af siden

Bruge et SharePoint-websted til at oprette en tabel

Du kan oprette en databasetabel, der importerer data fra eller er sammenkædet med en SharePoint-liste. Du kan også oprette en ny liste ved at bruge en foruddefineret skabelon. De foruddefinerede skabeloner i Access omfatter Kontakter, Opgaver, Problemer og Begivenheder.

 1. Klik på Filer > Åbn. Hvis du bruger Access 2007, skal du klikke på Microsoft Office-knappen > Åbn.

 2. I dialogboksen Åbn skal du vælge den database, du vil oprette den nye tabel i, og derefter klikke på Åbn.

 3. Klik på SharePoint-lister i gruppen Tabeller under fanen Opret.

 4. Gør et af følgende:

  • Oprette en SharePoint-liste, der er baseret på en skabelon

   1. Klik enten på Kontakter, Opgaver, Problemer eller Begivenheder.

   2. Skriv URL-adressen til det SharePoint-websted, hvor du vil oprette listen, i dialogboksen Opret ny liste.

   3. Angiv et navn til den nye liste og dens beskrivelse i felterne Angiv et navn til den nye liste og Beskrivelse.

   4. Hvis du vil åbne den sammenkædede tabel, efter den er oprettet, skal du markere afkrydsningsfeltet Åbn listen ved afslutning(valgt som standard).

  • Oprette en ny brugerdefineret liste

   1. Klik på Brugerdefineret.

   2. Skriv URL-adressen til det SharePoint-websted, hvor du vil oprette listen, i dialogboksen Opret ny liste.

   3. Angiv et navn til den nye liste og dens beskrivelse i felterne Angiv et navn til den nye liste og Beskrivelse.

   4. Hvis du vil åbne den sammenkædede tabel, efter den er oprettet, skal du markere afkrydsningsfeltet Åbn listen ved afslutning(valgt som standard).

  • Importere data fra en eksisterende liste

   1. Klik på Eksisterende SharePoint-liste.

   2. Skriv URL-adressen for det SharePoint-websted, der indeholder de data, du vil importere, i dialogboksen Hent eksterne data.

   3. Klik på Importer kildedataene til en ny tabel i den aktuelle database, og klik derefter på Næste.

   4. Markér afkrydsningsfeltet ud for hver SharePoint-liste, du vil importere.

  • Sammenkæde med en eksisterende liste

   1. Klik på Eksisterende SharePoint-liste.

   2. Skriv URL-adressen for det SharePoint-websted, der indeholder den liste, du vil oprette en kæde til, i dialogboksen Hent eksterne data - SharePoint-websted.

   3. Klik på Opret en kæde til datakilden ved at oprette en sammenkædet tabel, og klik derefter på Næste.

   4. Markér afkrydsningsfeltet ud for hver SharePoint-liste, du vil oprette en kæde til.

Toppen af siden

Angiv en tabels primære nøgle

Medmindre du har en bestemt årsag til ikke at gøre det, skal du angive en primær nøgle for en tabel. Access opretter automatisk et indeks til den primære nøgle, som kan hjælpe dig med at forbedre databasens ydeevne. Access kontrollerer også, at hver post har en værdi i primær nøgle-feltet, og at værdien altid er entydig. Entydige værdier er afgørende, da det ellers ikke er muligt at skelne en bestemt række fra andre rækker.

Når du opretter en ny tabel i Dataarkvisning, oprettes der automatisk en primær nøgle, som tildeles et feltnavn af datatypen Id og Automatisk nummerering.

I Designvisning kan du ændre eller fjerne den primære nøgle eller angive den primære nøgle for en tabel, der ikke allerede har en.

Afgør, hvilke felter der skal bruges som primær nøgle

Nogle gange har du måske allerede data, du vil bruge som primær nøgle. Eksempelvis har du måske eksisterende id-numre for dine medarbejdere. Hvis du opretter en tabel til at spore medarbejderoplysninger, beslutter du dig måske for at bruge det eksisterende medarbejder-id som den primære nøgle for tabellen. Eller måske er et medarbejder-id kun entydigt sammen med et afdelings-id, hvilket kræver, at du bruger begge felter sammen som den primære nøgle. En god kandidat til at blive primær nøgle har følgende egenskaber:

 • Hver post har en entydig værdi for feltet eller en kombination af felter.

 • Feltet eller kombinationen af felter er aldrig tomt eller null – der er altid en værdi.

 • Værdierne ændrer sig ikke.

Hvis der ikke findes nogen egnede data til brug som primær nøgle, kan du oprette et nyt felt, der kan bruges som primær nøgle. Når du opretter et nyt felt, der skal bruges som en primær nøgle, skal du angive feltets datatype til Automatisk nummerering for at sikre dig, at det opfylder de tre krav til egenskaber på den foregående liste.

Angiv eller rediger den primære nøgle

 1. Markér den tabel, hvis primære nøgle du vil angive eller ændre.

 2. Klik på Vis i gruppen Visninger under fanen Startside, og klik derefter på Designvisning.

 3. Markér det eller de felter i tabeldesigngitteret, du vil bruge som primær nøgle.

  Hvis du vil markere ét felt, skal du klikke på rækkevælger for det ønskede felt.

  Hvis du vil markere mere end ét felt, skal du holde Ctrl nede, mens du klikker på rækkevælgeren for hvert felt.

 4. Klik på Primær nøgle i gruppen Funktioner under fanen Design.

  Gruppen Funktioner under fanen Design

  Der vises en nøgleindikator til venstre for det eller de felter, du har angivet som primær nøgle.

Fjerne den primære nøgle

 1. Markér den tabel, hvis primære nøgle du vil fjerne.

 2. Klik på Vis i gruppen Visninger under fanen Startside, og klik derefter på Designvisning.

 3. Klik på rækkevælger for den aktuelle primære nøgle. Hvis den primære nøgle består af flere felter, skal du holde Ctrl nede og klikke på rækkevælgeren for hvert felt.

 4. Klik på Primær nøgle i gruppen Funktioner under fanen Design.

  Gruppen Funktioner under fanen Design

  Nøgleindikatoren fjernes fra det eller de felter, du tidligere har angivet som primær nøgle.

Bemærk!: Når du gemmer en ny tabel uden at angive en primær nøgle, beder Access dig om at oprette et nyt felt til den primære nøgle. Hvis du klikker på Ja, opretter Access et id-felt, der anvender datatypen Automatisk nummerering til at angive en entydig værdi for hver post. Hvis din tabel allerede indeholder et Automatisk nummerering-felt, bruges dette som primær nøgle. Hvis du klikker på Nej, tilføjer Access ikke et felt, og der angives ikke nogen primær nøgle.

Toppen af siden

Angiv en tabels egenskaber

Ud over at angive egenskabsfelter kan du også angive egenskaber, der gælder for en hel tabel eller hele poster.

 1. Markér den tabel, hvis egenskaber du vil angive.

 2. Klik på Vis i gruppen Visninger under fanen Startside, og klik derefter på Designvisning.

 3. Klik på Egenskabsark i gruppen Vis/skjul under fanen Design.

  Gruppen Vis/skjul under fanen Design i Access

  Tabellens egenskabsark vises.

 4. Klik på fanen Generelt på egenskabsarket.

 5. Klik på feltet til venstre for den egenskab, du vil konfigurere, og angiv derefter en indstilling for egenskaben.

  Tilgængelige tabelegenskaber

  Brug denne tabelegenskab

  Hvis du vil

  Se visninger på et SharePoint-websted

  Angive, om de visninger, der er baseret på tabellen, kan vises på et SharePoint-websted.

  Bemærk!: Effekterne af denne indstilling afhænger af indstillingen i databaseegenskaben Vis alle visninger på SharePoint-websted.

  Udvidet underdataark

  Udvide alle underdataark, når du åbner tabellen.

  Højde på underdataark

  Gør et af følgende:

  • Hvis du ønsker at udvide vinduet med underdataarket, så alle rækker vises, skal du angive denne egenskab til 0".

  • Hvis du vil styre højden på underdataarket, skal du angive den ønskede højde i tommer.

  Retning

  Angive, om tekst skal skrives fra venstre mod højre eller omvendt.

  Beskrivelse

  Angive en beskrivelse af tabellen. Denne beskrivelse vises i værktøjstip for tabellen.

  Standardvisning

  Angiv Dataark, Pivottabel eller Pivotdiagram som standardvisningen, når du åbner tabellen. Bemærk, at valgmulighederne Pivottabel og Pivotdiagram er blevet fjernet fra Access, fra og med Access 2013.

  Valideringsregel

  Angive et udtryk, der skal være sandt, når du tilføjer eller ændrer en post.

  Valideringsmeddelelse

  Angive en meddelelse, der vises, når en post overtræder udtrykket i egenskaben Valideringsregel.

  Filter

  Definere kriterier, så det kun er de rækker, der matcher, som er synlige i dataarkvisning.

  Sortér efter

  Markere et eller flere felter for at angive standardsorteringsrækkefølgen af rækker i dataarkvisning.

  UnderdataarkNavn

  Angive, om der skal vises et underdataark i dataarkvisning, og hvilken tabel eller forespørgsel der i så fald skal levere rækkerne i underdataarket.

  UnderordnedeFelter

  Angive felterne i den tabel eller forespørgsel, der anvendes for det underdataark, der stemmer overens med egenskaben OverordnedeFelter, der er angivet for tabellen.

  OverordnedeFelter

  Angive de felter i tabellen, der stemmer overens med egenskaben UnderordnedeFelter, der er angivet for tabellen.

  Filtrer ved indlæsning

  Anvende filterkriterierne i egenskaben Filter (ved at indstille den til Ja) automatisk, når tabellen åbnes i dataarkvisning.

  Sortér efter ved indlæsning

  Anvende sorteringskriterierne i egenskaben Sortér efter (ved at indstille den til Ja), når tabellen åbnes i dataarkvisning.

  Tip!: Hvis du har brug for mere plads til at angive eller redigere en egenskabsindstilling i egenskabsfeltet, skal du trykke på Skift+F2 for at åbne feltet Zoom. Hvis du skal indstille egenskaben Valideringsregel til et udtryk og vil have hjælp til oprettelsen, skal du klikke på Knappen Generator ud for egenskabsfeltet Valideringsregel for at få vist Udtryksgenerator.

 6. Tryk på Ctrl+S for at gemme ændringerne.

Starten af sektionen

Toppen af siden

Indsætte, tilføje eller oprette et nyt felt i en tabel

Du opbevarer hver type af data, som du vil holde styr på, i et felt. I en tabel over kontakter opretter du f.eks. felter for Efternavn, Fornavn, Telefonnummer og Adresse. I en tabel med produkter kan du oprette felter for Produktnavn, Produkt-id og Pris.

Før du opretter felter, skal du prøve at adskille data i de mindste nyttige dele. Det er meget lettere at kombinere data senere end at trække dem fra hinanden. I stedet for at have et felt af typen Fuldt navn kan du overveje at oprette særskilte felter for Efternavn og Fornavn. Du kan derefter let søge eller sortere efter Fornavn, Efternavn eller begge dele. Hvis du planlægger at rapportere på, sortere efter, søge på eller fortage beregninger på et dataelement, kan du anbringe dette i et felt for sig selv.

Når du har oprettet et felt, kan du også angive feltegenskaber for at styre udseendet og funktionaliteten.

Hvad vil du foretage dig?

Tilføje et felt ved at angive data

Når du opretter en ny tabel eller åbner en eksisterende tabel i dataarkvisning, kan du føje et felt til tabellen ved at angive data i kolonnen Tilføj nyt felt i dataarket.

Dataark i Access med kolonnen Tilføj et nyt felt

1. Angiv data i kolonnen Tilføj nyt felt.

 1. Opret eller åbn en tabel i dataarkvisning, ved at højreklikke på tabellen i navigationsruden og derefter klikke Dataarkvisning i genvejsmenuen.

 2. I kolonnen Tilføj nyt felt skal du skrive navnet på det felt, du vil oprette.

  Brug et beskrivende navn, så feltet bliver nemmere at identificere.

 3. Angiv data i det nye felt.

Tilføj et felt ved hjælp af en feltskabelon

Sommetider er det nemmere at vælge fra en foruddefineret liste med felter, der passer til dine behov, end det er at oprette et felt manuelt. Du kan bruge listen Flere felter i Access 2010, 2013 eller 2016 eller opgaveruden Feltskabeloner i Access 2007 til at vælge fra en liste over feltskabeloner. En feltskabelon er et foruddefineret sæt af karakteristikker og egenskaber, der beskriver et felt. Definitionen af feltskabelonen omfatter et feltnavn, en datatype, en indstilling for feltets Format-egenskab samt andre egenskaber.

Hvis du bruger Access 2010, 2013 eller 2016, skal du følge disse trin.

 1. Klik på Vis i gruppen Visninger under fanen Hjem, og klik derefter på Dataarkvisning.

 2. Klik på Flere felter i gruppen Tilføj og slet under fanen Felter.

  Skærmbillede af gruppen Tilføj og slet på båndfanen Felter.

 3. Vælg et felt på listen Flere felter for at indsætte den nye kolonne. Access anbringer feltet til højre for den kolonne, hvor markøren er placeret. Hvis du vælger en af feltindstillingerne under overskriften Hurtig start, f.eks. Adresse, så opretter Access flere felter i tabellen til at indeholde de forskellige dele af en adresse.

Hvis du bruger Access 2007, skal du følge disse trin.

 1. Klik på Vis i gruppen Visninger under fanen Hjem, og klik derefter på Dataarkvisning.

 2. Klik på Nyt felt i gruppen Felter og kolonner på fanen Dataark.

  Billede af Access-båndet

 3. Markér et eller flere felter i ruden Feltskabeloner, og træk dem til den tabel, hvor du vil indsætte den nye kolonne.

Angiv feltegenskaber

Når du har oprettet et felt, kan du angive feltegenskaber for at styre udseendet og funktionaliteten.

Ved at angive feltegenskaber kan du f.eks.:

 • Styre udseendet på data i et felt

 • Få hjælp til at undgå forkert dataangivelse i et felt

 • Angive standardværdier for et felt

 • Hjælpe med at gøre det hurtigere at søge og sortere på et felt

Du kan angive nogle af de tilgængelige feltegenskaber, mens du arbejder i dataarkvisning. Hvis du vil have adgang til hele listen over feltegenskaber, skal du dog arbejde i designvisning.

Angive feltegenskaber i dataarkvisning

Du kan omdøbe et felt, ændre dets datatype, ændre dets egenskab for Format og ændre nogle af feltets andre egenskaber, når du arbejder i Dataarkvisning.

Åbne en tabel i dataarkvisning

 1. Højreklik på den tabel, du vil åbne, i navigationsruden.

 2. Klik på Dataarkvisning i genvejsmenuen.

Omdøbe et felt

Når du tilføjer et felt ved at angive data i Dataarkvisning, tildeles feltet automatisk et generisk navn. Det første nye felt tildeles navnet Felt1, det andet nye felt tildeles navnet Felt2 og så videre. Et felts navn anvendes som standard som dens betegnelse, når feltet vises, f.eks. en kolonneoverskrift på et dataark. At omdøbe felter, så de har mere beskrivende navne, er med til at gøre dem lettere at bruge, når du får vist eller redigerer poster.

 1. Højreklik på overskriften for det felt, du vil omdøbe (f.eks. Felt1).

 2. Klik på Omdøb felt i genvejsmenuen. Hvis du bruger Access 2007, skal du klikke på Omdøb kolonne i genvejsmenuen.

 3. Angiv det nye navn i feltets overskrift.

  Feltnavne kan bestå af op til 64 tegn (bogstaver eller tal), herunder mellemrum.

Ændre et felts datatype

Når du opretter et felt ved at angive data i dataarkvisning, undersøges dataene med henblik på at fastslå den relevante datatype for feltet. Hvis du f.eks. skriver 1/1/2017, opfatter Access disse data som en dato og angiver datatypen for feltet til Dato og klokkeslæt. Hvis datatypen ikke endeligt kan fastslås, angives datatypen som standard til Tekst (Kort tekst, hvis du bruger Access 2016).

Feltets datatype afgør, hvilke andre feltegenskaber du kan angive. Du kan f.eks. kun angive egenskaben Vedhæft kun for et felt, der har datatypen Link eller datatypen Notat (Lang tekst, hvis du bruger Access 2016).

Der kan være tilfælde, hvor du ønsker at ændre et felts datatype manuelt. Det kan f.eks. være, at du har værelsesnumre, der ligner datoer, som f.eks. 10/2017. Hvis du skriver 10/2017 i et nyt felt i dataarkvisning, vælger funktionen til automatisk registrering af datatype datatypen Dato og klokkeslæt for feltet. Da værelsesnumrene er betegnelser og ikke datoer, skal de have datatypen Tekst. Brug følgende fremgangsmåde til at ændre et felts datatype.

 1. Klik på fanen Felter på båndet. Hvis du bruger Access 2007, skal du klikke på fanen Dataark.

 2. Vælg den ønskede datatype på listen Datatype i gruppen Formatering. Hvis du bruger Access 2007, skal du vælge den ønskede datatype på listen Datatype i gruppen Datatype og -formatering.

  Hvilke datatyper er tilgængelige?

  Se Datatyper til Access-skrivebordsdatabaser for at få en komplet liste over tilgængelige datatyper i Access-databaser.

  Bemærk!: Maksimumstørrelse på en Access-database er 2 GB.

  Tip til datatyper

  • Hvis du vil optimere ydeevnen, skal du bruge den mest relevante Feltstørrelse, når du opretter et tekst- eller talfelt. Hvis du f.eks. forventer at gemme postnumre med en forudsigelig længde, skal du angive denne længde som feltstørrelsen. Du kan angive feltstørrelsen ved at angive en værdi i egenskabsfeltet Feltstørrelse. Du kan få mere at vide i sektionen Angiv andre feltegenskaber.

  • For telefonnumre, varenumre og andre tal, som du ikke vil bruge til matematiske beregninger, skal du vælge datatypen Tekst i stedet for datatypen Tal. En numerisk værdi, der er gemt som tekst, kan sorteres og filtreres mere logisk.

Ændre et felts format

Udover at fastsætte datatypen for et nyt felt kan egenskaben Format også angives for feltet, afhængigt af hvad du skriver. Hvis du f.eks. skriver 10:50 a.m., angives datatypen til Dato og klokkeslæt og egenskaben Format til Mellemlangt klokkeslætsformat. Benyt følgende fremgangsmåde for at ændre egenskaben Format for et felt manuelt:

 1. Klik på fanen Felter på båndet. Hvis du bruger Access 2007, skal du klikke på fanen Dataark.

 2. Angiv det ønskede format på listen Format i gruppen Formatering. Hvis du bruger Access 2007, skal du angive det ønskede format på listen Format i gruppen Datatype og -formatering.

  Bemærk!: Listen Format er muligvis ikke tilgængelig for nogle felter (f.eks. Tekst) afhængigt af feltets datatype.

Angive andre feltegenskaber

 1. Klik på det felt, som du vil angive egenskaben for, i dataarkvisning.

 2. Hvis du bruger Access 2010, 2013 eller 2016, skal du vælge de ønskede indstillinger på fanen Felter i gruppen Egenskaber, Formatering eller Feltvalidering.

 3. Hvis du bruger Access 2007, skal du vælge de ønskede egenskaber under fanen Dataark i gruppen Datatype og -formatering.

Angiv feltegenskaber i Designvisning

Du kan angive en hvilken som helst feltegenskab, mens du arbejder med en tabel i Designvisning. I Designvisning skal du angive et felts datatype i tabeldesigngitteret og angive andre egenskaber i ruden Feltegenskaber.

Åbn en tabel i Designvisning

 1. Højreklik på tabellen i navigationsruden.

 2. Klik på Designvisning i genvejsmenuen.

Ændre et felts datatype

 1. Find det felt, du vil angive datatypen for, i tabellens designgitter.

 2. I kolonnen Datatype skal du vælge en datatype fra listen.

  Hvilke datatyper er tilgængelige?

  Se Datatyper til Access-skrivebordsdatabaser for at få en komplet liste over tilgængelige datatyper i Access-databaser.

  Bemærk!: Maksimumstørrelse på en Access-database er 2 GB.

  Tip til datatyper

  • For telefonnumre, varenumre og andre tal, som du ikke vil bruge til matematiske beregninger, skal du vælge datatypen Tekst i stedet for datatypen Tal. En numerisk værdi, der er gemt som tekst, kan sorteres og filtreres mere logisk, men kan ikke uden videre bruges i beregninger.

  • For datatyperne Tekst og Tal kan du angive feltstørrelsen eller datatypen mere præcist ved at angive en værdi i egenskabsfeltet Feltstørrelse.

Angive andre feltegenskaber

 1. Vælg det felt, du vil angive egenskaber for, i tabellens designgitter. Access viser egenskaberne for dette felt i ruden Feltegenskaber.

  Feltets datatype afgør, hvilke egenskaber du kan angive.

 2. I ruden Feltegenskaber skal du angive de ønskede indstillinger for hver egenskab, eller du skal trykke på F6 og derefter bruge piletasterne til at vælge en egenskab.

  Hvilke feltegenskaber er tilgængelige?

  Du kan finde en komplet liste over alle de forskellige feltegenskaber, der er tilgængelige til de forskellige datatyper i Access-databaser, i Introduktion til datatyper og feltegenskaber.

  Bemærk!: Ikke alle egenskaber er tilgængelige for alle felter. Et felts datatype bestemmer, hvilke egenskaber det har.

 3. Hvis du vil give mere plads til at angive eller redigere en egenskabsindstilling i egenskabsfeltet, skal du trykke på Skift+F2 for at få vist feltet Zoom.

  Tip!: Hvis du angiver en inputmaske eller et valideringsudtryk og gerne vil have hjælp til at opbygge det, skal du klikke Knappen Generator ud for egenskabsfeltet for at få vist den relevante generator.

 4. Tryk på Ctrl+S for at gemme ændringerne.

Gemme en tabel

Når du har oprettet eller redigeret en tabel, skal du gemme dens design. Når du gemmer en tabel for første gang, skal du give den et navn, der beskriver de data, den indeholder. Du kan bruge op til 64 alfanumeriske tegn, inklusive mellemrum. Du kan f.eks. navngive en tabel Kunder, Lagerliste eller Produkter.

Tip!: Du bør fastlægge en navngivningskonvention for objekter i databasen og bruge den konsekvent.

 1. Hvis du bruger Access 2010, 2013 eller 2016, skal du klikke på Filer > Gem eller trykke på Ctrl+S.

 2. Hvis du bruger Access 2007, skal du klikke på Microsoft Office-knappen og derefter klikke på Gem eller trykke på Ctrl+S.

 3. Hvis du vil gemme tabellen for første gang, skal du skrive et navn til tabellen, og derefter klikke på OK.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×