Opret en plantegning

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Brug af skabelonen plantegning i Microsoft Office Visio til at tegne plantegninger for individuelle rum eller for hele gulve af din building―including vægstrukturen, bygning core og elektriske symboler.

Her er et eksempel på en færdige plantegning.

"Plantegning, der viser kontorer, trappeopgange, elevatorer"

Starte en ny plantegning

 1. Klik på kategorien kort og plantegninger , på listen kategorier .

 2. Klik på Etageplan, og klik derefter på Opret.

Oprette ydervægstrukturen

Brug af rumfigurer

 1. Træk en af rumfigurerne over på tegningssiden fra stencilen Vægge, udformning og struktur.

 2. Tilpas rumfiguren ved at trække objekt, og markeringen håndtagene på de enkelte vægge.

Brug af vægfigurer

 1. Træk ydre vægfigurerne fra stencilen vægge, udformning og struktur over på tegningssiden.

 2. Fortsæt med at tegne ydre ved hjælp af disse indstillinger:

  • Tilpas vægge ved at trække et slutpunkt.

  • Højreklik på vægfigurerne for at angive indstillinger for.

  • Træk en vægs slutpunkt til en anden væg.

  Slutpunkterne er fremhævet, når væggene er klæbet sammen. Der ryddes automatisk op i skæringspunkterne mellem to vægge.

Oprette indervægstrukturen

 1. Træk vægfigurerne fra stencilen vægge, udformning og struktur til tegningssiden, og placer dem inden i yderstrukturen.

 2. Fortsæt med at tegne trimmede ved hjælp af disse indstillinger:

  • Tilpas vægge ved at trække et slutpunkt.

  • Højreklik på en væg for at angive indstillinger.

  • Træk en vægs slutpunkt til en anden væg.

Tilføje døre og vinduer

 • Træk dør- og vinduesfigurer fra stencilen Vægge, udformning og struktur, og placer dem på væggene.

Døre og vinduer roterer automatisk for at justere med, og fastklæb til væggen. De får også samme tykkelse som væggen og flyttes samme med væggen.

Tilføje andre strukturelementer

 • Træk strukturfigurer som f.eks. søjler fra stencilen Vægge, udformning og struktur til tegningssiden.

 • Fra stencilen Opbygning af Core , Træk figurer, såsom trapper over på tegningssiden.

Tilføje elektriske symboler og målangivelseslinjer

Elektriske symboler

 1. Fra stencilen Elektriske installationer og telekommunikation trækkes vægkontakter, stikkontakter og andre vægarmaturer over på vægfigurer. Slip museknappen, når der vises en fed firkant, hvilket angiver, at symbolet er fastklæbet til væggen. Vægarmaturer roterer automatisk for at justere med, og fastklæb til væggen

Målangivelseslinjer til vægge

 1. Højreklik på en væg, og klik derefter på Tilføj målangivelse.

 2. Flyt målangivelseslinjerne og tekst ved at trække et justeringshåndtag.

Hvis du vil ændre størrelsen på en væg, når du har tilføjet en dimension til den, Vælg figuren, Skriv den dimension, du vil, og klik derefter på væk fra figuren.

Indsætte en CAD-plantegning

 1. Klik på CAD-tegningi gruppen illustrationer under fanen Indsæt .

 2. Markér den CAD-fil, du vil, og klik på Åbni dialogboksen Indsæt AutoCAD-tegning .

 3. Hvis du vil acceptere størrelsen og placeringen af CAD-tegningen, skal du klikke på OK.

Når du har indsat tegningen, kan du tilpasse størrelsen, ændre målestoksforholdet eller flytte tegningen. Du kan også låse det lag, der indeholder CAD-tegningen, op, så du ikke kommer til at ændre det ved et uheld, hvis du opretter en ny plan ovenpå.

Starte en ny plantegning

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Ny, skal du klikke på kort og plantegninger, og klik derefter på den skabelon, du vil bruge, under Tilgængelige skabeloner.

 3. Klik på Opret.

Oprette ydervægstrukturen

Brug af rumfigurer

 1. Træk en af rumfigurerne over på tegningssiden fra stencilen Vægge, udformning og struktur.

 2. Tilpas rumfiguren ved at trække i justeringshåndtagene Justeringshåndtag og markeringshåndtagene Markeringshåndtag på de enkelte vægge.

Brug af vægfigurer

 1. Træk ydre vægfigurerne fra stencilen vægge, udformning og struktur over på tegningssiden.

 2. Fortsæt med at tegne ydre ved hjælp af disse indstillinger:

  • Tilpas vægge ved at trække et slutpunkt.

  • Træk en vægs slutpunkt til en anden væg.

  Slutpunkterne skifter til rødt, når væggene er klæbet sammen. Der ryddes automatisk op i skæringspunkterne mellem to vægge.

Oprette indervægstrukturen

 1. Træk vægfigurerne fra stencilen vægge, udformning og struktur til tegningssiden, og placer dem inden i yderstrukturen.

 2. Fortsæt med at tegne trimmede ved hjælp af disse indstillinger:

  • Tilpas vægge ved at trække et slutpunkt.

  • Træk en vægs slutpunkt til en anden væg.

   Slutpunkterne skifter til rødt, når væggene er klæbet sammen. Der ryddes automatisk op i skæringspunkterne mellem to vægge.

Tilføje døre og vinduer

 • Træk dør- og vinduesfigurer fra stencilen Vægge, udformning og struktur, og placer dem på væggene.

Døre og vinduer roterer automatisk for at justere med, og fastklæb til væggen. De får også samme tykkelse som væggen og flyttes samme med væggen.

Tilføje andre strukturelementer

 • Træk strukturfigurer som f.eks. søjler fra stencilen Vægge, udformning og struktur til tegningssiden.

 • Fra stencilen Opbygning af Core , Træk figurer, såsom trapper over på tegningssiden.

Tilføje elektriske symboler og målangivelseslinjer

Elektriske symboler

 1. Fra stencilen Elektriske installationer og telekommunikation trækkes vægkontakter, stikkontakter og andre vægarmaturer over på vægfigurer. Slip museknappen, når en rød firkant, der Rødt felt, der viser billede af fastklæbet forbindelsespunkt vises, som angiver, at symbolet er fastklæbet til væggen. Vægarmaturer roterer automatisk for at justere med, og fastklæb til væggen.

  Du kan også trække loftsarmaturfigurer, f.eks. Loftventilator, over på tegningssiden.

Målangivelseslinjer til vægge

 1. Højreklik på en væg, og klik derefter på Tilføj målangivelse.

 2. Flyt målangivelseslinjerne og tekst ved at trække et justeringshåndtag.

Hvis du vil ændre størrelsen på en væg, når du har tilføjet en dimension til den, Vælg figuren, Skriv den dimension, du vil, og klik derefter på væk fra figuren.

Indsætte en CAD-plantegning

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Ny, skal du klikke på kort og plantegninger, og klik derefter på den skabelon, du vil bruge, under Tilgængelige skabeloner.

 3. Klik på Opret.

 4. Klik på CAD-tegningi gruppen illustrationer under fanen Indsæt .

 5. Markér den CAD-fil, du vil, og klik på Åbni dialogboksen Indsæt AutoCAD-tegning .

 6. Hvis du vil acceptere størrelsen og placeringen af CAD-tegningen, skal du klikke på OK.

Når du har indsat tegningen, kan du tilpasse størrelsen, ændre målestoksforholdet eller flytte tegningen. Du kan også låse det lag, der indeholder CAD-tegningen, op, så du ikke kommer til at ændre det ved et uheld, hvis du opretter en ny plan ovenpå.

Kopiere en eksisterende Visio-plantegning i en ny tegning

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Ny, skal du klikke på kort og plantegninger, og klik derefter på den skabelon, du vil bruge, under Tilgængelige skabeloner.

 3. Klik på Opret.

 4. Åbn en eksisterende Visio-tegning.

 5. Klik på dialogboksstarteren Sideopsætning under fanen Design . I dialogboksen Sideopsætning under fanen Målestoksforhold noter for målestoksforhold i den eksisterende tegning, og angiv derefter skalaen på den nye tegning, så det svarer til.

 6. Markér de figurer, du vil bruge i den nye tegning, og klik derefter på Kopiéri gruppen Udklipsholder under fanen Startside i den eksisterende tegning.

 7. Skifte til den nye tegning, og klik derefter på Sæt indi gruppen Udklipsholder .

  Tip!: Du kan låse de eksisterende lag af en tegning, så du ikke utilsigtet ændrer dem, når du opretter en ny plan øverst.

Starte en ny plantegning

 1. Peg på Nyi menuen filer , peg kort og plantegninger, og klik derefter på plantegning.

  Denne skabelon åbner som standard en skaleret tegneside i liggende retning Bred side . Du kan ændre disse indstillinger når som helst. Se Skift målestoksforhold for at få flere oplysninger.

Oprette ydervægstrukturen

Oprette grundlæggende ydervægstrukturen i en af følgende måder.

Brug af rumfigurer

 1. Træk ydre vægfigurerne fra stencilen vægge, udformning og struktur over på tegningssiden.

 2. Ændre størrelsen på et rum ved at trække kontrolelement håndtag Justeringshåndtag og markering håndtag Billede af håndtag på de enkelte vægge.

Brug af vægfigurer

 1. Træk ydre vægfigurerne fra stencilen vægge, udformning og struktur over på tegningssiden.

 2. Fortsæt med at tegne ydre ved hjælp af disse indstillinger:

  • Ændre størrelsen på en væg ved at trække et slutpunkt. ( Billede af startpunkt – grøn firkant med X i eller Billede af slutpunkt, som er et plustegn i en grøn firkant )

  • Træk et slutpunkt ( Billede af startpunkt – grøn firkant med X i eller Billede af slutpunkt, som er et plustegn i en grøn firkant ) fra én væg til en anden væg.

  Slutpunkterne skifter til rødt, når væggene er klæbet sammen. Der ryddes automatisk op i skæringspunkterne mellem to vægge.

  Hvis du vil gøre vægge sammenføjet korrekt, skal du sikker på, at Fastklæb til figurgeometri er markeret i dialogboksen Fastgør & Klæb .

Oprette indervægstrukturen

 1. Træk vægfigurerne fra stencilen vægge, udformning og struktur til tegningssiden, og placer dem inden i yderstrukturen.

 2. Fortsæt med at tegne trimmede ved hjælp af disse indstillinger:

  • Tilpas størrelse ved at trække i et slutpunkt ( Billede af startpunkt – grøn firkant med X i eller Billede af slutpunkt, som er et plustegn i en grøn firkant ).

  • Træk et slutpunkt ( Billede af startpunkt – grøn firkant med X i eller Billede af slutpunkt, som er et plustegn i en grøn firkant ) fra én væg til en anden væg.

   Slutpunkterne skifter til rødt, når væggene er klæbet sammen. Der ryddes automatisk op i skæringspunkterne mellem to vægge.

   Hvis du vil gøre vægge sammenføjet korrekt, skal du sikker på, at Fastklæb til figurgeometri er markeret i dialogboksen Fastgør & Klæb .

Tilføje døre og vinduer

 • Træk dør- og vinduesfigurer fra stencilen Vægge, udformning og struktur, og placer dem på væggene.

Døre og vinduer roterer automatisk for at justere med, og fastklæb til væggen. De får også samme tykkelse som væggen og flyttes samme med væggen.

Tilføje andre strukturelementer

 • Træk strukturfigurer som f.eks. søjler fra stencilen Vægge, udformning og struktur til tegningssiden.

 • Fra stencilen Opbygning af Core , Træk figurer, såsom trapper over på tegningssiden.

Tilføje elektriske symboler og målangivelseslinjer

Elektriske symboler

 1. Fra stencilen Elektriske installationer og telekommunikation trækkes vægkontakter, stikkontakter og andre vægarmaturer over på vægfigurer. Slip museknappen, når en rød firkant, der Rødt felt, der viser billede af fastklæbet forbindelsespunkt vises, som angiver, at symbolet er fastklæbet til væggen. Vægarmaturer roterer automatisk for at justere med, og fastklæb til væggen.

  Du kan også trække loftsarmaturfigurer, f.eks. Loftventilator, over på tegningssiden.

Målangivelseslinjer til vægge

 1. Højreklik på en væg, og klik derefter på Tilføj målangivelse

 2. Flyt målangivelseslinjerne og målangivelsesteksten ved at trække et kontrolelement håndtaget Justeringshåndtag .

  Hvis du vil have vist et tip om et justeringshåndtag for en valgt figur, skal du placere markøren over håndtaget.

Hvis du vil ændre størrelsen på en væg, når du har tilføjet en dimension til den, Vælg figuren, Skriv den dimension, du vil, og klik derefter på væk fra figuren.

Indsætte en CAD-plantegning

 1. Peg på Nyi menuen filer , peg kort og plantegninger, og klik derefter på plantegning.

  Denne skabelon åbner som standard en skaleret tegneside i liggende retning Bred side . Du kan ændre disse indstillinger når som helst. Se Skift målestoksforhold for at få flere oplysninger.

 2. Klik på CAD-tegningi menuen Indsæt .

 3. Under Filer af type skal du vælge AutoCAD-tegning (*.dwg, *.dxf). Find CAD-filen, og klik på Åbn.

 4. Hvis du vil acceptere størrelsen og placeringen af CAD-tegningen, skal du klikke på OK.

Når du har indsat tegningen, kan du tilpasse størrelsen, ændre målestoksforholdet eller flytte tegningen. Du kan også låse det lag, der indeholder CAD-tegningen, op, så du ikke kommer til at ændre det ved et uheld, hvis du opretter en ny plan ovenpå.

Kopiere en eksisterende Visio-plantegning i en ny tegning

 1. Peg på Nyi menuen filer , peg kort og plantegninger, og klik derefter på plantegning.

  Denne skabelon åbner som standard en skaleret tegneside i liggende retning Bred side . Du kan ændre disse indstillinger når som helst. Se Skift målestoksforhold for at få flere oplysninger.

 2. Åbn en eksisterende Visio-tegning.

 3. I menuen Filer skal du klikke på Sideopsætning og derefter klikke på fanen Skala. Notér skalaindstillingen i den eksisterende tegning, og indstil derefter skalaen for din nye skala, så den passer.

 4. I den eksisterende tegning skal du vælge de figurer, du vil bruge i den nye tegning, og derefter i menuen Rediger klikke på Kopiér.

 5. Skift til den nye tegning, og gå så til fanen Rediger, og klik på Indsæt.

  Tip!: Du kan låse de eksisterende lag af en tegning, så du ikke utilsigtet ændrer dem, når du opretter en ny plan øverst.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×