Opret en påmindelse, der giver dig besked, når en fil eller mappe ændres i SharePoint.

Opret en påmindelse, der giver dig besked, når en fil eller mappe ændres i SharePoint.

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan oprette beskeder, så du bliver holdt opdateret, hvis SharePoint- dokumenter eller -elementer på dit websted ændres. Beskeder kan sendes til dit team via mail eller sms-beskeder, afhængigt af hvordan administratoren har konfigureret serveren. Hvis dit websted er en del af et Office 365-abonnement, aktiveres beskeder, når dit websted oprettes. Hvis dit websted er del af en lokal SharePoint-installation, som din organisation administrerer, håndteres beskeder og mail separat.

En serveradministrator skal konfigurere udgående mail i Central administration af SharePoint, før du kan modtage en vigtig besked i en mail. Ligeledes skal en serveradministrator aktivere indstillingerne for sms/mms-tjenesten i den centrale administration, før du kan modtage en vigtig besked som en sms.

En anden måde at få beskeder er at bruge RSS-feeds. Du kan finde flere oplysninger i Opret eller abonner på et RSS-feed.

Opdateret den 20. november 2016 takket være kundefeedback.

Du kan konfigurere en vigtig besked for en liste, et bibliotek, en mappe, en fil eller et listeelement. Du kan f.eks. konfigurere en besked for en bestemt mappe i et bibliotek uden at modtage beskeder, når der sker ændringer af resten af biblioteket.

Få besked om ændringer af elementer i SharePoint Online

Du kan få en besked, når en fil, et link eller en mappe ændrer sig i et SharePoint Online-dokumentbibliotek. Afhængigt af elementet (fil, mappe, link) kan du se forskellige indstillinger, når du konfigurerer en besked.

 1. Åbn dokumentbiblioteket, og hold markøren over den fil, det link eller den mappe, som du ønsker at få din besked fra, og klik på fluebenet.

  Dokument fremhævet med markør over afkrydsningsfelt
 2. Klik på ellipsen (...) til højre for elementnavnet, og klik derefter på Giv mig besked.

  Menuen Ellipse med Giv mig besked fremhævet
 3. I dialogboksen Giv mig besked, når elementer ændrer sig vælger og ændrer du de ønskede indstillinger. Se indstillinger og beskrivelser i Beskedindstillinger nedenfor.

 4. Klik på OK, når du er færdig.

Få besked om alle ændringer i et dokumentbibliotek i SharePoint Online

Du kan få besked, når som helst en fil, et link eller en mappe ændrer sig. Afhængigt af elementet (fil, mappe, link) er der et par forskellige indstillinger for beskeden.

 1. Åbn SharePoint Online-dokumentbiblioteket, og sørg for, at ingen elementer er markeret.

 2. Klik på ellipsen (...) på værktøjslinjen øverst på siden, og klik derefter på Giv mig besked.

  Menuen Ellipse med Giv mig besked fremhævet (for hele biblioteket)
 3. I dialogboksen Giv mig besked, når elementer ændrer sig ændrer eller udfylder du de ønskede indstillinger. Se indstillinger og beskrivelser i Beskedindstillinger nedenfor.

 4. Klik på OK, når du er færdig.

Annuller beskeder i SharePoint Online

 1. Hvis du vil se dine beskeder fra en side på webstedet, skal du klikke på ellipsen (...) på den øverste linje og derefter klikke på Administrer mine beskeder.

  Knappen Administrer påmindelser i SharePoint Online fremhævet

  Bemærk!: Fra et dokumentbibliotek eller en liste skal du klikke på Bibliotek eller Liste (i stedet for Side) for at finde knappen Giv mig besked. De nøjagtige navne på fanerne varierer, hvis du er på en særlig liste, f.eks. en opgaveliste eller kalenderliste. F.eks. har en kalenderliste fanerne Begivenheder og Kalender, hvor du kan finde knappen Giv mig besked.

 2. Klik på afkrydsningsfeltet ud for navnet på den besked, du vil slette.

 3. Klik på Slet markerede beskeder, og klik derefter på OK.

  Administration af Mine beskeder med Slet markerede beskeder fremhævet
 4. Klik på OK.

Se opdateringer uden sms-beskeder eller mailbeskeder

Hvis du hellere vil være fri for at modtage mail eller tekstbeskeder, men stadig ønsker at holde styr på ændringer i dine dokumentbiblioteker, kan du kaste et blik på Filaktivitet i et dokumentbibliotek.

Indstil en besked i SharePoint 2016, 2013 eller 2010

 1. Gå til det SharePoint-bibliotek eller den liste, som du vil indstille beskeden for. Hvis du er i en visning for listen eller biblioteket på en anden side, skal du muligvis først klikke på bibliotekets eller listens titel. Det kan f.eks. være, at du først skal klikke på Dokumenter for at gå til biblioteket Dokumenter.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil oprette en besked for hele biblioteket eller listen, skal du klikke på Bibliotek eller Liste og derefter klikke på Giv mig besked og så klikke på Indstil besked for dette bibliotek.

   Fanen Bibliotek med Indstil påmindelse for dette bibliotek fremhævet
  • Når du vil indstille en besked for et dokument, skal du markere dokumentet og klikke på Filer eller Dokumenter og derefter klikke på Giv mig besked og så klikke på Indstil en besked for dette dokument.

   På fanen Filer med Indstil påmindelse for dette dokument fremhævet
  • Når du vil indstille en besked for et listeelement, skal du markere elementet og klikke på fanen Elementer og derefter klikke på Giv mig besked og så klikke på Indstil en besked for dette element .

   SharePoint 2016 med Indstil påmindelse på et element med element markeret
 3. Vælg de indstillinger, du vil bruge til beskeden. Se indstillinger og beskrivelser i Beskedindstillinger nedenfor.

Bemærk!: Navnene på fanerne og knapperne på trin 1 og 2 kan være anderledes, hvis du er i et særligt bibliotek eller en særlig liste, f.eks. et billedbibliotek, en opgaveliste eller en kalenderoversigt. En kalenderoversigt indeholder f.eks. fanerne Begivenheder og Kalender, hvor du kan finde Giv mig besked.

Afhængigt af opsætningen af webstedet og serverne kan den person, du oprettede en besked til, modtage en mail, som bekræfter, at du oprettede beskeden. Mailen med beskeden kan indeholde hyperlinks til listen eller biblioteket, beskedindstillinger, navnet på den person, som oprettede beskeden, en mobilvisning samt andre oplysninger og kommandoer.

Annuller beskeder i SharePoint 2016, 2013 eller 2010

 1. Gå til det SharePoint-bibliotek eller den liste, som du vil indstille beskeden for. Hvis du er i en visning for listen eller biblioteket på en anden side, skal du muligvis først klikke på bibliotekets eller listens titel. Det kan f.eks. være, at du først skal klikke på Dokumenter for at gå til biblioteket Dokumenter.

 2. Klik på Bibliotek eller Liste, klik på Giv mig besked, og klik derefter på Administrer mine beskeder.

  SharePoint 2016 med knappen Administrer påmindelser fremhævet

  Bemærk!: Fra et dokumentbibliotek eller en liste skal du klikke på Bibliotek eller Liste (i stedet for Side) for at finde knappen Giv mig besked. De nøjagtige navne på fanerne varierer, hvis du er på en særlig liste, f.eks. en opgaveliste eller kalenderliste. F.eks. har en kalenderliste fanerne Begivenheder og Kalender, hvor du kan finde knappen Giv mig besked.

 3. Klik på afkrydsningsfeltet ud for navnet på den besked, du vil slette.

 4. Klik på Slet markerede beskeder, og klik derefter på OK.

  Administration af Mine beskeder med Slet markerede beskeder fremhævet
 5. Klik på OK.

Opret en besked i SharePoint 2007

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke allerede er åbent, skal du klikke på navnet på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på navnet på listen eller biblioteket.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil angive en besked på en liste eller et bibliotek, skal du klikke på Giv mig besked i menuen Menubillede Handlinger.

  • Når du vil angive en besked på et element eller et dokument, skal du pege på det element, du vil oprette en besked for, klikke på den viste pil og derefter klikke på Giv mig besked.

   SharePoint 2007-rullemenu med Påmind mig fremhævet

   I nogle visninger, f.eks. en visning af elementer i en kalender, skal du muligvis klikke på elementet og derefter klikke på Giv mig besked.

 3. Vælg de indstillinger, du vil bruge til beskeden, på siden Ny besked. Se indstillinger og beskrivelser i Beskedindstillinger nedenfor.

  Siden med indstillinger for SharePoint 2007-påmindelser
 4. Klik på OK.

Afhængigt af opsætningen af webstedet og serverne kan den person, du oprettede en besked til, modtage en mail, som bekræfter, at du oprettede beskeden. Mailen med beskeden kan indeholde hyperlinks til listen eller biblioteket, beskedindstillinger, navnet på den person, som oprettede beskeden, en mobilvisning samt andre oplysninger og kommandoer.

Øverst på siden

Annuller beskeder i SharePoint 2007

 1. Hvis listen eller biblioteket ikke allerede er åbent, skal du klikke på navnet på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på listen eller biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på navnet på listen eller biblioteket.

 2. Klik på Giv mig besked i Menubillede -menuen Handlinger.

 3. Klik på Vis mine eksisterende beskeder på dette websted på siden Ny besked.

  Siden med indstillinger for SharePoint 2007-påmindelser
 4. Klik på afkrydsningsfeltet ud for navnet på den besked, du vil slette.

 5. Klik på Slet markerede beskeder, og klik derefter på OK.

  Administration af Mine beskeder med Slet markerede beskeder fremhævet
 6. Klik på OK.

Beskedindstillinger

I dialogboksen Giv mig besked, når elementer ændrer sig er følgende indstillinger tilgængelige for beskeder for et element, en fil, et link (hvis dette understøttes) eller en mappe.

Bemærk!: Det er muligvis ikke alle indstillinger, der vil være tilgængelige for alle beskedtyper eller versioner af SharePoint.

 • Titel for besked    Dette er emnet for mailen eller sms-beskeden. Den er allerede udfyldt med navn på dokumentbiblioteket og elementnavn, men du kan ændre den.

 • Send beskeder til    Dette er det brugernavn eller den mail, du ønsker beskeden sendt til. Hvis du vil angive mere end én, skal du adskille adresserne med semikolon.

 • Leveringsmetode    Vælg mail eller en tekstmeddelelse for beskeder. Tilføj telefonnummeret til SMS-beskeder, og Markér afkrydsningsfeltet, hvis du vil URL-adressen for elementet, skal sendes. Hvis du vil SMS, og den er nedtonet, tale med dit SharePoint administrator eller IT-afdeling

 • Skift Type    Vælge at modtage beskeder for alle ændringer, når der tilføjes nye elementer, eller eksisterende elementer er ændret eller slettet. Ingen besked sendes, når et element er slettet fra en visning.

 • Send beskeder for disse ændringer    Dette viser dig de typer af ændringer, du modtager beskeder for. Du underrettes, når nogen ændrer en fil, et link eller en mappe, eller når nogen ændrer en fil, et link eller en mappe, du har oprettet eller sidst ændret.

 • Hvornår skal der sendes beskeder?    Dette angiver, hvor ofte du får besked. Du kan få meddelelser med det samme, når ændringer finder sted eller en daglig eller ugentligt oversigt. Du kan angive det klokkeslæt på dagen, den daglige oversigt skal sendes. Du kan angive dato og tidspunkt på dagen, den ugentlige oversigt skal sendes. Som standard sendes meddelelser med det samme, men hvis dit websted er aktivt, eller du ikke behøver at vide det med det samme, kan du eventuelt vælge daglige eller ugentlige oversigter.

Liste over indstillinger for besked

Konfiguration af mail eller sms-tjenester

Du kan finde oplysninger om, hvordan du konfigurerer tjenesten for udgående mail eller sms i Konfigurer udgående mail til SharePoint eller Konfigurer mobilkonti i SharePoint.

Skriv en kommentar

Var denne artikel nyttig? Hvis ja, må du gerne fortælle os det nederst på siden. Hvis den ikke var nyttig, må du gerne fortælle os, hvad der var forvirrende eller manglede. Du bedes angive din version af SharePoint, operativsystem og browser. Vi bruger din feedback til at dobbelttjekke fakta, tilføje oplysninger og opdatere denne artikel.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×