Opret en databasemodel (også kendt som et ER-diagram)

Opret en databasemodel (også kendt som et ER-diagram)

Du kan bruge skabelonen Diagram over databasemodel til at oprette en ny model eller foretage reverse engineering af en eksisterende database i en model – enten ved at bruge relationelle eller objektrelaterede modelleringskoncepter. Brug stencilen Enhedsforhold til at modellere databaser, der er baseret på SQL92 og tidligere standarder. Brug stencilen Objektrelateret, som har yderligere figurer beregnet til at arbejde med typer, til at modellere databaser, der er baseret på SQL99 og senere standarder.

Eksempel på databasemodel

Bemærk!: Databasemodeldiagrammet findes kun i visse versioner af Visio. Hvis du vil have flere oplysninger, kan du se Kan du ikke finde databasemodelleringsfunktionerne?

Du kan bruge skabelonen Diagram over databasemodel til at oprette en ny model eller foretage reverse engineering af en eksisterende database i en model – enten ved at bruge relationelle eller objektrelaterede modelleringskoncepter. Brug stencilen Enhedsforhold til at modellere databaser, der er baseret på SQL92 og tidligere standarder. Brug stencilen Objektrelateret, som har yderligere figurer beregnet til at arbejde med typer, til at modellere databaser, der er baseret på SQL99 og senere standarder.

Denne artikel beskriver, hvordan du kan oprette en databasemodel, og hvad du kan gøre med modellen, efter du har oprettet den.

 1. For at starte diagrammet over databasemodel skal du gøre et af følgende:

  Opret et nyt modeldiagram fra bunden

  Hvis du ikke har en eksisterende database, du vil bruge som udgangspunkt, kan du starte med en tom databasemodel og indsætte dine egne tabeller og relationer.

  1. Klik på fanen Filer.

  2. Klik på Ny, klik på Software og database, og dobbeltklik så på Diagram over databasemodel.

  3. På fanen Database i gruppen Administrer skal du klikke på Indstillinger for visning.

  4. I dialogboksen Indstillinger for databasedokument skal du vælge symbolsættet, du vil bruge og andre tabel- og relationsindstillinger, og derefter klikke på OK.

  Brug en eksisterende database som udgangspunkt

  Hvis du har en database, du vil bruge som model, så du kan få større indsigt i eller bruge den som udgangspunkt for en ny model, kan du bruge guiden Reverse engineering til at udtrække databasens skema eller struktur, og oprette en ny model.

  Før du starter guiden:

  1. Hvis du foretager reverse engineering af en Microsoft Excel-projektmappe, skal du, før du starter guiden, åbne projektmappen og navngive den gruppe (eller det område) af celler, der indeholder kolonneoverskrifterne. Hvis du vil bruge mere end ét regneark, skal du blot navngive gruppen af kolonneceller i hvert regneark. Disse områder behandles som tabeller i guiden. Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du navngiver et celleområde, skal du se emnet i hjælp til Excel under titlen Definer navngivne cellereferencer eller områder.

  2. Du får de bedste resultater ved at angive din standarddriver til den destinationsdatabase, du vil foretage reverse engineering af, inden du kører guiden Reverse engineering. Dette trin sikrer, at guiden afbilder de oprindelige datatyper korrekt, og at al den kode, der udtrækkes af guiden, vises korrekt i kodevinduet.

  3. Klik på fanen Filer.

  4. Klik på Ny, klik på Software og database, og dobbeltklik så på Diagram over databasemodel.

  5. Klik på Reverse Engineer på fanen Database i gruppen Model.

  6. I det første skærmbillede i guiden Reverse engineering skal du gøre følgende:

   1. Vælg databasedriveren til dit databasesystem (DBMS). Hvis du ikke allerede har tilknyttet Visio-databasedriveren til en bestemt ODBC-datakilde, skal du klikke på Konfiguration.

    Bemærk!: Hvis du foretager reverse engineering af et Excel-regneark, skal du vælge ODBC Generic Driver.

   2. Vælg datakilden for den database, du opdaterer. Hvis du ikke allerede har oprettet en datakilde til den eksisterende database, skal du klikke på Ny for at gøre det nu.

    Når du opretter en ny kilde, tilføjes dens navn på listen Datakilder.

   3. Når du er tilfreds med dine indstillinger, skal du klikke på Næste.

  7. Følg instruktionerne i eventuelle driverspecifikke dialogbokse.

   Eksempelvis skal du i dialogboksen Forbind datakilde skrive brugernavnet og adgangskoden, og derefter klikke på OK.

   Bemærk!: Hvis du bruger ODBC Generic Driver, får du muligvis en fejlmeddelelse, der angiver, at de oplysninger, der er foretaget reverse engineering af, kan være ufuldstændige. I de fleste tilfælde er dette ikke et problem – bare klik på OK, og fortsæt med guiden.

  8. Markér afkrydsningsfelterne for de typer af oplysninger, der skal udtrækkes, og klik derefter på Næste.

   Bemærk!: Nogle af elementerne er muligvis ikke tilgængelige (vises nedtonet), fordi det ikke er alle databasesystemer, der understøtter alle de typer af elementer, som guiden kan udtrække.

  9. Markér afkrydsningsfelterne for de tabeller (og eventuelle visninger), du vil udtrække, eller klik på Markér alt for at udtrække dem alle, og klik derefter på Næste.

   Bemærk!: Hvis du foretager reverse engineering af et Excel-regneark og ikke kan se noget på denne liste, er det sandsynligt, at du skal navngive det celleområde, der indeholder kolonneoverskrifterne i regnearket.

  10. Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Gemte procedurer, skal du vælge de procedurer, du vil udtrække, eller klikke på Markér alt for at udtrække dem alle, hvorefter du skal klikke på Næste.

  11. Vælg, om du vil foretage reverse engineering af de elementer, der automatisk skal føjes til den aktuelle side.

   Bemærk!: Du kan vælge at få guiden til automatisk at oprette tegningen foruden at angive elementerne til reverse engineering, i vinduet Tabeller og visninger. Hvis du beslutter dig for ikke at få oprettet tegningen automatisk, kan du trække elementerne fra vinduet Tabeller og visninger til tegningssiden for manuelt at samle databasemodellen.

  12. Gennemse dine valg for at bekræfte, at du udtrækker de oplysninger, du ønsker, og klik derefter på Udfør.

   Guiden udtrækker de valgte oplysninger og viser noter om processen i vinduet Output.

  Importér og tilpas en eksisterende model

  Hvis du har en eksisterende VisioModeler- eller PLATINUM ERwin-model, kan du muligvis importere den for at oprette et diagram over databasemodel i Visio. Denne funktionalitet er begrænset til kun VisioModeler 2.0 eller nyere ordbogsmodelfiler (.imd-filer) og PLATINUM ERwin 2.6-, 3.0- og 3.52- .erx-filer.

  1. Klik på fanen Filer.

  2. Klik på Ny, klik på Software og database, og dobbeltklik så på Diagram over databasemodel.

  3. På fanen Database i gruppen Model skal du klikke på Importér og derefter klikke på modeltypen.

  4. Skriv stien og navnet på modellen, du vil importere, eller klik på knappen Gennemse for at finde modelfilen, og klik derefter på Åbn.

  5. I dialogboksen Importér skal du klikke på OK.

   Visio importerer filen og viser dens status i vinduet Output. De importerede tabeller vises i vinduet Tabeller og visninger.

  6. I vinduet Tabeller og visninger skal du vælge de tabeller, du vil modellere, og derefter trække dem over på tegningssiden.

 2. Når du har oprettet et diagram over databasemodel, begynder arbejdet med at finjustere diagrammet. Du kan tilføje og tilpasse tabeller og visninger, oprette relationer og tilpasse kolonner og datatyper.

  Tabeller

  Brug Enhedsfiguren for at oprette en tabel i dit diagram.

  1. Træk en Enhedsfigur over på tegningen fra én af følgende stenciler: Enhedsrelateret eller Objektrelateret.

  2. Dobbeltklik på figuren for at åbne vinduet Databaseegenskaber.

  3. Under Kategorier skal du klikke på Definition og skrive et navn til tabellen.

  4. Under Kategorier skal du klikke på Kolonner, skrive et navn og vælge en datatype.

  5. Vælg afkrydsningsfeltet Påkrævet for kolonner, der ikke kan have null-værdier.

  6. Vælg afkrydsningsfeltet PK (primær nøgle) for kolonner, som entydigt identificerer hver række i databasetabellen.

  7. Under Kategorier skal du klikke på Indeks, Udløsere, Se eller Udvidet for at oprette disse valgfri elementer.

  Kolonner

  Brug vinduet Databaseegenskaber for at tilføje eller ændre egenskaber for kolonner, herunder datatyper og primære nøgler.

  1. Dobbeltklik på tabellen i dit diagram.

  2. I vinduet Databaseegenskaber under Kategorier skal du klikke på Kolonner.

  3. Klik på den første tomme celle for Fysisk navn, og skriv et navn.

  4. Du kan ændre en kolonnes datatype ved at klikke på feltet Datatype og derefter vælge en datatype på listen eller skrive den på listen. Du kan f.eks. skrive decimal(8,2) eller tegn(30).

  5. For at undgå null-værdier skal du vælge afkrydsningsfeltet Påkrævet.

  6. Hvis du vil angive, at kolonnen er en primær nøgle, skal du vælge afkrydsningsfeltet PK.

  7. For at få vist flere kolonneegenskaber ud over dem, der vises, når du klikker på kategorien Kolonner, skal du markere kolonnen og derefter klikke på Rediger.

  Relationer

  Relationer bruger primære og fremmede nøgler for at tillade, at databaser kan matche en række i en tabel med en række i en relateret tabel. Du kan vise disse relationer i diagrammet. Du kan desuden angive deres kardinalitet (f.eks. en-til-mange), og enten bruge Crow's feet-, Relational- eller IDEF1X-notation til at vise kardinaliteten. Du kan ikke vise mange-til-mange-relationer med nogen af disse notationer i skabelonen Diagram over databasemodel.

  1. Opret en relation mellem tabeller:

   1. Sørg for, at begge tabeller er synlige i diagrammet. Hvis du har foretaget reverse engineering af modellen fra en eksisterende database, så kan det være, at du er nødt til at trække den ene eller dem begge fra vinduet Tabeller og visninger over på tegningssiden.

   2. Dobbeltklik på tabellen, som skal være relationens primære nøgleside.

   3. I vinduet Databaseegenskaber under Kategorier skal du klikke på Kolonner.

   4. I gitteret skal du klikke på kolonnen, som du vil bruge til entydigt at identificere hver række i tabellen, og vælge afkrydsningsfeltet PK for at konfigurere den som den primære nøgle.

   5. Fra stencilen Objektrelateret eller Enhedsrelateret skal du trække en Relationsfigur og indsætte den i et tomt område på siden.

   6. Forbind den højere ende til tabellen med den overordnede tabel.

   7. Forbind den anden ende til den underordnede tabel.

    Hvis den anden tabel ikke allerede indeholder en kolonne med det samme navn som den primære nøgle, så føjer modellen den til den anden tabel som en fremmed nøgle.

    Bemærk!: Hvis relationslinjer forsvinder, skal du på fanen Database i gruppen Administrer klikke på Indstillinger for visning. På fanen Relationer under fanen Vis skal du vælge afkrydsningsfeltet Relationer.

  2. Angiv relationens kardinalitet:

   1. Dobbeltklik på relationen.

   2. I vinduet Databaseegenskaber under Kategorier skal du klikke på Diverse.

   3. Under Kardinalitet skal du vælge kardinaliteten, der svarer bedst til relationen. For en-til-mange-relationer er det bedste valg enten Nul eller mere eller En eller flere. For en-til-en-relationer er det bedste valg enten Nul eller én eller Præcis én.

 3. Du kan foretage yderligere raffinementer af diagrammet (som f.eks. at oprette indeks, kontrolklausuler og udløsere) ved at gøre følgende:

  Opret indeks

  Indeks forbedrer din databases ydelse eller hastighed, når du kører en forespørgsel.

  1. Åbn diagrammet for databasemodellen

  2. Dobbeltklik på tabellen, som du vil tilføje et indeks, og klik på Indeks i vinduet Databaseegenskaber på listen Kategorier.

  3. Klik på Ny.

  4. Skriv et navn til indekset i dialogboksen Opret indeks, og klik derefter på OK.

  5. På listen Indekstype skal du vælge en indstilling for at oprette et entydigt eller ikke-entydigt indeks.

  6. På listen Tilgængelige kolonner skal du markere navnet på hver kolonne, som du vil inkludere i dette indeks, og derefter klikke på Tilføj >.

  7. På listen Indekserede kolonner skal du vælge afkrydsningsfeltet Asc for at oprette et indeks, der har en stigende sorteringsrækkefølge, eller rydde afkrydsningsfeltet for at oprette et indeks, der har en faldende sorteringsrækkefølge.

   Diagrammet over databasemodellen er opdateret.

  Opret visninger

  En visning kan opfattes som en gemt forespørgsel. Visninger er især praktiske, hvis du skal have gentagen adgang til de samme oplysninger fra flere tabeller, eller hvis du vil blotlægge dataene til brugere uden at give dem lov til at ændre de faktiske tabeller.

  Træk en Visningsfigur over på tegningssiden fra én af følgende stenciler: Enhedsrelateret eller Objektrelateret.

  Angiv udvidede egenskaber for tabeller og visninger

  Afhængigt af dit administrationssystem for din database (DBMS) kan du muligvis angive udvidede egenskaber for tabeller eller visninger for at fastsætte, hvor de gemmes.

  Dobbeltklik på tabellen eller visningen, som du vil angive udvidede egenskaber for, og klik på Udvidet i vinduet Databaseegenskaber på listen Kategorier.

  Opret kontrolklausuler

  Brug kontrolklausuler til at sikre, at de data, der indtastes i en kolonne, ligger inden for et bestemt værdiområde. Du kan f.eks. oprette en kontrolklausul, der kræver, at dataene i en kolonne kaldet "Alder" skal være over 65.

  1. Dobbeltklik på tabellen for at åbne vinduet Databaseegenskaber.

  2. Under Kategorier skal du klikke på Kolonner og derefter klikke på kolonnen, som du vil tilføje en kontrolklausul.

  3. Klik på Rediger.

  4. På fanen Kontrollér i dialogboksen Kolonneegenskaber skal du angive de ønskede betingelser.

   Kontrolklausulen føjes til Kode-vinduet under Lokal kode.

  Opret gemte procedurer og brugerdefinerede funktioner

  Brug gemte procedurer og brugerdefinerede funktioner til at oprette pakker med kode, som du kan anvende igen for at udføre de samme handlinger gentagne gange. Den store forskel mellem de to er, at en brugerdefineret funktion returnerer en værdi, mens den gemte procedure udfører en kode uden at returnere en værdi.

  1. På fanen Database i gruppen Vis/skjul skal du vælge afkrydsningsfeltet Kode for at åbne vinduet Kode.

  2. Klik på Global kode, og klik på Ny.

  3. På fanen Egenskaber i Kodeeditor skal du klikke på den kodetype, du vil oprette, og indtaste et navn på koden.

  4. På fanen Brødtekst skal du skrive koden og derefter klikke på OK.

  Opret udløsere

  Udløsere udfører SQL-kode, som du angiver skal køres i udløseren, når der sker en bestemt begivenhed i databasen.

  1. Dobbeltklik på tabellen for at åbne vinduet Databaseegenskaber.

  2. Klik på Tilføj under Kategorier, og klik derefter på Udløsere.

  3. Skriv navnet på udløseren på fanen Egenskaber.

  4. På fanen Brødtekst skal du skrive koden og derefter klikke på OK.

   Udløseren føjes til Kode-vinduet under Lokal kode.

Denne artikel beskriver, hvordan du kan oprette en databasemodel, og hvad du kan gøre med modellen, efter du har oprettet den. Kom hurtigt i gang ved i menuen Filer at pege på Ny – peg på Software og database, og klik derefter på Diagram over databasemodel.

Kan du ikke finde databasemodelleringsfunktionerne?

Det er meget sandsynligt, at din version af Microsoft Office Visio ikke indeholder de funktioner, du leder efter. For at finde ud af hvilken udgave af Visio, du har, skal du klikke på Om Microsoft Office Visio i menuen Hjælp. Navnet på versionen findes i den øverste linje med tekst i dialogboksen.

 • Microsoft Office Visio Standard indeholder ikke skabelonen Diagram over databasemodel.

 • Microsoft Office Visio Professional understøtter reverse engineering-funktionerne for skabelonen Diagram over databasemodel (brug af en eksisterende database til at oprette en datamodel i Visio), men det understøtter ikke forward engineering (brug af en Visio-databasemodel til at generere SQL-kode).

 • Du kan finde den fulde pakke af databasemodelleringsfunktioner, herunder både reverse engineering og forward engineering, i Visio til Enterprise Architects. Visio til Enterprise Architects er kun inkluderet i MSDN Premium-abonnementer, som er tilgængelige med rollebaserede udgaver af Visual Studio Professional og Visual Studio Team System.

 1. For at starte diagrammet over databasemodel skal du gøre et af følgende:

  Opret et nyt modeldiagram fra bunden

  Hvis du ikke har en eksisterende database, du vil bruge som udgangspunkt, kan du starte med en tom databasemodel og indsætte dine egne tabeller og relationer.

  1. I menuen Filer skal du pege på Ny, pege på Software og database og derefter klikke på Diagram over databasemodel.

  2. I menuen Database skal du pege på Indstillinger og derefter klikke på Dokument.

  3. I dialogboksen Indstillinger for databasedokument skal du vælge symbolsættet, du vil bruge og andre tabel- og relationsindstillinger, og derefter klikke på OK.

  Brug en eksisterende database som udgangspunkt

  Hvis du har en database, du vil bruge som model, så du kan få større indsigt i eller bruge den som udgangspunkt for en ny model, kan du bruge guiden Reverse engineering til at udtrække databasens skema eller struktur, og oprette en ny model.

  Bemærk!: Før du starter guiden:

  1. Hvis du foretager reverse engineering af en Microsoft Office Excel-projektmappe, skal du, før du starter guiden, åbne projektmappen og navngive den gruppe (eller det område) af celler, der indeholder kolonneoverskrifterne. Hvis du vil bruge mere end ét regneark, skal du blot navngive gruppen af kolonneceller i hvert regneark. Disse områder behandles som tabeller i guiden. Hvis du vil have mere at vide om, hvordan du navngiver et celleområde, skal du se emnet i hjælp til Microsoft Office Excel under titlen Definer navngivne cellereferencer eller områder.

  2. Du får de bedste resultater ved at angive din standarddriver til den destinationsdatabase, du vil foretage reverse engineering af, inden du kører guiden Reverse engineering. Dette trin sikrer, at guiden afbilder de oprindelige datatyper korrekt, og at al den kode, der udtrækkes af guiden, vises korrekt i kodevinduet.

  3. I menuen Filer skal du pege på Ny, pege på Software og database og derefter klikke på Diagram over databasemodel.

  4. I menuen Database skal du klikke på Reverse engineer.

  5. I det første skærmbillede i guiden Reverse engineering skal du gøre følgende:

   1. Vælg Microsoft Office Visio-databasedriveren til dit databasesystem (DBMS). Hvis du ikke allerede har tilknyttet Visio-databasedriveren til en bestemt ODBC-datakilde, skal du klikke på Konfiguration.

    Bemærk!: Hvis du foretager reverse engineering af et Excel-regneark, skal du vælge ODBC Generic Driver.

   2. Vælg datakilden for den database, du opdaterer. Hvis du ikke allerede har oprettet en datakilde til den eksisterende database, skal du klikke på Ny for at gøre det nu.

    Når du opretter en ny kilde, tilføjes dens navn på listen Datakilder.

   3. Når du er tilfreds med dine indstillinger, skal du klikke på Næste.

  6. Følg instruktionerne i eventuelle driverspecifikke dialogbokse.

   Eksempelvis skal du i dialogboksen Forbind datakilde skrive et brugernavn og en adgangskode og derefter klikke på OK. Hvis din datakilde ikke er beskyttet med adgangskode, skal du blot klikke på OK.

   Bemærk!: Hvis du bruger ODBC Generic Driver, får du muligvis en fejlmeddelelse, der angiver, at de oplysninger, der er foretaget reverse engineering af, kan være ufuldstændige. I de fleste tilfælde er dette ikke et problem – bare klik på OK, og fortsæt med guiden.

  7. Markér afkrydsningsfelterne for de typer af oplysninger, der skal udtrækkes, og klik derefter på Næste.

   Bemærk!: Nogle af elementerne er muligvis ikke tilgængelige (vises nedtonet), fordi det ikke er alle databasesystemer, der understøtter alle de typer af elementer, som guiden kan udtrække.

  8. Markér afkrydsningsfelterne for de tabeller (og eventuelle visninger), du vil udtrække, eller klik på Markér alt for at udtrække dem alle, og klik derefter på Næste.

   Bemærk!: Hvis du foretager reverse engineering af et Excel-regneark og ikke kan se noget på denne liste, er det sandsynligt, at du skal navngive det celleområde, der indeholder kolonneoverskrifterne i regnearket.

  9. Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Gemte procedurer i trin 5, skal du vælge de procedurer, du vil udtrække, eller klikke på Markér alt for at udtrække dem alle, hvorefter du skal klikke på Næste.

  10. Vælg, om du vil foretage reverse engineering af de elementer, der automatisk skal føjes til den aktuelle side.

   Bemærk!: Du kan vælge at få guiden til automatisk at oprette tegningen foruden at angive elementerne til reverse engineering, i vinduet Tabeller og visninger. Hvis du beslutter dig for ikke at få oprettet tegningen automatisk, kan du trække elementerne fra vinduet Tabeller og visninger til tegningssiden for manuelt at samle databasemodellen.

  11. Gennemse dine valg for at bekræfte, at du udtrækker de oplysninger, du ønsker, og klik derefter på Udfør.

   Guiden udtrækker de valgte oplysninger og viser noter om processen i vinduet Output.

  Importér og tilpas en eksisterende model

  Hvis du har en eksisterende VisioModeler- eller PLATINUM ERwin-model, kan du muligvis importere den for at oprette et diagram over databasemodel i Visio. Denne funktionalitet er begrænset til kun VisioModeler 2.0 eller nyere ordbogsmodelfiler (.imd-filer) og PLATINUM ERwin 2.6-, 3.0- og 3.52- .erx-filer.

  1. I menuen Filer skal du pege på Ny, pege på Software og database og derefter klikke på Diagram over databasemodel.

  2. I menuen Database skal du pege på Importér, og derefter klikke på Importér < modeltype>.

  3. Skriv stien og navnet på modellen, du vil importere, eller klik på knappen Gennemse for at finde modelfilen, og klik derefter på Åbn.

  4. I dialogboksen Importér skal du klikke på OK.

   Visio importerer filen og viser dens status i vinduet Output. De importerede tabeller vises i vinduet Tabeller og visninger.

  5. I vinduet Tabeller og visninger skal du vælge de tabeller, du vil modellere, og derefter trække dem over på tegningssiden.

 2. Når du har oprettet et diagram over databasemodel, begynder arbejdet med at finjustere diagrammet. Du kan tilføje og tilpasse tabeller og visninger, oprette relationer og tilpasse kolonner og datatyper.

  Tabeller

  Brug Enhedsfiguren for at oprette en tabel i dit diagram.

  1. Træk en Enhedsfigur over på tegningen fra én af følgende stenciler: Enhedsrelateret eller Objektrelateret.

  2. Dobbeltklik på figuren for at åbne vinduet Databaseegenskaber.

  3. Under Kategorier skal du klikke på Definition og skrive et navn til tabellen.

  4. Under Kategorier skal du klikke på Kolonner, skrive et navn og vælge en datatype.

  5. Vælg afkrydsningsfeltet Påkrævet for kolonner, der ikke kan have null-værdier.

  6. Vælg afkrydsningsfeltet PK (primær nøgle) for kolonner, som entydigt identificerer hver række i databasetabellen.

  7. Under Kategorier skal du klikke på Indeks, Udløsere, Se eller Udvidet for at oprette disse valgfri elementer.

  Kolonner

  Brug vinduet Databaseegenskaber for at tilføje eller ændre egenskaber for kolonner, herunder datatyper og primære nøgler.

  1. Dobbeltklik på tabellen i dit diagram.

  2. I vinduet Databaseegenskaber under Kategorier skal du klikke på Kolonner.

  3. Klik på den første tomme celle for Fysisk navn, og skriv et navn.

  4. Du kan ændre en kolonnes datatype ved at klikke på feltet Datatype og derefter vælge en datatype på listen eller skrive den på listen. Du kan f.eks. skrive decimal(8,2) eller tegn(30).

  5. For at undgå null-værdier skal du vælge afkrydsningsfeltet Påkrævet.

  6. Hvis du vil angive, at kolonnen er en primær nøgle, skal du vælge afkrydsningsfeltet PK.

  7. For at få vist flere kolonneegenskaber ud over dem, der vises, når du klikker på kategorien Kolonner, skal du markere kolonnen og derefter klikke på Rediger.

  Relationer

  Relationer bruger primære og fremmede nøgler for at tillade, at databaser kan matche en række i en tabel med en række i en relateret tabel. Du kan vise disse relationer i diagrammet. Du kan desuden angive deres kardinalitet (f.eks. en-til-mange), og enten bruge Crow's feet-, Relational- eller IDEF1X-notation til at vise kardinaliteten. Du kan ikke vise mange-til-mange-relationer med nogen af disse notationer i skabelonen Diagram over databasemodel.

  1. Opret en relation mellem tabeller:

   1. Sørg for, at begge tabeller er synlige i diagrammet. Hvis du har foretaget reverse engineering af modellen fra en eksisterende database, så kan det være, at du er nødt til at trække den ene eller dem begge fra vinduet Tabeller og visninger over på tegningssiden.

   2. Dobbeltklik på tabellen, som skal være relationens primære nøgleside.

   3. I vinduet Databaseegenskaber under Kategorier skal du klikke på Kolonner.

   4. I gitteret skal du klikke på kolonnen, som du vil bruge til entydigt at identificere hver række i tabellen, og vælge afkrydsningsfeltet PK for at konfigurere den som den primære nøgle.

   5. Fra stencilen Objektrelateret eller Enhedsrelateret skal du trække en Relationsfigur og indsætte den i et tomt område på siden.

   6. Forbind den højere ende til tabellen med den overordnede tabel.

   7. Forbind den anden ende til den underordnede tabel.

    Hvis den anden tabel ikke allerede indeholder en kolonne med det samme navn som den primære nøgle, så føjer modellen den til den anden tabel som en fremmed nøgle.

    Bemærk!: Hvis relationslinjer forsvinder, skal du i menuen Database pege på Indstillinger og derefter klikke på Dokument. På fanen Relationer under fanen Vis skal du vælge afkrydsningsfeltet Relationer.

  2. Angiv relationens kardinalitet:

   1. Dobbeltklik på relationen.

   2. I vinduet Databaseegenskaber under Kategorier skal du klikke på Diverse.

   3. Under Kardinalitet skal du vælge kardinaliteten, der svarer bedst til relationen. For en-til-mange-relationer er det bedste valg enten Nul eller mere eller En eller flere. For en-til-en-relationer er det bedste valg enten Nul eller én eller Præcis én.

 3. Du kan foretage yderligere raffinementer af diagrammet (som f.eks. at oprette indeks, kontrolklausuler og udløsere) ved at gøre følgende:

  Opret indeks

  Indeks forbedrer din databases ydelse eller hastighed, når du kører en forespørgsel.

  1. Åbn diagrammet for databasemodellen

  2. Dobbeltklik på tabellen, som du vil tilføje et indeks, og klik på Indeks i vinduet Databaseegenskaber på listen Kategorier.

  3. Klik på Ny.

  4. Skriv et navn til indekset i dialogboksen Opret indeks, og klik derefter på OK.

  5. På listen Indekstype skal du vælge en indstilling for at oprette et entydigt eller ikke-entydigt indeks.

  6. På listen Tilgængelige kolonner skal du markere navnet på hver kolonne, som du vil inkludere i dette indeks, og derefter klikke på Tilføj >.

  7. På listen Indekserede kolonner skal du vælge afkrydsningsfeltet Asc for at oprette et indeks, der har en stigende sorteringsrækkefølge, eller rydde afkrydsningsfeltet for at oprette et indeks, der har en faldende sorteringsrækkefølge.

   Diagrammet over databasemodellen er opdateret.

  Opret visninger

  En visning kan opfattes som en gemt forespørgsel. Visninger er især praktiske, hvis du skal have gentagen adgang til de samme oplysninger fra flere tabeller, eller hvis du vil blotlægge dataene til brugere uden at give dem lov til at ændre de faktiske tabeller.

  Træk en Visningsfigur over på tegningssiden fra én af følgende stenciler: Enhedsrelateret eller Objektrelateret.

  Angiv udvidede egenskaber for tabeller og visninger

  Afhængigt af dit administrationssystem for din database (DBMS) kan du muligvis angive udvidede egenskaber for tabeller eller visninger for at fastsætte, hvor de gemmes.

  Dobbeltklik på tabellen eller visningen, som du vil angive udvidede egenskaber for, og klik på Udvidet i vinduet Databaseegenskaber på listen Kategorier.

  Opret kontrolklausuler

  Brug kontrolklausuler til at sikre, at de data, der indtastes i en kolonne, ligger inden for et bestemt værdiområde. Du kan f.eks. oprette en kontrolklausul, der kræver, at dataene i en kolonne kaldet "Alder" skal være over 65.

  1. Dobbeltklik på tabellen for at åbne vinduet Databaseegenskaber.

  2. Under Kategorier skal du klikke på Kolonner og derefter klikke på kolonnen, som du vil tilføje en kontrolklausul.

  3. Klik på Rediger.

  4. På fanen Kontrollér i dialogboksen Kolonneegenskaber skal du angive de ønskede betingelser. Få mere at vide om dine valgmuligheder i dialogboksen Kolonne og feltegenskaber (fanen Kontrollér).

   Kontrolklausulen føjes til Kode-vinduet under Lokal kode.

  Opret gemte procedurer og brugerdefinerede funktioner

  Brug gemte procedurer og brugerdefinerede funktioner til at oprette pakker med kode, som du kan anvende igen for at udføre de samme handlinger gentagne gange. Den store forskel mellem de to er, at en brugerdefineret funktion returnerer en værdi, mens den gemte procedure udfører en kode uden at returnere en værdi.

  1. På menuen Database skal du pege på Vis og derefter klikke på Kode for at åbne vinduet Kode.

  2. Klik på Global kode, og klik på Ny.

  3. På fanen Egenskaber i Kodeeditor skal du klikke på den kodetype, du vil oprette, og indtaste et navn på koden.

  4. På fanen Brødtekst skal du skrive koden og derefter klikke på OK.

  Opret udløsere

  Udløsere udfører SQL-kode, som du angiver skal køres i udløseren, når der sker en bestemt begivenhed i databasen.

  1. Dobbeltklik på tabellen for at åbne vinduet Databaseegenskaber.

  2. Klik på Tilføj under Kategorier, og klik derefter på Udløsere.

  3. Skriv navnet på udløseren på fanen Egenskaber.

  4. På fanen Brødtekst skal du skrive koden og derefter klikke på OK.

   Udløseren føjes til Kode-vinduet under Lokal kode.

Kan du ikke finde databasemodelleringsfunktionerne?

Det er meget sandsynligt, at din version af Visio ikke indeholder de funktioner, du leder efter. For at finde ud af hvilken udgave af Visio, du har, skal du klikke på Om Microsoft Office Visio i menuen Hjælp. Navnet på versionen findes i den øverste linje med tekst i dialogboksen.

Visio Standard indeholder ikke skabelonen Diagram over databasemodel.

Professional- og Premium-versionerne af Visio understøtter reverse engineering-funktionerne for skabelonen Diagram over databasemodel (dvs. brug af en eksisterende database til at oprette en datamodel i Visio), men de understøtter ikke forward engineering (dvs. brug af en Visio-databasemodel til at generere SQL-kode).

Bemærk!: Du kan finde den fulde pakke af databasemodelleringsfunktioner, herunder både reverse engineering og forward engineering, i Visio til Enterprise Architects. Visio til Enterprise Architects er kun inkluderet i MSDNPremium-abonnementer, som er tilgængelige med rollebaserede udgaver af Visual Studio Professional og Visual Studio Team System.

Hvis du bruger Visio Online Plan 2 og vil vide mere om, hvordan du ombygger en eksisterende database til en databasemodel, kan du se under emnet Foretag reverse engineering af en eksisterende database.

Se også

Definer en relation i et databasemodeldiagram

Opret eller rediger visninger i databasemodeldiagrammer

Føj tabeller og kolonner til databasemodeldiagrammer

Angiv og rediger datatyper i databasemodeldiagrammer

Vis "Crow's Foot"-notation i et databasemodeldiagram

Opret eller rediger et indeks i et databasemodeldiagram

Bevare referentiel integritet i databasemodeldiagrammer

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×