Opgradere Powerpivot-datamodeller til Excel 2013 eller Excel 2016

Opgradere Powerpivot-datamodeller til Excel 2013 eller Excel 2016

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

"Denne projektmappe indeholder en Power Pivot-datamodel, som er oprettet med en tidligere version af Power Pivot-tilføjelsesprogrammet. Du skal opgradere denne datamodel med Power Pivot i Microsoft Excel 2013".

Bekendt ud? Det betyder, at du har åbnet en Excel 2010-projektmappe i Excel 2013 eller nyere, og projektmappen indeholder en integreret Power Pivot datamodel, der er oprettet ved hjælp af en tidligere version af tilføjelsesprogrammet Power Pivot. Du muligvis vist denne meddelelse, når du forsøger at indsætte en Power View-ark i en Excel 2010-projektmappe.

Datamodellen er en integreret del af projektmappen i Excel 2013 eller Excel 2016. Denne meddelelse kan du ved, at den integrerede Power Pivot datamodel skal opgradering, før du kan dele, analysere og filtrere data i Excel 2013 eller Excel 2016.

 1. Før du opgraderer, se kendte problemer i forbindelse med opgradering.

 2. Gem en kopi af filen nu, hvis du har brug for den tidligere version senere. Når du opgraderer, skal fungerer projektmappen kun i Excel 2013 eller nyere. Mere om: Hvad er anderledes i en opgraderet model.

 3. Starte Power Pivot i Microsoft Excel-tilføjelsesprogrammet.

 4. Klik på Power Pivot > Administrer for at starte opgraderingen.

  Knappen Administrer på PowerPivot-båndet

 5. Bekræftelse i meddelelsen om opgradering.

  Meddelelsen er "Denne projektmappe indeholder en Power Pivot-datamodel, som er oprettet med en tidligere version af Power Pivot-tilføjelsesprogrammet. Du skal opgradere denne datamodel med Power Pivot i Microsoft Excel 2013".

  Klik på OK for at lukke meddelelsen.

 6. Opgrader datamodellen. Efter opgraderingen kan du ikke længere arbejde med projektmappen i tidligere versioner af Power Pivot.

  Meddelelsen begynder med "Projektmappen indeholder en datamodel, som er oprettet med en tidligere version af Power Pivot". Den slutter med "Skal projektmappen opgraderes?"

  Klik på OK for at opgradere projektmappen.

 7. Gem og genindlæs projektmappen. Dette trin fastlåser de ændringer, der blev foretaget under opgraderingen. Når først du gemmer projektmappen, kan du ikke fortryde. Det bør kun tage nogle få sekunder at genindlæse, afhængigt af projektmappens størrelse og placering.

  Meddelelsen begynder med "Opgradering af projektmappen blev fuldført, men Excel er stadig i kompatibilitetstilstand."

  Klik på Ja for at genindlæse projektmappen.

Opgradering er nu færdig. Hvis du har andre meddelelser under opgraderingen, opgraderingen muligvis har mislykkedes eller opfyldt med delvis succes. I nogle tilfælde skal du opgradere fuldt til Excel 2013 eller Excel 2016 til at foretage manuelle ændringer til projektmappe eller datamodel . Læs de følgende afsnit i denne artikel for at få mere at vide.

I denne artikel

Kendte problemer

Fjerne eller genopbygge sammenkædede tabeller, som ikke længere er knyttet til en kildetabel i Excel

Fjerne detaljeadgang til tabeller

Fjerne adgangskodebeskyttelse

Fjerne begrænset adgang

Bestemte kolonner i en model nævnes i opgraderingsmeddelelser

Kan ikke opdatere en forbindelse til datakilde i en opgraderet projektmappe

Problem

Løsning

Fuldføre en delvis opgradering

KPI-billeder mangler

Opgradering fejl i DAX-beregning: Vi kunne ikke gennemføre opgraderingen af denne projektmappe …

Pivottabelfunktioner, som henviser til "Power Pivot-Data" er ikke længere gyldige

Datasletning: Når opgraderingen sletter data i din model

Opgraderingen blev fuldført, men den sammenkædede tabel er væk

Hvad er anderledes i en opgraderet model

Udsnit og kolonnebeskrivelser vises ikke længere på feltlisten

Opgraderede projektmapper fungerer ikke længere i tidligere versioner af Excel og Power Pivot

Kendte problemer

Fjerne eller genopbygge sammenkædede tabeller, som ikke længere er knyttet til en kildetabel i Excel

Forældet og tabte tabeller opgraderes ikke med resten af modellen, hvilket resulterer i sletning af data eller ubrugelig data. Du kan undgå dette problem ved at sikre eksisterende sammenkædede tabeller er knyttet til en eksisterende kildetabellen i Excel.

 1. Klik på en sammenkædet tabel i Power Pivot-vinduet i Power Pivot til Excel 2010.

  Ikon for sammenkædet tabel

 2. Klik på Sammenkædet tabel på båndet.

  Sammenkædet bånd, der angiver Excel-tabel

 3. Bekræft, at Excel-tabel peger på en eksisterende tabel. Hvis tabellen er blevet omdøbt i Excel, skal du klikke på pil ned i Excel-tabel for at vælge den omdøbte tabel.

 4. Klik på Gå til Excel-tabel for at bekræfte, at den sammenkædede tabel henviser til en kildedatatabel i Excel.

 5. Hvis Excel-tabel er tom, skal du gøre et af følgende:

Medmindre det følgende problem også er aktuelt, er du nu klar til at opgradere projektmappen.

Fjerne detaljeadgang til tabeller for forespørgsler

Et andet problem i forbindelse med opgradering gælder kun for Power Pivot-datamodeller, som er baseret på Analysis Services-kuber, som understøtter detaljeadgangshandlinger. Hvis en projektmappe indeholder tabeller med detaljeadgang for forespørgsler, ser opgraderingen i første omgang ud til at lykkes, men derefter returneres der en opgraderingsfejl, hver gang du klikker på et felt i en pivottabel.

 1. Find alle tabeller med detaljeadgang for forespørgsler i projektmappen i Power Pivot til Excel 2010.

  Der oprettes en tabel med detaljeadgang for forespørgsler i en projektmappe, når du højreklikker på en måling og vælger Vis detaljer. Tabellen vises som et separat ark i projektmappen. Den første linje starter med "Data returneret til…"

  Tabel med detaljeadgang for forespørgsler

 2. Slet hvert ark, der indeholder tabeller med detaljeadgang for forespørgsler. Du kan oprette dem efter opgraderingen.

 3. Gem projektmappen.

 4. Opgrader projektmappen.

 5. Genopret tabellerne med detaljeadgang for forespørgsler, hvis du har brug for dem. Højreklik på et beregnet felt i en pivottabel, og klik på Vis detaljer. Der oprettes en tabel med detaljeadgang for forespørgsler i et separat regneark.

Fjerne adgangskodebeskyttelse

Opgradering af projektmapper, som er beskyttet med adgangskode, som også indeholder en datamodel, mislykkes, og denne fejl vises:

"Det er ikke muligt at opgradere datamodellen i denne projektmappe".

Du kan løse dette problem ved at fjerne adgangskoden, før du opgraderer.

 1. Åbn projektmappen i Excel 2013 eller Excel 2016.

 2. Klik på Filer > Oplysninger > Beskyt projektmappe > Kryptér med adgangskode.

 3. Fjern stjernerne, og klik derefter på OK.

 4. Gem projektmappen.

 5. Klik på Power Pivot > Administrer for at genstarte opgraderingen.

 6. Føj beskyttelse med adgangskode til projektmappen igen.

Fjerne begrænset adgang

Datamodeller i projektmapper, som har begrænsninger for udskrivning, redigering eller kopiering, kan ikke opgraderes, og denne fejl vises:

"Det er ikke muligt at opgradere datamodellen i denne projektmappe".

Du kan løse dette problem ved at fjerne begrænsningerne, før du opgraderer.

 1. Åbn projektmappen i Excel 2013 eller Excel 2016.

 2. Klik på Filer > Oplysninger > Beskyt projektmappe > Begræns adgang.

 3. Markér Ubegrænset adgang for at fjerne begrænsningerne.

 4. Gem projektmappen i Excel.

 5. Klik på Power Pivot > Administrer for at genstarte opgraderingen.

 6. Føj adgangsbegrænsninger til projektmappen igen.

Bestemte kolonner i en model nævnes i opgraderingsmeddelelser

Når der sker fejl under opgraderingen, og fejlmeddelelsen angiver, hvilke felter der er skyld i problemet, skal du følge disse trin:

 1. I Excel 2013 eller Excel 2016, gå til den pivottabel eller rapport, der indeholder de felter, der opgraderer er et problem.

 2. Fjern felterne fra den pågældende pivottabel eller rapport. Felterne vises fortsat på feltlisten, men de vises ikke i rapporten.

 3. Gem og luk projektmappen.

 4. Åbn projektmappen igen.

 5. Klik på Power Pivot > Administrer for at genstarte opgraderingen.

 6. Hvis opgraderingen fuldføres, skal du tilføje felterne igen i pivottabellen eller rapporten.

Kan ikke opdatere en datakildeforbindelse i en opgraderet projektmappe

Du har oprettet en projektmappe i Excel 2010 med en forbindelse til en ekstern datakilde. Du åbner projektmappen i Excel 2013 eller Excel 2016. Når du forsøger at ændre en pivottabel i projektmappen, kan du se en meddelelse, skal du opdatere pivottabellen. Du forsøger at opdatere den, men du får vist denne meddelelse:

"Excel kunne ikke hente de nødvendige oplysninger om kuben. Kuben er muligvis omorganiseret eller ændret på serveren. Kontakt OLAP-kubeadministratoren, og angiv evt. en ny datakilde for at oprette forbindelse til kuben."

Når du prøver at redigere den eksisterende forbindelse, kan du se navnet på datamodellen, men du kan ikke redigere datakilden.

Problem

Forbindelsen til datakilden er ikke længere gyldig, og du vil opdatere den, men kan ikke opdateres i Excel 2013 eller Excel 2016.

Løsning

 1. Åbn projektmappen i Excel 2010 med Power Pivot-tilføjelsesprogrammet.

 2. Vælg Administrer datamodel på fanen for at åbne Power Pivot-vinduet.Power Pivot

 3. Klik i vinduet Power Pivot på Hjem > Forbindelser > Eksisterende forbindelser.

 4. Vælg den aktuelle databaseforbindelse, og klik på Rediger.

 5. Klik på Gennemse i dialogboksen Rediger forbindelse for at finde en anden database af samme type, men med et andet navn eller en anden placering.

 6. Gem og luk projektmappen.

 7. Åbn projektmappen i Excel 2013 eller Excel 2016.

Toppen af siden

Fuldføre en delvis opgradering

I de fleste tilfælde forløber opgraderingen af en projektmappe uden problemer, men sommetider kræves der yderligere handlinger for at fuldføre opgraderingen. I dette afsnit kan du lære, hvordan du skal reagere på bestemte fejl, som angiver, at en delvis eller ufuldstændig opgradering. Projektmappen opgraderes, men visse funktioner mangler.

KPI-billeder mangler

Hvis KPI-billeder (ikoner med farver eller grafer) mangler, skal du fjerne KPI'en fra området Værdier på feltlisten og derefter tilføje den igen.

Fejl ved opgradering af DAX-beregning: Vi kunne ikke gennemføre opgraderingen af denne projektmappe…

Visse DAX-beregninger kræver manuelle ændringer, før projektmappen fungerer. Hvis DAX-udtryk eller -forespørgsler ikke er kompatible med Excel 2013, opgraderes projektmappen kun delvist. Du får vist denne meddelelse:

"Vi kunne ikke gennemføre opgraderingen af denne projektmappe. Hvis du gemmer, kan det medføre, at visse Excel-datafunktioner ikke fungerer. Hvis du vil have mere at vide, skal du se her: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259419

Vi fik vist denne fejl: Kan ikke udføre forespørgsel på intern supportstruktur for kolonnen ‘<table>[<kolonnenavn>]’, fordi de er afhængige af en kolonne, relation eller måling, som ikke behandles. Prøv at opdatere eller genberegne modellen."

Hvis du får vist denne fejl (og det kan godt ske flere gange), skal du notere, hvilke tabeller og kolonner det drejer sig om, så du kan gå direkte til disse. Du skal redigere hvert enkelt DAX-udtryk:

Bemærk!: Hvis du bliver bedt om at give Power Pivot tilladelse til at gemme, lukke og genåbne projektmappen, skal du klikke på Ja.

 1. Åbn den tabel, der er nævnt i meddelelsen, i Power Pivot-vinduet.

 2. Klik på den kolonne, der har et fejlikon og #FEJL-værdier. Der står et DAX-udtryk i formellinjen.

 3. Se efter følgende kendte problemer med DAX-kompatibilitet:

  Null-værdier, der angives som anførselstegn uden værdier (""), er ikke længere tilladt. Erstat anførselstegnene med et nul.

  LOOKUPVALUE, CONTAINS eller SWITCH forsøgte at sammenligne inkompatible værdityper. Du er muligvis nødt til at angive en [Type] i argumentet eller kontrollere, at begge værdier af typen Tal, Streng eller Boolesk. Hvis du har brug for at konvertere en af disse værdier, kan du bruge funktionen VALUE eller FORMAT.

Der kan fortsat blive vist flere fejl i Excel, mens du reparerer DAX-udtryk. Hvis du ikke kan redigere en formel, skal du skifte tilbage til Excel for at se, om en fejl blokerer for yderligere handling. Klik på OK for at lukke fejlen, og vend tilbage til Power Pivot for at fortsætte dit arbejde.

Når du har repareret DAX-beregningerne, og fejlmeddelelserne ikke længere vises, kan du betragte projektmappen som fuldt opgraderet.

Pivottabelfunktioner, som henviser til "Power Pivot-data", er ikke længere gyldige

Excel-kubefunktioner, som angiver en forbindelse til Power Pivot-modellen fra den tidligere udgave, skal opdateres manuelt til navnet på den nye model, "ThisWorkbookDataModel".

Tidligere version

Excel 2013

=KUBEVÆRDI("Power Pivot-data";[Målinger].[SamletSalg])

=KUBEVÆRDI("ThisWorkbookDataModel";[Målinger].[SamletSalg])

 1. Klik på Formler > Vis formler i hvert regneark i Excel for at få vist de beregninger, der anvendes i hvert ark.

 2. Se efter "Power Pivot-data" for Excel-kubefunktioner, som angiver en forbindelse.

 3. Erstat "Power Pivot-data" med "ThisWorkbookDataModel".

 4. Gem projektmappen.

Toppen af siden

Datasletning: Når opgraderingen sletter data i din model

"Opgraderingen kunne ikke opgradere følgende sammenkædede tabeller <tabelnavn>. Disse tabeller er blevet fjernet fra modellen."

I særlige tilfælde slettes data fra en model under opgraderingen. Sletning af data forekommer, når du har en tabt sammenkædet tabel i modellen, som ikke kan spores til en tilknyttet tabel i den samme projektmappe, fordi kildetabellen enten er blevet slettet eller omdøbt.

Opgraderingen blev fuldført, men den sammenkædede tabel er væk

En sammenkædet tabel er en tabel, du opretter i et regneark og derefter tilføjer i en datamodel, så du kan oprette relationer til andre tabeller og tilføje DAX-beregninger. Opgradering sletter en sammenkædet tabel, hvis kildetabellen ikke længere findes i projektmappen.

Her er scenariet: Du har oprettet eller importeret en tabel i Excel, tilføjet den som en sammenkædet tabel i Power Pivot, hvor den er blevet en del af datamodellen, og derefter har du slettet den oprindelige tabel, som den var baseret på. Modellen bevarer den sammenkædede tabel, selvom tabellen i Excel er væk.

Når du senere forsøger at opgradere projektmappen til Excel 2013, får du følgende fejl.

"Opgraderingen kunne ikke opgradere følgende sammenkædede tabeller <tabelnavn>. Disse tabeller er blevet fjernet fra modellen."

Hvis det er muligt, skal du annullere opgraderingen, så du kan ændre modellen eller oprette en sikkerhedskopi i tilfælde af, at du skal bruge tabellen senere:

 1. Klik på OK for at lukke meddelelsen "Opgraderingen kunne ikke opgradere følgende sammenkædede tabeller".

 2. Når du bliver spurgt, om du vil gemme, lukke eller genåbne projektmappen, skal du klikke på Nej.

 3. Luk filen i Excel 2013 uden at gemme den.

 4. Åbn projektmappen i Excel 2010, og ret problemerne med de sammenkædede tabeller:

  1. Er der ikke længere brug for den sammenkædede tabel? Slet den fra modellen, eller genstart opgraderingen i Excel 2013, og lad opgraderingen flytte tabellen for dig.

  2. Er Excel-tabellen blevet omdøbt, men den sammenkædede tabel er ikke? Opdater forbindelsesoplysningerne i Power Pivot, sådan som det er beskrevet i trin 1 øverst på denne side.

  3. Den sammenkædede tabel skal bevares, fordi den benyttes til beregninger i en pivottabel, men den oprindelige Excel-tabel er væk? Genopret kildetabellen i Excel, og opdater kæden:

   • Kopiér rækkerne fra den sammenkædede tabel i Power Pivot-vinduet.

   • Sæt rækkerne ind i et regneark i Excel.

   • Formatér rækkerne som en tabel.

   • Navngiv tabellen.

   • Gå tilbage til Power Pivot-vinduet.

   • Klik på Sammenkædet tabel > Excel-tabel, og vælg derefter den tabel, du netop har oprettet.

   • Gem filen.

 5. Når du har foretaget dine ændringer, skal du åbne filen i Excel 2013.

 6. Start opgraderingen igen ved at klikke på Power Pivot > Administrer.

Hvis du allerede har gemt projektmappen, kan du ikke gendanne den en tidligere version. Du skal at genskabe den sammenkædede tabel fra bunden. Mere om: Tilføj regnearksdata til en datamodel ved hjælp af en sammenkædet tabel.

Toppen af siden

Hvad er anderledes i en opgraderet model

I de fleste tilfælde er en opgraderet projektmappe identisk med sin forgænger. Der er dog nogle få ændringer i den nye version, som er værd at nævne.

Udsnit og kolonnebeskrivelser vises ikke længere på feltlisten

I tidligere versioner vises en pivottabelfeltlisten kolonnen eller feltet beskrivelser som værktøjstip. I Excel 2013 eller nyere, understøtter feltlisten ikke værktøjstip. En hvilken som helst kolonnebeskrivelser, der findes i modellen, ignoreres i datavisualiseringer i Excel.

Udsnit understøttes, men du nu oprette dem i en anden måde. Feltlisten giver ikke mulighed for at oprette et udsnit.

Opgraderede projektmapper fungerer ikke længere i tidligere versioner af Excel og Power Pivot

Før Excel 2013 var der to tidligere versioner af tilføjelsesprogrammet Power Pivot. Begge versioner fungerer kun sammen med Excel 2010. Disse versioner er:

 • SQL Server 2008 R2 Power Pivot til Excel

 • SQL Server 2012 Power Pivot til Excel 2010

Når du har opgraderet en datamodel til Excel 2013 eller Excel 2016, kan du åbne projektmappen, men ikke interagere med eller redigere, Pivot-model-baserede rapporter i Excel 2010. Når du åbner en Excel 2013 eller Excel 2016 projektmappedatamodel i Excel 2010, får du vist følgende fejlmeddelelse, hvis du klikker på et udsnit, ændre et filter eller trække et nyt felt til pivottabellen:

"Initialisering af datakilden mislykkedes".

Denne fejl forekommer, fordi datainteraktioner, f.eks. når der klikkes på et udsnit, genererer en forespørgsel, som sendes til datamodellen (modellen er datakilden til pivottabellen). Fordi datamodellen ikke længere er gyldig i Excel 2010, får du vist en fejlmeddelelse om, at initialiseringen af datakilden mislykkedes, i stedet for datainteraktion.

Hvis du nu forsøger at åbne datamodellen i et Power Pivot-vindue, åbnes datamodellen ikke, og du får følgende fejl:

"Denne projektmappe indeholder en Excel-datamodel, som er oprettet i en nyere version af Excel. Du kan åbne denne projektmappe i en ældre version af Excel, men du kan ikke indlæse eller arbejde med Power Pivot, når det sameksisterer med en Excel-datamodel."

Der findes ingen løsninger opgradering er kun Videresend. Før du opgraderer, kan du kontrollere med kolleger til at sikre, at du alle opgraderer til Excel 2013 på samme tid. Desuden kan eventuelt du også til midlertidigt at have separate versioner af dine projektmapper, hvis virksomheden planlægger at bruge Excel 2010 og Excel 2013 eller Excel 2016 side om side.

Mere om: versionskompatibilitet i Powerpivot

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×