Opdele tekst til forskellige kolonner med funktioner

Opdele tekst til forskellige kolonner med funktioner

Du kan bruge tekstfunktionerne VENSTRE, MIDT, HØJRE, SØG og LÆNGDE for at manipulere tekststrenge i dataene. Du kan f.eks. fordele for-, mellem- og efternavne fra en enkelt celle til tre separate kolonner.

Nøglen til at fordele navnekomponenter med tekstfunktioner, er hvert tegns position i en tekststreng. Mellemrummenes positioner i tekststrengen er også vigtige, fordi de angiver begyndelsen eller slutningen af navnekomponenter i en streng.

I en celle, der kun indeholder et for- og efternavn, begynder efternavnet f.eks. efter den første forekomst af et mellemrum. Nogle navne på listen kan indeholde et mellemnavn, og efternavnet begynder derfor efter den anden forekomst af et mellemrum.

Denne artikel viser, hvordan du udtrækker forskellige komponenter i en lang række navneformater ved at bruge disse praktiske funktioner. Du kan også opdele tekst i forskellige kolonner med guiden Konverter tekst til kolonner

Eksempelnavn

Beskrivelse

Fornavn

Mellemnavn

Efternavn

Suffiks

1

Jeff Smith

Intet mellemnavn

Jeff

Smith

2

Eric S. Kurjan

Et melleminitial

Eric

S

Kurjan

3

Janaina B. G. Bueno

To melleminitialer

Janaina

B. G.

Bueno

4

Kahn, Wendy Beth

Efternavn først, med komma

Lise

Beth

Kahn

5

Mary Kay D. Andersen

Fornavn i to dele

Mary Kay

D.

Andersen

6

Paula Barreto de Mattos

Efternavn i tre dele

Paula

Barreto de Mattos

7

James van Eaton

Efternavn i to dele

James

van Eaton

8

Bacon Jr., Dan K.

Efternavn og suffiks først, med komma

Dan

K.

Bacon

Jr.

9

Gary Altman III

Med suffiks

Gary

Altman

III

10

Mr. Ryan Ihrig

Med præfiks

Ryan

Ihrig

11

Julie Taft-Rider

Efternavn med bindestreg

Julie

Taft-Rider

Bemærk!: På grafikken i følgende eksempler viser fremhævningen i det fulde navn det tegn, som den tilsvarende SØG-formel søger efter.

Dette eksempel adskiller to komponenter: fornavn og efternavn. Et enkelt mellemrum adskiller de to navnekomponenter.

Kopier cellerne i tabellen, og sæt dem ind i et Excel-regneark i celle A1. Den formel, du kan se i venstre side, vises som reference, mens Excel automatisk konverterer formlen til højre til det relevante resultat.

Tip!    Inden du kan indsætte data i regnearket, skal du angive kolonnebredden for kolonnerne A og B til 250.

Eksempelnavn

Beskrivelse

Jeff Smith

Intet mellemnavn

Formel

Resultat (fornavn)

'=VENSTRE(A2, SØG(" ",A2,1))

=VENSTRE(A2, SØG(" ",A2,1))

Formel

Resultat (efternavn)

'=HØJRE(A2,LÆNGDE(A2)-SØG(" ",A2,1))

=HØJRE(A2,LÆNGDE(A2)-SØG(" ",A2,1))

 1. Fornavn

  Fornavnet starter med det første tegn i strengen (J) og slutter med det femte tegn (mellemrummet). Formlen returnerer fem tegn i A2 med start fra venstre.

  Formel til at uddrage et fornavn

  Brug funktionen SØG til at finde værdien for antal_tegn:

  Søg efter den numeriske position af mellemrummet i A2 med start fra venstre.

 2. Efternavn

  Efternavnet starter ved mellemrummet, fem tegn fra højre, og slutter ved det sidste tegn til højre (h). Formlen udtrækker fem tegn i A2 med start fra højre.

  Formel til at uddrage et efternavn

  Brug funktionerne SØG og LÆNGDE til at finde værdien for antal_tegn:

  Søg efter den numeriske position af mellemrummet i A2 med start fra venstre (5).

 3. Tæl tekststrengens samlede længde, og fratræk derefter antallet af tegn til venstre for det første mellemrum, som blev fundet i trin 1.

I dette eksempel bruges fornavn, melleminitial og efternavn. Et mellemrum adskiller hver navnekomponent.

Kopier cellerne i tabellen, og sæt dem ind i et Excel-regneark i celle A1. Den formel, du kan se i venstre side, vises som reference, mens Excel automatisk konverterer formlen til højre til det relevante resultat.

Tip!    Inden du kan indsætte data i regnearket, skal du angive kolonnebredden for kolonnerne A og B til 250.

Eksempelnavn

Beskrivelse

Eric S. Kurjan

Et melleminitial

Formel

Resultat (fornavn)

'=VENSTRE(A2, SØG(" ",A2,1))

=VENSTRE(A2, SØG(" ",A2,1))

Formel

Resultat (melleminitial)

'=MIDT(A2,SØG(" ",A2,1)+1,SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1)-(SØG(" ",A2,1))

=MIDT(A2,SØG(" ",A2,1)+1,SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1)-SØG(" ",A2,1))

Formel

Live resultat (efternavn)

'=HØJRE(A2,LÆNGDE(A2)-SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1))

=HØJRE(A2,LÆNGDE(A2)-SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1))

 1. Fornavn

  Fornavnet starter med det første tegn fra venstre (E) og slutter ved det femte tegn (det første mellemrum). Formlen udtrækker de første fem tegn i A2 og starter fra venstre.

  Formel til adskillelse af et fornavn og efternavn samt initial for mellemnavn

  Brug funktionen SØG til at finde værdien for antal_tegn:

  Søg efter den numeriske position af mellemrummet i A2 med start fra venstre (5).

 2. Mellemnavn

  Mellemnavnet starter ved den sjette tegnposition (S) og slutter ved den ottende position (det andet mellemrum). Denne formel indebærer indlejring af SØG-funktioner for at finde den anden forekomst af et mellemrum.

  Formlen udtrækker tre tegn og starter fra den sjette position.

  Detaljer i en formel til adskillelse af for-, mellem- og efternavne

  Brug funktionen SØG til at finde værdien for start_ved:

  Søg efter den numeriske position af det første mellemrum i A2 med start fra det første tegn fra venstre (5).

 3. Læg 1 til for at hente positionen af tegnet efter det første mellemrum (S). Denne numeriske position er mellemnavnets startposition (5 + 1 = 6).

  Brug indlejrede SØG-funktioner til at finde værdien for antal_tegn:

  Søg efter den numeriske position af det første mellemrum i A2 med start fra det første tegn fra venstre (5).

 4. Læg 1 til for at hente positionen af tegnet efter det første mellemrum (S). Resultatet er det tegnnummer, hvor du vil begynde at søge efter den anden forekomst af mellemrum (5 + 1 = 6).

 5. Søg efter den anden forekomst af mellemrum i A2 med start fra den sjette position (S) fundet i trin 4. Dette tegnnummer er mellemnavnets slutposition (8).

 6. Søg efter den numeriske position af mellemrum i A2 med start fra det første tegn fra venstre (5).

 7. Tag tegnnummeret for det andet mellemrum fundet i trin 5, og fratræk tegnnummeret for det første mellemrum fundet i trin 6. Resultatet er det antal tegn, som MIDT udtrækker fra tekststrengen med start fra sjette position fundet i trin 2 (8 – 5 = 3).

 8. Efternavn

  Efternavnet starter seks tegn fra højre (K) og slutter ved det første tegn fra højre (n). Denne formel indebærer indlejring af SØG-funktioner for at finde den anden og tredje forekomst af et mellemrum (som er ved femte og ottende position fra venstre).

  Formlen udtrækker seks tegn i A2 og starter fra højre.

  Den anden søgefunktion i en formel til adskillelse af for-, mellem- og efternavne
 9. Brug LÆNGDE- og indlejrede SØG-funktioner for at finde værdien for antal_tegn:

  Søg efter den numeriske position af mellemrum i A2 med start fra det første tegn fra venstre (5).

 10. Læg 1 til for at hente positionen af tegnet efter det første mellemrum (S). Resultatet er det tegnnummer, hvor du vil begynde at søge efter den anden forekomst af mellemrum (5 + 1 = 6).

 11. Søg efter den anden forekomst af mellemrum i A2 med start fra den sjette position (S) fundet i trin 2. Dette tegnnummer er mellemnavnets slutposition (8).

 12. Tæl den samlede længde af tekststrengen i A2, og fratræk derefter antallet af tegn fra venstre og op til den anden forekomst af mellemrum fundet i trin 3. Resultatet er det antal tegn, der skal udtrækkes fra højre i det fulde navn (14 – 8 = 6).

Her er et eksempel på, hvordan du henter to melleminitialer. Den første og tredje forekomst af mellemrum adskiller navnekomponenterne.

Kopier cellerne i tabellen, og sæt dem ind i et Excel-regneark i celle A1. Den formel, du kan se i venstre side, vises som reference, mens Excel automatisk konverterer formlen til højre til det relevante resultat.

Tip!    Inden du kan indsætte data i regnearket, skal du angive kolonnebredden for kolonnerne A og B til 250.

Eksempelnavn

Beskrivelse

Janaina B. G. Bueno

To melleminitialer

Formel

Resultat (fornavn)

'=VENSTRE(A2, SØG(" ",A2,1))

=VENSTRE(A2, SØG(" ",A2,1))

Formel

Resultat (melleminitialer)

'=MIDT(A2,SØG(" ",A2,1)+1,SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1)+1)-SØG(" ",A2,1))

=MIDT(A2,SØG(" ",A2,1)+1,SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1)+1)-SØG(" ",A2,1))

Formel

Live resultat (efternavn)

'=HØJRE(A2,LÆNGDE(A2)-SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1)+1))

=HØJRE(A2,LÆNGDE(A2)-SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1)+1))

 1. Fornavn

  Fornavnet starter med det første tegn fra venstre (J) og slutter ved det ottende tegn (det første mellemrum). Formlen udtrækker de første otte tegn i A2 og starter fra venstre.

  Formel til adskillelse af fornavn, efternavn og to initialer for mellemnavn

  Brug funktionen SØG til at finde værdien for antal_tegn:

  Søg efter den numeriske position af det første mellemrum i A2 med start fra venstre (8).

 2. Mellemnavn

  Mellemnavnet starter ved den niende position (B) og slutter ved den fjortende position (det tredje mellemrum). Denne formel indebærer indlejring af SØG for at finde den første, anden og tredje forekomst af mellemrum på den ottende, ellevte og fjortende position.

  Formlen udtrækker fem tegn og starter fra den niende position.

  Formel til adskillelse af fornavn, efternavn og to initialer for mellemnavn

  Brug funktionen SØG til at finde værdien for start_ved:

  Søg efter den numeriske position af det første mellemrum i A2 med start fra det første tegn fra venstre (8).

 3. Læg 1 til for at hente positionen af tegnet efter det første mellemrum (B). Denne numeriske position er mellemnavnets startposition (8 + 1 = 9).

  Brug indlejrede SØG-funktioner til at finde værdien for antal_tegn:

  Søg efter den numeriske position af det første mellemrum i A2 med start fra det første tegn fra venstre (8).

 4. Læg 1 til for at hente positionen af tegnet efter det første mellemrum (B). Resultatet er det tegnnummer, hvor du vil begynde at søge efter den anden forekomst af mellemrum (8 + 1 = 9).

 5. Søg efter det andet mellemrum i A2 med start fra den niende position (B) fundet i trin 4 (11).

 6. Læg 1 til for at hente positionen af tegnet efter det andet mellemrum (G). Dette tegnnummer er den startposition, hvor du skal begynde at søge efter det tredje mellemrum (11 + 1 = 12).

 7. Søg efter det tredje mellemrum i A2 med start ved den tolvte position fundet i trin 6 (14).

 8. Søg efter den numeriske position af det første mellemrum i A2 (8).

 9. Tag tegnnummeret for det tredje mellemrum fundet i trin 7, og fratræk tegnnummeret for det første mellemrum fundet i trin 6. Resultatet er det antal tegn, som MIDT udtrækker fra tekststrengen med start fra den niende position fundet i trin 2.

 10. Efternavn

  Efternavnet starter fem tegn fra højre (B) og slutter ved det første tegn fra højre (o). Denne formel indebærer indlejring af SØG for at finde den første, anden og tredje forekomst af mellemrum.

  Formlen udtrækker fem tegn i A2 og starter fra højre i det fulde navn.

  Formel til adskillelse af fornavn, efternavn og to initialer for mellemnavn

  Brug indlejrede SØG- og LÆNGDE-funktioner til at finde værdien for antal_tegn:

  Søg efter den numeriske position af det første mellemrum i A2 med start fra det første tegn fra venstre (8).

 11. Læg 1 til for at hente positionen af tegnet efter det første mellemrum (B). Resultatet er det tegnnummer, hvor du vil begynde at søge efter den anden forekomst af mellemrum (8 + 1 = 9).

 12. Søg efter det andet mellemrum i A2 med start fra den niende position (B) fundet i trin 2 (11).

 13. Læg 1 til for at hente positionen af tegnet efter det andet mellemrum (G). Dette tegnnummer er den startposition, hvor du vil begynde at søge efter den tredje forekomst af mellemrum (11 + 1 = 12).

 14. Søg efter det tredje mellemrum i A2 med start ved den tolvte position (G) fundet i trin 6 (14).

 15. Tæl den samlede længde af tekststrengen i A2, og fratræk derefter antallet af tegn fra venstre og op til det tredje mellemrum fundet i trin 5. Resultatet er det antal tegn, der skal udtrækkes fra højre i det fulde navn (19 - 14 = 5).

I dette eksempel kommer efternavnet før fornavnet, og mellemnavnet vises i slutningen. Kommaet markerer slutningen af efternavnet, og et mellemrum adskiller hver navnekomponent.

Kopier cellerne i tabellen, og sæt dem ind i et Excel-regneark i celle A1. Den formel, du kan se i venstre side, vises som reference, mens Excel automatisk konverterer formlen til højre til det relevante resultat.

Tip!    Inden du kan indsætte data i regnearket, skal du angive kolonnebredden for kolonnerne A og B til 250.

Eksempelnavn

Beskrivelse

Kahn, Wendy Beth

Efternavn først, med komma

Formel

Resultat (fornavn)

'=MIDT(A2,SØG(" ",A2,1)+1,SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1)-(SØG(" ",A2,1))

=MIDT(A2,SØG(" ",A2,1)+1,SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1)-SØG(" ",A2,1))

Formel

Resultat (mellemnavn)

'=HØJRE(A2,LÆNGDE(A2)-SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1))

=HØJRE(A2,LÆNGDE(A2)-SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1))

Formel

Live resultat (efternavn)

'=VENSTRE(A2, SØG(" ",A2,1)-2)

=VENSTRE(A2, SØG(" ",A2,1)-2)

 1. Fornavn

  Fornavnet starter med det syvende tegn fra venstre (W) og slutter ved det tolvte tegn (det andet mellemrum). Eftersom fornavnet optræder midt i det fulde navn, skal du bruge funktionen MIDT til at udtrække fornavnet.

  Formlen udtrækker seks tegn og starter fra den syvende position.

  Formel til adskillelse af et efternavn efterfulgt af et for- og mellemnavn

  Brug funktionen SØG til at finde værdien for start_ved:

  Søg efter den numeriske position af det første mellemrum i A2 med start fra det første tegn fra venstre (6).

 2. Læg 1 til for at hente positionen af tegnet efter det første mellemrum (W). Denne numeriske position er fornavnets startposition (6 + 1 = 7).

  Brug indlejrede SØG-funktioner til at finde værdien for antal_tegn:

  Søg efter den numeriske position af det første mellemrum i A2 med start fra det første tegn fra venstre (6).

 3. Læg 1 til for at hente positionen af tegnet efter det første mellemrum (W). Resultatet er det tegnnummer, hvor du vil begynde at søge efter det andet mellemrum (6 + 1 = 7).

  Søg efter det andet mellemrum i A2 med start fra den syvende position (W) fundet i trin 4 (12).

 4. Søg efter den numeriske position af det første mellemrum i A2 med start fra det første tegn fra venstre (6).

 5. Tag tegnnummeret for det andet mellemrum fundet i trin 5, og fratræk tegnnummeret for det første mellemrum fundet i trin 6. Resultatet er det antal tegn, som MIDT udtrækker fra tekststrengen med start fra den syvende position fundet i trin 2 (12 - 6 = 6).

 6. Mellemnavn

  Mellemnavnet starter fire tegn fra højre (B) og slutter ved det første tegn fra højre (h). Denne formel indebærer indlejring af SØG for at finde den første og anden forekomst af mellemrum i sjette og tolvte position fra venstre.

  Formlen udtrækker fire tegn med start fra højre.

  Formel til adskillelse af et efternavn efterfulgt af et for- og mellemnavn

  Brug indlejrede SØG- og LÆNGDE-funktioner til at finde værdien for start_ved:

  Søg efter den numeriske position af det første mellemrum i A2 med start fra det første tegn fra venstre (6).

 7. Læg 1 til for at hente positionen af tegnet efter det første mellemrum (W). Resultatet er det tegnnummer, hvor du vil begynde at søge efter det andet mellemrum (6 + 1 = 7).

 8. Søg efter den anden forekomst af mellemrum i A2 med start fra den syvende position (W) fundet i trin 2 (12).

 9. Tæl den samlede længde af tekststrengen i A2, og fratræk derefter antallet af tegn fra venstre og op til det andet mellemrum fundet i trin 3. Resultatet er det antal tegn, der skal udtrækkes fra højre i det fulde navn (16 - 12 = 4).

 10. Efternavn

  Efternavnet starter med det første tegn fra venstre (K) og slutter ved det fjerde tegn (n). Formlen udtrækker fire tegn med start fra venstre.

  Formel til adskillelse af et efternavn efterfulgt af et for- og mellemnavn

  Brug funktionen SØG til at finde værdien for antal_tegn:

  Søg efter den numeriske position af det første mellemrum i A2 med start fra det første tegn fra venstre (6).

 11. Træk 2 fra for at hente den numeriske position af efternavnets sluttegn (n). Resultatet er det antal tegn, som VENSTRE skal udtrække (6 - 2 =4).

I dette eksempel bruges et fornavn med to dele, Mary Kay. Det andet og tredje mellemrum adskiller hver navnekomponent.

Kopier cellerne i tabellen, og sæt dem ind i et Excel-regneark i celle A1. Den formel, du kan se i venstre side, vises som reference, mens Excel automatisk konverterer formlen til højre til det relevante resultat.

Tip!    Inden du kan indsætte data i regnearket, skal du angive kolonnebredden for kolonnerne A og B til 250.

Eksempelnavn

Beskrivelse

Mary Kay D. Andersen

Fornavn i to dele

Formel

Resultat (fornavn)

VENSTRE(A2, SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1))

=VENSTRE(A2, SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1))

Formel

Resultat (melleminitial)

'=MIDT(A2,SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1)+1,SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1)+1)-SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1)+1))

=MIDT(A2,SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1)+1,SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1)+1)-(SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1)+1))

Formel

Live resultat (efternavn)

'=HØJRE(A2,LÆNGDE(A2)-SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1)+1))

=HØJRE(A2,LÆNGDE(A2)-SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1)+1))

 1. Fornavn

  Fornavnet starter med det første tegn fra venstre og slutter ved det niende tegn (det andet mellemrum). Denne formel indebærer indlejring af SØG for at finde den anden forekomst af mellemrum fra venstre.

  Formlen udtrækker ni tegn med start fra venstre.

  Formel til adskillelse af fornavn, mellemnavn, initial for mellemnavn og efternavn

  Brug indlejrede SØG-funktioner til at finde værdien for antal_tegn:

  Søg efter den numeriske position af det første mellemrum i A2 med start fra det første tegn fra venstre (5).

 2. Læg 1 til for at hente positionen af tegnet efter det første mellemrum (K). Resultatet er det tegnnummer, hvor du vil begynde at søge efter den anden forekomst af mellemrum (5 + 1 = 6).

 3. Søg efter den anden forekomst af mellemrum i A2 med start fra den sjette position (K) fundet i trin 2. Resultatet er det antal tegn, som VENSTRE udtrækker af tekststrengen (9).

 4. Mellemnavn

  Mellemnavnet starter ved den tiende position (D) og slutter ved den tolvte position (det tredje mellemrum). Denne formel indebærer indlejring af SØG for at finde den første, anden og tredje forekomst af mellemrum.

  Formlen udtrækker to tegn fra midten med start fra den tiende position.

  Formel til adskillelse af fornavn, mellemnavn, initial for mellemnavn og efternavn

  Brug indlejrede SØG-funktioner til at finde værdien for start_ved:

  Søg efter den numeriske position af det første mellemrum i A2 med start fra det første tegn fra venstre (5).

 5. Læg 1 til for at hente tegnet efter det første mellemrum (K). Resultatet er det tegnnummer, hvor du vil begynde at søge efter det andet mellemrum (5 + 1 = 6).

 6. Søg efter positionen af den anden forekomst af mellemrum i A2 med start fra den sjette position (K) fundet i trin 2. Resultatet er det antal tegn, som VENSTRE udtrækker fra venstre (9).

 7. Læg 1 til for at hente tegnet efter det andet mellemrum (D). Resultatet er mellemnavnets startposition (9 + 1 = 10).

  Brug indlejrede SØG-funktioner til at finde værdien for antal_tegn:

  Søg efter den numeriske position af tegnet efter det andet mellemrum (D). Resultatet er det tegnnummer, hvor du vil begynde at søge efter det tredje mellemrum (10).

 8. Søg efter den numeriske position af det tredje mellemrum i A2 med start fra venstre. Resultatet er mellemnavnets slutposition (12).

 9. Søg efter den numeriske position af tegnet efter det andet mellemrum (D). Resultatet er mellemnavnets startposition (10).

 10. Tag tegnnummeret for det tredje mellemrum fundet i trin 6, og fratræk tegnnummeret for "D" fundet i trin 7. Resultatet er det antal tegn, som MIDT udtrækker fra tekststrengen med start ved den tiende position fundet i trin 4 (12 - 10 = 2).

 11. Efternavn

  Efternavnet starter otte tegn fra højre. Denne formel indebærer indlejring af SØG for at finde den første, anden og tredje forekomst af mellemrum på den femte, niende og tolvte position.

  Formlen udtrækker otte tegn fra højre.

  Formel til adskillelse af fornavn, mellemnavn, initial for mellemnavn og efternavn

  Brug indlejrede SØG- og LÆNGDE-funktioner til at finde værdien for antal_tegn:

  Søg efter den numeriske position af det første mellemrum i A2 med start fra venstre (5).

 12. Læg 1 til for at hente tegnet efter det første mellemrum (K). Resultatet er det tegnnummer, hvor du vil begynde at søge efter mellemrummet (5 + 1 = 6).

 13. Søg efter det andet mellemrum i A2 med start fra den sjette position (K) fundet i trin 2 (9).

 14. Læg 1 til for at hente positionen af tegnet efter det andet mellemrum (D). Resultatet er mellemnavnets startposition (9 + 1 = 10).

 15. Søg efter den numeriske position af det tredje mellemrum i A2 med start fra venstre. Resultatet er mellemnavnets slutposition (12).

 16. Tæl den samlede længde af tekststrengen i A2, og fratræk derefter antallet af tegn fra venstre og op til det tredje mellemrum fundet i trin 5. Resultatet er det antal tegn, der skal udtrækkes fra højre i det fulde navn (20 - 12 = 8).

I dette eksempel består efternavnet af tre dele: Barreto de Mattos. Det første mellemrum markerer slutningen af fornavnet og begyndelsen af efternavnet.

Kopier cellerne i tabellen, og sæt dem ind i et Excel-regneark i celle A1. Den formel, du kan se i venstre side, vises som reference, mens Excel automatisk konverterer formlen til højre til det relevante resultat.

Tip!    Inden du kan indsætte data i regnearket, skal du angive kolonnebredden for kolonnerne A og B til 250.

Eksempelnavn

Beskrivelse

Paula Barreto de Mattos

Efternavn i tre dele

Formel

Resultat (fornavn)

'=VENSTRE(A2, SØG(" ",A2,1))

=VENSTRE(A2, SØG(" ",A2,1))

Formel

Resultat (efternavn)

HØJRE(A2,LÆNGDE(A2)-SØG(" ",A2,1))

=HØJRE(A2,LÆNGDE(A2)-SØG(" ",A2,1))

 1. Fornavn

  Fornavnet starter med det første tegn fra venstre (P) og slutter ved det sjette tegn (det første mellemrum). Formlen udtrækker seks tegn fra venstre.

  Formel til adskillelse af et fornavn og et efternavn i tre dele

  Brug funktionen Søg til at finde værdien for antal_tegn:

  Søg efter den numeriske position af det første mellemrum i A2 med start fra venstre (6).

 2. Efternavn

  Efternavnet starter sytten tegn fra højre (B) og slutter med det første tegn fra højre (s). Formlen udtrækker sytten tegn fra højre.

  Formel til adskillelse af et fornavn og et efternavn i tre dele

  Brug funktionerne LÆNGDE og SØG til at finde værdien for antal_tegn:

  Søg efter den numeriske position af det første mellemrum i A2 med start fra venstre (6).

 3. Tæl den samlede længde af tekststrengen i A2, og fratræk derefter antallet af tegn fra venstre og op til det første mellemrum fundet i trin 1. Resultatet er det antal tegn, der skal udtrækkes fra højre i det fulde navn (23 - 6 = 17).

I dette eksempel består efternavnet af to dele: van Eaton. Det første mellemrum markerer slutningen af fornavnet og begyndelsen af efternavnet.

Kopier cellerne i tabellen, og sæt dem ind i et Excel-regneark i celle A1. Den formel, du kan se i venstre side, vises som reference, mens Excel automatisk konverterer formlen til højre til det relevante resultat.

Tip!    Inden du kan indsætte data i regnearket, skal du angive kolonnebredden for kolonnerne A og B til 250.

Eksempelnavn

Beskrivelse

James van Eaton

Efternavn i to dele

Formel

Resultat (fornavn)

'=VENSTRE(A2, SØG(" ",A2,1))

=VENSTRE(A2, SØG(" ",A2,1))

Formel

Resultat (efternavn)

'=HØJRE(A2,LÆNGDE(A2)-SØG(" ",A2,1))

=HØJRE(A2,LÆNGDE(A2)-SØG(" ",A2,1))

 1. Fornavn

  Fornavnet starter med det første tegn fra venstre (J) og slutter ved det ottende tegn (det første mellemrum). Formlen udtrækker seks tegn fra venstre.

  Formel til adskillelse af et fornavn og et efternavn i to dele

  Brug funktionen SØG til at finde værdien for antal_tegn:

  Søg efter den numeriske position af det første mellemrum i A2 med start fra venstre (6).

 2. Efternavn

  Efternavnet starter med det niende tegn fra højre (v) og slutter ved det første tegn fra højre (n). Formlen udtrækker ni tegn fra højre i det fulde navn.

  Formel til adskillelse af et fornavn og et efternavn i to dele

  Brug funktionerne LÆNGDE og SØG til at finde værdien for antal_tegn:

  Søg efter den numeriske position af det første mellemrum i A2 med start fra venstre (6).

 3. Tæl den samlede længde af tekststrengen i A2, og fratræk derefter antallet af tegn fra venstre og op til det første mellemrum fundet i trin 1. Resultatet er det antal tegn, der skal udtrækkes fra højre i det fulde navn (15 - 6 = 9).

I dette eksempel kommer efternavnet først efterfulgt af suffikset. Kommaet adskiller efternavnet og suffikset fra fornavnet og melleminitialet.

Kopier cellerne i tabellen, og sæt dem ind i et Excel-regneark i celle A1. Den formel, du kan se i venstre side, vises som reference, mens Excel automatisk konverterer formlen til højre til det relevante resultat.

Tip!    Inden du kan indsætte data i regnearket, skal du angive kolonnebredden for kolonnerne A og B til 250.

Eksempelnavn

Beskrivelse

Bacon Jr., Dan K.

Efternavn og suffiks først, med komma

Formel

Resultat (fornavn)

'=MIDT(A2,SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1)+1,SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1)+1)-SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1))

=MIDT(A2,SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1)+1,SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1)+1)-SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1))

Formel

Resultat (melleminitial)

'=HØJRE(A2,LÆNGDE(A2)-SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1)+1))

=HØJRE(A2,LÆNGDE(A2)-SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1)+1))

Formel

Resultat (efternavn)

'=VENSTRE(A2, SØG(" ",A2,1))

=VENSTRE(A2, SØG(" ",A2,1))

Formel

Resultat (suffiks)

'=MIDT(A2,SØG(" ", A2,1)+1,(SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1)-2)-SØG(" ",A2,1))

=MIDT(A2,SØG(" ", A2,1)+1,(SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1)-2)-SØG(" ",A2,1))

 1. Fornavn

  Fornavnet starter med det tolvte tegn (D) og slutter med det femtende tegn (det tredje mellemrum). Formlen udtrækker tre tegn med start fra den tolvte position.

  Formel til adskillelse af et efternavn og suffiks først, med komma

  Brug indlejrede SØG-funktioner til at finde værdien for start_ved:

  Søg efter den numeriske position af det første mellemrum i A2 med start fra venstre (6).

 2. Læg 1 til for at hente tegnet efter det første mellemrum (J). Resultatet er det tegnnummer, hvor du vil begynde at søge efter det andet mellemrum (6 + 1 = 7).

 3. Søg efter det andet mellemrum i A2 med start fra den syvende position (B) fundet i trin 2 (11).

 4. Læg 1 til for at hente tegnet efter det andet mellemrum (D). Resultatet er fornavnets startposition (11 + 1 = 12).

  Brug indlejrede SØG-funktioner til at finde værdien for antal_tegn:

  Søg efter den numeriske position af tegnet efter det andet mellemrum (D). Resultatet er det tegnnummer, hvor du vil begynde at søge efter det tredje mellemrum (12).

 5. Søg efter den numeriske position af det tredje mellemrum i A2 med start fra venstre. Resultatet er fornavnets slutposition (15).

 6. Søg efter den numeriske position af tegnet efter det andet mellemrum (D). Resultatet er fornavnets startposition (12).

 7. Tag tegnnummeret for det tredje mellemrum fundet i trin 6, og fratræk tegnnummeret for "D" fundet i trin 7. Resultatet er det antal tegn, som MIDT udtrækker fra tekststrengen med start ved den tolvte position fundet i trin 4 (15 - 12 = 3).

 8. Mellemnavn

  Mellemnavnet starter med det andet tegn fra højre (K). Formlen udtrækker to tegn fra højre.

  Formel til adskillelse af et efternavn og suffiks først, med komma

  Søg efter den numeriske position af det første mellemrum i A2 med start fra venstre (6).

 9. Læg 1 til for at hente tegnet efter det første mellemrum (J). Resultatet er det tegnnummer, hvor du vil begynde at søge efter det andet mellemrum (6 + 1 = 7).

 10. Søg efter det andet mellemrum i A2 med start fra den syvende position (B) fundet i trin 2 (11).

 11. Læg 1 til for at hente tegnet efter det andet mellemrum (D). Resultatet er fornavnets startposition (11 + 1 = 12).

 12. Søg efter den numeriske position af det tredje mellemrum i A2 med start fra venstre. Resultatet er mellemnavnets slutposition (15).

 13. Tæl den samlede længde af tekststrengen i A2, og fratræk derefter antallet af tegn fra venstre og op til det tredje mellemrum fundet i trin 5. Resultatet er det antal tegn, der skal udtrækkes fra højre i det fulde navn (17 - 15 = 2).

 14. Efternavn

  Efternavnet starter ved det første tegn fra venstre (B) og slutter ved det sjette tegn (det første mellemrum). Formlen udtrækker derfor seks tegn fra venstre.

  Formel til adskillelse af et efternavn og suffiks først, med komma

  Brug funktionen SØG til at finde værdien for antal_tegn:

  Søg efter den numeriske position af det første mellemrum i A2 med start fra venstre (6).

 15. Suffiks

  Suffikset starter ved det syvende tegn fra venstre (J) og slutter ved det niende tegn fra venstre (.). Formlen udtrækker tre tegn og starter fra det syvende tegn.

  Formel til adskillelse af et efternavn og suffiks først, med komma

  Brug funktionen SØG til at finde værdien for start_ved:

  Søg efter den numeriske position af det første mellemrum i A2 med start fra venstre (6).

 16. Læg 1 til for at hente tegnet efter det første mellemrum (J). Resultatet er suffiksets startposition (6 + 1 = 7).

  Brug indlejrede SØG-funktioner til at finde værdien for antal_tegn:

  Søg efter den numeriske position af det første mellemrum i A2 med start fra venstre (6).

 17. Læg 1 til for at hente den numeriske position af tegnet efter det første mellemrum (J). Resultatet er det tegnnummer, hvor du vil begynde at søge efter det andet mellemrum (7).

 18. Søg efter den numeriske position af det andet mellemrum i A2 med start fra det syvende tegn fundet i trin 4 (11).

 19. Træk 1 fra tegnnummeret for det andet mellemrum fundet i trin 4 for at hente tegnnummeret for ",". Resultatet er suffiksets slutposition (11 - 1 = 10).

 20. Søg efter den numeriske position af det første mellemrum (6).

 21. Når du har fundet det første mellemrum, skal du lægge 1 til for at finde det næste tegn (J), også fundet på trin 3 og 4. (7)

 22. Tag tegnnummeret for "," som blev fundet i trin 6, og fratræk tegnnummeret for "J" fundet i trin 3 og 4. Resultatet er det antal tegn, som MIDT udtrækker fra tekststrengen med start ved den syvende position fundet i trin 2 (10 - 7 = 3).

I dette eksempel er fornavnet i begyndelsen af strengen, og suffikset i slutningen, så du kan bruge formler, der ligner dem, der blev brugt i eksempel 2: Brug funktionen VENSTRE til at hente fornavnet, funktionen MIDT til at hente efternavnet, og funktionen HØJRE til at hente suffikset.

Kopier cellerne i tabellen, og sæt dem ind i et Excel-regneark i celle A1. Den formel, du kan se i venstre side, vises som reference, mens Excel automatisk konverterer formlen til højre til det relevante resultat.

Tip!    Inden du kan indsætte data i regnearket, skal du angive kolonnebredden for kolonnerne A og B til 250.

Eksempelnavn

Beskrivelse

Gary Altman III

Fornavn og efternavn med suffiks

Formel

Resultat (fornavn)

'=VENSTRE(A2, SØG(" ",A2,1))

=VENSTRE(A2, SØG(" ",A2,1))

Formel

Resultat (efternavn)

'=MIDT(A2,SØG(" ",A2,1)+1,SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1)-(SØG(" ",A2,1)+1))

=MIDT(A2,SØG(" ",A2,1)+1,SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1)-(SØG(" ",A2,1)+1))

Formel

Resultat (suffiks)

'=HØJRE(A2,LÆNGDE(A2)-SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1))

=HØJRE(A2,LÆNGDE(A2)-SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1))

 1. Fornavn

  Fornavnet starter ved det første tegn fra venstre (G) og slutter ved det femte tegn (det første mellemrum). Formlen udtrækker derfor fem tegn fra venstre i det fulde navn.

  Formel til adskillelse af et fornavn og efternavn, efterfulgt af et suffiks

  Søg efter den numeriske position af det første mellemrum i A2 med start fra venstre (5).

 2. Efternavn

  Efternavnet starter ved det sjette tegn fra venstre (A) og slutter ved det ellevte tegn (det andet mellemrum). Denne formel indebærer indlejring af SØG for at finde mellemrummenes positioner.

  Formlen udtrækker seks tegn fra midten med start fra det sjette tegn.

  Formel til adskillelse af et fornavn og efternavn, efterfulgt af et suffiks

  Brug funktionen SØG til at finde værdien for start_ved:

  Søg efter den numeriske position af det første mellemrum i A2 med start fra venstre (5).

 3. Læg 1 til for at hente positionen af tegnet efter det første mellemrum (A). Resultatet er efternavnets startposition (5 + 1 = 6).

  Brug indlejrede SØG-funktioner til at finde værdien for antal_tegn:

  Søg efter den numeriske position af det første mellemrum i A2 med start fra venstre (5).

 4. Læg 1 til for at hente positionen af tegnet efter det første mellemrum (A). Resultatet er det tegnnummer, hvor du vil begynde at søge efter det andet mellemrum (5 + 1 = 6).

 5. Søg efter den numeriske position af det andet mellemrum i A2 med start fra det sjette tegn fundet i trin 4. Dette tegnnummer er efternavnets slutposition (12).

 6. Søg efter den numeriske position af det første mellemrum (5).

 7. Tilføj 1 for at finde den numeriske position af tegnet efter det første mellemrum (A), som også blev fundet i trin 3 og 4 (6).

 8. Tag tegnnummeret for det andet mellemrum fundet i trin 5, og fratræk derefter tegnnummeret for "A", der blev fundet i trin 6 og 7. Resultatet er det antal tegn, som MIDT udtrækker fra tekststrengen med start fra den sjette position fundet i trin 2 (12 - 6 = 6).

 9. Suffiks

  Suffikset starter tre tegn fra højre. Denne formel indebærer indlejring af SØG for at finde mellemrummenes positioner.

  Formel til adskillelse af et fornavn og efternavn, efterfulgt af et suffiks

  Brug indlejrede SØG- og LÆNGDE-funktioner til at finde værdien for antal_tegn:

  Søg efter den numeriske position af det første mellemrum i A2 med start fra venstre (5).

 10. Læg 1 til for at hente tegnet efter det første mellemrum (A). Resultatet er det tegnnummer, hvor du vil begynde at søge efter det andet mellemrum (5 + 1 = 6).

 11. Søg efter det andet mellemrum i A2 med start fra den sjette position (A) fundet i trin 2 (12).

 12. Tæl den samlede længde af tekststrengen i A2, og fratræk derefter antallet af tegn fra venstre og op til det andet mellemrum fundet i trin 3. Resultatet er det antal tegn, der skal udtrækkes fra højre i det fulde navn (15 - 12 = 3).

I dette eksempel står der et præfiks foran det fulde navn, og du skal bruge formler, der ligner dem, du brugte i eksempel 2: funktionen MIDT til at hente fornavnet, funktionen HØJRE til at hente efternavnet.

Kopier cellerne i tabellen, og sæt dem ind i et Excel-regneark i celle A1. Den formel, du kan se i venstre side, vises som reference, mens Excel automatisk konverterer formlen til højre til det relevante resultat.

Tip!    Inden du kan indsætte data i regnearket, skal du angive kolonnebredden for kolonnerne A og B til 250.

Eksempelnavn

Beskrivelse

Mr. Ryan Ihrig

Med præfiks

Formel

Resultat (fornavn)

'=MIDT(A2,SØG(" ",A2,1)+1,SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1)-(SØG(" ",A2,1)+1))

=MIDT(A2,SØG(" ",A2,1)+1,SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1)-(SØG(" ",A2,1)+1))

Formel

Resultat (efternavn)

'=HØJRE(A2,LÆNGDE(A2)-SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1))

=HØJRE(A2,LÆNGDE(A2)-SØG(" ",A2,SØG(" ",A2,1)+1))

 1. Fornavn

  Fornavnet starter ved det femte tegn fra venstre (R) og slutter ved det niende tegn (det andet mellemrum). Denne formel indlejrer SØG for at finde mellemrummenes positioner. Den udtrækker fire tegn med start fra den femte position.

  Formel til adskillelse af et fornavn, som står efter et præfiks

  Brug funktionen SØG til at finde værdien for start_ved:

  Søg efter den numeriske position af det første mellemrum i A2 med start fra venstre (4).

 2. Læg 1 til for at hente positionen af tegnet efter det første mellemrum (R). Resultatet er fornavnets startposition (4 + 1 = 5).

  Brug indlejrede SØG-funktioner til at finde værdien for antal_tegn:

  Søg efter den numeriske position af det første mellemrum i A2 med start fra venstre (4).

 3. Læg 1 til for at hente positionen af tegnet efter det første mellemrum (R). Resultatet er det tegnnummer, hvor du vil begynde at søge efter det andet mellemrum (4 + 1 = 5).

 4. Søg efter den numeriske position af det andet mellemrum i A2 med start fra det femte tegn fundet i trin 3 og 4. Dette tegnnummer er fornavnets slutposition (9).

 5. Søg efter det første mellemrum. (4)

 6. Læg 1 til for at finde den numeriske position for tegnet efter det første mellemrum (R), som også blev fundet i trin 3 og 4 (5).

 7. Tag tegnnummeret for det andet mellemrum fundet i trin 5, og fratræk derefter tegnnummeret for "R", der blev fundet i trin 6 og 7. Resultatet er det antal tegn, som MIDT udtrækker fra tekststrengen med start fra den femte position fundet i trin 2 (9 - 5 = 4).

 8. Efternavn

  Efternavnet starter fem tegn fra højre. Denne formel indebærer indlejring af SØG for at finde mellemrummenes positioner.

  Formel til adskillelse af et fornavn, som står efter et præfiks

  Brug indlejrede SØG- og LÆNGDE-funktioner til at finde værdien for antal_tegn:

  Søg efter den numeriske position af det første mellemrum i A2 med start fra venstre (4).

 9. Læg 1 til for at hente positionen af tegnet efter det første mellemrum (R). Resultatet er det tegnnummer, hvor du vil begynde at søge efter det andet mellemrum (4 + 1 = 5).

 10. Søg efter det andet mellemrum i A2 med start fra den femte position (R) fundet i trin 2 (9).

 11. Tæl den samlede længde af tekststrengen i A2, og fratræk derefter antallet af tegn fra venstre og op til det andet mellemrum fundet i trin 3. Resultatet er det antal tegn, der skal udtrækkes fra højre i det fulde navn (14 - 9 = 5).

I dette eksempel bruges et efternavn med en bindestreg. Et mellemrum adskiller hver navnekomponent.

Kopier cellerne i tabellen, og sæt dem ind i et Excel-regneark i celle A1. Den formel, du kan se i venstre side, vises som reference, mens Excel automatisk konverterer formlen til højre til det relevante resultat.

Tip!    Inden du kan indsætte data i regnearket, skal du angive kolonnebredden for kolonnerne A og B til 250.

Eksempelnavn

Beskrivelse

Julie Taft-Rider

Efternavn med bindestreg

Formel

Resultat (fornavn)

'=VENSTRE(A2, SØG(" ",A2,1))

=VENSTRE(A2, SØG(" ",A2,1))

Formel

Resultat (efternavn)

'=HØJRE(A2,LÆNGDE(A2)-SØG(" ",A2,1))

=HØJRE(A2,LÆNGDE(A2)-SØG(" ",A2,1))

 1. Fornavn

  Fornavnet starter ved det første tegn fra venstre og slutter ved den sjette position (det første mellemrum). Formlen udtrækker seks tegn fra venstre.

  Formel til adskillelse af et fornavn og efternavn, der skrives med bindestreg

  Brug funktionen SØG til at finde værdien for antal_tegn:

  Søg efter den numeriske position af det første mellemrum i A2 med start fra venstre (6).

 2. Efternavn

  Hele efternavnet starter ti tegn fra højre (T) og slutter ved det første tegn fra højre (r).

  Formel til adskillelse af et fornavn og efternavn, der skrives med bindestreg

  Brug funktionerne LÆNGDE og SØG til at finde værdien for antal_tegn:

  Søg efter den numeriske position af mellemrummet i A2 med start fra det første tegn fra venstre (6).

 3. Tæl den samlede længde af den tekststreng, der skal udtrækkes, og fratræk derefter antallet af tegn fra venstre og op til det første mellemrum fundet i trin 1 (16 - 6 = 10).

Se også

Opdele tekst i forskellige kolonner med Guiden Konverter tekst til kolonner

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×