Opdatere opgaveoplysninger for Project Web Access

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Med 2007-versionen af Microsoft Office Project Web Access, kan du få vist og opdatere din opgavetildelinger i Microsoft Office Outlook ved hjælp af mappen opgaver og kalender, uanset om du er i øjeblikket er online. Dette er nyttigt for dem, der ikke måske altid har adgang til netværket. Hvis du opdaterer din opgavetildelinger, mens du arbejder offline, kan du opdatere serveren med opdaterede tid og oplysninger om status, når du er online igen.

Bemærk!: For at få vist og opdatere opgaver fra Outlook, skal du have Microsoft Office 2007 Project tilføjelsesprogrammet til Outlook er installeret. Dette tilføjelsesprogram fungerer med Microsoft Office Outlook 2007 og Microsoft Office Outlook 2003. Du kan finde flere oplysninger om at hente og installere Microsoft Office 2007 Project tilføjelsesprogrammet til Outlook, importere tildelinger fra Project Web Access til Outlook.

I denne artikel

Om opdatering af dine opgaveoplysninger i Outlook

Send opgavestatussen til Project Web Access og din chef

Sende din timeseddeltimer til Project Web Access

Sende dine kombinerede opgave status og timeseddel timer til Project Web Access

Konfigurere automatiske opgaveopdatering i Outlook

Om at opdatere opgaveoplysninger i Outlook

Mange virksomheder og projektledere vælger at spore opgavestatus separat fra arbejdstimer med forskellige godkendere for de enkelte datatyper. Du kan f.eks. være blevet tildelt en opgave på 40 timer, men du er i stand til at udføre opgaven på 30 timer. Hvis virksomheden sporer opgavestatus separat fra arbejdstimer, kan du rapportere, at opgaven er 100% udført, men kun krævede 30 af de 40 timer, der var afsat til opgaven. Hvis virksomheden sporer opgavestatus og arbejdstimer sammen, og du har udført 30 af de 40 timer, der var afsat til opgaven, ville opgavestatus vise, at 75% af arbejdet er udført.

De formularer, der bruges til at rapportere din status og arbejdstimer i Outlook er forskellige, afhængigt af den sporing, som bruges af organisationen, eller projektleder.

Sådan afgøres, hvilken metode der bruges til en bestemt opgavetildeling:

 1. Åbn en Outlook-opgave eller en aftale, der blev importeret fra Office Project Web Access.

  • Hvis du har åbnet en aftale, skal du klikke på Project Web Access i gruppen Vis under fanen Aftale for at få vist den formular, der er brugt til at rapportere om opgaverne.

  • Hvis du har åbnet en opgave, vises den formular, der er brugt til at rapportere om opgaverne, som standard.

 2. Benyt følgende fremgangsmåde på den formular, der er brugt til at rapportere om dine opgaver:

  • Hvis du får vist to faner, Opgavestyring og timeseddel, sporer organisationen opgavestatus adskilt fra arbejdstid. Du skal angive disse data separat i Outlook, og dine arbejdstimer ændrer ikke dine oplysninger om opgavestatus. Følg trinnene i sektionerne Send din opgavestatus til Project Web Access og din chef og sende dine arbejdstimer til Project Web Access .

   Virksomheden kan vælge at spore opgavestatus separat fra arbejdstimer for at adskille mængden af faktiske timer fra den arbejdsindsats, du lægger i dine opgaver.

  • Hvis du ikke kan se to faner, og der er et gitter, hvor du kan angive dine timer for opgaven, kombinerer organisationen status og sporing af timesedler. Du kan angive dine arbejdstimer i Outlook og tilføjelsesprogrammet beregner dine oplysninger om opgavestatus. Følg trinnene i afsnittet Send din kombinerede opgavestatus og arbejdstid til Project Web Access .

Toppen af siden

Sende opgavestatus til Project Web Access og din chef

Oplysninger om opgavestatus sendt ved hjælp af Outlook overskriver en hvilken som helst opgave statusdatoen allerede registreres i Office Project Web Access. Hvis du er usikker på, hvilke data kan registreres i Office Project Web Access, skal du kontrollere statusoplysninger i Office Project Web Access før du sender din opgaveoplysninger ved hjælp af Outlook.

 1. Åbn den synkroniserede opgave eller aftale, du rapporterer om, fra mappen Opgaver eller Kalender i Outlook. Hvis du har åbnet en aftale, skal du klikke på Project Web Access i gruppen Vis under fanen Aftale for at få vist formularen til opgaverapportering. Hvis du har åbnet en opgave, vises formularen til opgaverapportering som standard.

 2. Skriv de relevante data i boksen Procent arbejde færdigt, Resterende arbejde eller Faktisk arbejde, afhængigt af virksomhedens indstillinger, under fanen Opgavestyring på formularen til opgaverapportering. Når du skriver data i en af disse bokse, beregnes de to andre bokse automatisk.

  Eksempelvis hvis en opgave kræver, at alt 40 timers arbejde, og du skriver 20% i feltet procent arbejde færdigt, opdateres feltet faktisk arbejde automatisk afspejler én dag i arbejde med (1 d), og feltet resterende arbejde opdateres til at afspejle fire dage tilbage for at fuldføre opgaven (4 d). Hvis du mener, at det resterende arbejde på opgaven tager længere tid end 4 dage, kan du øge det resterende arbejde dermed øge opgavens samlede varighed.

 3. Hvis du vil sende din status til både Office Project Web Access og din chef, skal du markere afkrydsningsfeltet og sende til projektlederen.

 4. Klik på Gem i Project Web Access.

  Hvis du vil sende din status på et senere tidspunkt, kan du klikke på Gem og Luk i gruppen Gem under fanen opgave eller en aftale. Ændringerne gemmes lokalt i Outlook uden at sende dem til Office Project Web Access eller din chef. Brug denne indstilling, når du arbejder offline.

Du kan også, hvis du har hentet oplysninger om status for flere opgaver, og du vil sende dem til Office Project Web Access alle, klik på Opdater Project Web AccessProject Web Access værktøjslinjen i Outlook. Dette sender alle ændringerne på én gang i stedet for at du behøver at sende de enkelte opgaver enkeltvis.

Denne metode til afsendelse af opgavestatus sender også timeseddelændringer.

Toppen af siden

Sende din timeseddeltimer til Project Web Access

Timeseddeltimer, der er skrevet ved hjælp af Outlook overskriver timeseddeltimer allerede registreres i Office Project Web Access. Hvis du er usikker på, hvilke data kan registreres i Office Project Web Access, skal du kontrollere timeseddeltimer i Office Project Web Access før du sender din opgaveoplysninger ved hjælp af Outlook.

 1. Åbn den synkroniserede opgave eller aftale, du rapporterer om, fra mappen Opgaver eller Kalender i Outlook. Hvis du har åbnet en aftale, skal du klikke på Project Web Access i gruppen Vis under fanen Aftale for at få vist formularen til opgaverapportering. Hvis du har åbnet en opgave, vises formularen til opgaverapportering som standard.

 2. Skriv dine faktiske timer på opgaven for hver dag, der vises i gitteret under fanen Timeseddel i formularen til opgaverapportering. Disse timer ændrer ikke eventuelle statusdata, du har indtastet under fanen Opgavestyring.

  Klik på Forrige eller Næste for at rulle gennem ugerne i kalenderen. Du kan ikke indtaste timeseddeltimer tidligere end én uge før den planlagte startdato for opgavetildelingen eller senere end én uge efter den planlagte slutdato for tildelingen.

  Hvis din timeseddeltimer tæt svarer til den planlagte tid for opgavetildelingen, kan du nemt kopiere de planlagte timer i gitteret og derefter redigere timerne, efter behov. Klik på Kopiér fra planlagt til automatisk at udfylde gitteret med standardarbejdstimer for opgaven. Eksempelvis hvis en opgave har 40 timers arbejde, der er planlagt i en uges periode, og du er planlagt til at arbejde 8 timer om dagen i 5 dage, klikke på Kopiér fra planlagt automatisk blive indsat 8 timer hver dag, som opgaven er planlagt i den viste rapporteringsperioden. Hvis det faktiske arbejde varierer en smule fra det planlagte arbejde, kan du ændre tallene i gitteret, før du gemmer dit arbejde på Office Project Web Access.

 3. Klik på Gem i Project Web Access.

  Hvis du er klar til at sende timesedlen til chefen, skal du klikke på Gå til webtimeseddel. Der åbnes et nyt vindue, og siden Timeseddelcenter vises.

  Hvis du vil gemme din timeseddel til at sende til Office Project Web Access på et senere tidspunkt, skal du klikke på Gem og Luk i gruppen Gem under fanen opgave eller en aftale. Ændringerne gemmes lokalt i Outlook uden at sende dem til Office Project Web Access eller din chef. Brug denne indstilling, når du arbejder offline.

Du kan også, hvis du har hentet arbejdstid til flere opgaver, og du vil gemme dem alle Office Project Web Access, klik på Opdater Project Web AccessProject Web Access værktøjslinjen i Outlook. Dette gemmer alle ændringerne på én gang i stedet for at du behøver at gemme hver enkelt opgave enkeltvis. Når du har gemt dine arbejdstimer i Outlook, skal du sende din timeseddel til din chef i Office Project Web Access.

Denne metode til at gemme dine arbejdstimer på Office Project Web Access sender også ændringer til din opgavestatus.

Toppen af siden

Sende kombinerede oplysninger om opgavestatus og timeseddeltimer til Project Web Access

 1. Åbn den synkroniserede opgave eller en aftale, som du rapporterer på fra mappen opgaver eller kalender i Outlook. Hvis du har åbnet en aftale, skal du klikke på Project Web Access for at få vist opgaverapportering formular i gruppen Vis under fanen aftale. Hvis du har åbnet en opgave, vises opgaverapportering formularen som standard.

 2. Skriv det faktiske antal timer, du har arbejdet på opgaven, for hver dag, der vises i gitteret.

  Klik på Forrige eller Næste for at gå gennem ugerne i kalenderen. Du kan ikke indtaste timeseddeltimer tidligere end én uge før den planlagte startdato for opgavetildelingen eller senere end én uge efter den planlagte slutdato for tildelingen.

  Timer, der indtastes i gitteret, bliver automatisk overført til boksene Procent arbejde færdigt og Samlet arbejde.

  Hvis en opgave f.eks. kræver i alt to ugers arbejde (2 u), og du indtaster 16 timers arbejde under den aktuelle rapporteringsperiode i gitteret, bliver boksen Procent arbejde færdigt automatisk opdateret, så der står 20% udført. Hvis du har brug for yderligere tid til at udføre arbejdet, kan du skrive det resterende arbejde i boksen Resterende arbejde for at udvide opgavens varighed. Du kan også mindske opgavens varighed ved at skrive et mindre tal i boksen Resterende arbejde.

  Hvis din timeseddeltimer tæt svarer til den planlagte tid for opgavetildelingen, kan du nemt kopiere de planlagte timer i gitteret og derefter redigere timerne, efter behov. Klik på Kopiér fra planlagt til automatisk at udfylde gitteret med standardarbejdstimer for opgaven. Eksempelvis hvis en opgave har 40 timers arbejde, der er planlagt i en uges periode, og du er planlagt til at arbejde 8 timer om dagen i 5 dage, klikke på Kopiér fra planlagt automatisk blive indsat 8 timer hver dag, som opgaven er planlagt i den viste rapporteringsperioden. Hvis det faktiske arbejde varierer en smule fra det planlagte arbejde, kan du ændre tallene i gitteret, før du gemmer dit arbejde på Office Project Web Access.

 3. Klik på Gem i Project Web Access.

  Hvis du er klar til at sende timesedlen til chefen, skal du klikke på Gå til webtimeseddel. Der åbnes et nyt vindue, og siden Timeseddelcenter vises.

  Hvis du vil gemme din timeseddel til at sende til Office Project Web Access på et senere tidspunkt, skal du klikke på Gem og Luk i gruppen Gem under fanen opgave eller en aftale. Ændringerne gemmes lokalt i Outlook, uden at sende dem til Office Project Web Access eller din chef. Brug denne indstilling, når du arbejder offline.

Du kan også, hvis du har hentet arbejdstid til flere opgaver, og du vil sende dem til Office Project Web Access alle, klik på Opdater Project Web AccessProject Web Access værktøjslinjen i Outlook. Dette sender alle ændringerne på én gang i stedet for at du behøver at sende de enkelte opgaver enkeltvis. Når du har sendt dine ændringer i Outlook, skal du sende din timeseddel til din chef i Office Project Web Access.

Toppen af siden

Konfigurere automatisk opgaveopdatering i Outlook

Du kan ændre standardindstillingerne og angive, hvordan og hvor ofte du vil opdatere opgaver til Office Project Web Access.

Hvis du vil opdatere Project Web Access automatisk, skal du være logget på Microsoft Office Project Server ved hjælp af en Windows-brugerkonto.

 1. Klik på Indstillinger i menuen Funktioner i Outlook, og klik derefter på fanen Project Web Access.

 2. Klik på Hver i sektionen Opdatering af tildeling.

 3. Angiv antallet af dage, uger eller måneder i de tilsvarende bokse, og angiv derefter, hvornår du ønsker, at den næste opdatering skal finde sted, i boksen næste opdatering.

 4. Marker afkrydsningsfeltet Send mig en bekræftelsesmeddelelse for at modtage en oversigts-e-mail efter hver opdatering.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×