Opdatere dataene i en database

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

I denne artikel beskrives det, hvordan du kan opdatere eksisterende data. Microsoft Office Access 2007 indeholder en række værktøjer til opdatering af eksisterende poster, herunder dataark, formularer, forespørgsler og Søg og Erstat.

Når du fortsætter, skal du huske at opdatere data ikke er den samme fremgangsmåde som indtastning af nye data. Du kan finde oplysninger om at angive nye data i en database, i artiklen føje en eller flere poster til en database.

Denne artikel indeholder

Hvordan databasedesign påvirker opdatering

Sådan påvirkes opdatering af datatyper

Sådan påvirkes opdatering af egenskaber for tabel

Bruge en formular til at opdatere data

Bruge et dataark til at opdatere data

Bruge en opdateringsforespørgsel til at ændre eksisterende data

Bruge en tilføjelsesforespørgsel til at føje poster til tabeller

Bruge kaskadevise opdateringer til at ændre primære og fremmede nøgle-værdier

Hvordan databasedesign påvirker opdatering

Læse dette afsnit, hvis du er ny bruger af Access eller ikke kender begreberne bag relationsdatabaser. Er meget nemmere at udføre, når du forstår nogle af de grundlæggende principper for databasedesign store opdateringer.

En Access-database er ikke en fil på samme måde som et Microsoft Office Word 2007 dokument eller en Microsoft Office PowerPoint 2007 slidesættet. En typisk Access-database er derimod en en samling af tabeller samt et sæt objekter, der er bygget op omkring disse tabeller – formularer, rapporter, forespørgsler og så videre.

Desuden disse objekter skal overholde en række principper for design eller databasen kan enten arbejde dårligt eller slet ikke. Igen, påvirker disse designprincipper Sådan angiver du data. Husk disse oplysninger om databaseobjekter og design, når du fortsætter.

 • Med nogle få undtagelser (som en type liste, der kaldes en værdiliste), lagres alle data i en eller flere tabeller. Antallet af tabeller, afhænger af design og kompleksiteten af databasen. Selvom du kan få vist eller opdatere dataene i en formular, en rapport eller i de resultater, der returneres af en forespørgsel, gemmes data kun i tabeller i Access.

 • Alle tabeller, bør du gemme data til et enkelt problem, kategori eller formål. For eksempel må en tabel med oplysninger om forretningskontaktpersoner ikke indeholde oplysninger om salg. Hvis det er tilfældet, kan det være svært, hvis det er ikke muligt at finde de korrekte oplysninger.

 • Hver af felterne i en tabel skal acceptere kun én type af data. For eksempel skal du ikke gemme noter i et felt, der er angivet til at acceptere tal. Hvis du forsøger at skrive tekst i et felt, vises en fejlmeddelelse.

 • Felterne i en post skal accepteres kun én værdi med én undtagelse. En veldesignet database kan for eksempel forhindre dig i at angive mere end én adresse i adressefeltet. Dette er i modsætning til Microsoft Office Excel 2007, som gør det muligt at angive et vilkårligt antal navne, adresser eller billeder i en enkelt celle, medmindre du angiver cellen til at acceptere begrænsede typer data som standard.

  Office Access 2007 indeholder dog en ny funktion kaldet et felt med flere værdier. Du kan bruge felter med flere værdier til at vedhæfte flere filer til en enkelt post, og til at oprette lister, der accepterer flere værdier. For eksempel kan du vedhæfte en tekstfil, en Office PowerPoint 2007 slidesættet og et vilkårligt antal billeder til en post i databasen. Du kan også oprette en liste over navne og vælg så mange af navne, efter behov. Brug af felter med flere værdier kan virke bryder reglerne for databasedesign, fordi du kan gemme mere end ét enkelt dataelement per tabelfelt, men det faktisk ikke, fordi Access gennemtvinger reglerne "i baggrunden," ved at gemme dataene i specielle, skjulte tabeller.

Følgende links fører dig til artikler, der indeholder flere oplysninger om de emner og funktioner, der er beskrevet i dette afsnit.

Tilbage til toppen

Sådan påvirkes opdatering af datatyper

Læse dette afsnit, hvis du er ny bruger af Access eller ikke kender begreberne bag relationsdatabaser. Er meget nemmere at udføre, når du forstår nogle af de grundlæggende principper for databasedesign store opdateringer.

Når du designer en databasetabel, kan du vælge en datatype for hvert af felterne i tabellen, en proces, der hjælper med at sikre mere nøjagtig dataindtastning. Lad os antage, at du angiver datatypen tal for et felt, fordi du skal bruge til at beregne salgstal. Hvis nogen forsøger at indtaste tekst i feltet, vises en fejlmeddelelse, og kan ikke gemme den ændrede post, et trin, der hjælper med at beskytte dine figurer brugeren.

Vis mig, hvordan du får vist-datatyper

Access indeholder nu to måder at få vist datatyperne for et tabelfelt. Du kan bruge kommandoerne under fanen dataark, eller du kan åbne tabellen i designvisning. De følgende nedenstående trin beskriver, hvordan du bruger begge teknikker.

Få vist datatyper ved hjælp af kommandoerne under fanen dataark

 1. Dobbeltklik på den tabel, du vil bruge, i navigationsruden.

 2. Klik på det felt, du vil undersøge.

 3. Klik på pil ned ud for listen Datatype til at få vist den datatype for feltet under fanen dataark i gruppen datatype og formatering.

Få vist datatyper i designvisning

 • Højreklik på tabellen i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning i genvejsmenuen.

  Tabellen åbnes i designgitteret, og den øverste del af gitteret viser navn og datatype for hvert tabelfelt.

  Felter i designvisning

Datatypen for hvert tabelfelt indeholder det første niveau af kontrol over, hvad du kan og ikke kan indtaste i et felt. I nogle tilfælde forhindrer datatypen dig i at indtaste nogen oplysninger på alle. I følgende tabel vises datatyperne, der Office Access 2007 giver og beskriver, hvordan de påvirker dataindtastning.

Datatype

Indvirkning på dataindtastning

Tekst

Tekstfelter accepterer enten tekst eller numeriske tegn, herunder afgrænsede lister med elementer. Et felt accepterer et mindre antal tegn, end et notatfelt – fra 0 til 255 tegn. I nogle tilfælde kan du bruge konverteringsfunktioner til at udføre beregninger på dataene i et tekstfelt.

Notat

Du kan angive store mængder tekst og numeriske data i denne type felt. Hvis databasedesign angiver feltet til at understøtte RTF-formatering, kan du også anvende de typer formatering, som du normalt finde i word behandling programmer, som Office Word 2007. Du kan for eksempel anvende forskellige skrifttyper og skriftstørrelser til bestemte tegn i teksten og gøre dem, fed eller kursiv osv. Du kan også tilføje Hypertext Markup Language (HTML) mærker til dataene.

Du kan finde flere oplysninger om brug af RTF-formatering i et notatfelt, i artiklen formatere data i rækker og kolonner.

Du kan også køre konverteringsfunktioner på data i et notatfelt ligesom med tekstfelter.

Tal

Du kan angive kun tal i denne type felt, og du kan udføre beregninger af værdierne i et talfelt.

Dato/klokkeslæt

Du kan angive datoer og klokkeslæt i denne type felt. Afhængigt af hvordan databasedesign angiver feltet, du kan støde på disse betingelser:

 • Hvis databasedesign angiver en inputmaske til feltet (en serie af konstanter og pladsholder tegn, der vises, når du markerer feltet), skal du indtaste data i rum og det format, som indeholder et masken. Eksempelvis hvis du får vist en maske som MMM_DD_YYYY, skal du skrive en dato i dette format i felterne – for eksempel Oct 11 2006. Du kan skrive navnet på en hel måned (såsom juli) eller en tocifret værdi.

 • Hvis designeren ikke har oprettet en inputmaske for at styre, hvordan du indtaster en dato eller klokkeslæt, kan du angive den værdi, ved hjælp af en gyldig dato- eller klokkeslætsformat. For eksempel kan du skrive 11 OLT 2006, 10/11/06 eller oktober 11 2006.

 • Databasedesign kan være relevante visningsformat for feltet. I denne store og små bogstaver, hvis det ikke inputmaske er til stede, du kan angive en værdi i næsten alle format, men datoerne i overensstemmelse med visningsformatet vises. For eksempel kan du skrive 10/11/2006, men visningsformatet kan være indstillet, så det viser værdien som 11-Oct-2006.

  Du kan finde flere oplysninger om inputmasker artiklen formatere data i rækker og kolonner.

Valuta

Du kan angive kun valutaværdier i denne type felt. Du har også ikke at indtaste et valutasymbol manuelt. Som standard anvendes valutasymbol (¥, £, $ osv.) der er angivet i internationale indstillinger i Windows.

Autonummerering

Du kan ikke angive eller ændre dataene i denne type felt når som helst. Access øger værdierne i et autonummereringsfelt, når du opretter en ny post til en tabel.

Ja/Nej

Når du klikker på et felt, der er angivet til denne datatype, vises et afkrydsningsfelt eller en rulleliste, afhængigt af hvordan du formaterer feltet. Hvis du formaterer feltet for at få vist en liste, kan du vælge enten Ja eller Nej, Sand eller Falsk, eller til eller fra på listen, igen afhængigt af formatet er anvendt til feltet. Du kan ikke angive værdier i listen eller ændre værdierne i listen direkte fra en formular eller en tabel.

OLE-objekt

Du kan bruge denne type felt, når du vil have vist data fra en fil, der er oprettet i et andet program. For eksempel kan du vise en tekstfil, et Excel-diagram eller en PowerPoint-slidesættet i et felt af typen OLE-objekt.

Vedhæftede filer er en hurtigere, nemmere og mere fleksibel måde at få vist data fra andre programmer. Se posten vedhæftet fil senere i denne tabel, du kan finde flere oplysninger.

Link

Du kan angive data i denne type felt, og Access ombrydes det i en webadresse. Eksempelvis hvis du skriver en værdi i feltet, Access omgiver din tekst med Uniform Resource Locator (URL) tekst, som vist her: http://www. your_text.com. Hvis du angiver en gyldig webadresse, dit link fungerer – ellers dit link medfører en fejlmeddelelse. Også kan redigere eksisterende hyperlinks være svært fordi at klikke på et hyperlink med musen starter din webbrowser og fører dig til det websted, der er angivet i feltet link. For at redigere et hyperlink skal du vælge et tilstødende felt, Brug tasterne TAB eller pil for at flytte fokus til hyperlinkfeltet og derefter trykke på F2 for at aktivere redigering.

Vedhæftet fil

Du kan vedhæfte data fra andre programmer til denne type felt, men du kan ikke skrive eller på anden måde at angive tekst eller numeriske data.

Du kan finde oplysninger om brug af et felt til vedhæftede filer, i artiklen vedhæfte filer og grafik til poster i databasen.

Guiden Opslag

Guiden Opslag er ikke en datatype. I stedet skal du bruge guiden til at oprette to typer af rullelister: værdilister og opslagsfelter. En værdiliste bruger en afgrænset liste over elementer, du angiver manuelt, når du bruger guiden Opslag. Disse værdier kan være uafhængigt af eventuelle andre data eller objekter i databasen.

I modsætning bruger et opslagsfelt en forespørgsel til at hente data fra en eller flere af de andre tabeller i en database eller i en anden placering, som en server, der kører Windows SharePoint Services 3.0. Opslagsfeltet viser derefter dataene i en rulleliste. Som standard indstiller guiden Opslag tabelfeltet til datatypen tal.

Du kan arbejde med opslagsfelter direkte i tabeller, og i formularer og rapporter. Som standard vises værdier i et opslagsfelt i en listetype kaldes en kombinationsboks – en liste, der indeholder en rullepilen: Tom opslagsliste . Afhængigt af hvordan databasedesign har valgt opslagsfeltet og kombinationsboksen, kan du redigere elementerne på listen og føje elementer til listen. Det gør databasedesign skal angive en egenskab for opslagsfeltet (egenskaben kaldes BegrænsTilListeog designer er at slå den fra).

Hvis du ikke redigere værdierne i en opslagsliste direkte, er det nødvendigt at tilføje eller ændre dataene i din foruddefinerede liste over værdier eller i den tabel, der fungerer som kilde for opslagsfeltet. Du kan finde oplysninger om at gøre dette, i afsnittet "Redigere elementer i et opslagsfelt" i artiklen føje en eller flere poster til en database.

Til sidst, når du opretter et opslagsfelt, du kan eventuelt angive den til at understøtte flere værdier. Når du gør dette, på listen viser et afkrydsningsfelt ud for hvert element på listen, og du kan markere eller fjerne markeringen så mange af elementerne, som det er nødvendigt. Denne figur viser en typisk med flere valgmuligheder liste:

Liste med afkrydsningsfelter.

Du kan finde oplysninger om oprettelse af opslagsfelter og bruge de resulterende lister artiklerne Brug en liste, der lagrer flere værdier og vejledning til felter med flere værdier.

Tilbage til toppen

Sådan påvirkes opdatering af egenskaber for tabel

Læse dette afsnit, hvis du er ny bruger af Access eller ikke kender begreberne bag relationsdatabaser. Du kan ikke foretage større opdateringer korrekt, medmindre du forstå, hvordan de egenskaber, der er angivet for tabelfelter påvirke opdatering.

Når du designer en database, starter du normalt ved at designe en eller flere tabeller. Du beslutter, hvilke typer af hver tabel skal indeholde, kan du indstille primære nøgler – et felt, der entydigt identificerer hver post (række) – for hver tabel, og du skal oprette relationer mellem tabellerne.

Som en del af denne proces, kan du angive egenskaber for felterne i hver tabel. For eksempel kan du angive et tekstfelt til at acceptere ikke mere end 50 tegn, og du kan angive et talfelt til at acceptere kun valutaværdier.

Du kan angive egenskaber for de fleste ved hjælp af designvisning. Du kan også angive nogle af de egenskaber, ved hjælp af kommandoerne i grupperne på båndet, en del af Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet). For eksempel kan du angive visuelle formater for felterne tekst og Notat ved hjælp af kommandoerne i gruppen skrifttype under fanen Startside. Du kan finde flere oplysninger om brug af kommandoerne, i artiklen formatere data i rækker og kolonner.

Vis mig, hvordan du kan angive eller ændre egenskaberne for et tabelfelt.

Access indeholder nu to måder at få vist egenskaberne for et tabelfelt – du kan bruge kommandoerne under fanen dataark, eller du kan åbne tabellen i designvisning. De følgende nedenstående trin beskriver, hvordan du bruger begge teknikker.

Få vist egenskaber for tabel ved hjælp af kommandoerne under fanen dataark

 1. Dobbeltklik på den tabel, du vil bruge, i navigationsruden.

 2. Klik på fanen dataark, og brug kommandoerne i gruppen datatype og formatering til at få vist egenskaberne for hvert tabelfelt.

Få vist egenskaber for tabel i designvisning

 1. Højreklik på tabellen i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning.

  Tabellen åbnes i designgitteret.

 2. Klik på fanen Generelt i den nederste del af gitteret under Feltegenskaber, hvis den ikke allerede er valgt.

  -eller-

  Klik på fanen Opslag for at se egenskaberne for et opslagsfelt.

  Et opslagsfelt er et tabelfelt, der bruger enten en fast værdiliste eller en forespørgsel, der henter værdier fra en eller flere tabeller i en database. Som standard præsenterer opslagsfeltet disse værdier for dig i form af en liste. Afhængigt af hvordan angiver en databasedesign opslagsfeltet, kan du vælge et eller flere elementer fra den pågældende liste.

  Opslagsfelter forveksle ofte nye brugere af Access, fordi der vises en liste over elementer på ét sted (den liste, der oprettes fra dataene i opslagsfeltet), men dataene kan være placeret i en anden placering (den tabel, der indeholder dataene). Husk, at når du opdaterer dataene i et opslagsfelt, skal du opdatere kildetabellen (den anden placering). Du kan ikke opdatere et opslagsfelt på listen.

I følgende tabel vises de tabelegenskaber, der har den største effekt på dataindtastning eksempelkriterier deres virkning.

Egenskab

Placering i tabellens designgitter

Mulige værdier

Funktionsmåde, når du forsøger at indtaste data

Feltstørrelse

Fanen Generelt

0 til 255

Tegngrænsen gælder kun for felter, der er indstillet til datatypen tekst. Hvis du forsøger at angive mere end det angivne antal tegn, klipper feltet dem.

Påkrævet

Fanen Generelt

Ja/Nej

Når slået til, denne egenskab tvinger dig til at angive en værdi i et felt, og kan ikke gemme nye data, indtil du har fuldført feltet. Når slået fra, accepterer på felt null-værdier, hvilket betyder, at feltet kan forblive tom.

Bemærk!: En null-værdi er ikke det samme som et nul. Nul er et tal, og Access kan bruges i beregninger. En null-værdi er en manglende, udefineret eller ukendt værdi.

Tillad nul strenge af længden nul

Fanen Generelt

Ja/Nej

Når slået til, kan du angive strenge af længden nul – strenge, som ikke indeholder tegn. Hvis du vil oprette en streng af længden nul, skal du skrive et par af dobbelte anførselstegn uden mellemrum ("") og tryk på ENTER.

Indekseret

Fanen Generelt

Ja/Nej

Når du indekserer et tabelfelt, forhindrer dig i at tilføje dubletværdier.

Inputmaske

Fanen Generelt

Foruddefineret eller brugerdefineret sæt af konstanter og pladsholder tegn

En inputmaske tvinger dig til at angive data i et foruddefineret format. Maskerne vises, når du vælger et felt i en tabel eller et kontrolelement i en formular. Antag f.eks., du klikker på et datofelt og får vist disse tegn: MMM-DD-YYYY. Der er angivet af tegn, der kaldes en inputmaske. Den tvinger dig til at angive månedsværdier som forkortelser på tre bogstaver, som OKT, og værdien året som fire cifre i stedet for to. Så hvis du ser denne maske, skal du angive en dato som OCT-15-2006.

Bemærk!: Husk, at inputmasker kun styrer, hvordan du angiver data, ikke, hvordan Access viser dataene. For eksempel kan du angive en dato som OCT-15-2006, men Access kan lagre værdien som 10152006 – det vil sige, uden formatering tegn. Derefter, når du får vist datoen i en tabel, formular eller rapport, kan der være indstillet Access til at få den vist som 10-15-2006.

Du kan finde flere oplysninger om oprettelse og brug af inputmasker artiklen formatere data i rækker og kolonner.

VisKontrolelement

Under fanen Opslag

Værdier, der er afhængige af den datatype for feltet

For tekst- og talfelter, kan du vælge mellem en tekstboks, liste eller kombinationsboks. For Ja/Nej-felter kan du kan vælge mellem en afkrydsningsfeltet, en tekstboks eller et kombinationsfelt.

Bemærk!: Hvis du vælger noget andet end Liste eller Kombinationsboks, skjules de resterende egenskaber under fanen Opslag.

Rækkekildetype

Under fanen Opslag

Tabel/forespørgsel
værdi listen
Feltliste

Hvis du indstiller egenskabsfeltet VisKontrolelement til Liste eller Kombinationsboks, kan du angive denne egenskab til Tabel/forespørgsel, Værdiliste eller Feltlisten. Denne egenskab kontrollerer også typen værdi, du kan bruge i egenskaben Rækkekilde. Se den næste post.

Rækkekilde

Under fanen Opslag

Afhænger af egenskaben Rækkekildetype.

Hvis du angiver egenskaben Rækkekildetype til Tabel/forespørgsel, kan egenskabsfeltet indeholder navnet på en tabel eller forespørgsel. Hvis du indstiller egenskaben til Værdiliste, indeholder denne egenskab en liste over værdier, der er adskilt med semikolon (;). Hvis du indstiller egenskaben Rækkekildetype til Feltliste, indeholder denne egenskab navnet på en tabel, forespørgsel eller SQL Structured Query Language ()-sætning.

BegrænsTilListe

Under fanen Opslag

Ja/Nej

Når den er indstillet til Ja, finder Access tilsvarende værdier, som brugerne indtaster tekst i en kombinationsboks. Sætte en anden måde, aktiverer indstillingen Ja til Autoudfyldning. Indstillingen Ja forhindrer også brugere i at redigere elementer på en liste direkte fra den liste eller kombinationsboks objekt. I stedet skal brugere redigere elementerne i egenskabsfeltet Rækkekilde eller i tilfælde af opslagsfelter, redigere elementerne på tabellen, der indeholder kildedataene for opslagsfeltet. Du kan finde flere oplysninger om brug af opslagsfelter, i afsnittet "Redigere elementer i et opslagsfelt" i artiklen føje en eller flere poster til en database.

Tillad redigering af værdiliste

Under fanen Opslag

Ja/Nej

Aktiverer eller deaktiverer kommandoen Rediger listeelementer for værdilister, men ikke for opslagsfelter. Angiv et gyldigt formularnavn i egenskaben Redigeringsformular til elementer for at aktivere kommandoen for opslagsfelter. Kommandoen Tillad redigering af listeelementer vises på en genvejsmenu, som du åbnes, når du højreklikker på en liste eller kombinationsboks. Når du kører kommandoen, vises dialogboksen Rediger listeelementer. Redigeringsformular, hvis du angiver navnet på en formular i egenskabsfeltet Redigeringsformular til elementer, åbnes denne formular i stedet for dialogboksen adgang.

Du kan køre kommandoen Rediger listeelementer fra liste og kombinationsboksen på formularer, og angiver fra kombinationsboks kontrolelementer placeret i tabeller og resultat af forespørgslen. Formularer skal være åben i designvisning eller browservisning; tabeller og forespørgselsresultatsæt skal være åben i dataarkvisning.

Redigeringsformular til listeelementer

Under fanen Opslag

Navnet på en dataindtastningsformular

Hvis du angiver navnet på en dataindtastningsformular i denne tabelegenskab, åbnes formularen, når en bruger kører kommandoen Rediger listeelementer. Ellers vises dialogboksen Rediger listeelementer, når brugere køre kommandoen.

Du kan finde flere oplysninger om design af databasetabeller og indstille egenskaber for, i følgende artikler.

 • Databasedesign beskriver grundlæggende begreber som planlægning af en database, designe data og normalisering – processen med at opdele dataene i relaterede tabeller og fjerne overflødige data.

 • Opret tabeller i en database forklares det, hvordan du kan oprette tabeller, tilføje primære nøgler (felter, der entydigt identificerer hver række eller post i tabellen), og hvordan du kan angive datatyper og egenskaber for tabel.

Tilbage til toppen

Bruge en formular til at opdatere data

Du kan bruge en formular til at opdatere små datamængder. I dette tilfælde "lille" betyder, at et vilkårligt antal poster, du vil opdatere manuelt. Formularer kan indeholde en nemmere, hurtigere og mere nøjagtig måde at redigere og opdatere små datamængder.

Hvordan du bruger en formular til at redigere data, afhænger af designet af formularen. Formularer kan indeholde et vilkårligt antal kontrolelementer som lister, tekstbokse, knapper og dataark – gitre, der ligner Excel-regneark. Også de enkelte kontrolelementer i formularen enten læser data fra eller skriver data til et underliggende tabelfelt. Hvad jeg gøre med et givent kontrolelement afhænger af datatypen for det underliggende tabelfelt, en hvilken som helst egenskaber, der er angivet for det pågældende felt, og muligvis flere egenskaber, der angiver databasedesign for hvert kontrolelement. Se Sådan datatyper påvirker den måde, du angiver data , og Sådan tabel feltegenskaber påvirker den måde, du angiver data, du kan finde flere oplysninger om, hvordan datatyper og feltegenskaber påvirker dataindtastning tidligere i denne artikel.

De følgende afsnit beskriver, hvordan du bruger de mest almindelige kontrolelementer for dataindtastning. Hvis du har spørgsmål om bestemte databasen, skal du kontakte systemadministratoren eller databasedesign.

Tilføje eller redigere tekst i et tekstfelt

Access indeholder ét tekstkontrolelement til brug sammen med felterne tekst og Notat. Typisk, kan du se, om det underliggende felt er tekst eller Notat af størrelsen på kontrolelementet, som regel afspejler størrelsen på det underliggende tabelfelt. Eksempelvis hvis kontrolelementet er bundet til et tekstfelt, der accepterer ikke mere end 50 tegn, du tilpasser størrelsen på kontrolelementet i overensstemmelse hermed. Du kan derimod hvis kontrolelementet er bundet til et notatfelt, ændre størrelsen på kontrolelementet for at få vist en eller to afsnit med tekst uden at skulle rulle.

Desuden kan du angive et notatfelt til at understøtte RTF-formatering. Du kan derefter anvende forskellige skrifttyper, størrelser, typografier og farver til din tekst.

Redigere tekst i et tekstfelt

 • Placer markøren i tekstfeltet, og ændre dine data. Husk, at du kan udføre beregninger af tal i feltet tekst eller Notat.

Anvende RTF-formatering

Bemærk!: Kun, når et tekstfelt er bundet til et notatfelt, kan du følge disse trin. Se trin i få vist egenskaber for et tabelfelt, tidligere i denne artikel.

 1. Mens tabellen er åben i dataarkvisning skal du vælge feltet Notat. Typisk, kan du søge efter et felt med navnet "Kommentarer" Noter"eller"Beskrivelse".

 2. Under fanen Startside i gruppen skrifttype bruge knapper og menuer til at formatere teksten.

  Du kan anvende forskellige skrifttyper og størrelser, gøre teksten fed eller kursiv, ændre farver, og så videre.

Tilbage til toppen

Bruge et dataark til at opdatere data

Du kan ændre data direkte i dataarkvisning (et række og kolonne gitter svarer til et Excel-regneark). Du kan ændre data i tabeller, forespørgselsresultatsæt og formularer, der viser dataark.

Du bruger typisk dataark, når du har brug at ændre et lille antal poster eller dele af en enkelt post. Hvis du kender til Excel, dataark skal være relativt let at forstå, og du kan foretage ændringer uden dybere kendskab til Access, som muligheden for at oprette og køre forespørgsler.

Husk på følgende under arbejdet.

 • Du behøver ikke at gemme ændringerne manuelt. Access forpligter dem til tabellen, når du flytter markøren til et nyt felt i den samme række, eller når du flytter markøren til en anden række.

 • Som standard felter i en Access-database skal du vælge acceptere en bestemt type data, som tekst eller tal/bogstaver. Du skal angive typen data, som feltet er angivet til at acceptere. Hvis du ikke, vises en fejlmeddelelse.

 • Kan være anvendt en inputmaske til et felt. En inputmaske er et sæt af konstanter og pladsholder tegn, der tvinger dig til at angive data i et bestemt format. En inputmaske til et postnummer kræver muligvis data, der svarer til det franske format, mens en inputmaske til et telefonnummer kan kræve, at du skal angive tal i formatet tysk.

  Du kan finde flere oplysninger om inputmasker artiklen formatere data i rækker og kolonner.

 • Du kan angive kun én værdi i de fleste felter med undtagelse af vedhæftede filer og lister. Hvis du ikke ved, om et felt accepterer vedhæftede filer skal du kontakte din databasedesign eller systemadministrator. Du kan altid identificere en liste, fordi der vises et afkrydsningsfelt ud for hvert element på listen.

Ændre data i et dataark

 1. Dobbeltklik på den tabel eller forespørgsel, der indeholder de data, du vil ændre, i navigationsruden.

  Som standard åbnes den tabel eller forespørgsel i dataarkvisning – et gitter, der ligner et Excel-regneark.

 2. Klik på eller ellers fokusere på det første felt, du vil ændre, og redigere dataene.

 3. Tryk på TAB for at flytte til det næste felt skal, bruge en af piletasterne, eller klik på det næste felt.

  Når du trykker på TAB, som standard, bruger Access internationale indstillinger i Windows til at afgøre, om den flytter markøren til venstre eller til højre. Hvis computeren er indstillet til at bruge et sprog, der læses fra venstre mod højre, flytter markøren til højre, når du trykker på tasten TAB. Hvis computeren er indstillet til et sprog, der læses fra højre mod venstre, flytter markøren til venstre.

Anvende RTF-formatering til data i et notatfelt

 1. Vælg feltet Notat med tabel eller forespørgsel resultatet åben i dataarkvisning.

  Typisk, kan du søge efter et felt med navnet "Kommentarer", "Noter" eller "Beskrivelse". Hvis du stadig ikke kan finde feltet Notat, kan du se trin i få vist egenskaber for et tabelfelt, tidligere i denne artikel.

 2. Under fanen Startside i gruppen skrifttype bruge knapper og menuer til at formatere teksten.

  Du kan anvende forskellige skrifttyper og størrelser, gøre teksten fed eller kursiv, ændre farver, og så videre.

Tilbage til toppen

Bruge en opdateringsforespørgsel til at ændre eksisterende data

Du kan bruge opdateringsforespørgsler til at tilføje, ændre eller slette en del (men ikke alle) af en eller flere eksisterende poster. Du kan betragte opdateringsforespørgsler som en effektiv formular i dialogboksen Søg og Erstat. Du angiver et Vælg kriterium (svarer til en søgestreng) og et opdateringskriterium (svarer til en erstatningsstreng). I modsætning til i dialogboksen opdateringsforespørgsler acceptere flere kriterier, så du kan opdatere et stort antal poster ad gangen og gør det muligt at ændre poster i mere end én tabel.

Husk, at du ikke kan bruge opdateringsforespørgsler til at tilføje hele poster. For at gøre det, kan du bruge en tilføjelsesforespørgsel.

Du kan finde yderligere oplysninger i artiklen tilføje poster til en tabel ved hjælp af en tilføjelsesforespørgsel.

Bemærk!: Den sikreste måde at bruge en opdateringsforespørgsel er først at oprette en udvælgelsesforespørgsel, der tester din udvælgelseskriterier. Antag, at du vil opdatere en række Ja/Nej felter fra Nej til Ja for en given kunde. Hvis du vil gøre det, føje du kriterier til udvælgelsesforespørgslen, indtil den returnerer alle de ønskede poster, der ingen for den pågældende kunde. Når du er sikker på, at du har de korrekte poster, du derefter konvertere udvælgelsesforespørgslen til en opdateringsforespørgsel, Angiv din opdateringskriterium og derefter køre forespørgslen for at opdatere de valgte værdier. I dette afsnit forklares det, hvordan du kan oprette en udvælgelsesforespørgsel og konvertere den til en opdateringsforespørgsel.

Opret en udvælgelsesforespørgsel

 1. Åbn den database, der indeholder de poster, du vil opdatere.

 2. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Andet under fanen Opret.

  Forespørgselsdesigner åbnes, vises under fanen Design, og dialogboksen Vis tabel vises.

 3. Vælg den tabel eller tabeller, der indeholder de poster, du vil opdatere, og klik på Tilføj, og klik derefter på Luk.

  Den eller de tabeller, der vises som et eller flere vinduer i den øverste del af forespørgselsdesigngitteret, og vinduerne indeholder alle felterne i hver tabel. I følgende figur vises Forespørgselsdesigner med en typisk tabel.

  En tabel i Forespørgselsdesigner

 4. Dobbeltklik på de felter, du vil opdatere. De valgte felter vises i rækken felt i den nederste del af forespørgselsdesign.

  Du kan tilføje ét tabelfelt hver kolonne i den nederste sektion, eller du kan føje alle felterne i en tabel hurtigt ved at dobbeltklikke på stjernen (*) øverst på listen med tabelfelter. I følgende figur vises Forespørgselsdesigner med alle felter tilføjet.

  En forespørgsel med alle tabelfelter tilføjet

 5. Du kan eventuelt også angive et eller flere kriterier i rækken Kriterier i designgitteret. I følgende tabel vises nogle eksempelkriterier med en forklaring af, hvordan de påvirker forespørgslen.

Kriterier

Effekt

> 234

Returnerer alle tal, der er større end 234. Hvis du vil finde alle tal, der er mindre end 234, skal du indtaste < 234.

>= "Callahan"

Returnerer alle poster fra og med Callahan til slutningen af alfabetet

Mellem #02-02-2006# og #01-12-2006#

Returnerer datoer fra 2-Feb-06 til 1-Dec-06 (ANSI-89). Hvis databasen bruger ANSI-92 jokertegn, skal du bruge enkelte anførselstegn (') i stedet for nummertegn. Eksempel: Between ' 2/2/2006' og ' 12/1/2006 '

Not "Tyskland"

Finder alle poster, hvor det nøjagtige indhold i feltet ikke er nøjagtigt lig med "Tyskland". Kriteriet returnerer poster, der indeholder tegn ud over "Tyskland", f.eks. "Tyskland (euro)" eller "Europa (Tyskland)".

Not "T*"

Finder alle de poster, der ikke begynder med T. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indtaste procenttegn (%) i stedet for stjerne.

Not "*t"

Finder alle de poster, der ikke slutter på t. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indtaste procenttegnet (%) i stedet for stjerne.

In(Canada,USA)

Finder alle de poster på listen, der indeholder Canada eller USA.

Like "[A-D]*"

I et tekstfelt, finder alle de poster, der starter med bogstaverne A-D. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du bruge procenttegn (%) i stedet for stjernen.

Like "*ar*"

Finder alle poster, der inkluderer bogstavkombinationen "ar". Hvis der bruges ANSI-92-jokertegn i databasen, skal du bruge procenttegnet (%) i stedet for stjerne.

Like "Maison Dewe?"

Finder alle de poster, der begynder med "Maison" og har en anden streng på fem bogstaver, hvoraf de fire første er "Dewe", og det sidste er ukendt. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indtaste understregningstegnet (_) i stedet for spørgsmålstegn.

#2-2-2006#

Finder alle posterne for 2. februar 2006. Hvis databasen bruger ANSI-92-jokertegn, skal du indsætte datoen i enkelte anførselstegn i stedet for nummertegn ('2-2-2006').

< Date() - 30

Returnerer alle datoer, der er over 30 dage gammel.

Dato()

Returnerer alle de poster, der indeholder dags dato.

Between Date() And DateAdd("M", 3, Date())

Returnerer alle poster mellem dags dato og tre måneder efter dags dato.

Is Null

Returnerer alle de poster, der indeholder en Null-værdi (tom eller ikke defineret).

Is Not Null

Returnerer alle de poster, der indeholder en værdi.

""

Returnerer alle de poster, der indeholder en streng af længden nul. Du kan bruge strenge af længden nul, når du skal tilføje en værdi i et obligatorisk felt, men du endnu ikke kender værdien. Hvis et felt f.eks. skal indeholde et faxnummer, men nogle af kunderne ikke har en faxmaskine, skal du indtaste to dobbelte anførselstegn uden mellemrum ("") i stedet for et nummer.

 1. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

  Kontrollér, at forespørgslen returneres kun de poster, du vil opdatere. Efter behov, kan du vælge felter, du ikke vil og trykke på DELETE for at fjerne dem, du kan trække ekstra felter til designgitteret, og du kan ændre dine kriterier, indtil du er tilfreds med resultaterne af forespørgslen.

 2. Gå til de næste trin.

Opdatere poster

 1. Klik på Opdater i gruppen Forespørgselstype under fanen Design.

  Dette ændrer udvælgelsesforespørgslen til en opdateringsforespørgsel. Access tilføjer rækken Opdater til i den nederste del af forespørgselsdesign.

  En opdateringsforespørgsel med et enkelt opdateringskriterium

 2. Find det felt, der indeholder de data, du vil ændre, og indtast udtrykket (hvilken ændrer data) i rækken Opdater til for det pågældende felt.

  I denne tabel vises nogle eksempeludtryk med en forklaring på, hvordan de ændrer data.

Udtryk

Resultat

"Sælger"

Ændrer værdien i et tekstfelt til Sælger.

8/10/06 #

Ændrer en datoværdi i et dato/klokkeslætsfelt til 10-Aug-06.

Ja

Ændrer værdien Nej til Ja i et Ja/Nej-felt.

"VN" & [Varenummer]

Føjer "VN" til begyndelsen af det angivne varenummer.

[Enhedspris] * [Antal]

Multiplicerer værdierne i felter med navnet Enhedspris og Antal.

[Fragt] * 1,5

Øger værdierne i et felt med navnet Fragt med 50 procent.

DSum("[Antal] * [Enhedspris]",
"Ordredetaljer", "[ProduktID]=" & [ProduktID])

Hvor ProductID værdierne i den aktuelle tabel matcher ProduktId-værdierne i tabel med navnet ordreoplysninger, dette udtryk opdateringer salg totaler ved at multiplicere værdierne i et felt med navnet antal med værdierne i et felt med navnet Enhedspris.

Right([Postnummer], 5)

Afkorter tegnene yderst til venstre i en tekststreng eller numerisk streng, så det kun de fem tegn yderst til højre.

IIf(IsNull([Enhedspris]), 0, [Enhedspris])

Ændrer en null-værdi (ukendt eller ikke defineret) til et nul (0) i et felt med navnet Enhedspris.

 1. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

  Der vises en meddelelse. I følgende figur vises meddelelsen:

  Advarselsmeddelelse om opdateringsforespørgsel

 2. Klik på Ja for at køre forespørgslen.

  Bemærk!: Du kan deaktivere advarselsmeddelelser. Gøre det, klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , skal du klikke på Access-indstillinger, klik på Avanceret, og fjern markeringen i afkrydsningsfeltet handlingsforespørgsler under Bekræft.

 3. Til at se resultaterne af opdateringsforespørgslen, på enten hjemmet tab eller i gruppen visninger under fanen Design klikke på Vis, og klik derefter på Dataarkvisning. Du kan også klikke på knappen Dataarkvisning findes på statuslinjen i Access.

  Bemærk!: Når du kører forespørgslen, kan du bemærke, at der mangler fra resultatsættet nogle felter. Hvis forespørgslen indeholder felter, du ikke opdaterer, fjernes disse felter findes som standard. For eksempel kan du medtage id-felter fra to tabeller for at sikre, at forespørgslen returnerer og fungerer på de korrekte poster. Hvis du ikke opdaterer disse id-felter, fjernes dem.

Tilbage til toppen

Bruge en tilføjelsesforespørgsel til at føje poster til tabeller

En af de mest anvendte anvendelser af en tilføjelsesforespørgsel er at tilføje en gruppe af poster fra en eller flere tabeller i kildedatabasen til en eller flere tabeller i destinationsdatabasen. Lad os antage, at du får nogle nye kunder og en database, der indeholder en tabel med oplysninger om disse kunder. For at undgå at angive den nye data manuelt, kan du føje den til den eller de relevante tabeller i databasen. Du kan også bruge tilføjelsesforespørgsler til at:

 • Tilføje poster, der er baseret på flere kriterier. For eksempel kan du tilføje navne og adresser på de kunder med udestående ordrer.

 • Tilføje poster, når nogle af felterne i en tabel ikke findes i anden tabellen. Antag f.eks, at tabellen Kunder med 11 felter, og felterne i tabellen Kunder i en anden database matcher 9 af de 11 felter. Du kan bruge en tilføjelsesforespørgsel til at tilføje kun data i de tilsvarende felter og ignorere de andre.

Processen med at oprette en tilføjelsesforespørgsel til tilføjelse af data fra én database til en anden database følger disse grundlæggende trin:

 • Åbn kildedatabasen (den database, der indeholder de poster, du vil tilføje) og oprette en udvælgelsesforespørgsel, der returnerer kun posterne, du du vil tilføje.

 • Konvertere udvælgelsesforespørgslen til en tilføjelsesforespørgsel.

 • Tilføj de destinationstabeller og felter i tilføjelsesforespørgslen. Hvis du vil føje poster til en anden database, du først åbne databasen og derefter vælge tabellerne.

 • Kør forespørgslen for at tilføje posterne.

Bemærk!: Sikkerhedskopiere dine data, før du går i gang. Hvis du laver en fejl, kan du slette de tilføjede poster fra destinationstabellen, men manuelt slette et stort antal poster kan tage lang tid. Har en sikkerhedskopi ved hånden kan hjælpe dig med at løse en fejl i mindre tid.

Opret en udvælgelsesforespørgsel

 1. Åbn kildedatabasen – den database, der indeholder de poster, du vil tilføje.

 2. Klik på <ui>Forespørgselsdesign</ui> i gruppen <ui>Andet</ui> under fanen <ui>Opret</ui>.

  Forespørgslens designgitter vises, og dialogboksen Vis tabel vises.

 3. Vælg den tabel, der indeholder de poster, du vil tilføje, klik på Tilføj, og klik derefter på Luk.

  Tabellen vises som et vindue i øverste del af forespørgslens designgitter. Vinduet viser alle felterne i tabellen. Denne figur viser en typisk tabel i Forespørgselsdesigner:

  En tabel i Forespørgselsdesigner

 4. Træk de felter, du vil tilføje, fra tabellen til rækken felt i den nederste del af forespørgslens designgitter.

  Du kan tilføje ét tabelfelt hver kolonne i den nederste sektion. For at tilføje alle felterne hurtigt, skal du klikke på stjernen (* ) øverst på listen med tabelfelter. Denne figur viser Forespørgselsdesigner med flere tabelfelter tilføjet:

  Forespørgsel med tre felter i designgitteret

  Denne figur viser designer med alle felter tilføjet:

  Forespørgsel med alle tabelfelter.

 5. Klik på Kør i gruppen Resultater under fanen Design.

  Kontrollér, at forespørgslen returneret de poster, du vil tilføje. Efter behov, kan du fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet Vis eller trykke på DELETE for at fjerne uønskede felter. Du kan også trække ekstra felter til designgitteret, indtil du er tilfreds med resultaterne af forespørgslen.

 6. Fortsæt til næste trin.

Konvertere forespørgslen til en tilføjelsesforespørgsel

 1. Klik på Tilføj i gruppen Forespørgselstype under fanen Design.

  Dialogboksen Tilføj vises.

 2. På dette tidspunkt kan du tilføje poster fra én tabel til en anden i den samme database, eller du kan føje poster til en tabel i en anden database.

  • Føje poster til en tabel i den samme database

   1. Klik på Aktuel Database (hvis det ikke allerede er markeret), og vælg derefter destinationstabellen fra listen Tabelnavn i dialogboksen Tilføj.

   2. Klik på OK.

    I trin 4 i forrige afsnit føjet du en del af eller alle felterne i kildetabellen til forespørgslens designgitter. Hvis du har tilføjet hele tabellen i dette trin, tilføjer Access nu hele destinationstabellen til rækken Føj til, som vist her:

    Tilføjelsesforespørgsel med alle felter fra to tabeller

    -eller-

    Hvis du har tilføjet individuelle felter i trin 4 i forrige afsnit, og så det svarer til feltnavnene i kilde- og destinationstabellerne tabellerne, føjes automatisk feltnavne destination i rækken Føj til som vist her:

    Tilføjelsesforespørgsel med identiske felter

    -eller-

    Hvis du har tilføjet individuelle felter, og nogle eller alle navnene i kilde- og destinationstabellerne ikke svarer til hinanden, er de felter i rækken Føj til tomt. Klik på hvert tomt felt, og Vælg kildefeltet, du vil have, at den liste, som vist her.

    Vælge destinationsfelter til en tilføjelsesforespørgsel

   3. Klik på Vis for at få vist ændringerne.

   4. Gå tilbage til designvisning, og klik derefter på Kør for at tilføje posterne.

  • Føje poster til en tabel i en anden database

   1. I dialogboksen Tilføj skal du klikke på En anden database.

   2. Skriv placeringen og navnet på destinationsdatabasen, i feltet Filnavn.

   3. Skriv navnet på destinationstabellen i feltet Tabelnavn, og klik derefter på OK.

    -eller-

    Klik på Gennemse, og brug den anden dialogboks Tilføj til at finde destinationsdatabasen. Klik på OK, når du har fundet og vælge destinationsdatabasen. Den anden dialogboks lukkes. Skriv navnet på destinationstabellen i den første dialogboks i feltet Tabelnavn, og klik derefter på OK.

    Skriv navnet på destinationstabellen, og klik derefter på OK for at lukke den første dialogboks Tilføj.

    I trin 4 i forrige afsnit føjet du en del af eller alle felterne i kildetabellen til rækken felt i forespørgslens designgitter. Hvis du har tilføjet hele tabellen i dette trin, tilføjer Access nu hele destinationstabellen til rækken Føj til, som vist her:

    Tilføjelsesforespørgsel med alle felter fra to tabeller

    -eller-

    Hvis du har tilføjet individuelle felter i trin 4 og feltnavne i den kilde- og destinationstabellerne er identiske, føjes automatisk feltnavne destination i rækken Føj til som vist her:

    Tilføjelsesforespørgsel med identiske felter

    -eller-

    Hvis du har tilføjet individuelle felter, og nogle eller alle navnene i kilde- og destinationstabellerne ikke svarer til hinanden, er de felter i rækken Føj til tomt. Klik på hvert tomt felt og vælg destinationsfeltet ønskede fra den liste, som vist her:

    Vælge destinationsfelter til en tilføjelsesforespørgsel

   4. Klik på Vis for at få vist ændringerne.

   5. Skift til designvisning, og klik derefter på Kør for at tilføje posterne.

Tilbage til toppen

Brug dialogboksen Søg og erstat til at ændre data

Dialogboksen Søg og Erstat er en anden måde at ændre små datamængder på mindre tid og kræfter. Beskrive, hvordan du bruger dialogboksen er ikke medtaget i denne artikel.

Du kan finde oplysninger om brug af dialogboksen, i artiklen Brug af dialogboksen Søg og Erstat for at ændre data.

Tilbage til toppen

Bruge kaskadevise opdateringer til at ændre primære og fremmede nøgle-værdier

Nogle gange, skal du muligvis opdatere en primær nøgle-værdi. Hvis du bruger den primære nøgle som en fremmed nøgle, kan du automatisk opdatere ændringerne via alle underordnede forekomster af den fremmede nøgle.

En primær nøgle er en værdi, der entydigt identificerer hver række (record) i en databasetabel, som en påmindelse. En fremmed nøgle er en kolonne, der svarer til den primære nøgle. Typisk fremmede nøgler placeres i andre tabeller, og de gør det muligt at oprette en relation (et link) mellem data i tabeller.

Lad os antage, at du bruger en produkt-id-nummer som en primær nøgle. Et id-nummer identificerer entydigt ét produkt. Du kan også bruge id-nummer som en fremmed nøgle i en tabel med ordredata. På den måde, du kan finde alle de ordrer, der involverer hvert produkt, fordi helst nogen placerer en rækkefølge for det pågældende produkt ID bliver en del af rækkefølgen.

Nogle gange disse id-numre (eller andre typer primære nøgler) ændre. Når det er tilfældet, kan du ændre den primære nøgleværdi og have ændringen automatisk kaskadevis alle relaterede underordnede poster. Du kan aktivere denne funktionalitet ved at aktivere referentiel integritet og kaskadevise opdateringer mellem de to tabeller.

Husk disse regler under arbejdet:

 • Du kan aktivere kaskadevise opdateringer kun for primær nøgle-felterne angivet til datatyperne tekst eller tal. Du kan ikke bruge kaskadevise opdateringer for felter, der er indstillet til datatypen Autonummerering.

 • Du kan aktivere kaskadevise opdateringer kun mellem tabeller med en en-til-mange-relation.

Følgende fremgangsmåde beskriver, hvordan du opretter en relation og aktivere kaskadevise opdateringer for denne relation.

Oprette relationen

 1. Klik på Relationer i gruppen Vis/skjul under fanen Databaseværktøjer.

 2. Klik på Vis tabel i gruppen relationer under fanen Design.

  Dialogboksen Vis tabel vises.

 3. Hvis den ikke allerede er valgt, klik på fanen tabeller skal du vælge de tabeller, du vil ændre, klik på Tilføj, og klik derefter på Luk.

  Du kan trykke på Skift for at markere flere tabeller, eller du kan tilføje hver tabel enkeltvis. Vælg kun tabellerne på "en" og "mange"-siden af relationen.

 4. Træk den primære nøgle fra tabellen på relationens en-siden af relationen i vinduet relationer, og slip den på fremmed nøgle-feltet i tabellen på "mange"-siden af relationen.

  Dialogboksen Rediger relationer vises. I følgende figur vises i dialogboksen:

  Dialogboksen Rediger relationer

 5. Markér afkrydsningsfeltet Gennemtving referentiel integritet, og klik på Opret.

 6. Gå til det næste trin.

Aktivere kaskadevise opdateringer i primære nøgler

 1. Hvis du ikke har fulgt trinnene i forrige afsnit, Åbn den database, der indeholder den relation, du vil ændre.

 2. Klik på Relationer i gruppen Vis/skjul under fanen Databaseværktøjer.

  Vinduet relationer vises, og viser forbindelserne (vist som forbindelseslinjer) mellem tabellerne i databasen. I følgende figur vises et typisk relation:

  Relation mellem to tabeller

 3. Højreklik på joinlinjen mellem overordnede og underordnede tabeller, og klik på Rediger relation.

  Dialogboksen Rediger relationer vises. I følgende figur vises i dialogboksen:

  Dialogboksen Rediger relationer med eksisterende relation

 4. Vælg Kaskadevis opdatering af relaterede felter skal du sikre, at afkrydsningsfeltet Gennemtving referentiel integritet er markeret, og klik derefter på OK.

Du kan finde flere oplysninger om at oprette relationer. Se følgende artikler:

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×