Opdatere arbejde på et projekt

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Efterhånden som arbejde på dit projekt skrider frem, kan du opdatere plan med de faktisk start- og slutdatoer, faktisk arbejde, faktisk og resterende varighed og den aktuelle procent fuldført og procent arbejde færdigt.

Hvad vil du foretage dig?

Opdatere faktiske start- og slutdatoer

Opdatere faktisk arbejde

Opdatere faktiske og resterende varighed

Opdatere procent fuldført og % arbejde færdigt

Opdatere faktiske start- og slutdatoer

 1. Klik på Gantt-diagram i menuen Vis.

 2. Vælg den opgave, du vil opdatere, i feltet Opgavenavn.

  Du kan ikke opdatere de faktiske start- og slutdatoer for en hovedopgave.

 3. Peg på Opfølgning i menuen Funktioner, og klik derefter på Opdater opgaver.

 4. Angiv de nye datoer i felterne Startdato og Slutdato under Faktisk dato.

  Bemærkninger!: 

  • Hvis du angiver en faktisk startdato eller faktisk slutdato for en opgave, ændres den tilsvarende planlagte dato for denne opgave. Oprindelige datoer påvirkes dog ikke af de ændringer, som du foretager til de aktuelle eller planlagte datoer. Hvis du vil sammenligne de oprindelige datoer med de planlagte datoer, skal du pege på Tabel i menuen Vis og derefter klikke på Afvigelse.

  • Hvis du angiver en faktisk slutdato for en opgave, beregnes den udførte procentdel til at være 100%.

  • Hvis du hurtigt vil opdatere faktiske start- og slutdatoer for flere opgaver, der har den samme dato, skal du vælge hver enkelt opgave, som du vil opdatere og derefter pege på Opfølgning i menuen Funktioner og derefter klikke på Opdater projekt. Klik på Angiv % færdigt frem til, skriv eller vælg en dato, og klik derefter på Markerede opgaver ud for For.

Toppen af siden

Opdatere faktisk arbejde

Hvis du kender mængden arbejde, der er udført på en opgave, kan du angive det faktiske arbejde for opgaven. Hvis du ved, hvor meget arbejde hver enkelt ressource er udført på en opgave, kan du angive det faktiske arbejde for de tildelte ressourcer.

Opdatere samlet faktisk arbejde for opgaver

 1. Klik på Flere visninger i menuen Vis.

 2. Klik på Opgaveark på listen Visninger, og klik derefter på Anvend.

 3. Peg på Tabel i menuen Vis, og klik på Arbejde.

 4. Angiv de faktiske arbejdsværdier i feltet Faktisk for de opgaver, som du vil opdatere.

  De genberegnede værdier for procent arbejde fuldført og resterende arbejde vises i henholdsvis felterne % arbejde færdigt (procent arbejde færdigt) og Resterende (resterende arbejde). Tryk på TAB for at flytte til feltet, hvis det ikke er synligt.

Bemærk!: Når du angiver det faktiske arbejde for en opgave, beregnes procenten af fuldført arbejde og resterende arbejde i overensstemmelse med formlerne Procent arbejde fuldført = Faktisk arbejde/arbejde og resterende arbejde = Arbejde - faktisk arbejde.

Opdatere faktisk arbejde for ressourcetildelinger

Hvis du har brug for at følge op på, hvor meget arbejde hver enkelt ressource har udført på en opgave i en bestemt tidsperiode (f.eks. dagligt), kan du angive de tidsfaseinddelt oplysninger for faktisk arbejde for hver enkelt tildelt ressource.

Hvis du vil følge op på, hvor meget arbejde hver enkelt ressource har udført på en opgave, siden opgaven begyndte, kan du angive det samlede faktiske arbejde, der er udført af hver enkelt tildelt ressource.

 1. Klik på Opgaveforbrug i menuen Vis.

 2. Hvis du opdaterer det tidsfaseinddelte faktiske arbejde for hver enkelt tildelt ressource, skal du pege på Detaljer i menuen Formater og derefter klikke på Faktisk arbejde.

 3. Angiv det faktiske arbejde for ressourcetildelinger, som du vil opdatere, i feltet Faktisk arb. i højre rude af visningen.

  Tidsskalaen i visningen Opgaveforbrug er som standard opdelt i dage. Hvis du vil opdatere faktisk arbejde for en ressourcetildeling i et andet tidsinterval (f.eks. ugentligt eller månedligt), kan du ændre tidsskalaen.

  Bemærk!: Project lægger det faktiske arbejde sammen i hver periode for at vise det samlede faktiske arbejde for hver enkelt ressource. Den lægger også de samlede arb ejdværdier sammen for hver ressource for at vise samlet arbejde for hver enkelt opgave.

 4. Hvis du opdaterer det samlede faktiske arbejde, der udføres af hver enkelt tildelt ressource, skal du pege på Tabel i menuen Vis og derefter klikke på Arbejde.

 5. Indtast eller vælg det faktiske arbejde for de ressourcetildelinger, du vil opdatere, i feltet Faktisk.

  Tryk på TAB for at flytte til feltet, hvis det ikke er synligt.

  Bemærk!: Når du angiver det faktiske arbejde for en ressourcetildeling, beregnes procenten af fuldført arbejde og resterende arbejde for tildelingen i overensstemmelse med formlerne Procent arbejde fuldført = Faktisk arbejde/arbejde og resterende arbejde = Arbejde - faktisk arbejde. For hver enkelt opgave beregnes og vises summen af det arbejde, de enkelte ressourcer har udført.

Toppen af siden

Opdatere faktisk og resterende varighed

Hvis du ved, at en opgave vil tage længere eller kortere tid, end Project har beregnet, kan du angive den resterende varighed.

 1. Klik på Flere visninger i menuen Vis.

 2. Klik på Opgaveark på listen Visninger, og klik derefter på Anvend.

 3. Peg på Tabel i menuen Vis, og klik derefter på Opfølgning.

 4. Angiv de faktiske varigheder for de opgaver, du vil opdatere, i feltet Faktisk varighed.

  De genberegnede værdier for procent fuldførelse og resterende varighed vises i henholdsvis felterne % færdigt (procent færdigt) og Resterende varighed.

  Tryk på TAB for at flytte til feltet, hvis det ikke er synligt.

 5. Indtast de resterende varigheder for de opgaver, du vil opdatere, i feltet Resterende varighed.

  De genberegnede værdier for varighed og procent fuldført vises i felterne Varighed og % færdigt. (procent færdigt) (du skal muligvis indsætte feltet Varighed). Tryk på TAB for at flytte til feltet, hvis det ikke er synligt.

  Bemærkninger!: 

  • Når du angiver den faktiske varighed for en opgave, beregnes fuldførelsesprocenten og resterende varighed i overensstemmelse med formlerne Procent fuldført = Faktisk varighed/Varighed og Resterende varighed = Varighed - Faktisk varighed.

  • Når du justerer den resterende varighed for en opgave, beregnes varigheden og procent arbejde fuldført i overensstemmelse med formlerne Varighed = Resterende varighed + Faktisk varighed og Procent fuldført = Faktisk varighed/Varighed.

  • Hvis du angiver en faktisk varighed, der er større end den planlagte varighed, før opgaven er fuldført, opdateres den planlagte varighed til at være den samme som den faktiske varighed, ændrer den resterende varighed til nul og markerer opgaven som 100% fuldført.

Toppen af siden

Opdatere procent fuldført og procent arbejde fuldført

At angive procenten af en opgave, der er fuldført, hjælper dig med at følge op på faktisk fremdrift. Ved at angive en procent fuldførelse mellem 0 (for en opgave, der ikke er startet) og 100 (for en opgave, der er slut), kan du sammenligne planlagt fremdrift med faktisk fremdrift.

Tip!: Du kan hurtigt opdatere den færdiggjorte procentdel af bestemte opgaver til 0%, 25%, 50%, 75% eller 100%, holde CTRL NEDE, og klik på hver enkelt opgave, du vil opdatere, på listen, og klik tilsvarende procent fuldført knappen, som 25% udført Knapflade på den Værktøjslinje for sporing. For at få vist værktøjslinjen Opfølgning i menuen Vis, peg på Værktøjslinjer og derefter klikke på Opfølgning.

Hvis du har tildelt ressourcer til opgaver, og du følger op på arbejde, kan du angive den procent arbejde, der er blevet fuldført på en opgave. Ved at angive en procent arbejde mellem 0 (når intet arbejde er fuldført på opgaven) og 100 (når alt arbejdet på opgaven er fuldført), kan du sammenligne planlagt arbejde med faktisk fuldført arbejde.

 1. Klik på Flere visninger i menuen Vis.

 2. Klik på Opgaveark på listen Visninger, og klik derefter på Anvend.

 3. Hvis du vil opdatere procent fuldført, skal du pege på Tabel i menuen Vis og derefter klikke på Opfølgning.

 4. Indtast procent fuldført for de opgaver, du vil opdatere, i feltet % færdig (procent færdig).

  De genberegnede værdier for faktisk varighed og resterende varighed vises i felterne Faktisk varighed og Resterende varighed.

 5. Hvis du vil opdatere procent arbejde fuldført, skal du pege på Tabel i menuen Vis og derefter klikke på Arbejde.

 6. Indtast procent arbejde fuldført for de opgaver, du vil opdatere, i feltet % arbejde færdig (procent arbejde færdig). Tryk på TAB for at flytte til feltet, hvis det ikke er synligt.

  De genberegnede værdier for faktisk arbejde og resterende arbejde vises i henholdsvis felterne Faktisk og Resterende.

  Bemærkninger!: 

  • Når du angiver procent fuldførelse for en opgave, beregnes den faktiske varighed og den resterende varighed i overensstemmelse med formlerne Faktisk varighed = Varighed * Procent fuldført og Resterende varighed = Varighed - Faktisk varighed.

  • Når du angiver procent arbejde fuldført for en opgave, beregnes det faktiske arbejde og det resterende arbejde i overensstemmelse med formlerne Faktisk arbejde = Arbejde * Procent arbejde fuldført og Resterende arbejde = Arbejde - Faktisk arbejde.

  • Project beregner fuldførelsesprocenten for en hovedopgave ud fra fremdriften på underopgaverne. Du kan også manuelt angive procent arbejde fuldført på en hovedopgave.

  • Project beregner arbejdsprocenten for en hovedopgave, der er færdig, ud fra fremdriften på underopgaverne. Du kan også manuelt angive procent arbejde fuldført på en hovedopgave.

   Hvis du manuelt angiver procent arbejde for en hovedopgave, anvender Project det på sine underopgaver alt efter, hvor de er planlagt. Opgaver, der er planlagt tidligere får fremdrift, indtil de er fuldført, og fremdriften fortsætter på opgaver, indtil alle er fuldført.

  • Du kan oprette standarder for, hvor faktisk og resterende arbejde placeres i forhold til projektets statusdato.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×