Ombryde tekst og flytte billeder i Word

Det er lige så nemt at flytte eller flytte et billede på en side i Word, når du trækker det med musen. Men nogle gange fungerer det ikke. Nøglen til at opnå de ønskede resultater er at vælge layout indstillinger.

Knappen layout billede på et markeret billede

 1. Markér et billede.

 2. Vælg ikonet layout indstillinger .

 3. Vælg de ønskede layout:

  Feltet Layoutindstillinger

  • Hvis du vil placere dit billede foran teksten og indstille det, så det forbliver på et bestemt sted på siden, skal du vælge foran tekst (under med tekstombrydning) og derefter vælge Korriger placering på siden.

  • Hvis du vil ombryde tekst rundt om billedet, men have billedet flyttet op eller ned, efterhånden som tekst tilføjes eller slettes, skal du vælge firkant (under med tekstombrydning) og derefter vælge Flyt med tekst.

Du kan se flere oplysninger og eksempler på tekstombrydning i Ombryd tekst omkring billeder i Word

Billeder er formentlig placeret bag et andet objekt, f.eks. en tekstblok:

Eksempel på billede bag tekstblok

Hvis du vil markere billedet, skal du bruge ruden Markering:

 1. Vælg Hjem > Markér > Valgrude.

 2. Markér billedet i valg ruden.

Hvis du vil flytte et billede en lille smule, skal du markere billedet og derefter holde Ctrl nede og bruge piletasterne.

Hvis du vil flytte flere elementer samtidig, skal du gruppere dem:

 1. Markere det første objekt.

 2. Hold CTRL-tasten nede, og Markér de andre objekter.

 3. Højreklik på et af objekterne, peg på gruppe, og vælg derefter Gruppér.

  Tip!: Hvis du ikke kan gruppere eller foretage valg af billeder, er det muligt, at billedets layout er indbygget i teksten. Hvis det er tilfældet, skal du se åbne layout indstillinger for at ændre billed layoutet til en vilkårlig indstilling under med tekstombrydning.

Hvis du vil have absolut kontrol over justeringen og placeringen af et billede, skal du bruge feltet layout til at angive justering i forhold til margener eller kolonner, absolut placering i tommer eller relativ position efter procent. Det er praktisk, når du vil indsætte et billede af en bestemt afstand fra noget andet, såsom en sidemargen.

 1. Markér billedet.

 2. Vælg ikonet layout indstillinger .

 3. Vælg Se flere, og foretag justerings-og placerings justering under fanen placering .

  Hvis du ikke kan vælge nogen af placeringsindstillingerne under fanen placering , skal du vælge fanen Tekstombrydning og derefter vælge en indstilling, undtagen indstillingen på linje med tekst .

Hvis du har mere end ét billede, som skal overlappe på en side, kan du gøre dette i feltet Layout.

 1. Markér et billede.

 2. Vælg ikonet layout indstillinger .

 3. Vælg Se flere.

 4. Markér afkrydsningsfeltet Tillad overlapning under fanen Placering i gruppen Indstillinger nederst.

 5. Gentag for hvert enkelt billede, der skal kunne overlappe.

Ud over at justere og placere billeder på en side kan du også justere billeder efter hinanden eller efter andre objekter på siden. Selvom justering af billede-til-billede ikke er tilgængelig via ikonet Layoutindstillinger eller dialogboksen Layout, er det en almindelig opgave, som du kan udføre, mens du arbejder med billedes placering og justering.

 1. Hold CTRL-tasten nede, og Markér de objekter, du vil justere.

 2. Gå til formatet billedformat eller Billedværktøjer > justere, og vælg derefter en indstilling, f. eks centrerede, øverste eller nederste.

Et objekt anker Ikon for objektanker angiver, hvor et billede eller et objekt er placeret i forhold til teksten i dokumentet. Der vises ikke ankre for indbyggede billeder. indbyggede objekter er bundet til det sted i teksten, hvor de blev indsat, og de behandles ligesom ethvert teksttegn – "på linje med tekst".

Alle andre indstillinger for ombrydning (firkant, tæt, igennem, top og bund, bag tekst, foran tekst) er forankret til et bestemt sted i dokumentet. ankeret angiver det afsnit, objektet er knyttet til. Vælg et billede, og vælg derefter ikonet layout indstillinger for at finde ud af, hvordan billedet er indsat.

Knappen layout billede på et markeret billede

Bemærkninger!: Hvis du vælger et billede, og det ikke er på linje med tekst, men du ikke kan se et objekt anker, kan du sikre, at ankre vises på to måder:

 • Vis formateringsmærker    På fanen hjem i gruppen afsnit skal du vælge Vis/Skjul ¶.

 • Vis altid ankre    Vælg filer > Indstillinger > Vis, og vælg derefter objektankre.

Da ankre blot er en visuel indikation af billedets relative placering på en side, kan de ikke fjernes. Ved at afprøve forskellige indstillinger til tekstombrydning bør du dog finde al den fleksibilitet, du har brug for til at kunne placere et billede, uanset dets anker.

Du kan se flere oplysninger og eksempler på tekstombrydning i Ombryd tekst omkring billeder i Word

Hvis du vil sikre dig, at et billede forbliver, hvor det er, selvom teksten omkring det bliver slettet, kan du låse dets anker:

 1. Markér billedet.

 2. Vælg ikonet layout indstillinger .

 3. Vælg Se flere, og vælg derefter Lås anker.

  Bemærk!: Da ankre ikke bruges til billeder, der er placeret På linje med tekst, er låsning af anker og alle andre placeringsindstillinger ikke tilgængelige for indbyggede billeder.

Se også

Ombryd tekst rundt om billeder i Word

Rotere et tekstfelt, en figur, et WordArt-element eller et billede i Word

Gruppér eller opdel figurer, billeder eller andre objekter

Hvis du har indsat et billede i dokumentet, mens du bruger Word til internettet, kan du klippe og indsætte det for at flytte det ind i et dokument, og du kan anvende afsnitsformatering som lodret afstand og centrerer. Du kan dog ikke flytte et billede, der blev indsat, mens du brugte computer versionen af Word, hvis billedet har tekstombrydning eller en fast placering på siden.

Hvis du finder ud af, at du ikke kan ændre et billede, og du har computer versionen af Word, skal du vælge Åbn i Word for at åbne dokumentet i Word og ændre layoutet.

Når du er færdig, skal du trykke på Ctrl+S for at gemme dokumentet på dets oprindelige placering. Du kan derefter åbne dokumentet igen i Word til internettet og fortsætte med at redigere det. Word til internettet bevarer de layoutindstillinger, du har anvendt i skrivebordsversionen af Word.

Tip!: Office til internettet-apps opdateres hele tiden med nye funktioner. Besøg Office Online-bloggen for at se de seneste nyheder og meddelelser.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×