Om SharePoint-filværktøjet

Bemærk!: Denne artikel er tjent sit formål, og fjernes snart. For at forhindre meddelelser om "Siden blev ikke fundet", fjerner vi de links, som vi kender til. Hvis du har oprettet links til denne side, skal du fjerne dem og sammen vi internettet tilsluttet.

SharePoint-filværktøjet har følgende fordele for organisationer, der opbevarer filindhold i SharePoint-dokumentbiblioteker:

 • Adgang til filindhold for udvalgte personer uden for virksomheden. SharePoint-filværktøjet giver en praktisk og effektiv måde, hvorpå du kan samarbejde med personer uden for virksomhedens firewall. SharePoint-filværktøjet giver et centralt arbejdsmiljø for teams, der er geografisk langt fra hinanden.

 • Offline adgang til filindhold. SharePoint-filværktøjet giver mobile medarbejdere, der har begrænset internetadgang, et miljø, hvor de kan få adgang til, få vist og opdatere filindholdet, mens de er offline.

 • Brugere af SharePoint-filværktøjet kan få glæde af de mange programfunktioner ud over funktioner i andre arbejdsområdeværktøjer.

Bemærk følgende detaljer og anbefalinger vedrørende at bruge et SharePoint-filværktøj til at interagere med filer, der er gemt i et SharePoint-dokumentbibliotek:

 • SharePoint-filværktøjet kan kun oprette en tilknytning til dokumentbiblioteker i Windows SharePoint Services 3.0 eller senere. Der vises en fejl, hvis du forsøger at oprette en tilknytning til et dokumentbibliotek i en tidligere version af Windows SharePoint Services.

 • Det anbefales at have versionering aktiveret på SharePoint-websteder, hvorfra du tager filer til et SharePoint-filværktøj. Versionering hjælper med at minimere risikoen for datatab, der indimellem kan forekomme på grund af synkroniseringsfejl eller konflikter.

 • SharePoint-dokumentbiblioteker indeholder metadata, der ikke understøttes eller vedligeholdes i SharePoint-filværktøjet.

 • SharePoint-filværktøjet genkender ikke visninger i SharePoint-dokumentbiblioteker. Et SharePoint-filværktøj kan derefter indeholde flere dokumenter, end hvad der vises i dokumentbiblioteket, hvor bestemte filer filtreres bort fra visninger.

Sådan synkroniseres data i et SharePoint-filværktøj

Data synkroniseres i et SharePoint-filværktøj på følgende måder:

 • Data synkroniseres blandt arbejdsområdemedlemmer på samme måde som et Groove-filværktøj: Online arbejdsområdemedlemmer sender og modtager opdateringer, efterhånden som de gemmes i arbejdsområdet.

 • Opdateringer sendes eller modtages fra SharePoint-webstedet i overensstemmelse med en tidsplan eller manuelt, når det arbejdsområdemedlem, der har synkroniseringskontrol, iværksætter en synkronisering.

Om den synkroniseringsansvarliges opgaver i et SharePoint-filværktøj

Et arbejdsområde, der indeholder et SharePoint-filværktøj, skal inkludere mindst et medlem, der har alle følgende legitimationsoplysninger:

 • Adgang til det ønskede dokumentbibliotek på et valgt SharePoint-websted.

 • De påkrævede SharePoint-tilladelser for at sende og modtage opdateringer på SharePoint-webstedet.

  Minimumtilladelserne for den synkroniseringsansvarlige, der er givet standard-SharePoint-tilladelser, er "Ejer" med indstillingen "Bidrag" aktiveret. For SharePoint-websteder, der har brugerdefinerede tilladelser, skal den synkroniseringsansvarlige have tilladelser aktiveret for at tilføje, redigere og slette elementer.

 • De påkrævede tilladelser for at synkronisere med SharePoint-webstedet. Som standard har alle medlemmer undtaget gæster tilladelse til at synkronisere med SharePoint-dokumentbiblioteket eller at anmode om synkroniseringskontrol for værktøjet fra den aktuelle synkroniseringsansvarlige.

  Bemærk!: Selvom et arbejdsområdemedlem med rollen Deltager sædvanligvis kan fungere som den synkroniseringsansvarlige, inkluderer denne rolle normalt ikke tilladelse til at slette filer. En synkroniseringsansvarlig, hvis rolle er Deltager, kan derfor få vist advarsler om mislykkede sletninger af filer, når de iværksætter en synkronisering.

Et medlem, der har de påkrævede tilladelser på både SharePoint-webstedet og SharePoint-filværktøjet kan påtage sig ansvaret som synkroniseringsansvarlig: Det vil sige den person, der enten jævnligt iværksætter synkronisering mellem SharePoint-filværktøjet og SharePoint-webstedet eller som aktiverer SharePoint-filværktøjet til automatisk planlagt synkronisering. For at opnå synkronisering skal den synkroniseringsansvarlige være online og have adgang til SharePoint-webstedet.

Det er kun arbejdsområdemedlemmer, der kan være synkroniseringsansvarlig for SharePoint-filværktøjet. Andre medlemmer, der har den påkrævede tilladelse, kan anmode om at overtage synkroniseringsopgaver. Det medlem, der i øjeblikket er den synkroniseringsansvarlige, kan derefter vælge at slippe denne rolle eller afvise anmodningen og beholde ansvaret. Den synkroniseringsansvarlige kan ikke uden videre overføre synkroniseringsopgaver til et andet medlem – et andet medlem skal anmode om ansvaret for opgaverne.

Hvis den aktuelle synkroniseringsansvarlige mister tilladelsen til at eje denne opgave (f.eks. hvis den synkroniseringsansvarliges arbejdsområderolle nedgraderes, eller hvis den synkroniseringsansvarlige ikke længere af medlem af arbejdsområdet), overføres synkroniseringskontrol automatisk til et andet berettiget arbejdsområdemedlem. Hvis der ikke er nogen arbejdsområdemedlemmer, der har de påkrævede rettigheder på dette tidspunkt, kan SharePoint-filværktøjet ikke længere synkroniseres med SharePoint-webstedet og vender tilbage til filværktøjets standardfunktion.

Navnet på den aktuelle synkroniseringsansvarlig vises i statuslinjen over værktøjsfanen:

Navn på den aktuelle synkroniseringsansvarlige

Statuslinjen oplyser den synkroniseringsansvarlige om, hvornår der er ikke-synkroniserede ændringer i værktøjet. Når den synkroniseringsansvarlige klikker på Synkroniser nu, vises vinduet Vis synkronisering, hvor alle ventende opdateringer og filkonflikter er vist. Den synkroniseringsansvarlige kan foretage handlinger for at løse konflikter, før synkroniseringen fortsættes.

Den aktuelle synkroniseringsansvarlige skal kun efterkomme en anmodning om at overføre synkroniseringsopgaven til et andet medlem, der har adgang til SharePoint-webstedet og de påkrævede tilladelser på SharePoint-webstedet.

I nogle tilfælde skal synkroniseringsopgaven overføres til et andet medlem. Hvis den synkroniseringsansvarlige f.eks. ikke vil kunne starte en synkronisering i længere tid (f.eks. pga. ferie), skal han eller hun bede et andet arbejdsområdemedlem, der har de fornødne legitimationsoplysninger om at sende en anmodning om at blive synkroniseringsansvarlig. Den synkroniseringsansvarlige kan også aktivere automatisk synkronisering efter en tidsplan. Men denne strategi kan være risikabel, da det forudsætter, at den synkroniseringsansvarliges computer vil kunne køre og forblive online hele tiden.

I statuslinjen kan alle arbejdsområdemedlemmer se navnet på den aktuelle synkroniseringsansvarlige og pege på det tilhørende mappelinkikon for at få vist en meddelelsesboks, der indeholder webadressen til SharePoint-webstedet. Arbejdsområdemedlemmer, der har de påkrævede legitimationsoplysninger, kan klikke på mappelinkikonet for at åbne en browser og gå til SharePoint-webstedet eller klikke på Gå til SharePoint i menuen Rediger.

Statuslinjen rapporterer også datoen og klokkeslættet for den sidste synkronisering for alle medlemmer. Alle medlemmer kan klikke på kalenderikonet for at se oplysninger om synkroniseringstidsplanen.

Den synkroniseringsansvarlige kan starte flere aktiviteter ved at vælge indstillinger i statuslinjen, herunder synkronisering, ændring af planlægningsindstillinger og løsning af synkroniseringsfejl.

Indstillinger til iværksættelse af synkronisering

Den synkroniseringsansvarlige har to muligheder for at iværksætte en synkronisering:

 • Manuel synkronisering. Med denne indstilling synkroniseres SharePoint-filværktøjet og SharePoint-webstedet kun, når den synkroniseringsansvarlige vælger at starte en synkronisering.

 • Planlagt synkronisering. Med denne indstilling angiver den synkroniseringsansvarlige et specifikt tidsinterval for automatisk synkronisering.

  Bemærk!: Afhængigt af faktorer, som f.eks. omfanget af aktuel netværkstrafik, udsættes planlagte synkroniseringer nogle gange af serveren indtil det næste planlagte tidspunkt.

Om at udføre SharePoint-kildekontrolopgaver

Det er kun den synkroniseringsansvarlige, der kan foretage følgende SharePoint-kildekontrolopgaver med filer i et SharePoint-filværktøj:

 • Tjekke filer ud. Når en fil tjekkes ud, anbringes der en lås på filen på SharePoint-webstedet, hvilket forhindrer brugere med direkte adgang til filen på SharePoint-webstedet i at opdatere den, mens den samtidig opdateres i SharePoint Workspace.

  Bemærk!: Når en fil tjekkes ud, hentes den seneste version af filen fra SharePoint-dokumentbiblioteket, medmindre den aktuelle version af filen i SharePoint-filværktøjet har ikke-synkroniserede ændringer. Hvis du med andre ord redigerer filen i SharePoint Workspace og derefter tjekker filen ud, overskriver du ikke den redigerede version af filen med den oprindelige kopi fra SharePoint-biblioteket.

 • Tjekke filer ind. Når du tjekker en fil ind fra SharePoint-filværktøjet, opdateres filen på SharePoint-webstedet, og udtjekningslåsen fjernes.

 • Annullere en udtjekning. Ved annullering af en udtjekning fjernes låsen ganske enkelt fra filen på SharePoint-webstedet, og den gøres tilgængelig for redigering.

Om at duplikere eller arkivere arbejdsområder, der indeholder et SharePoint-filværktøj

Du kan duplikere arbejdsområder, der indeholder et SharePoint-filværktøj, eller gemme dem som arkiv- eller skabelonfiler. Bemærk dog, at SharePoint-filværktøjet i det duplikerede arbejdsområde eller i nye arbejdsområder, som du opretter fra arkiv- eller skabelonfilerne, ikke bevarer forbindelsen til et SharePoint-dokumentbibliotek, og at funktionerne reduceres til det, der svarer til et standardfilværktøj.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×