Om dialogboksen Formatér tabel i Publisher

Hvis du vil formatere en tabel, kan du bruge indstillingerne i dialogboksen Formatér tabel i Publisher.

Fanen Farver og streger

Brug fanen Farver og streger til at anvende farvefyld, streger eller kantgrafik til en markeret tabel eller markerede celler.

Fyld

Farve – Vælg den fyldfarve i paletten, du vil bruge, eller vælg en af indstillingerne på listen:

 • Skemafarver – Vælg farver fra det anvendte farveskema til din publikation.

 • Standardfarver – Vælg fra et standardsæt med farver.

 • Ingen udfyldning – Klik på denne indstilling for overhovedet ikke at udfylde de markerede celler eller den markerede tabel. Celler uden udfyldning har en gennemsigtig baggrund.

 • Flere farver – Klik på denne indstilling for at åbne dialogboksen Farver. Du kan vælge en ny farve fra standardfarvepaletten, eller du kan vælge en brugerdefineret farve, som du definerer ved hjælp af RGB-, HSL- eller CMYK-farvemodellen. Du kan også vælge en PANTONE® -farve.

  Bemærk!: De PANTONE®-farver, der er vist her, matcher muligvis ikke PANTONE-identificerede standarder. Se aktuelle farvepublikationer fra PANTONE for at finde den nøjagtige farve. PANTONE® og andre Pantone, Inc.-varemærker tilhører Pantone, Inc. © Pantone, Inc., 2007.

Effekter – Klik på denne indstilling for at åbne dialogboksen Effekter, hvor du kan anvende effekter som gradueringer, strukturer, mønstre, billedfyld og farvetoner.

Gennemsigtighed - Indtast en procent til gennemsigtighed i boksen Gennemsigtighed, eller brug skyderen til at indstille gennemsigtigheden til udfyldningen. Denne indstilling er kun tilgængelig, hvis du valgte en eller anden form for udfyldning.

Streg

Farve – Vælg den fyldfarve i paletten, du vil bruge, eller vælg en af indstillingerne på listen:

 • Skemafarver – Vælg farver fra det anvendte farveskema til din publikation.

 • Standardfarver – Vælg fra et standardsæt med farver.

 • Ingen kontur – Klik på denne indstilling for overhovedet ikke at udfylde de markerede celler eller den markerede tabel med en kontur.

 • Flere farver – Klik på denne indstilling for at åbne dialogboksen Farver. Du kan vælge en ny farve fra standardfarvepaletten, eller du kan vælge en brugerdefineret farve, som du definerer ved hjælp af RGB-, HSL- eller CMYK-farvemodellen. Du kan også vælge en PANTONE® -farve.

Tykkelse – Angiv en stregtykkelse. Denne indstilling er ikke tilgængelig, hvis Ingen farve er markeret.

Eksempel – Viser det fyld og den stregtype, du har markeret. Knapperne rundt om afsnittet Eksempel svarer til objektets streger. Du kan anvende linjeformatering til individuelle streger ved kun at markere de knapper, der svarer til de streger, du vil ændre. Microsoft Office Publisher viser knapperne, der svarer til de lodrette og vandrette streger, der opdeler tabelceller. Hvis du også har indstillet cellediagonaler, viser Publisher en knap, der svarer til den diagonale streg.

Forudindstillinger – Klik på en af forudindstillingerne for at anvende et sæt med streger til objektet. Du kan markere de indstillinger, der svarer til ingen streger, alle kanter eller alle kanter og celleopdelere.

Toppen af siden

Fanen Størrelse

Bemærk!: Hvis du har valgt en tabel, og du har aktiveret support til et østasiatiske sprog via Microsoft Office-systemets Sprogindstillinger, kaldes denne fane Størrelse og retning.

Størrelse og rotation

Højde – Indtast den ønskede højde på tabellen.

Bredde – Indtast den ønskede bredde på tabellen.

Rotation – Indtast mængden fra 0 til 359 grader, som du vil rotere tabellen i retning med uret.

Bemærkninger!: 

 • Indstillingerne for Højde og Bredde er altid dimensionerne på en tabel, der ikke er roteret.

 • Når du ændrer indstillingerne til Højde og Bredde under Størrelse og rotation, ændres de proportionelle indstillinger til Højde og Bredde under Skalering tilsvarende.

Skalering

Højde – Indtast den ønskede højde på tabellen som en procentdel af dens oprindelige størrelse.

Bredde – Indtast den ønskede bredde på tabellen som en procentdel af dens oprindelige størrelse.

Bemærkninger!: 

 • Indstillingerne for Højde og Bredde er altid dimensionerne på en tabel, der ikke er roteret.

 • Når du ændrer indstillingerne Højde og Bredde under Skalering, ændres de nøjagtige mål til indstillingerne Højde og Bredde under Størrelse og rotation tilsvarende.

Lås højde-bredde-forhold - Markér dette afkrydsningsfelt for at beholde indstillingerne Højde og Bredde i den samme proportion. Hvis du f.eks. ændrer Højde til 150 procent, ændrer Publisher automatisk Bredde til 150 procent.

Toppen af siden

Fanen Layout

Brug fanen Layout til at bestemme den nøjagtige placering af tabellen på siden. Du kan også vælge indstillinger til tekstombrydning rundt om en tabel, der er øverst i et tekstfelt eller øverst på en Autofigur, der har tekst indeni.

Objektplacering – Hvis tabellen er oven på et tekstfelt eller en autofigur, skal du vælge, om den skal have en Indbygget eller en Præcis (fast) placering.

Placering på side

Vælg disse indstillinger for præcist at placere tabellen på en side. Indstillingerne er ikke tilgængelige for indbyggede tabeller.

Vandret – Angiv, hvor meget afstand du ønsker mellem tabellen og den del af siden, der er vist i boksen Fra.

Fra – Vælg en del af siden (Øverste venstre hjørne, Center eller Øverste højre hjørne), hvorfra du ønsker at den lodrette placering af tabellen skal måles.

Lodret – Angiv, hvor meget afstand du ønsker mellem tabellen og den del af siden, der er vist i boksen Fra.

Fra – Vælg en del af siden (Øverste venstre hjørne, Center eller Øverste højre hjørne) hvorfra du ønsker, at den lodrette placering af tabellen skal måles.

Ombrydning - Hvis tabellen er øverst i en tekstboks eller en autofigur med tekst, kan du vælge, hvordan du ønsker, at teksten skal ombrydes rundt om tabellen.

 • Firkant – Ombryder teksten rundt om alle sider på den markerede firkant i tabellen.

 • Tæt – Ombryder teksten så tæt på tabellen som muligt.

 • Igennem – Ombryder teksten rundt om omkredsen og indeni alle åbne områder i tabellen.

 • Øverst og nederst – Ombryder teksten over og under tabellen men ikke på siden.

 • Ingen – Fjerner al formatering med tekstombrydning, så teksten ikke ombrydes rundt om tabellen. Hvis tabellen er gennemsigtig, skinner teksten bag tabellen igennem. Ellers er teksten skjult bag ved tabellen.

Ombryd tekst – Hvis tabellen er øverst på en tekstboks eller en autofigur, og Firkant, Tæt eller Igennem er valgt under Ombrydning, kan du vælge, hvor du vil placere teksten.

 • Begge sider – Placerer tekst på begge sider af tabellen.

 • Kun venstre – Placerer tekst på den venstre side af tabellen.

 • Kun højre – Placerer tekst på den højre side af tabellen.

 • På største ledige plads – Placerer teksten på den side af tabellen, der har mest plads.

Afstand fra tekst – Hvis tabellen er oven på en tekstboks eller en autofigur, og det er et indbygget objekt, eller Firkant er valgt under Ombrydning, kan du bestemme afstanden mellem tabellens markeringsrektangel, og teksten der ombrydes rundt om det.

 • Automatisk – Når du markerer dette afkrydsningsfelt, placerer Publisher automatisk teksten i standardafstanden (0,04 tommer) væk fra objektet. Hvis du vil ændre indstillingerne, skal du fjerne markeringen af afkrydsningsfeltet Automatisk, og derefter angive de ønskede måleenheder i boksene Top, Bund, Venstre og Højre.

Vandret justering  - Hvis tabellens placering er Indbygget, kan du vælge, om du ønsker, at den skal blive på den ene side af tekstboksen eller flytte fra en side til den anden, når tekst tilføjes eller slettes.

 • Venstre – Klik på denne indstilling for at bevare den indbyggede tabel tæt på den venstre side af tekstboksen eller autofiguren, når tekst tilføjes eller slettes.

 • Højre – Klik på denne indstilling for at bevare den indbyggede objekt tæt på den højre side af tekstboksen eller autofiguren, når tekst tilføjes eller slettes.

 • Flyt objekt sammen med tekst – Klik på denne indstilling for at beholde den indbyggede tabel på en bestemt plads i en tekstlinje, så det flyttes fra en side af tekstboksen eller autofiguren til den anden side, når tekst tilføjes eller slettes.

Toppen af siden

Fanen Egenskaber for celle

Brug fanen Egenskaber for celle til at vælge indstillinger til at placere data indeni cellen i en tabel.

Bemærk!: Fanen Egenskaber for celle er kun tilgængelig, når det markerede objekt er en tabel.

Lodret justering

Vælg, om du vil justere teksten i tabelcellen med Top, Midt eller Bund.

Tekstfeltmargener

Du kan bruge disse indstillinger til at kontrollere afstanden mellem rækker og kolonner i en tabel.

Venstre – Angiv, hvor meget afstand der skal være mellem den venstre kant af tabelcellen eller autofiguren og teksten indeni.

Højre – Angiv, hvor meget afstand der skal være mellem den højre kant af tabelcellen eller autofiguren og teksten indeni.

Top – Angiv, hvor meget afstand der skal være mellem den øverste kant af tabelcellen eller autofiguren og teksten indeni.

Bund – Angiv, hvor meget afstand der skal være mellem den nederste kant af tabelcellen eller autofiguren og teksten indeni.

Roter tekst i autofigur 90° - Markér dette afkrydsningsfelt for at vende teksten indeni tabelcellen eller autofiguren en fjerdedel (90 grader) til højre.

Toppen af siden

Anvende ændringerne

Efter du har justeret indstillingerne på alle faner, skal du klikke på OK for at anvende ændringerne på din tabel.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×