Om arbejdsprocesser for indsamling af feedback

Om arbejdsprocesser for indsamling af feedback

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Arbejdsprocesserne i SharePoint-produkter er funktioner, du kan bruge til at automatisere dine forretningsprocesser, hvilket gør dem både mere ensartet og mere effektivt. Du kan bruge en arbejdsproces for Indsamling af Feedback for SharePoint til at distribuere dokumenter og andre elementer, der er gemt i SharePoint-produkter til en eller flere personer til deres feedback. Og med en SharePoint-arbejdsproces håndtering af processen for dig, du har mere tid til alle de andre ting, du skal gøre.

Få mere at vide under Oversigt over arbejdsprocesserne i SharePoint.

Vigtigt!:  Som standard er Indsaml feedback ikke aktiveret og ikke angivet i feltet Vælg en arbejdsprocesskabelon i tilknytningsformularen. Hvis du vil gøre den tilgængelig for brug, skal en webstedsadministrator aktivere dem på niveauet for gruppen af websteder.

Bemærk!: Dette indhold gælder for SharePoint 2010 Arbejdsprocesplatformen. SharePoint 2010 Arbejdsprocesplatformen er tilgængelig i SharePoint Online, SharePoint 2010, SharePoint 2013 og SharePoint Server 2016.

Hvis du vil udføre er fuldføre en arbejdsprocesopgave for indsamling af Feedback    Kun Rul ned til segmentet FÆRDIGT og udvide den. Du nødvendigvis ikke nogen af de andre segmenter nu.

Sammenligning af manuel proces med automatiseret arbejdsproces

SharePoint-arbejdsprocesser er:

 • Effektive og ensartede    En arbejdsproces for indsamling af Feedback automatisk dirigerer et dokument eller element, tildeles gennemsynsopgaver registrerer deres fremskridt og sender påmindelser og beskeder, når det er nødvendigt. Aktivitet i en arbejdsproces kan overvåges og tilpasses fra statussiden for central og oversigten over begivenheder i en kørsel af arbejdsprocessen vedligeholdes i 60 dage efter fuldførelse.

 • Mindre arbejde for dig    En arbejdsproces for indsamling af feedback sparer dig og dine kolleger for både tid og besvær, og samtidig strømlines og standardiseres godkendelsesprocessen.

Her er et diagram over en meget simpel version af arbejdsprocessen for indsamling af feedback.

Diagram over en simpel arbejdsproces for indsamling af feedback

Tip til brug af artiklen

Oplysningerne i artiklen præsenteres i ti segmenter, der kan udvides.

Klik her for at få nogle tip om at få mest muligt ud af artiklen

Hvis du vil udføre er fuldføre en arbejdsprocesopgave for indsamling af Feedback    Kun Rul ned til segmentet FÆRDIGT og udvide den. Du nødvendigvis ikke nogen af de andre segmenter nu.

Hvis du vil tilføje, skal starte, overvåge, og vedligeholde arbejdsprocesser    Hvis du ikke allerede fortrolig med disse opgaver, kan du finde det nyttigt at Arbejd dig videre til denne artikel, segmentet ved målgruppe, først gang, du design, og Tilføj en arbejdsproces. Når du er vant til oplysningerne og layoutet artikel, vil du kunne gå direkte til segmentet skal du på en hvilken som helst vende tilbage besøg.

En bemærkning til grafikken    Skærmbillederne og begrebsdiagrammerne i denne artikelserie er generelt baseret på arbejdsprocessen for godkendelse. Men når der er brug for begrebsmæssig eller mere detaljeret vejledning, er billederne og diagrammerne i denne artikel blevet tilpasset arbejdsprocesserne for indsamling af feedback.

Oplysninger om udskrivning af denne artikel    Dette er en lang artikel. Hvis du kun vil udskrive udvalgte segmenter, skal du sørge for, at kun disse segmenter er udvidet, når du udskriver. Hvis du vil medtage al grafik i den udskrevne kopi, skal du udskrive i liggende format og ikke i stående format.

Oplysninger om søgning    Før du søger efter tekst eller ord i denne artikel, skal du sørge for, at alle de segmenter, du vil søge i, er udvidet.

Hvad vil du foretage dig?

Begrebsikon for sektionen Få mere at vide

FÅ MERE AT VIDE om arbejdsprocesserne for indsamling af feedback

Få mere at vide om arbejdsprocesserne for indsamling af feedback

En arbejdsproces for indsamling af feedback er en funktion i SharePoint, som distribuerer et dokument eller et andet element, der er gemt på en liste eller i et bibliotek i SharePoint, til en eller flere personer, som skal give deres feedback. Arbejdsprocessen automatiserer, strømliner og standardiserer hele processen.

Arbejdsprocessen distribuerer et element til deltagerne

Den grundlæggende arbejdsproces for indsamling af feedback, som findes i SharePoint-produkter, fungerer som en skabelon. Ved hjælp af denne skabelon kan du tilføje flere arbejdsprocesser for indsamling af feedback på dine websteder. Hver enkelt arbejdsproces, du tilføjer, er en entydig version af den grundlæggende arbejdsproces for indsamling af feedback. De virker på hver deres måde baseret på de indstillinger, du angav, da du tilføjede den.

Afsnit i dette segment

 1. Hvordan kan en arbejdsproces for indsamling af Feedback for mig?

 2. Hvad kan en arbejdsproces for indsamling af Feedback ikke gøre?

 3. Hvem kan bruge denne type af arbejdsproces?

 4. Hvordan du planlægger, tilføje, køre, og bevare denne type af arbejdsproces?

1. Hvad kan jeg få ud af en arbejdsproces for indsamling af feedback?

 • Når du første gang føjer en arbejdsproces for indsamling af feedback til listen, biblioteket eller gruppen af websteder, kan du angive, hvor mange deltagere der skal inkluderes. Du kan også angive, om deres opgaver tildeles en efter en eller alle på én gang. Du kan endda bestemme, om du vil inddele deltagernes opgaver i to eller flere separate faser samt angive en endelig slutdato og/eller den tid, der må bruges på de enkelte opgaver. Og hver gang, du starter arbejdsprocessen manuelt for et element, kan du ændre disse indstillinger.

 • En opgave tildeles de enkelte deltagere i arbejdsprocessen. Deltagerne vælger, hvad de vil foretage sig: sende feedback til elementet, anmode om en ændring af elementet, tildele opgaven på ny eller slette opgaven.

 • Mens arbejdsprocessen kører, kan du overvåge statussen og tilpasse den, hvis det er nødvendigt, fra siden Status for arbejdsproces.

 • 60 dage efter, at arbejdsprocessen er afsluttet, kan du stadig se listen over alle de arbejdsproceshændelser, der var i løbet af denne kørsel (eller forekomst) af arbejdsprocessen, på siden Status for arbejdsproces.

Til starten af segmentet

2. Hvad kan en arbejdsproces for indsamling af feedback ikke gøre?

Arbejdsprocessen for indsamling af feedback er ikke udviklet til at indsamle godkendelser og afvisninger af et element eller styre publicering af websider til et websted. Hvis du vil tilføje en arbejdsproces, hvor deltagerne godkender eller afviser det element, de gennemser, skal du se artiklen Om arbejdsprocesser for godkendelse i afsnittet Se også.

Der kan ikke indsamles signaturer i arbejdsprocesserne for indsamling af feedback. Hvis du vil bruge en arbejdsproces for at indsamle signaturer i et Microsoft Word-dokument, en Microsoft Excel-projektmappe eller en Microsoft InfoPath-formular, skal du se artiklen Om arbejdsprocesser for indsamling af signaturer i sektionen Se også.

Du kan få mere at vide om, hvordan du kan bruge Microsoft SharePoint Designer 2013 til yderligere at tilpasse en hvilken som helst af de arbejdsprocesser, der er inkluderet i SharePoint-produkterne, ved at se Hjælp til Microsoft Software Developer Network (MSDN).

Til starten af segmentet

3. Hvem kan bruge denne type af arbejdsproces?

Til at tilføje en    arbejdsproces som standard, du skal have tilladelsen Administrer lister for at tilføje en arbejdsproces. (Gruppen Ejere har tilladelsen Administrer lister som standard, gruppen medlemmer og gruppen besøgende ikke).

Til at starte en    arbejdsprocessen også som standard, du skal have tilladelsen Rediger elementer for at starte en arbejdsproces, der allerede er blevet tilføjet. (Gruppen medlemmer og gruppen Ejere begge have tilladelsen Rediger elementer som standard, gruppen besøgende ikke).

Ejere kan alternativt vælge at konfigurere specifikke arbejdsprocesser, så de kun kan startes af medlemmer af gruppen Ejere. Det gør du ved at markere afkrydsningsfeltet Kræv tilladelser til at administrere lister for at starte denne arbejdsproces på første side i tilknytningsformularen.

Til starten af segmentet

4. Sådan planlægger, tilføjer, kører og vedligeholder du denne type af arbejdsproces

Der er fire grundlæggende faser:

 • FØR arbejdsprocessen køres (Planlæg, tilføje, starte)   
  før du føjer en arbejdsproces, du planlægger, hvor du vil tilføje den (for en enkelt liste eller et bibliotek eller for hele gruppen af websteder) og oplysninger om, hvordan det fungerer. Når du har tilføjet og arbejdsprocessen er konfigureret, kan alle med de nødvendige tilladelser starte arbejdsprocessen for et bestemt element. Arbejdsprocessen kan også angive til at køre automatisk. Automatisk kører kan aktiveres baseret på et eller begge af to udløsende hændelser: Når et element er føjet til eller oprettet i en liste eller et bibliotek, eller når et punkt på en liste eller i biblioteket ændres.

 • MENS arbejdsprocessen kører (Fuldfør, Overvåg, justere)   
  mens arbejdsprocessen kører, individuelle deltagerne har fuldført deres tildelte opgaver. Automatisk påmindelser sendes til deltagere, der ikke opfylder opgave deadlines. I mellemtiden kan status for arbejdsprocessen overvåges fra en central siden Status for arbejdsproces for den pågældende forekomst af arbejdsprocessen. Kan foretage justeringer til arbejdsprocessen, mens den afspilles fra den samme side og hvis det er nødvendigt, arbejdsprocessen kan annulleres eller afsluttet derfra.

 • Når arbejdsprocessen har kørt (gennemse, rapport, Skift)   
  når arbejdsprocessen er fuldført, kan du gennemse hele historien, Kør (eller forekomst) i op til 60 dage på siden Status for arbejdsproces. Statistiske rapporter på ydeevnen for denne arbejdsprocesversion kan oprettes ud fra den samme side. Endelig, hvis der er nogensinde alt det, du vil ændre om, hvordan funktionerne arbejdsproces, kan du åbne og redigere den tilknytningsformular, som du har færdiggjort, når du først tilføjede arbejdsprocessen.

I følgende rutediagram illustreres disse tre faser sådan, som den person, der tilføjer en ny arbejdsproces, ser det.

Arbejdsproces

Hvad skal der ske nu?

Før du planlægger en ny arbejdsproces for indsamling af Feedback, skal du først Gennemse segmentet tillade i denne artikel og derefter gå videre til segmentet PLANLÆGGE .

Til starten af segmentet | Til starten af artiklen


Udvidelsesikon for sektionen Tillade

TILLADE feedback kun i opgaveformularen eller også i elementet

Tillade feedback kun i opgaveformularen eller også i elementet

Følgende to spørgsmål kan hjælpe dig med at træffe én grundlæggende beslutning om arbejdsprocessen:

 • Skal deltagerne kun kunne give feedback i feltet Kommentarer i opgaveformularen, eller skal de også kunne registrere ændringer og indsætte kommentarer i selve elementet?

 • Hvis deltagerne kan registrere ændringer og indsætte kommentarer i selve elementet, gør de det så i et miljø, hvor de samarbejder, og hvor flere deltagere kan redigere dokumentet på samme tid, eller skal hver enkelt deltager tjekke dokumentet ud og have eneret til det, mens de gennemser det?

Nedenfor finder du et diagram, som kan være med til at tydeliggøre alternativerne.

Forskellige måder at tillade og give feedback på

Når du fortsætter med at læse, skal du huske disse ting:

 • Der kan ikke startes en arbejdsproces for et element, som er tjekket ud.

 • Arbejdsprocestypen for indsamling af feedback giver mulighed for at afbryde arbejdsprocessen øjeblikkeligt, hvis der foretages ændringer i det element, der gennemses.

 • Du kan kun registrere ændringer og indsætte kommentarer i et element, når det er åbnet i den installerede version af det program, det blev oprettet i, og ikke når det åbnes i internetversionen af programmet.

Afsnit i dette segment

 1. Tillade feedback i opgaveformularen kun

 2. Tillade feedback både i opgaveformularen og elementet (samarbejdsversion)

 3. Tillade feedback både i opgaveformularen og elementet (eneret)

1. Kun tillade feedback i opgaveformularen

Dette arrangement har den fordel, at det rent mekanisk er det mest simple. Deltagerne kan kun foreslå ændringer på to måder, og begge involverer opgaveformularen:

 • Send kommentarer.

 • Anmod om, at et element ændres, mens arbejdsprocessen stadig er aktiv.

Den største ulempe er selvfølgelig, at deltagerne ikke kan angive bestemte ændringer direkte i elementet. Jo flere forslag til ændringer, jo mere sandsynligt er det, at deltagerne vil arbejde direkte i elementet.

En bemærkning om at beskytte elementer mod ændringer    Den nemmeste måde at sikre, at deltagerne don't foretage eventuelle ændringer i selve elementet er at tjekke elementet ud for varigheden af Kør. Men som nævnt lidt måde tilbage, kan ikke starte arbejdsprocesser for et element, der er tjekket ud.

Det kan løses på to måder:

 • Du kan vente, indtil arbejdsprocessen er startet og derefter tjekke elementet ud, mens arbejdsprocessen er aktiv. Hvis arbejdsprocessen starter automatisk, skal du sørge for, at du er angivet i feltet Cc på den anden side i tilknytningsformularen. Når du så modtager meddelelsen om, at arbejdsprocessen er aktiv for et element, skal du tjekke elementet ud. En begrænsning ved denne metode er, at ingen andre arbejdsprocesser vil kunne starte for det samme element, mens det er tjekket ud.

 • Du kan også vælge at lade elementet være tjekket ind, men sørge for, at deltagerne ved, at det er vigtigt, at de hverken tjekker elementet ud eller redigerer det. Det er selvfølgelig en god ide at inkludere disse instruktioner i de noter, som du angiver i meddelelserne om opgaven. Hvis deltagerne ikke i forvejen kender til arbejdsprocesserne for indsamling af feedback, kan det være en god ide at gøre endnu mere opmærksom på dette . Det kan du f.eks. gøre ved at sende en separat mail, før arbejdsprocessen starter, eller ved at tale med deltagerne personligt.

Til starten af segmentet

2. Tillade feedback både i opgaveformularen og elementet (samarbejdsversion)

Ved dette arrangement er elementet hele tiden tilgængeligt for alle deltagere. Ingen behøver at vente på, at andre bliver færdige med deres gennemsyn, før de selv kan starte. Denne fleksibilitet bliver gjort mulig af samarbejdsfunktionerne i SharePoint-produkter.

Du skal blot sørge for, at deltagerne ved, at de skal:

 • Lade elementet være tjekket ind, mens de redigerer det.

 • Åbne elementet i den installerede version af det program, det blev oprettet i, og ikke i en internetversion af programmet.

 • Slå registrering af ændringer fra, før de ændrer noget eller indsætter kommentarer.

 • Gemme deres ændringer til serveren.

Husk på, at arbejdsprocestypen for indsamling af feedback giver mulighed for at afbryde arbejdsprocessen med det samme, hvis der foretages ændringer i det element, der gennemses. Hvis indstillingen markeres, vil arbejdsprocessen blive afbrudt med det samme, når en deltager gemmer ændringer til elementet – det gælder også registrering af ændringer og/eller kommentarer. 

Hvis du vil tillade, at selve elementet redigeres, skal du sørge for, at indstillingen Kræv, at dokumenter tjekkes ud, før de kan redigeres er angivet til Nej under indstillingerne for versionsstyring for listen eller biblioteket.

Til starten af segmentet

3. Tillade feedback både i opgaveformularen og elementet (version med eneret)

I dette arrangement kan kun én deltager ad gangen tjekke elementet ud og redigere det:

 • Hvis opgaverne i arbejdsprocessen tildeles en ad gangen (serielt), vil dette sandsynligvis ikke være et problem.

 • Hvis opgaverne tildeles samtidigt (parallelt), skal deltagerne muligvis nogle gange vente på at få adang til elementet, mens en anden deltager arbejder med det.

Da arbejdsprocessen ikke kan starte for et element, når det er tjekket ud, skal du kontrollere, at elementerne er tjekket ind, før du kører arbejdsprocessen for dem.

Fortæl deltagerne, at de skal:

 • Tjekke elementet ud, før de åbner det.

 • Åbne elementet i den installerede version af det program, det blev oprettet i, og ikke i en internetversion af programmet.

 • Slå registrering af ændringer fra, før de ændrer noget eller indsætter kommentarer.

 • Gemme deres ændringer til serveren og tjekke elementet ind igen, når de er færdige med at arbejde med det.

Husk på, at arbejdsprocestypen for indsamling af feedback giver mulighed for at afbryde arbejdsprocessen med det samme, hvis der foretages ændringer i det element, der gennemses. Hvis indstillingen markeres, vil arbejdsprocessen blive afbrudt med det samme, når en deltager gemmer ændringer til elementet – det gælder også registrering af ændringer og/eller kommentarer. 

Hvad skal der ske nu?

Hvis du er klar til at planlægge en ny arbejdsproces for indsamling af Feedback, skal du gå videre til segmentet PLANLÆGGE i denne artikel.

Til starten af segmentet | Til starten af artiklen


Begrebsikon for sektionen Planlægge

PLANLÆGGE en ny arbejdsproces for indsamling af feedback

Planlægge en ny arbejdsproces for indsamling af feedback

I dette segment gennemgås de beslutninger, du skal træffe, og de oplysninger, du skal samle, før du tilføjer en version af arbejdsprocessen for indsamling af feedback.

Hvis du allerede kender, hvordan du tilføjer denne type af arbejdsproces og kun bruge en påmindelse om specifikke trin, kan du gå direkte til det relevante tilføje-segment (liste/bibliotek eller gruppe af websteder) i denne artikel.

Afsnit i dette segment

 1. Skabeloner og versioner

 2. Introduktion til Tilknytningsformularen

 3. Tolv spørgsmål, du skal besvare

1. Skabeloner og versioner

De arbejdsprocesser, som findes i SharePoint-produkter, fungerer som masterskabeloner, som de bestemte, individuelle arbejdsprocesser, du føjer til lister, biblioteker og grupper af websteder, er baseret på.

Hver gang du f.eks. tilføjer en arbejdsproces for indsamling af feedback, tilføjer du en version af den generelle skabelon for arbejdsprocessen. Du angiver et navn og bestemte indstillinger for hver enkelt version. Disse ting angiver du i tilknytningsformularen, når du tilføjer den bestemte version. På den måde kan du tilføjer flere arbejdsprocesser, som alle er baseret på masterskabelonen af arbejdsprocessen for indsamling af feedback, men som hver især er navngivet og tilpasset den bestemte måde, du vil bruge den på.

I denne illustration er der blevet tilføjet tre arbejdsprocesser, som er baseret på skabelonen for arbejdsprocessen for godkendelse – en for alle indholdstyper i et enkelt bibliotek, en for en enkelt indholdstype i et enkelt bibliotek og en for en enkelt indholdstype i en hel gruppe af websteder.

Tre arbejdsprocesser baseret på skabelonen for arbejdsprocessen for godkendelse

Til starten af segmentet

2. Introduktion til tilknytningsformularen

Når du tilføjer en ny arbejdsprocesversion, som er baseret på en af de inkluderede arbejdsprocesskabeloner, udfylder du en tilknytningsformular for at angive, hvordan du vil have, at den nye version skal fungere.

I følgende afsnit finder du en liste med spørgsmål, som vil forberede dig på at udfylde tilknytningsformularen. Først skal du dog bruge et øjeblik på at gennemse formularen og felterne i den.

Første side i tilknytningsformularen

Første side i initieringsformularen

Anden side i tilknytningsformularen

Anden side i tilknytningsformularen med initieringsformularfelterne identificeret

Bemærk!: Felterne i det røde felt på den anden side vises også i initieringsformularen, som vises, hver gang arbejdsprocessen startes manuelt. Felterne kan redigeres der for den enkelte kørsel.

Til starten af segmentet

3. Tolv spørgsmål, du skal besvare

Når du har svarene på alle spørgsmålene i dette afsnit, er du klar til at tilføje arbejdsprocessen.

 1. Er dette den korrekte type af arbejdsproces?

 2. En liste eller ét bibliotek eller hele gruppen af websteder? (og) Én indholdstype eller alle indholdstyper?

 3. Hvad er et godt navn?

 4. Opgavelister og oversigtslister: eksisterende eller nye?

 5. Hvordan (og af hvem) kan denne arbejdsproces startes?

 6. Får indholdstyper, der nedarver fra denne også denne arbejdsproces?

 7. : Deltagere hvem, i hvilken rækkefølge?

 8. Hvilke andre oplysninger har deltagerne brug for?

 9. Feedback på kun i opgaveformularen eller også i elementet?

 10. Hvornår skal opgaverne være afsluttet?

 11. Hvornår slutter arbejdsprocessen?

 12. Hvem skal have besked?

01. Er dette den korrekte type af arbejdsproces?

I denne artikel omhandler den arbejdsprocesskabelon, der vises i menuen som Indsaml Feedback – SharePoint 2010. Hvis du ikke er sikker på, at denne type af arbejdsproces er det bedste valg for dig, referer til segmentet Få mere at vide i denne artikel. Du kan finde yderligere oplysninger om de andre arbejdsprocesskabeloner, der er tilgængelige i artiklen om arbejdsprocesserne i SharePoint, i afsnittet Se også.

Til starten af segmentet

02. Én liste eller ét bibliotek eller hele gruppen af websteder? (og) Én indholdstype eller alle indholdstyper?

Du kan gøre den nye version af arbejdsprocessen for indsamling af feedback tilgængelig på en enkelt liste eller i et enkelt bibliotek, eller du kan gøre det tilgængeligt i hele gruppen af websteder.

 • Hvis du tilføjer arbejdsprocessen for en enkelt liste eller et enkelt bibliotek, kan du konfigurere den, så den kører for alle indholdstyper eller kun en enkelt indholdstype.

 • Hvis du tilføjer arbejdsprocessen for hele gruppen af websteder, skal du konfigurere den, så den kun kører på en enkelt webstedsindholdstype.

Oversigt over en gruppe af websteder med tre måder at tilføje på forklaret

Hvad er en indholdstype?

Hvert dokument eller et andet element, der er gemt i en SharePoint-liste eller et bibliotek hører til en eller anden indholdstype. En indholdstype kan være så grundlæggende og generisk som dokument eller en Excel-regnearkeller som højt specialiserede som Juridiske kontrakt eller Produkt designspecifikation. Nogle indholdstyper er tilgængelige i SharePoint-produkter som standard, men du kan tilpasse disse og tilføje andre, som du selv har oprettet.

Til starten af segmentet

03. Hvad ville være et godt navn?

Giv arbejdsprocesversionen et navn, som:

 • Klart og tydeligt angiver, hvad den bruges til.

 • Klart og tydeligt adskiller den fra andre arbejdsprocesser.

Et eksempel

Forestil dig, at du er medlem af en gruppe af redaktører. Gruppen vil bruge to forskellige arbejdsprocesser for indsamling af feedback:

 • Du kører den første arbejdsproces for hvert enkelt dokument, som indsendes af et medlem af gruppen. Denne arbejdsproces indsamler kun feedback fra lederen af gruppen.

 • Du kører den anden arbejdsproces for hvert enkelt dokument, som indsendes af dem, som ikke er en del af gruppen. Denne arbejdsproces indsamler feedback fraalle medlemmer af gruppen.

Du kan navngive den første arbejdsproces I bidrag Feedback og andet én Udvendige bidrag Feedback.

Tip!: Som altid er det en god ide at bruge en ensartet navngivningsmetode og sørge for, at alle dem, der arbejder med dine arbejdsprocesser, kender metoden.

Til starten af segmentet

04. Opgavelister og oversigtslister: eksisterende eller nye?

Du kan angive, at arbejdsprocessen skal bruge webstedets standardlister af typen Opgaver og Oversigt, bruge andre eksisterende lister eller anmode om nye lister til kun denne arbejdsproces.

 • Hvis der findes mange arbejdsprocesser for webstedet, eller hvis nogle af arbejdsprocesserne involverer mange opgaver, kan det være en god ide at anmode om nye lister til hver enkelt arbejdsproces. Håndtering af alt for lange lister er en af de ting, der kan reducere ydeevnen. Det er hurtigere og nemmere for systemet at vedligeholde kortere lister end én meget lang liste.

 • Hvis opgaverne og oversigten for arbejdsprocessen indeholder følsomme eller fortrolige data, som du vil holde adskilt fra den generelle liste, skal du definitivt angive, at du vil have nye, separate lister til denne arbejdsproces. Når du har tilføjet arbejdsprocessen, skal du kontrollere, at de relevante tilladelser er angivet for de nye lister.

Til starten af segmentet

05. Hvordan (og af hvem) kan denne arbejdsproces startes?

En arbejdsproces kan konfigureres, så den kan startes kun manuelt, kun automatisk eller på begge måder:

 • Når du manuelt starter en arbejdsproces for indsamling af feedback for et bestemt dokument eller element, vises en anden formular, nemlig initieringsformularen. Initieringsformularen indeholder de fleste af indstillingerne fra den anden side i tilknytningsformularen. Det betyder, at hvis den person, der starter arbejdsprocessen, vil ændre nogle af disse indstillinger (dog kun for den aktuelle forekomst), kan vedkommende gøre det, før han eller hun klikker på Start.

 • Hvis arbejdsprocessen startes automatisk, er der selvfølgelig ikke mulighed for at vise en initieringsformular, så de standardindstillinger, der er angivet i tilknytningsformularen, anvendes uden nogen ændringer.

I følgende illustration vises forskellen mellem en manuel og en automatisk start.

Formularer til manuel og automatisk start sammenlignet

De ændringer, du foretager i initieringsformularen er anvendt kun under den aktuelle forekomst af arbejdsprocessen. Hvis du vil ændrepermanente, standardindstillingerne af arbejdsprocessen , skal redigere du den originale tilknytningsformular, som beskrevet i ændre målgruppen i denne artikel.

Manuel start

Hvis du tillader manuel start, kan alle med de nødvendige tilladelser når som helst starte arbejdsprocessen for alle egnede elementer.

Fordelene ved manuel start er, at du og dine kolleger kan køre arbejdsprocessen, når og hvis I vælger at gøre det. Og hver gang du kører den, har du mulighed for at ændre nogle af indstillingerne ved hjælp af initieringsformularen.

Et hurtigt eksempel    Hvis du kun vil køre arbejdsprocessen på de elementer, som er skrevet af en ekstern forfatter, vil manuel start forhindre, at arbejdsprocessen kører automatisk for de elementer, som er skrevet af dig og de andre på dit team. En anden løsning er at vedligeholde én liste eller ét bibliotek for elementer fra forfattere på dit team, og en anden liste eller et andet bibliotek for elementer fra alle andre forfattere. På den måde kan du køre arbejdsprocessen automatisk, men kun for listen med eksterne forfattere.

Den primære ulempe ved manuel start er, at nogen skal huske at køre arbejdsprocessen, når det er relevant at gøre det.

Automatisk start

Du kan konfigurere arbejdsprocessen, så den starter automatisk i forbindelse med en hvilken som helst af følgende hændelser:

 • Et nyt element oprettes i eller overføres til listen eller biblioteket.

 • Et element på listen eller i biblioteket ændres.

Fordelen ved automatisk start er, at ingen skal huske at starte arbejdsprocessen. Den kører, hver gang en udløsende hændelse indtræffer.

Et hurtigt eksempel    Forestil dig, at bogholderen i organisationen skal gennemse alle de budgetter, der overføres til eller oprettes i biblioteket Budgetter. Du kan føje en arbejdsproces for indsamling af feedback til biblioteket og angive bogholderen som den eneste deltager. Du kan angive, at arbejdsprocessen skal starte automatisk, hver gang et nyt element føjes til listen ("oprettes på listen"). På den måde vil bogholderen altid være opdateret.

To ulemper ved automatisk start:

 • Du kan ikke standse arbejdsprocessen fra at køre, når en udløsende hændelse indtræffer.

 • Du kan ikke ændre nogen indstillinger i begyndelsen af de enkelte forekomster.

Til starten af segmentet

06. Skal arbejdsprocessen også anvendes på de indholdstyper, der nedarver fra denne?

Når du føjer en arbejdsproces til en indholdstype for hele gruppen af websteder, får du mulighed for også at føje arbejdsprocessen til alle de andre indholdstyper i gruppen af websteder, som nedarver fra den indholdstype, som du føjer arbejdsprocessen til. Hvis du tilføjer en arbejdsproces for en enkelt liste eller et enkelt bibliotek, vises denne indstilling ikke i tilknytningsformularen.

Noter

 • Det kan tage lang tid, før den handling, som udfører al den ekstra tilføjelse, bliver færdig.

 • Hvis nedarvningen er blevet afbrudt for nogen af de websteder eller underwebsteder, hvor arbejdsprocessen skal føjes til de indholdstyper, der nedarver, skal du sørge for, at du er medlem af gruppen Ejere på hvert af disse websteder eller underwebsteder, før du kører handlingen.

Til starten af segmentet

07. Deltagere: Hvem og i hvilken rækkefølge?

Du skal angive navnet eller mailadressen på dem, som gennemsynsopgaver skal tildeles.

En eller flere    faser? Du kan vælge at lade kun én fase af gennemsynsopgaver eller have flere faser. Hvis du har mere end én fase, udføres faserne efter hinanden.

Parallelle gennemsyn eller serielle    gennemser? For de andre deltagere i en hvilken som helst en fase, kan du vælge enten at få deres gennemsynsopgaver, der er tildelt alle på samme tid (parallelt) eller har deres gennemsynsopgaver, der er tildelt efter hinanden (i serielt) i den rækkefølge, som du angiver. Indstillingen seriel kan være nyttigt, hvis for eksempel du konfigurere arbejdsprocessen skal slutte efter den første afvisning – eller hvis du vil deltagere yderligere sammen for at kunne se kommentarer fra tidligere deltagere som en del af konteksten af deres anmeldelser.

Et eksempel

Dette simple scenario illustrerer nogle af de fordele, der er ved både flere faser og serielle gennemsyn:

Forestil dig, at Frank tilføjer en ny arbejdsproces for indsamling af feedback. Han vil have, at hans kolleger Anne og Søren gennemser hvert element, før han selv gennemser det. På den måde kan han se deres kommentarer, før han begynder sit eget gennemsyn. Frank kan konfigurere dette på to forskellige måder:

 • Ved hjælp af et serielt    gennemsyn Frank konfigurerer en enkelt trin serielle gennemsyn, hvor Anna og Søren er de første to deltagere og han er tredjepart.
  i denne aftale, hun skal sende hendes feedback, før Søren opgaven er tildelt; og derefter Søren skal sende hendes feedback, før Franks opgaven er tildelt.
  Her kan du se hvordan Frank konfigurerer serielle gennemsyn enkelt trin.
  Formular med indstillinger for seriel fase fremhævet

 • Ved hjælp af to    faser Hvis Frank ønsker Anna og Søren skal tildeles deres anmeldelser ad gangen, så Søren ikke nødvendigt at vente Anna afsluttes, før hun kan begynde, hun kan oprette to faser i arbejdsprocessen: først en parallel fase til Anna og Søren gennemsyn s, og den anden en separat fase til eget Gennemse kun. Hvis det første trin ikke er fuldført, starter i anden fase aldrig.
  Her kan du se hvordan Frank konfigurerer to faser parallelle gennemsyn.
  Formular med indstillinger for parallel fase fremhævet

Her er diagrammer over begge løsninger.

Seriel arbejdsproces og arbejdsproces med to faser side om side

Eksterne deltagere    Der er en særlig proces, du skal følge for at medtage de deltagere, som ikke er medlemmer af SharePoint-organisationen. I denne proces fungerer et webstedsmedlem som proxy for den eksterne deltager.

Her er et diagram over processen:

Rutediagram over den proces, der skal følges for at medtage eksterne deltagere

Én opgave tildeles til hver hele gruppe eller én til hvert enkelt gruppemedlem?    Hvis du medtager en adresse eller distributionsliste Gruppelisten mellem arbejdsprocesdeltagerne, kan du få arbejdsprocessen tildele en opgave til hver enkelt medlem af gruppen, eller tildele kun én opgave til den hel gruppe (men stadig sender en meddelelse om hver enkelt opgave). Når kun én opgave tildeles til hele gruppen, kan derefter et medlem af gruppen gøre krav på og fuldføre denne opgave i en enkelt. (Du finder instruktioner til at gøre krav på de en gruppeopgave, i segmentet FÆRDIGT i denne artikel.)

Til starten af segmentet

08. Hvilke andre oplysninger har deltagerne brug for?

Der findes et tekstfelt i tilknytningsformularen, hvor du kan angive instruktioner, oplysninger om krav, ressourcer osv.

Spørgsmål, som du f.eks. kan besvare i dette tekstfelt:

 • Hvis deltagerne har problemer eller spørgsmål, hvem skal de i så fald kontakte?

 • Kan korrekturlæsere sende feedback kun i opgaveformulareneller skal de også indsætte registrerede ændringer og kommentarer i elementet itself?

 • Hvis korrekturlæsere kan registrere ændringer og indsætte kommentarer i selve elementet, skal de så tjekke elementet ud, før de redigerer det, eller skal de lade det være tjekket ind, så flere personer kan arbejde på det samtidigt?

 • Hvis arbejdsprocessen tildeler kun en enkelt opgave til hver gruppe eller distributionsliste, omtale her, et enkelt medlem af hver sådan gruppe skal gøre krav på opgave før du fuldfører den. På den måde, andre medlemmer af gruppen ikke spilder tid ved at starte den samme opgave. (Du finder instruktioner til at gøre krav på de en gruppeopgave, i segmentet FÆRDIGT i denne artikel.)

Til starten af segmentet

09. Kun feedback i opgaveformularen eller også i elementet?

Der findes flere overvejelser, der er relateret til dette vigtige spørgsmål. Hvis du allerede allerede har gjort det, åbne, og Læs segmentet tillade i denne artikel for at få mere at vide.

Til starten af segmentet

10. Hvornår skal opgaverne være afsluttet?

Du kan angive, hvornår arbejdsprocesopgaver skal være færdige, på en eller begge af følgende måder:

Efter kalenderdato    Du kan angive en enkelt kalenderdato, hvor alle opgaver skal være færdige.

 • Hvis du konfigurerer arbejdsprocessen skal starte automatisk, du normalt 't Brug denne indstilling. Dette skyldes, at den dato, værdi, du ikke angiver automatisk justere selve i forhold til dags dato, hver gang arbejdsprocessen startes automatisk.

Efter opgavevarighed    Du kan angive et antal dage, uger eller måneder, som kan bruges til at færdiggøre hver enkelt opgave, med start på det tidspunkt, hvor opgaven tildeles.

 • En kalenderforfaldsdato tilsidesætter en specifik opgavevarighed. Det vil sige, at hvis dags dato er d. 10. juni, og jeg får tildelt en opgave i dag, som har en varighed på tre dage, men som også har en kalenderforfaldsdato d. 11. juni, forfalder opgaven d. 11. juni (kalenderforfaldsdatoen) og ikke d. 13. juni (slutdatoen for varigheden på tre dage).

Til starten af segmentet

11. Hvornår slutter arbejdsprocessen?

Hvis du vil undgå at spilde tid på unødvendige gennemsyn, kan du vælge, at arbejdsprocessen afbrydes med det samme, hvis elementet redigeres.

Hvis du vælger denne indstilling, kan deltagerne kun give feedback i opgaveformularen. Det vil sige, at de kan ikke registrere ændringer eller indsætte kommentarer i selve elementet, da det vil ændre elementet, hvilket vil afbryde arbejdsprocessen. Hvis du vælger denne indstilling, skal du sørge for at skrive en bemærkning i feltet Anmodning om, at deltagerne ikke redigerer direkte i elementet til gennemsyn.

Bemærk!:  Der kan ikke startes en arbejdsproces for et element, som er tjekket ud. Når arbejdsprocessen er startet, kan elementet til gennemsyn tjekkes ud for at beskytte det mod ændringer. Mens elementet er tjekket ud, er der dog ingen andre arbejdsprocesser, der kan starte for det.

Til starten af segmentet

12. Hvem skal have besked?

I feltet Cc på den anden side i tilknytningsformularen kan du angive navne og adresser på dem, der skal have besked, hver gang arbejdsprocessen starter eller slutter.

 • Der tildeles ikke en arbejdsprocesopgave til den person, hvis navn angives i dette felt.

 • Når arbejdsprocessen startes manuelt, modtager den person, som startede den, start- og slutmeddelelser, uden at der er brug for at angive vedkommendes navn i dette felt.

 • Når arbejdsprocessen startes automatisk, modtager den person, som oprindeligt tilføjede den, start- og slutmeddelelser, uden at der er brug for at angive vedkommendes navn i dette felt.

Hvad skal der ske nu?

Hvis du er klar til at føje den nye arbejdsproces for indsamling af Feedback til listen, biblioteket eller gruppen af websteder, skal du gå til det relevante tilføje-segment (liste/bibliotek eller gruppe af websteder) i denne artikel.

Til starten af segmentet | Til starten af artiklen

Begrebsikon for sektionen Tilføje

TILFØJE en arbejdsproces for indsamling af feedback (for kun én liste eller ét bibliotek)

Tilføje en arbejdsproces for indsamling af feedback
(for kun én liste eller ét bibliotek)

Hvis du ikke har kendskab til tilføjelse af arbejdsprocesser, kan du finde det nyttigt at gennemgå de foregående Få mere at vide, Tilladog PLANLÆGGE segmenter i denne artikel, før du går videre med trinene i dette segment.

Afsnit i dette segment

 1. Inden du går i gang

 2. Tilføje arbejdsprocessen

1. Inden du starter

Der er to ting, der skal være i orden, før du kan tilføje en arbejdsproces:

Mail    Hvis der skal sendes mails og påmindelser for en arbejdsproces, skal mail være aktiveret for SharePoint-webstedet. Hvis du ikke er sikker på, om mail er blevet aktiveret, skal du kontakte SharePoint-administratoren.

Tilladelser    Standardindstillingerne kræver, at du har tilladelsen Administrer lister for at tilføje arbejdsprocesser for lister og biblioteker, eller grupper af websteder. (Gruppen Ejere har tilladelsen Administrer lister som standard, gruppen medlemmer og grupperne besøgende ikke. Du kan finde flere oplysninger om tilladelser, se segmentet Få mere at vide i denne artikel).

Til starten af segmentet

2. Tilføje arbejdsprocessen

Følg disse trin

 1. Åbn den liste eller biblioteket, som du vil føje arbejdsprocessen til.

 2. Klik på fanen Liste eller Bibliotek på båndet.

  Bemærk!: Navnet på denne fane kan variere, afhængigt af liste- eller bibliotekstypen. For en kalenderliste er navnet på fanen Kalender.

 3. Klik på Indstillinger for arbejdsproces i gruppen Indstillinger.

 4. Angive enten en enkelt indholdstype for at arbejdsprocessen kan køre på eller alle (for alle indholdstyper), og klik derefter på Tilføj en arbejdsproces på siden Indstillinger for arbejdsproces.
  Siden Tilføj en arbejdsproces med Alle indholdstyper og Tilføj en arbejdsproces vist

 5. Udfyld den første side i tilknytningsformularen.
  Der er en vejledning efter illustrationen.

Første side i tilknytningsformularen med nummererede bobler

Første boble

Indholdstype

Behold standardindstillingen Alle, eller vælg en specifik indholdstype.

Anden boble

Arbejdsproces

Vælg skabelonen Indsaml Feedback – SharePoint 2010.

Bemærk!: Hvis skabelonen Indsaml Feedback – SharePoint 2010 ikke vises på listen skal du kontakte SharePoint-administratoren for at finde ud af, hvordan du får den aktiveret for gruppen af websteder eller arbejdsområdet.

Tredje boble

Navn

Skriv et navn på arbejdsprocessen. Navnet identificerer arbejdsprocessen for brugerne af listen eller biblioteket.

Forslag til navngivning af arbejdsprocessen, i segmentet PLANLÆGGE i denne artikel.

Fjerde boble

Opgaveliste

Vælg en opgaveliste, der skal bruges med arbejdsprocessen. Du kan vælge en eksisterende opgaveliste eller klikke på Opgave (ny) for at oprette en ny liste.

Finde oplysninger om årsager til at oprette en ny opgaveliste (i modsætning til at vælge et eksisterende dokument), i segmentet PLANLÆGGE i denne artikel.

Femte boble

Oversigtsliste

Vælg en oversigtsliste, der skal bruges med arbejdsprocessen. Du kan vælge en eksisterende oversigtsliste eller klikke på Ny oversigtsliste for at oprette en ny liste.

Finde oplysninger om årsager til at oprette en ny oversigtsliste (i modsætning til at vælge et eksisterende dokument), i segmentet PLANLÆGGE i denne artikel.

Sjette boble

Startindstillinger

Angiv den eller de måder, som arbejdsprocessen kan startes på.

Oplysninger om de forskellige indstillinger finder du se segmentet PLANLÆGGE i denne artikel.

 1. Når alle indstillingerne i formularen er, som du vil have, at de skal være, skal du klikke på Næste.

 2. Udfyld den anden side i tilknytningsformularen.
  Der er en vejledning efter illustrationen.

  Bemærk!: SharePoint-produkter indeholder de første mange indstillinger på denne anden side af tilknytningsformularen – nummer 1-7 i følgende illustration, fra Tildel til til CC – hver gang du starter arbejdsprocessen manuelt, så du kan ændre disse indstillinger for den ene forekomst.

Anden side i tilknytningsformularen med nummererede bobler

Første boble

Tildele til

Angiv navne eller adresser på dem, der skal tildeles arbejdsopgaver til i arbejdsprocessen.

 • Hvis opgaverne tildeles en ad gangen (serielt)   
  Angiv navnene eller adresserne i den rækkefølge, hvori du vil opgaverne skal tildeles.

 • Hvis alle opgaverne tildeles på samme tid (parallelt)   
  Rækkefølgen af navnene eller adresserne er ligegyldig.

 • Hvis du tildeler en opgave til en person uden for organisationen SharePoint   
  kan finde flere oplysninger om inkluderer eksterne deltagere, i segmentet FÆRDIGT i denne artikel.

Anden boble

Rækkefølge

Angiv, om opgaverne skal tildeles en ad gangen (serielt) eller alle på en gang (parallelt).

Kan finde flere oplysninger om brug af serielle og parallelle faser i segmentet PLANLÆGGE i denne artikel.

Tredje boble

Tilføj en ny fase

Tilføj en hvilken som helst fase, som du vil have ud over den første, du lige har konfigureret.

 • Hvis du vil slette en hel fase, skal du klikke på feltet Tildel for fasen og derefter trykke på Ctrl+Delete.

Kan finde flere oplysninger om brug af flere faser i segmentet PLANLÆGGE i denne artikel.

Fjerde boble

Udvid grupper

 • Hvis du vil tildele én opgave til hvert medlem i hver gruppe, som du angiver i feltet Tildel til, skal du markere dette afkrydsningsfelt. Hvert enkelt medlem af gruppen modtager en meddelelse om opgaven, og hvert medlem vil have sin egen opgave at fuldføre.

 • Du vil have kun énopgave tildeles til hver hele gruppe , du angiver i feltet tildeltRyd dette afkrydsningsfelt. (Hvert medlem af gruppen, modtager en meddelelse om opgave, men ethvert emne kan gøre krav på og fuldføre enkelt opgaven på vegne af hele gruppen. Du kan finde instruktioner til at gøre krav på de en gruppeopgave, i segmentet FÆRDIGT i denne artikel.)

Femte boble

Anmode om

Den tekst, som du angiver her, inkluderes i hver enkelt meddelelse om en opgave, som sendes i arbejdsprocessen. Glem ikke at medtage yderligere instruktioner eller ressourcer, som deltagerne kan få brug for, herunder:

 • Kontakt i forbindelse med spørgsmål og problemer.

 • Om feedback sendes kun i opgaveformularen eller også i selve elementet. (Og hvis du er i elementet, om korrekturlæsere kan du tjekke dokumentet eller skal lade feltet være tjekket ind.)
  Kan finde flere oplysninger i segmentet tillade i denne artikel.

 • Hvis det er relevant, tildelt en bemærkning om at gøre krav på de enkelte opgaver hele grupper eller fordeling lister.
  Du finder instruktioner til at gøre krav på de en gruppeopgave, i segmentet FÆRDIGT i denne artikel.

Sjette boble

Forfaldsdatoer og opgavevarigheder

Angiv en endelig forfaldsdato for hele arbejdsprocessen, og/eller angiv det antal dage, uger eller måneder, som kan bruges på at fuldføre de enkelte opgaver fra det tidspunkt, hvor opgaven tildeles.

 • Hvis arbejdsprocessen starter automatisk, er det sædvanligvis en god ide at lade feltet Forfaldsdato for alle opgaver være tomt og kun bruge de to felter for varighed til at styre forfaldsdatoen. Du kan altid angive en nøjagtig forfaldsdato i initieringsformularen, hvis og når du starter arbejdsprocessen manuelt.

Du kan finde flere oplysninger om, hvornår du skal bruge forfaldsdatoer og hvornår du skal bruge opgavevarigheder, i segmentet PLANLÆGGE i denne artikel.

Syvende boble

CC

Angiv navnene eller mailadresserne på de personer, som skal have besked, hver gang arbejdsprocessen starter eller slutter.

 • Skriv et navn her hører ikke 't resultatet i en tildeling af en opgave i arbejdsprocessen.

 • Når arbejdsprocessen startes manuelt, modtager den person, som startede den, start- og slutmeddelelser, uden at der er brug for at angive vedkommendes navn i dette felt.

 • Når arbejdsprocessen startes automatisk, modtager den person, som oprindeligt tilføjede den, start- og slutmeddelelser, uden at der er brug for at angive vedkommendes navn i dette felt.

Boble 8

Afslut arbejdsprocessen

Hvis arbejdsprocessen skal standses og annulleres, når der redigeres i elementet til gennemsyn, skal du markere denne indstilling.

Husk på, at hvis du markerer denne indstilling, kan korrekturlæserne ikke registrere ændringer og tilføje kommentarer i elementet, uden at arbejdsprocessen afbrydes.

 1. Når du har angivet indstillingerne på denne side, som du vil have dem, skal du klikke på Gem for at oprette arbejdsprocessen.

Den nye arbejdsprocesversion oprettes i SharePoint-produkter.

Hvad skal der ske nu?

Hvis du er klar, skal du gå til segmentet STARTE i denne artikel og starte den første forekomst for at teste den nye arbejdsproces.

Til starten af segmentet | Til starten af artiklen

Begrebsikon for sektionen Tilføje

TILFØJE en arbejdsproces for indsamling af feedback (for en hel gruppe af websteder)

Tilføje en arbejdsproces for indsamling af feedback
(for en hel gruppe af websteder)

Hvis du ikke har kendskab til tilføjelse af arbejdsprocesser, kan du finde det nyttigt at gennemgå de foregående Få mere at vide, Tilladog PLANLÆGGE segmenter i denne artikel, før du går videre med trinene i dette segment.

Afsnit i dette segment

 1. Inden du går i gang

 2. Tilføje arbejdsprocessen

1. Inden du starter

Der er to ting, der skal være i orden, før du kan tilføje en arbejdsproces:

Mail i rækkefølge for arbejdsprocessen skal sende en besked via mail og påmindelser, mail skal være aktiveret for webstedet. Hvis du ikke er sikker på, at dette allerede er gjort, kan du kontakte administratoren af SharePoint.

Tilladelser    Standardindstillingerne i SharePoint kræver, at du har tilladelsen Administrer lister for at tilføje arbejdsprocesser for lister og biblioteker, eller grupper af websteder. (Gruppen Ejere har tilladelsen Administrer lister som standard, gruppen medlemmer og grupperne besøgende ikke. Du kan finde flere oplysninger om tilladelser, se segmentet Få mere at vide i denne artikel).

Til starten af segmentet

2. Tilføje arbejdsprocessen

Følg disse trin

 1. Gå til startsiden for gruppen af websteder – ikke startsiden for et websteder eller et underwebsted i gruppen af websteder.

 2. Klik på Indstillinger ikonet Knappen Indstillinger for offentligt SharePoint Online-websted , og klik derefter på Indstillinger for websted.

 3. Klik på Webstedsindholdstyper under Gallerier til webdesigner på siden Indstillinger for websted.

 4. Klik på navnet på den webstedsindholdstype, du vil tilføje en arbejdsproces for, på siden Webstedsindholdstyper.

  Bemærk!:  En arbejdsproces, som føjes til hele gruppen af websteder, skal kun tilføjes for elementer med en enkelt indholdstype.

  Dokumentindholdstyper med type fremhævet

  1. Klik på Indstillinger for arbejdsproces på siden for den valgte indholdstype, under Indstillinger.
   Linket Indstillinger for arbejdsproces i sektionen Indstillinger

  2. Klik på linket Tilføj en arbejdsproces på siden Indstillinger for arbejdsproces.
   Linket TIlføj en arbejdsproces

  3. Udfyld den første side i tilknytningsformularen.
   Der er en vejledning efter illustrationen.

Første side i tilknytningsformularen med nummererede bobler

Første boble

Arbejdsproces

Vælg skabelonen Godkendelse – SharePoint 2013.

Bemærk!:  Hvis skabelonen Godkendelse – SharePoint 2013 ikke vises på listen, skal du kontakte SharePoint-administratoren for at få at vide, hvordan du får den aktiveret for gruppen af websteder eller arbejdsområdet.

Anden boble

Navn

Skriv et navn på arbejdsprocessen. Navnet identificerer arbejdsprocessen for brugerne af gruppen af websteder.

Forslag til navngivning af arbejdsprocessen, i segmentet PLANLÆGGE i denne artikel.

Tredje boble

Opgaveliste

Vælg en opgaveliste, der skal bruges med arbejdsprocessen. Du kan vælge en eksisterende opgaveliste eller klikke på Opgave (ny) for at oprette en ny liste.

Finde oplysninger om årsager til at oprette en ny opgaveliste (i modsætning til at vælge et eksisterende dokument), i segmentet PLANLÆGGE i denne artikel.

Fjerde boble

Oversigtsliste

Vælg en oversigtsliste, der skal bruges med arbejdsprocessen. Du kan vælge en eksisterende oversigtsliste eller klikke på Ny oversigtsliste for at oprette en ny liste.

Finde oplysninger om årsager til at oprette en ny oversigtsliste (i modsætning til at vælge et eksisterende dokument), i segmentet PLANLÆGGE i denne artikel.

Femte boble

Startindstillinger

Angiv den eller de måder, som arbejdsprocessen kan startes på.

Oplysninger om de forskellige indstillinger finder du se segmentet PLANLÆGGE i denne artikel.

Sjette boble

Opdatere liste- og webstedsindholdstyper?

Angiv, om arbejdsprocessen skal føjes til (tilknyttes) alle andre websteder og listeindholdstyper, som nedarver fra denne indholdstype.

 • Det kan tage lang tid, før den handling, som udfører al den ekstra tilføjelse, bliver færdig.

 • Hvis nedarvningen er blevet afbrudt for nogen af de websteder eller underwebsteder, hvor arbejdsprocessen skal føjes til de indholdstyper, der nedarver, skal du sørge for, at du er medlem af gruppen Ejere på hvert af disse websteder eller underwebsteder, før du kører handlingen.

 1. Når alle indstillingerne i formularen er, som du vil have, at de skal være, skal du klikke på Næste.

 2. Udfyld den anden side i tilknytningsformularen.
  Der er en vejledning efter illustrationen.

  Bemærk!: SharePoint-produkter indeholder de første mange indstillinger på denne anden side af tilknytningsformularen – nummer 1-7 i følgende illustration, fra Korrekturlæsere til CC – hver gang du starter arbejdsprocessen manuelt, så du kan ændre disse indstillinger for den ene forekomst.

Anden side i tilknytningsformularen med nummererede bobler

Første boble

Tildele til

Angiv navne eller adresser på dem, der skal tildeles arbejdsopgaver til i arbejdsprocessen.

 • Hvis opgaverne tildeles en ad gangen (serielt)   
  Angiv navnene eller adresserne i den rækkefølge, hvori du vil opgaverne skal tildeles.

 • Hvis alle opgaverne tildeles på samme tid (parallelt)   
  Rækkefølgen af navnene eller adresserne er ligegyldig.

 • Hvis du tildeler en opgave til en person uden for organisationen SharePoint   
  kan finde flere oplysninger om inkluderer eksterne deltagere, i segmentet FÆRDIGT i denne artikel.

Anden boble

Rækkefølge

Angiv, om opgaverne i denne fase skal tildeles en ad gangen (serielt) eller alle på en gang (parallelt).

Kan finde flere oplysninger om brug af serielle og parallelle faser i segmentet PLANLÆGGE i denne artikel.

Tredje boble

Tilføj en ny fase

Tilføj en hvilken som helst fase, som du vil have ud over den første, du lige har konfigureret.

 • Hvis du vil slette en hel fase, skal du klikke på feltet Tildel for fasen og derefter trykke på Ctrl+Delete.

Kan finde flere oplysninger om brug af flere faser i segmentet PLANLÆGGE i denne artikel.

Fjerde boble

Udvid grupper

 • Hvis du vil tildele én opgave til hvert medlem i hver gruppe, som du angiver i feltet Tildel til, skal du markere dette afkrydsningsfelt. Hvert enkelt medlem af gruppen modtager en meddelelse om opgaven, og hvert medlem vil have sin egen opgave at fuldføre.

 • Have kun én opgave tildeles hverhel gruppe , du angiver i feltet tildelt, Fjern markeringen i dette afkrydsningsfelt. (Hvert medlem af gruppen, modtager en meddelelse om opgave, men ethvert emne kan gøre krav på og fuldføre enkelt opgaven på vegne af hele gruppen. Du kan finde instruktioner til at gøre krav på de en gruppeopgave, i segmentet FÆRDIGT i denne artikel.)

Femte boble

Anmode om

Den tekst, som du angiver her, inkluderes i hver enkelt meddelelse om en opgave, som sendes i arbejdsprocessen. Glem ikke at medtage yderligere instruktioner eller ressourcer, som deltagerne kan få brug for, herunder:

 • Kontakt i forbindelse med spørgsmål og problemer.

 • Om feedback sendes kun i opgaveformularen eller også i selve elementet. (Og hvis du er i elementet, om korrekturlæsere kan du tjekke dokumentet eller skal lade feltet være tjekket ind.)
  Kan finde flere oplysninger i segmentet tillade i denne artikel.

 • Hvis det er relevant, tildelt en bemærkning om at gøre krav på de enkelte opgaver hele grupper eller fordeling lister.
  Du finder instruktioner til at gøre krav på de en gruppeopgave, i segmentet FÆRDIGT i denne artikel.

Sjette boble

Forfaldsdatoer og opgavevarigheder

Angiv en endelig forfaldsdato for hele arbejdsprocessen, og/eller angiv det antal dage, uger eller måneder, som kan bruges på at fuldføre de enkelte opgaver fra det tidspunkt, hvor opgaven tildeles.

 • Hvis arbejdsprocessen starter automatisk, er det sædvanligvis en god ide at lade feltet Forfaldsdato for alle opgaver være tomt og kun bruge de to felter for varighed til at styre forfaldsdatoen. Du kan altid angive en nøjagtig forfaldsdato i initieringsformularen, hvis og når du starter arbejdsprocessen manuelt.

Du kan finde flere oplysninger om, hvornår du skal bruge forfaldsdatoer og hvornår du skal bruge opgavevarigheder, i segmentet PLANLÆGGE i denne artikel.

Syvende boble

CC

Angiv navnene eller mailadresserne på de personer, som skal have besked, hver gang arbejdsprocessen starter eller slutter.

 • Skriv et navn her hører ikke 't resultatet i en tildeling af en opgave i arbejdsprocessen.

 • Når arbejdsprocessen startes manuelt, modtager den person, som startede den, start- og slutmeddelelser, uden at der er brug for at angive vedkommendes navn i dette felt.

 • Når arbejdsprocessen startes automatisk, modtager den person, som oprindeligt tilføjede den, start- og slutmeddelelser, uden at der er brug for at angive vedkommendes navn i dette felt.

Boble 8

Afslut arbejdsprocessen

Hvis arbejdsprocessen skal standses og annulleres, når der redigeres i elementet til gennemsyn, skal du markere denne indstilling.

Husk på, at hvis du markerer denne indstilling, kan korrekturlæserne ikke registrere ændringer og tilføje kommentarer i elementet, uden at arbejdsprocessen afbrydes.

 1. Når du har angivet indstillingerne på denne side, som du vil have dem, skal du klikke på Gem for at oprette arbejdsprocessen.

Den nye arbejdsprocesversion oprettes i SharePoint-produkter.

Hvad skal der ske nu?

Hvis du er klar, skal du gå til segmentet STARTE i denne artikel og starte den første forekomst for at teste den nye arbejdsproces.

Til starten af segmentet | Til starten af artiklen

Begrebsikon for sektionen Starte

STARTE en arbejdsproces til indsamling af tilbagemeldinger

Starte en arbejdsproces til indsamling af tilbagemeldinger

En arbejdsproces kan konfigureres, så den kan startes kun manuelt, kun automatisk eller på begge måder:

 • Manuelt når som helst ved alle, der har de nødvendige tilladelser.

 • Automatisk når en bestemt udløsende hændelse indtræffer – det vil sige, når et element er føjet til listen eller biblioteket og/eller når et element, der allerede findes på listen ændres på nogen måde.
  (Den udløsende hændelse eller hændelser, der er angivet i den første side i Tilknytningsformularen, under den oprindelige tilføjelse og konfiguration af arbejdsprocessen. Yderligere oplysninger finder du se segmentet PLANLÆGGE i denne artikel.)

Bemærk!: Der kan ikke startes en arbejdsproces for et element, som er tjekket ud. Et element kan tjekkes ud, efter at en arbejdsproces er blevet startet for det. Men efter det kan der ikke startes flere arbejdsprocesser for elementet, indtil det tjekkes ind igen.

Afsnit i dette segment

 1. Starte arbejdsprocessen automatisk

 2. Starte arbejdsprocessen manuelt

 3. Starte manuelt fra listen eller biblioteket

 4. Starte manuelt fra et Microsoft Office-program

1. Starte arbejdsprocessen automatisk

Hvis arbejdsprocessen er konfigureret til at starte automatisk, køres arbejdsprocessen hver gang en udløsende hændelse indtræffer for det element, som udløste den.

Når arbejdsprocessen starter, tildeles den eller de første opgaver, og der sendes en meddelelse om opgaven til hver enkelt person, der ejer opgaven. Der sendes også startmeddelelser (forskellig fra meddelelser om opgaver) til den person, som oprindeligt tilføjede arbejdsprocessen, og til alle andre, der er angivet i feltet Cc på den anden side i tilknytningsformularen.

Bemærk!: Når der tilføjes en ny arbejdsproces, der startes automatisk er, skal feltet Forfaldsdato for alle opgaver (i den anden side i Tilknytningsformularen) normalt være tomt, fordi en hvilken som helst eksplicitte datoværdien angivne der ikke automatisk at justere selve i forhold til den dato, som starter arbejdsprocessen hver gang. Yderligere oplysninger finder du se segmentet PLANLÆGGE i denne artikel.

Til starten af segmentet

2. Starte arbejdsprocessen manuelt

En bemærkning omkring tilladelser    Normalt, skal du have tilladelsen Rediger elementer til at starte en arbejdsproces. (Som standard, gruppen medlemmer og gruppen Ejere begge have denne tilladelse, men gruppen besøgende ikke. Dog kan en ejer også vælge, på grundlag af arbejdsproces af arbejdsprocessen, så der kræves tilladelsen Administrer lister for personer, der starter arbejdsprocessen. Hvis du vælger denne indstilling, kan ejere grundlæggende angive, at kun de og andre ejere kan starte en bestemt arbejdsproces. Yderligere oplysninger finder du i segmentet Få mere at vide i denne artikel.)

To steder at begynde fra

Du kan starte en arbejdsproces manuelt to forskellige steder:

 • Fra listen eller biblioteket , hvor elementet er gemt

 • Fra i selve elementetog åbnet i det Microsoft Office-program, hvor det blev oprettet. (Bemærk, at det skal være den fulde, installerede program og ikke en webprogram version).

De resterende to afsnit i dette segment indeholder vejledninger til begge metoder.

Til starten af segmentet

3. Starte manuelt på listen eller i biblioteket

 1. Gå til den liste eller det bibliotek, hvor det element, som arbejdsprocessen skal køres for, er gemt.

 2. Klik på ikonet foran elementnavnet for at markere elementet, og klik derefter på Arbejdsprocesser i gruppen Arbejdsprocesser under fanen Filer.

 3. På siden arbejdsprocesser: elementnavn under Start en ny arbejdsproces, skal du klikke på den arbejdsproces, du vil køre.
  Link til at starte en arbejdsproces

 4. Foretag de ændringer, der skal anvendes på denne bestemte forekomst af arbejdsprocessen, i initieringsformularen.

  Bemærk!: Her, ændringer i initieringsformularen er anvendte kun under den aktuelle forekomst af arbejdsprocessen. Hvis du vil foretage ændringer, der skal gælde hver gang arbejdsprocessen kører, eller hvis du vil ændre indstillinger for arbejdsproces, der ikke vises i formularen, i segmentet ændre i denne artikel.

Initieringsformularen med nummererede bobler

Første boble

Tildele til

Rediger listen over de personer, der skal tildeles opgaver til i arbejdsprocessen.

 • Hvis opgaverne tildeles en ad gangen   
  Angiv navnene eller adresserne i den rækkefølge, som opgaverne skal tildeles.

 • Hvis alle opgaver tildeles på samme tid   
  Rækkefølgen af navnene eller adresserne er ligegyldig.

 • Hvis du tildeler en opgave til en person uden for organisationen SharePoint   
  kan finde flere oplysninger om inkluderer eksterne deltagere, i segmentet FÆRDIGT i denne artikel.

Anden boble

Rækkefølge

Kontrollér, at angivelsen af, om opgaverne i hvert segment skal tildeles en ad gangen (serielt) eller alle på en gang (parallelt), er, som den skal være.

Kan finde flere oplysninger om brug af serielle og parallelle faser i segmentet PLANLÆGGE i denne artikel.

Tredje boble

Tilføj en ny fase

Tilføj de faser, du vil have efter den eller de faser, der er konfigureret i øjeblikket.

 • Hvis du vil slette en hel fase, skal du klikke på feltet Tildel for fasen og derefter trykke på Ctrl+Delete.

Kan finde flere oplysninger om brug af flere faser i segmentet PLANLÆGGE i denne artikel.

Fjerde boble

Udvid grupper

 • Hvis du vil tildele én opgave til hvert medlem i hver gruppe, som du angiver i feltet Tildel til, skal du markere dette afkrydsningsfelt. Hvert enkelt medlem af gruppen modtager en meddelelse om opgaven, og hvert medlem vil have sin egen opgave at fuldføre.

 • Hvis du vil have kun én opgave tildeles til hver afkrydsningsfeltet hele gruppe , du angiver i feltet Tildel til atfjerne markeringen i dette. (Hvert medlem af gruppen, modtager en meddelelse om opgave, men ethvert emne kan gøre krav på og fuldføre enkelt opgaven på vegne af hele gruppen. Du kan finde instruktioner til at gøre krav på de en gruppeopgave, i segmentet FÆRDIGT i denne artikel.)

Femte boble

Anmode om

Den tekst, som du angiver her, inkluderes i hver enkelt meddelelse om en opgave, som sendes i arbejdsprocessen. Glem ikke at medtage yderligere instruktioner eller ressourcer, som deltagerne kan få brug for, herunder:

 • Kontakt i forbindelse med spørgsmål og problemer.

 • Om feedback sendes kun i opgaveformularen eller også i selve elementet. (Og hvis du er i elementet, om korrekturlæsere kan du tjekke dokumentet eller skal lade feltet være tjekket ind.)
  Kan finde flere oplysninger i segmentet tillade i denne artikel.

 • Hvis det er relevant, tildelt en bemærkning om at gøre krav på de enkelte opgaver hele grupper eller fordeling lister.
  Du finder instruktioner til at gøre krav på de en gruppeopgave, i segmentet FÆRDIGT i denne artikel.

Sjette boble

Forfaldsdatoer og opgavevarigheder

Angiv en endelig forfaldsdato for hele arbejdsprocessen, og/eller angiv det antal dage, uger eller måneder, som kan bruges på at fuldføre de enkelte opgaver fra det tidspunkt, hvor opgaven tildeles.

Du kan finde flere oplysninger om, hvornår du skal bruge forfaldsdatoer og hvornår du skal bruge opgavevarigheder, i segmentet PLANLÆGGE i denne artikel.

Syvende boble

CC

Tilføj eller fjern relevante kontakter. Husk på, at:

 • Skriv et navn her hører ikke 't resultatet i en tildeling af en opgave i arbejdsprocessen.

 • Når arbejdsprocessen startes manuelt, modtager den person, som startede den, start- og slutmeddelelser, uden at der er brug for at angive vedkommendes navn i dette felt.

 • Når arbejdsprocessen startes automatisk, modtager den person, som oprindeligt tilføjede den, start- og slutmeddelelser, uden at der er brug for at angive vedkommendes navn i dette felt.

 1. Når du er tilfreds med alle indstillinger i initieringsformularen, skal du klikke på Start for at starte arbejdsprocessen.

Den eller de første opgaver tildeles i arbejdsprocessen, og samtidig sendes der meddelelser om start til dig og alle dem, der er angivet i feltet Cc i initieringsformularen.

Til starten af segmentet

4. Starte manuelt fra et Microsoft Office-program

 1. Åbn elementet i det installerede Office-program på computeren.

 2. Når elementet er blevet åbnet, skal du klikke på fanen Filer, klikke på Gem og send og derefter klikke på den arbejdsproces, der skal køres for elementet.

 3. Hvis du får vist en meddelelse om, at filen skal være tjekket ind, for at arbejdsprocessen kan køre, skal du klikke på Tjek ind.

 4. Klik på knappen Start arbejdsproces.

 5. Foretag de ændringer, der skal anvendes på denne bestemte forekomst af arbejdsprocessen, på siden Rediger en arbejdsproces i initieringsformularen.

  Bemærk!: Her, ændringer i initieringsformularen er anvendte kun under den aktuelle forekomst af arbejdsprocessen. Hvis du vil foretage ændringer, der skal gælde hver gang arbejdsprocessen kører, eller hvis du vil ændre indstillinger for arbejdsproces, der ikke vises i formularen, i segmentet ændre i denne artikel.

  Initieringsformularen med nummererede bobler

Første boble

Tildele til

Rediger listen over de personer, der skal tildeles opgaver til i arbejdsprocessen.

 • Hvis opgaverne tildeles en ad gangen   
  Angiv navnene eller adresserne i den rækkefølge, som opgaverne skal tildeles.

 • Hvis alle opgaver tildeles på samme tid   
  Rækkefølgen af navnene eller adresserne er ligegyldig.

 • Hvis du tildeler en opgave til en person uden for organisationen SharePoint   
  kan finde flere oplysninger om inkluderer eksterne deltagere, i segmentet FÆRDIGT i denne artikel.

Anden boble

Rækkefølge

Kontrollér, at angivelsen af, om opgaverne i hvert segment skal tildeles en ad gangen (serielt) eller alle på en gang (parallelt), er, som den skal være.

Kan finde flere oplysninger om brug af serielle og parallelle faser i segmentet PLANLÆGGE i denne artikel.

Tredje boble

Tilføj en ny fase

Tilføj de faser, du vil have efter den eller de faser, der er konfigureret i øjeblikket.

 • Hvis du vil slette en hel fase, skal du klikke på feltet Tildel for fasen og derefter trykke på Ctrl+Delete.

Kan finde flere oplysninger om brug af flere faser i segmentet PLANLÆGGE i denne artikel.

Fjerde boble

Udvid grupper

 • Hvis du vil tildele én opgave til hvert medlem i hver gruppe, som du angiver i feltet Tildel til, skal du markere dette afkrydsningsfelt. Hvert enkelt medlem af gruppen modtager en meddelelse om opgaven, og hvert medlem vil have sin egen opgave at fuldføre.

 • Hvis du vil have kun én opgave tildeles til hver afkrydsningsfeltet hele gruppe , du angiver i feltet Tildel til atfjerne markeringen i dette. (Hvert medlem af gruppen, modtager en meddelelse om opgave, men ethvert emne kan gøre krav på og fuldføre enkelt opgaven på vegne af hele gruppen. Du kan finde instruktioner til at gøre krav på de en gruppeopgave, i segmentet FÆRDIGT i denne artikel.)

Femte boble

Anmode om

Den tekst, som du angiver her, inkluderes i hver enkelt meddelelse om en opgave, som sendes i arbejdsprocessen. Glem ikke at medtage yderligere instruktioner eller ressourcer, som deltagerne kan få brug for, herunder:

 • Kontakt i forbindelse med spørgsmål og problemer.

 • Om feedback sendes kun i opgaveformularen eller også i selve elementet. (Og hvis du er i elementet, om korrekturlæsere kan du tjekke dokumentet eller skal lade feltet være tjekket ind.)
  Kan finde flere oplysninger i segmentet tillade i denne artikel.

Hvis det er relevant, tildelt en bemærkning om at gøre krav på de enkelte opgaver hele grupper eller fordeling lister.
Du finder instruktioner til at gøre krav på de en gruppeopgave, i segmentet FÆRDIGT i denne artikel.

Sjette boble

Forfaldsdatoer og opgavevarigheder

Angiv en endelig forfaldsdato for hele arbejdsprocessen, og/eller angiv det antal dage, uger eller måneder, som kan bruges på at fuldføre de enkelte opgaver fra det tidspunkt, hvor opgaven tildeles.

Du kan finde flere oplysninger om, hvornår du skal bruge forfaldsdatoer og hvornår du skal bruge opgavevarigheder, i segmentet PLANLÆGGE i denne artikel.

Syvende boble

CC

Tilføj eller fjern relevante kontakter. Husk på, at:

 • Skriv et navn her hører ikke 't resultatet i en tildeling af en opgave i arbejdsprocessen.

 • Når arbejdsprocessen startes manuelt, modtager den person, som startede den, start- og slutmeddelelser, uden at der er brug for at angive vedkommendes navn i dette felt.

 • Når arbejdsprocessen startes automatisk, modtager den person, som oprindeligt tilføjede den, start- og slutmeddelelser, uden at der er brug for at angive vedkommendes navn i dette felt.

 1. Når du er tilfreds med indstillingerne i initieringsformularen, skal du klikke på Start for at starte arbejdsprocessen.

Den eller de første opgaver tildeles i arbejdsprocessen, og samtidig sendes der meddelelser om start til dig og alle dem, der er angivet i feltet Cc i initieringsformularen.

Hvad skal der ske nu?

 • Hvis dette er første gang arbejdsprocessen har kørt, de andre deltagere skal oplysninger og hjælp for at kunne udføre deres tildelte opgaver? (De kan være nyttige segmentet FÆRDIGT i denne artikel.)

 • Det er også en god ide at kontrollere, om deltagerne modtager deres mails, og særligt at meddelelserne ikke filtreres fra af filteret for uønsket mail.

 • Og naturligvis du muligvis en eller flere arbejdsprocesopgaver til at fuldføre dig selv. Gå til segmentet FÆRDIGT i denne artikel for oplysninger.

 • I mellemtiden for at finde ud af, hvordan du kan holde styr på statussen for den aktuelle forekomst af arbejdsprocessen, skal du gå til segmentet OVERVÅGE i denne artikel.

Til starten af segmentet | Til starten af artiklen

Begrebsikon for sektionen Fuldføre

FULDFØRE en opgave i en arbejdsproces til indsamling af tilbagemeldinger

Fuldføre en opgave i en arbejdsproces til indsamling af tilbagemeldinger

Hvis dette er første gang, du har fået tildelt en opgave i en arbejdsproces for indsamling af feedback, kan det være en god ide at læse hele dette segment, før du fuldfører opgaven. På den måde vil du blive bekendt med alle de muligheder, du har.

Bemærk!: Hvis du ved, at en arbejdsprocesopgave er blevet tildelt til dig, men du ikke har fået en meddelelse om opgaven endnu i din indbakke, skal du kontrollere, at meddelelsen ikke er blevet sendt til din mappe med uønsket mail. Hvis det er tilfældet, skal du justere indstillingerne for filteret for uønsket mail.

Først skal du sørge for, at du har den korrekte artikel

Forskellige typer af arbejdsprocesser kræver forskellige opgavehandlinger.

Så før du begynder, skal du kontrollere, at den opgave, du har fået tildelt, rent faktisk er en opgave i en arbejdsproces for indsamling af feedback og ikke en opgave i en anden type af arbejdsproces.

Se efter teksten, skal du gennemse i et af følgende steder:

 • På linjen emne i meddelelsen om opgaven
  Teksten Gennemse i emnelinjen i en meddelelse om en opgave

 • På meddelelseslinjen i elementet, der skal gennemses
  Teksten Gennemse på meddelelseslinjen i elementet

 • I opgavetitlen på siden Status for arbejdsproces
  Teksten Gennemse i opgavenavnene på siden Status for arbejdsproces

Hvis du ikke kan se skal du gennemse teksten i disse placeringer, du kontakte den person, der startes eller oprindeligt tilføjede arbejdsprocessen til at finde ud af, hvilke arbejdsprocesskabelon, den er baseret på – eller om det er en brugerdefineret arbejdsproces. Du kan finde links til artikler om, hvordan du bruger de andre typer arbejdsprocesserne i SharePoint-produkter i afsnittet Se også i denne artikel.

Hvis opgaven er en feedbackopgave, skal du bare læse videre.

Afsnit i dette segment

 1. En oversigt over processen

 2. Få adgang til elementet og opgaveformularen fra meddelelsen om opgaven

 3. Få adgang til elementet og opgaveformularen fra listen eller biblioteket

 4. Gennemse elementet

 5. Fuldføre og sende opgaveformularen

 6. Forfaldne meddelelser

 7. Kræve en gruppeopgave, før du fuldfører den (valgfrit)

 8. Anmode om en ændring af et element (valgfrit)

 9. Tildele opgaven til en anden (valgfrit)

 10. Fuldføre en opgave på vegne af en ekstern deltager (valgfrit)

1. En oversigt over processen

Når du får tildelt en opgave i en arbejdsproces, får du besked om opgaven på en af tre måder:

 • Du modtager en mail med meddelelse om opgaven.

 • Du åbner et Microsoft Office-dokument og får vist en meddelelseslinje, hvor der står, at du har fået tildelt en relateret opgave.

 • Du kontrollerer SharePoint-webstedet og opdager, at en eller flere opgaver i øjeblikket er tildelt til dig.

Når du finder ud af, at du har fået tildelt en opgave i en arbejdsproces for indsamling af feedback, skal du sædvanligvis gøre to ting:

 • Gennemse elementet    Du åbner og gennemser elementet.

 • Fuldføre opgaven    Du bruger opgaveformularen til at sende resultaterne af dit gennemsyn.

Derfor er følgende tre elementer ofte involveret i fuldførelsen af en opgave:

 • Meddelelsen om opgaven (som du modtager som en mail)

 • Det element, du skal gennemse (som du åbner og gennemser)

 • Opgaveformularen (som du åbner, fuldfører og sender)

Sådan ser de tre elementer ud.

Meddelelse om opgave, element til gennemsyn og opgaveformular

Bemærk!: Knappen Åbn denne opgave på båndet i meddelelsen om opgaven vises kun, når meddelelsen åbnes i den fulde, installerede version af Outlook og ikke, når den åbnes i Outlook Web Access-webprogrammet.

Til starten af segmentet

2. Åbne elementet og opgaveformularen fra meddelelsen om opgaven

Følg disse trin

 1. Klik på linket til elementet i instruktionerne Sådan fuldfører du denne opgave i meddelelsen om opgaven.

 2. Klik på Åbn denne opgave på meddelelseslinjen i det åbne element.

Åbn elementet og opgaveformularen i mailen med meddelelsen om opgaven

Bemærk!: Knappen Åbn denne opgave på båndet i meddelelsen om opgaven vises kun, når meddelelsen åbnes i den fulde, installerede version af Outlook og ikke, når den åbnes i Outlook Web Access-webprogrammet.

Til starten af segmentet

3. Åbne elementet og opgaveformularen fra listen eller biblioteket

Følg disse trin

 1. Gå til den liste eller det bibliotek, hvor det element, der skal gennemses, er gemt, og klik på linket I gang for elementet og arbejdsprocessen.

 2. Klik på titlen på opgaven på siden Status for arbejdsproces.

 3. Klik på linket for elementet på meddelelseslinjen Denne arbejdsproces gælder for i opgaveformularen.

Åbn element og opgaveformular fra listen eller biblioteket

Til starten af segmentet

4. Gennemse elementet

I dette eksempel er elementet et Microsoft Word-dokument.

Tip!: Hvis dette er en gruppeopgave – det vil sige, en enkelt opgave, der er tildelt til en hel gruppe eller distributionsliste, så et enkelt gruppemedlem, der kan udføre opgaven til hele gruppen – og det er en god ide at gøre krav på opgaven, før du gennemse elementet. På denne måde kan du reducere risikoen for, at et andet medlem af din gruppe også gennemgås i artiklen. Flere oplysninger under afsnit 7 i dette segment Kræv en gruppeopgave, før du fuldfører den.

Element, der skal gennemses, med to gule meddelelseslinjer

Bemærk de to gule meddelelseslinjer øverst i dokumentet:

Skrivebeskyttet    Kun dette dokument er åbnet i skrivebeskyttet tilstand – det vil sige, du kan læse dokumentet, men du kan ikke foretage eventuelle ændringer i den.

Den person, der kører arbejdsprocessen, kan vælge, om der kun kan gives feedback i opgaveformularen, eller om det også skal være muligt at registrere ændringer og tilføje kommentarer i selve elementet. Hvis du ikke er sikker på, om du skal arbejde i selve elementet, skal du kontakte den person, der startede arbejdsprocessen, eller den person, der oprindeligt tilføjede den. Hvis du skal registrere ændringer og tilføje kommentarer, skal du klikke på Rediger dokument.

Nogle ting, du skal sikre dig:

 • Sørg for, at du ved, om du skal tjekke dokumentet ud, før du registrerer ændringer eller tilføjer kommetarer, eller om du skal lade dokumentet være tjekket ind, så flere personer kan arbejde på det samtidigt.

 • Sørg for, at du aktiverer registrering af ændringer, før du indsætter eventuelle ændringer eller kommentarer. Du kan finde yderligere oplysninger finder segmentet tillade i denne artikel.

 • Sørg for, at du gemmer dine ændringer til serveren, når du er færdig med at arbejde i elementet. Hvis du tjekkede elementet ud, skal du tjekke det ind igen.

Arbejdsproces    Opgave, når du er klar til at fuldføre og sende opgaveformularen, skal du klikke på knappen Åbn denne opgave.

Til starten af segmentet

5. Fuldføre og sende opgaveformularen

Opgaveformularen for en opgave i arbejdsprocessen for indsamling af feedback ser cirka sådan ud.

Opgaveformular for indsamling af feedback med felter fremhævet

Bemærk, at de første to kontrolelementer (Slet element og denne arbejdsprocesopgave gælder for titel på element) ikke vises i opgaveformularen, når den åbnes fra i elementet til gennemsyn.

Første boble

Slet element

Hvis du vil slette opgaven fra den aktuelle forekomst af arbejdsprocessen, skal du klikke på linket her.

 • Elementet til gennemsyn bliver ikke slettet, når du sletter opgaven.

 • En opgave, der er blevet slettet, vises ikke længere i området Opgaver på siden Status for arbejdsproces. Sletningen registreres dog stadig i området Oversigt på siden.

Bemærk!:  Hvis det ikke er dig, der har startet forekomsten af arbejdsprocessen, kan det være en god ide at spørge den person, der startede den, om det er i orden, at du sletter opgaven, før du gør det.

Anden boble

Denne arbejdsprocesopgave gælder for titel på element

Du kan åbne elementet til gennemsyn ved at klikke på linket her.

Tredje boble

Status, anmodet af, konsoliderede kommentarer, forfaldsdato dato

Du kan ikke redigere eller ændre værdierne i disse fire felter, men oplysningerne i dem kan være nyttige.

Bemærk, at feltet Konsoliderede kommentarer ikke kun indeholder flere instruktioner til, hvordan du fuldfører opgaven, men også alle de kommentarer, der er sendt i formularen af de deltagere, der allerede har fuldført deres opgaver i den samme forekomst af arbejdsprocessen.

På samme måde vil de næste deltagere kunne se den tekst, du angiver i feltet Kommentarer (4) i din egen formular, i feltet Konsoliderede kommentarer.

Fjerde boble

Kommentarer

Skriv eller indsæt din feedback her.

Den tekst, du angiver her, registreres i Oversigt over arbejdsproces, og vil også blive vist i feltet Konsoliderede kommentarer (3) for de næste deltagere.

Femte boble

Send feedback

Når du har skrevet din feedback i feltet Kommentarer (4) og/eller registreret ændringer og tilføjet kommentarer i selve elementet, skal du klikke på denne knap for at sende din feedback og fuldføre opgaven.

Bemærk!: Før du foretager ændringer i item sig selv Sørg for, at du 'ad meningen til at gøre det.. Du kan finde flere oplysninger, se sektion 4i dette segment, Gennemse elementet.

Sjette boble

Annullere

Hvis du vil lukke opgaveformularen uden at gemme nogen ændringer eller svar, skal du klikke på denne knap. Opgaven vises som ikke færdiggjort og tildelt dig.

Syvende boble

Anmod om ændring

Hvis du vil anmode om en ændring af det element, som du gennemser, skal du klikke på denne knap.

Se en illustration af den formular, hvor du skal angive oplysninger om anmodningen, og for at få yderligere instruktioner, skal du gå til afsnit 8 i dette segment, anmodning om en ændring af elementet.

Bemærk!: Denne indstilling kan være slået fra for nogle arbejdsprocesopgaver.

Boble 8

Gentildel opgave

Hvis du vil tildele opgaven til en ny person, skal du klikke på denne knap.

Se en illustration af den side, hvor du skal angive oplysninger om den nye tildeling, og for at få yderligere instruktioner, skal du gå til afsnit 9 i dette segment, tildele opgaven til en anden.

Bemærk!: Denne indstilling kan være slået fra for nogle arbejdsprocesopgaver.

Til starten af segmentet

6. Forfaldne meddelelser

Hvis enten en opgave eller en hel arbejdsprocesforekomst skulle have været færdig, sendes der automatisk meddelelser til:

 • Den person, som opgaven er tildelt.

 • Den person, som startede arbejdsprocessen (eller hvis den startede automatisk, sendes der en meddelelse til den person, som tilføjede arbejdsprocessen).

Til starten af segmentet

7. Gøre krav på en gruppeopgave, før du fuldfører den (valgfrit)

Hvis kun en enkelt opgave er tildelt en hel gruppe, som du tilhører, kan et vilkårligt medlem af gruppen gøre krav på opgaven og fuldføre den på vegne af hele gruppen.

Gør krav på opgaven, før du gennemser elementet. Når du har gjort krav på opgaven, tildeles den til dig, og ingen andre medlemmer af gruppen kan fuldføre den. På den måde er det kun én person, som gør det nødvendige arbejde.

 1. Gå til siden Status for arbejdsproces, og peg på navnet på den opgave, der er tildelt din gruppe, indtil der vises en pil.

 2. Klik på pilen, klik på Rediger element, og klik derefter på knappen Kræv opgave i opgaveformularen.
  Sådan gør du krav på en gruppeopgave

Når siden Status for arbejdsproces opdateres, kan du se, at opgaven ikke længere er tildelt gruppen, men nu er tildelt dig.

Hvis du senere vil frigive opgaven til gruppen igen uden at fuldføre den, skal du bruge de samme trin for at vende tilbage til opgaveformularen. Denne gang skal du i stedet klikke på Frigiv opgave.

Knappen Frigiv opgave i opgaveformularen

Tilbage til Gennemse elementet

8. Anmode om en ændring af et element (valgfrit)

Før du begynder processen, skal du bemærke, at arbejdsprocessen kan være angivet til at slutte med det samme, hvis elementet redigeres. Det kan være en god ide at kontakte den person, der startede eller tilføjede arbejdsprocessen, for at høre, om du må redigere elementet, og om det er i orden, at arbejdsprocessen i så fald slutter.

Vi viser i følgende scenario, hvordan en anmodning om ændring fungerer:

Forestil dig først, at dit navn er Frank.

Forestil dig derefter, at din kollega Anne har startet en arbejdsproces for indsamling af feedback for et dokument, som hun har oprettet.

Når du gennemser Annes nye dokument, synes du, at introduktionen er for lang.

Du klikker på Anmod om ændring nederst i opgaveformular for arbejdsprocessen og udfylder denne formular.

Formular til anmodning om ændring af et element

Første boble

Anmod om ændring fra

Angiv navnet eller mailadressen på den person, du anmoder om ændringen.

Hvis du vil sende anmodningen til den person, som kørte arbejdsprocessen – eller hvis arbejdsprocessen startede automatisk, til den person, som tilføjede arbejdsprocessen for indsamling af feedback – du kan også lade feltet være tomt.

Anden boble

Ny anmodning

Beskriv den ændring, du vil foretage, og tilføj flere oplysninger, som den person, der skal foretage ændringen, kan få brug for.

Den tekst, du angiver her, føjes til området Konsoliderede kommentarer.

Tredje boble

Ny varighed

Gør en af disse tre ting:

 • Sådan bevares den nuværende forfaldsdato    dato Lad feltet være tomt.

 • Sådan fjernes forfaldsdatoen    Skriv helt tallet tal 0.

 • Sådan angives en ny forfaldsdato    dato, Skriv et tal her og derefter angive enheder for varighed i feltet nedenfor. De to poster identificere sammenlagt perioden, før ændringen opgave forfalder.

Fjerde boble

Enheder for ny varighed

Hvis du angiver en nye opgavevarigheden, kan du bruge dette felt sammen med feltet Ny varighed til at identificere perioden, før en opgave forfalder. (For eksempel: 3 dage eller 1 måned eller 2 uger.)

Når du har alle formularposter den måde, du vil have dem, du klikker på Send, og den aktuelle opgave er markeretfærdigt. (Men du ikke er færdig endnu. Du skal være tildelt en gennemsynsopgave igen efter hun er fuldført ændre opgaven.)

Imens modtager Anne følgende mailmeddelelse:

Den meddelelse, der sendes, når der anmodes om en ændring af et element

Anne kan hurtigt se i linjen Emne (nr. 1 i illustrationen), at det ikke er en almindelig meddelelse om indsamling af feedback, men at det i stedet er en anmodning om at ændre noget i elementet. Hun finder oplysningerne om den bestemte ændring, der er anmodet om, i teksten Ændring anmodet af (nr. 2).

Anne tjekker elementet ud, redigerer det, gemmer eventuelle ændringer, og tjekker elementet ind igen. Husk på, at hvis arbejdsprocessen er konfigureret til at slutte, når elementet redigeres, vil denne handling afslutte arbejdsprocessen.

Derefter går Anne til siden Status for arbejdsproces og åbner hendes ændringsanmodningsopgave fra området Opgaver.


Formular, der sendes, når den anmodede ændring er fuldført

Anne tilføjer eventuelle oplysninger i feltet Kommentarer, og klikker derefter på Send svar. Der udføres to handlinger i arbejdsprocessen:

 • Annes ændringsanmodningsopgave markeres som fuldført.

 • Der tildeles en ny gennemsynsopgave til dig (med Annes kommentarer i området Konsoliderede kommentarer), og der sendes en meddelelse til dig om opgaven.

Nu kan du færdiggøre gennemsynet af det redigerede element.

Alle disse handlinger registreres og kan ses i sektionen Oversigt over arbejdsproces på siden Status for arbejdsproces, som vist i følgende illustration.

Oversigt over arbejdsproces med handlinger fra ændringsanmodning

Her er et diagram over hele processen.

Rutediagram over ændringsanmodning

Til starten af segmentet

9. Tildele opgaven til en anden (valgfrit)

Hvis du vil have, at en anden person skal fuldføre en arbejdsprocesopgave, som er blevet tildelt til dig, skal du klikke på Gentildel opgave i arbejdsprocesopgaveformularen.

Denne formular vises.

Formular for gentildeling af opgave

Første boble

Tildel opgave til

Angiv navnet eller adressen på den person, som opgaven skal tildeles.

Hvis du vil tildele opgaven til den person, som startede arbejdsprocessen – eller hvis arbejdsprocessen startede automatisk, til den person, som oprindeligt tilføjede arbejdsprocessen – skal du lade feltet være tomt.

Anden boble

Ny anmodning

Angiv oplysninger, som kan være relevante for, at den person, du tildeler opgaven til, kan fuldføre opgaven. Den tekst, du angiver her, føjes til området Konsoliderede kommentarer.

Tredje boble

Ny varighed

Gør en af disse tre ting:

 • Sådan bevares den nuværende forfaldsdato    dato Lad feltet være tomt.

 • Sådan fjernes forfaldsdatoen    Skriv helt tallet tal 0.

 • Sådan angives en ny forfaldsdato    dato, Skriv et tal her og derefter angive enheder for varighed i feltet nedenfor. De to poster identificere sammenlagt perioden, før ændringen opgave forfalder.

Fjerde boble

Enheder for ny varighed

Hvis du angiver en nye opgavevarigheden, kan du bruge dette felt sammen med feltet Ny varighed til at identificere perioden, før en opgave forfalder. (For eksempel: 3 dage eller 1 måned eller 2 uger.)

Når formularen er fuldført, skal du klikke på Send. Opgaven er markeret som fuldført, er tildelt en ny opgave til den person, der er nu ansvarlig for opgaven, og der sendes en meddelelse om opgave.

Alle de nye oplysninger, som du har angivet, medtages i teksten Uddelegeret af i den nye meddelelse om opgaven (nr. 1 i illustrationen nedenfor).

Meddelelse om opgave for en opgave, som er blevet tildelt en ny person

Alle disse ændringer registreres og kan ses i sektionerne Opgaver og Oversigt på siden Status for arbejdsproces som vist her.

Områderne Opgaver og Oversigt på siden Status for arbejdsproces for de opgaver, der tildeles en ny person

Til starten af segmentet

10. Fuldføre en opgave på vegne af en ekstern deltager (valgfrit)

Der er en særlig proces, du skal følge for at medtage de deltagere, som ikke er medlemmer af SharePoint-organisationen. I denne proces fungerer et webstedsmedlem som proxy for den eksterne deltager.

 1. Inkluder den eksterne deltagers mailadresse i den relevante Tildel til-fase på den anden side i tilknytningsformularen.

 2. Den eksterne deltagers opgave tildeles rent faktisk til det medlem af webstedet, som startede arbejdsprocessen – eller hvis arbejdsprocessen starter automatisk, til det medlem, som tilføjede arbejdsprocessen. Den person, som opgaven tildeles, fungerer som proxy for den eksterne deltager.

 3. Dette medlem af webstedet modtager en meddelelse om opgaven med instruktioner om at sende en kopi af elementet til gennemsyn til den eksterne deltager. Den eksterne deltager modtager også en kopi af meddelelsen om opgaven, hvilket kan fungere som en vigtig besked eller forhåndsadvisering.

 4. Det medlem af webstedet, som opgaven er tildelt, sender en kopi af elementet til den eksterne deltager.

 5. Den eksterne deltager gennemser elementet og sender svar tilbage til medlemmet af webstedet.

 6. Når medlemmet af webstedet modtager den eksterne deltagers svar, fuldfører vedkommende opgaven i SharePoint-produkter på vegne af den eksterne deltager.

Her er et diagram over processen.

Rutediagram over den proces, der skal følges for at medtage eksterne deltagere

Til starten af segmentet | Til starten af artiklen

Ikon for sektionen Overvåge

OVERVÅGE, tilpasse eller standse en igangværende arbejdsproces for indsamling af feedback

Overvåge, tilpasse eller standse en igangværende arbejdsproces for indsamling af feedback

På siden Status for arbejdsproces kan du overvåge, tilpasse eller standse en igangværende arbejdsproces for den forekomst af arbejdsprocessen.

Vi viser dig først, hvordan du kommer til siden, derefter viser vi dig, hvordan du bruger de indstillinger og oplysninger, du finder på denne side. Til sidst viser vi dig to andre sider, hvor du kan få flere overvågningsoplysninger.

Afsnit i dette segment

 1. Gå til siden Status for arbejdsproces

 2. Brug siden Status for arbejdsproces til at overvåge statussen for arbejdsprocessen

 3. Ændre aktive opgaver (opgaver, som allerede er tildelt)

 4. Ændre fremtidige opgaver (opgaver, som endnu ikke er tildelt)

 5. Annullere eller afslutte denne kørsel af arbejdsprocessen

 6. Finde ud af, hvilke arbejdsprocesser der kører på et element

 7. Overvåge arbejdsprocesser for hele gruppen af websteder

1. Gå til siden Status for arbejdsproces

Gå til den liste eller det bibliotek, hvor elementet findes, og klik på linket I gang for det relevante element og den relevante arbejdsproces.

I dette eksempel er elementet det dokument, der hedder Keynote Draft, og arbejdsprocessen er Approval 3.

Klikker på linket for status for arbejdsproces

Siden Status for arbejdsproces åbnes.

Bemærkninger!: 

 • Hvis der er mange elementer på listen eller i biblioteket, kan du sortere og/eller filtrere for hurtigere at finde det element, du skal bruge. Hvis du gang på gang sorterer og filtrerer på samme måde, kan det være en god ide at oprette en brugerdefineret visning, som automatiserer dette.

 • Du kan også åbne siden Status for arbejdsproces ved enten at klikke på linket Vis status for denne arbejdsproces i en mail med en meddelelse om, at arbejdsprocessen "er startet", eller på linket Se arbejdsproceshistorikken i en mail med en meddelelse om, at arbejdsprocessen "er fuldført" for den specifikke forekomst, du er interesseret i.

Til starten af segmentet

2. Brug siden Status for arbejdsproces til at overvåge statussen for arbejdsprocessen

Her, under illustrationen af hver sektion på siden Status for arbejdsproces, finder du de overvågningsspørgsmål, som besvares i sektionen.

Sektionen Oplysninger om arbejdsproces

Sektionen Oplysninger om arbejdsproces på siden Status for arbejdsproces

Disse spørgsmål besvares:

 • Hvem startede denne forekomst af arbejdsprocessen?

 • Hvornår startede arbejdsprocessen?

 • Hvornår blev den sidste handling i denne forekomst udført?

 • Hvilket element kører denne forekomst for?

 • Hvad er status for forekomsten?

Sektionen Opgaver

Området Opgaver på siden Status for arbejdsproces

Disse spørgsmål besvares:

 • Hvilke opgaver er allerede blevet oprettet og tildelt, og hvad er status for dem?

 • Hvilke opgaver er blevet fuldført, og hvad var resultatet af hver enkelt opgave?

 • Hvad hedder forfaldsdatoen for hver af de opgaver, som allerede er blevet oprettet og tildelt?

De opgaver, som er blevet slettet, og som endnu ikke er blevet tildelt, vises ikke i denne sektion.

Sektionen Oversigt over arbejdsproces

Sektionen Oversigt over arbejdsproces på siden Status for arbejdsproces

Disse spørgsmål besvares:

 • Hvilke hændelser er allerede indtruffet i denne forekomst af arbejdsprocessen?

 • Bemærk, at overskredne opgaver og meddelelser om overskredne opgaver ikke vises i dette område.

Til starten af segmentet

3. ændre aktive opgaver (opgaver, som allerede er tildelt)

Der er to måder at ændre de opgaver, der allerede er tildelt, men som endnu ikke er blevet fuldført:

 • Redigere én enkelt aktiv opgave

 • Redigere alle aktive opgaver

Redigere en enkelt aktiv opgave

Tilladelser til at foretage ændringer til en enkelt opgave, der er tildelt til en anden end dig selv, skal du have tilladelsen Administrer lister. (Gruppen Ejere har tilladelsen Administrer lister som standard, gruppen medlemmer og grupperne besøgende ikke. Så er det muligt, for eksempel have tilladelser, der gør det muligt at starte en arbejdsproces, men ikke for at foretage ændringer til en anden deltager opgave.)

Hvis du har de nødvendige tilladelser:

 1. Klik på titlen på opgaven på listen opgaver på siden Status for arbejdsproces.
  Klik på titlen på opgaven på listen

 2. Brug opgaveformularen til at fuldføre, slette eller tildele opgaven til en anden, eller til at anmode om en ændring af elementet.

Du kan finde flere detaljerede oplysninger om, hvordan du bruger opgaveformularen, segmentet FÆRDIGT i denne artikel.

Redigere alle aktive opgaver

Tilladelser alle fire kommandoen link i følgende illustration vises på siden Status for arbejdsproces i alle, der har tilladelsen Administrer lister. De første tre links, der vises på siden på den person, som startede forekomsten af en arbejdsproces, men denEnd arbejdsprocessen link hører ikke 't vises kun, hvis vedkommende også har tilladelsen Administrer lister. (Igen, gruppen Ejere har tilladelsen Administrer lister som standard, gruppen medlemmer og grupperne besøgende ikke).

 1. Klik på linket Opdater aktive opgaver af Indsaml tilbagemelding i området lige under visualiseringen af arbejdsprocessen på siden Status for arbejdsproces.

 2. Foretag dine ændringer i den formular, der åbnes, og klik derefter på OK.

  • Der sendes meddelelser med besked om dine ændringer til dem, der er tildelt opgaver i denne kørsel.

  • Opgaver, der allerede er fuldført eller slettet, og endnu ikke er tildelt opgaver, ern't påvirkes af de ændringer, du foretager i formularen.

  • Hvis du vil ændre de opgaver, der endnu ikke er tildelt, skal du se følgende afsnit i dette segment: ændre fremtidige opgaver.

   Ændringsformular for aktive opgaver

Første boble

Varighed hver opgave, varighedsenheder

Sådan bevares den nuværende forfaldsdato    dato Forlad Varighed Per opgave tom, og Foretag ingen ændring af Varighedsenheder.

Sådan fjernes forfaldsdatoen, så der er    ingen Skriv det tal 0 i Varighed hver opgave.

Flytte forfaldsdatoen ved at forlænge opgavens    varighed Brug begge varighedsfelter til at angive det antal og den type af enheder, som du vil udvide varigheden.

Anden boble

Anmode om

Sådan ændres anmodnings-    teksten Foretag eventuelle ændringer, du vil i tekstfeltet.

 1. Når alle felter ser ud, som du vil have dem, skal du klikke på OK.

Alle aktive opgaver i den aktuelle forekomst opdateres.

Til starten af segmentet

4. ændre fremtidige opgaver (opgaver, som endnu ikke er tildelt)

Tilladelser alle fire kommandoen link i følgende illustration vises på siden Status for arbejdsproces i alle, der har tilladelsen Administrer lister. De første tre links, der vises på siden på den person, som startede forekomsten af en arbejdsproces, men denEnd arbejdsprocessen link ikke vises kun, hvis vedkommende også har tilladelsen Administrer lister. (Igen, gruppen Ejere har tilladelsen Administrer lister som standard, gruppen medlemmer og grupperne besøgende ikke).

 1. Klik på linket Tilføj eller opdater korrekturlæsere af Indsaml feedback i området lige under visualiseringen af arbejdsprocessen på siden Status for arbejdsproces.

 2. Foretag dine ændringer i den formular, der åbnes, og klik derefter på OPDATER.

  Bemærk!:  De opgaver, der allerede er oprettet og tildelt påvirkes ikke af de ændringer, du foretager i formularen.

Ændringsformular for fremtidige opgaver

Første boble

Deltagere, rækkefølge, Udvid grupper

 • Tilføje eller fjerne deltagere, eller til at ændre rækkefølgen af opgaverne    Tilføje, fjerne og/eller omarranger rækkefølgen af deltagernes navne eller adresser i dendeltagere felt.

 • Sådan fjernes en hel fase Klik i denTildel til for fasen, og tryk derefter på CTRL + DELETE.

Bemærk!: Du kan bruge denUdvid grupper afkrydsningsfelt for at angive, om distributionsgrupper vises skal tildeles kun én opgave for hele gruppen eller én opgave per medlem.

Du kan finde flere oplysninger om brug af disse felter, skal du se segmentet PLANLÆGGE og det relevante tilføje-segment (liste/bibliotek eller gruppe af websteder) i denne artikel.

Anden boble

Anmode om

 • Sådan ændres anmodnings-    teksten Foretag de ændringer, du vil teksten i feltet.

Tredje boble

Forfaldsdato for alle opgaver, varighed hver opgave, varighedsenheder

 • Sådan ændres eller fjernes kalenderforfalds    dato slette eksisterende datoen og derefter enten angiver en ny eller, hvis du vil fjerne specifikke forfaldsdato helt fra dato Lad feltet være tomt. (Don't Angiv et nul i dette felt. Dette felt skal enten indeholder en datoværdi kalender eller være tomt.)

 • Sådan bevares den nuværende    varighed Forlad Varighed Per opgave tom, og Foretag ingen ændringer til Varighedsenheder.

 • Sådan fjernes varigheden, så der er    ingen Skriv det tal 0 i Varighed hver opgave.

 • Sådan udvides opgavens    varighed Brug begge varigheder felter for at angive det antal og den type af enheder, som du vil udvide varigheden. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du forfaldsdatoer og varighed, kan du se segmentet PLANLÆGGE i denne artikel.

 1. Når alle felter ser ud, som du vil have dem, skal du klikke på OK.

Alle fremtidige opgaver i den aktuelle forekomst vil afspejle dine ændringer.

Til starten af segmentet

5. annullere eller afslutte denne kørsel af arbejdsprocessen

Du kan standse en aktiv forekomst af en arbejdsproces før tid på to forskellige måder:

 • Annuller arbejdsprocessen    Alle opgaver annulleres, men beholdes i området Opgaver på siden Status for arbejdsproces.

 • Afslut denne arbejdsproces    Alle opgaver annulleres og slettes fra området Opgaver på siden Status for arbejdsproces. Der vises dog stadig data for dem i området Oversigt over arbejdsproces.

Du får vejledninger til begge metoder nedenfor.

Annullere (alle opgaver annulleres, men beholdes både på listen Opgaver og i oversigten

Tilladelser alle fire kommandoen link i følgende illustration vises på siden Status for arbejdsproces i alle, der har tilladelsen Administrer lister. De første tre links, der vises på siden på den person, som startede forekomsten af en arbejdsproces, men denEnd arbejdsprocessen link hører ikke 't vises kun, hvis vedkommende også har tilladelsen Administrer lister. (Igen, gruppen Ejere har tilladelsen Administrer lister som standard, gruppen medlemmer og grupperne besøgende ikke).

Hvis der ikke længere er brug for den aktuelle forekomst af en arbejdsproces, kan den standses.

 • Klik på Annuller alle Indsaml feedback-opgaver i området lige under visualiseringen af arbejdsprocessen på siden Status for arbejdsproces.

Alle igangværende opgaver annulleres, og arbejdsprocessen slutter med statussen annulleret. Annullerede opgaver findes stadig, både i området opgaver og i området Oversigt over arbejdsproces.

Afbryde (alle opgaver slettes fra listen Opgaver, men bevares i oversigten)

Tilladelser alle fire kommandoen link i følgende illustration vises på siden Status for arbejdsproces i alle, der har tilladelsen Administrer lister. De første tre links, der vises på siden på den person, som startede forekomsten af en arbejdsproces, men denEnd arbejdsprocessen link hører ikke 't vises kun, hvis vedkommende også har tilladelsen Administrer lister. (Igen, gruppen Ejere har tilladelsen Administrer lister som standard, gruppen medlemmer og grupperne besøgende ikke).

Hvis der opstår fejl, eller hvis arbejdsprocessen standser og ikke svarer, kan den afsluttes.

 • Klik på Afslut denne arbejdsproces i området lige under visualiseringen af arbejdsprocessen på siden Status for arbejdsproces.

Alle de opgaver, der er oprettet af arbejdsprocessen annulleres og slettes fra området opgaver på siden Status for arbejdsproces, selvom de er stadig afspejles i området Oversigt over arbejdsproces. Arbejdsprocessen slutter med statussen annulleret.

Til starten af segmentet

6. Finde ud af, hvilke arbejdsprocesser der kører for et element

På siden Arbejdsprocesser for et hvilket som helst element finder du en liste over de arbejdsprocesser, der i øjeblikket er aktive for elementet.

 1. Gå til den liste eller i det bibliotek, hvor elementet er gemt.

 2. Klik på ikonet foran elementnavnet for at markere elementet, og klik derefter på Arbejdsprocesser i gruppen Arbejdsprocesser under fanen Filer.

 3. På siden Arbejdsprocesser: Elementnavn under Aktive arbejdsprocesser finder du en liste over de forekomster af arbejdsprocesser, der er aktive for elementet.

Bemærk!:  Bemærk, at der ikke kan køre flere forekomster af en enkelt arbejdsprocesversion på det samme element på samme tid. Eksempel: Der er blevet tilføjet to arbejdsprocesser, som begge er baseret på skabelonen Indsaml feedback. En kaldes Planlæg feedback, og den anden kaldes Budget for feedback. Der kan når som helst køre én forekomst af hver af arbejdsprocesserne på et element, men ikke to forekomster af den samme arbejdsproces.

Til starten af segmentet

7. Overvåge arbejdsprocesser for hele gruppen af websteder

Administratorer af grupper af websteder kan hurtigt danne sig et overblik over:

 • Hvor mange arbejdsprocesser baseret på hver arbejdsprocesskabelon, der i øjeblikket findes i gruppen af websteder.

 • Om hver enkelt arbejdsprocesskabelon er aktiv eller inaktiv i gruppen af websteder.

 • Hvor mange forekomster af arbejdsprocesversioner baseret på den enkelte arbejdsprocesskabelon der i øjeblikket kører i gruppen af websteder.

Sådan gør du:

 1. Åbn startsiden for gruppen af websteder – ikke startsiden for et websteder eller et underwebsted i gruppen af websteder.

 2. Klik på Indstillinger ikonet Knappen Indstillinger for offentligt SharePoint Online-websted , og klik derefter på Indstillinger for websted.

 3. Klik på Arbejdsprocesser under Webstedsadministration på siden Indstillinger for websted.

Siden Arbejdsprocesser åbnes, og oplysningerne vises.

Hvad skal der ske nu?

Hvis det er første gang, denne version af arbejdsprocessen har kørt, kan du bruge instruktionerne i segmentet Gennemse i denne artikel til at få vist hændelserne i forekomsten, og Find ud af, om funktionerne arbejdsproces, som du vil have den.

Til starten af segmentet | Til starten af artiklen

Begrebsikon for sektionen Gennemse

GENNEMSE resultaterne af arbejdsprocessen for indsamling af feedback og oprette rapporter

Gennemse resultaterne af arbejdsprocessen for indsamling af feedback og oprette rapporter

Når forekomsten af arbejdsprocessen er færdig, kan du gennemse de hændelser, der er registreret i oversigten. Du kan åbne posten for en forekomst i op til 60 dage, efter at forekomsten er fuldført.

Vigtigt!:  Bemærk, at denne oversigt over arbejdsprocessen kun er til orientering. Den kan ikke bruges til officielle revisioner eller til nogen andre juridiske, bevismæssige formål.

Du kan også køre rapporter om arbejdsprocessens overordnede ydeevne på tværs af forekomster.

Afsnit i dette segment

 1. Gennemse hændelser i den nyeste forekomst

 2. Se oversigten for forekomsten i op til 60 dage

 3. Oprette rapporter over arbejdsprocessens ydeevne

1. Gennemse hændelser i den nyeste forekomst

Så længe et element forbliver på den samme liste eller i det samme bibliotek, og indtil den samme arbejdsproces køres igen på det samme element, kan du få adgang til oversigten over den nyeste forekomst fra listen eller biblioteket.

Sådan får du vist siden Status for arbejdsproces for den nyeste forekomst af en arbejdsproces, der er kørt for et element:

 • Gå til den liste eller det bibliotek, hvor elementet findes, og klik på statuslinket for det relevante element og den relevante arbejdsproces.

I dette eksempel er elementet dokumentet Keynote draft , og arbejdsprocessen er New Doc Approval.

Klik på linket for status for arbejdsproces

Sektionen Oversigt over arbejdsproces findes næsten nederst på siden Status for arbejdsproces.

Sektionen Oversigt over arbejdsproces på siden Status for arbejdsproces

Til starten af segmentet

2. Se oversigten for forekomsten i op til 60 dage

Hvad nu, hvis du vil gennemse oversigten for en forekomst, efter at du har kørt den samme arbejdsproces igen på det samme element?

Det kan du gøre i op til 60 dage enten fra listen eller biblioteket eller fra meddelelsen om fuldførelsen af arbejdsprocessen. 60 dage er så længe, som opgaveoversigten for arbejdsprocesserne bevares i SharePoint-produkter.

Fra listen eller biblioteket

 1. Gå til den liste eller i det bibliotek, hvor elementet er gemt.

 2. Klik på ikonet foran elementnavnet for at markere elementet, og klik derefter på Arbejdsprocesser i gruppen Arbejdsprocesser under fanen Filer.

 3. På siden arbejdsprocesser: elementnavn under Fuldførte arbejdsprocesser, klik på navn eller status for den forekomst af en arbejdsproces, som du vil gennemse.
  Listen Fuldførte arbejdsprocesser på siden Arbejdsprocesser for element
  siden af feltet Status for arbejdsproces for forekomsten åbnes.

Fra meddelelsen om fuldførelse af en arbejdsproces

 • Åbn meddelelsen om fuldførelsen af arbejdsprocessen for den forekomst, du vil gennemse, og klik derefter på linket Se arbejdshistorikken.

Meddelelse om fuldførelse af arbejdsproces med link til oversigt fremhævet
siden af feltet Status for arbejdsproces for forekomsten åbnes.

Hvis du vil bevare alle fuldførelse meddelelser, vil du oprette en regel i Outlook. Konfigurere reglen til at kopiere alle indgående meddelelser, der har den tekst, der er fuldført på i linjen emne i deres egen, separat mappe. (Sørg for, at din Outlook regel Kopier på indgående meddelelser og ikke blot flytte dem, eller de ikke vises også i din indbakke.) Hvis du vil vide mere om at oprette Outlook-regler, skal du se artiklen Administrer e-mail-meddelelser med regler.

Til starten af segmentet

3. Oprette rapporter over arbejdsprocessens ydeevne

Hvis du vil vide, hvordan det overordnet går for en af dine arbejdsprocesversioner – over tid og over flere forekomster – kan du oprette den ene eller begge af to foruddefinerede rapporter:

 • Rapport for aktivitetsvarighed    Brug denne rapport til at se gennemsnit for, hvor lang tid hver enkelt aktivitet i en arbejdsproces er om at blive fuldført, og hvor lang tid det tager at fuldføre en hel kørsel eller forekomst af arbejdsprocessen.

 • Annullerings- og fejlrapport    Brug denne rapport til at se, om en arbejdsproces ofte annulleres, eller der ofte opstår fejl, før den fuldføres.

Oprette de tilgængelige rapporter for en arbejdsproces

 1. I listen eller biblioteket, i kolonnen Status for arbejdsprocessen, skal du klikke på en hvilken som helst linket for status for oplysninger.
  Klik på status for arbejdsproces

 2. Klik på Vis arbejdsprocesrapporter under Oversigt over arbejdsproces på siden Status for arbejdsproces.
  Klik på linket Vis arbejdsprocesrapporter i sektionen Oversigt over arbejdsproces

 3. Find den arbejdsproces, som du vil have vist en rapport, og klik derefter på navnet på den rapport, du vil have vist.
  Klik på link for Rapport for aktivitetsvarighed

 4. På siden Tilpas enten at beholde eller ændre den placering, hvor rapportfilen oprettes, og klik derefter på OK.
  Klik på OK for filplacering
  rapporten er oprettet og gemt på den angivne placering.

 5. Når rapporten er fuldført, kan du klikke på linket vist i nedenstående illustration til at se den. Ellers skal du klikke på OK for at afslutte og lukke dialogboksen. (Senere, når du er klar til at få vist rapporten, skal du finde det på den placering, du har angivet i det foregående trin.)
  Klik på linket for at se rapporten

Hvad skal der ske nu?

Hvis arbejdsprocessen fungerer efter hensigten, er du klar til at begynde at bruge den.

Hvis der er noget, du vil ændre om, hvordan det fungerer, kan du se segmentet ændre i denne artikel.

Til starten af segmentet | Til starten af artiklen

Begrebsmæssig grafik til sektionen Tilpasse

ÆNDRE, deaktivere eller slette en arbejdsproces for indsamling af feedback

Ændre, deaktivere eller slette en arbejdsproces for indsamling af feedback

Når du har kørt den første forekomst af den nye arbejdsproces for indsamling af feedback og gennemset resultaterne, kan det være, at du vil foretage nogle ændringer af den måde, som arbejdsprocessen er konfigureret på.

Det kan desuden være, at du i fremtiden vil foretage flere ændringer af konfigurationen.

Det kan også være, at du på et tidspunkt vil deaktivere arbejdsprocessen i kortere eller længere tid, men ikke fjerne den – eller det kan være, at du rent faktisk vil fjerne den helt.

Afsnit i dette segment

 1. Ændre permanente indstillinger for en arbejdsproces

 2. Deaktivere eller fjerne en arbejdsproces

1. Ændre permanente indstillinger for en arbejdsproces

Hvis du vil foretage permanente ændringer af indstillingerne for en eksisterende arbejdsproces, skal du åbne og redigere den tilknytningsformular, som oprindeligt blev brugt til at tilføje den.

Hvis arbejdsprocessen kun kører for én liste eller ét bibliotek

 1. Åbn den liste eller det bibliotek, hvor arbejdsprocessen kører.

 2. Klik på fanen Liste eller Bibliotek på båndet.

  Bemærk!: Navnet på denne fane kan variere, afhængigt af liste- eller bibliotekstypen. For en kalenderliste er navnet på fanen Kalender.

 3. Klik på Indstillinger for arbejdsproces i gruppen Indstillinger.

 4. Klik på navnet på den arbejdsproces, som du vil ændre indstillinger for, under Navn på arbejdsproces (klik for at ændre indstillinger) på siden Indstillinger for arbejdsproces.

  Bemærk!:  Hvis den arbejdsproces for indsamling af feedback, du vil bruge, ikke vises på listen, er den muligvis kun tilknyttet én indholdstype. De arbejdsprocesser, som vises på listen, styres af kontrolelementet Vis arbejdsprocestilknytninger af denne type, som findes lige over listen. Se illustrationen. Klik gennem indstillingerne for indholdstype i rullemenuen for at få vist, hvilken indholdstype der viser den arbejdsproces, du vil bruge. Når den arbejdsproces, du vil bruge, vises på listen, skal du klikke på navnet på arbejdsprocessen.

 5. Du skal redigere og gemme de relevante indstillinger på de samme to sider i tilknytningsformularen, som oprindeligt blev brugt til at tilføje arbejdsprocessen.

  Du kan finde flere oplysninger om felterne og kontrolelementerne i Tilknytningsformularen, skal du se segmentet PLANLÆGGE og det relevante tilføje-segment (liste/bibliotek eller gruppe af websteder) i denne artikel.

Hvis arbejdsprocessen er aktiv for alle lister og biblioteker i gruppen af websteder

 1. Åbn startsiden for gruppen af websteder – ikke startsiden for et websteder eller et underwebsted i gruppen af websteder.

 2. Klik på Indstillinger ikonet Knappen Indstillinger for offentligt SharePoint Online-websted , og klik derefter på Indstillinger for websted.

 3. Klik på Webstedsindholdstyper på siden Indstilling for websted under Gallerier.

 4. Klik på navnet på den webstedsindholdstype, som arbejdsprocessen er aktiv for, på siden Webstedsindholdstyper.

 5. På siden for den valgte indholdstype, underKlik påIndstillinger for, Indstillinger for arbejdsproces.

 6. Klik på navnet på den arbejdsproces, du vil ændre indstillinger for, under Navn på arbejdsproces (klik for at ændre indstillinger) på siden Indstillinger for arbejdsproces.

 7. Du skal redigere og gemme de relevante indstillinger på de samme to sider i tilknytningsformularen, som oprindeligt blev brugt til at tilføje arbejdsprocessen.

  Du kan finde flere oplysninger om felterne og kontrolelementerne i Tilknytningsformularen, skal du se segmentet PLANLÆGGE og det relevante tilføje-segment (liste/bibliotek eller gruppe af websteder) i denne artikel.

Til starten af segmentet

2. Deaktivere eller fjerne en arbejdsproces

Hvis arbejdsprocessen kun kører for én liste eller ét bibliotek

 1. Åbn den liste eller det bibliotek, hvor arbejdsprocessen kører.

 2. Klik på fanen Liste eller Bibliotek på båndet.

  Bemærk!: Navnet på denne fane kan variere, afhængigt af liste- eller bibliotekstypen. For en kalenderliste er navnet på fanen Kalender.

 3. Klik på Indstillinger for arbejdsproces i gruppen Indstillinger.

 4. Klik på linket Fjern en arbejdsproces på siden Indstillinger for arbejdsproces.
  Siden Indstillinger for arbejdsproces med linket Fjern en arbejdsproces vist

 5. Brug formularen på siden Fjern arbejdsprocesser at deaktivere, genaktivere eller fjerne arbejdsprocesser.
  Formular på siden Fjern arbejdsprocesser

Der er fem kolonner i formularen:

 • Arbejdsproces    Navnet på arbejdsprocessen.

 • Forekomster    Det antal forekomster af arbejdsprocessen, som i øjeblikket er aktive for elementer.

 • Tillad    Denne indstilling angiver, at arbejdsprocessen kan fortsætte med at fungere normalt.

 • Ingen nye forekomster    Denne indstilling angiver, at aktive forekomster af arbejdsprocessen kan fuldføres. Derefter deaktiveres arbejdsprocessen, så der ikke kan køres nye forekomster af den. Denne handling kan fortrydes. Hvis du vil genaktivere arbejdsprocessen på et senere tidspunkt, skal du vende tilbage til denne side og vælge Tillad.

 • Fjerne    Indstilling, der fjerner arbejdsprocessen fra listen eller biblioteket helt. Alle kørende forekomster umiddelbart er afsluttet, og kolonnen for arbejdsprocessen ikke længere vises på siden for listen eller biblioteket. (Denne handling 't fortrydes.)

Til starten af segmentet

Hvis arbejdsprocessen er aktiv for alle lister og biblioteker i gruppen af websteder

 1. Åbn startsiden for gruppen af websteder – ikke startsiden for et websteder eller et underwebsted i gruppen af websteder.

 2. Klik på Indstillinger ikonet Knappen Indstillinger for offentligt SharePoint Online-websted , og klik derefter på Indstillinger for websted.

 3. Klik på Webstedsindholdstyper på siden Indstilling for websted under Gallerier.

 4. Klik på navnet på den webstedsindholdstype, som arbejdsprocessen er aktiv for, på siden Webstedsindholdstyper.

 5. På siden for den valgte indholdstype, underIndstillinger, klik på Indstillinger for arbejdsproces.

 6. Klik på linket Fjern en arbejdsproces på siden Indstillinger for arbejdsproces.

 7. Brug formularen på siden Fjern arbejdsprocesser at deaktivere, genaktivere eller fjerne arbejdsprocesser.
  Formular på siden Fjern arbejdsprocesser

Der er fem kolonner i formularen:

 • Arbejdsproces    Navnet på arbejdsprocessen.

 • Forekomster    Det antal forekomster af arbejdsprocessen, som i øjeblikket er aktive for elementer.

 • Tillad    Denne indstilling angiver, at arbejdsprocessen kan fortsætte med at fungere normalt.

 • Ingen nye forekomster    Denne indstilling angiver, at aktive forekomster af arbejdsprocessen kan fuldføres. Derefter deaktiveres arbejdsprocessen, så der ikke kan køres nye forekomster af den. Denne handling kan fortrydes. Hvis du vil genaktivere arbejdsprocessen på et senere tidspunkt, skal du vende tilbage til denne side og vælge Tillad.

 • Fjerne    Indstilling, der fjerner arbejdsprocessen helt fra gruppen af websteder. Alle kørende forekomster umiddelbart er afsluttet, og kolonnen for arbejdsprocessen ikke længere vises på siden for listen eller biblioteket. (Denne handling ern't fortrydes.)

Hvad skal der ske nu?

Hvis du har foretaget ændringer, skal du teste forekomsten af arbejdsprocessen for at dobbelttjekke virkningerne af ændringerne.

Til starten af segmentet

Yderligere tilpasning

Du kan tilpasse arbejdsprocesserne i SharePoint-produkter yderligere på en række forskellige måder.

Du kan endda oprette brugerdefinerede arbejdsprocesser fra bunden.

Du kan bruge et hvilket som helst af følgende programmer:

 • Microsoft SharePoint Designer 2013    Tilpas formularer, handlinger og funktionsmåder i arbejdsprocesserne.

 • Microsoft Visual Studio    Byg dine egne brugerdefinerede arbejdsproceshandlinger.

Du kan finde flere oplysninger i Hjælp til Microsoft Software Developer Network (MSDN).

Til starten af segmentet | Til starten af artiklen

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×