Ofte stillede spørgsmål om tilstedeværelse og billeder i Lync

Disse ofte stillede spørgsmål giver svarene på de spørgsmål, der hyppigst stilles i forbindelse med tilstedeværelse og billeder af kontakter i Lync.

Send os feedback, hvis du ikke får svar på dit spørgsmål.

I denne artikel

Hvordan ændrer eller sletter jeg mit billede?

Hvorfor kan jeg ikke ændre mit billede?

Hvem kan se mit billede?

Hvordan deaktiverer jeg alle billeder i Lync, herunder mit eget?

Hvordan tilføjer eller sletter jeg en fraværsmeddelelse i Lync?

Hvorfor kan jeg ikke angive min tilstedeværelsesstatus til "Vis som Ikke til stede"?

Hvad betyder indstillingerne i vinduet Statusindstillinger?

Kan jeg oprette en brugerdefineret tilstedeværelsesstatus?

Hvad betyder de forskellige tilstande, hvilke angives automatisk, og hvilke kan jeg selv angive?

Hvem kan se oplysningerne om min tilstedeværelse?

Hvordan blokerer jeg kontakter fra at kontakte mig via Lync?

Hvordan kan jeg nøjes med at få vist de kontakter, der er online?

Hvad betyder den røde stjerne ud for en kontakts status?

Hvordan ændrer eller sletter jeg mit billede?

Hvis du vil ændre eller skjule dit billede, skal du klikke på det og derefter klikke på knappen Rediger eller fjern mit billede for at ændre billedet eller fjerne det fra det sted, hvor det vises i alle de Office-programmer, du bruger, bl.a. Lync. Hvis du kun vil skjule billedet i Lync, skal du klikke på Skjul mit billede.

Du kan finde flere oplysninger om at vise, skjule og ændre dit billede i Ændre dit billede i Lync.

Toppen af siden

Hvorfor kan jeg ikke ændre mit billede?

Hvis knappen Rediger eller fjern mit billede i Indstillinger for mit billede ikke er tilgængelig (nedtonet) sådan her:

Skærmbillede, hvor knappen Rediger eller skift billede er deaktiveret og fremhævet

skyldes det formentlig dette:

 • Indstillingen Skjul mit billede oven over knappen Rediger eller fjern mit billede er valgt. Vælg Vis mit billede i stedet for.

 • Du bruger en ikke-opgraderet version af Office 365. Indtil du får tjenesteopgraderingen, som udbredes til alle Office 365-kunder, skal du gå til Office 365-portalen for at ændre dit billede. Du kan ikke ændre det fra Lync. Se Ændre dit Lync-billede med en ikke-opgraderet Office 365-konto for at få vejledning.

 • Din virksomhed har deaktiveret indstillingen til at ændre billedet. Kontakt teknisk support på din arbejdsplads for at få mere at vide.

Toppen af siden

Hvem kan se mit billede?

Dit Lync-billede vises i alle de Office-programmer du bruger, bl.a. Outlook.

Toppen af siden

Hvordan deaktiverer jeg alle billeder i Lync, herunder mit eget?

Vælg Indstillinger > Privat, og fjern derefter markeringen i afkrydsningsfeltet Vis billeder af kontakter. Så fjernes billederne fra din liste over kontakter. Det vil også deaktivere billeder af afsender og modtager fra chat- og gruppesamtaler, og det vil også fjerne dit eget billede fra Lync.

Toppen af siden

Hvordan tilføjer eller sletter jeg en fraværsmeddelelse i Lync?

Hvis du bruger Microsoft Outlook, og din Lync-konto synkroniseres via Microsoft Exchange Server til din Outlook-kalender, vises din fraværsmeddelelse i Lync, efter at du har slået Automatiske svar til i Outlook.

 • Klik på fanen Filer i Outlook, klik på knappen Automatiske svar, skriv din note, og slå det til eller angiv datoer.

Bemærk!: Du kan finde flere oplysninger om brug af Automatiske svar i Outlook for Outlook 2013-brugere i Svare automatisk på mails med en Exchange Server-konto og for Outlook 2010-brugere i Sende Ikke til stede-beskeder automatisk med en Exchange-konto.

Fraværsmeddelelsen vises i Lync med dit navn på listen Kontakter og på dit visitkort.

Hvis du ikke bruger Outlook, kan du fortælle dine kollegaer, at du er fraværende, ved at skrive en personlig note i tekstfelterne over dit navn i hovedvinduet i Lync. På samme måde som fraværsmeddelelsen vises en personlig note i Lync med dine kontaktoplysninger på listen kontakter og på dit visitkort.

Bemærk!: Du kan finde flere oplysninger om, hvem der kan se din personlige note, i Hvem kan se oplysningerne om min tilstedeværelse?

Hvis du ikke vil vise fraværsmeddelelsen fra Outlook i Lync, skal du gøre følgende for at slå Automatiske svar fra i Outlook:

 • Klik på fanen Filer i Outlook, og klik derefter på Slå fra i panelet Autosvar.

Hvis du vil slette en personlig note, skal du fremhæve noten i tekstfeltet over dit navn i hovedvinduet i Lync og derefter trykke på Enter på tastaturet.

Toppen af siden

Hvorfor kan jeg ikke angive min tilstedeværelsesstatus til "Vis som Ikke til stede"?

Nogle organisationer fjerner tilstanden Vis som Ikke til stede, fordi det kan forstyrre muligheden for at forudsige tilstedeværelse. Hvis der f.eks. er mange, som anvender denne status, reduceres værdien af tilstedeværelse i Lync væsentligt.

Tip!: Hvis du ikke vil forstyrres, bør du overveje at bruge statussen Vil ikke forstyrres eller Optaget. Hvis du vælger Vil ikke forstyrres, er det kun kontakterne i din arbejdsgruppe, der kan kontakte dig. Hvis du vil se, om en person er i din arbejdsgruppe på listen over kontakter, skal du klikke på fanen Relationer og se under Arbejdsgruppe. Hvis du vil ændre fortrolighedsforholdet for en kontakt, skal du højreklikke på kontakten og derefter klikke på Skift fortrolighedsforhold. Du kan finde flere oplysninger om fortrolighedsforhold i Kontrollere adgang til dine oplysninger om tilstedeværelse i Lync.

Toppen af siden

Hvad betyder indstillingerne i vinduet Statusindstillinger?

I Statusindstillinger kan du angive det antal minutters inaktivitet, der skal gå, før din tilstedeværelsesstatus skifter til Inaktiv og Ikke til stede, hvis du vil bruge standardindstillingerne. Du kan også angive, at Lync automatisk skal registrere, når du deler oplysninger fra denne computer. Lync angiver din status som Præsenterer og forhindrer andre i at sende meddelelser til dig i dette tidsrum.

Sådan angives disse indstillinger for tilstedeværelsesstatus:

 1. Klik på knappen Indstillinger i hovedvinduet i Lync, og klik derefter på Status.

 2. Klik på pil op og pil ned for at angive det antal minutter, der går, før din tilstedeværelsesstatus ændres til Inaktiv.

 3. Klik på pil op og pil ned for at angive det antal minutter, der går, før din tilstedeværelsesstatus ændres til Ikke til stede.

 4. Klik på den relevante knap for at styre den overordnede status (tilsidesæt standardindstillingerne, eller acceptér dem), og klik derefter på OK.

 5. Markér afkrydsningsfelterne Vis mig som Vil ikke forstyrres, når jeg præsenterer mit skrivebord og Vis mig som Vil ikke forstyrres, når min skærm er duplikeret for at fortælle andre, at de ikke må forstyrre, når du holder en præsentation eller på anden måde samarbejder online vha. din Lync-kompatible computer.

Toppen af siden

Kan jeg oprette en brugerdefineret tilstedeværelsesstatus?

Nej, tilstandene for tilstedeværelse er angivet på forhånd, og der kan ikke tilføjes flere. Du kan imidlertid skrive en personlig note øverst i hovedvinduet i Lync for at angive oplysninger om, hvor du er, og hvad du foretager dig. Det gør du ved at klikke på notevisningsområdet og derefter overskrive den note, der vises i øjeblikket.

Toppen af siden

Hvad betyder de forskellige tilstande, hvilke angives automatisk, og hvilke kan jeg selv angive?

I den følgende tabel beskrives de tilstande for tilstedeværelse for kontakter, som andre kan se, hvad hver enkelt tilstand betyder, og hvordan den indstilles.

Tilstedeværelsesstatus

Beskrivelse

Sådan indstilles denne status

Online Online

Du er online og kan kontaktes.

Lync angiver denne status, når programmet registrerer, at du bruger din computer. Du kan også indstille denne status, når du ønsker, at andre skal vide, at du er på kontoret, også selvom computeren er inaktiv.

Optaget Optaget

Du er optaget og ønsker ikke at blive afbrudt.

Lync angiver denne status, når du ifølge din Outlook-kalender har en aftale, hvis du bruger Outlook. Du kan også vælge denne status med rullepilen.

Optaget Optaget af et opkald

Du er i gang med et Lync-opkald (et 2-vejs lydopkald) og vil ikke forstyrres.

Lync angiver denne status, når programmet registrerer, at du er i et Lync-opkald.

Optaget Deltager i møde

Du er i gang med et møde og ønsker ikke at blive forstyrret.

Lync angiver denne status, når programmet registrerer, at du er i et Lync-møde, eller når du ifølge din Outlook-kalender skal være til møde, hvis du bruger Outlook.

Optaget Sidder i telefonmøde

Du er i gang med et telefonmøde via Lync (et Lync-møde med lyd) og ønsker ikke at blive forstyrret.

Lync angiver denne status, når programmet registrerer, at du deltager i et telefonmøde via Lync.

Vil ikke forstyrres Præsenterer

Du er ved at holde en præsentation og ønsker ikke at blive forstyrret.

Lync angiver denne status, når programmet registrerer, at du enten deler din skærm eller projicerer noget.

Vil ikke forstyrres Undlad at forstyrre

Du vil ikke forstyrres og kun se samtalebeskeder, hvis de sendes af personer i din arbejdsgruppe.

Du vælger denne status på rullepilen.

Ikke til stede Er straks tilbage

Du er væk fra computeren i kort tid.

Du vælger denne status på rullepilen.

Ikke til stede Inaktiv/Ikke til stede

Du er logget på computeren, men den er inaktiv, eller også har du været væk fra computeren i en tidsperiode, du har angivet.

Lync angiver din status til "inaktiv", når din computer har været inaktiv i fem minutter og til "ikke til stede", når din status har været inaktiv i fem minutter. Hvis du vil ændre disse standardværdier, skal du klikke på knappen Indstillinger Ikonet Indstillinger , klikke på Status og derefter klikke på pilene ud for Vis mig som inaktiv, når min status har været Inaktiv i dette antal minutter og Vis mig som Ikke til stede, når min status har været Inaktiv i dette antal minutter. Du kan også vælge denne status på rullepilen.

Ikke til stede Ikke på arbejde

Du er ikke på arbejde og kan ikke kontaktes.

Du vælger denne status på rullepilen.

Offline Offline

Du er ikke logget på. Du vises som Offline til de personer, som du har blokeret fra at få vist din tilstedeværelse.

Lync angiver denne status, når du logger af computeren.

Ukendt Ukendt

Din tilstedeværelse kendes ikke.

Denne status kan blive vist til kontakter, der ikke bruger Lync til chat.

Toppen af siden

Hvem kan se oplysningerne om min tilstedeværelse?

Alle kontakter kan se dine tilstedeværelsesoplysninger, men det er kun din arbejdsgruppe, der kan se alle oplysninger. Den mængde oplysninger, der vises, er baseret på det fortrolighedsforhold, du angiver for hver kontakt. Et af fortrolighedsforholdene er Arbejdsgruppe. Hvis du vil vise mere om dette og andre fortrolighedsforhold, og se, hvordan du ændrer dem, skal du se Kontrollere adgang til dine oplysninger om tilstedeværelse i Lync.

 • Hvis du vil se dit fortrolighedsforhold til dine kontakter, skal du klikke på fanen Relationer på listen over kontakter i Lync. Under denne fane er kontakter grupperet efter fortrolighedsforhold.

Hvordan blokerer jeg kontakter fra at kontakte mig via Lync?

Selvom blokerede kontakter kan se dit navn og din mailadresse, kan de ikke kontakte dig via Lync. Sådan blokerer du en kontakt i Lync:

 • Højreklik på den kontakt, du vil blokere, klik på Skift fortrolighedsforhold, og klik derefter på Blokerede kontakter.

Hvordan kan jeg nøjes med at få vist de kontakter, der er online?

Selvom du ikke kan fjerne kontakter, som er offline, helt fra listen over kontakter, kan du sende dem til en separat gruppe, så de ikke laver rod på listen. Klik på Indstillinger -> Liste over kontakter, og markér derefter afkrydsningsfeltet med navnet Vis kontakter med statussen Ikke til stede, Offline eller Tilstedeværelse ukendt i en separat gruppe. Kontakter, som ikke er tilgængelige, vises nu nederst på skærmen i en gruppe med navnet Kontakter, der ikke er til stede og offline.

Hvad betyder den røde stjerne ud for en kontakts status?

Den røde stjerne ud for en kontakts status angiver, at vedkommende har aktiveret svar med fraværsmeddelelse i Outlook.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×