Office 365 Education tilmelding via selvbetjening: Ofte stillede tekniske spørgsmål

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Office 365 Education tilbyder tilmelding via selvbetjening for studerende, fakultetsmedarbejdere og andet personale ved hjælp af deres skolemailadresser. Når de har tilmeldt sig, kan studerende og fakultetsmedarbejdere straks komme i gang med Office 365. Gennemse de ofte stillede spørgsmål nedenfor for at få mere at vide om, hvordan studerende, fakultetsmedarbejdere og andet personale kan drage fordel af Office 365 Education.

I denne artikel

Hvordan gør I det nemmere for studerende, fakultetsmedarbejdere og andet personale at tilmelde sig Office 365?

Studerende, fakultetsmedarbejdere og andet personale, der har gyldige skolemailadresser, kan tilmelde sig og bruge tjenesterne i Office 365, herunder i visse tilfælde Office 365 ProPlus og OneDrive for Business. Microsoft vil aktivere muligheden for, at studerende, fakultetsmedarbejdere og andet personale kan tilmelde sig Office 365 udelukkende ved hjælp af deres skolemailadresser.

Office 365 A1 omfatter 1 terabyte (TB) lagerplads hos OneDrive for Business pr. bruger til skolerelaterede filer, Office Online, SharePoint Online og Yammer.

Nogle skoler er berettiget til Office 365 A1 Plus, som indeholder Office 365 ProPlus, og gør det muligt for studerende, fakultetsmedarbejdere og personale at installere den nyeste version af Office på op til fem PC eller Mac computere * og andre mobile enheder, herunder Windows tablets og iPad.

*Access og Publisher findes kun til pc'er. OneNote til Mac kan downloades separat fra Mac App Store.

Toppen af artiklen

Hvilke krav skal studerende, fakultetsmedarbejdere og andet personale opfylde for at få Office 365 A1 Plus?

Skoler er berettiget til Office 365 A1 Plus, når de anskaffer sig en institutionslicens til Office til fakultetsmedarbejdere og andet personale via Enrollment for Education Solutions, Open Value Subscription Education Solutions, CSP (Cloud Solution Provider) eller en skolekontrakt. Når skolen er blevet berettiget, er alle aktive fuldtids- og deltidsstuderende, fakultetsmedarbejdere og andet personale berettiget og kan få planen direkte fra Microsoft på Office 365 Education, hvis de opfylder alle følgende tre krav:

 • De har en skolespecifik mailadresse, som skolen har stillet til rådighed (f.eks. sara@contoso.edu), som kan modtage ekstern mail.

 • De er gamle nok (13 år) til at tilmelde sig onlinetilbud som enkeltpersoner.

 • De har adgang til internettet.

Toppen af artiklen

Hvad betyder det for min institution?

Hvis din uddannelsesinstitutions tilmelding giver studerende, undervisere og andet personale mulighed for at tilmelde sig direkte hos Microsoft, er der tre scenarier, der kan være relevante for berettigede studerende, undervisere og andet personale i din institution:

 • Scenarie 1: Skolen har allerede et Office 365 miljø med konti til de studerende.    I dette scenarie gælder, at hvis en studerende, en underviser eller andet personale allerede har en arbejds- eller skolekonto i lejeren (f.eks. contoso.edu), men ikke har Office 365 A1 Plus endnu, vil Microsoft ganske enkelt aktivere planen for den pågældende konto, hvorefter den studerende, fakultetsmedarbejderen eller andet personale automatisk får besked om de ekstra tjenester, herunder muligheden for at downloade Office 365 ProPlus. Hvis den studerende, fakultetsmedarbejderen eller andet personale allerede har en konto til Office 365 A1 Plus eller en hvilken som helst anden licens til Office 365 ProPlus via skolen, bliver vedkommende omdirigeret til at logge på med sine eksisterende legitimationsoplysninger og modtager en meddelelse, der indeholder prompten Installér nu.

 • Scenarie 2: Skolen har et eksisterende Office 365 miljø uden konti til de studerende.    I dette scenarie har den studerende, fakultetsmedarbejderen eller andet personale endnu ikke adgang til nogen tjenester i Office 365. I dette tilfælde kan den studerende, fakultetsmedarbejderen eller andet personale tilmelde sig på Office 365 Education og automatisk få tildelt en konto. Det giver den studerende, fakultetsmedarbejderen eller andet personale adgang til de tjenester, som hører med Office 365 A1. Hvis en studerende ved navn Sara f.eks. bruger sin skolemailadresse (f.eks. Sara@contoso.edu ) til at tilmelde sig, tilføjer Microsoft automatisk Sara som bruger i Office 365 miljøet contoso.onmicrosoft.com og aktiverer Office 365 A1 for kontoen. Hvis Sara går på en skole, der er berettiget til fordelen om brug for studerende, bliver hun tildelt en licens til Office 365 A1 Plus, som lader hende installere Office 365 ProPlus.

 • Scenarie 3: Skolen har ikke et Office 365-miljø, der er forbundet med dit maildomæne.    Hvis Sara tilmelder sig Office 365 A1, og hendes institution endnu ikke har tilmeldt sig Office 365-tjenester, opretter Microsoft et Office 365-miljø med det pågældende maildomæne, tilføjer Sara som bruger og stiller automatisk tjenesterne til rådighed for hendes konto. Alle efterfølgende brugere med samme maildomæne bliver føjet til dette miljø, og de relevante tjenester stilles til rådighed. I dette scenarie kan skolens it-afdeling eller domæneadministrator når som helst tilmelde sig Office 365 A1 og begynde at administrere eksisterende brugere og tjenesten.

Toppen af artiklen

Hvordan påvirker det min sikkerhed og overholdelse af regler?

Ligesom med alle Office 365-tjenester bevarer it-administratorerne kontrollen med OneDrive for Business. Office 365 Administration udgør et enkelt sted, hvorfra administratorerne kan administrere alle aspekter af OneDrive for Business, herunder administrere grupper af websteder og brugerprofiler, konfigurere søgning og opdagelse, tilladelser og rapportering og meget mere. Ud over centraliseret styring kan administratorerne administrere mange aspekter af brugere og indhold, herunder adgangsstyring, lagerplads og begrænsninger for indholdsdeling.

Mulighederne for styring af overholdelse omfatter selektiv overvågning, e-Discovery og oversigter over aktuelt forbrug, der kan bruges til at administrere overholdelse og undersøge eventuelle problematiske områder. Du kan få mere at vide om administration af sikkerhed og overholdelse med OneDrive for Business i OneDrive for Business.

Hvilke trin skal vi følge for at gøre dette tilgængeligt for studerende, undervisere og andet personale?

I de fleste lande er der ingen administrative handlinger, din institution skal udføre ved tilmelding. I visse lande skal du tilmelde dig ved at følge trinnene nedenfor under Tilmeldingstrin påkrævet i visse lande. Du kan blot orientere de studerende, underviserne og andet personale om tilgængeligheden af Office 365 A1 eller Office 365 A1 Plus ved at bruge indholdet fra værktøjspakken til Office 365 Campus Marketing. Værktøjspakken indeholder mailskabeloner, plakater, webbannere m.m., som kan hjælpe dig med at øge kendskabet blandt studerende, fakultetsmedarbejdere og andet personale. Kontakt din Microsoft repræsentant med specifikke spørgsmål om, hvilke handlinger din skole bør foretage.

Vigtigt!: Hvis din institution har flere maildomæner, bør du muligvis overveje at anbringe alle mailadresseudvidelser i den samme lejer. For at gøre dette skal du oprette din primære lejer i Office 365 og føje alle dine mailadressedomæner til den pågældende lejer, inden nogen studerende, fakultetsmedarbejdere eller andet personale tilmelder sig Office 365 A1. Det er vigtigt at gøre dette først, da der ikke forefindes nogen automatiseret mulighed for at flytte brugere mellem lejere, når de først er blevet oprettet.

Tilmeldingstrin påkrævet i visse lande

Kunder i bestemte lande skal vælge i at give nye brugere til at deltage i eksisterende Office 365 lejere. Følg nedenstående trin for at frigøre Office 365 A1 eller Office 365 A1 Plus til studerende og fakultetsmedarbejdere i disse lande.

Bemærk!: Denne fremgangsmåde kræver brug af Windows PowerShell. For at komme i gang med Windows PowerShell skal du se Komme i gang med Windows PowerShell.

 1. Installer Microsoft Online Services Logonassistent til it-fagfolk (Beta). (Hent den her.)

 2. Hvis du ikke allerede har gjort det, skal du installere den nyeste 64-bit version af Azure Active Directory-modulet til Windows PowerShell.

  • Når du har klikket på linket, skal du klikke på Kør for at køre installationsprogrammet.

 3. Åbn Windows PowerShell, og skriv følgende kommandoer:

  • Import-Module MsOnline

  • Connect-MsolService

 4. Skriv dit Office 365 og din adgangskode i dialogboksen.

 5. Skriv følgende kommando til Windows PowerShell for at give nye brugere mulighed for automatisk at slutte sig til din lejer i Office 365:

  Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $true

Toppen af artiklen

Hvad betyder dette for mine fakultetsmedarbejdere og andet personale, der allerede bruger Office 365?

Der er ingen ændring for personer, der allerede bruger planer for Office 365 til fakultetsmedarbejdere. Eftersom nye brugere når som helst kan abonnere på tjenesten, skal du imidlertid sørge for at gennemgå tilladelsesindstillingerne for dit SharePoint websted (hvis det er relevant).

Vigtigt!: Hvis dit Office 365-miljø er nyt for studerende, fakultetsmedarbejdere og personale, skal fakultetsmedarbejdere og personale sørge for, at deres websteder har relevante gruppetilladelser til læseadgang og/eller skriveadgang. Du kan finde oplysninger om indstilling af tilladelser i Dele dokumenter eller mapper i Office 365 og Tilladelser i Office 365.

Toppen af artiklen

Hvordan vil det ændre den måde, jeg administrerer identiteter for brugere på i min institution i dag?

Hvis skolen allerede har et Office 365 miljø med konti til de studerende, ændres identitetsstyringen ikke.

Hvis skolen har et eksisterende Office 365-miljø uden konti til de studerende, opretter vi en bruger i lejeren og tildeler licenser på basis af den studerendes skolemailadresse. Det betyder, at det antal brugere, du administrerer på et givet tidspunkt, vokser i takt med, at studerende, fakultetsmedarbejdere og personale tilmelder sig tjenesten.

Hvis du administrerer dit katalog lokalt og bruger Active Directory Federation Services (AD FS), føjer Microsoft ikke brugere til din lejer, og alle studerende, fakultetsmedarbejdere og personalemedlemmer, der forsøger at tilslutte sig din lejer, modtager en meddelelse om, at de skal kontakte deres institutions administrator.

Hvis din skole ikke har et Office 365-miljø, der er forbundet med dit maildomæne, ændres den måde, du administrerer identiteter på, ikke. Studerende, fakultetsmedarbejdere og personale bliver føjet til et nyt brugerkatalog, der udelukkende findes i skyen, og du får mulighed for at overtage rollen som lejeradministrator og administrere dem.

Toppen af artiklen

Hvordan administreres en lejer, der er oprettet af Microsoft til mine studerende?

Hvis en lejer er blevet oprettet af Microsoft, kan du gøre krav på og administrere lejeren ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Tilslut dig lejeren ved at bruge et mailadressedomæne, der svarer til det lejerdomæne, du vil administrere. Hvis Microsoft f.eks. har oprettet lejeren contoso.edu, skal du tilslutte dig lejeren med en mailadresse, som slutter med @contoso.edu.

 2. Gøre krav administrator kontrolelementet ved at bekræfte ejerskab af domænet: Når du befinder dig i lejeren, kan du gøre dig selv til administratorrolle ved at bekræfte ejerskab af domænet. Vælg Indstillinger for Ikonet Indstillinger for at gøre det, i Office 365, vælge Office 365-indstillinger, og vælg derefter blive administrator. Du kan finde flere oplysninger Bliv administrator i Office 365.

Toppen af artiklen

Hvis jeg har flere domæner, kan jeg så styre, hvilken lejer i Office 365, studerende, fakultetsmedarbejdere og andet personale føjes til?

Hvis du ikke gør noget, oprettes en lejer for hvert maildomæne og underdomæne til studerende.

Hvis du vil have, at alle studerende, fakultetsmedarbejdere og personalemedlemmer skal være i samme lejer uanset deres mailadresseudvidelse:

 • Opret den ønskede lejer i forvejen, eller brug en eksisterende lejer, og tilføj alle de eksisterende domæner og underdomæner, der skal samles i den pågældende lejer. Alle studerende, fakultetsmedarbejdere og personalemedlemmer med mailadresser, der slutter med disse domæner og underdomæner, sluttes herefter automatisk til denne lejer, når de tilmelder sig.

  Vigtigt!: Der er ikke nogen understøttet automatisk funktion, der kan flytte brugere mellem lejere, efter de er oprettet. Du kan finde flere oplysninger om denne proces under Føj din bruger og dit domæne til Office 365.

Toppen af artiklen

Påvirkes mailflowet, hvis jeg føjer et domæne til Office 365? Hvad nu, hvis domænet som standard indstiller Exchange Online som autoritativt?

Underdomæner føjes til Exchange Online som "autoritative", accepterede domæner, hvis roddomænet i Office 365 er konfigureret til mail i Exchange Online. Sørg også for at angive domænet som et ikke-autoritativt, internt relæ. Rediger afsenderforbindelser efter behov. Du kan finde flere oplysninger under Administrer accepterede domæner i Exchange Online.

Jeg har både licenser til Office 365 A1 og Office 365 ProPlus, der tidligere blev bestilt i min lejer. Nu er der også en stor gruppe licenser til Office 365 A1 Plus. Hvilken licensgruppe skal jeg bruge fremover?

Begge licenssamlinger fungerer. For overskuelighedens skyld kan du vælge at bruge én licenssamling til studerende og en anden til fakultetsmedarbejdere og personale.

Hvordan kan jeg forhindre studerende i at tilslutte sig min eksisterende lejer i Office 365?

Som administrator kan du godt forhindre studerende, fakultetsmedarbejdere og personale i at tilslutte sig din eksisterende Office 365-lejer. Hvis du blokerer adgangen, kan de studerende ikke logge på, og de får besked på at kontakte institutionens administrator.

Fremgangsmåden kræver brug af Windows PowerShell. Se Introduktionsvejledning til PowerShell for at komme i gang med Windows PowerShell.

Følgende trin forudsætter, at du installerer den nyeste 64-bit version af Azure Active Directory-modulet til Windows PowerShell.

Når du har klikket på linket, skal du klikke på Kør for at køre installationsprogrammet.

Deaktiver automatisk licensdistribution   : Brug dette script i Windows PowerShell til at deaktivere automatisk licensdistribution for eksisterende brugere.

Sådan deaktiverer du automatisk licensdistribution for eksisterende brugere:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $false

Sådan aktiverer du automatisk licensdistribution for eksisterende brugere:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowAdHocSubscriptions $true

Deaktiver automatisk lejertilslutning   : Brug denne kommando til Windows PowerShell til at forhindre nye brugere i at tilslutte sig en administreret lejer:

Sådan deaktiverer du automatisk lejertilslutning for nye brugere:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $false

Sådan aktiverer du automatisk lejertilslutning for nye brugere:

 • Set-MsolCompanySettings -AllowEmailVerifiedUsers $true

Bemærk!: Hvis du benytter denne fremgangsmåde til at blokere brugertilslutning, ændres den aktuelle Student Advantage-klargøringsproces ikke. Du kan finde flere oplysninger i Office 365 Education.

Toppen af artiklen

Hvordan kan jeg kontrollere, om blokering er aktiveret i lejeren?

Brug følgende script i Windows PowerShell: Get-MsolCompanyInformation | fl allow*

Hvordan deaktiverer jeg pop op-beskeder om download af Office 365 ProPlus for mine brugere?

Hvis du deaktiverer automatiseret licenstildeling i lejeren, deaktiverer det også de pop op-meddelelser til dine brugere. Hvis du vil deaktivere automatiseret licenstildeling, skal du læse Deaktiver automatisk licensdistribution i Hvordan kan jeg forhindre studerende, undervisere og andet personale i at tilslutte sig min eksisterende Office 365-lejer?

Kan studerende på min institution udnytte dette tilbud, hvis vi blokerer ekstern mail?

Mailbekræftelse er påkrævet for tilmelding via selvbetjening for studerende, fakultetsmedarbejdere og personale, som endnu ikke har en konto. Det er den letteste metode til kontrol af, om en studerende er berettiget, men hvis du opretter en lejer med brugerkonti (f.eks. vha. en CSV-fil, PowerShell-cmdlet eller DirSync), så kan studerende, fakultetsmedarbejdere og personale udnytte den automatiske licensfunktion til at få adgang til de tjenester, vi stiller til rådighed.

Toppen af artiklen

Kan jeg kombinere flere lejere i Office 365?

Nej. Som det er i dag, kan du ikke kombinere lejere.

Toppen af artiklen

Studerende, fakultetsmedarbejdere og andet personale på min institution har problemer med at downloade Office via dette program. Hvilke ressourcer kan hjælpe dem med det?

Hvis din studerende, fakultetsmedarbejdere og personale har problemer med at installere Office, findes installationsvejledning i downloade og installere eller geninstallere Office 365 eller Office 2019 på en PC eller Mac.

Toppen af artiklen

Hvordan kan jeg se, at nye brugere har tilsluttet sig min lejer?

Studerende, fakultetsmedarbejdere og personale, som har tilsluttet sig din lejer som en del af dette program, tildeles en entydig licens, som du kan filtrere på fra ruden med aktive brugere på Administratordashboard.

I Office 365 Administration opretter du denne visning ved at gå til Brugere > Aktive brugere og derefter i menuen Vælg en visning vælge Ny visning. Giv din nye visning et navn, hvorefter du under Tildelt licens vælger Office 365 A1 Plus til studerende eller Office 365 A1 Plus til fakultetsmedarbejdere. Når den nye visning er oprettet, kan du se alle de studerende, fakultetsmedarbejdere og andet personale i din lejer, der har tilmeldt sig dette program.

Toppen af artiklen

Ændrer dette den måde, jeg skal administrere sikkerheden på i OneDrive og SharePoint?

Du skal sørge for at gennemgå tilladelsesindstillingerne til dit SharePoint -websted og brugerpolitikker (hvis det er relevant). Hvis din Office 365-lejer er ny for studerende, fakultetsmedarbejdere og personale, skal fakultetsmedarbejdere og personale sørge for, at deres websteder og OneDrive har de relevante tilladelser til studerende. Du kan finde oplysninger om indstilling af tilladelser i Dele dokumenter eller mapper i Office 365 og Tilladelser i Office 365.

Toppen af artiklen

Jeg er SAML/Shibboleth-kunde. Kan jeg stadig bruge selvbetjening til at hente klienten til Office 365 ProPlus?

Office 2016 klienten understøtter i øjeblikket SAML/Shibboleth. Det bliver tilgængelig i februar, 2016 klient som standard. Før, men kan som administrator du aktivere First Release for organisationen Hvis du vil bruge funktionerne i Office 2016.

Er der andre ting, jeg skal være forberedt på?

 • Du kan komme ud for flere anmodninger om nulstilling af adgangskoder. Du finder oplysninger om processen i Nulstille en brugers adgangskode.

 • For studerende, som er under 13, er du stadig nødt til at klargøre Student-licenser via standardprocessen til Student Advantage-licensering.

 • Du kan fjerne en bruger fra din lejer via standardprocessen i Office 365 Administration. Hvis brugeren stadig er aktiv studerende, fakultetsmedarbejder eller personalemedlem med en aktiv mailadresse fra din institution, kan de imidlertid tilslutte sig igen, medmindre du blokerer tilslutning fra alle studerende, fakultetsmedarbejdere og personalemedlemmer.

Toppen af artiklen

Oversigt over licenser til Office 365

En studerende eller fakultetsmedarbejder/anden ansat, der bruger selvbetjeningsprocessen ved tilmelding, tildeles automatisk en licens til Office 365 A1 eller Office 365 A1 Plus. En administrator i Office 365 kan også tildele licenser ved hjælp af processerne for standardtildeling. Tilgængeligheden af disse licenser påvirker ikke tidligere angivne indstillinger for licenstildeling.

Herunder er nogle svar på yderligere spørgsmål vedrørende licenser.

 • Hvorfor dukkede et ubegrænset antal licenser til Office 365 A1 op i min lejer i Office 365?

  Vi har givet dig disse licenser i din lejer i Office 365 for at gøre det nemmere for dig at stille fordelen til rådighed for studerende, fakultetsmedarbejdere og andet personale. På skoler, der giver studerende, fakultetsmedarbejdere og andet personale mulighed for selv at foretage klargøring, kan du henvise dem til logonsiden, hvorefter de automatisk tildeles en af disse licenser efter verifikation. Du kan også vælge at tildele disse licenser via dine standardprocesser fra Office 365 Administration.

 • Bør jeg stadig kunne se licenser til Office 365 A1 i min lejer, selvom jeg har deaktiveret tilmelding via selvbetjening?

  Ja. Tilgængeligheden af disse licenser påvirker ikke din mulighed for at administrere klargøringsprocessen. Hvis din institution har valgt at blokere muligheden for selv at foretage klargøring, tildeles ingen licenser automatisk.

 • Eftersom Microsoft har tilføjet disse licenser, betyder det så, at jeg nu vil se nye konti til studerende og/eller fakultetsmedarbejdere og personale i min lejer?

  Nej. Du har mulighed for at styre, om studerende, fakultetsmedarbejdere og personale selv kan tilslutte sig lejeren. Hvis du vil deaktivere brugernes mulighed for selv at foretage klargøring, skal du gennemse oplysningerne ovenfor.

 • Hvem administrerer kontrollen af berettigelse til disse licenser?

  • Microsoft er ansvarlig for kontrollen for ikke-administrerede lejere. De enkelte studerende, fakultetsmedarbejdere og personalemedlemmer vil modtage en mail til den institutionskonto, de brugte til at blive berettiget til tilbuddet, så det kan fastlægges, om de stadig er berettiget.

  • For lejere, der administreres af skolens it-afdeling har du ansvaret for at administrere fortsat adgang til abonnementerne og sikre, at studerende, fakultetsmedarbejdere og andet personale er berettiget til tilbuddet om Office 365 til studerende, fakultetsmedarbejdere og andet personale, herunder berettigelse efter afsluttet uddannelse, ændring af status som fuldtidsstuderende osv.

 • Hvis en studerende, en underviser eller andet personale fra min institution tilmelder sig med et mailaktiveret domæne, som endnu ikke er knyttet til min primære lejer, vil den nye lejer, der oprettes, så få licenser?

  Den nyoprettede lejer får også klargjort licenser for at sikre, at hver ekstra studerende eller fakultetsmedarbejder/andet personale fra det pågældende underdomæne straks har adgang til Office 365.

 • Hvilke vilkår for anvendelse dækker licenserne til Office 365 A1 Plus i en administreret lejer?

  Office 365 A1 Plus licenser er angivet som en del af student bruger benefit, din institution er kvalificeret til gennem licensaftalen, og brugen af disse licenser er underlagt som en del af denne aftale. Program aftalen, at brugere accepterer til i den selvbetjening Tilmeld dig flow er relevante aftalen for nye brugere i en ny ikke-administreret lejer og administratorer gøre krav på de en ikke-administreret lejer. Når en administrator har kontrolleret ejerskab af domænet til en ny ikke-administreret lejer, lejeren er nu er knyttet til institutionen og vilkårene for Slet gælder for disse licenser samt institutionen.

 • Hvad nu, hvis min institution ikke længere er berettiget til fordelen, der tillader studerende at bruge det?

  Hvis din institution ikke længere er berettiget til fordelen, der tillader studerende at bruge det (programkravene), er institutionens it-administrator ansvarlig for at inddrage studerendenes og underviseres adgang. Det betyder, at it-administratoren skal fjerne brugernes licenser fra kontiene samt formidle til studerende og undervisere, at data fjernes og adgang til disse tjenester fratages.

Toppen af artiklen

Office 365 Education og Family Education Rights and Privacy Act (FERPA)

FERPA stiller krav til uddannelsesorganisationer i USA vedrørende brug af og videregivelse af studerendes uddannelsespapirer, herunder mails og vedhæftede filer. Microsoft accepterer at overholde de bestemmelser for brug og videregivelse, som er angivet i FERPA, og som begrænser Microsofts brug af studerendes uddannelsespapirer, herunder forbud mod scanning af mails eller dokumenter i reklameøjemed i tjenester i Office 365.

Nedenfor finder du svar på ofte stillede spørgsmål.

 • Muligheden for tilmelding til Office 365 via opretter problemer med overholdelse af FERPA Hvis en skole allerede har oprettet en Office 365-lejer?

  Overholdelse af FERPA er ikke et problem, når skolen har en eksisterende administreret lejer. FERPA gælder for uddannelsesorganisationer i USA og kræver, at skolerne har fastlagt en proces for forældresamtykke. Denne samtykkeproces vil også gælde for nye studerende, fakultetsmedarbejdere og personalemedlemmer, der tilmelder sig en eksisterende lejer.

 • Giver muligheden for tilmelding til Office 365 via selvbetjening problemer med overholdelse af FERPA, hvis en skole endnu ikke har oprettet en lejer i Office 365?

  Overholdelse af FERPA er ikke et problem, hvis skolen ikke administrerer lejeren i Office 365. I dette scenarie har skolen ikke administrativ kontrol og forventes ikke at tilgå eller bruge studerendes, fakultetsmedarbejderes og andet personales uddannelsespapirer. FERPA gælder derfor ikke i dette scenarie.

  Microsoft forpligter sig særskilt til at sikre sikkerheden og beskyttelsen af personlige oplysninger for de nye brugere i en ikke-administreret lejer i Office 365 på samme måde som for alle eksisterende Office 365 kunder.

 • I et scenarie, hvor en skole ikke har oprettet en Office 365 lejer, blive mailadresser synlig i ikke-administreret domæner når dokumenter deles med hinanden. Skoler har ikke mulighed for at gøre dette i dette scenarie skal. Påvirker det skolens overholdelse af FERPA?

  I det scenarie, hvor skolen ikke administrerer lejeren i Office 365, er skolen ikke administrator for lejeren. Microsoft er administrator for lejeren i Office 365. Det betyder, at spørgsmålet om, hvorvidt FERPA overholdes, ikke er aktuelt.

 • I et scenarie, hvor skolen overtager kontrollen med en ikke-administreret lejer, hvordan kan skolen så fortsat overholde FERPA?

  I henhold til FERPA kan skoler uden samtykke videregive katalogoplysninger, f.eks. en studerendes navn, adresse, telefonnummer, dato og fødested, æresbevisninger og priser og fremmødedatoer. Skolerne skal imidlertid informere forældre og berettigede studerende, fakultetsmedarbejdere og personalemedlemmer om katalogoplysningerne og give forældre og berettigede studerende, fakultetsmedarbejdere og personalemedlemmer en rimelig frist til at anmode om, at skolen ikke udleverer katalogoplysninger om dem.

Toppen af artiklen

Lande, der kræver tilmelding for at føje nye brugere til eksisterende lejere i Office 365

Pakistan, Forenede Arabiske Emirater, Kasakhstan, Tyrkiet, Yemen, Aserbajdsjan, Kuwait, Jordan, Qatar, Bahrain, Oman, Libanon, Cypern, Saudi-Arabien, Israel, Storbritannien og Nordirland, Ukraine, Schweiz, Sverige, Svalbard, Spanien, Slovenien, Slovakiet, Serbien, San Marino, Rusland, Rumænien, Portugal, Polen, Norge, Nederlandene, Montenegro, Monaco, Moldova, Malta, Makedonien, Luxembourg, Litauen, Liechtenstein, Letland, Jersey, Italien, Isle of Man, Irland, Island, Ungarn, Vatikanstaten, Guernsey, Grækenland, Gibraltar, Tyskland, Frankrig, Finland, Færøerne, Estland, Danmark, Tjekkiet, Kroatien, Bulgarien, Bosnien-Hercegovina, Belgien, Hviderusland, Østrig, Andorra, Albanien, Ålandsøerne

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×