Nyheder i Visio 2010

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Denne artikel giver et øjebliksbillede af, hvad du kan forvente at se i Visio 2010 Technical Preview. Nogle af funktionerne er ufuldstændige og kan blive ændret.

Hvis du er vant til at arbejde med Visio 2007, vil du opdage flere nye funktioner i Microsoft Visio 2010 og bemærke, at nogle velkendte funktioner er blevet opdateret. Denne artikel indeholder en beskrivelse af de vigtigste forbedringer og ændringer, så du hurtigt kan orientere dig.

Denne artikel indeholder

Det er nemmere at oprette diagrammer

Det er blevet nemmere at oprette diagrammer

Office Fluent-brugergrænseflade, herunder båndet

Visio 2010 indeholder nu Office Fluent-brugergrænsefladen, herunder båndet. De mest anvendte kommandoer forbliver synlige på båndet, mens du arbejder, i stedet for at de skjules under menuer eller værktøjslinjer. Desuden er det nu blevet nemmere at finde kommandoer, som du måske ikke tidligere har kendt til.

Båndet i Visio

Kommandoerne er placeret på faner og grupperet efter, hvordan de bruges. Fanen Startside indeholder mange af de kommandoer, der bruges mest, og andre faner indeholder kommandoer, der bruges til særlige formål. Hvis du f.eks. vil designe og formatere dit diagram, kan du klikke på fanen Design for at finde temaer, sideopsætning, baggrunde, kanter, titler med mere.

Fanen Design

Starte et nyt diagram

Når du starter Visio, vises vinduet Ny i en ny del af Microsoft Office Fluent-brugergrænsefladen. Vinduet Ny indeholder de skabeloner, du bruger til at starte et diagram.

Starte et nyt diagram

Mange af de kommandoer, der plejede at være i menuen Filer, findes nu i dette område. Når du starter et nyt diagram fra en af skabelonerne, lukkes dette område, og tegningsvinduet åbnes. Du kan klikke på Microsoft Backstage-knappen for at komme tilbage til området, hvis du vil gemme, udskrive, udgive, angive Visio-indstillinger eller udføre andre handlinger, som ikke er relateret til diagrammer.

Microsoft Backstage-knappen

Opdatering af vinduet Figurer, herunder Hurtige figurer

I vinduet Figurer vises alle de stencils, der er åbne i dokumentet. Titellinjerne til alle de åbne stencils findes øverst i vinduet. Klik på en titellinje for at se figurerne i stencilen.

Vinduet Figurer

Det nye område Hurtige figurer øverst i hver stencil (over den svagt optrukne delelinje) er et sted, du kan bruge til at placere de figurer, du anvender mest. Hvis du vil tilføje eller fjerne figurer, skal du blot trække de figurer, du vil, ind i eller ud af området Hurtige figurer. Faktisk kan du ændre rækkefølgen af figurer overalt i stencilen ved at trække dem til det sted, hvor du vil have dem.

Hvis du har flere stencils åbne, og du ved, at du kun skal bruge et par figurer fra hver stencil, skal du klikke på fanen Hurtige figurer for at se de hurtige figurer fra alle de åbne stencils samlet på et sted.

Stencilen Hurtige figurer

Finde flere figurer

Menuen Flere figurer findes nu i vinduet Figurer, så du ikke behøver at forlade vinduet Figurer for at åbne en ny stencil.

Gennemse flere figurer fra vinduet Figurer

Som standard er feltet Søg skjult for at give mere plads til figurer og stencils. Du kan åbne feltet Søg ved at klikke på Flere figurer og derefter klikke på Søg efter figurer. Programmet Windows Search bruges til Søg efter figurer til at finde figurer på computeren, så du skal have Windows Search aktiveret for at kunne bruge funktionen. Hvis du vil søge efter figurer på internettet, skal du klikke på Find figurer online.

Søge efter figurer

Direkte eksempelvisning

I Direkte eksempelvisning vises, hvordan formateringsindstillinger som f.eks. skrifttyper og temaer vil se ud, før du bekræfter dem. Den typografi, du peger på, anvendes midlertidigt, så du hurtigt kan prøve flere forskellige indstillinger.

Direkte eksempelvisning af et tema i galleriet.

Tilpas automatisk

Med Tilpas automatisk erstattes den synlige side i printerpapirstørrelse med en side i tegningsfladen i Visio, der kan udvides, hvilket gør det nemmere at oprette store diagrammer. Når Tilpas automatisk er aktiveret, og du slipper en figur uden for den aktuelle side, udvides siden, så der bliver plads til det store diagram. Opdelingen af printerpapiret vises med stiplede linjer.

Siden udvides automatisk, når du slipper en figur

Indsætte og slette figurer med automatisk justering

Hvis du allerede har oprettet et diagram, men skal tilføje eller fjerne figurer, udføres forbindelserne og flytningerne automatisk i Visio. Indsæt en figur i et diagram ved at slippe den på en forbindelse.

Slip en figur på en forbindelse.

De omgivende figurer flyttes automatisk for at gøre plads til den nye figur, og en ny forbindelse føjes til sekvensen.

Slip en figur på en forbindelse for automatisk at dele forbindelsen, så der gøres plads til figuren

Når du sletter en figur, der er forbundet i en sekvens som f.eks. den midterste figur ovenfor, erstattes de to forbindelser automatisk af en enkelt forbindelse mellem de resterende figurer. I dette tilfælde flyttes figurerne dog ikke for at lukke mellemrummet mellem dem, da det måske ikke altid er den handling, du har brug for. Hvis du vil justere mellemrummet, kan du markere figurerne og klikke på Automatisk justering og mellemrum.

Slet en figur, hvorefter forbindelsen samles igen automatisk.

Automatisk justering og mellemrum

Foretag justeringer af og juster mellemrummet mellem figurer ved hjælp af knappen Automatisk justering og mellemrum. Du kan justere alle figurerne i et diagram samtidig eller markere de figurer, du vil justere.

  • Hvis du vil foretage justeringer og justere mellemrum, skal du klikke på Automatisk justering og mellemrum under fanen Startside.

  • Hvis du vil foretage justeringer, justere mellemrum eller ændre retningen hver for sig, skal du klikke på Placering under fanen Startside og derefter klikke på den kommando, du vil bruge.

Knappen Automatisk justering og mellemrum

Forbedringer af Opret automatisk forbindelse

Funktionen Opret automatisk forbindelse gør det lettere at forbinde figurer:

  • Når du holder markøren over en blå pil i Opret automatisk forbindelse, vises en miniværktøjslinje, der indeholder op til fire figurer fra området Hurtige figurer i den markerede stencil.

  • Du kan trække en forbindelse fra en blå pil i Opret automatisk forbindelse på én figur og slippe den på en anden figur, hvis figurerne allerede findes på siden. Når du forbinder figurer på denne måde, behøver du ikke at skifte til værktøjet Forbindelse.

Peg på en figur på miniværktøjslinjen for at få en direkte eksempelvisning på siden, og klik for at tilføje figuren, der allerede er forbundet.

Visio værktøjslinje og pile til automatisk oprettelse af forbindelse

Beskrive strukturen i diagrammer

Objektbeholdere

En objektbeholder er en figur, der visuelt indeholder andre figurer på siden. Objektbeholdere gør det nemmere at se grupper af figurer, der er logisk relateret til hinanden.

Hent en objektbeholder fra galleriet for at gruppere relaterede figurer.

Objektbeholdere bruges også til at styre placeringen af medlemsfigurer ved at flytte, kopiere eller slette medlemsfigurer sammen med objektbeholderen. Du kan beskytte figurerne ved at låse indholdet af en objektbeholder, så figurer ikke kan slettes eller tilføjes.

Medlemsgruppe af objektbeholdere

Objektbeholdere kan automatisk udvides, i takt med at du tilføjer figurer, og deres størrelse tilpasses også til indholdet, når du fjerner figurer.

Automatisk tilpasning af størrelsen af objektbeholdere

Nogle objektbeholdere bruges til at styre figursæt

Nogle objektbeholdere kan bruges til at administrere ordnede sæt af ikke-forbundne figurer, så du lettere kan tilføje, fjerne og omarrangere elementerne på listen. Eksempler på disse figurer er figurerne Kontrolelement i træstruktur i diagrammet Trådramme og Svømmebane i diagrammerne Rutediagram og Tværfunktionelt rutediagram. Du kan føje standardmedlemsfiguren til denne type objektbeholder ved at klikke på den blå indsætningspil, der vises, når du holder markøren over et hjørne af objektbeholderen.

Indsæt pil til en listefigur

Billedforklaringer

Brug billedforklaringer til at forklare eller beskrive figurer i diagrammet. Billedforklaringer er normalt knyttet til en bestemt figur, og de flyttes sammen med figuren i forbindelse med manuelle og automatiske justeringer.

Indsæt billedforklaringer fra galleriet Billedforklaring.

Forklaringer til datagrafik

I forklaringer beskrives, hvad ikonerne og farverne betyder i diagrammer, hvor der bruges datagrafik, så diagrammet er nemt at forstå selv uden tekstetiketter ud for hver datagrafik.

Knappen Indsæt forklaring

Klik på knappen Indsæt forklaring, hvorefter forklaringen oprettes automatisk i Visio baseret på datagrafikken på siden.

Dataforklaring, der viser ikonerne i en datagrafik

Forbedret gitter, justering og fastgørelse

De nye hjælpelinjer vises, når figurerne justeres og fordeles jævnt, og du kan bruge fastgørelsespunkterne baseret på justeringerne og mellemrummene til at placere dem på det rigtige sted.

Justerings- og afstandshjælpelinjer

Indsætte kopierede figurer med større kontrol

Visio 2010 indeholder to muligheder for at indsætte figurer der, hvor du vil have dem:

  • Indsætte figurer på samme placering som den oprindelige side.

  • Højreklikke for at indsætte på markørens placering.

Indsætte figurer på samme placering som den oprindelige side

Knappen Sæt ind i gruppen Udklipsholder

Når du kopierer en eller flere figurer fra én side og derefter bruger knappen Sæt ind eller Ctrl+V til at indsætte dem på en anden side, indsættes figurerne på samme placering på den nye side.

Højreklikke for at indsætte på markørens placering

Du opnår større kontrol med at indsætte en figur, hvis du højreklikker på den side, hvor du vil have figuren, og derefter klikker på Sæt ind. Figuren indsættes på siden, så midten af figuren placeres på sted, hvor du klikkede.

Højreklik for at indsætte en kopieret figur på det sted, hvor du klikkede.

Forbedret sidefanefunktionalitet

Med den nye tilgængelige fane Indsæt side tilføjes en ny side med et klik.

Fanen Indsæt side nederst i dokumentet.

Når du er på en side, kan du også gå til indstillingerne under Sideopsætning direkte fra sidefanens genvejsmenu.

Sidefanens genvejsmenu.

Ændre visningen ved hjælp af statuslinjens navigationsværktøjer

Statuslinjen indeholder værktøjer til at navigere i diagrammer og dokumenter. Værktøjerne omfatter Fuld skærm, Zoomniveau, som du kan angive med en procent, skyderen Zoom, knappen Tilpas siden til det aktuelle vindue, en knap til at åbne vinduet Panorering og zoom og knappen Skift vinduer.

Naviger i et diagram ved hjælp af værktøjerne på statuslinjen

Visio-tjenester

Med Visio-tjenester integreres diagrammet med SharePoint-webdele, en eller flere personer samtidig kan få en meget pålidelig, interaktiv oplevelse, selvom de ikke har Visio installeret på deres computer. Med fremviserne kan du zoome og panorere rundt i diagrammet og følge links i figurer.

Du kan udgive et diagram direkte til SharePoint fra Visio 2010. Opret diagrammet i Visio, brug Visio til at udgive det til serveren, og få vist diagrammet i en browser.

Diagrammer kan også sammenkædes med data, og visningen kan opdateres automatisk eller af brugeren, så den holdes ajour.

Med Visio-tjenester kan du få vist interaktive diagrammer i SharePoint

Processtyring

Foruden alle de diagramforbedringer, der er nævnt ovenfor, indeholder Visio nye værktøjer til at modellere, validere og genbruge komplekse procesdiagrammer.

Procesdiagrammer er visualiseringer af alle former for trinvise processer. De oprettes normalt som rutediagrammer med figurer, der gengiver trin i processen og er forbundet med pile, der viser retningen til det næste trin.

Validere procesdiagrammer

Nu kan du analysere procesdiagrammer automatisk for at sikre, at de er korrekt konstrueret og kompatible med den forretningslogik, der er defineret for dokumentet.

Knappen Kontrollér diagram

Valideringsfejl vises med henblik på løsning i Vinduet Problemer.

Vinduet Problemer

Visio indeholder regelsæt, der er specifikke for de enkelte typer procesdiagrammer.

Listen Regler, der skal kontrolleres

Underprocesser

Underprocesdiagrammer bruges til at opdele komplekse processer i håndterbare dele. Du kan markere en sekvens af figurer:

Markér figurerne i en underproces

Klik på Opret ud fra markering:

Opret en underproces ud fra knappen Markering

De markerede figurer flyttes til en ny side og erstattes af figuren Underproces, som automatisk sammenkædes med den nye side.

Figuren Underproces gengiver en underproces, der afbildes i et diagram på en ny side.

Hvis du endnu ikke har tegnet underprocessen, kan du klikke på Opret ny for at føje figuren Underproces til siden samt en ny side, der sammenkædes med figuren. Hvis underprocessen allerede er afbildet i et diagram på en ny side eller i et andet dokument, kan du slippe figuren Underproces på den aktuelle side, klikke på Sammenkæd med eksisterende og navigere til siden med underprocessen.

SharePoint-arbejdsprocesser

Visio indeholder en skabelon og figurer til design af arbejdsprocesser, der kan importeres til SharePoint Designer. Du kan også bruge arbejdsprocesfiler, der er oprettet i SharePoint Designer, og åbne dem i Visio, hvor der oprettes et diagram over arbejdsprocessen, som du kan få vist og redigere. Du kan sende en fil frem og tilbage mellem de to programmer uden tab af data eller funktionalitet.

Skabelonen SharePoint-arbejdsproces

SharePoint-proceslager

Proceslageret er en webstedsskabelon, der følger med SharePoint. Det er et sted, hvor du kan dele og samarbejde om procesdiagrammer. Lageret har indbygget filadgangskontrol og versionsstyring. Brugerne kan samtidig få vist procesdiagrammet og redigere diagrammet uden at beskadige det originale diagram.

Proceslageret i SharePoint

Nye og opdaterede diagramtyper og ny og forbedret kompatibilitet

Forbedret styring af svømmebaner i tværfunktionelle rutediagrammer

Den nye funktion Objektbeholder og liste bruges i tværfunktionelle rutediagrammer til at forbedre styringen af svømmebaner og understøtte fasebegreber og tværgående figurer.

Skabelonen Tværfunktionelt rutediagram

Business Process Modeling Notation-diagrammer (BPMN)

Opret rutediagrammer, der overholder Business Process Modeling Notation 1.2-standarden, og brug det nye valideringsværktøj til at finde problemer, som du kan løse, før du fuldfører diagrammet.

Skabelonen BPMN-diagram

Six Sigma-diagrammer

Opret Six Sigma-rutediagrammer og House of Quality-diagrammer.

Skabelonen Six Sigma-diagram

Trådrammediagrammer

Trådrammediagrammer indeholder brugergrænsefladefigurer med normal pålidelighed til oprettelse af prototyper til og design af softwareprogrammer.

Skabelonen Trådrammediagram

SharePoint-arbejdsprocesdiagrammer

Afbild arbejdsprocessen i et diagram i Visio ved hjælp af SharePoint-skabelonen og -figurerne, så du kan eksportere den til SharePoint Designer til implementering på dit websted.

Skabelonen SharePoint-arbejdsproces

Opdateret AutoCAD-kompatibilitet

Du kan importere, gemme og arbejde med CAD-filer fra AutoCAD 2008.

Knappen Indsæt CAD-tegning

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×